REKLAMA

Jak państwo reaguje na przypadki dyskryminacji i przestępstwa z nienawiści? O rankingu RPO 2016 rozmawiają dr Sylwia Spurek w rozmowie i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2017-01-04 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:02 min.
Udostępnij:

"Mniej szkoleń z mowy nienawiści - alarmują organizacje pozarządowe. Chodzi o szkolenia dla policjantów i przedstawicieli innych służb mundurowych dotyczące szeroko rozumianej mowy nienawiści i dyskryminacji. Zdaniem organizacji pozarządowych, szkoleń jest zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, choć przestępstw z nienawiści wcale nie ubywa".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tłumaczenie jest recykling Olsztyn Igor 6146 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry rzecznik skieruje wystąpienie do komendanta powiatowego policji w Ełku, zwracając uwagę na ewentualne motywy nienawiści narodowościowej sprawców, a to w kontekście zamieszek skierowanych przeciwko cudzoziemcom w Ełku Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiedział, że podejmie tę sprawę, jakie tutaj są Rozwiń » narzędzia co rzecznik w ogóle można zrobić w z Astorią tak to w roku w postępowaniu karnym Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma tak szerokich kompetencjach na wkład w postępowaniu cywilnym na pewno to co możemy zrobić to monitorowanie analizowanie uczulani postulowanie i apelowania no i siła w naszej argumentacji fala takich sytuacjach, dlatego że sytuacja z Ełku jest krewnym o tyle niepokojąca, że ta nieszczęśliwa, ale nie zdarzenia, do którego doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia stało się właściwie takim pretekstem do bardzo silnych wystąpienie i tutaj 1 ciągiem wymieniam tak jak to było wymieniane antyimigranckich anty uchodzi cześć i anty cudzoziemskich i obawiamy się, że osoby, które mogą być identyfikowane przez określone grupy jako ci właśnie cudzoziemcy uchodźcy imigranci, bo mają inne korą kolor skóry, bo nie mówią po polsku, bo o inaczej niż takich danych stereotypowy Polak się zachowują mogą być narażone na jakiej sile co najmniej nieprzyjemne sytuacje, ale jeżeli mówimy o biegłych o uczestnictwie Rzecznika Praw Obywatelskich biura Rzecznika Praw Obywatelskich w tym procesie karnym konkretnie co tutaj może rzecznik robić w tej sprawie w pierwszej kolejności chcemy ustalić co się wydarzyło dokładnie co policja ustaliła nową właściwie począwszy od tej nocy z 31 grudnia do teraz będziemy się zastanawiać co dalej powinniśmy w tej sprawie zrobić i czy w ogóle cokolwiek powinniśmy zrobić na pewno nie możemy brać udział w postępowaniu karnym w charakterze strony czy Quazi stronę nie możemy składać w związku z tym żadnych środków procesowych nie przysługują nam w tej żadne narzędzia na pewno możemy możemy w drodze takiej korespondencji czy właśnie z komendantem trzynaste miejsce prokuraturom z Ministerstwem Sprawiedliwości zwracać uwagę na znak problemy i postulować pewne rozwiązania szczególnie systemowa natomiast w tej konkretnej sprawie bardzo ważne jest żaby, o ile ta akcja taka okoliczność wystąpiła do Jacques Brel motywacja, a sprawców taka, a uprzedzeniom owa oparta na niechęci, ale stereotypach czy wręcz po prostu nienawiści była uwzględniona w toku postępowania karnego tego wymaga kodeks karny i to jest potrzebne także do skutecznego przeciwdziałania tego rodzaju zachowania w przyszłości czy można powiedzieć, że to co możecie zrobić to w pewnym sensie obserwować ten proces oraz prowadzić taką urzędową dyskusje z organami, które za przebieg tego procesu sąd powiedział w dokładnie w korespondencji z komendantem policji w autach staramy się pokazać, że bardzo istotne w tym momencie na przyszłość jest podjęcie wszelkich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa tym osobom, które mieszkają w Ełku, które poruszają się po ulicach także, bo one po prostu mówiąc kolokwialnie na nie dało się wyjść z domu tak się zastanawiam trochę nam w tym co pani mówi w kontekście rankingu, który opublikował Rzecznik Praw Obywatelskich ten ranking przedstawia oczywiście największe zagrożenia w wolności obywatelskich w Polsce po tom Jones na razie zostawmy ten pierwszy punkt, czyli negatywny wpły w kryzysu Konstytucyjnego na ochronę praw wolności jednostki przejdę właśnie skoro jesteśmy przy procesach karnych do niestabilności procedury karnej naruszenie zaufania obywateli do sądu co się pod tym kryje pod takim stwierdzeniem ta niestabilność procedury KE leży nie tak naprawdę możemy, ale o wielu ustawach innych aktach prawnych obecnie mówić w ten sposób to znaczy prawo, które jest w Polsce stanowione duet bardzo często się zmienia, jeżeli wejdziemy sobie na stronach Sejmu, ale to tak naprawdę nie takich od projektów odrębnych ustaw, czyli projekt ustawy o jest bardzo niewiele większość z tych projektowanych przepisów to jest nowelizacja inni, a to powoduje, że obywatel ma dużą trudność jak następni poruszać się po tym, całym systemie, a w przypadku procedury karne i jest to jej, tym bardziej niebezpieczne i może być dla niego dotkliwa i handel i ryzykowne, jeżeli te przepisy często się zmieniają jak wiemy min, gdy w określony, bo w okresie nie kilkunastu miesięcy mieliśmy do czynienia z Wells bardzo poważnymi zmianami całej koncepcji procesu karnego i to powoduje, że nawet organy ścigania wymiaru sprawiedliwości mogą mieć problem z tym jak prawidłowo prowadzić postępowanie karne w konkretnych sprawach tutaj akcentuje się przede wszystkim taki punkt, który już poza ograniczeniem dostępu do obrońcy CCB stałym elementem polskiego krajobrazu tutaj mocno się o tym, mówiła Ania dzisiaj natomiast to co tutaj się znajduje w pkt 2 to nakładanie na sąd obowiązku przeprowadzania dowodów pozyskanych niezgodnie z prawem i to chyba trzeba wyjaśnić co to dokładnie oznacza to są tzw. owoce zatrutego drzewa i tak naprawdę ma oczywiście swoboda sądu Annie i taka a taka a uznaniowość sądu oznacza, że sąd decyduje o tym jak wiele do wody dopuszcza w danym postępowaniu dotyczy właściwie każdej procedury nie ma możliwości takiego bardzo rozstrzygającego wskazania jak chce przeprowadzić taki dowód, że chce powołać takiego biegłego jak chce pokazać tak Janiny dokumenty natomiast w tym przypadku chodzi o dokumenty i inne materiały, które niekoniecznie legalnie zostały pozyskane, ale one nadal będą stanowić się za dowód w sprawie i nie to jest ze jest bardzo niebezpieczne i bardzo tak wiele mnie i ryzykowne dla ochrony praw człowieka i ryzykowna dla przebiegu samego postępowania karnego i to może naruszać w efekcie po prostu prawo o prawa oskarżonego w VAT, jeżeli mówicie o naruszaniu czy też podważeniu zaufania obywateli do sądu pracy, a przez to rozumieć należy się parę rzeczy wydarzyło w Polskiej rzeczywistości, że w rządowej nawet ono po wypowiedzi, które znalazły się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości też są dość wzrost zaskakujące Kielcom komentowano wyroki mówiono, że są niedopuszczalne próżno takich Eleny na pewno tego rodzaju wypowiedzi stanowiska, które stanowią element opinii komentarza do prawomocnych rozstrzygnięć sądów mogą być niebezpieczne w kontekście takiej konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej sędziowie są niezawiśli podlegają tylko konstytucji ustawą w niedalekiej, ale muszą mieć pełną swobodę taką merytoryczną oczywiście nie chodzi o sposób organizowania przez nich rozpra w i jakiś Administracyjny czynności, a teraz muszą mieć pewną erę pełną merytoryczną swobodę rozstrzygania dnia po tych spraw muszą się oczywiście liczyć z tym, że w grę wchodzi naturalnie kontrola instancyjna i ale w toku instancji sąd wyższej instancji może zakwestionować prawidłowość tych orzeczeń natomiast te takie polityczne stanowiska, a opinii komentarza decydentów politycznych która, którzy mają bardzo duży wpły w na stanowienie prawa i na sposób, ale na taką perspektywę ze stosowania prawa mogą być w tym kontekście niebezpieczne natomiast ja też mam takie poczucie déja w ogóle mamy problemy z takim patrzeniem na sondaż postrzeganiem sądów, bo każdy z nas pewnie ma jak jeszcze doświadczenia czy w najbliższym meczu w dalszym otoczeniu związane z sądami słyszymy cały czas ze skargi narzekania na to, że sprawy są prowadzone w sposób przewlekły, że terminy są bardzo odległa, że postępowania są kosztowne i el to prawo do sądu w tym kontekście również, że nas jako biuro Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo interesuje, bo jeżeli obywatel nie może dochodzić swoich roszczeń w sposób skuteczny jest aktywne, bo musi czekać na rozprawę, bo musi zapłacić bardzo wysoki, a na duże wpisy od pozwu n p . to prawo do sądu nie jest w pełni realizowane z drugiej strony można powiedzieć, że ta przewlekłość sądową, toteż nie jest taki taka stała to znaczy to też zależy, gdzie zależy, w którym sąd, że w, jakim mieście i to pewnie też zależy od powiedziałbym o takich możliwości i czysto ludzkich w danej instytucji w danym konkretnym sądzie jest chyba też jest trochę zbyt ogólne sformułowanie, które często wszyscy pojawia i w zasadzie można powiedzieć, że uderza we wszystkie sądy w Polsce, a nie wszędzie rzeczywistość nie absolutnie to jest taki bardzo bardzo potoczne, ale i tak dzięki takie kuluarowe rozmawianie z Brzezia sprawy są prowadzone przewlekle nie wszędzie się na szczęście zdarza natomiast ze nie na przykładzie spra w związanych z przemocą w rodzinie możemy możemy tutaj powiedzieć, że ten art. 11 BM, a k, który dotyczy CN nakazania przez sąd opuszczenia lokalu FR przez sąd cywilny tutaj mamy pewien kłopot z właśnie z przewlekłością i ze sposobem organizacji rozpraw i to mówią nam i adwokaci i pełnomocnicy i same osoby doświadczające przemocy w 1417 zaś dla wrócimy do rozmowy z 14, a 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie wziął w studiu dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich rozmawiamy o rankingu przygotowanym przez rzecznika w rankingu dotyczącym zagrożeń praw człowieka praw obywatelskich i tutaj skoro już jesteśmy zaczęliśmy od rozmowy o sytuacji w Ełku skoro już jesteśmy przy tej sprawie przyglądaliśmy się tym kłopotom sądownictwa w tym kontekście to może jeszcze spójrzmy na kłopoty drugiej strony, czyli podsądnych w tym konkretnym wypadku Atu chodzi o powiedziałbym pkt 4 naszego rankingu czy niedostateczna reakcja państwa na przypadki dyskryminacji i wzrastającą liczbę przestępst w motywowanych uprzedzeniami i ja patrząc za ten ranking mam też takie poczucie, że poza tym pkt 4 do bardzo wiele tutaj idea staraliśmy się podkreślić tych kwestii, które w ogóle są związane z dyskryminacją, bo chodzi oczywiście i o te najbardziej drastyczną postać, czyli przemoc po prostu przemoc słowną przemoc fizyczną, ale także mamy przecież, że kwestie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością i osób starszych mamy sytuacje nie dotyczącą ochrony praw kobiet czy dyskryminacja ze względu na płacz wsparcie dla ofiar przemocy przemocy w rodzinie przemocy wobec kobiet, więc w tym rankingu dużo i wskazaliśmy takich miast w kwestii, które są związane z prawami człowieka ze względu na daną cechę osobistą oczywiście w przypadku tych wad tego pkt 4 inny podkreśliliśmy, że nie chodzili przede wszystkim ocena de MO to nieadekwatną reakcję państwa oto o tej brak pełnej reakcji właściwej reakcji co może powodować, że po prostu nie brak efektywnego przeciwdziałania takim zjawiskom takim zachowaniom w tym pojawiała się pojawiają się takie informacje, że tych reakcji będzie w zasadzie coraz mniej, jeżeli taką reakcję można uznać za taką reakcję można uznać szkolenia zmowy nienawiści z tego czym jest mowa nienawiści m. in. dla policjantów przedstawicieli innych służb mundurowych organizacje pozarządowe alarmują, że będzie z tym problem i że już jest z tym problem, choć zdaje się jeszcze niema pełnych danych ze strony policji natomiast jeśli tak jest to rozumiem, że to też wpisywałby się w ten trend, którym piszecie w rankingu, a na pewno bardzo pozytywną rzekome było powołanie w ramach policji koordynatorów ds. monitorowania przez ten z nienawiści oni działają oni zbierają określone dane oni prowadzą statystyki nie natomiast CEZ faktycznie bardzo istotne dla takiego skutecznego przeciwdziałania przez policję RTL różnym zachowaniom najczęściej przyjmującym właśnie postać po prostu przestępstw jest to, żeby policjanci funkcjonariusze ranni patroli, ale także mieli odpowiednią wiedzę mieli oko w odpowiednim też świadomość tego problemu, więc takie szkolenie świadomością owe są bardzo istotna wg mojej moich doświadczeń mojej wiedzy policjanci, jeżeli można tak powiedzieć są grupą, która się i dość dobrze poddaje szkolenia to znaczy oni przychodzą faktycznie dużo tych szkoleń z bardzo różnych, ale zakresów i obszarów coś co jest bardzo potrzebne natomiast oczywiście jeżeliby potwierdziły się tam z dnia te informacje dotyczące spadku liczby szkoleń to byłoby to bardzo niepokojąca, bo albo liczba określonych zachowań wobec określonych grup grupy, które są identyfikowane w ramach tego tzw. kryzysu emigracyjnego wzrastała w ostatnich latach właściwie 2 latach dlatego policjanci powinni być wyposażeni w określone narzędzia, a także wiedzę merytoryczną, żeby podejmować skuteczne działania co tutaj można zrobić jeśli chodzi o kwestię prewencji no bo w zasadzie można wystylizować pytanie czy taka sytuacja, jaka miała miejsce w Ełku jest sytuacją, jakkolwiek zaskakująco to znaczy wiadomo, że narasta jakiś rodzaj napięcia, ale też wiadomo, że dochodzi do sytuacji, w których no przynajmniej tak z tych relacji, które do urn w tej chwili do nas docierają wynika, w których o dobry człowiek pracujący z takim trzeba je będący obywatelem Tunezji nie bądź mający podwójne obywatelstwo słyszy na swój temat bardzo nieprzychylne niepochlebne nieprzyjemne komentarze i w zasadzie trudno powiedzieć, że to już jest moment, kiedy on powinien zwalić na policję czy jeszcze nie ten zaś to pytanie mechanizmów prewencji takich zachowań ma tak doszło ewidentnie tak się przynajmniej wydaje, gdy eskalacja czujesz napięcie do jakiejś opiekę w wybuchu agresji czy takie odpowiedzi ze strony osoby, która była wcześniej atakowana wielokrotnie werbalnie czy film w on ich określone zachowanie mogą stanowić przestępstwo i możemy tutaj mówić, że w związku z tym takiej prewencji i 1 szczególną to znaczy w każdej sytuacji, jeżeli taka osoba jest atakowana werbalnie je znieważania ze względu na swoją przynależność ta na etniczną narodową ze względu na swoje wyznanie czy religia ma prawo i powinna, chociaż zdajemy sobie wszyscy sprawę, że to może być trudne nie powinna zgłosić to na policję to jest przestępstwo powinno być wszczęte postępowanie karne i sprawca powinien zostać po prostu ukarany, jeżeli sąd stwierdzi, że to przestępstwo zostało popełnione to takie sytuacje również mogą przeciwdziałać aż w kolejnym takim zachowaniem ze strony tego konkretnego sprawcy czy za stronę jego kolegów, którzy dowiedzą się rząd został Kala ukarany przez stronę innych osób, które n p . z mediów mogą zalecić wyobraża sobie pani zupełnie na poważnie wałbrzyscy pani sprawę o to, że z tego co wiem z tego co czytałem pojawią się takie pojawią się takie opisy tej sytuacji w tym nic w tym w tej restauracji w Ełku, że w stronę osób pracujących zatrudnionych tam padały takie stwierdzenia uderzał z obsługą polskiego pana brud aż się czy coś takiego czy o taki zwrot, gdyby coś tak rzeczywiście padło takie zdanie no to czy tutaj jest szansa na to, że będzie proces jest szansa na to, że ktoś nie powie, że to jest coś należy umorzyć, bo to jest dziś niska szkodliwość społeczną i wyzywali się na wielkie żarcie w żadnym bardziej widziała tutaj ryzyko tego żalem nie postępowanie zostanie umorzona ze względu na brak znamion czynu zabronionego to znaczy, że znamiona tych czynów, które są określone wart jest 19256257 są, bo to jest prawo karne, więc muszą być bardzo precyzyjnie wskazane i pytanie czy wdanym momencie doszło n p . do nawoływania do nienawiści to sformułowanie nawoływanie do wina do nienawiści może być tym kontekście mówiąc najkrócej problematyczne, bo pytanie czy takim stwierdzeniem, które pan redaktor przytoczył ile ktoś nawoływał do nienawiści, więc w takiej sprawie sąd na pewno badałby cały kontekst inne zachowania inne sformułowania inna wypowiedzi, które padały one idei i pewnie powołany byłby jakiś biegły językoznawca ile, więc tutaj należałoby sprawdzić bardzo wiele takich, ale i okolicznych okoliczności EPO to Ziobrze, żeby stwierdzić czy faktycznie doszło do nawoływania nad celami nawoływania do nienawiści na tle, a potem to, dlatego że sytuacja z przemocą werbalną są bardzo trudna one są trudne dni po wielokroć to znaczy, iż z trudem jest w zasadzie z 14 patrząc z punktu widzenia ofiary ona musi pójść potem to powtórzyć Polek musi z tego zrobić sprawę musi zaznaczyć, że ją to rani i boli to nie są to to nie jest sytuacja w żaden sposób jasno musi, jakby to uprzeć się przed tym przed organami ścigania przed policją to w zasadzie tak niewygodne, że najprostsze co można robić to udawać się tego nie słyszy bądź odpuszczać i to i tak w zasadzie taka pierwsza reakcja, która przychodzi do głowy, więc jak temu zapobiegać, jeżeli to są sytuacje przestrzeni publicznej w takie jak teraz czarne jest prościej etat dokładnie patrzy na gminie statystyki policyjne z 2015 roku jeszcze tych pełnych statystyk za 2016 roku nie ma, ale w 2015 roku, a takie czyny motywowane nienawiścią najczęściej polegały właśnie na zamieszczeniu komentarza w internacie, ale weto było 44 % ogółu zachowanie być może to wynika właśnie z tego co pan powiedział to znaczy one były częściej raportowane, bo łatwiej było je wykazać łatwiej było je pokazać udowodnić, ale w taki znieważenie w kontakcie bezpośrednim to było 11 % okrzyki gesty lub zaprezentowanie flagi lub transparentu z 7 % 6 % groźbę zawsze oczywiście bez względu na nie tak naprawdę to o jakie przestępstwo jest nam chodzi zawsze taka mnie takie znieważenie przemoc słowna przemoc werbalna jest trudniejsza do udowodnienia, chyba że kogoś nagramy n p . chyba że mamy iluś tam świadków, ale ja te trudności dowodowe mam wrażenie, że tutaj to to jest kwestia taka bardziej operacyjnej techniczna najważniejsze jest to, żeby dana osoba wiedziała miała poczucie mam wrażenie, że te mają oczywiście subiektywne w tym momencie zdanie mam wrażenie, że takiego poczucia nie ma, że może iść na policję może zgłosić to co się wydarzyło i że zostanie poważnie potraktowana, a dodatkowo nie będzie narażona na jakieś działania odwetowe ze strony sprawcy, czyli będzie chroniona przez policję zaznacza biorąc pod uwagę stan taki ze to obecne nastroje i takie narastanie narastanie fali, ale ze strony różnych grup i osób, a tych cech takich nastrojów antyimigranckich landu, choć tych anty cudzoziemskich, a to w UE to mam takie poczucie, że osoby, które są zaatakowana właśnie ze względu na rasę wyznanie pochodzenie narodowe etniczne mogą się obawiać obawiać np. właśnie działań odwetowych widzimy w Ełku co coś się co się wydarzyło po le no to oczywiście o popełnieniu konkretnego czynu przez Targ dnia 2 osoby w tym momencie jej ustalane i wyjaśniane będą będzie to co coś tam aż, o ile konkretnie wydarzyło natomiast wiele wiemy jak się skończyło, jakie protesty, jakie zamieszki, jakie demonstracje niszczenie mienia ataki jakiś podpalenia to jest bardzo niepokojąca w właśnie to jest pytanie czy, więc czy jesteśmy, aby skłonić umrzemy zauważyli 3 cały kontekst, który prowadzi do takich tragicznych wydarzeń czy też będziemy się skupiali na samym pojęcie owych pewnego zajścia no bo to właściwie co to GMO jak sobie życzyła nam nerwy w końcu usłyszeć ze strony władz publicznych szczególnie ministrów właściwych działów o minister sprawiedliwości ministra spraw wewnętrznych administracji komendant główny policji z żalem to nie są incydenty, że to nie są pojedyncze, ale zdarzenie, że oczywiście z 1 strony musimy, ale indywidualnie każdego z tych konkretnych spraw ścigać i karać sprawców skuteczniej fakty w dniach w ramach prewencji szczególnej ogólnej, ale że musimy też sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć mamy problem za rasizmem ksenofobią mamy problemy ze takimi osobami, które w życiu nie widziały nauczy żadnego uchodźcy być może kiedyś widział cudzoziemca, a i uważają, że mają prawo występować taki sposób przemocą vel wobec UE wobec tych innych obcych nie tzw. osób i to jest chyba takiej jak w tym momencie najbardziej potrzebne sygnał takie taki komunikat jesteśmy przeciwko tej przemocy nie są pojedyncze zdarzenia zrobimy wszystko, żeby RTL takie zdarzenie się nie powtarzały skoro już mówimy o tym gdzie jesteśmy jako społeczeństwo z jakimi problemami się stykamy niebawem kolejna odsłona nagrody Radia TOK FM kogo pani nominowała na to nie pan zastrzelił tym pytaniem, a w pewnie jakoś kobieta jako idealny czas jeszcze nie wiem, ale było dużo o ważnych kobiet w tym na 2016, które miały wpły w miały silny głos musi się zastanowić nad doczekamy w takim razie przypominam też państwo, że wciąż zbieramy zgłoszenia do nagrody Radia TOK FM i zachęcam do ich przesyłania jest 1438 państwach moim gościem była dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję bardzo im program przygotowała Agata Andrzejewska realizowała Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA