REKLAMA

Struzik: Przedterminowe wybory? To dziś nierealistyczne

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-12-30 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM i tam ponownie zwierzaka SG w piątkowy poranek TOK FM 42 PlayStation 3 minuty głosiły w tej chwili jest w miarę Struzik marszałek województwa mazowieckiego polskie Stronnictwo ludowe były marszałek Senatu 15 lat jest pan marszałkiem województwa mazowieckiego to i tak 9 grudnia b r. 2 rocznica na miejscu były jakieś fajerwerki i widziałem strzały z armat przez 15 lat nie 15 grudnia Jelenia nie było to, aby pan myśli że do niej z powodu fajerwerk w Dachser Rozwiń » żartuje obraz jest jego fajerwerków w polować i trochę też związków z tym pozwoliłem sobie prosić pana o wizytę, bo to pan ma być negocjatorem czy też pośrednikiem między opozycją, a władze w sprawie jakiegoś kompromisu dotyczącego kryzysu parlamentarnego jak rozumiem i próbuje pan prowadzić rozmowy w tej sprawie jak wyglądają tam na razie to jest czysta propozycja taka, a ona padła wzrost pana marszałka Marka Jurka ja oczywiście jestem gotów do pełnienia takiej funkcji, ale generalnie uważam, że powinni być wykorzystani ludzie, którzy nie są zaangażowani bieżące to największa napięcia polityczne osad byli marszałkowie Sejmu Senatu to mogliby tutaj odegrać taką rolę to nie tylko, choć mają osoby oczywiście są w dyspozycji, ale przez małe inny autorytet chociażby pana Marka Jurka czy naszego marszałka Józefa Zycha to są niewątpliwy autorytet, ale pewnie znalazłoby się ich więcej o Włodzimierz Cimoszewicz np. mięso po to, powinni być ludzie różnych poglądach armii przyjął, że nasz ukochany wszystko np. prawda, więc wie pan tutaj powiedział tak na razie są to propozycje no niestety nie widzimy nie widzimy po obu stronach konfliktu ani ze strony PiS-u ani wysłany też Platformie nowoczesnej nie widzimy na razie przynajmniej jakiegoś otwarcia się próby chociażby otwarcia na na propozycję kompromisu w tego typu konflikcie jest taki syndrom ślepej uliczki prawda akcja wywołuje reakcję na te żadna ze stron nie chce się nawet pół kroku cofnąć moje doświadczenia przez te mu w sumie 27 lat obecności w polityce pokazują, iż taką sytuację, w której mieszczą się na Mazowszu koalicję z platformą spisem z ligą polskich rodzin i to była trudna koalicja no ale na świat udawało się jakimś te kompromisy, by uzyskać nawet w chwilach kryzysowych udawało się tak przemodelować układ, żeby dalej to mogą funkcjonować dzisiaj ich w Polskim parlamencie, czego brakuje po prostu no dobrze, ale ja rozumiem, że to jest taki pomysł, który mógł być przestawiane na tym spotkaniu liderów parlamentarnych, które jak inicjatywy już po paru czy przyjął Jarosław Kaczyński zgłoszoną przez pana Kosiniaka-Kamysza tak pomoc w obrazie tamto mogło być dyskutowane no na razie to propozycja skierowana w liście naszego lidera Władysław Kosiniaka-Kamysza no uzyskała 1 noc w nie mówi się po wspólnym spotkaniu w liście pan prezes Jarosław Kaczyński nie mówią wspólnym spotkaniu tylko na razie mówi o dwustronnym spotkaniu z liderem PSL będą dla nas korzystne pytanie co na tym spotkaniu zostanie ustalone, bo Agata już z no właśnie to przez cały czas trwają ustalenia w tym sensie jest sugestia, żeby to była go w przed nowym rokiem albo o nowym roku, więc nabytej za komuny zrobiono wszystko musi być albo przed nowym dachem albo Paweł Rogaliński wiem do 811 jedno na pewno powinno to być prze jedenastym, dlatego że moim zdaniem w tej chwili jesteśmy właśnie ślepej uliczce tak jest absolutny pat nowo z 1 strony PiS odrzuca możliwość ustąpienia chociażby na krok chociażby w sprawie głosowań w skali w sali Kolumnowej narządy Sony i nowoczesna i Platforma Obywatelska mówią, że jak nie jakieś porozumienie no to np. wybory przedterminowe wydaje się, że to też jest taka postawa nierealistyczna tak wygląda dziś określonej moim zdaniem jest potrzebne spotkanie i poważna rozmowa ta propozycja, żeby to spotkanie zwołał obecny marszałek Sejmu no ma głęboki sens tak no tylko musi być Wola wszystkich stron www dodał, że tej woli chyba chyba jako mówienie nie ma do tej, jaka sytuacja w Polsce w barażach może się rozwinąć się jedenastego wejdą wszyscy posłowie do sali obrad Sejmu zastano tam tych posłów, którzy będą na dyżurze akurat protestacyjnym i co dalej no właśnie jest absolutne etatu, bo nawet, jeżeli większość sejmowa, czyli PiS wejdzie do sali Kolumnowej to może sobie wyobrazić sytuację, że w sali Kolumnowej znajdą się też posłowie Platformy nowoczesnej i będą dalej uniemożliwiali de facto obrady, więc to nie jest rozwiązanie, więc panie redaktorze no w takiej sytuacji jak jesteśmy po powinniśmy wrócić do wartości do pewnych posta w propaństwowych no powiem również może trochę patetycznie, że patriotycznych i w najmniejszym oraz zmniejszenie nastąpi zarówno prezesa Jarosława Kaczyńskiego wagi przywódców tych największych partii w tym partie opozycyjne, czyli u pana Schetyny no to obawiam się, że ten konflikt będzie się albo tlił dalej, ale postania totalna blokada parlamentu po po blokadzie de facto 3 widziałbym ubezwłasnowolnieniu Trybunału Konstytucyjnego mamy głęboki kryzys Konstytucyjny no i wtedy sączy się 2 warianty 1 wariat nie do przyjęcia dla mnie ta, czyli wariant powiedziałbym eskalacji wystąpieniu licznych gości może skończyć tragedią nadzór jest ono oczywiście rozwiązanie czy samorozwiązanie parlamentu wybory przedterminowe kanistry muszą załatwić tak może się nagle okazać, że wyniki wyborów nic nie zmienia co może być analogiczne jak rok temu Bunoza, ale może to jest też tak być po prostu PiS przeniesie obrady jakiś inny w sali, ale wie pan przecież nie zabroni wtedy, żeby w tej innej sali byli też posłowie opozycji tak duże mogą w dalszym ciągu uniemożliwiać teraz coś było zabronione częściowo pchnęli wobec niektórych techno na horyzoncie nie bez celu próbował wniosek, jaki zgłosiliśmy, gdyż miało się nie Liban to głosowanie w sali Kolumnowej wg naszej oceny jest pewnym bezprawiem uchwały i uchwałodawcza czy ustawodawczym no bo oczywiście można kwestionować czy forum można kwestionować różne rzeczy, a na pewno został złamany regulamin Sejmu nowe głosowanie grupowe poprawek wszystkich często ma zająć się wykluczających na pewno nie było zgodne z regulaminem Sejmu i tutaj musi nastąpić autorefleksji również marszałka Sejmu na dzisiaj też nie ma instytucji, która od marszałka Sejmu zmusiła do jakiejkolwiek żałuję tak na sumieniu nowocześnie, więc trzeba apelować do sumienia pana marszałka Kuchcińskiego no bo jeżeli cena jest pomaluje byłą żoną popełnił błąd to wejście do tego nawet autorefleksję powinna nastąpić u niego i winie właśnie tych wartości nie wartości wyższych, na których ja rozumiem, że druga osoba w państwie musi opierać na pełny system wartości powinien powinno nastąpić oto refleksja i po głębokim przemyśleniu pan marszałek ma mechanizmy, żeby tą samą sytuację rozwikłać tę w ale niech nie com poprawi albo niech pan przypomni szkoli to pan jakiegoś polityka, który w trakcie urzędowania chodzi o błąd przepraszam pomyliłem się już naprawiają w ciągu tych ostatnich 20 kilku lat niepodległej Polski, żeby nie przepraszali za błędy na buziach nie da tak jak to co było 10 albo 50 lat tylko co zrobili z przebiciem szpilką dywan może w tej chwili ciężko mi to taki przykład podać, ale nauczymy się wszyscy no przecież to 27 ostatnich lat powinna z czegoś nauczyć ta refleksja musi następować no każdego tak to jest to ma poczucie odpowiedzialności za Polskę toby pan to to nie jest tak zresztą proszę pamiętać, że to nie jest tylko problem w tej chwili paraliżu naczelnych organów państwa tak, jakim jest parlament na to się przekłada oczywiście na na poziom niż na samorządy pomysły na ślad za jakąś nową ordynacją wyborczą czy takie po plasterku eliminowanie kompetencji samorządów wojewódzkich powiatowych czy obarczanie samorządów gminnych np. kosztami reformy oświatowej to wszystko powoduje, że państwo coraz jest coraz bardziej rozregulowany i że to nie dotyka tylko tych naczelnych organów, jakim jest Trybunał Konstytucyjny czy parlament, ale schodzi niżej, a my na poziomie samorządów oczywiście cały ten rok pracowaliśmy sumiennie i tam nie było napięć w czasie potrafimy porozumieć ponad podziałami politycznymi natomiast bez wątpienia to poczucie niepewności n p . co do legalności ustawy budżetowej ustawie budżetowej są zawarte znaczące pieniądze europejskie są pochodzące z funduszy europejskich jeśli n p . z Chin organy Unii Europejskiej zakwestionują ten budżet te nie będą miały tytułu, żeby przelać pieniądze unijne dla do Polski u nas jest takie ryzyko realne, ale jest takie ryzyko, bo jeśli poważna części polskich posłów kwestionuje uczciwość czy z innym prawo do uchwalenia tego budżetu na to, jeżeli komisja Europejska komisja wenecka kwestionują np. rozstrzygnięcia dotyczące Trybunału Konstytucyjnego oto zasila mogą zakwestionować uchwalanie polskiego budżetu, a to jest pierwszym podpisaniu co będzie z funkcji tak Gotham żadne sankcje to będzie po prostu powiedzenie, że biurokratyczna procedura, a i chłód haniebnie potrzeba żadnych moim zdaniem wtedy głosowań na radzie Europy tylko po prostu fali woda z mechanizmu zakwestionowania polskiego budżetu nie nastąpią przepływy finansowe i krótka, więc PiS też bym sobie zdać z tego sprawę, bo to są miliardy złotych w tym aż miliard euro, choć ziemie powód wyjść z Unii Europejskiej może taka strategia no panie redaktorze, jeżeli taki byłby cel PiS-u to po pierwsze jest cel samobójczy dla samego nas bierze pan pod uwagę, że tak można na nich może to nie jest przy pani Bożena SZ oda wie pan nie wyobrażam sobie tak na stworzenie takiego jak już się bizona cywilizowanego państwa rezygnacja z miliardów euro ponad 100 miliardów euro wydają się jakimś w ogóle niewyobrażalne korki no to by świadczyło o proszę wybaczyć, że użyję tu mocnego sformułowania, ale to, że pan Jarosław Kaczyński nie myśli o Polsce tylko myślą o swoich wizjach przez firmy w tym studiu Panicz mierzona liczbą luk w poddany miażdżącej krytyce są płacenie 100  000 000 EUR czy 500  000 000 zł rodzinie Czartoryskich za prawa własności dojdzie do ich kolekcji, które i tak była dostępna w publicznej jak przypomina partia razem była gromadzona z pieniędzy pochodzących z niewolniczej pracy polskich chłopów czy dla PSL też to jest kontrowersyjne decyzje moim zdaniem jest to kontrowersyjna decyzja, dlatego że nie ma specjalnych racjonalnych powodów, żeby mu płacić to zwykłe rachunek ekonomiczny na 100 miliardów euro bagatela miliard zlotych 100  000 000 proszą to bagatela pół miliarda złotych na to są pieniądze, które moglibyśmy n p . w kulturze użyć na zupełnie inne cele, a śmiało Fundacja Czartoryskich dalej mogłaby udostępniać te zbiory, bo też nie ma żadnego powodu, żeby one były niedostępne natomiast należałoby wspomóc fundację no bo to też jest sytuacja, w której tego typu organizm na świat na Mazowszu Fundacja Tarczyński np. też na tego typu kłopoty, że przekazała duże zbiory, a później nie było środków dla jej funkcjonowanie na ich ekspozycję jest można było to zrobić, żeby zagwarantować dostępność do tych zbiorów dużo taniej dużo racjonalnie a gdyby te np. 9 milionów euro, a 10 przekazali go Fundacja 90  000 000 EUR przeznaczyć na inne cele kulturalne to byłoby to bardziej roztropny rozsądny no dobrze czy pana zdaniem, ale teraz ma rację, domagając się, żeby nikt, by to od transakcji był pan transakcja pewnie nie będzie budziła żadnych wały mają wątpliwości prawnych no bo ona zasadności zawsze może no tak tylko o wie pan jeśli właścicielem jeśli jest ugoda między właścicielem, a nabywcą, czyli między panem Czartoryskim jako spadkobiercom prawowitym, a rządem, który są to kupić to ja nie widzę tutaj jakiś błędów prawnych to to moim zdaniem są tu błędy w sensie tak poziom racjonalności postępowania nie wymiar co leżało u podstawy i jaka była motywacja pana premiera Glińskiego, żeby tak ma teraz zakupić, bo naprawdę można było to rozsądny rozegrać bardzo dziękuję bardzo ciekawych ludzi, a marszałek województwa mazowieckiego jeszcze raz gratuluję 15 lat to naprawdę panie marszałku nie ma takich ludzi co za długo urzędują teraz informacje, a po informacjach w Anna Materska-Sosnowska Agnieszka Wiśniewska i Tomasz Nowak w poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA