REKLAMA

Rocznica przyjęcia przez Sejm kontraktowy ustawy o zmianie Konstytucji PRL

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-12-29 13:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
11:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry zaproszono popołudnie w radiu TOK FM, które zaczynamy dziś takiej kartki z kalendarza, bo to 29 grudnia 81009 . roku, a więc dokładnie to będzie dla 27 lat temu Sejm kontraktowy przyjął tak znaną nowelę grudniową, która zmieniała konstytucje z konstytucji PRL -u na konstytucję no właśnie oczyszczać je płacą między nim będzie pytanie do kościoła naszego dzisiaj jest nim Robert Kostro dyrektor muzeum historii Polski wita dzień dobry czy Rozwiń » można powiedzieć, że rzeczywiście Polska Rzeczpospolita ludowa, która była zapisana w konstytucji PRL -u z tym dniem przestała istnieć w oko w sensie formalnym rzeczywiście tak to ta konstytucja zmieniała nazwę państwa w usuwała też jedno ważne zapisy z tej konstytucji o przyjaźni ze związkiem Radzieckim, więc co czyniła to państwo państwem suwerennym przywracała tradycyjne godło czy też karpia mówią o heraldyce, bo to jest jeszcze taki spór w tej chwili poczta zgodność SR w państwa, czyli białego Orła w koronie na czerwonym tle i w tym sensie tak nominalnym oczywiście to po to, była trzecia Rzeczpospolita natomiast z zawsze o tego typu daty mają pewną w i jeśli patrzymy NATO jako historycy to historie z Ernst z procesem, a nie i inni nie jest także 1 akt prawny dokonuje zmiany na kwota ta zmiana się dokonywała począwszy od wyborów 4 czerwca potem przez powołanie rządu mazowieckiego Nowaka założył też mogły się odbyć wybory 4 czerwca musiałaby straszniejsza nowelizacja oznacza przywracała Senat prawda wirtuoz i jeśli już mówiąc już o tym, procesie był to takim bezpośrednim powie, że przechodzenie ustrojowego Noto tak na pewno się zakończył jesienią 1991 roku, bo tam, bo wówczas były wybory pierwsze całkowicie wolne wybory parlamentarne jest to proces można od 4 czerwca 89 roku aż do jesieni 1001 . Fitch, ale rzeczywiście na pierwszy krok do do dołu do zmiany w również ustrojowej pech Alonso to to jeszcze został wykonany w czasie okrągłego stołu to była ta kwietniowa nowelizacja no właśnie ona przywracała Senat, którego nie mieliśmy w w PRL-u, ale co też może nie ważne nie przywracała urząd prezydenta państwa w PRL -u było to kolegialne urząd jak wiemy, że rada państwa rada państwa tak to co też było istotne z 2 powodów raz, że przywrócono ten urząd w 2 w politycznie było to istotne z punktu widzenia, a pozycji dla gen. Jaruzelskiego w okresie transformacji, ale po trzecie, o czym pan już też trochę wspomniał mówiąc o pierwszych wyborach wolnych do do Sejmu to jednak no właśnie pierwsze wolne wybory odbyły się na urząd prezydenta oraz w ratach płatnych to można powiedzieć, że pierwsze wolne wybory dotyczyły Senatu, ale nadal są one były czwartego starca ubrany w wolnych wyborach z rzeczywiście to jest nie zmienia proces, ale rzeczywiście dane te daty i myślę, że 4 czerwca jest pierwszą ważną datą w tym sensie, że się jednak analizy nowela kwietniowa jeszcze jest jednak nowelą podjętą w obrębie logice działania w PRL-u w całym systemie prawnym PRL -u od 4 czerwca zmienia się pewna dynamika polityczna o VAT, czyli powstaje pierwsza wolna pochodząca z wolnych wyborów instytucja, czyli Senat do IT 35 % no to może nie jest duża, ale w sensie politycznym to ono do 35 % posłów wybranych w wolnych wyborach to miało jednak znacznie większy ciężar politycznych niż 65 więc, jakby cała dynamika nie się zmieniła no i oczywiście jedno zatem za tym poszła również kolejne kolejne zmiany no bo nie dało się n p . gdy mamy już teraz mało, kto pamięta ale, ale przejściowo Czesław Kiszczak miał zostać premierem takiego rządu powstałego w wyniku okrągłego stołu i czegoś nie dało zrobić oprowadzali Adam Głowacz prezydent rowerzyści nie dałoby się żyje w twarz bez nasz kraj nie, ale oczywiście na to by były też kolejna kolejna rozgrywka no była do tej dotycząca tego w jaki sposób ma być sformułowany, aby były co najmniej 2 koncepcje, ale 1 taka, że Szatan obóz solidarnościowy dowiaduje się powiedz nas z jakąś taką bardziej reformistyczny częścią partii nie PZPR, a no i tak ta koncepcja, która wygrała w Dacii Lech Wałęsa no cóż to Jarosław Kaczyński był autorem tej koncepcji, żeby syn dogada się ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i z państwem demokratycznym i na tej bazie już bez PZPR powstał ten rząd mazowieckiego, aczkolwiek no i 2 ministrów jednak było z tym wzrost w starej, a ze starej ekipy ekipy waszych daje on mówi ja sam muszę, że już nie pamiętamy, bo to rzeczywiście sam jak, więc sięgnąłem dzisiaj do dokumentacji przygotowują się do rozmowy rzeczywiście właśnie ów można powiedzieć, że wchodziliśmy w normalnym funkcjonowaniem czy w miarę normalne funkcjonowanie państwa, a mieliśmy konstytucję, która w art. 1 mówiła, że Polska Rzeczpospolita ludowa jest państwem socjalistycznym da w Polsce, że w Polskiej Rzeczypospolitej ludowej władza należy do ludu pracującego miast wsi znają ten język jeszcze innych krajów arabskich w pracach, a i tak i teraz tak się zastanawiam to rzeczywiście dla historyków ciekawe, bo akurat wczoraj w karcie kalendarza przypominaliśmy tutaj z panem Janem królem, który był posłem w sejmie kontraktowym jak przyjmowane były ustawy określany czy składający się na plan Balcerowicza, więc można powiedzieć, że 2 dni wcześniej, bo to były przez przez 2 dni wejście do praw prace nad tymi ustawami o ostatnia faza trwała przyjmowaliśmy usta wy gospodarczy, zmieniając ustrój gospodarczy państwa będąc Rzeczpospolitą ludową i państwowych inflacja zjada własny plan Balcerowicza rozrzutnym hipnotyzuje i wbrew faktom siły tak to się odbywało czy pan Tomasz Kaczor coś się cofnąć się jeszcze w ich do ustawy Wilczka, która też można się zastanawiać czy ład Konstytucyjny, ale Bach bas 8 dziesiątego ósmy ósmego reż dobrze pamięta pada, więc ona także gwarantowała woleliby działalność gospodarczą właściwe prowadzenie działalności gospodarczej, więc to już był pierwszy w 2 niekonstytucyjny element, czyli element tego nowego porządku, który dopiero rzeczywiście zaczął się zjeść aż 80 dziesiątym roku po tej sprawy, a inne Orła w koronie, bo z 1 strony to się wydawało takie naturalne, ale z drugiej strony jak byśmy spojrzeli na tysiącletnią historię państwa polskiego czy to rzeczywiście wg pana była bezdyskusyjna sprawa, że Kanonierzy jeśli chodzi o VAT o w myśl, że było bezdyskusyjne jest jednak rzeczywiście rozważaliśmy przewracać monarchii w wąwozie od a bo to jest ciekawa to trwa dyskusja nie wybuchła w osiemdziesiątym dziewiątym roku, ale w n p . w dwudziestoleciu międzywojennym w 1918 była jednak gorąca dyskusja dotycząca tego czy Orzeł ma być w koronie najpierw, a potem 3 Orzeł ma mieć zamkniętą koronę czy otwarto w bo zamknięta Korona z krzyżem była właśnie takim symbolem monarchistycznych i rzeczywiście ten Orzeł używany do 1927 roku miał zamkniętą koronę i krzyż w i w 1000 dwudziestym siódmy roku paradoksalnie właśnie sanacja dopiero wzniosła no tutaj oczywiście ze względu też na torze, że ta sanacja w dużej mierze jednak była z informacją taką w jedno może nie lewicową sensie takim ścisłym, ale takich w Dubaju była zdominowana przez tak lekko lewicujące postępową demokratyczną inteligencji dla niej aż 1 tata symbolika związana z Koroną otwartą była też istotne to był bardzo istotny spór w 2 Rzeczpospolita godzi się już nie nie czujemy w chwilę ale, nawiązując do tej drugiej Rzeczpospolitej właścicielem pana zapytać grób Pański punkt widzenia historyków muzeum historii Polski czy czy ten moment zmiany konstytucji wprowadzenia Orła w w koronie zerwanie z tymi punktami dotyczącymi przyjaźni ze związkiem Radzieckim i t d . to jest i jednocześnie, dlaczego wtedy zdecydowano o tym, że właściwie to się odbyła w takiej właśnie formie transformacji ustrojowej z zachowaniem ciągłości państwa w tym osób się uznania PRL -u jako naturalnej części historii Polski niektórzy twierdzą, że te państwa inne, które w tym okresie przechodziły transformację również podaje przykład republik bałtyckich to one jednak właśnie uznały, że to co się działo w okresie związku Radzieckiego to niebyła państwowość, a w żadnym stopniu no one należała do związał się właśnie w przypadku państw bałtyckich było troszkę inaczej może oczywiście nawet formalnie nie były one w niepodległej, bo można się zastanawiać na ile PRL był państwem niepodległym na ile zaszła taka dyskusja jeszcze toczona w latach w OFE opozycji w okresie 2 lat pod koniec lat siedemdziesiątych w dyskusjach prawników czy tyczy PRL był suwerenny czy niepodległy, bo są 2 różne pojęcia i t d. ale to już nie nie będę w to wnikał, ale rzeczywiście miał jakąś ograniczoną ograniczoną samodzielność w i huk i TUI, ale druga rzecz jest też tak każe Noto jest też paradoksy, dlatego że my byliśmy pierwsi to znaczy myślę że, gdyby on, że te państwa, które po nas jakby w odwoływały sarny Łagosz rok miał już przetarty szlak i w wtedy, kiedy decydowało się wiele elementów tego w nowego systemu odsiedzi już począwszy od okrągłego stołu aż po jesieni jeszcze czy wrzesień październik 1989 roku w dużej mierze elity polityczne również solidarnościowe to po prostu jednak bardzo obawiał się tego co się wydarzy takie pytanie wejdą nie zejdą ona była obowiązywało po wojnie do listopada 1989 roku to wtedy jak się zaczął sypać mur berliński jak po kolei zaczęły się sypać kolejne kraje od daty Czechosłowacja Węgry i t d . Otóż było wiadomo jak Rumunia no to już było jasne że, że już nic dalej tej dynamiki nie nie odwróci, ale rozumiem, że tak zachowaliśmy ciągłość tak państwową, włączając stopa PRL, mimo że mówimy o trzeciej RP tak, chociaż były też pomysły na członka terenu, żeby tę ciągłość przewrócić drugą Rzeczpospolitą no tak ciągłość została zachowana prawna byłoby to zresztą był bardzo trudne w tym momencie tak jest również kompletne zerwanie z tą nie jest pewne ciągłości prawnej natomiast w 2 i ich do powtarzam wydaje mi się, że to jest przede wszystkim to takie taki wadach bycia prekursorem, że nie można pewnych rzeczy przewidzieć co się wydarzy dalej, jaka będzie dynamika procesu politycznego bardzo dziękuję Robert Kostro dyrektor muzeum historii Polski był gość Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA