REKLAMA

Co szlachta jest winna Polakom?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-01-05 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
17:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podgląd itp dziś Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz Adam Leszczyński dr Adam Leszczyński dziennikarz i historyka jest związane z Instytutem studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk publicysta związany z gazetą wyborczą też autor skoków nowoczesność polityka wzrostu w krajach peryferyjnych mówię o tej książce akurat, dlatego że chciałabym porozmawiać o mężczyźnie dżina obradami dzień dobry oczywiście, żeby dyskusja o pańszczyzny Rozwiń » nie wróciła po raz kolejny tym razem w związku z wykupem przez resort kultury przez rząd kolekcji Książąt Czartoryskich i toczy się dyskusja ma wiele poziomów ma ten poziom prawny czyli jaki był status trzeba było wykupować i t d . ma też temu rannych taki, że taką płaszczyznę dotyczącą tego czy wobec ograniczeń budżetowych, jakie mamy na kulturę akurat to był ranny ten cel i tutaj są różne zdania, ale jest jeszcze trzecia płaszczyzna i ona mnie bardzo zaciekawiła do niej właśnie chciałabym teraz nawiązać, czyli AW dotyczącą sprawiedliwości historycznej jest bardzo wiele osób irytowała tych tak tam miałem 3 ocena ze strony partii razem, która skrytykowała bardzo wykup przez budżet rekolekcji Czartoryskich pisząc, że duma z grona z damy z gronostajem MFW kupiliśmy za pieniądze z niewolniczego wyzysku chłopów naszych przodków teraz Czartoryscy dostaną pieniądze z naszych kieszeni za ten sam obraz potomkowie chłopów nigdy nie otrzymali odszkodowań za lata pańszczyznę to jest dziś partia polityczna mamy bardzo ostre sformułowanie, ale my nie wiemy jak bardzo obserwuje te dyskusje i tutaj niczego nie rozpędzimy raz na zawsze, ale co coś co przede wszystkim chciałbyś wiedzieć to on jest on powiedzieć, że partia razem zajmie dużo racji nauczyłam przesadziła, pisząc pracę niewolniczą, bo i słucham później zresztą parokrotnie porównywanie Wolińska z mężczyzną w WNT to nie jest to samo i tak możemy się porozmawiać, że tak to niemożna porównywać pracy polskiego chłopa do prac Sejmu w dniu zanika plantacja konsul Brazylii z Łęcznej ma sens, dlaczego my, bo nie wolno było własnością było elementem nieodzownym elementem wyposażenia domu agresję MON nie mógł mieć własnych mieniem posiadacz sam niczego mu właściwą w mieszkaniu ubezwłasnowolniony z polskim chłopem polskich obu pańszczyźnianych był miał rozmaite obowiązki testem było słowo niezależną natomiast sytuacja była inna mógł posiadać własny majątek miału niektórzy chłopi byli całkiem zamożni, a poza tym on też wyszedł z żywicy jeśli chodzi o popu po polsku sytuację na narty to z różnymi tytuł jest dość trudno oceniać tańszym, więc jest błędem ocenianie samej pańszczyzny poprzez bardzo często ostre przepisy prawne SN z przepisami prawnymi Kresy Rzeczpospolitej było trochę taki eksperyment w Polsce w ogóle zawsze my to znaczy prawo sobie życie sobie i i chłopi mieli masę różnych sposobów, żeby sobie radzić z tym jestem z tymi ograniczeniami w między złem dobrze, bo oczywiście był to system pracy przymusowej tak natomiast tani, bo niewolnictwo pod batem w MFK zdarzało się bardzo często, że kupił czekali od 1 pana do drugiego o przyszłym Szlachta nie była lojalna wobec siebie w ogóle i sąsiad i 1 szlachcic podstawiał często pod wodę, żeby przewieźć majątek chłopa do dywidendy do siebie, który uciekał od 12, a w Degi spisali się zdarzały i Jana nie były i jego Ruchowi to potrafili na ten na tym na czym grać co więcej w środku pańszczyzny przynajmniej ona ideologicznie była takim rodzajem opieki to znaczy chłop miał obowiązek pracy w określonym w bardzo w wymiarze na rzecz swojego miasta z Panamą w natomiast pan miał też obowiązek opieki nad chłopem to oczywiście różnie wyglądało w praktyce, czyli w sumie byłem dobrze bezpiecznie stabilnie jak dobrze to ty jesteś młoda dobrze natomiast liczba prace w miejsce zamienili niewolnicza prawda w tym, że pan szkodniki, jeżeli chłopów spaliła chałupa albo, o którym padł koń albo jakiś inny sens dotknie on wersję kinową na prawobrzeżu panom powiedzieć komuś wprost w PSL i było jakiś rodzaj zobowiązania wtedy wobec tego szlachcica lub stracić kolegi sąd było też w jego interesie trochę tak muszą mieć dobrze funkcjonujące gospodarstwa chłopskie, że sam chciał mieć dobrze funkcjonujący salwa także elity to auto było z sufitu to były bardzo, skąd to dynamika relacji bardzo skomplikowana i do tej był to wyzysk i oczywiście i tutaj natomiast, porównując go praca niewolnicza jest po prostu nie nie nieprecyzyjna, mówi że prezes MPO, dlaczego wy z wniosku roboty taka relacja można, by nazwać, że ten haracz, który płacił po to, taki swoisty podatek właśnie za zapewnienie bezpieczeństwa ze stabilizacją to potem Szlachta chorym synem osobistej wolności bardzo się z wielu stuleci prawda od toczy się kształtowało tam zmieniało rosną więcej jest mniej potem, iż warto przypomnieć to jednak ostateczne zniesienie pańszczyzny w Polsce należałoby zaborców, a nie do mnie, żebyśmy go sami wysypane strzyżenie czy należy z tego wyciągać wnioski czy jednak przypadek historyczny ze względu na letnie obozy cała struktura gospodarcza Polski może zostać nim drzwi pierwszy Rzeczpospolitej do Polski byłby dziewiętnastego wieku no bo opartą na nas na tej pracy Nolana w systemie folwarcznym gmina systemy pracy, która jednak była też była pracą przymusową oczywiście były inne czasy jej dictum trudno dostanie 100 % naszych kategoriach, niemniej jednak współcześnie również w imię to obserwatora i Zachodu, którzy przyjeżdżali także opolski no bo po pierwsze od zawsze uważali, że chłopi są straszliwie złych warunkach i potwornej nędzy w Rudzie i są granice i zwracali uwagę na to są traktowani strasznie źle, a były to czasy, kiedy n p . ludzi na Zachodzie biedny strażnik żartowano, że za niedogrzane zrealizować włodarz nożne dążeń są o bywają bici są trzymani w ciemno się, że są raz pić ani też cała była co cała lista była długa o zmianie intencjonalnie intencjonalnie tak pan zarabiał na tym to było źródło dochodu nawet z DM w mszy na odpust pewnego momentu Rzeczpospolitej zarabiał na tym, sprzedając chłopom dochód brutto w takim razie dlaczego mówi, że w, jaki sposób, by tyle o w 2 lat swojego zdania w ziemi tata nie znaczy to opinia, bo w partii razem ma sens to znaczy to opowieść zieloną ja myślę, że na ławce zmieni Niemcy w przypadku tego konkretnego ogrodu obrazu natomiast czy konkretnej kolekcji natomiast ma sens głęboki film z takim szerszym wymiarze znaczenia myśmy się nie rozliczyli z tym czasami w ogóle nie są nie ma żadnej polskie społeczeństwo społeczeństwem chłopskim Polacy natomiast po ma jednak nawet teraz bardzo często jak mam pieniądze z góry lasy przed dworek szlachecki prawda w miękkich i szukają albo do rysowania sobie dziś fikcyjne fikcyjne albo szlachecki emisji z 1 strony jesteśmy społeczeństwem głęboko Chłopskich z drugiej strony na znajdujemy MO w bardzo dziwacznie często sposób Targ GM działo do zdobycia Bekisz szlacheckich korzeni, ale to wydaje się taki szczegół z naszych mogłem się z nocnej drugiemu sens ma znaczenie psychologiczne w tym sensie, że są już, że nie ma żadnej świadomości, że 1 proc spadek społeczeństwa stanowi zawsze chłopi, a i jest kultura sporo ruchu społeczeństwa polskiego była to kulturą dominującą w pewnym sensie liczebnym jak na 89 % no tak zdolność do okresu taka myśl, że 90 % nie jest bardzo przesądna, ale to co ty mówisz to jest opowieść o tym, że powinniśmy sobie uświadomić, że pod dużym prawdy są prawie wszyscy 3 większość z nas jest, aby wysłuchał odmówiło zabawne, że być może ci chłopi, którzy w skóry w pracy dzisiaj kupią nową kolekcję w ogóle nie biskupi polscy tylko ukraińscy dzisiaj lubią Rosji tak naprawdę tam do nich należało ten wątek obrazuje to zamachy w tym sensie, jaki sens ma zdanie, że potomkowie chłopów nigdy nie otrzymali odszkodowań za lata pańszczyzny no właśnie właściciele budynków czy obrazów albo dostają pieniądze dostają odszkodowania albo, jeżeli rozliczamy różne historyczne krzywdy na to dlaczego nie te taksówki to jest bardzo arbitralna decyzja, dlaczego o, którą rozliczamy tylko tak się krzywdy z ostatniego, jeżeli się zabieramy za za zaleganie z wrażliwości historycznej to dlaczego bo ogranicza się tylko do ludzi pokrzywdzonych przez komunistów właśnie bardzo to jest bolszewickie RM to co Adam Leszczyński teraz powiedział, bo takie zarzuty padają wśród tych, którzy sięgają po te argumenty de vito to o tym, porozmawiamy za kilka minut po informacjach od razu powiem, że była bardzo dziękuje słuchaczowi, który poleca w kontekście trochę naszej rozmowy księgi Jakubowe i pamiętniki obywateli Stanów zjednoczonych z podróży do Polski, których Adam Leszczyński mówił, a więc wracamy po informacjach Apple, a świerk lub pod blond zdobycz w 2 i światu podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz czy państwa gościem jest cały czas dr Adam Leszczyński i rozmawiamy o herb pamięci historycznej czy o poczuciu sprawiedliwości w kontekście dyskusji, która wróciła z dyskusji o pani mężczyźnie, a po wróciła, dlatego że pewne kontrowersje wywołało wykup wywołał wykup przez rząd resort kultury rekolekcji muzeum Czartoryskich w niektórzy grupa w politycznie partia razem, ale niedbale też wielu publicystów czy obywateli krytykował decyzję czy miało co do niej wątpliwości, ale nawet nie tyle w sensie prawnym czy nie tyle w sensie potrzeb kulturalnych możliwości budżetu, ale w w kontekście właśnie takiego poczucia sprawiedliwości i mają w odpowiedzi na te zarzuty Michał Szułdrzyński siedzisz w Rzeczpospolitej tak jest tym niemniej problem polega nie tylko na tym, żeby Lech był, nazywając te zarzuty za bolszewickimi tak pisze dama z gronostajem obudziła bolszewików i pisze na koniec tak problem polega nie tylko na tym, że Polska po osiemdziesiątym dziewiątym roku nie uregulowała statusu własnościowego majątków zagrabionych od 3009. roku, ale też na tym, że nie przeprowadziła na ten temat szerokiej dyskusji w efekcie mamy dziś sytuacja, w której źródłem ustroju właścicielskiego w Warszawie jest wciąż dekret Bieruta nikt nie uchylił też dekret dekretu z czterdziestego czwartego roku o reformie rolnej, a dane o ich uchylenie dekretu reformie rolnej jest jej zachodniej dzięki niej bardzo szanuję Michała jest uroczym bardzo jest uroczym człowiekiem, ale niezupełnie nie ma racji ich wymyślanie i ludziom bolszewików jest kompletnie na miejsce nocnych i to bardzo dobrze pokazuje go przykład z reformą rolną, a tuż reforma rolna była prowadzona i w UE w Polsce i wesoła dyskutowana w Polsce od początku niepodległości parcelacja to 1 z odszkodowaniem, ale parcelacja, gdyż przymusowa trwała przez całe 3 i okres drugiej Rzeczpospolitej co więcej program partii politycznej to partie polityczne bliskie także z dzisiejszej prawnicy to prawicy CIN Cup narodowcy przed wojną mieli programy, które zakładały bardzo radykalną bardzo radykalne ograniczenie wielkiej własności ziemskiej oczywiście są różne partie umówiły różnie mówią jedno mówił, że to do 100 ha np. na granicach czym ma 50 w centrum inne mówiły, że tam nie do 50 ha tak dalej socjaliści pewnie dawali w miejscu skalowania, bo w ogóle prawicowi są skazani tak dalej natomiast, że chodzi o potrzebę zrobienia na sam Rooney to była absolutna Głosuj na konieczność została ona zrobiona przez komunistów Ciołkosz jestem czwartym w sposób niekiedy niesłychanie brutalnym i myślę, że tutaj oczywiście jest na czym niszczenie dowodów oczywiście nie było zapisane w tej zamiany było, a on elementem polityki ale, ale podbija uprzedzeń, bo wracanie do wszystkiego jest jest ich zupełnym nie są i Tobago, gdyby był w całej Europie działo się wtedy bardzo podobne rzeczy na nic się do tego nie wracano to by to poczucie sprawiedliwości na koniec zacytuję słów Michała Szułdrzyńskiego pisze tak to spore zaskoczenie, że tyle lat po drugiej wojnie światowej, podczas której wymordowano lwią część polskich elit po tym, jak traktowano byłych ziemian po wojnie reforma rolna w cudzysłowie odebrała im to co wojnę przetrwało wreszcie 27 lat po upadku komunizmu w Polsce znajdują się osoby, które nie mają problemu z głoszeniem bolszewickich haseł pod którymi zdziesiątkowaną polskie ziemiaństwo w dwudziestym wieku przecież to komunizm miał być zadośćuczynieniem właśnie dla mas robotniczych Chłopskich za całe wieki prawdziwego rzekomego wyzysku no dobrze no to była propaganda komunistyczna natomiast oczyszczenie się lubić, bo z chemikiem, żeby zwolennikiem reformy rolnej to właśnie prezesem Polic właśnie warto wszystkie ople wszystkie ugrupowania przedwojenne miały różnego rodzaju, a on reform pomysły na reformę rolną i żonę i wysyłać ciężko do programu z polskich partii politycznych czy pisanych w czasie drugiej wojny światowej pod ziemią albo na emigracji w latach im dalej zastępczym programy były bardziej radykalne ETA powód pod względem społecznym SN także Edmund Klich Lidia Instytut jest szerszy problem to znaczy po pierwsze, zdaniem Fogla programu jakichkolwiek reform społecznych z bolszewizmem to jest prawda bardzo daleko idące niekiedy reformę na zacier amarone prowadzono bardzo różnych krajach najmniej komunistycznym ranni IAA obu form po drugie, bardzo dziwne sympatie czy, jeżeli mówimy o o tym, że ludzie mają prawo do zadośćuczynienia zadośćuczynienia za jakiś krzywdy wyrządzone w przeszłości miasto tym razem neonów, dlaczego za odebrane majątki większy zjada ja bardzo szanuję to o rozmowę tak tłumaczył uważam, że dobrze wartość to boli raczej zastanowić ale dlaczego pewne uprawnienia traktujemy lepiej niż inne tak, dlaczego uprawnienia byłych właścicieli mają być mają być tutaj zasługiwać na większy szacunek niż uprawnienia byłych np. chłopów robotników w Dec dawnych czasów nie widzę żadnego powodu, ale w Schengen Michał Szułdrzyński w tym, że to dyskusja jest ważna, bo to pewnie, że dyskusja junior Diaz nie wyobrażam pani syn dobrze można wypłacić odszkodowanie, jeżeli ktoś chciał pomóc w Gnieźnie już w Wiśle jest intelekt co mam pomóc nam zrozumieć jest pomysł tak, ale to też słaby argument za tym, żeby SN np. dzień nie płacić za kolekcję tylko znacjonalizować zwyczajnie na bolszewizm znów nie, dlaczego nacjonalizacja nie jest wynalazkiem bolszewickim była stosowana przez wiele rządów demokratycznych także, że nie wspomnieć wielką Brytanię, że chwileczkę chwileczkę wielką Brytanię po drugiej wojnie światowej te znacjonalizowano, a la dużą część swojego przemysłu transportu energetyki Eleny i nie przestał być ani krajem demokratycznym, a nie zostały z gospodarką wolnorynkową z tego po emisji i tu i teraz natomiast tutaj przypadku tej kolekcji wydają się, że mamy akurat bardzo dobre argumenty mówiące o tym, że ona powinna być własnością państwową na dialog klęskę tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, że partia razem mówi o niewolnictwie też pewnie przesadą niższe od różnych innych rzeczy się odwołuje im przesadzone, ale argumentacji na to, bo Alex nie trzeba ich używać tych argumentów, żeby zwolnić bez realizacji takiej kolekcji wreszcie, że pańszczyzna pochód pokutuje do dziś tak do końca 2 z koniem w stronę popu pokory jako zjawisko mentalnej Tang i wciąż siebie np. w relacjach w pracy i wyszła z języka z w relacjach z domów w hierarchii z zewnątrz firmy są dobre badania na ten temat TXM patriarchalnym podejściu do pracodawcy pracownika przez szefa do podwładnego przecież bardzo wyraźnie widoczną bardzo dziękuję dr Adam Leszczyński z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk związane też publicysta gazety wyborczej dziennikarz oko Press do państwa gościem czas bardzo dziękuję dziękuję bardzo i Hanna Toczko z Maczka na profilu światopoglądu to rzeczywiście przypomina, że w kontekście naszej dyskusji warto sobie odświeżyć albo jak się da, bo nawet nie wiem czy jeszcze złapać i obejrzeć sztukę w imię Jakuba Ks Moniki strzępki Pawła Demirskiego bardzo dziękuję za chwilę będzie tutaj studia Radomir Szumełda Anna z kont na funduszu ATA świat lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA