REKLAMA

Żurek: Jakakolwiek niejasność związana z uchwaleniem budżetu kosztuje każdego obywatela

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2016-12-30 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka płaci za rozmowę dobre zaprasza na ostatni w tym roku o ekologię w studiu pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry Zbigniew Żurek wiceprezes Business Centre Club organizacja pracodawców również witam dzień dobry państwu Jan guz przewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych i pozdrawiam serdecznie, a więc mamy to taką trochę można Rozwiń » powiedzieć niepełną, ale jednak reprezentacje ważnego ciała rady dialogu społecznego, który zakończył w tym roku też pierwszy rok działalności w nowej formule pod nową ustawą, a zakończył właśnie w okresie kryzysu politycznego, który z radą dialogu się połączył, bo ten kryzys jak wiemy jest w pewnym stopniu związany ze sposobem przyjęcia ustawy budżetowej, a jest to ten rodzaj ustawy, która akurat z punktu widzenia rady dialogu społecznego jest ważna, bo w kompetencjach państwa jest przede wszystkim możecie m. in. opiniowanie projektu także ustawę w jakim stopniu chcielibyście nie wiem pomóc rozwiązać ten kryzys między nimi też o to, żeby właśnie ta ustawa budżetowa z punktu widzenia rady i partnerów społecznych nie budziła żadnych wątpliwości, gdyż prawo powinno być jasne to jasne, że prawo powinno jasno i to jasne jasne, że powinno być jasne jasne w stosunku do 1 z ważniejszych ustawie do razu nie chyba najważniejszej ustawy z punktu widzenia jej kompetencji i obowiązków rady dialogu społecznego, więc jeżeli są jakiekolwiek niejasności są niejasności, jeżeli są kontrowersje są kontrowersje to te kontrowersje należy niezwłocznie wyczyścić i ruch dlatego też stąd też inicjatywa rady dialogu społecznego włączenia się nie stworzył polityczny podkreślam nie w sposób polityczny, a sposób merytoryczne związane z zadaniami prerogatywa mi rady działa dialogu społecznego z niedzieli w konflikt nie tyle dyskusje, kto mógł co kupuje ktoś komu powiedział tylko w kontekście naszej troski o jasność prawa jakakolwiek niejasność związana z budżetem czy one słuszne czy nie słuchanie dyskutujemy tego tego jakakolwiek niejasność kosztuje nas kosztuje nas dziś kosztuje 2 będzie kosztowało jutro chociażby ceną polskich obligacji dlatego żyjemy wiarygodności każde państwo żyje wiarygodności my żyjemy wiarygodności dlatego też uważamy, że kryzys, który jest powinien zostać bardzo szybko jak najszybciej tylko możliwe załagodzenie, tym bardziej że partia rządząca nie ma kłopotów z ewentualnym uchwaleniem ponownym budżetu w sposób niebudzący jakichkolwiek kontrowersji, gdyby jednak można wejść ten kryzys polityczny w pewnym sensie przeniósł się trochę właśnie w związku z intencją naprawy sytuacji na kryzys w radzie dialogu społecznego doszło do umorzenia konfliktu, ale przynajmniej różnicy zdań między obecną przewodniczącą rady dialogu panią Henryką Bochniarz, a więc szefową Konfederacji Lewiatan, którą tutaj dzisiaj pani doktor reprezentuje, a Piotrem Dudą z Solidarności, ponieważ pani Bochniarz zaproponowała takie spotkanie w radzie przedstawicieli różnych sił politycznych no bo to, żeby właśnie o tym, kryzysie porozmawiać z nim pojawia się pytanie czy 3 czy rada to jest właściwe miejsce do takich rozmów zresztą dodajmy czynni politycy Platformy Obywatelskiej oraz obozu rządzącego właśnie podziękowali za udział w tego typu inicjatywy ja myślę, że każde miejsce do gry na rozwiązanie w kluczowych problemów, bo to nawet jest kwestia jasności prawa tylko jasności stanowienia prawa od początku chamy konfliktu wszyscy państwo myślą o mediach mówić o tym na razie jest najważniejsza ustawa tak to jest najważniejsze ustawa budżetowa jest najważniejszą ustawą wyniesie z planem finansowym na cały kolejny rok mówi o tym jakie będą podatki, a więc jak będziemy obciążani mówi o tym na co będą wydawane i jakiej wielkości w jakiej wysokości pieniądze, które w budżecie znajdą maluchy także pewne rezerwy ma tam są także pieniądze na współtworzył współfinansowanie różnych projektów finansowanych ze środków europejskich, a więc nie może być najmniejszej wątpliwości, że ta ustawa została uchwalona w sposób prawidłowy i tak jak przed chwilą mówił kolega, ale my musimy mieć pewność myślą o re członka rady dialogu społecznego musimy mieć pewność czy poza to też odpowiadamy nasz ustawowo tak jak bardzo wiele różnych projektów ustaw nowelizacji ustaw my możemy o nich rozmawiać dyskutować na radzie dialogu przyjmować wspólne stanowiska rozłączne stanowiska w sprawie tych różnych projektów ustaw to i tak w przypadku ustawy budżetowej mamy ustawowy obowiązek zajmowania się ustawą budżetową projektem ustawy budżetowej założeniami makroekonomicznymi, a także założeniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i rent emerytur, a więc to jest nasz obowiązek, więc ja po Londynie nie do końca rozumiem ma ten problem, który się pojawił, ponieważ zaproszenie pani prezydent Henryki Bochniarz jako przewodniczący rady dialogu skierowane do zresztą po konsultacjach z członkami wszystkimi organizacjami będącymi członkami rady dialogu społecznego do tego, żebyśmy spróbowali w radzie dialogu społecznego zastanowić się jak doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie żadnych wątpliwości, że ustawa budżetowa została uchwalona było ze wszech miar w uzasadnione no to jest miejsce, w którym dialogu wiemy bardzo się cieszę, że przynajmniej część partii zdecydował się na przyjście rozmowa jedno zdanie rozumiem, bo Jan guz, który tak jedno zdanie o stanie mój czas w jedno jedno zdaniem bowiem także, o ile to, że pan redaktor wspomniał powstały pewne kontrowersje w głowę żonie w łonie rady jeśli chodzi o sposób rozwiązania listą osób, z którymi mamy rozmawiać i czy to rozwiąże rozmów rozmowy to jeśli chodzi to warto przypomnieć jeśli chodzi Osamą merytoryczną kwestię rada jednogłośnie napisała list w tej sprawie, który również podpisało przewodniczący Solidarności oraz Jan guz budżet to wydatkowanie naszych pieniędzy każdego z nas podatników, bo mi się składamy na cały budżet rada dialogu społecznego pracowała nad budżetem ponad pół roku oczywiście nie doszliśmy do porozumienia, bo wydawanie naszych wspólnych pieniędzy jesteś dumny, jakie cele są najważniejsze polityka społeczna polityka gospodarcza ile pieniędzy na jaki cel działalności brak jest jeszcze oprzyrządowania, a także wielu ustaw, które zapowiadała nowa władza czytaj PiS, który na, jakie cele te pieniądze mają być przeznaczane nasze w OPZZ czy boli, że nie ma waloryzacji wynagrodzeń w budżetówce nas boli, że są niskie nakłady na ochronę zdrowia i kolejki do lekarza się w najbliższym czasie nie zmniejszą nasz bolid spadek inwestycji nasz boli i duże nadmierne nawet zadłużenie, które w przyszłym roku będzie narastało niestety w związku z tym tam jest wiele rzeczy, które też od nowego roku trzeba zacząć waloryzację wynagrodzeń w firmach mamy fundusze socjalne fundusze na ubezpieczenia społeczne w urzędach pracy i fundusz tak my nie wiemy jeszcze liczy fundusz pracy będzie nasz nie będzie nasz w związku z tym całe ustawodawstwo, które to powinno gromadzić w związku z tym dlatego tak OPZZ wydaliśmy od razu mamy, kiedy dowiedzieliśmy się, że ten budżet jest przyjmowany wg tego co mówią prawnicy z wadami prawnymi swoje stanowisko, domagając się, by uregulować nie ma żadnych niebezpiecznie, że partia, która ma większość takie zapewnienie przegłosuje natomiast, że będziemy upominali o tym, wydatki, na które oczekuje społeczeństwa na czytelny podział tych środków i to jest ważne, by zmierzyć z urobkiem mijającego roku jest przyjęcie ustaw prospołecznych, które też będą oddziaływały na budżet myślę tutaj o tych 500 plus myślę o świadczeniach dla rodzin wielu myślę o wydatkach emerytalnych w przyszłym roku dlatego dla nas taki jest to istotne, żeby ktoś w połowie roku nie obudził się i powie, a ja to podważa do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny jak ktoś się niejednokrotnie bywało też nieznane są jego wyroki, jakie będą wydawane w związku z tym w trosce o dobro społeczne w trosce o prawidłowe wydatkowanie pieniędzy upominaliśmy się i 1 rzecz to nie jest krytyka naszej przewodniczącej pani Bochniarz jest krytyka jeśli się pojawia całej rady dialogu społecznego i chcę powiedzieć no i rada dialogu społecznego albo inaczej dialog społeczny dialog społeczny wchodzi w fazę kryzysu jeśli będziemy mieli czas możemy wejść ile to decyzje ustaw i prawa stanowionego w nie tylko w nocy, ale i w dzień nie było konsultowane z nami czyli, zezwalając szło tzw. ścieżką projektów poselskich wtedy nie ma obowiązku, ale czy właśnie z tego, ale wizualnie rządowych to w zasadzie nie ma ani szła ścieżką podwyżka nikt w minimalnej emerytury inie szła jej teraz sławetne ta ustawa o blond manifestacjach protestach nie szła na nim było dyskutowane w ramach rady dialogu i oczu upominaliśmy się pani przewodnicząca rady podpisujemy takiej sobota SMS na urzędzie w Dijon w tej części już dużo nie zdążą wejść, ale właśnie czy Bad, bo to była też intencja mojego pytania czy czy ta sytuacja pokazuje właśnie, że po roku do świadczeń myśląc o jakiejś nowelizacji czy o poprawie tej ustawy o radzie dialogu społecznego po prostu właśnie, żeby nie budzić wątpliwości to jest miejsce właściwe do takich dyskusji debat i t d. no i pod tym kątem trochę tę ustawę właśnie zmienić czy o ustawie będziemy rozmawiać nie chciał się nie zdążył pan przewodniczący przed chwilą wszystkie pańskie postulaty są słuszne tylko boję się, że nierealne do spełnienia proszę spojrzeć na to, że sytuacja budżetu jest zakażony dziś brzuchem po ziemi mamy rekordowy deficyt mamy rekordowo niskie mamy rekordową na jej mocy mamy rekordowo niskie Invest mamy rekordowo niskie inwestycje inwestycje także, skąd znaleźć pieniądze na to oczy, o czym pan mówi już dziś w dzisiejszym budżecie trudno byłoby nawet rządzący też też chyba tych dzieci, ale ja wiem o banalności problemów natomiast buty i co pan jak w domu należy dodać, że dzisiaj kryzys jest w kryzysie jest dialog, dlatego że powstają nowe inicjatywy zastąpienie dialogu społecznego się jakimiś porozumieniami spotkania niż gryzą to jest normalna rzecz normalna jest dziś o dialog obywatelski ja chcę, żeby społeczeństwo wiedziało na co idą jego pieniędzy i ja też będzie nazywało róbmy swoje tak, żeby dobrze się społeczeństwo będzie wiedziała na co idą jego pieniądze to dowiemy się już w drugiej części tak jak teraz informacje o ekonomia kapitał gospodarka i Beaty szeptał przed chwilą Jan guz, który jest gościem w wyprawie zaczęliśmy drugą część Maciej Zakrocki witam, ale też z nami dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Zbigniew Żurek no i zakończmy ten wątek rady dialogu społecznego, bo po padła mocna teza, że dialog jest w kryzysie właśnie te i Jana Rogóża no ale też jest okazja, bo po roku zwykle się robi taki bilans zastanowić nad tym czy ta rada działa dobrze wykorzystuje wszystkie instrumenty, które w, które w ustawie ma zapisanej czy rzeczywiście mamy jakąś znaczącą różnicę w jakości tego dialogu po tym, jak komisja Trójstronna została uznana za ciało, które jakoś ładnie mówi wyczerpało swoje możliwości, ponieważ jeśli już umowy i wydaje mi się że, choć jej dno pełna perskich instrumentów żeśmy nie wykorzystali m. in. wysłuchania publicznego i myślę, że ten rok, który przed nami no pewnie będziemy chcieli wykorzystać też na ceny instrumentalnie wykładnia Sądu Najwyższego z hali nie tegoż także wykorzystanie proszę pamiętać, że pieszy jest zawsze bardzo trudne inne, bo tak naprawdę konstrukt konstruowaliśmy nasze nasze działania budowaliśmy są rady wzajemną współpracę na troszkę jednak innych warunkach niż w Trójstronnej komisji i w mojej ocenie oczywiście myśmy podsumowanie roku robili mi się posiedzenie plenarne i robić takie podsumowanie i tam też były minusy wyciągane natomiast wydaje się, że w patrząc na prace zespołów roboczych podzielimy się na nas na takie zespoły w le to bardzo często udało nam się jednak udawało nam się jednak inne budować wspólne ze związkami zawodowymi pracodawcy związki zawodowe stanowiska będziemy jako przykład, żeby nie być gołosłowną nawet tak wydaje mi się ma w trudnej sprawie jak podatek od sprzedaży detalicznej, kiedy wiadomo było, że gmina związkowcy chcą tego podatku pracodawcy nie chcą tego przedsiębiorcy nie są tego podatku, a jednak udało nam się wspólne stanowisko odkryliśmy, że jest pewien obszar jak już są ryzyka któż zmaterializował mieliśmy absolutnie racji my mieliśmy wspólne stanowisko w tej sprawie mówiąca o tym, że chcielibyśmy, żeby rząd, zanim przeprowadzi inne ten projekt przez Sejm mapy i podpisze go prezydenta tak się stało to, żeby jednak pokazał analizę dotyczącą zgodności z prawem unijnym i to było wspólne stanowisko związkowców i pracodawców, ponieważ związkowcom zależało na tym, żeby ten podatek wszedł, a po to, żeby wszedł to taka analiza była niezbędna nam zależało na tym na to, że pracodawcom, żeby ten dodatek nie wszedł i też uważaliśmy, że ta analiza jest niezbędna jest to się zmaterializowało, ale takich jak my im wspólnych stanowisk niż naprawdę bardzo wiele czy nawet tam, gdzie mamy naprawdę poważne różnice zdań zostawiamy je stawiamy na GPW to już wszyscy inni prezentują pisane pracodawców, choć strona związkowa prezentuje swoje własne stanowiska, ale jednocześnie zawsze staramy się znaleźć ten zbiór wspólny i dajemy na opinię także stanowisko mamy z wspólne w tych obszarach, których jesteśmy w stanie się zgodzić nawet jeśli ta materia jest trudna do porozumienia się, jakie zmiany w razie dialogu była lepsza naczelną radę za wzór tego co podłoże chwilowego kryzysu dialogu moim zdaniem nie ma Kmity jest kryzys dialogu, a może jest kryzys euro może jest kryzys permanentny, dlatego że permanentnie będziemy mieli w przeważającej mierze różne zdania i po to w ogóle jesteśmy, żeby te zdania ucierać, żeby zmniejszać różnice nie zawsze niwelować do końca i to jest nasze zadanie i wiele tak jak powiedział pani doktor przed chwilą wiele takich drobnych cząstkowych porozumieliśmy zawarli ja mogę wspomnieć chociażby o tzw. syndromie pierwszej dniówki, gdzie przekonywałem moich kolegów pracodawców, że to jest rozwiązanie uczciwej też rozwiązanie, które nie uderza w 99 % pracodawców, którzy są ludzie uczciwi, bo o nim 1 zdaniem, czego dotyczy syndrom pierwszej chodzi chodzi o to, że poprzednio istniał przepis, który pozwalał nowo przyjętemu pracownikowi wydawać umowy o pracę w ciągu w ciągu 0101. dnia pracy i to przez nieuczciwych ludzi było nadużywane to znaczy ten pierwszy dzień się przeciągnął na miesiące czasami nawet może i tygodnie na tygodnie miesiące wprowadziliśmy zgodnie z przepisu, który dzisiaj mówi o tym, że umowy o pracę należy wręczyć przed dopuszczeniem do pracy to nie boli uczciwych przedsiębiorców to trudny żywot druga historia pokazuje pokazuje naszą optykę myślenia będziemy dyskutowali będziemy się różni bardzo wielu miejscach ważne jest, żebyśmy dyskutowali w dobrej wierze ważne jest, żebyśmy nawet jak nie dojdziemy do porozumienia, żebyśmy wymieniali między sobą opinię, żebyśmy działali w dobrej wierze i żebyśmy pamiętali o tym, że sama wymiana opinii jest już wartością samą w sobie nie oczekujmy cudów, choć po ziemi i będzie dobrze i damy radę ich wymiana opinii jest też wywiad co myśli druga strona jak rządzić jak jedno maja w ramach 1 z nożem jeżdżącej myśleć o dziwnie, ale ja ja i uważam, że Unia rzymskie 1 w dyskusji Carla, ale jest osłonięte siłą dla mnie wielką wartością tych naszych dyskusji czasami bardzo ostrych jest to, że zaczynam rozumieć też czasami nie zawsze rozumiał drugą stronę zaczną rozumieć, gdy nie znaczy się zgadzam, ale ważne, żeby rozumieć drugą stronę, bo wtedy łatwiej szukać właśnie takich porozumień, których Zbyszek mówił przed chwilą prawda w ZUS prowadzi dialog, ale pozostali przy swoich dni jako właściwy do dawnego natomiast Szanowni państwo życie społeczne wypełnione jest z innymi ludźmi musimy z sobą rozmawiać, by kształtować całe to okryty naszej przyszłości naszej organizacji tego życia społecznego gospodarczego, by znajdować najlepsze rozwiązania w ale do dialogu społecznego potrzebne jest zaufanie potrzebne jest wspólne działanie nie może być tam takiego partyjniactwa nie mylić z polityką polityka to sztuka rządzenia i dalej staje za występ Arystoteles tak jest dlatego erotyczne wojenne i szacunek powinna być ta uczciwość powinna być moralność, żebyśmy osiągali cele, o których wcześniej koledzy mówili, bo myśmy przyjęli w radzie dialogu Szanowni państwo w pierwszym roku już samo około 15 wspólnych z rządem postanowień, ale żaden nie dotyczyły merytorycznych to z pracodawcami związki zawodowe pracodawcy jak rozmawiali przyjęli stanowisko wspólne pensja przedsiębiorst w w sprawie cementu Stali hutnictwa w sprawie podatków w związku z tym też rozmawialiśmy na temat programu pana premiera Morawieckiego także te merytoryczne rzeczy co dotyczący płac też przyjmowaliśmy my przyjmowaliśmy wspólnie i dobrze kierunek dialog dwustronny, ale musi być umocowany prawnie związku z tym bez względu na to czy my chcemy czy nie chcemy weta przyzwoitość dialogu musi nastąpić to jest inny pokazywanie racji stron teraz muszą być rozstrzygane w życiu Jarosz zamierza czerpać z tego powinien rząd, chociaż osła swoją aktywną słabiej na forum RDS, bo nie przychodzi, bo jak podejmowane są decyzje dla przedstawicieli rządu oraz ile was w związku z tym nie jest to dobrze jest jedynie kontakty i możliwość kontaktu rozmowy pracodawców przedstawiciele organizacji związkowych rządem i gdyby ustawić te były lepiej przygotowane to problem z podatkiem handlowym zapewnienie był taki, że 6 × i raz jest do niczego że, gdyby ustawa np. to teksty protestach była wspólnie wypracowane na radzie dialogu to na pewno nie byłoby protestu i przepraszam weta pana prezydenta i jeśliby edukacyjna była zrealizowana tak naprawdę no i jeśliby zawirowań związanych z trybuną była to by nie było manifestacji na ulicy, czyli stały dialog jest element takiego uspokojenia społecznego reprezentowania robimy to naprawdę społeczników do tego jak wiemy przyzwoitości taksy wynotowałem pomówił uczciwości moralności brak partyjniactwa w ustawie się zapisać raczej nie da, więc to rzeczy może mieć w sobie była widoczna także mieć wykształcone, że z domu wynieść w tym, a w tym apelem kończymy wątek rad dialogu społecznego K2 chciałem państwa trzeba prosić o komentarz do takiej dzisiejszej dla osób, które może dla niektórych symboliczne informacji, że to kopalnia Makoszowy o będzie fedrować dzisiaj o po raz ostatni SMS dzień 110 lat w historii zabrzańskiej kopalni koniec tej historii no oczywiście sąd o opinię, że tak musiało być, że kopalnia już z trwale nierentowna i po prostu nuda nuda dalsze utrzymywanie jej życiu kompletnie nie ma sensu działania medyczne ożeniłem musiałoby się w piątek chodzenia na Koszarowej tam by jazda po przyzwoitej nieraz takie są możliwe, że was rozgrzeje stawy takie są opinie jednych, ale oczywiście są też opinię właśnie tak jak przed chwilą byliśmy już usłyszeli, że miała ona jeszcze możliwości wydobywania przez 80 lat i ich załoga uważa, że stało się modne stało się niedobrze no właśnie my jak na to należy patrzeć również z punktu widzenia obietnic że, że nie będzie zamykania kopalń tak dalej no i w kontekście dialogu społecznego, o których mówiliśmy i w kontekście czegoś co nas o spokoju społecznego w tamtym regionie Szanowni państwo i właśnie to obietnice najbardziej rozżalona załoga oto tam są pokazywane teraz bardzo często wystąpienia pani premier różnych polityków, którzy tam byli, że kopalnia będzie utrzymana ona ma złożyć mogła funkcjonować w ostatnich miesiącach wyszła na zysk ja myślę, że ewidencja kosztów rodzajowych szczególnie w miejscu powstawania była niewłaściwa ładowano pewien punkt i Dymnej ta kopalnia nie miała możliwości się podniesienia zobaczycie, że w tym miejscu będzie ktoś wędrował tylko za jakiś czas, kiedy kopalnia upadnie odetną te długi może utopią w bankach może gdzieś indziej natomiast to jest bardzo źle i tam jeździsz rozgoryczenie ludzi obiecano, że przejdą ze wszystkimi zobowiązaniami, czyli te stażowe przeniesienie służbowe tych górników nic takiego nie dzieje dzisiaj sygnały, które do mnie płyną z kopalni Makoszowy są bardzo tragiczne ludzie tracą mają do wyjazdu kilkanaście kilometrów rodziny tracą dochody pamiętajmy też, że w ostatnim okresie czasu 40  000 górników zostało 80  000 i dzisiaj popatrzmy też na to co w budżecie zabijać miliardy kolejne na odprawy nie musiało to być kopalnia Makoszowy mogła działać nie i nie ma pomocy dla górników dziś znajdziemy się znać już kilka dni do ministra Tchórzewskiego, żeby jeszcze w tym temacie rozmawiać dziś zależy mi na ludziach zależy mi na stanowiskach pracy zależy mi na tym, że nasza gospodarka oparta jest na węglu przecież my będziemy kupowali zaraz węgiel u Austriaka Unię Załuskiego nie kogo jeszcze wiele, ale wygodą nam swoje oburzenie dziś jest, że informacje, że to Unia Europejska z innej kazano zamknąć się najlepiej tak powiedzieliby Roszkiewicz nic wówczas na zniesienie kwot do wypowiedzi widzę teraz Zbigniew Żurek rywalki albo musi w oczy ja bym tak są jak zawsze 2 strony medalu nie jest przyjemne zamyka zakład pracy nie jest przyjemne jak ktoś straci pracy w szczególności w tak je w w wy spędziliście wyspecjalizowanym w zawodzie jak zawód Górnika oka to o tym wszystkim wiem, ale nie nie można jednocześnie abstrahować rachunku ekonomicznego i dla niezbyt grzecznie zapytał co jest największym grzechem polskiego górnictwa to nie rozmawia MOL ma koszowy Rosji Azji czy wiecie o jej na chińskim wszystko jednak nikogo żalu, że w górnictwie natomiast od wielu wielu lat sprzedaje się frazes ludziom mówi się o planach, które później już tak naprawdę w dużej mierze przynajmniej dla przeciętnego odbiorcy te plany różnią się między sobą nazwami kolejnych spółek czy grup zajmujących się górnictwem, a niewiele niewiele w tym górnictwie zmieniają stare powiedzenie, że w biegu rzeki kijem się nie zawróci, a troszkę jeśli chodzi o Górnictwo to próbujemy robić ze szkodą dla innych ze szkołą dla perspekty w polskiej energetyki, gdzie jest Polska elektrownia atomowa coś cicho było kiedyś głośno jest cicho, gdzie są odnawialne źródła energii przepisy jak wiatraki przełożonych przepisy wydzielają wycinają czy wytną w najbliższym czasie odnawialne źródła energii to działanie n p . gdy naprzeciw, gdzie jest przede wszystkim kolej kolejna kwestia, gdzie jest rentowność kopalni kopalni nie są rentowne niż w 2 zł za tonę węgla w Makoszowach i Romuald Lipko, ale dwuczłonowe zmuszać mierzy jedno zdanie powiedziała Hanna ze względu na to, że obciążać kosztami proszę zwrócić uwagę ile podatków tych środowiskowych też tych za czerpanie z surowców dopisano w ostatnich latach rejony i te wszystkie kozackiej oczywiście wszystkie podatki płacą też liczyła, że rodzą tak jak przy tej maleńkiej zieleniec ja mówię przypisanie mu od razu zaczęła pani złóż w parze w końcówce Platforma Obywatelska 2 lata do tyłu przypisała specjalny podatek od górnictwa nie mówmy, a później sąd za walizka później trzeba rekultywację Słuchajcie nie jest to takie proste życie obciąży Górnictwo dużymi podatkami to niestety to niestety później, ale ich działalność również dla Legii uważa, że większy impet, ale domy oddziela zdanie na salę i AEK Ateny ilu ich w Chinach znamy żartuje, dlaczego się opłaca złoża kupować Austriaków Niemców Polsce oni będą wydobywali kamień oni ze złoża mają za mną chodzi o planowanych Rembisz mogę byłych, bo razem z Muszyny pewnie do drążenia drugiej przerwy na osi są na razie nie 2 wymiary Janku proszę ich są 2 wymiary oczywiście co najmniej 2 wymiary tej sprawie dentystę politycznej obietnicy, które były składane MAEA nie są dotrzymywane i myślę, że należy, że dług netto to to nie jest problem w dół, w którym jak powinna się odpowiadać ale, aczkolwiek oczywiście wracając do tego, o czym pan przewodniczący guz mówił w chwilę wcześniej o tej moralności polityków uczciwości to to co to to jakby sprzeczne z tą moralnością uczciwością, które chcielibyśmy chcielibyśmy widzieć u polityków po, a więc nie należy obiecywać czegoś się, że ma, o co będzie my, a nie spełnia walne ma swoją przyszłość szczególnie w przypadku górników, którzy mają pewną siłę w delikatnie mówiąc mają pewną siłę oddziaływania na decyzje polityczne natomiast trudno mi się wypowiadać na halę w kwestiach ekonomicznych, ponieważ musiałbym zajrzeć jest finansistą, więc myślę, że na podstawowe rzeczy potrafiłabym przeanalizować, żeby dostać się dane finansowe tej spółki, jaki cieszy innych spółek po to, żeby odbić na pytanie czy rzeczywiście ta spółka nie jest rentowna i nie ma szans na to, że była rentowna w przyszłości czy nie ma szans na to, aby ta jednak zoptymalizować jedne pewne grupy kosztów pamiętajmy, że zamierzamy przerwy żyły zaś sięgamy zawsze po coraz mniej im niżej położone złoża, a to jest coraz bardziej kosztowne w istocie wszystko, by uwzględnić moje rozumiemy ludzi natomiast rachunek ekonomiczny jest nieubłagany informacje w radiu TOK FM WUP w latach 2 ekonomia kapitał gospodarka Maciej Zakrocki zaproszą na cześć dobrze się, jaka jest studiowanie dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Zbigniew Żurek Jan guz no i obiecane i pół jedno zdanie no może Góra 2 Zbigniew Żurek w sprawie kopalni Makoszowy także, by zamknąć kwestię górnictwa tak jak pan Lech nas dyscyplinuje chciałem powierza się za chciałem poruszyć 3 aspekty po pierwsze, Górnictwo płaci podatki, jakie płacą inne sektory i tyle też, jakby pierwsza kwestia ani więcej, niemniej to nieprawda druga kwestia to jest kwestia socjalna też pewnie powiesz nieprawda, gdzie górnicy nie mówią Makoszowy mówię generalnie mają cały szereg najróżniejszych benefitów poza poza pensją owych poza płac ze względu na większe i być dla Energi nie Czekaj radny Zawiercia i trzecia kwestia, jeżeli już porównujemy górników na tle innych branż Górnictwo jest faworyzowany w stosunku do innych branż jak chociażby poprzez to, że Górnictwo posiada własne reguły emerytalne tyle chciał powiedzieć dziękuję, jaki jest adresuje nająć w takich programach nagrywania rzadko w no dobrze to rzeczywiście chyba temat górnictwa one zakończone elka 2 przypominam państwu, że to jest ostatnia kradzież w tym roku mamy taką skłonność można powiedzieć mało oryginalną żal, bo coś podsumowujemy albo coś pan występuje my pewnie jak to się mówi zwykłą przeciętną polską rodzinę to interesuje czy będzie lepiej czy będzie gorzej czy będzie taniej czy będzie drożej czy będzie praca czy nie będzie pracy no i tu chciałem się odwołać do państwa wiedzy doświadczenia oraz analiz waszych organizacji czegoś możemy w tym następnym roku spodziewa, ale jeśli ktoś zasłabnie po tym ostatnim EKG to jeszcze te szpitale działają tylko ja myślę, że my wszyscy mamy dobre, ale jeszcze w związkach zawodowych szczególna przychodu z Wawelem to powiem tak, zaczynając od zmobilizuje praca w nadchodzącym roku powinna być jak wszyscy mówią niestety nie dlatego, że będzie większa podaż pracy, że będzie więcej miejsc pracy, że będą inwestycje, bo z tymi z tym jest krucho obniżyć wymiar niż trzymają kasę w MEN jest wyznaczanie zależy inwestorom miejsc pracy będzie, że możliwości pracy będzie więcej, dlatego że po prostu wynika z demografii wynika z tego, że wchodzimy chodzi jesteśmy w nich drugie tyle jeśli chodzi o te pieniądze w skarpecie, o których wszyscy mówią, na który na, który niektórzy liczą niektórzy opowiadają o tych tam 152 miliarda złotych to nie chce, że wnioski złożone przez 6 zielonych warzyw i gorąco tak już powiedzmy dosadnie, jeżeli te pieniądze żywi takie są to trzeba pamiętać o tym, że przedsiębiorcy i chcą, a przede wszystkim muszą myśleć racjonalnie kiedyś inwestuje inwestuje się wtedy, kiedy jest dobry klimat do inwestowania, jaki klimat w tej chwili mamy dzisiaj w Polsce to wiemy i CIT jest chyba główny zima jest jednak nawet ta zima jest do loftu można powiedzieć klimat wchodzimy w nowy rok z takim niekoniecznie największym optymizmem zróbmy coś, jeżeli mówimy hasło odczują też hasło zróbmy coś, żebyśmy licencji ma lepszy, żeby przedsiębiorcy mogli odetchnąć na pewno będą inwestować, bo są to ludzie, którzy patrzą na świat na świat racjonalny może dojść w ich tylko dodam, że nowy SUV lub przedsiębiorcy chcieli nie chcieli jednolitego podatku u posła albo ich nie będzie z tą zmianą dla firm taki pakiet sprawdzano już jest jak to się mówi nam w ścieżce legislacyjnej zaraz panie redaktorze przepraszam bardzo, ale może, jeżeli mówimy o 3 czy chciał opowiedzieć, że robimy przedsiębiorcom dobrze poprzez to, że nie robimy źle no bo tak trochę to zabrzmiało nie chciałem powiedzieć tylko, że pewne postulaty również środowiska pracodawców pewnie w mniejszym lub większym stopniu w zależności od oceny jakoś tam są słyszane i pewne działania w tym kierunku co robią w ZUS dla tych setek tysięcy chociażby przykładowo w ZUS dla tych setek tysięcy małych najmniejszych przedsiębiorców wzrośnie około 56 % w przyszłym roku po taka jest konsumpcja rosną płace rośnie rośnie w ZUS więc, gdzie tu lepiej płatnej, ale dali najmniejszych, ale proszę nie rozpaczać za głos na ja w, że mówisz o klimacie to w klimacie poprawia jeszcze play natomiast jeśli boleje dzielącymi państwo, że wzrasta wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw około 4 % rok do roku to nie jest porażający rzucające na inny kolana wzrost zyskowności 12 % wzrost zasobów środków na kontach w tym w tej granicy wzrosty dochodów z tytułu różnego rodzaju świadczeń społecznych liczone dwucyfrowy około w związku z tym głównym źródłem utrzymania powinny mieć dochód z pracy ja chciałbym, żeby ludzie zarabiali więcej na dzień dzisiejszy wzrost płacy minimalnej netto do 1400 tam paru złotych to nie jest to co da nam utrzymanie w przyszłym roku, bo pamiętajmy pozbawiono nas m. in . w przedsiębiorstwach do 50 osób zatrudnionych w funduszu socjalnego około 1200 zł rocznie wejdzie inflacja kwota wolna od podatku nie będzie dotyczyła zatrudnionych zatrudnionych, bo wiadomo układ jest taki, że to nie oni skorzystają inflacja nam trochę zabierze z tego wszystkiego, a będą rosły koszty popatrzmy zapowiedziany wzrost cen gazu, który przełoży się na transport kina całą gospodarkę wodną lorda pewne fobie, bo tak tej energii elektrycznej także wzrasta, lecz będzie nawet te ubezpieczenia, które tak szeroko są zapowiadane to wszystko zależy od amunicję bez, gdzie jest kosztach w związku z tym ja obawiam się czy ceny przyszły rok będzie taki w kolorach, czyli z 1 strony, bo dosyć stanie się mówi, a jest wzrost płacy minimalnej nieprawda, bo z drugiej strony się po prostu te pieniądze wyjmuje ja wiem, że dzisiaj nie trudno jest rządzić zdolne prowadzić firmy i gospodarki natomiast dochody majętność, gdybyśmy żyli tą stopom majętności wzrostu majątku dla tych osób, które mnie mają dochody prowadzą przecież jest dużo większy jeśli będą większe zarobki to będzie większe zapotrzebowanie na produkcję produkujące przez przedsiębiorców może nie na te, które z mężem prowadzi firmę, ale może na te i inne zdecydowanie, tak więc żądać od jedno jedno pan przewodniczący guz zaczął optymistycznie to ja powiem także to co pan mówił na samym początku tych różnych wzrostach płac i t d . i t d . skąd to będzie niestety to będzie z tego, że będą niższe inwestycje później mówię prawda w drugiej części w drugiej części Pańskiej wypowiedzi mówił pan na temat na temat już mniej aut w tym mniej optymistycznie i niestety w większej mierze się z panem zarząd MEN chwali dr Małgorzata Starczewska przez nich bardzo dziękuję panie redaktorze bez pana nie miałbym szans na głos wtedy w powiedział pan czy za zadał nam pan pytanie jak przyszłym roku ma jeśli chodzi oceny czy będzie lepiej czy gorzej niż chodzi o VAT czy będzie taniej czy czy drożej i czy będzie praca jeśli będziemy wzrost gospodarczy w NATO będzie lepiej pytanie czy to będzie lepiej na tyle na ile stać polską gospodarkę nie stawia znacznie więcej na wiemy już o trzecim kwartale czwarty kwartał potwierdzi, że ani wykorzystujemy ma tego potencjału, który Polska gospodarka gospodarka ma nie rozwijamy się w takim tempie w jakim moglibyśmy potencjalnie się rozwijać przypomnę tylko, że w trzecim kwartale wzrost gospodarczy wynieść 2 ,5 % inna piesza dywan kwartały czy bierze półrocze to był wzrost 31 %, więc nogi wiedziałam, że dramatyczny spadek pana czy to to jest naprawdę bardzo silny bardzo silny spadek tylko raz musiał wejść tym nieładnie zachował jednak przerwę, bo chodzi o to, że bardzo często takie sygnały jak mówimy, że jak ludzie z myślą czy jest 2 ,5 % PKB 33 ,5 % PKB, by na to oczywiście on jakoś tam widzą, że albo to trochę lepiej albo trochę gorzej natomiast na to, iż chodzi o to czy to się przełożyć na ich życie ta ruszył za ich wynagrodzenia, czyli nazwa Białowieża już nie raz na remont tego zaczęła tak, czyli szansa na to, żebyśmy się rozwijali wpłynęły istotnie powyżej 3 %, bo przynajmniej do 3 ,5 % to jest to co powinniśmy, a zbiegu brać jeśli od rozwijamy się w tempie wolniejszym, a to oznacza, że jest mniej miejsc pracy tworzonych istnieje ryzyko, że w niektórych branżach będą ubytki w miejscach pracy będzie tych miejsc pracy mniej to oznacza także, że będziemy zarabiać mniej niż moglibyśmy myślą o wzrostach wzrosty wynagrodzeń będą natomiast my będziemy zarabiać mniej niż moglibyśmy, gdyby ten wzrost był wyższy i to oznacza także, że Chiny niektóre produkty będą droższe zapewne te produkty, które nie są produktami podstawowymi, dlaczego dlatego, że w momencie, kiedy np. wprowadzamy podatek jeszcze nie sprowadzony, ale jak rozumiem rząd będzie dążył, żeby np. podatek, o których rozmawiali tutaj o sprzedaży detalicznej wszedł to przecież, że jakaś siła część tego na obciążenia podatkowego dodatkowego, która spadnie na sklepy zostanie przełożona przez sklepy na wzrost ceny produktów, które sprzedają, ale na te produkty, które musimy kupować czy inne dobra podstawowe a kto kupuje, kto ma największy udział w UE w swoim budżecie wydatków właśnie dobra podstawowe 3 osoby z niższymi niższymi dochodami, a więc przyszły rok na pewno nie będzie złe natomiast wydaje się, że nie będzie tak na pewno tak dobry jak inne mogłoby być będzie nie będzie problemów specjalnych na rynku pracy, ale ma na pewno wynagrodzenie będą rosły w takim tempie w jakim mogłyby ma rosnąć i trzeba niestety mam brać pod uwagę to, że będą rosły na ceny do tej pory mieliśmy deflację natomiast już od jesieni 2015 roku, czyli od ponad roku URE mimo deflacji, czyli mieć mimo spadku cen wskaźnika cen ceny żywności w tym koszyku wszystkich cen, które są brane przez głosy pod uwagę ceny żywności rosły, czyli my pyta pan zwykłego na Jana Marię Kowalskich to oni odczuwali mówili jak to deflacja jest to spadek cen przecież my wydajemy na żywność więcej będą wydawać jeszcze więcej czołgi staniały w ostrożnie ostrożnie, by dowozić innych ustaw nie żartujmy sytuacji międzynarodowej będziemy też może nawet jeśli więcej odbierali pieniędzy to, jeżeli będziemy dalej odbierali w banknotach ani przelewem to będziemy odbierali mniej banknotów, bo 500 zł ma jednak wejść w przyszłym roku Canona jest tu jakoś nie weszły już kilkanaście lat temu nie są używane zobaczymy jak będzie 100500 zlote 500 plus w Mediolanie były rodzinom wypłacane rodzinom ważne mówiła inżyniera na życzenie zamiast 500 plus nowa pięćsetka wszystko teraz leci przez 500, ale może byłoby ich bowiem mogły też panowie mówili o 2016 roku ja chcę były wystawy w noweli jest kilka rzeczy, którym po pop chciałbym troszkę pozytywnie tak nadal uważamy, że do końca już tak musimy, więc możliwe, że możecie nam dużo za mało, by nie myślą o 2000 szlachetnych metali ziem zagrzmiał mam nadzieję szansę na nas na to, żeby pozytywnie się wpłynąć pozytywnie na 2017 roku, a mianowicie my była tzw. Mano nowelizacja gminnych ustawy my, która miała na celu wspina na cel wspieranie inwestycji w innowacje to zawsze dużo za mało w stosunku do tego co byśmy chcieli, ale tu absolutnie my tam premier Gowin ministerstwo nauki i konserwy z siebie z otwartej Miss jak się renowacji pracujemy nad już taką pełną nowelizacją i zmianami, gdyż wspierają ich kolejny awans Juventus oraz nauki z przedsiębiorcą daje bym chciałabym podziękować za to co, choć już zostało zrobione mam nadzieję, że to my będzie powolutku wpływać na to, żeby po przedsiębiorcy decydowali się na inwestycje innowacje w Russell, a także pożyć jeszcze Chiny mam nadzieję, że w przyszłym roku i jeszcze 1 ważna, że 3 mamy z Lewiatan nie rada firm rodzinnych od 12 lat przygotowywaliśmy się do tego, żeby rozwiązać problem prawny sukcesji w Soho w przedsiębiorstwach rodzinnych i fantastycznie ministerstwo rozwoju pracowało w osi projektu ustawy jest gotowy w styczniu poszliśmy zobaczyć projekt ustawy, który będzie rozwiązywał problem sukcesji w firmach rodzinnych na razie w firmach osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą mam nadzieję, że także zaczniemy prace nad sukcesją w spółkach, więc tu także chylę czoła i to są naprawdę dobre rzeczy, które się wydarzył się dobrymi wiadomościami od kiedy kończymy króciutko składają życzenia w tym, którzy nas słuchają Neya liczy, że w nowym roku pracodawcy i rząd traktowały będą związki zawodowe partnerską czy więzień o rzeczach prowadzony panie dyrektorze, a nie żart nie notujemy mniej ważne urządzenia oczekuje, że będą traktowały partnerstwo, że będziemy mogli w dialogu rozwiązywać problemy nawet te najtrudniejsze, że będzie mi się zastanawiali nad tymi wszystkimi trudnościami, które niesie nam życie, żeby nie tworzyli nowe dobre miejsca pracy, że ustalimy wzrost wynagrodzeń w bardzo państwu dziękuję to było wszystko zabrano ich danych o wszystkim panu redaktorowi naszym słuchaczom zdrowia pomyślności radości ciepła i Diana miłości, a ja was i społecznym dziękujemy za chwilę informacja po nich przedpołudnie Radia TOK FM, na które zaprasza Przemysław Iwańczyk z wydawcą programu EKG był Tomasz Kopka realizował Adam Maciejewski ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA