REKLAMA

Grabowski: Państwo nie powinno ingerować w to, czy emeryt chce sobie dorobić czy nie

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-01-04 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry mamy środa w naszym studio dziś w mojej lewej pan dr Bogusław Grabowski dzień dobry dzień pani Joanna Makowiecka-Gaca członkini rady dialogu społecznego pracodawcy RP dzień dobry witam serdecznie pan dr Piotr Maszczyk szkoła główna handlowa dzień dobry dzień dobry wczoraj sporo czasu poświęcaliśmy informacjom o przyszłym systemie emerytalnym, bazując na opublikowanym 3 Rozwiń » upublicznia onym dokumencie przegląd systemu emerytalnego, do którego rząd był zresztą zobowiązany, by taki przegląd przygotować się mówiliśmy m. in. o pomyśle ozusowania umów chodziło tak, by ci, którzy są zatrudnieni na umowach chodziło mieli opłacony ZUS to znaczy byli zobowiązani do oskładkowania są w systemie emerytalnym no i jeszcze zostało kilka innych wątków, które w tym przeglądzie są, ale czuje się w obowiązku powiedzieć, że po tym, jak przez media przetoczył się ten dokument rząd m. in. ustami pani minister Rafalski powiedział, że to jest tylko przegląd nie ma żadnej decyzji, którą z tych rekomendacji bierzemy na warsztat na ich rozpracowuje my wpiszemy jakąś ustawę czy rozporządzenie nie są to kategoryczne rozstrzygnięcia co więcej zrozumiałem też wczorajsze wypowiedzi pani minister Rafalskiej tak, że może w sprawie ozusowania umów o dzieło będziemy rozmawiali za pół roku zobaczymy natomiast zrozumiałem dosyć jednoznacznie, że nie będzie żadnego zakazu łączenia pracy z emeryturą, bo przecież i takich sprawach rozmawialiśmy nie tak dawno w kontekście w kontekście obniżonego wieku emerytalnego to w oczekiwaniu na tę półroczną czy za pół roku dyskusja o ozusowanie umów o dzieło chciałbym i państwa opinie poznać rząd mówi na razie tylko rekomendacje jest to 1 z wielu rekomendacji, ale myślę, że jest to naprawdę szalenie interesujący temat dla ludzi dla naszych słuchaczy osoby zatrudnione na umowie o dzieło czy powinny skutkować na swoją przyszłą emeryturę pamiętam wiele rozmów z dr Grabowski tutaj w magazynie EKG, który wielokrotnie mówił, że prawdziwym problemem systemu emerytalnego są osoby pracujące ani skutkujące, bo to one w rosarium ten system w przyszłości, a munduru ski górnicy rolnicy to też problem, ale może nie aż tak wielkich to co zostawać najpier w zwróćmy uwagę na 1 Brzeziński różne prawne formy świadczenia pracy powinny być dokładnie tak samo rozlosowane, ale mówimy o pozostawaniu poza Fil to będzie naj istotniejsza rzecz przy umowach odziały mówimy o głosowaniu to co innego jest składka emerytalna, a co innego składka rentowa Otóż umowa o dzieło jest umową skutku to znaczy umawiamy się z kimś, że zapłacił mu za to, że dokonała da nam pewne dzieło wykona pewną pracę jeszcze tam są punkty, a nigdy, że ma do tego prawa autorskie no tak w związku z powyższym, jeżeli my możemy n p . do tego płacić składkę rentową, bo w, jakim czasie, jeżeli się co się dzieje z jego zdrowiem albo z jakimś wypadkiem to na prawo do renty nabywa skoro nie mamy czasu trwania tej umowy tylko to jest umowa skutku, czyli umową jest nie w jakim czasie będzie świadczona pracy tylko jaki skutek praca bez względu NATO, kiedy jak dług jest świadczona Nanda, więc jeżeli mówimy o surfowaniu, dlatego że w wypowiedzi pani minister Rafalskiej była tak jakby sugestia, że możemy również jej od umów o dzieło płacić składkę rentową no to, żeby była naprawdę bardzo poważna ekwilibrystyka na obraz, jeżeli chodzi o o ozusowanie, czyli składkę emerytalną, jeżeli tego mam płacić to oczywiście że, ponieważ dorastają i jest dużo od umów rodziło się nie płaci to mamy arbitraż części pracy świadczonej zaczyna być świadczona na podstawie umowy o dzieło, mimo że faktycznie przepisach o ten rodzaj świadczenia pracy nie wyczerpuje znamion umowy o dzieło ja tutaj mam pytanie pani minister Rafalską mówi tak, jeżeli się okaże, że podniesiona płaca minimalna godzinowa od tego roku będzie skutkowała tym, żeby od nich, żeby obniżyć sobie goście nie płacić tych narzutów na płace będą uciekali pracodawcy i uciekali formę prawną umowy o dzieło, jeżeli do umowy chodziło nam będą bolączką wały to my je od tyłu odejdziemy i o głosujemy, bo to jest absurdalne przecież są przepisy i jest Państwowa Inspekcja Pracy po to, żeby te przepisy, żeby patrzeć czy one są przestrzegane, żeby nie było formy prawnej umowy chodziło tam, gdzie znamion umowy o dzieło nie ma i wtedy nie może być takiej umowy, a nie możemy mówić tak że, ponieważ teraz umowa o dzieło będzie zastępowało umowy o pracę albo umowę zlecenia no to, żeby tak nie było to my ją odzyskujemy nowo pamiętajmy, że mamy faktycznie umowy o dzieło np. ktoś jest reżyserem spektaklu teatralnego i t d. niejasna i w takiej sytuacji jak sobie można wyobrazić, by ozusowanie na ich formę, a może rzeczywiście powinniśmy rozpoczynać się jednak szerszą dyskusję o tym, jakimś ujednoliconym kontrakcie na pracę może no ale to trzeba było się przyznać prawo i sprawiedliwość musiałoby się przyznać, że wraca do pomysłu Platformy Obywatelskiej z kampanii wyborczej na ile dobrze, bo one na złego tego jednolitego kontraktu był przywiązany pomyje z jednolitego jednolitego podatku dobrze zatrzymajmy się tutaj bardzo dziękuję za ten na wstępie wyjaśnienia, bo myślę, że takie uszczegółowienie i uszczegółowienie tych różnic jest dosyć istotne i dróg biada dr Grabowskiego z pytaniem jeszcze wrócę na koniec, bo jeszcze chciałbym poznać jednoznaczną odpowiedź czy z takiej umowy o dzieło, ale wykorzystywanej naprawdę do dzieła potrzebna jest składka emerytalna czy nie to szczęście, że wstrzymać, bo chciałem usłyszeć odpowiedź pani Anny Makowskiej co bardzo proszę pani reprezentuje pracodawców w radzie dialogu społecznego już w chwili, gdy pojawił się temat tego oskładkowania umów chodziło wczoraj usłyszałem także w magazynie EKG niekiedy dodają no to może po pracy na tym jednolitym kontrakcie o pracę no ale przecież nie można zwiększać kosztów pracy i t d . tak dalej tak tak oto co właściwie od państwa jako pracodawcy, jakie mają stanowisko dzieje się tak refleksyjnie strach odniosę do tego co w ogóle na rynku polskim zafunkcjonował przez ostatnie lata inny rzeczywiście ta ta formuła umów zleceń tak krzyczy, jakby umowa rezultatu pan doktor mówi Nora jest w Europie są w Polsce najwyższa Góra stanowią około 24 % tych umów są względem umów o pracę i Anny to jest dość wysoko wodnym to było Pogoń za za pewną elastycznością rynku pracy i tata jest refleksja, któremu wie może dotyczyć tego, że być może, ale pracodawcy może w poszukiwaniu mniejszych kosztów pracę oczywiście szli w kierunku większej roli pań pryzmy propozycje nowych uczniów, a być może może nie mamy twardego badaniom może poszukiwali też możliwe o załóżmy jednak było w orzekaniu w poszukiwaniu lepszego na rachunku, bo one ekonomicznego i teraz, by na czym w ogóle te słowa minister pani minister jest de facto pan minister ma inż. Zieleniecki dopowiedział takich analizach oraz wiceminister pracy i nie będziemy jesteśmy także mi się wzajemnie testujemy co teraz środowisko połowie i jej twarz jest taki powiedzmy PS zagra dziś jest także, że zobaczymy co jaki będzie od o odbiór społeczny wtedy zrobimy reforma, a przede nasz apel z po prostu śmiechu warte na album my zakładamy, że tworzymy jakiś system, który niestety w Polsce mamy największy problem z tym, że nie jest ciągłe braki w ogóle jest jakby ciągłością państwo jest problem, że nie ma ciągłości państwa w kluczowych aspektach zaufanie jest zerowa i mój apel do wszystkich słuchaczy i znajomych słuchaczy jest taki, żeby nie wierzyć w ogóle politykom, że będziemy pracować pracować krócej inne niż lat 73 wynik nie wierzyć w pójściu na emeryturę w wieku 6995 lat nie wierzmy też w to, że każda emerytura będzie miała za znamiona sprawiedliwej to znaczy, iż za chaos efektem motywacyjnym, który zawsze mówiliśmy, czyli mój skład będzie w w efekcie im większy tym potem będzie jak stanowiło odpowiednio wielką wielką emeryturę na to nie liczmy na prostą i teraz to jest najlepszy czas, żeby to co sobie zaplanować wyjścia póki co mamy inne mamy na to mamy mamy małego mamy jeszcze szansę, jeżeli się mylić to i tak na tym wszyscy dobrze wejdziemy skarby, bo i tak zaplanują tylko razem mimo wszystko, o czym teoretycznie państwo istnieje czy nie bić się politycy można wierzyć czy nie i czy rzeczywiście jest tak, że rano 1 polityk mówi 1 po południu mówi drugie i 3 kolejne pomysły są wrzucane testowana opinia publiczna co sądzi na czym się trzeba oprzeć się raz jeszcze czy nie zastrzeżenie rozmawialiśmy wczoraj o uzyskała ozusowanie umów działa pani minister Rafalska podział nie mamy takiego projektu czytamy w rekomendacjach, że jest taka rekomendacja, ale gotowej ustawy, która miałaby wprowadzić takie rozwiązanie nie ma, a ponieważ tych umów o dzieło jest sporo, więc ja pytam naszych gości o to czy to jest w ogóle warte rozważenia i zabrał głos jeszcze oprócz posiedzenia dzień dobry pan Tomasz dziś wydaje, że w kontekście ewentualnego jak to mówimy ozusowania umów o dzieło mamy 2 problemy różne i 2 na cele tutaj są po pierwsze, są zatem nadużywane umowy o dzieło, a także Szmyd usłyszeli go i w tym sensie budżet tak naprawdę wykonują pracę, która powinna być zorganizowana w formie prac umów o pracę w MSN zorganizowana z Konga i Laszlo Andora nie powinna tak być tak być ujęte w ludzie nie odprowadzają składek i i ich w tym kontekście ozusowanie tych umów ekonomista powie, że z rozwiązaniem second Best w tym sensie tak naprawdę powinniśmy za pomocą służb kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy likwidować tego typu UE nie powiem mocno oszustwa prawnych na Wildzie tam, gdzie pracownik powinien być zatrudniony na umowy o pracę jest zapis mianować poznała go zatrudnia, bo w gruncie rzeczy to w interesie tych ludzi inaczej rozumiem, że w krótkookresowej perspektywie to jest korzystne na pewno dla pracodawcy i wydaje się korzystne dla pracownika, bo dostaje wyższą płacę netto, ale w dłuższej perspektywie, jeżeli to jest dalej niskie wynagrodzenie tym pracownik nie jest w stanie sam wygenerować strumienia oszczędności i na to za lat 20 tacy ludzie będą bardzo trudnej sytuacji, że teraz się wydaje są dobrej sytuacji natomiast tam jest drugi problem myślę, że tutaj i rząd będzie miał znacznie silniejszy, bo co do tego, żeby skorzystać to są umowy o dzieło ludzi, którzy bardzo dobrze zarabiają i ja mam odczyty auto czy rząd mówi w kontekście wycofywania się zasady ograniczenia składek do ZUS -u do 30 średnich krajów wiemy, że takie projekty takie pomysły się pojawiają moim zdaniem to już jest w zasadzie przesądzone, że to będzie zlikwidowane i odczytuje w ich pomysł ozusowania umów chodziło właśnie w tym kontekście, że to jest próba ucieczki od, a w redystrybucji redystrybucji składek emerytalnych i w tym momencie rząd może domknąć tego typu furtkę właśnie o, zachowując te umowy w tym momencie ktoś, kto uzyskuje bardzo wysokie dochody, ale właśnie w ten sposób i który nie ma problemu z brakiem emerytur osób sam odkłada na emeryturę Szkot kupując co roku mieszkanie no ale czy pan fanem prognozie likwidacja trzydziestokrotności będzie oznaczała, że tej osobie, która w tym 30 kod też na dziś wpada, więc zarabia trochę więcej na niższe pewnie przeciętnie w przyszłości zostanie wypłacone adekwatnie wyższe niż zielone oczy albo czym żyje oczywiście, że nie wierzę, że zostanie wypłacona wyższa emerytura tutaj moja przedmówczyni nawiązywała do tego, że zapomnimy o zasadzie sprawiedliwości polegającej na tym, że im więcej sobie odłożyć tym więcej dostaniesz oczywiście, że zapomnimy tylko, że jedno się zgadzam, że to będzie zlikwidowane bardzo szybko w krótkiej perspektywie natomiast pewnie trochę się różnimy co do tego, by jak ocenia tego typu zmiana moim zdaniem postawię taką kwestię bus zderzył się zbliża się wziąć z informacji w słup akceptujemy zasadę, że im więcej płacić tym wcale więcej nie do 3 otrzymujesz w perspektywie składki zdrowotne w bardzo państwu dziękuję za tę pierwszą część audycji z mam taką propozycję ja uważam, że temat jest niezwykle ciekawe, ale nie jest jedynym tematem, jaki w ogóle na świecie mamy do mówienia dziś dlatego to jedno zdanie, o którym wiedział pan dr Grabowski czyli, przywołując wypowiedź pani minister Rafalskiej o tym, że decyzja w sprawie oskładkowania umów o dzieło uzależniona będzie od rynku pracy, czyli jak się zachowa po wprowadzeniu w życie minimalnej stawki godzinowej to jest rzeczywiście dziwne zdanie dlatego proponuję, żebyśmy wrócili do tego tematu w trzeciej części, bo okazałoby się może się mylę, że jeżeli rzeczywiście umów chodziło się liczba zwiększy to mało zyskujemy, ale o tym, pracownik będzie cudzysłów w jaki sposób poszkodowane tak moi, jaką do tej sprawy załatwimy, więc proponuję byśmy wrócili do tego zdziwienia w teraz posłuchamy informacji potem po informacjach dobre wiadomości naszych gości kilka jeszcze inny temat ekonomia kapitał gospodarka magazynu EKG część druga Maciej Głogowski dzień dobry studia pani Joanna Makowiecka-Gaca pan Bogusław Grabowski pan Piotr Maszczyk dobra wiadomość bardzo proszę może zacznę bardzo ważne, bo rzeczywiście dobra wiadomość, że takie podsumowanie jeszcze szesnastego roku na giełdzie warszawskiej w zakresie spółek dywidendowych 40 % spółek wypłaciło dywidendę w Edwardzie szesnastym roku, ale historyczny rekord, czyli podzieliło się z akcjonariuszami tak jest i coraz większej społecznej to już jest 13 wśród tych nienotowanych, które ma przynajmniej 5 lat płacą dywidendy, czyli są właśnie w tym indeksie dywidendowych spółek co więcej ten ta średnia mediana akurat w tej inwestycji wynosi 429 jako średnia, czyli co to znaczy to znaczy, że jeżeli ktoś dobrze zainwestował, bo muszą być tym portfel dywidendowych spółek to mógł uzyskać rentowność jak efekt inwestycji na poziomie 4260 co jest istotnie lepiej niż lokaty bankowe w roku 2016 także to myślę dobra wiadomość, choć taki szczypta dziegciu wody dotyczy tak rzeczywiście inne biorąc pod uwagę inwestycje, które malały w zeszłym roku na to pytanie dziś takich przedsiębiorstw i analizy tych, że przedsiębiorca, który zdecydował się bardziej dzielić swym ze swoimi zyskami z UE akcjonariuszami zderzenie z długim okresie dobra wiadomość tę wiarę mimo wszystko dla naszej giełdy warszawskiej gminy to kilka dobrych wskaźników no i ta wysoka stopa dywidendy w części pochodzi z tego, że przedsiębiorstwa wolą wypłacać dywidendy, bo się boją inwestować, a drugi z, a drugim czynnikiem wynika z elbląskim, że potencjalni inwestorzy, bojąc się swoje oszczędności czy swój majątek lokować na giełdzie, bo nie widzą widzą różne zagrożenia i dlatego wyceny giełdowe są na tyle niskie, że stopa dywidendy przy danej lidze będzie właśnie z dobrych wiadomości to jest 1 z wypowiedzi pani minister Rafalskiej, której pan redaktor powiedział UEFA zwróci na nią uwagę, bo było zamieszanie, że pani minister Rafalska powiedziała wczoraj, że nie ma planów, by rząd wprowadził zakaz łączenia pracy z emeryturą to jest dobra wiadomość, dlatego że logika systemu zdefiniowanej składki wynika, iż jest następująca zbieramy w czasie swojego życia zawodowego składkę na emeryturę, ale Spójnia kosztami inwestowana albo indeksowana mamy więcej kapitału emerytalnego w momencie, kiedy przechodził na emeryturę ten kapitał siedzieli przez przeciętne dalsze trwanie życia i z tego wyliczone z miesięczna emerytura dożywotnia, jeżeli byśmy i niemożna państwo w żaden sposób ingerować w to czy przyszły emeryt będzie służył pracować czy nie porostu wara państwu od jego decyzji o tym, rząd chce sobie dorobić emerytury czy nie chce, bo z emerytury emerytury dostaje na podstawie zebranego przez siebie kapitału emerytalnego nikt mu tego nie daje atut ja mogę się nie zgodzić z rąk własnych dobrych wiadomości, iż takie, że mamie AZ czym się państwowymi zbieraczy gra absolutnie nie zgadzam się z taką filozofią traktowanie emerytury, jaką pan dr Grabowski przedstawić moim zdaniem w średniej perspektywie my wrócimy do innej filozofii tak to górnolotnie określa traktowanie emerytury jako świadczenia, które przysługują osobom niezdolnym do pracy w rządowa rzecz pan dr Sylwią tak emerytura jest moim prawem ja mam w sobie łączyć emeryturę z pracą jeśli tylko na to ochotę i bardzo dobrze, że rząd absolutnie tego nie zabrania to zaraz też czym jest emerytura wobec powyższego o emeryturę powstawała PRL rozmach i momencik ja Bismarck wprowadzał rozwiązania emerytalne emerytura miała być świadczeniem wypłacanym osobom niezdolnym do pracy konstrukcja systemu tego, który di vis Małkowskiego sam daje się go nie można się nazywa ład taka, że w Wiśle nikt nie otrzymywało w tym sensie, że ona była wypłacana osobom, które osiągnęły średnią długość życia wtedy w społeczeństwie niemieckim na pewno nigdy nie zostaną w MFW rodzi się tam było politycznie motywowane, żeby zwalczać Turcja ma rację nieważne i teraz proszę zauważyć, że w ciągu kolejnych no i 80 lat ewolucja podejścia do emerytury była gigantyczna, by się okazało, że to jest świadczenie wypłacane ludziom uczciwie sile wieku, który doświadczenie pobierali przez lat nieomal kilkadziesiąt, wierząc poświęci świetnie się czując, korzystając z życia, a więc moim zdaniem wydłużanie okresu pracy to właściwie mamy do czynienia z falą tego typu działań w całej Europie w krajach skandynawskich pojawia się wręcz idea, że on to będzie bardzo silnie powiązane ze spodziewaną długością życia pokazuje, że my powoli, ale nieuchronnie wracamy do pierwotnej idei emerytury, czyli świadczenia wypłacanego tym, którzy nie są w stanie pracować, jeżeli jesteś w stanie pracować, a dowodzi tego fakt, że dorabiasz to właściwie, dlaczego dostajesz emeryturę oczywiście dopóty dopóki emerytura jest kapitałowym świadczeniem, czyli jest tak naprawdę przymusową oszczędnością osoby fizycznej, którą wymusza ani państwo, a tak naprawdę jest moim prywatnym kapitałem te mogą sobie tak jak np. mogę pracować krócej albo dłużej wspierać się pobierają środki z konta trojga, ale to on wcale nie zgadza z ich klubami z filozofią, a nie z tym co, jeżeli wyjaśnia prezes Grabowski odwrócili się Rozalia musi kogoś normalnego rzetelnie zgoda natomiast ja mówię, że w przestrzegam, bo to mówiliśmy w poprzednim wejść, że trzeba przestrzegać obywateli będziemy odchodzić od tego gdzie będziemy zmieniać filozofię panowania na emeryturze będą ci, którzy naprawdę nie będą mieli pracę i naszej emerytury od państwa będą otrzymywać ci, którzy naprawdę już nie będą w stanie pracować i oczywiście ja mogę przejść na emeryturę w wieku 50 lat, a jeśli nie stać jest polemika Ireny jest Polenergia chyba się Konrad nie zrozumieliśmy jak powiedziałem, że mamy obecnie system emerytalny zdefiniowanej składki ile kto płaci do systemu tyle z niego wyciąga w postaci emerytury w tym systemie nie można nikomu zakazywać pracy na emeryturze, dlatego że ponad to co sobie zebrał nic więcej od systemu emerytalnego nie dostanie niema Bismarcka przepraszam pana, ale chcę poinformować, że nie żyje Janina emerytka z emerytalny będzie dla 30 wtedy będziemy rozmawiali w tym systemie za Bismarcka być może nie trzeba było pozwala ludziom dodatkowo pracować za lat 30 będzie emerytura Obywatelska być może rzeczywiście nie trzeba będzie nim nie można będzie ludziom ja mówię, że w obecnym systemie sprawnym w obecnej logice nie wolno ingerować w decyzje ludzi co robią na emeryturze ze swoim czasem koniec krótka, ale nie ma z nimi wspólnego Bismarck ani Bismarck bis 2060 roku, ale pan Tomasz diagnozują nałożona to tendencje światowe mówiąca o tym, że i dłużej żyjemy i teatr i ten system przez to, że u nas jest tyle ile jest pracy jest tyle ile jest tych pieniędzy składkowa onych mamy tyle ile mamy jeszcze należy powiedzieć, że właśnie Polska idzie w dokładnie odwrotnym kierunku no to zrozumieją w tym zdaniu, które mówi dr Ewy Błaszczyk ze wszyscy, podwyższając wiek emerytalny czy Lacha to jest w dacie, jeżeli jest wyraźnie, dodając że jest kraj, który jest dziś jest lekarz film Briana Eno i na takim długookresowym cyklu zmian moim zdaniem w systemie emerytalnym to to co się dzieje w Polsce i skracanie to będziemy pracować dłużej to bez wątpienia, ale system będzie ewoluował w kierunku właśnie takiej emerytury, która jest świadczeniem Państwowej uciszyć publicznej wypłacanej wyłącznie niezdolnym do pracy kończymy ten wątek euro 4 zł 38 gr frank 409 USD 420 funt 5 zł 15 gr jak K2, a których była taka dobra do 4019009 frank Facher 5 gr ten w ciągu ostatnich gier 11 było realne rząd centralny, gdy przeczytałem taką jest w zapasie polskiej agencji prasowej relacjonującą wystąpienie pana ministra Szmita wiceministra infrastruktury budownictwa, który wczoraj w sejmie zapewnił uczniów 1 z posiedzeń komisji zapewniło można w Senacie, że jego resort robi wszystko, aby obronić ograniczyć ograniczyć koszty budowy dróg w Polsce i zainteresowało mnie takie zdanie, które tutaj jest dalej w tej depeszy dodał pan minister, że wczoraj także odbyła się w ministerstwie spotkanie na temat ograniczenia wydatków to przy okazji budowania dróg na urządzenia chroniące zwierzęta w rejonach ruchliwych dróg i zacząłem zastanawiać się właściwie 3 akurat my powinniśmy oszczędzać na urządzeniach chroniących zwierzęta w rejonach ruchliwych dróg, bo te urządzenia chronią zwierzęta jak rozumiem też kierowców, którzy poruszają się po tej samej drodze, o których rozmawiamy pani Joanna Makowiecka Gaca leków była szefowa Polimeksu-Mostostalu chce pani wypowiedziała w tej sprawie jeśli chodzi o projektowanie i autostrad czy dróg szybkiego ruchu co może być marzyli kierowcy akurat tutaj są dość bezpiecznie, dlatego że przepusty tak, by można tak zabezpieczyć się w drogę żona jest szczególnie autostradę żona jest dla z punktu widzenia użytkowników tej grze jest bezpieczna dla ludzi natomiast jej aspekt jest właśnie ten i inne w jaki sposób my działamy w zgodzie z naturą otaczającą nas i elementy bardzo ciekawe muszę przyznać to stwierdzenie, o ile nie ma wszyscy ci, którzy realizują inwestycje infrastrukturalne szczególnie te liniowe w Polsce spotykali się zawsze z tym problemem z 1 strony prywatnej własności, jeżeli to były np. budowanie czy też, że jej przesyłu czy właśnie autostrady czy grożą elektrycznego trzeba bez problemu własności poszczególnych gruntów prywatnych, a drugi aspekt to właśnie z totalne ekologiczne im czasami rzeczywiście te inwestycje myłem się w poszukiwaniu konsensusu, ale były przeciągane w czasie skoro nie można było dojść do porozumienia z ekologami teraz też to albo np. był to okres jakiś np. dniem pogoda dla pewnego gatunku należał się powstrzymać poczekać do okresu, który byłby dla innych i mają, jakby w rynku mogą sobie wyobrazić że, że intencją jak beat IT i tutaj wspieram pana ministra, że czasami to projekt był czas były zbyt bardzo rozbudowany np. ekrany, które my zresztą przykładów prawda dróg, które są, kto gdzie, gdzie ekrany z takich chroniące gospodarstwo domowe normy były zbyt rozbudowane nazwijmy to delikatnie jest pewnie jakiś obszar optymalizacji tutaj jest, że w tym obszarze natomiast liczba koni nie skończył z natomiast natomiast mówiąc na ekranach tam przestrzeń z pewną optymalizację nabyłaby natomiast nie wiem na jakiej podstawie tutaj pan minister nauki badania się upierał, że to jest, że taki duży obszar do oszczędności kosztów nie ja też oczywiście bardzo przepraszam, że poszukuje się tylko 1 zdaniem być może kontekstu daj Bóg istotne, ale mnie zaciekawiło, że my chcemy ograniczać wydatki na urządzenia chroniące zwierzęta w rejonach ruchliwych dróg zastanawiam się czy jest jakaś kontrowersja panie redaktorze, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy co to są urządzenia chroniące zwierzęta proszę sobie wyobrazić, że mamy autostrady A2 tą autostradą wolności od ZAK i zachodniej granicy mona je do Warszawy ale gdyby była do wschodniej docelowo, czyli będziemy mieli kraj podzielony na pół północ i południe, jeżeli nie będziemy mieli urządzeń właśnie tych przejść kładki dla zwierząt nad autostradą dla większych zwierząt dla tych mniejszych od autostradą to będzie mili rozdzielenie przez człowieka dojdzie do rozdzielenia 2 ekosystemów salki z północy nigdy nie pomniejszają się z sankami z południa i po latach w 100200 będziemy mieli kompletnie inny genotyp na północy na południu i to jest ochrona nie zwierząt tylko jest ochrona człowieka i ekosystemów w jakim żyje w nim 8 zlotym no i jak na Boga można oszczędzać na tym najmocniej na naszym środowisku naturalnym, który służy nam człowiekowi i którzy nadmiernie eksploatujemy grabimy i niszczymy mamy jeszcze bardziej go demon demontażu państwa są przeciwko rozmnażaniu staranność z urodzeniem i nie trzeba łączyć na pewno nie sądzę Henia nie sądzę, żeby naprawdę nie sądzę, żeby pan, że żeby, jakby intencja zaszła aż tak daleko jak wygląda ktoś z Kajetanem Lisowo UE myślę, że warto jak eksplorować się z tą prostotą nierozważny zarząd może to odbędzie rozwojowy rzeczywiście ja pamiętam jak może występować do Unii Europejskiej w 2004 i pojawiał się takie analizy na temat tego, jakie są koszty i pamiętam, że wtedy pan Wesołowski napisał, że różne układ preferencji czy społeczeństwo starej tzw. Unii mają znacznie silną preferencji w kierunku ekologii i ma się zderzyć znacznie słabszą preferencją w kierunku tego typu rozwiązań w Polsce i mam wrażenie, że tego typu rozwiązania, o których mówimy nie, rozstrzygając czy one idą zbyt daleko od 332 czy z niezbyt daleko one są pewnego rodzaju reakcją na to co było mam wrażenie, że zakres ochrony ekosystemów to jak pan Chlebowski powiedział w ostatnich latach w stosunku do preferencji społecznych czy preferencji większości społeczeństwa poszedł zbyt daleko i tym przykładem są ekrany akustyczne tak bardzo dobitny i chyba krytykowany przez większość ekspertów i myślę, że tego typu rozwiązania należy odczytywać w tym kontekście kopułę zapowiem zrównoważenia i ochrony środowiska z preferencjami większości społeczeńst w tutaj widzimy to też przy węglu ważniejsze jest ochrona miejsca pracy górników niż powietrza dla 34 prawie 40  000 000 obywateli ważniejsza jest wycinka drze w Puszczy Białowieskiej niż w Puszczy Białowieskiej jako obszaru Przyrodniczego tylko, że w tym z z przypadku wydaje się, że bardziej potrzebne jest edukacja społeczna społeczeństwa o wydłużenie horyzontu myślenia społeczeństwa o tym co będzie w przyszłości również dla dzieci tego społeczeństwa dla wnuczków to prawda natomiast nie zapominajmy o tym, że jest coś takiego jak hierarchia potrzeb i dopóki nie zaspokoi my tych najważniejszych potrzeb ludzi to, mówiąc że będziemy walczyć, by nie żałuję ani o mnie to mówienie o tym, że będziemy ich edukować uwrażliwiać z Lubina po prostu źle mamy w każde społeczeństwo nie buduje hierarchię potrzeb swoich i będzie formacja teraz będą też chętnie wolnego, ale co pani czteroletni czas, że nie zgadzam się z hierarchią potrzeb, które w tej chwili narzucana, bo kwestia węgla w Polsce i daje pole polityki energetycznej to nie jest kwestia hierarchii potrzeb polskiego społeczeństwa, bo mówimy tutaj od 50  00030  000 ludzi, a nie całe społeczeństwo jest hierarchia polityczna rządzącej nasza szkoła nie jest remontem, jakby ktoś nie zgodzę z panem doktorem imam nadzieję na oczy to jest bardzo ciekawe co pan powiedział, że ta narracja być może w 2 w kilku elementach widoczna tak to z 1 strony lasy to z 1 strony węgiel tutaj prawda, że Mielno sarenki, które już rozdzielają może to jest właśnie tam szerszy kontekst walki tej narracji to to już raczej ciekawa refleksja muszę przyznać, że informacje w radiu TOK FM po informacjach trzecia część magazynu EKG i ekonomia kapitał gospodarka magazynu EKG część trzecia jest dziewiąta 45 Maciej Głogowski dzień dobry w studio pan dr Piotr Maszczyk pani prezes Joanna Makowiecka-Gaca jej pan dr Bogusław Grabowski na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie WIG 20 jest na plusie ma 1994 punkty i zyskuje wejście 323 % punktów indeks szerokiego rynku WIG na plusie 1 min więcej, a mWIG 46 na plusie na dzisiaj oprócz 3 wycen giełdowych dla giełdy jako instytucji ważne jest walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na godzinę jedenastą ich punktach obrad są zmiany w zarządzie, a właściwie w zmiana prezesa w twarz, gdy oczekiwanie i zastanawianie się czy pani prezes Zaleska odejdzie czy prezesem zostanie Rafał Antczak Ant Antczak, bo nas wczoraj Puls biznesu donosił, że to właśnie w Łańcucie ma zostać nowym prezesem giełdy papierów wartościowych w Warszawie elka 2 lub jak państwo i na ile śledzą wypowiedzi prezydenta elekta w a jaki jest 1 prezydent Stanów zjednoczonych to dzisiaj na świecie jest 1 prezydent elekt wszyscy wiedzą o kogo chodzi jeszcze przez kilka naście dni nie urzędujący prezydent elekt Donald Trump chce, które w dużo mi potrafili na nic mieszać w innej nazwie to oczywiste, że na skrzyżowaniu z 4 i wczoraj wziął się z dnia spółki motoryzacyjne czy w ostatnich godzinach, a więc przed otwarciem sesji Tramp napisał do General Motors, że wysyła produkowane w Meksyku auta, które pod nie podlegają ocleniu do dilerów samochodowych w USA produkujecie je w USA albo zapłacicie duże cło i po sprawie to zgodnie z logiką pana doktora ma rację, dlatego że większość społeczeństwa amerykańskiego żąda miejsc pracy u siebie w związku z powyższymi te samochody będą co prawda o wiele droższe, ale produkowane tam na miejscu ja mam nadzieje, że pan prezydent elekt jak zostanie prezydentem zacznie podejmować decyzje i rządzić krajem ani kwitować i jeżeli będzie korzystał z Twittera to rzadziej, a będzie wpisywał bardziej logiczne i bardziej rozsądne rekomendacji 3 opinie przy czym bardzo ciekawe jest także odpowiedzi, bo Andrzejem postanowił odpowiedzieć w swoim oświadczeniu i napisał, że akurat ten model, którym pisze Tramp to produkowany jest kucharzem, a kochaj jest gdzie Ano taki jest w stanach Zjednoczonych natomiast za nim był w Meksyku natomiast natomiast rząd wycofał się z inwestycji Meksyk USA dok wyjazd dokładnie chciałem dodać, że rosyjscy i ja odpowiem panu doktorowi włoskiemu, że mamy m. in . prezydent elekt już nie, wymieniając nazwiska, bo jest tylko 1, dlatego że wszyscy inni kandydaci nie słuchali tego co myślą ludzie i tak jest konsekwencja się jak polityk wie lepiej to przegrywa ja się panu doktorowi przypomnieć, że kontrkandydatka pana prezydenta elekta dostała 2  800  000 więcej głosów niż prezydent Izraela są bardzo, ale chyba jest świeża chyba to jest dowód na to, że głucha na to co mówią ludzie niebyła to jest dowód na to przepraszam panią kontrkandydatkę, że jej sztabowcy to kompletni idioci, ponieważ w amerykańskim systemie wyborczym nie ma żadnego znaczenia, kto dostanie więcej głosów w skali całego kraju tylko kto ma więcej głosów elektorskich w Choroszczy sztabowcy paniką w Skandynawii Bruno kompletni idioci, ale mówi, a jeśli go zmącić nawet na chwilę w tej gospodarczej informacji, bo w Londynie, który pannę wprost powiedział, bo jeżeli Wawrzyńca w rozwijających się dzieje, a druga to jest informacja o tym, że Ford wycofał się z jajem w pani już o tym, wiedziała Ford ogłosił wczoraj, że rezygnuje z wartej przeszło 1 , 5 miliarda dolarów inwestycji fabrykę w Meksyku zamiast tego przeznaczy dodatkowe 700  000 000 USD na rozbudowę swojego zakładu mieści go dokładnie i teraz pytanie czy można tak spreparować na inne kraje, które będą raczej inwestowały w swoje gospodarkach rodzimych i w efekcie 3 dni będzie to miało też przełożenia Polska, jeżeli to powiedzmy z morza narysować takiej taką projekcję liczona będzie właściwa właśnie dla innych zachowań, które nie są wyjątkowe tak, że ta narracja taka państwo wali, ale i inne zachowanie miejsc pracy danych krajach UE jest w coraz bardziej wszechobecny panie redaktorze na razie to możemy mówić sobie narracji, kto jak zareagował na to co powiedział prezenter autor pisał, ale za chwilę będziemy mieli normalne działanie prawa orientalnych nas ani pan prezydent elekt nie ma żadnego wpływu ani żaden z tych co kupuje samochody ani żaden z tych co produkuje samochody, bo Otóż, jeżeli się teraz każe, że pan prezydent elekt będzie tylko korzystał Splitu i nie zmieni historii Stanów zjednoczonych i gospodarczej stolic świata i nie zatrzyma trendu globalizacji innego to za chwilę się w Kazimierzu biznes z Wrocławia produkowane przez amerykańskich producentów, ale taniej jest składany na terenie Meksyku będą wybierały droższe samochody np. forda, które będą na terenie Stanów zjednoczonych może montować Andrzejem odpowiedział jeszcze dodatkowo możemy na te auta, które składane są w Meksyku tego modelu tylko innej wersji są kierowane na inne rynki tak duży, by uszczegółowić nadal duże to jest tak naprawdę duże takie tłumaczenie przez powodu producentów, że my ich w sumie bardzo dobrze wytłumaczyli może warto jednak nowa, ale trzeba pamiętać, że logika globalizacji polega na tym, że się produkuje w miejscach o najniższych kosztach wytwarzania win sprzedaje się w miejscach o najwyższych cenach i na tym się robi zyski oczywiście, że to powoduje bardzo poważną redystrybucji interesów ekonomicznych, które uderzą w poszczególnej grupy społeczne jest głównym punktem kampanii Donalda trampa nazwy jest, więc tak drastycznych kampanii pan Tomasz czegoś takiego zdania w tej sprawie może więcej niż 1 należy przypomnieć, że my żeśmy byli nasi mogliśmy Meksyk kanałami ładnych parę lat temu przypomnę decyzje koncernu Fiat zresztą powiązanego z 1 z amerykańskich koncernów samochodowych, który ograniczył produkcję w Polskiej fabryce całych samochodów i przeniósł ją do Turynu myślicie państwo, że odbyło się to bez presji politycznej i jakby kończąc ten wątek był już prezydent Francji czy były już były prezydent Francji Nikolas Sarkozy bardzo głośno podnosił kwestię tzw. geolokalizacji i próbował wiązać kwestii przenoszenia produkcji n p . z transferami środków unijnych także to nie jest żadne Novum to zobaczy trochę śmieszna oczywiście ta jego twitterowe polityka jest mniejsza firma nie ma między nami sporo niestety w Będzinie witają zabawnie jak ja mam zrobić to mało zabawne, bo już przestanie być reforma zostanie prezydentem natomiast to, że tego typu działania nie nie mają miejsca tylko w stanach Zjednoczonych, ale też dotyczą Unii Europejskiej to cud to co wiem, że w przyszłości także może być coś z nich może być jeszcze silniejsze zgoda Moon to kończymy ten wątek gość mamy 2 sprawy, które jedno państwo obiecałem, a jeszcze 1 dodatkową K 2 króciutka, bo nie nie wiem czy państwo wolność słowa czy państwo goście studio widzieli wczoraj zdjęcia jak to 1 z członków rady ministrów, a więc nie byle kto odkręcał tabliczkę z budynku w oku odchodzącego do chwili Ministerstwa Skarbu Państwa, więc tylko odrobinkę w prawo odkręcanie zdejmowanie no to już możemy zostawić bez komentarza natomiast rzecz istotna w całej tej sprawie nie będzie ministerstwo skarbu, które nie było tylko ministerstwem prywatyzacji, ale także ministerstwem nadzorującym zasób spółek skarbu państwa i jest już rozporządzenie można przeczytać rozporządzenie rady ministrów, którzy to ministrowie nadzorowali będą, które spółki, dlaczego o tym, mówić to pytam, bo np. pierwsza strona tego rozporządzenia firma Enea z siedzibą w Poznaniu nadzorowana przez wymianę strach energii firma Energa nadzorowana przez ministra energii firma JM zwłok, która od węgla nadzorowana przez ministra energii PG minister energii chciałem zapytać ciekawe KGHM również dane i KGHM też czy to jest także mamy w tej chwili sytuacja, w której minister, który jest jak gdyby regulatorem zasad dotyczących polityki energetycznej państwa jednocześnie na wzór jest z półeczki w oczy masz już dziś mamy zamieszana jest ochrona radiologiczna decyzja o VAT w taki należy coś załatwić dla psów rasowych lat dziewięćdziesiątych niechlubnych kiedyś tak było przez ministerstwo da się nerwowo Telekomunikacji nadzorował czynności mądrości przebrać nadzorowało jednocześnie rynek telekomunikacyjny i było właścicielem liczyliśmy lewonożny gracz mógł utonąć w najdroższym także uwagę, że to pomieszanie własności z funkcji wypełnienia funkcji właścicielskich funkcjami regula z innymi jednocześnie i jest w czasie, kiedy większość rządząca większość zapowiada wzrost udziału państwa i warzyw i własną wizją państwa w gospodarce no to i było przejęcie PKS 1 z 1 powodu rozwiązać bardzo zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska niewoli regulacyjny, czyli w taki ich działania regulatora, który nie będzie w interesie konsumentów w komendzie w interesie jest poze w działających na rynku dostarczycieli usług wprost, iż jedno słówko na ten temat z okazali się nawet komentarze w wersji nowej ustawy, o ile wyniesie jak wiemy na tak naprawdę LT te wszystkie spółki ani niby podlegają naczyń bezpośrednio pod panią premier nadal jest wolny analizują ich zdaniem ministra na euro na dobrowolne płatnik teraz powstaje komisja, która ma wspierać dziewięcioosobowa komisja, który ma spiąć panią premier w wyborze nie ludzi kompetentnych do tychże organów i t d . i naprawdę śmieszą mnie komentarze taki, że to będzie bardziej kompetentni w tych apolityczne no i na koniec obiecano, że trze ba raz jeszcze wracam do cytatów wypowiedzi w minister pracy i polityki społecznej pani minister Rafalskiej o ozusowanie umów chodziło tylko decyzja zobaczymy czynie następują niekorzystne zmiany np. skokowo nie wzrośnie liczba zawieranych umów o dzieło jako droga obniżania kosztów pracy to pani minister powiedział w kontekście płacy minimalnej godzinowej, która weszła w życie i powiązały to z tym ozusowanie umów, choć łączy to jest logiczne powiązania albo no i co mam o zawarciu umowy o dzieło, czyli pracownik ze swojej pensji tak dobrze rozumiem będzie musiał odprowadzić za ważne doskonale wiem, że to jest nielogiczne to znaczy nie mógł nic nie zastanawiam się na tym czy powinna czy nie powinna być oznakowana składką emerytalną tak umowa o dzieło tylko ona będzie albo je, jeżeli umowy o dzieło ANN dążą one tak nadużywany substytut, ale w obliczu działającej w Państwowej Azja prowadzi razem z Libiąża ozusowanie tych umów chodzi, o jaką będzie karą dla pracodawców, którzy nadużywają tych umów chodzi o jak dobrze dawno przestano nadużywać dlatego, że jeżeli używają formy umowy chodziło tylko o to, żeby nie obniżać koszty będę, bo nie będą musieli też narzuty na koszty pracy stosować nowe wtedy zaczną stosować umowy o dzieło wtedy, kiedy ona jest rzeczywiście potrzebna to może słusznie, że pani minister, a poza Państwową Inspekcją Pracy czy na pewno trzeba ograniczyć nadużywanie tych umów tylko nie w ten sposób mógł być zgoda, że trzeba ograniczyć tylko pachnie tą drogą diagnoza poprawna wykonanie jesienią wykonania, więc nie możemy być, ale na razie pomysł na wykonanie niewłaściwej oceny dziś instrumenty takie zdaje pan Lotto mówi już są absolutne szaleństwo cenowe, choć ich nie da to, żebyśmy powiedzieli składkę ZUS wąską zbieramy do trzydziestokrotności, ale popatrzymy się w najbliższym roku 2 jak zabraknie pieniędzy to będzie mojego przyjazdu w grze jest okropności tak bez kompletnie tych stałych kryteriów zgodnych z logiką systemu mówił pan Bogusław Grabowski studia pani Joanna Makowiecka-Gaca pan Piotr Maszczyk bardzo państwo dziękujemy dziękujemy, że to rozwiązanie magazynu EKG informacje po informacjach popołudniowa audycja przedpołudnia przytoczmy jeszcze sprzed południa, ale przed południem audycja Radia TOK FM zapraszam w imieniu Przemysława Iwańczyka tabu magazynu EKG ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA