REKLAMA

Klich: To co wydarzyło w Sali Kolumnowej jest największym przekrętem legislacyjnym w historii wolnej Polski

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-01-05 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM witam ponownie Jacek Żakowski jest piątkowy poranek TOK FM w czwartek w piątkowy poranek w czwartek Szumal 23 mamy połączenie z panem senatorem Bogdanem Klichem, który w studiu TOK FM w Krakowie z dobrem wizja panie redaktorze elita państwa w czytał pan słyszał pan już o problemach finansowych Mateusza kijowskiego tak już się wczoraj czytałem takie doniesienia dot to są problemy Mateusza kijowskiego anomalie te nie są problemem komitetu obrony demokracji Rozwiń » są na 6 osób Janyga minister obrony demokracji państwa NATO niema NATO jestem członkiem komitetu obrony demokracji jestem parlamentarzystą z Platformy Obywatelskiej, ale biorę w obronę komitet obrony demokracji, bo tworzą ją tworzą go fantastyczni ludzie, którzy w różnych miastach w Polsce spontanicznie społecznie zaznaczali pan redaktor Krzysztof sta wie, o czym zaangażowali się w pracy tego wielkiego ruchu przeciwko czy w obronie praworządności i nie mają nic wspólnego z tym, że pan Mateusz Kijowski pobierało szansy swojej firmy środki za zagwarantowanie bezpieczeństwa informatycznego systemu my Kordowski to jest problem Mateusza kijowskiego ani komitetu obrony demokracji w dla Muse to przyjąć jako wyraz Pańskiego przekonania, które jednak nie jest przekonujący, bo panie senatorze no to dzieło także Mateusz Kijowski nic nikomu nie powiedział ileś osób brało w tym udział zgodziło się na taką sytuację nie może on jest dobra może zła, ale jest przedmiotem zarzutów wobec wobec komitetu, który tak mi taką operację robił jakkolwiek by nie opisywać tego czy życzliwie czy innych, czyli że chodziło o bezpieczeństwo za to można zapytać czy jest fajne, żeby akurat firma lidera takiego ugrupowania to bezpieczeństwo zapewniała czy chodziło o to, żeby dyskretnie płacić jakąś pensję, która inaczej byłaby zagrożona przez komornika to jest nie życzliwa interpretacja to tak czy inaczej nie jest to nie wygląd nie wygląda fajnie jasne się czy to jest jakiś fantom, który wisi nad nad opozycją, że taki nie fajne rzeczy muszą się zdarzać to jest wyraz w moim przekonaniu po pierwsze nie doświadczenia politycznego, bo takich rzeczy się nie robi, a też mam dookoła tyle osób jest taki już modelu rodziny są kioski rzeczywiście był w po drugiej no to jest wynik tego że jednak też ugrupowania te środowiska, bo to tym wypadku jest ruch przecież, który nie mają dostępu do środków publicznych na działalności na swoją działalność tak jak partie polityczne, które przekraczają odpowiedni próg mają dostęp do tych do tych środków muszą z czego się mnie jednak finansować działalność swoich liderów trzeba nieraz się nie usprawiedliwiam pana Mateusza kijowskiego uważam, że potem popełnił wielki błąd z, bo rzeczywiście będzie się słyszało takie głosy jak pańskie, że jego indywidualna odpowiedzialność przenosi się niejako zbiorowo na cały hotel jest zwolennikiem indywidualnej odpowiedzialności w każdej dziedzinie życia tak jak w Ameryce jest charyzmatyczny lider prawda, kto wokół, którego to się ten cały ruch się zgromadził to jest taki Wałęsa tego protestu Tahiti oraz kiedy kiedy on otrzymuje taki taki czas to cały ten ruch otrzymuje czas bez względu na to czy przywiązuję do niego wielką uwagę czy średnią prawda to jednak jest to jakiś ja myślę dla wielu osób także tych, które chcą w to zaangażowany w wierze, a zdrad obroże, a może nawet więcej jestem przekonany co do tego, że komitet obrony demokracji sobie poradzić także z wyłonieniem nowego lidera myślę, że jest koniec koniec kariery politycznej czy też społeczny Mateusza kijowskiego technologia zamrażania w wyborach natomiast w, przyglądając się mu kierownictwo mityng w tym, którzy występują na wiecach komitetu obrony demokracji się w ich kierownictwo nie znam całego kierownictwa kodu, a tym, którzy występują z trybuny komitetu obrony demokracji widzę, że jest przynajmniej kilka takich osób, które ten komitet poprowadziłby fachową sprawną i doświadczoną ręką na tylnej innym nazwiskiem nasuwającym się w pierwszej kolejności jest Władysław Frasyniuk polityk na trudne czasy polityk doświadczony polityk przekonany o swoich racjach i potrafi potrafiący dzielić się tym przekonaniu z innymi, a komitet obrony demokracji to jest instytucja, która sobie poradzi jak każdy spontaniczny ruch w obronie pewnych wartości ludzi komitetu obrony demokracji łączą wartości, które są im bliskie jedno z grona moich przyjaciół, z którymi przed laty rozbiliśmy pierwszy w Krakowie po sześćdziesiątym ósmy roku strajk studencki w listopadzie 1980 roku, inwestując zakładaliśmy niezależne Zrzeszenie studentów prawie wszyscy chodzą w tej chwili na demonstracje komitetu obrony demokracji, a raczej zaangażowała się tu lokali w Krakowie w jego działalności i to mnie radio ludzie, którzy na co dzień pracują w swoich zawodach po kilka, a czasem kilkanaście godzin dziennie, bo są przekonani co do tego, że Polsce grozi w nowo, gdy mowa o demolkę demokracji i że w Polsce dokonuje się podważenie zasady praworządności to łączy ludzi komitet poważnego, ale wie pan to właśnie zostałem jak myślę o tej sytuacji to myślę tu zastałem się na taką prostą prostą rzeczą Torzym Mateusz Kijowski, który z charyzmatycznym liderem fundamentem Kotwicą nie wiem jak boli co by tam jeszcze powiedzieć takiego w tego ruchu zależy on ma tylko kłopoty finansowe związane z alimentami i t d. oto, by było wiadomo o tym od samego początku jak to się właściwie stało Rzeszutek w tym ogromnym ruchu nie znaleźli się ludzie, którzy mu pomogli wyjść umożliwili wejście spłacenie tych długów pozbycie się tego ogona, żeby mógł spokojnie z tą swoją niezbywalne ważną misję misję pełni nie widzi pan tutaj, jakiego deficytu chyba jestem dobrym adresatem ich redaktorzy tego właśnie w kuchni, ale Russell 2 kierownictwa komitetu Jacques, a do tego szeroko rozumianego ruchu, do którego należy też wiele czy też osób cierpiących biedę, które mogłyby wspomóc w takiej sytuacji pan należy podobnie jak, jakie uczestniczy w prawie każdym każdym spotkaniu z każdej manifestacji ulicznej czy to lokalnej czy ogólnopolski komitet obrony demokracji, bo tak serce każe i uważam, że to jest czas rzeczywiście na ruchy społeczne natomiast nie należy do żadnego kręgu decyzyjnego w kodzie, więc zasada jeszcze raz już zmiażdżyli wrogość do pytań dialektyki dzieje się z panem troską po prostu Obywatelską wie pan tak to nie jest ani pretensjami nic takiego po prostu troska, ale zostawmy to zostawmy to, bo dla kota spraw będzie jeszcze długo, ale skończyła jako hity jak bardzo niepokoi, dlatego że tego typu wpadki rzutują kładą się cieniem na działalność, która nie jest działalnością słuszną uzasadnioną i niezwykle Polsce podszywała taką działalność mówi się zgadzamy podobnie jak podobnie jak próby dogadywania się z PiS -em w sprawie fundamentalnej do Polski, jaką jest odmowa udziału w nielegalnych zalegalizowanie nielegalnych ustaw przyjętych w sali Kolumnowej w dołek już jesteśmy już jesteśmy w innym temacie dziękuję panu, ale za to przejście no właśnie mu mówił pan o sugestii pana pana Petru, żeby żaby w Senacie przegłosować poprawki, które nie były głosowane faktycznie w sali Kolumnowej, ale jak rozumiem panu to też nie podoba w no nie tylko się na czym to to też jest wyraz pewnego to też brak doświadczenia w życiu publicznym na karb tego rzucę taką propozycję, abyśmy jako Platforma Obywatelska też taką propozycję od nowoczesnej dostali, ale odrzuciliśmy ją, ponieważ uważamy, że nie można przy pomocy opozycyjnych senatorów legalizować tego co nielegalne to co się zdarzyło w sali Kolumnowej jest nielegalny produkt w sali Kolumnowej nie jest żadną ustawą jest kawałkiem papieru, który został przesłany do Senatu po to, żeby Senat go właśnie zalegalizował w Senacie jest inny z opozycji jest tylko klub Platformy Obywatelskiej, który mam zaszczyt prowadzić moi 2 niezależni senatora 2 niezależni senatorowie 2 niezależni senatorowie, którzy notabene podzielają nasz pogląd, że nasz udział w legalizacji tego co nielegalne byłoby nie tylko błędem marynarzy naraża nas w przyszłości na innych także możliwe polityczne bądź karne konsekwencje udziału w takim nielegalnym procederze, ale załóżmy, że w odróżnieniu od Platformy Obywatelskiej prawo i sprawiedliwość posłucha pana posłucha nowoczesnym i w oczy pana Petru i przegłosuje poprawki w Senacie do czegoś co zdaniem Platformy i nie tylko Platformy nie jest ustawą wtedy trafi do w ten dokument do Sejmu i co dalej, by było, ale jeszcze warto wiedzieć o tym co wcześniej po jedno wczoraj prawo i sprawiedliwości pokazał środkowy palec przewodniczącemu Petru mu komisja budżetu i finansów publicznych nie przyjęła żadnej nie głosowała nad żadnymi poprawkami i przyjęła budżet tak spłynęło nielegalnie, ale tak jak spłynął z sali Kolumnowej in extenso i postanowiła takie stanowisko zarekomendować posiedzeniu plenarnym Sejmu Senatu, a zatem, by mu tak naprawdę wyśmiała też mógłby tę propozycję najgorszy jest to żona jest na oczy jest taka możliwość była też taka praktyka, że komisje przyjmowały jak i stanowisko senackiej PIT zdominowane przez PiS w Senacie komisje, a potem na obradach plenarnych jednak PiS głosował inaczej sprawdzać czy może to znak życia i makro jeszcze w Widzewie użycia tego czasu tak nie wykluczam tego, że tak też może się zdarzyć, ponieważ w Senacie i w sejmie tej kadencji wszystko może się zdarzyć nawet takie rzeczy, które są niezgodne z wewnętrznymi regulaminami no ale może się zdarzyć próba zalegalizowania, ale wczorajsza decyzja komisji jest nie tylko o jedno z takim grymasem jest wyrazem złośliwości w stosunku do przywódcy mumie nowoczesnej, ale też pokazuje jak stosuje się taktyka salami w stosunku do opozycji jak próbuje oddzielić nowoczesną od Platformy jej Platformy i nowoczesną od od kodu i jak próbuje się pokazać każde z tych ugrupowań w złym świetle po to, żeby to co się zdarzyło po 16 grudnia, a mianowicie zjednoczenie opozycji pękło jak bańka mydlana to jest strategia, którą PiS realizuje od tych kilkunastu dni konsekwencje nie tylko przy pomocy swojej tuby propagandowej, jaką jest telewizja publiczna, ale także przy pomocy tego typu zachowań działań o charakterze politycznym wracając do Pańskiego pytania nie wykluczam tego, że jakieś poprawki mogą być przejęte przez prawo i sprawiedliwości od opozycji po to, żeby rękami prawa i sprawiedliwości próbować zalegalizować budżet, ale my do tego ręki nie przyłoży, ponieważ uważam, że to co się wydarzyło w sali Kolumnowej jest największym przekrętem legislacyjnym w historii wolnej Polski dociera po sobie otwartym tekstem to jest złamanie art. 113 konstytucji mówiącego o tym, że posiedzenia Sejmu są jawne to jest złamanie art. 61 konstytucji, o którym mówi o dostępie obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej przede wszystkim czy w tym płac pochodzący z wyboru i to jest w wielu miejscach złamanie samego regulaminu Sejmu taśmy pokazany nagrania pokazane wczoraj z tej trzeciej kamery w sali Kolumnowej pokazują, więc innym niż na sali były osoby nieuprawnione do dołu do zajmowania tam miejsca, bo art. 170 regulaminu Sejmu mówi wyraźnie, że na sali obrad mogą przebywać tylko cytuję z pamięci upoważnione upoważnieni pracownicy kancelarii Sejmu lub członkowie zaproszonych delegacji, a tam było 6 osób którzy, które co najmniej 6 osób, które nie sądzę, aby uprawnienia odpowiednie uprawnienie ze strony marszałka Sejmu nic o tym nie wiemy, że to prawie prasowym Białystok nie będzie można sprawdzić, chociaż jak wdał się napisze to powiedzą, że było ukraść uprawnienie ustne od marszu Lalek n p . nie mamy załączników imiennych do stenogramów z głosowania, kto jak głosował w sprawie ustawy budżetowej, ale także innych ustaw, bo przecież na tym posiedzeniu Senatu staje jeszcze możesz, bo zdają już pewnie powstanie w tym załączniku no na razie nie zostały opublikowane w związku z tym ich nie mamy, a poza tym wiemy o tym, że nielegalny był sposób osadzenia posłów, ponieważ art. 7 regulaminu Sejmu mówi wyraźnie, że posłać dziecko obowiązuje obecność na posiedzeniu na posiedzeniach Sejmu, ale także na posiedzeniach Sejmu posłowie zajmują stałe wyznaczone miejsca na sali posiedzeń zdaniem były wyznaczone, a niemal niezauważone już nie mówi o panie senatorze brzmi groźnie i t d. musimy go przerwać spuentować to było nielegalne posiedzenie w sali Kolumnowej jakiekolwiek próby zalegalizowania tego przekrętu będą linie mnie nie może to być angażować się senatorów Platformy Obywatelskiej w nie brali senatorowie Platformy Obywatelskiej udział w pracach komisji oświadczając, że w, a od istniejącym dokumencie są to obrady, a on jak będzie w przypadku obrad plenarnych będziecie głosowali przeciw będzie się wstrzymywał ich od głosu nie będzie brali udział w głosowaniu naturalną konsekwencją jest odmowa udziału w głosowaniu, a co poza tym jeszcze w NATO po dziesiątym w styczniu na bardzo dziękuję, że senator Bogdan Klich był gościem taśmy ze studia TOK FM w Krakowie teraz średnio 40 informacja taka forma weszli Krzysztof Łapiński poseł prawa i sprawiedliwość poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA