REKLAMA

Polska nie jest krajem demokratycznym i nigdy nim nie była?

Co się stało?
Data emisji:
2017-01-05 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich w Anglii w nocy Zagrodzki dobry to osiągnięcie to było nasze gościa, który sobie gardło przygotowuje, żeby świeckie państwo mogli go usłyszeć jak Mikołaj Dowgielewicz, kiedy sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dziś dyrektor w europejskim banku inwestycyjnym przy Unii Europejskiej lub państw i ciemnych pana zapytać o w oponach komentarz do wypowiedzi w baszcie tekstu, który się okazało niedawno z polityką autorstwa Piotra Buras, ale i Rozwiń » też poznał pan tak był komentowany nie tylko w Polsce Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura już kilka stron Foreign relations nogą postawił właśnie taką tezę, że komisja Europejska powinna stać syn spokój z kolejnymi rekomendacjami i przesuwaniem terminu, w którym to oczekuje na reakcję Polski, bo sama się w pewnym sensie ośmiesza jednocześnie w pełni dla podaje w jakim sensie też możliwość ekipie rządzącej w Polsce na nogę w jakimś stopniu lekceważenia tych rekomendacji i twierdzi Piotr Buras byłoby najlepiej, gdyby komisja złożyła do rady Europejskiej wniosek o uruchomienie art. 7 i nawet jeśli Węgry, a może też wielka Brytania zablokują dalszych albo postępowanie w związku z tym art. 7 to i tu już zacytuję byłoby lepiej, aby wniosek komisji został odrzucony na forum rady Europejskiej niż, gdyby w ogóle nie został złożony może tak w jak powiemy może w 2 od powie o 2 aspektach tej sprawy wydają się oczywiście ja przede wszystkim bardzo cenię pracę Petrobras i w ogóle Europejska rada stosunków zagranicznych ma teraz wielką rolę do odegrania, żeby w tych bardzo trudnych czasach, gdzie mamy z 1 strony Putina z drugiej strony trampa próbować się debaty prawdziwie Europejską o polityce bezpieczeństwa w polityce zagranicznej prowadzić i dobrze, że jest takie biuro też rady Warszawy, który prowadzi Piotr natomiast jeśli chodzi o te tezy i się wydaje życia pan też o tym, że komisja Europejska tak samo wszystkie inne instytucje Unii od działają w oparciu o procedury działają w oparciu o prawo i one są tak naprawdę jest podstawowa rola komisji to jest rola strażnika traktatów unijnych w związku z tym komisja stara się, by z każdym kroku, który dotyczy pamiętajmy też po raz pierwszy, kiedy ta procedura może zostać zastosowana czy ta procedura została uruchomiona po raz pierwszy dotyczący stosowania dotycząca przestrzegania praworządności w państwie członkowskim niestety dotyczy to Polski myślę, że komisja każdy stara się bardzo, aby wszystkie rygory prawne i wszystkie inne oczekiwania prawne, jakie mogły się z forum mogą się pojawić w stosunku do mety procedury są zachowane i sądzę, że komisja jest gęsi Ber uczulona na to zresztą nie tylko w tych sprawach z tak naprawdę wielu sprawach trudnych kontrowersyjnych n p . w polityce konkurencji komisja zachowuje się podobnie jest oczywiście także element taktyki w tym i dlatego i to jest drugi aspekt mojej odpowiedzi po jest to aspekty delty taktyki politycznej komisji czy komisja chce rzeczywiście, gdy liczy na to że, że Polski rząd w jaki sposób weźmie pod uwagę jej rekomendacje czy dziedziczy się z tym, że ta dyskusja się będzie tylko przeciągała bez efektu, ale wy SO ja pamiętam to niektóre z tych rekomendacji w ogóle straciłyby na aktualności, bo tam między nimi one dotyczyły dalej kwestii chociażby wyboru przewodniczącego Trybunału wachlarz innych rzeczy to ta sprawa jest dawno z załatwią wydarzenia polityczne w Polsce zdecydowanie szybciej biegną niższy list z konkretnymi terminami, które komisja wysyła je dostanie na nią odpowiedzi ja myślę, że komisja tak naprawdę będzie się nadal trzymała dosyć tego zachowawczego kursu i 3 to się nie zmieni zresztą też oczekiwanie w Polsce, że problemy dotyczące demokracji praworządności praw obywatelskich z jest podejście do społeczeństwa obywatelskiego tolerancji, czyli braku ksenofobii te problemy da się rozwiązać poprzez ingerencję Brukseli myślę, że to jest myślenie życzeniowe do tak naprawdę tego typu akcja nasza ziemia nie mam tylko chorzy wierzą, że do tego służą wybory generalnie trzeba je wygrywać ścianie przegrywać tych, które już były i trzeba w związku z tym Czady tego typu sprawy czy tego typu kwestie mogą być zdecydowane są z ty tylko w Polsce mogło się tutaj rozstrzygać tylko oczywiście taka wychodził tylko o to, że można też odnieść takie wrażenie inna na to również Piotr Buras w swoim tekście zwrócił uwagę, że jednocześnie ten przykład, tym bardziej że jak pan przypomniał jest to po raz pierwszy uruchomiona procedura de facto też może zachęcać inne państwa do tego, żeby tak specjalnie się tą komisją Europejską nie przejmować NATO wtedy to zespół pojawi się pytanie o to proces ta procedura van takiego ruszymy musimy myśleć z jest, by poczekać trochę z wyciąganiem wniosków Polska jest dużym krajem o skomplikowanej historii krajem, który jest nowe z Unii Europejskiej, bo jest członkiem Mont 12 lat myślę, że nie każda sytuacja jest porównywalna do sytuacji Polski sądzę też, że i w unii jest nadal przekonani że, że sankcje polityczne, które zostały zastosowane w stosunku do Austrii pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy radykalna prawica weszła do rządu były nieskuteczne dre i w związku z tym nie jest trochę z obaw przed tym, żeby takie reakcje czy zachowanie Brukseli nie wywoływało takiego kolejnej fali powiedzmy komplikacji politycznych i ich także niepopularności Unii Europejskiej w Polsce natomiast ja myślę, że dużą rolę do odegrania mają inne kraje członkowskie mają do odegrania także partnerzy światowi ja się, że komisja Europejska też to nie jest żadna tajemnica rozmawiała z z partnerami światowymi ze Stanami Zjednoczonymi w tym, że także z z innymi, próbując zainteresować ich ewentualnym dialog z rządem polskim, ale to nie przyniosło skutków myślę też, że tak naprawdę jeśli jakakolwiek niż jakakolwiek dyskusja z partnerami zagranicznymi jest możliwa jest przede wszystkim z partnerami z innymi państwami i to także dotyczy takiego kraju jak wielka Brytania który, który wychodzi z Unii Europejskiej, ale jest uważany tutaj przez rząd w Warszawie jako swojego strategicznego partnera w wodę o Polsce się dużo niższe nie tylko Polski, ale w ale, ale o Polsce ma my jesteśmy oczywiście na to wyczuleni Frankfurter Allgemeine Zeitung w Unieściu tekst co będzie z polską 2 stycznia tego roku Deutschland funk rozgłośnia radiowa w Niemczech zamieściła rozmowę z Manfredem Weberem szefem w tej największej grupy Europejskiej partii ludowej w parlamencie europejskim p t . polską powinien zająć się szczyt Unii to słowa oczywiście Webera no i amerykański periodyk formę polisy z 3 stycznia zamieszcza artykuł potem Polska nie jest krajem demokratycznymi nigdy nim nie była no i stawia taką tezę, że w ogóle nie byliśmy przygotowani nie tylko my, ale cała tutaj część Europy środkowo-wschodniej do do wejścia do Unii jesteśmy trudnymi dziećmi piszą autorzy tego tekstu w Baniach śledzi w Brukseli w krytyce tę datę tę atmosferę i to wszystko no to to właśnie co z tego pan już była ja szczególnie się nie nie zastanawiał nad różnymi artykułami, które się w prasie pojawiały to co jest dla mnie o wiele bardziej znaczące, bo to dotyczy kwestii strategii Polska jest krajem, który jest na rubieży Unii Europejskiej ze względu na geografii geopolityka jesteśmy jesteśmy krajem granicznym Unii Europejskiej z potężnym partnerem na Wschodzie który, który ma nie do końca określą intencje wobec Polski i jej sąsiadów, chociaż państw bałtyckich w związku z tym uważam, że takim celem nadrzędnym polskiej polityki zagranicznej przez ostatnie 25 lat było jak naj bliższe związanie się z Zachodem i nawet jeśli przez okres rządu Jarosława Kaczyńskiego 20000607 . rok to myślę, że nawet wtedy to zostało to by nie było wątpliwości co do tego co do tego kursu w tej chwili myślę, że mamy taką sytuację, że Polska na własne życzenie stara się jakoś gra z Białorusią prowadzić stara się tak naprawdę kwestionują kwestionuje w pewien sposób to zakotwiczenie na Zachodzie i to jest strategicznie o wiele większy problem niż artykuły, które się mogą pojawić w prasie, dlatego że jeśli, że jeśli politycy w Europie zachodniej uznają, że na przyszłość Polska nie będzie stabilnym partnerem Polska będzie takim partnerem właśnie, który tobie jest na pograniczu i który którego polityka wewnętrzna niekoniecznie też, że powiedz na matę o połowę mniej niż te same standardy obowiązują było wiele będzie trudniej prowadzić politykę zakotwiczenia na Zachodzie i to się będzie odbijało czkawką przez długie lata nawet jeśli będą wybory i będą też 3 inne ekipy polityczne rządziły, więc strategicznie to jest duży problem w myśl o szkole mówi pan rośliny to warto może powiedzieć też przetacza się całą masę artykułów i analiz w prasie Europejskiej w jakim stopniu to po tym co się stało w stanach Zjednoczonych po tej decyzji o wydaleniu rosyjskich dyplomatów Rosja będzie z chciała wpływać na ważne wybory w Europie wybory w Niemczech wymarł wraz z Francji przypomina się w jaki sposób wpływała na opinię publiczną w Holandii, kiedy było referendum w sprawie umowy Unia Ukraina sporo jest teraz też takich materiałów no tylko jak zawsze jest pytanie czy Unia Europejska już tego, że o tym pisze mówi Miłosz przyjmuje parlament Europejski rezolucja w sprawie groźby rosyjskiej propagandy i t d. tak na to, że coś zrobić kwestie tego, by nie było ingerencji w wybory w poszczególnych krajach to należy do odpowiednich służb i rządów każdego z tych państw myślę, że państwa te, które o, których najwięcej szumu Francja Niemcy się, że mają doskonale tegoż zdarza się doskonale sobie sprawę z tych zagrożeń i potrafią odpowiednio też reagować natomiast oczywiście także poprzez sytuację w Polsce ta szara strefa w Europie środkowej się poszerza w jaki sposób jest mamy też do czynienia z dużym wpływem myślę działanie działanie rosyjskich i w Polsce i w krajach sąsiednich mamy też wiele wiele tak powiem sytuacji, w których niejasne są pewne powiązania polityków czy na słońcu cóż można powiedzieć brano pod uwagę obecnie dyskusja, która się toczy w stanach Zjednoczonych to o doniesieniach o hakerach rosyjskich w tej chwili nawet w stanach Zjednoczonych tak naprawdę nie jest pewne jak się będzie zachowała w tej sprawie nowa administracja rzeczywiście ta szara strefa to szara mgła się w jaki sposób ponosi na ty nad nad stosunkami polsko Europejską rosyjskimi ja sądzę natomiast, że generalnie nie spodziewał się wielkich sensacji w wyborach w Francji czy w Niemczech myślę, że siła to radykalnie antyeuropejski nie wygrają tych wyborów oczywiście może się wiele rzeczy wydarzyć, które będą UE im sprzyjały natomiast nie sądzę, żeby takie zagrożenie powstało to już na koniec zasądzić czyli gdyby miał pan wskazać, iż takie wydarzenie roku 2017 w Europie, od którego będzie przyszłość Europy no w takim rozumieniu jak przynajmniej pan to widzi, a wiem wiem jak pan widzi będzie miało znaczenia w domyśle są 2 wydarzenia wybory we Francji w Niemczech, ale także negocjacje o brexicie, które się rozpoczną i gdzie stanowisko brytyjskie jest mocno niejasne stanowisko unijne jest już dosyć dobrze określone zaczynają się do rozmowy od budżetu od alimentów, czyli tego co wielka Brytania musi wypłacić, ponieważ wychodzi z c tego związku to będzie bardzo trudny moment i negocjacyjnej polityczne, ponieważ będziemy mówić o dużych kwot tak duże zobowiązania brytyjskich za opuszczenie Unii Europejskiej w bardzo dziękuję Mikołaj Dowgielewicz był gościem cieszyć Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA