REKLAMA

Jaki był 2016 w polskich finansach publicznych?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-12-29 12:40
Czas trwania:
15:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze jest 1243 czas na raport gospodarczy Radia TOK FM Aleksandra Dziadykiewicz zapraszam sprawdzamy rynki finansowe ich stan na teraz, jeżeli chodzi o waluty to za euro trzeba płacić 4 złj 41 gr za dolara płacimy 4 zł i 22 gr za franka 412, a funt brytyjski kosztuje 5 zł i 17 gr w dziele warszawianom podobnie jak w ostatnich dniach raczej nieduże obroty, ale w inny rynek pracuje teraz WIG 20 zyskuje 31 % nie informacja to informacja ministerstwa rodziny pracy i Rozwiń » polityki społecznej dotycząca przedsiębiorstw społecznych czy pośrednicy finansowi, którzy zostali wybrani przez bank gospodarstwa krajowego od przyszłego roku będą udzielali pożyczek 15 z takim przedsiębiorstwom podmiotom ekonomii społecznej w ramach krajowego funduszu przedsiębiorczości społecznej, który został założony przez ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej ponad 2000 innych podmiotów ekonomii społecznej ma z tej pomocy skorzystać ponad 1000 nowych miejsc pracy dzięki temu ma powstać takie są plany i obietnice ministerstwa pracy raport gospodarczy w studiu Radia TOK FM Jarosław Janecki główny ekonomista Société Générale dzień dobry, że dobre w Pniewach właśnie nie wiem czy zasłynęła z tego czym innym będziemy straszyć czy jednak podsumujemy coś dobrego się wydarzyło, jaki był w 2016 rok w polskich finansach publicznych w gospodarce no trudno tak naprawdę powiedzieć o tym w kilka minut, bo wydarzyło 14 jedno, ale zrażać bardzo dużo rzeczy począwszy od, których najważniejsze, o których wszyscy wiedzą czy program 500 plus, którym cały czas mówimy poprzez zmianę w systemie podatkowym te, które nastąpiły tylko te, które były zapowiadane, do których nie doszło do skutku i płynie przez same wskaźniki makroekonomiczne to tutaj już widać, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z takim no tak potężną dawką informacji, która powodowała, że w efekcie na rynkach finansowych i w gospodarce dużo się działo inwestorzy byli w lekko z napojem zdezorientowani stąd m. in . tak jak inne nastroje oczywiście gorsze niższy niż rok temu, a z drugiej strony na rynkach walutowych też mieliśmy do czynienia z dużymi zmianami w BM także rok możemy wejść od od rynków finansowych tak naprawdę, bo są to są chyba najważniejsze dla dla osób, które mają kredyty w walucie krajowej w złotych to jest sprawa stabilności stóp procentowych im w ubiegłym roku na koniec ubiegłego roku trzymiesięczny WIBOR sześciomiesięczny WIBOR to te poziomy się praktycznie utrzymują do dnia dzisiejszego dzisiaj nam i to powoduje, że rząd to miesięczne raty tak naprawdę nie ulegają zmianie na widok są jeszcze będzie przez solidnych kilka lat temu gimnazjaliście z 2 miesięcy ta kie sądzę, że jednak przyszłym roku będziemy do czynienia z sytuacją taką, że nawet jeśli rada polityki pieniężnej nie będzie ponosił są to stuprocentowych to jednak rynkowe stopy procentowe będą delikatnie szczuje na górę wiadomo, że inwestorzy wyprzedają nieco wcześniej zachowanie rady stąd te wybory mogą nieco rosnąć natomiast na ogół w większą uwagę zwracaliśmy na rynki walutowe no i ten początek tego roku nie był zbyt dobrze dla dla rynku Walutowego m. in. z uwagi na to, że agencja SM 5 agencja ratingowa obniżyła nam rating pierwszy raz w historii to m. in. to przełożyło się na my na tym taki niekorzystny dla złotego przypomnę, że ubiegły rok kończyliśmy z kursem 426 EUR złotem, a dzisiaj 441 proc liczba miejsc, czyli to jej mąż po drodze mieliśmy okresy, kiedy złoty w stosunku do euro był bardzo słaby w 450 po decyzji SN śpi w natomiast teraz oczywiście jest jest zdecydowanie tak słabi na ile to co dzieje się na rynku walutowym co dzieje się z polskim złotym jest wynikiem tego co dzieje się u nas w Polsce wewnątrz kraju one do tego co dzieje się na zewnątrz to oczywiście inna to możemy dywagować i ta tak jak mówimy o rynku walutowym porównujemy rynek walutowy czy też mówimy o rynku walutowym czy też o gospodarce tak myśląc o tym na ile to są czynniki krajowe na ile zagraniczne, które wpływają na na tę sytuację najlepiej jest sprawdzić w jaki sposób waluty z naszego regionu zachowują się w tym samym okresie w taki wówczas możemy zobaczyć, że n p . ten ostatni taki trend słabnący jeśli chodzi o złotego, który był obserwowany od 11 listopada od naszego święta on był jest zdecydowanie mocniejszy niż niż w przypadku forinta, czyli finał Four nic w tym czasie słabo około 3 % zloty około 5 % ci ten to przełożenie jak i to były czynniki zewnętrzne w razie zewnętrzne związane m. in. przede wszystkim z wyborami ze Stanów zjednoczonych w NATO miasto to przewóz rzeczywiście te czynniki zewnętrzne przekładają się w niszy sposób na polską gospodarkę ze względu również na to, że w bok po pierwsze mamy do czynienia z większym rynkiem zwiększył zaangażowanie też inwestorów zagranicznych plus do tego nos te czynniki polityczne u nas też jest odbierane w sposób negatywny do też czy trzeba powiedzieć, że w ostatnim okresie w ostatnich miesiącach jeśli pojawiały się artykuły w prasie ekonomicznej na międzynarodowej to one były o wydźwięku negatywnym ze względu na sytuację polityczną w latach polityka 30 odbija co chwilę będziesz się wraca rykoszetem co dzieje się u nas w kraju no ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy sobie na naszą gospodarkę to mamy najniższe bezrobocie od 20 kilku lat chcemy bardzo chwali się rząd mamy program 500 plus, który jest bardzo popierany przez społeczeństwo obniżka wieku emerytalnego, która teraz obrona przez społeczeństwo w taki i dlatego może się bowiem dodać, że wzrasta zatrudnienie mają w sektorze produkcyjnym to wzrost o ponad 170  000 osób za granicę poproszono nas ile patrzyli na zrzucenie z góry zwolnienia po sobie Bulls my znaczy to to kto to jest to jest naprawdę tak naprawdę to są 2 wymiary, o których mówimy z 1 strony mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to wybory w stanach Zjednoczonych plus Brexit plus podwyżki stóp procentowych w stanach Zjednoczonych powodują, że na kapitał przesuwa się z rynków emerging markets z rynków wschodzących również z naszego kraju do Stanów Zjednoczonych zaangażowanie inwestorów amerykańskich w Polski dług publiczny jest bardzo duża część mówimy o o inwestorach zagranicznych, którzy inwestują i kupują polskie obligacje skarbowe dotąd to są przede wszystkim inwestorzy amerykańscy stąd nic dziwnego, że mamy do czynienia z tego typu sytuacją jak on też zwrócił uwagę na 1 rzecz, bo z 1 strony patrząc co, oceniając gospodarkę mówimy no dobrze mamy niższą dynamikę PKB tak rzeczywiście jest czwarty kwartał 2015 kończyliśmy z dynamiką PKB 43 w ujęciu rok do roku na zwolnieniu do powtórzenia to jest nie do wróżenia z takiej nie do powtórzenia również czwartym kwartale tego roku sądzę, że tutaj jej zdecydowanie będzie mniej rozumiem zdecydowanie niższą dynamikę PKB w ujęciu rok do roku co najmniej od 2 punkty procentowe niższa może jeszcze bardziej no i w tym samym czasie mówimy o o poprawie sytuacji na rynku pracy np. to bardzo dobrze, ponieważ program 500 plus, pomimo że jest kosztowny w no to jest sposób byłem neutralizuje tą sytuację inwestorom Miś do tego momentu do czynienia z mianowicie myślę tutaj o osobach, które rzeczywiście żyły w skrajnym w skrajnym ubóstwie tak ta liczba osób, a rzeczywiście się zmniejsza, ale dostępny jest i tylko i 1 strona medalu na drugiej stronie medalu mamy koszty w lektura są widoczne w deficycie, a szczególnie w zadłużaniu, ponieważ deficyt akurat w tym roku jest na imprezach sobie awans do tak, ale mówimy o deficycie budżetowym w tle natomiast zadłużenie całego już są dla sektora finansów publicznych zdecydowanie rośnie w na koniec września o takie statystyki mamy w kwartale, żeby sobie to porównać się co się dzieje dzisiaj to co było w ubiegłym roku zadłużenie wyniosło w okolicach 940 miliardów złotych mówi też o zadłużeniu sektora finansów publicznych w idea to oznacza przyrost od grudnia 2015 o ponad 62 miliardy złotych, a ile pożyczyć więcej niż na ulice Sandton w lesie zadłużonych gmin natomiast całym roku 2000 piętnastym zadłużenie wzrosło o 50 miliardów złotych czy widzimy, że ponad 11 miliardów złotych mamy większy przyrost zadłużenia po 3 kwartałach rosnąć czwarty kwartał w i sądzę, że ten element jest bardzo istotne jeśli mówimy o tym co się dzieje w gospodarce, ponieważ wzrost gospodarczy oczywiście to jest wielkość rat, która w GM sposób nawet cykliczne może być nieco niższa, ale to co decyduje o stabilności finansów publicznych jest przede wszystkim deficyt i zadłużenie Nowak, ale zaraz ktoś powie argument, że przecież, kiedy minister finansów Jacek Rostowski to też dług publiczny rósł szybko o nim nie, dlaczego rosną w tym przejmować bardziej niż wtedy, dlatego że dzisiaj, gdy rośnie i są szybciej taki jak zawsze zaś można mu mówić dobrze to jest wszystko w porządku, ale w pewnym momencie dochodzimy do ściany do ściany, która od, której już go nie da się przebić ja i co wtedy no i wtedy właśnie mamy perturbacje związane np. z negatywną oceną ratingową z odpływem kapitału zagranicznego z brakiem możliwości w ogóle zachęcenia inwestorów do inwestowania w kraju w obozowe rynki finansowe są w takim razie w chwilę powiedziałabym pozwolą okrzyków raz się zadłużamy ten dług nam rośnie to znaczy, że ktoś ten druk wniosku jeśli chcesz nas lubią na razie stoi teraz i sposób w ogóle finansowanie handlu poseł zwrócił uwagę, że to nie to jest nie tylko efekt, który jest obserwowany w tym roku tak było w ostatnich latach, że my sprzedaż obligacji skarbowych rządu nawet jeśli mieliśmy do czynienia z obniżeniem ratingu w styczniu w dalszym ciągu przebiegała po bez zarzutu żadnych obligacje skarbowe sprzedawały sprzedawały się ich cena była stosunkowo dobra z punktu widzenia ministra finansów z mężem, ale to jest też je po części efekt tego, że w świecie finansów panuje stabilna taka powiedział nadpłynność będąc sam, a efektem pracy banków centralnych Chinach drukowały pieniędzy to jest właśnie wzrost dokładnie tak to wygląda czy jest on smoły to oczywiście w skrócie, ponieważ banki centralne nie drukują tych pieniędzy tak naprawdę, ale rozegrali komercyjny, ale tak rzeczywiście jest i powoli ta sytuacja będzie ulegała z każdym kwartałem o zmianie i ta zmiana będzie obserwowana BRE sądzę już w 2000 siedemnastym roku nie oznacza to oczywiście, że minister finansów będzie stał przed trudnym dylematem w jaki sposób, że z zasypać lukę budżetową czy też w jaki sposób zadłużyć się jeszcze bardziej tutaj w tym przypadku będzie mówili o innej cenie a, czyli tai po prostu cena będzie miała dać więcej niż teraz dokładnie tak i to będą to będziesz przekładał nam na koszty zadłużenia netto mamy taką diagnozę posterunek właśnie postawiliśmy na minutę na to, żeby z tego wnioski w tym momencie 2000 szesnasty rok zdecydowanie był rokiem gorszym niż 2017 zarówno z punktu widzenia wzrostu gospodarczego w jak i sytuacji wewnątrz finansów publicznych przy tej przede wszystkim o zadłużeniu względu NATO, że deficyt lepszy deficyt to jest głównie efekt niższych inwestycji w gospodarce nie jest to jeszcze sytuacja kryzysowa nie boisz się tej sytuacji obawiać natomiast no i niepewność, jaka w dalszym ciągu istnieje w gospodarce, o których wszyscy mówią w no może mówić o być takim hamulcem do tego, aby sytuacja poprawiała się w roku 201713 w także był z dużym mieście nie jest tak podziałał, bo nie jesteśmy w sytuacji kryzysowej mam nadzieję, że działania rządu przynajmniej w sferze polityki fiskalnej będą rozgrywały pewnego rodzaju wątpliwości zarówno po stronie przedsiębiorcach po stronie zwykłego podatnika, który de facto dzisiaj nie jest dokładnie poinformowany nie jest pewny jak będzie podatki płacił w tworzeniu 2000 siedemnasty, ale po dwudziesty siedemnastym roku niż dajmy szansę w 2017 roku zobaczymy co nam przyniesie bardzo dziękuję za spotkanie Jarosław Janecki główny ekonomista Société Générale mają państwo gościem kilku dziękuję za 2 minuty informacji Radia TOK FM po nich popołudnie i Maciej Zakrocki raport Gos Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA