REKLAMA

Kto ma w Polsce dostęp do informacji opatrzonych klauzulą "ściśle tajne"? Wyjaśnia Piotr Niemczyk

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2017-01-02 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
32449 sekund Piotr Maślak witam państwa ponownie bardzo serdecznie te pierwsze śniadanie to było państwo Jemen gościem jest Piotr Niemczyk były zastępca dyrektora zarządu wywiadu urzędu ochrony państwa specjalista ds. bezpieczeństwa dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry panu w jaki sposób i na jakich zasadach przyznawane są w Polsce też, że tak certyfikaty dostępu do informacji niejawnych, które wyjaśnimy naszym słuchaczom muszą mieć wszyscy ci politycy, Rozwiń » którzy sprawują urzędy urząd lub pełnią funkcje związane z koniecznością dostępu do takiej informacji, które z Intel punktu widzenia interesu państwa są bardzo ważne strategiczne i niejawne to się od dość urząd ma za poświadczenie bezpieczeństwa dotyczy oczywiście nie tylko polityków, ale wszystkich osób, które z tytułu pełnienia wyników, a także liczbę osób z regionu i funkcjonariuszy różnych służb one są przyznawane na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych są 4 klauzule od zastrzeżonych przez poufne tajne ściśle tajne od po to, żeby uzyskać zgodę do dostępu do tych informacji trzeba przejść procedurę sprawdzającą ta procedura jest różna w zależności od stopnia klauzuli najprostsza to jest przy zasłużonych i położnych żona jest przeważnie realizowana przez pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w samym urzędzie trochę automatycznie natomiast nie on po krótkiej, że nie mogli być automatycznie, ale być może tak jest natomiast wyższa klauzulę tajne ściśle tajne są zadawane w wyniku tzw. poszerzonego postępowania sprawdzającego, które prowadzi albo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo służba wywiadu wojskowego i to jest już dosyć Silvą dyrektorem poważne sprawdzenie na grę wchodzi wywiad środowiskowy tam grę wchodzi zasięgnięcia opinii różnych osób przewożonych z różnych instytucjach na grę wchodzi także zapytanie osób, które podaje sam zainteresowany tym zrażać Traore ma w danej osoby takie śledztwo tak zaskarżając dosyć dosyć poważne sprawdzenie w toku tego postępowania sprawdza się kilka głównych wątków w IT te podstawowe wątki to jest oczywiście tam podatność na ewentualną współpracę z obcą służbą specjalną to jest ewentualnego powiązania z wami tak tak wraz ze służb specjalnych z różnymi osobami zagranicznymi oczywiście, które mogłyby nieść jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa czy dla mnie właśnie wykradania informacji niejawnych tam jest wątek powiązań z organizacjami o charakterze terrorystycznym zorganizowanym grupom przestępczym, ale też są takie banalne wątki jak nie wiem skłonność do nadużywania alkoholu nie daje żadnych używek, bo to jest możliwe do imienia zlała obcym wywiadem cywilnym jest Anna, ale da zużycia alkoholu na blankiecie prawda jest, że niebanalnych są nieważne biorąc podobno wiadomo, że osoba cierpiąca na chorobę alkoholową może nie boi tak siedzicie oczywiście to dachowania także związek miast to akurat on w ankiecie dziesięcioosobowe rokrocznie wypełnia w takim postępowaniu jest raczej pytanie o to przy czym miałeś przypadki nadużycia alkoholu połączoną z utratą świadomości naszego dramatu jeszcze nie jest być może choroba alkoholowa, ale już właśnie skłonność do nadużycia alkoholu w jak najbardziej jednak stać ważnym wątku jest to, że się sprawdza czy osoba wydaje tyle ile zarabia to znaczy sprawdza się jej tak powiem oficjalny wynagrodzenie jest z rzeczywistymi zasobami finansowymi, jeżeli coś się dolara za przykład tak tak tak są też na czas postępowań sprawdzających w poszerzonym przede wszystkim służyć mają dostęp do do stanu konta takiego takiej osoby, która się dość długiego to poświadczenie bezpieczeństwa w albo kont albo konto czy w no dobrze i osoba, która załóżmy zostaje wskazana przez kogoś do piastowania urzędu, który wymaga takiego, a czy może, nawet jeżeli nie wymaga to z całą pewnością zarządzanie danym urzędem na może być sprawny skuteczny tylko kiedy się taki certyfikat posiada butów też były byłoby zbyt duże uproszczenie stara ktoś tak wskazuje i taki kandydat sam powinien wystąpić o to czy z urzędu nie w zasadzie samemu nie ma nie ma z możliwości występowania no chyba, że to jest osoba fizyczna która, prowadząc działalność godzącą obie ubiega się o przetarg na dostawy czegoś dla wojska po to, wtedy sama w sobie występuje, ale generalnie występuje instytucja zainteresowana, żeby osoba, która świadczy pracę na jej rzecz jest jej funkcjonariuszem przecieki z usługi, żeby to, by to tata to to instytucja występuje o to, żeby można było, żeby ta mogła pełnić dyżur wykonywać trudności związane z zabawna informacja i dobrze i rzadko zdarza się, że takie osoby otrzymują odmowę wydania takiego certyfikatu tak zdarza się to trudno być dziś rzadko jest tych nie pamiętam tych statystyk, ale rzadko w sensie, że to jednak zdecydowana większość urzędników dostaje zwrot akcyzy zachowana większość rozpatrzono Grzegorzowi, gdyż mają już raz na sumieniu radny Soboń ubiegają, bo po co im po co inne kłopot z tym związane wymieniliśmy te zapisane w różnych aktach prawnych czy wiernym zasadzie akcie prawnym klauzule, które mówią o tym, że nie uzasadniają nieprzyznanie takiego certyfikatu NATO ja też mówię naszym słuchaczom punktem wyjścia do rozmowy jest nominowanie przez Antoniego Macierewicza ministra obrony narodowej inne na szefa Narodowego centrum kryptologii osoby, która takiego certyfikatu nie ma i dwukrotnie oficerowie SKW odmówili wydania takiego certyfikatu w 2 i ja, niemniej jestem pewien czy mam pełną jasność co do tej sytuacji, dlatego że odmówienie wydania certyfikatu jest ono decyzją administracyjną od, których od, której przysługuje odwołanie do Prezesa Rady Ministrów, jeżeli jest odmowa wydania z poświadczenia bezpieczeństwa to zainteresowany może wejść procedurę sprawdzającą tak kontrolną czy rzeczywiście powody, dla których nie przyznano mu poświadczenie bezpieczeństwa są na tyle ważne, że to jest prawidłowe decyzja dyrektora MZ ma już doprowadzić Edytę, by premier, a de facto minister koordynator, ponieważ w rozporządzeniu, bo jest ona z tego listopada 2015 roku pani premier Szydło powierzyła to by Mariuszowi Kamińskiemu ministrowi kolumna wojsk specjalnych w źle, że ten przypadek tutaj nie zachodzi dziś wydaje co z tego co ja zaczynałem to jemu po prostu do tej pory tego certyfikatu nie wydano, ale nie oznacza, że na odmowę być może dwukrotnie minutę rozwija zrozumiałem to dwukrotnie oficer służby kontrwywiadu wojskowego, który zajmował się tym wnioskiem odmówił wydania takiego certyfikatu, ale nie ma informacji oficjalnie z jakiego powodu łaźnie, ale też oficer nie jest właściwie badanie oficer wydaje to doświadczenie ostrożniej, ale cenzura w Alejach zleciła budowę zamku, choć jeszcze inny przypadek należy go, bo jej zdaniem na ile ja rozumiem doniesienia mediów to mamy taki przypadek, który jest dosyć wyjątkową sytuację miał się art. 34 ust. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych przyznaje prawo m. in. ministrowie obrony narodowej jest wąska grupa najwyższych urzędów mówiono, że już w państwowych polityków od od szefów kancelarii premiera prezydenta skończywszy na konstytucyjnych ministrach i nie wiem też są Najwyższej Izby Kontroli może wydać pisemną zgodę na dostęp do informacji niejawnych niezbędnych z z pewnymi czynnościami osobie, która nie przeszła postępowanie sprawdzające Antoni Macierewicz w tym przypadku panu Tomaszowi Mikołajewski Emu udzielił takiej osobistej rekomendacji et no to nie jest także ze sobą osobista rekomendacja to za mało, mówi że Solis w grze szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzeżenia odważny wyrok szpital ma właśnie z branży może wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe podkreśla jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych osobie nieposiadającej własnego oświadczenia, iż jest bardzo ważne wyjaśnienie uzupełnienie jednorazowe w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej wysłanym do Dziennika fakt po kolejnej prośbie w tej sprawie jest słowo osobista rekomendacja się pojawił co znaczy to nie są moje słowa tylko taką osobistą rekomendację udzieliła Antoni Macierewicz Tomaszowi Mikołajewski Emu, któremu kolejni 2 oficerowie służby kontrwywiadu wojskowego odmówili poświadcza certyfikat tego poświadczenia bezpieczeństwa znowu ludzie znowu jest jednorazowo może minister obrony narodowej udzielić takiej zgody to czy to oznacza, że to upoważnia do dostępu do wszelkich informacji niejawnych przez prawie rok w itu jest tu oczywiście można mieć co do tego wątpliwości, ponieważ znowu nie nie nie do końca rozumieją za stan prawny, po którym się poruszamy poniesienie rozumiem nadal co to znaczy odmowa przez oficera wydania poświadczenia być może to jest wynik tego, że nie skończyła się postępowanie związane z faktu Super tak uzupełnił w kolejnym w swoim tekście na ten temat informacje, że były błędy we wnioskach i wypełnienie tak pewny, ale daje oznak, ale to oznacza, dla którego może się przedłużać postępowanie sprawdzające natomiast w decyzji o odmowie wydaje się wtedy, kiedy nie da się wyjaśni wątpliwości jest to postępowanie musiałoby muszą być skończone nie słyszymy o tym, żeby skontrolował bok bo gdyby po skończonej, by nie wydano rzeczywiście doświadczenia z 2 turze byśmy słyszeli o postępowaniu sprawdzającym czyli, czyli od dopłat przykładzie odwołania się nagle zaczęły one bardzo poważne wątpliwości czy znaczy zastosowania do górzystego czwartego ustanowionych tutaj ma tutaj ma zastosowanie po pierwsze, tanie słowo jednorazowym co prawda jednorazowe to nie muszę być tu i teraz zaraz w tym momencie, a może dotyczyć pełnego okresu czasu ma skośne teoretycznie można sobie wyobrazić że, ale i nas wtedy na określony temat określanej zagrał tak, ale to jest za talent, ale każdy w oświadczeniu prezes wydane w określonej sprawie nie nie może nie może także funkcjonariusz nie wiem policji, który ma czy docierali z czynności operacyjno-rozpoznawcze w związku z tym ma dostęp do ściśle tajnych informacji z tej swojej działki może przyjść do wojska, by dostać informację o nim tajnych szczegółowo wbijanie w każde poświadczenie zredukowane do wykonywania określonych obowiązków jest teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że osoba powołana do pełnienia funkcji szefa Narodowego centrum operacji ma jednorazowy dostęp na rozłożony nie na rok prawda to już jest trochę dziwne, bo to my zlew iska w ustawie i w intencji ustawodawcy, ale być może to różnie się rozciąga tę i może dostać być może taki narażał się, że adres moim zdaniem nie może dostać takiego poświadczenia albo dać inaczej nie może mieć dostępu, dlatego że nic nie zwalnia ani żaden dokument z obowiązku wydawania przez osobę, którą dostaną informację, że tzw. rękojmi ochrony informacji niejawnych czyli, jeżeli ZOK w obu wokół jakiejś osoby przedłużany jest postępowanie dopuszczą albo wydające poświadczenie bezpieczeństwa, ponieważ funkcjonariusze są znikome wojskowego mają wątpliwości to moim zdaniem ona powinna mieć cofnięte to jednorazowy dostęp prawda bezbronne osoby to miało znaczyć wyborca jest niepokojące, że pomimo wyraźnych sygnałów, że są wątpliwości Andrzej ma pan ma dostęp i to, a i to jest niepokojące i coś jeszcze jest niepokojące, ponieważ jako optymista zakładam, że nie ma tu żadnej ukrytej intencji to pytam w takim razie po co ne po co minister Antoni Macierewicz nawet nie mianuje na szefa Narodowego centrum kryptologii pana Tomasza Mikołajewskiego to to nie o to chodzi każdy po minister może sobie wybierać takiego szefa, jakiego chce nas na odpowiedzialne stanowiska za co odpowiada ale dlaczego ministerstwo, kiedy pojawia się temat nie informuje o życiorysie pana Tomasza Mikołajewskiego, dlaczego nie odpowiada na maile z pytaniem w tej sprawie skoro nic złego w intencji ministerstwa się nie dzieje tylko np. jakiś kwestie proceduralne, dlaczego minister Antoni Macierewicz MON w ramach tego jednorazowego dostępu przez rok umożliwia panu Tomaszowi Mikołajewski mu kierowanie instytucją w jakie to są te pytania, które rządzą potem różnego rodzaju teorii tak to prawda, gdy dotyczy to tu toczyć mam mam pewne wątpliwości Zenona specyficzną funkcję, jaką jest bycie szefem Narodowego za 2 goli moim zdaniem jezdnie nie powinno być za dużo takie osoby wiadomo tak naprawdę bardzo wielu wielu postaci moim zdaniem nie przepraszam w stanach Zjednoczonych o każdym szefa każdy poważniejszy szefie podkreślam to instytucji na tych, ale wraz z nominacją wiemy prawie wszystko życiorys doświadczenie zawodowe wiedza umiejętności kwalifikacje to no tak tylko niech pan nie wyobrażacie w nich wiemy na temat szefa pionu kryptologii na nasze nosy wielkie znajdziemy także informacje na stronie naszym Security nas o szefie maszyna sekrety rzęsy tak, ale niekoniecznie szefach poszczególnych pionów chyba naprawdę to jest także w grze pewne dane dotyczące parametrów osobowych dane osobowe funkcjonariuszy pełniące funkcje kierownicze wysokie funkcje kierownicze, ale jednak te są najbardziej wrażliwe zasadzić tych innowacji ukrywa, ale o to nawet zostawmy to, bo zagrają tak, ale Okaj nie rozumiem czegoś dziennikarze zadają pytanie Ministerstwo Obrony Narodowej nie odpowiada to albo odpowiada w sposób absurdalny, dlatego że komunikator się mówi o tym, że minister dał osobiste rekomendacje jest komunikatem wyniosła z domu śmieszne dlatego, że to oni oczywiście to do minister podał podejmuje decyzję o dostępie takiej osoby i podejmuje za nią odpowiedzialność to twierdzenie, że zagrasz rekomendacja jest dojazd z jakimiś nie wiem czy Drum unikaniem odpowiedzialności tak długo jak ocenia agencja posiada pan Tomasz Mikołajewski brzmi pytanie minister odpowiedział, że ministerstwo, że minister obrony narodowej udzielił osobistej rekomendacji, choć nic tak to nie jest odpowiedział rozumiem no no Tell to nic nie znaczy, ponieważ minister ma określoną w podjęciu koszą decyzji wziąć odpowiedzialność, a nie twierdzę to jest jakaś dziwna rekomendacja, bo boi, bo oczyszcza rekomendacja funkcjonuje w procesie by, sprawdzając Tomasz Rogacz poszerzony pozory, ponieważ właśnie skazuje się osoby, które mogłyby rekomendować, ale wtedy Cat Churchill, komentując nie podwojone co z drobnej decyzji od osób opowiadają co wiedzą o oddanej osobie, która się ubiegał poświadczenia bezpieczeństwa na koniec, podsumowując śmiem twierdzić, że niezależnie od okoliczności i tła tej konkretnej historii tej konkretnej sytuacji Ministerstwo Obrony Narodowej sieje zamęt w tej sprawie, bo albo coś ukrywa albo nie, odpowiadając napytania, na które odpowiedź wynajmie jest przynajmniej mecz prawdy być może jest prosta nic nie tajemniczego w niej nie ma nie odpowiadają także ten zamęt podtrzymuje fundusze niestety z panem zgodzę i co może nie tylko tej sprawy Joachim bardzo niskiej raty dziękuję Piotr Niemczyk były zastępca dyrektora zarządu wywiadu urzędu ochrony państwa specjalista ds. bezpieczeństwa był państwa i moim gościem w pierwszym śniadaniu w toku w pierwszym programie w 2017 roku 0101. śniadaniu w toku takie drugie pierwsze śniadanie w toku jutro ja życzę państwu miłego dnia zaprasza na informację do usłyszenia o kilka minut po piątej właśnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA