REKLAMA

Umowa o dzieło będzie ozusowana. Pomysł ocenia dr Artur Bartoszewicz

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2017-01-04 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przed śniadaniem w dołku godzina szósta 25 pierwsze śniadanie w toku i Piotr Maślak przed mikrofonem w witam państwa ponownie bardzo bardzo serdecznie państwu moim gościem jest dr Artur Bartoszewicz szkoła główna handlowa dzień dobry dzień dobry witam panie rektorze ZUS i rękodzieła krzyczy krzyczał wczoraj na czołówce dziennik Gazeta prawna ten rodzaj umów cywilnoprawnych to było ostatnie ostatni taki rodzaj umów tego typu, które nie podlegały tzw. uzmysłowienie, Rozwiń » czyli objęcie składkami zdrowotnymi skutkami na ubezpieczenie społeczne obowiązkowymi rząd dokonał przeglądu przegląd to taki oficjalny i rodzaju oficjalnego dokumentu obiegu, który sugeruje pewne plany kierunki zmian no i w tym, że przeglądzie zapisał, że te umowy prawdopodobnie zostaną uzmysłowił z 1 strony dobrze, jeżeli mogę sobie pozwolić no bo to są te umowy, które najczęściej w tej chwili, kiedy umowy-zlecenia zostały one objęte tym uzasadnieniem najczęściej wykorzystywane do obejść do tych sytuacji, gdzie dochodzi do jednoznacznego obejście innych form zatrudnienia, ale z drugiej strony trochę niepokojące no bo jak zlecam komuś wykonanie dzieła w postaci stolika to co ma ZUS z tego nie będzie zażalenia uczą się do tego o do tego, że pan powiedział rektorzy Żyd Żyd z 1 strony dobrze znaczy, z której strony dobrze poszło właśnie jest szczery, kiedy powiedziałem, kiedy umowy o dzieło są przez pracodawców wykorzystywane kiedyś i choć uznaje się nowego, że nie, że Orzeł może zniechęcić pracodawców, którzy próbują obejść kodeks pracy w sytuacjach z Allianz 1 nienależnie opłaconych otworzyliśmy umowy-zlecenia umowy, choć umowy o pracę wszelkiego rodzaju mechanizmy związane z różnymi formami zatrudnienia chodziło na Motor pierwotnie, żeby wytworzyć bardzo elastyczne działanie rynku pracy i dać pełną swobodę zawierania umów w tym momencie zaczynamy udawać, że jakiekolwiek formy umów są i chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie mieli tylko 1 rodzaj umowy zawieranej między stronami co oczywiście z powodu powoduje odejście od elastyczności to nie jest tak, że każda każda strona, która zawiera umowę jest rozgoryczona sytuacją że, że u uzasadnienie takiego mnie takiego przedmiotu nie następuje bądź każda jest rozgoryczona w sytuacji, gdy takie uzdrowienie wyrastają następowało to co jest istotne dla rynku pracy to stres elastyczność oczywiście mamy teraz sytuację, w której rynek jest pracy de facto pracownika, a więc pracodawcy mogą ci zostają zmuszeni do coraz większego poddawanie się oczekiwaniom pracą pracownika i sami zmieniają sami jak idą w kierunku zaproponowania takich rozwiązań tak tego typu umów, które nie są wygodniejszy czy w leżą w interesie pracownika jako nie zawsze w interesie pracownika leży umowa o pracę może w interesie pracownika leżeć również umowa chodziło i teraz to co robimy robimy sobie usztywnienie, które w, które nam wydaje się, że jest dobra ono będzie bardzo źle w sytuacji pogorszenia się na rynku pracy warunków okazał oko i sytuacji, w której będzie trzeba poszukiwać znowu metod na to, żeby spowodować, że w tym pracodawca chciał zatrudnić kogokolwiek do prac to jak w takim razie wyeliminować te sytuacje, które są patologii, ale do dziś w umowie działa jest napisane, że pan Jan Kowalski albo Piotr Maślak jako nie mam żadnej umowy o dzieło, więc potraktujmy jako przykład abstrakcyjny pracuje od poniedziałku do piątku od ósmej do 16 po to, są służby w państwie, które są odpowiedzialne za rynek pracy po to, są służby kontrolne, jeżeli okaże się, że umowa o dzieło nie była umową ugodziła go umową o pracę to w tym momencie pracodawca jest przywoływany do porządku Izy i zmieniane są te zasady, ale nie można w moim przekonaniu jak pijana małpa z brzytwą wpadać i próbować ciąć wiadomo o pas przed sąd na wniosek wójta, bo jest bardzo powoli zaczyna się w robić w wymiarze nie oczekiwań, że w 2 pompuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejne pieniądze, bo lejąca się zapytać mocą Chris Arreola właściwy Boży popatrzymy tak naprawdę, o co chodzi tu guzik tam kogokolwiek interes jakiś pracownik i mniej i uczestnictwo jego na rynku chodzi o prosty mechanizm system emerytur system emerytalny, który jest niewydolny, którym brakuje pieniądze 25 % środków trzeba co roku do głodu rzucać z budżetu państwa do funduszu ubezpieczeń społecznych jest zbudowany w ten sposób, że głównym aktorem tego procesu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego nieefektywna praca jego nieumiejętność zarządzania pieniędzmi też przyczynił się do tego, że te pieniądze nie funkcjonują w taki sposób jak powinny ale, gdybyśmy się wyobrazić taki system to można go budować albo ze strony instytucji, która gromadzi te pieniądze albo ze strony tego, który ma pieniądze dostać i zaczyna się też to równoważyć okazuje się, że n p . zaczynają się dyskusje czy ci, którzy nie płaci składkę nie należy się im jakaś emerytura, bo u nas się w Polsce co zawsze komuś należy o nich wypracowuje się rozwiązań nie gromadzi środków tylko się należy, dlaczego panie rektorze kuszenie edukujemy ekonomicznie ludzie uważają, że naturalnym prawem każdego człowieka jest to, żeby wyciągnąć rękę do pieniędzy publicznych czy tak naprawdę to co robimy to szkoli edukujemy tzw. kieszonkowców kieszonkowca od polityka, który podejmuje takie decyzje, bo przecież mieliśmy dyskusję o tym nie historycznie, że wytworzono OFE i była dyskusja, że to OFE zadłużył państwo co mnie w ogóle doprowadzał do szału zostawmy OFE, gdy tylko gorzej dla nas rachunek tych drzew w Holandii wszystkiego mechanizmy wszelkie rodzaje mechanizmy zadłużeń, które później doprowadzę do konieczności właśnie po torze zbierania składek z każdej umowy potrzeba znali źródła pochodzą z tego, że ktoś nieodpowiedzialnie podejmuje decyzję zadłuża państwo na poziomie ministra finansów i trzeci element, który się powiedzie zbudowanie systemu ubezpieczenia pod kontem podatnika, czyli tego, który ostatecznie musi za to zapłacić i my o tym, o tej stronie w ogóle nie myślimy i nie myślimy w takiej perspektywie długookresowej, jeżeli wszelkie instrumenty zostaną upodobniły do siebie to stracimy tak jak powiedziałem na samym początku elastyczność gry na rynku pracy, a duży rynek pracy dziś jest przychylny jutro może nam nie być przyjaźni powiedział, że są instytucje, które są od ścigania patologiami eliminowanie tylko, że te instytucje muszą zostać zawiadomiony ani pracownika nie pracodawca nie zdobędą się na coś takiego pracownika, ale też osoby zawiadomione one mają swoje właśnie jak uskuteczniać działania w takim razie takich instytucji czy popiera żona i należałoby się z no właśnie o to czy po brzegi ludzie po powinna realizować swoją rolę nie realizują swoją rolę ja mam zawsze prostą zasadę rozwiąż rozwiążą ten zwiększy koszt niż korzyść znaliśmy nie ma problemu możemy wydać rozwiązania prawne, które zwiększą kontrole ad Hok, który ty zorganizuj roczne plany kontroli i pracodawcy będą Niewiem nawet w wymiarze cztero pięcioletnich przy przeanalizowanie ich pod kontem zawieranych umów to można wszystko zrobić tu nie jest także pracodawcy czy przedsiębiorcy siedzą zastanawiają się jak oszukać kogokolwiek tylko głównym czynnikiem motywującym do tego, że zawierane są umowy o dzieło czy zlecenia w sytuacji, kiedy ta umowa o pracę i jest odrzucane jest koszt zawierania takiej umowy, jeżeli chcemy wyprostować relacje to zaczniemy się zastanawiać nad tym jak zmniejszyć koszty związane z zawieraniem takich umów po stronie i pracobiorcy pracodawcy to ja nigdy ze swoją stronę miałem sytuację w swoim życiu, że zawierają umowy bądź umowy-zlecenia nie były zainteresowane umową o pracę po mnie to nie interesowało ja ze swojej strony nie były zainteresowane osobiście tego, żeby moja duża część pensji szła na ZUS, którego nie miałem pewności czy jakimkolwiek wymiarze świadczeń w przyszłości będę mógł skorzystać nie ma takiej pewności i ludzi świadomie z tego rezygnowało, więc nie jest pro wprowadzenie teraz na siłę rozwiązań oczywiście mogę się pogadać, bo i tak politycy zrobią idą w kierunku takim, żeby jak najwięcej pieniędzy niż w dyspozycji, bo logika, która przyszła liczy od kilku lat i funkcjonują, bo to nie jest tylko ta władza poprzednia władza też oddać władzy nad umowami to jest prosty mechanizm gromadzić gromadzimy pieniądze o to, żeby one dać przestańcie mi zabierać wtedy nie byli ci musieli wydawać na nią, gdy zaś oczekuje w taki absurdalnej logiki w przeglądzie wspomnianym jest też kilka innych proponowały jest bardzo dużo ciekawych rozwiązań wylew emocjonalny z żonami i po propozycja przyjrzenia się o sensowności utrzymywania wyłączenia z obowiązku ubezpieczeń tego emerytalnego i rentowych różnych umów-zleceń dla uczniów i studentów w wyższych niż przestaną go zastanowi się ziszczą się go przeglądać tylko u nich realnie przeliczył wartości korzyści kosztów związanych z funkcjonowaniem tych rodzin zaglądam do zwiększenia składek do FUS zawsze chodzi tylko Włosi okaz zobaczy chodzi o prostą rzecz, żeby taką czy inną metodą spowodować, żeby za jak najwięcej pieniądze za funkcjonowało w systemie, który jest niewydolnym systemem mnisi zastanawia nad tym, żeby zorganizować system emerytalny, żeby zacząć normalnie wytłumaczyć Kowalskiemu, że to nie jest system, który da się utrzymać za chwilę będziemy wszystko uzmysłowić tych, którzy za chwilę będzie, gdy jak wszystkie umowy uzyskujemy to zaczniemy zastanawiać czy może od transakcji zakupu obu podatków VAT nie włożyć jednak, ale snuły się latem 2 proc z rozwiązań uczniowie umowy-zlecenia dla uczniów dla studentów zwolnione i może nie będą zwolnione zostawmy to w takim razie na kolejna zmiana, czyli np. likwidacja tzw. emerytur groszowych wyjaśnienie dla naszych słuchaczy, jeżeli ktoś na wkład ma przepracowane dni 7 lat oskładkowanych, a przechodzi na emeryturę to dostaje mapkę z 17 zł świadczenia dla rządu chce zlikwidować decyzję akurat jestem za takim rozwiązaniem tego, że koszt obsługi takiego systemu jest zawsze droższy niż korzyść, która z tego wynika jak uraczy to jest oczywiście logika wbre w jakimkolwiek systemowi emerytalnemu i z tej emerytury tutaj nie ma, bo żyta z tym wartość składek, które zostały zgromadzone nie wystarcza na to, żeby w czasie okresu do życia po zaprzestaniu pracy wypłacać jakiekolwiek wartości minimalne, które rosło w większej niż koszty związane z obsługą tych wartości należałoby całość czy w momencie przechodzenia na emeryturę całą kwotę wypłacić tylko co to i tak powoduje doprowadzono do sytuacji, kiedy nadal system opieki społecznej obsługuje takiego Kowalskiego, więc to nie jest tak w Polsce, że ktokolwiek ponosi konsekwencje za to, że nie gromadził środków na emeryturę i to jest największy problem my nie kształcimy ludzi do odpowiedzialności za swoją emeryturę, dlatego że jest od wielu lat przekonanie, że jakiś magiczny państwo czy nie wiem ludzie z marca przyjadą i wypłacał każdemu z nas emerytury guzik prawda takich rzeczy nie będzie każdy z nas ma od początku powinien być redukowany w tym, że odpowiada swoją emeryturę i za gromadzenie środków i takich jak powinien decydować o tym ile środków wyznacza PL to, że ŻUŻEL, ale z Solidarności społecznej, które mają w naszej gminie w każdym systemie emerytalnym każdy dla siebie emerytalnym wytworzonym od Bismarcka tak jest, jeżeli zaczęliśmy od PiS tak proszę przypomnieć sytuację, a wielu za Bismarcka tylu ludzi pracujących było w relacji do ludzi, którzy nie pracować dłużej była duża śmiertelność dziennie, jeżeli długo po przejściu na emeryturę i taki system patologiczny boom w cudzysłowie mogły być wytworzone w sytuacji, kiedy mamy wydłużający się okres życia i ludzi za chwilę poza rynkiem pracy będzie więcej niż, siedząc na rynku pracy w sektorze będzie Solidarnością pan będzie miał tyle do czynienia, że ci ludzie będą mieli prawo głosu i przegłosują sytuację, w której pan będzie musiał 50 % albo 6070 poseł w swojej państwo na razie leczenie bez taryfy jak to zrobi tak szybko jak to siedzi zwinie się z pań z ze swoim mandatami i wyjedzie na zagraniczne stypendia dla szefa MSZ i 800 nadaje z Polski, ale od nas na szczęście jest wspaniały stacje międzynarodowych kuponach rekordowo niską petent Echa dziękuję bardzo się z pani dr Artur Bartoszewicz ze szkoły głównej hali handlowej równie, a nawet bardziej kompetentny niż ja opowiadał państwo ozusowanie umów o dzieło innych szalonych pomysłach zapisanych w przeglądzie rządowy, ale już kończę, gdyż Marta Perchuć-Burzyńska Filip Kekusz chcą opowiedzieć państwu coś takiego dzieje się w kraju i na świecie, więc żegnam się z państwem kolejne pierwsze śniadanie wtoku oczywiście jutro po piątej rano Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA