REKLAMA

Trudna historia konfliktu francusko-algierskiego

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-01-08 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
koło historii w radiu TOK FM słuchamy Radia TOK FM jak zwykle w niedzielę o godzinie ósmej program koło historii dziś 8 stycznia w niedzielę iść razem do bramki mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu witam Jakuba Majmurka z krytyki politycznej dżina rodzeństwo dziś 8 stycznia, a to właśnie 8 stycznia 1961 roku odbyło się we Francji referendum, w którym większość Francuzów 84 proc zdecydowała jak rozumiem dobrze, że Algieria może pójść swoją drogą tak to było Rozwiń » pierwsze z 2 referendów francuskich sprawia Legia i drugi siano było rok później, kiedy Francuzi głosowali nad konkretnymi porozumieniami między francuskim między rządem francuskim frontem wyzwolenia Narodowego Algierii, do których doszło w miejscowości wiadomo te 2 referenda sześćdziesiątego 0110. drugiego roku stworzyły możliwość tego, by Algieria uzyskała niepodległość przestała być częścią Francji i stała się niepodległym krajem, ale mówimy o oddaniu czy też oddacie Cho wydarzenia tak jak referenda, które poprzedzają lata walk wojen podczas, których milionom ludzi z Algierią uciekło, a kilkaset tysięcy straciło życie no tak Genkow i 2 Legia i trwał bardzo długo wątpiło pięćdziesiątego czwartego roku tuż przed różnego rodzaju wcześniej też było zgłoszone żądania niepodległościowe był do wystąpienia ludności, które spotykały się z COS powiedział zbrojną francuskich władz, ale ten konflikt w Algierii wojna o niepodległość Algierii mało uznają historycy, że od jesieni pięćdziesiątego czwartego roku do osiemdziesiątego drugiego roku, kiedy te z porozumienia z wiarą zostały zaakceptowane i 8 lat bardzo krwawej bardzo trudnej wojny wojny, która toczyła się na wielu frontach to niebyła tylko je wyłącznie wojna francuskiego państwa z frontem wyzwolenia Narodowego w Algierii, ale też była wojna frontu wyzwolenia Narodowego Algierii z innymi niepodległościowym i organizacjami Algierczyków innymi organizacjami węgierskimi, które nie uznawały przywództwa FLN no i to była też po sześćdziesiątym roku wojna francuskiego państwa ze organizacjom tajnej armii o łasce i równość Francuzi tak byli Francuzi, którzy przeciwstawiali się, że widzieli już, dlaczego to zmierza Francja chce się wycofać z Algierii starali się poprzez terror w doprowadzi do takiej sytuacji, która zmusi rząd francuski rozwiązania siłowego Algierii do pozostania w Algierii na niej sprawa Algieria była francuską kolonią może, tak więc nie nie możemy iść, bo do końca kolonią, ponieważ Francisa forda, a c Algieria zgodnie z konstytucjami kolejnymi francuskimi o konstytucji drugiej Republiki 1800 czterdziestego ósmego roku nie była kolonią, ale była za morskimi departamentami Francji zła integralną częścią Francji, ale z UE z mającą status właśnie zamorskich departamentów znaleźć się urodził w Algierii np. pod koniec dziewiętnastego wieku to automatycznie był obywatelem Francji i jeżeli jeżeli był potomkiem białych osadników to tak jeśli chodzi o status miejscowej ludności regulował specjalny hop na specjalnej, gdyby specjalny kodeks przepraszam, które w odmawiał rdzennej ludności większości praw osób kolonizację Algierii łączy się z 1 strony z napływem francuskich osadników nie tylko francuskich dosiąść dla młodych ludzi z Włoch z Malty jest innych regionów południa Europy z Hiszpanii te osoby cieszyły się pełnią praw, jaką cieszyli się Francuzi metropolii w Polsce już wybierać władze lokalne wybierali skoro ma deputowanych do zgromadzenia Narodowego francuskiego to potwierdzały kolejne francuskie konstytucję, bo ich druga Republika i drugie cesarstwo i trzecia Republika i czwarta, ale ta ludność miejscowa była poddana specjalnemu kompleksowi ds. tubylców można, by tak wytłumaczyć, który nie przyznawał je n p . prawa do samorządu, który tworzył tego typu konstrukcje prawne, które ułatwiały wywłaszczanie tego typu ludności, a większość tych farmerów francuskich z tej siły, która szczególnie silnie obawiała się wyjścia Francuzów z Algierii naciskała na rząd, by on tam pozostaną zdobyła swoje ziemie te w 19 wieku w wyniku konfiskaty ziemi stojak wspólnotom plemiennym w religijnym czy indywidualnym posiadaczom ziemskim my rdzennym je, owszem, prawo francuskie przewidywało coś takiego to osoby pochodzenia algierskiego rdzennego mogą ubiegać się o status Francuzów mogą mogą ubiegać się o pełnię praw obywatelskich to już drugie cesarstwo wprowadziło taką możliwość z tym co wiązało się poza wyjęciem spod prawodawstwa islamskiego w samej społeczności islamskiej Agile coś takiego było postrzegane jako akt zdrady wokół tej obecnej społeczności jako akt faktycznie apostazji, więc ktoś mógł jak gdyby stać się Francuzem nas przyjąć te prawa, jeżeli władza zaskoczyła pozytywnie jego podanie, ale za cenę wykluczenia ze swojej wspólnoty siedzącej ważne jest też trzeci element obok europejskich osadników i rdzennych mieszkańców wyznania muzułmańskiego w Algierii francuskiej istniała spora grupa ludności żydowskiej ludności sefardyjskich Boskiej ciasto, które tam 6 zaś widziana była bardzo dawna i ta grupa stosunkowo najwcześniej z tych grup tubylczych uzyskała prawa, bo już w okresie trzeciej Republiki no tak grupa też została objęta pełnią praw obywatelskich to czy to oznacza, że status Araba mieszkającego w Algierii był pod każdym względem nie tylko politycznym, ale również ekonomicznym generalnie gorsze niż człowieka z Europy czy tak dotrwało do czterdziestego czwartego roku, kiedy w 40 czwartym roku po wyzwoleniu Francji faktycznie przyjęto deklarację, która formalnie dorównywała wprawach mieszkańców arabskich i nie arabskich Algierii stąd też z wdrażaniem tego tak naprawdę było dosyć równie ich tak naprawdę dopiero referendum konstytucyjne w sprawie konstytucji piątej Republiki, kiedy de Gaulle prosto do władzy było pierwszym takim głosowaniem, kiedy faktycznie do tych rejestrów wyborczych zostali na zasadzie 1 człowiek 1 głos wpisanie wszyscy dorośli mieszkańcy Algierii w tym kobiety w jak to wyglądało zalet bielskiego punktu widzenia, bo zarazki o punkty widzenia to wyglądało w ten sposób, że rodziła się taka świadomość tego, że trzeba będzie będziesz później z bronią w ręku walczyć o o niepodległość oderwanie się od Francji to było bardzo wielu bardzo długi proces to na pewno w wpły w na to miało to miało to w dna pierwsza wojna światowa i 14 punktów prezydenta Wilsona wtedy część elit algierskich zinterpretowało to jako szansę na to by uzyskać jeśli nawet niepodległość od Francji to przynajmniej jakiś samorząd w ramach gwarancji prawa dla ludności rdzennej, ale oczywiście z tego nic nie wyszło trzeba pamiętać o tym, że duża część ludności algierskiej walczyła w szeregach francuskiej armii w pierwszej wojnie światowej ci ludzie ponieśli ofiarę z Francji mieli takie poczucie, że Francji nie stać finansowo pośrednio to Francja przyjęła w ogóle to wielki meczet Paryża powstał w latach dwudziestych jako podziękowanie dla stare muzułmańskich strzelców walczących w szeregach Algierii wielu Algierczyków też wyjeżdżało do Francji żyła na terenie Francji kontynentalnej w momencie, kiedy wybuch ten konflikt pięćdziesiątym czwartym roku Fed szacuje się, że było to już wtedy kilkaset tysięcy mówi się przez to czasem 40  000 Algierczyków mieszkających, a nawet, jaki mieli statyści Melioracji i przyjeżdżają narciarze już wrzucali do Francji to nowe podlegali takiemu samemu prawu prawo jak wszyscy Francuzi na niej np. praw wyborczych tak to obok niestety tak wtedy już 3 wtedy już wtedy już wtedy już co rusz obrazowane deklaracja z 2004 . roku, więc wtedy mniej więcej taki sam jak wszyscy Francuzi prawa jeśli chodzi o formalną kwestie, ale mało też to była ludność na ogół ekonomicznie zdenerwowana, bo nie przyjeżdżali do Francji wykonywać dosyć proste na ogół pracę jak to tylko jak to ulokować to, o czym pan mówi to dążenie do stworzenia własnego państwa, kiedy inne no nie chce być okupantem należy to siłą dominującą jest Francja, ale ona w 2 wojny światowej na dobrą sprawę z tego co tu każdy, kto czyta książki od historii nawet najbardziej podstawie traci Indie Chiny zaczyna tracić praktycznie wszystkie swoje terytoria zamorskie swoje kolonie, czyli Algieria była takim kolejnym można powiedzieć tak to dobór naturalny proces trzeba to kolejny Klocek domina zresztą w ogóle ich, gdyby zaostrzenie oporu francuskiego tego z angielskiego frontu wyzwolenia Narodowego decyzja o przejściu do akcji terrorystycznych akcji zbrojnych ona właśnie poszła po klęsce Francuzów w Indiach Chinach, kiedy Francuzi przegrywają komedię herbu tracą Wietnam i kiedy 50 w czwartym Pierre Mendes France wygłasza przemówienie zgromadzeniu Narodowym, który mówi samo straciliśmy to, ale ani kroku dalej nie cofniemy się ani kroku teraz po prostu nie wydano już żadnej kolonii my przywódcy wylejemy dosyć trafnie rozpoznają w testach naprawdę raczej oznaka słabości, a z drugiej strony 3 troszeczkę inne odwołują do zwolenników w algierskiej ludności nowe teraz po prostu Francuzi będą tutaj starali się zatem Indochiny jakoś się zemścić i trzeba i trzeba działać sądzę jednak najbardziej był to była to kolejna kostka domina i faktycznie tak to wygląda najpierw Francuzi tracą Indochiny później Algieria ma potem od początku lat 60 zaczyna się proces dekolonizacji Afryki do tej Afryki też subsaharyjskiej, gdzie pozycja Francji była w Fed drugą wojną światową bardzo mocna z tym, że akurat jeśli chodzi o dom dekolonizacji w Afryce subsaharyjskiej to do wielu też historyków liczba tak, aby kolonizacja natury niż ten, choć tak naprawdę dokonała żona to kraje odzyskały niepodległość, ale Francja zachowała tam potężne wpływy w postaci ekspatów, którzy kierowali np. kluczowymi gałęziami gospodarki tych krajów w postaci wpływów dyplomacji francuskiej Jurze wielu historyków tutaj naprawdę wiele kontrolowany przez Francję proces wymiany elit we wszystkich tych goli Stawski ich administracja prezydencka czasowymi Mitterranda był szefem ds. Afryki był niejaki Jacques wokal Mark nazywany Mesjasz Freak to był człowiek, który się mówiło żony, gdyby przez cały okres woli Zdanowskiej po 1008. roku aż do czasów, kiedy Mitterrand został prezydentem w osiemdziesiątym pierwszym roku to on tak naprawdę w Lu być niekoronowany cesarzem tej francuskiej Afryki bez jego wiedzy nic się tam nie działał za chwilę powrócimy do rozmowy z nami Jakub Majmurek z krytyki politycznej, a przed nami skrót informacji Radia TOK FM, a po skrócie informacja Radia TOK FM powracamy do naszej rozmowy koło historii w radiu TOK FM program koło historii dziś 8 stycznia w niedzielę jeszcze na dzień dobry mówi Paweł Sulik przypominam, że dziś naszym gościem jest Jakub Majmurek z krytyki politycznej dzień dobry dzień dobry na rozmowę skoro dziś są sztucznie tamy często w programie koło historii próbujemy złapać taki punkt z 2 za cierpienia w przyszłości właśnie 8 stycznia miał miejsce jedno 2 zaczynaliśmy referendów społeczeństwo francuskie opowiedział się za to, żeby Algieria wybrała wolność się tak wyraźną zadecydować jak rodzice zdecydują to była afer i nadal można się było domyślać w prawie 8 lat trwały we w konflikt krwawy konflikt w Algierii, a w pierwszej części naszej rozmowy pan kilkakrotnie mówił używał słowa wojna wojna wojna, ale jeśli nasze wyczytałam, że we Francji dopiero w dziewięćdziesiątym roku 1009 . roku 900 sześćdziesiąty dziewiątym roku parlament uchwalił, że można używać na określenie tego co się działo w Algierii słowa wojna to co to było do DT jak to opisywano do tego czasu, że mało co w długi długi czas francuskie elity polityczne, bo odmawiały przyjęcia do wiadomości tego co się dzieje to zło 1 z powodów konfliktu między armią, a przywódcami czwartej Republiki w 1 z Tymbarku czwartej Republiki wyniesienia Degollado władze też związane z kont z dynamiką konfliktu w Algierii nowo ułożony czynienia właśnie z jakiegoś tam rodzaju niepokojami z jakiegoś rodzaju zamieszkami akcjami przestępczymi lub jest kwestia policyjna, którą po prostu no trzeba przywrócić porządek będzie spokój my przez długi czas rzeczywiście nam za to mówią są w Dynamie ono i tak trochę trochę ci przywódcy czwartej Republiki przez długi czas potraktowali nie chcieli przyjąć do wiadomości tego co tam się dzieje wydaje się że, gdyby zmiana świadomości nastąpiła wtedy, gdy zaczęła się bitwa o Algier, czyli w między 56100 dziewięćdziesiątym siódmym rokiem, kiedy front wyzwolenia Narodowego algierski przeniósł walkę do metropolii w luksusie metropolie kod Francja od tych metropolii wielkich miast algierskich, gdzie zamieszkiwała była część ludności osadniczej ludności białej, gdy zaczął się zamachy terrorystyczne właśnie np. w Legii są to wtedy sobie z daną sprawę, że to jednak jest po prostu wojna wojna partyzancka wojna bardzo krwawa ich, że w ten sposób tamta farba trzeba mówić nie pojawiają się nawet światowej opinii publicznej takie głosy, że Francja łamie bardzo wiele takich zasad związanych nie tylko z tym jak się traktuje jeńców, ale też jak się traktuje ludność cywilną dochodzi do masakr no tak ma w ogóle go tutaj jest ta wojna ze strony Francuzów była bardzo trwogę bardzo krwawa i tutaj prowadzili oficerowie, którzy wcześniej zdobywali doświadczenie w Indochinach i oni tam zetknęli się z wojną partyzancką anty kolonialną bardzo krwawą te środki także bardzo brutalne były odpowiedzią na ludową nowe grille z właśnie się do Indochin z kolei też bardzo uważnie czytali jako przeciwnika mało i Diego teorie wojny partyzanckiej i te środki, które oni stosowania gry w Indochinach, a później w Algierii miały być odpowiedzią na tego typu na tego typu tego typu wojny między n p . co wprowadzili masowe przesiedlenia ludności wiejskiej chodziło o to, żeby te wnioski jak najbardziej jeśli mamy do czynienia z ofiarami wśród ludności cywilnej z takimi rzeczami jak tortury masowe przesiedlenia topos to powstaje pytanie czy opinia publiczna w samej Francji była tego świadoma triumfowała świadoma i do i wydaje się obsada wszystkich podobnie zresztą jak Amerykanie w Wietnamie Francuzi tak naprawdę, by się przyjrzeć militarnie to byli w stanie tę wojnę wygrać więcej około pół głowy na wysokości roku po 1008 . militarnie sytuacja była dosyć opanowana w co w Algierii taktyki okazało się militarnie skutecznie, ale politycznie, ale okazało się zabójcze francuskie społeczeństwo radykalnie odwróciła się od armii i od idei tej, że trzeba pozostać w Algierii uznało to cena jest zbyt wysoka albo też takie sprawy, które bardzo mocno wstrząsnęło opinią źródła taka sprawa pewnego opcji niechaj jego nazwiska Górki prof. Uniwersytetu w Algierze, który był Francuzem i które były też członkiem komunistycznej partii Francji i w SM patykiem algierskich ruchów narodowowyzwoleńczych w momencie zniknął najpóźniej jak jego wpływ jego rodzina go szukała nam się okazało najprawdopodobniej został po prostu porwany przez wojskowych torturowany znajdziesz tam zniknięć tekst nie siedziało w w Argentynie w latach 70 zlotym na pierwszej stronie napisał Le Monde zrobił się z tego wielki skandal no i tutaj tego typu tego typu akcje zniszczyły poparcie dla tej wojny we Francji poza tym mówiono o sukcesie militarnym to trudno też swoją cenę w tej postaci się one uwięził w Algierii mniej więcej połowę armii francuskiej jeśli chodzi o stan osobowy to była armia oparto pobór powszechny każdy prawie we Francji miał kogoś w rodzinie, kto był w Algierii ci ludzie tam zginęli byli ranni najczęściej rodziny, które same nie miały na konwalie żadnych interesów żadnej rodziny, kto tam z kolei mieszkała i u których interesie było to, żeby Francja została w Algierii są sobie zadawali ci ludzie pytanie, jaki sens, żeby moim mój brat syn mój narzeczony mój syn w no LO kawałek pustyni i podaż wywołało burzę nacisk opinii publicznej francuskiej na to, żeby w szóstej, ale dzieli się wycofać statystyka artysta perspektywa nie np. perspektywa myślenia o tym, że skoro tak olbrzymia liczba ludzi bardziej Arabom algierskich mówi my chcemy w innej, choć być może będzie kierować swym wracali winnej formie jesteśmy w nagrodę w gruncie rzeczy na bardzo złej pozycji, ale chcemy tylko poprawę swojego bytu, że to nie docierała jako pewien czy mam oczywiście te docierał tak duże z kolei bardzo ważnym głosem już czynnikiem, który brał tego linii wzorców kalkulacja była postawa francuskiej partii komunistycznej, która wtedy łatwym partią, która czasami nawet jakiś trzeci drugie miejsce była w stanie w wyborach zdobyć to miała silne poparcie w klasie Robotniczej, która popierała w teście z pewnymi rezerwami nie jest zgodny z wytycznymi Moskwa traktuje też prowadziła swoją grę francuski ruch narodowowyzwoleńczy i liczba intelektualistów ludzi kultury autorytetów opowiedzieli się za tym narodowo wyzwoleńczym mi z żądaniami Algierczyków była bardzo licznej to także było oczywiście istotny czynnik, który skłonił opinię publiczną do tego, żeby wycofać to poparcie dla wojny walk niewiele się wydaje, że podstawowym czynnikiem umowę mogą osiągnąć wynik tego rekruta tego, że to była armia z poboru, których połowa siedziała w Algierii to z kolei, choć nie podobało Amerykanom, którzy jedno w suficie armia NATO jest po prostu uwięziona dziś w środku Afryki podczas gdy woda jest środek zimnej wojny szczyt zimnej wojny związek radziecki ani się tutaj wprost ludzie strzelają w Opus po pustyni, jaki to ma sens i ten argument rekruta z tego to nasi synowie nasi bracia nasi mężowie Dynamo o o to, żeby Francja zachowała jakiś kawałek pustyni zamoczone to jest bez sensu no to moim zdaniem przeważyło w co się dzieje, kiedy odbywa się to referendum, kto ma wejść czy też w sumie 2 referenda de facto kończy się to konflikt wygrana jest po stronie tych nacjonalistycznych uczuć patriotycznych inne ugrupowania algierskich arabskich, którzy mówią i co powstaje państwo algierskiej powstają też tak nie jest takie szybkie wejście po drodze zamach stanu generał we Francji potem referendum zaraz przede wszystkim gen. Paula Celana, który był wcześniej 1 z głównych oficerów francuskich w Algierii, którzy kroić oni próbują odsunąć gola od władzy to się nie udaje, bo większość armii stoję staję po stronie tego landu wtedy była tak bardzo dramatyczne przemówienie w telewizji, gdzie łamiącym głosem mówi się, że prosi Francuzów o pomoc w tym zamachem w maszynie powodzi łódzki klub pod referendum zaczynają się po prostu negocjacje te negocjacje próbuje sabotować organizacja armii sekretnej o łaski ugrupowanie utworzone przez dawnych wojskowych oficerów służb także cywili, którzy sprzeciwiali się w jakimkolwiek negocjacjom ich taktyka była taka, żeby rozpętać się falę terroru skierowaną głównie przeciwko znanymi im sympatykom frontu wyzwolenia Narodowego Algierczyk muzułmanom w Algierii tak, by wywołać kontrakcję ich stronami chciwość doprowadzić do jakich masakry francuskich osadników Algierii rynkami w LM frontu wyzwolenia Narodowego tak, żeby w armia francuska musiała w obronie tych osadników interweniować na ich trop to zniszczył jakąkolwiek możliwość pokoju LO zorganizowali też mi kilka zamachów na życie tego lata słynny film dzień Szakala i książka o tym, właśnie mówi ten stan ten okres maj mimo tego dochodzi do spotkania w do tych negocjacji w wiało między stronę francuskim w Ernst algierskim frontem wyzwolenia Narodowego z Francuzami i zostaje osiągnięto porozumienie ono zostaje zaakceptowana w referendum i tak by w końcu powstaje niepodległe państwo algierskie po 30 ze wszystkimi Arabami z Algierii, którzy byli nie wiem, że oni tam mówią żołnierze NSR wobec nauczycielami nie wiem pracowali na poczcie w bardzo bardzo również, że faktycznie jest coś takiego właśnie dzieje się coś takiego, że jest fala emigracji arabskiej wtedy tych Arabów pracą współpracować militarnie policyjny z Francuzami dużo gwiżdże w tego typu władza nie jest w stanie sama sprawować tej funkcji policyjnych czy wojskowych mebli tego zaniecha jakiś kwit PL członkowie sił pomocniczych armii francuskiej szacuje się, że z służyło ich kilku kilkaset tysięcy nawet w tego typu w tego typu formacjach Kłos 50  000 padło ofiarą w ciągu tych 8 lat konfliktu straciło życie i po odzyskaniu przez Algierię niepodległości Francuzi w ramach tego porozumienia obiecywali, że nie będą ich przyjmować to oficerowie francuscy ciasto wbre w rządowi pomagali się przedostać do Francji wtedy około 90  000 szacuje tę właśnie Arki słów plus ich rodziny wyjechała wyjeżdżają do Francji i wyjeżdżający do Tanzanii jedno PR, czyli osobnicy francuscy, którzy tam mieszkają też w francuski rząd i zostali tak naprawdę trochę samym w sobie nie był przygotowany kompletnie na ich przyjęcie altanek rozumiem Algierii trwała akcja odwetowa to znaczy o to teraz musimy za lata upokorzeń na początku tego faktycznie nie było też nie wyborcy ci ludzie zdążyli w większości wyjechali do porozumienia były takie, że przez 3 lata wszyscy Algierczycy niezależnie od tego gdzie byli po tej stronie konfliktu mają mieć pełnię pra w na późniejsze muszą zdeklarować czy przyjmie obywatelstwo francuskie czy algierskie, a jeśli nie przyjmuje obywatelstwa węgierskiego to mają wtedy status cudzoziemców mojej też podlegają odpowiednim odpowiednią regulację największa że, gdyby jednak francuskich osadników nie podjęła tego ryzyka tylko od razu w jak mogła wyjechała na nic, bo około stadionowe na pokład 60 szacuje się, że około 900  000 Francuzów, którzy mieszkali wcześniej w Algierii to byli właśnie osoby, które nam właśnie kadrą takich miejsc jak Uniwersytet w Algierze urzędnicy wszyscy w Porto, prowadząc tam jakiś interes przedsiębiorcy właściciele kawiarni farmerzy ze szkół i inni przedstawiciele innych zawodów przyjechała do Francji i tutaj też mało nie byli bardzo trudno zaadaptować się do do wnętrza w we Francji rząd w ogóle nie był przygotowany na udzielenie systematycznej pomocy to rozumiem taka olbrzymia grupa ludzi sfrustrowana tym, że straciła z ich punktu widzenia ich ojczyznę na rzecz tej ojczyzny, która teraz nie do końca wita z otwartymi ramionami rozumie to frustracja, ale mnie ci bardzo ciekawi los tych Algierczyków, którzy byli Arabami współpracowali z Francuzami jak oni się znaleźli we Francji zawsze czy znaleźli się ci nie znaleźli poczuli się u siebie czy też nie broni, gdyby faktycznie to duża część algierskiej, ale Algierczyków jednak w wyniku radykalizacji w ramach tego konfliktu popierała oddzielenie się od Francji popierała niepodległą Algieria, o ile faktycznie w pięćdziesiątym czwartym roku historycy uważają, że większość ludności było zachowanie status quo tylko w połączonym z jakąś akcję ma firma drewno dla ludności rdzenie z pomocą ekonomiczną z c z wykluczeniem wiemy sam ma to później później w wyniku represji ze strony rządu o to by to większość nakazał też tych wykształconych to właśnie, którzy tworzyli kadrę i t d. przez 12 analogie są też wiadomo, że nowe państwo potrzebuje ludzi, którzy wiedzą jak się prowadzi poczta, którzy wiedzą jak się prowadzi urząd ds. Telegraf, którzy wiedzą jak się robi radio, którzy wiedzą jak się robi system szkolenia stażowe z nich nie było jakichś wielkich represji, którzy faktycznie Algieria stała się po jedno partyjną dyktaturą ten front wyzwolenia Narodowego, który wygrał wojnę domową zdelegalizował bardzo szybko wszystkie partie mają stały zaprowadzono jednoosobowe w glebie tatarskie dyktatorskie rządy, by właściwie w tej formie Algieria funkcjonowała jako takie państwo dyktatorskie jednopartyjny też z gospodarką opartą na takie rozwiązania Motyki tu zbliżone do tych, które mieliśmy w bloku wschodnim najważniejsze przedsiębiorstwa należące do państwa monopol państwa dla kluczowych surowców takich jak ropa naftowa forsowne industrializacja my to tak funkcjonowało na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy próbowano w demokratyzacji skończyło się brutalną wojnę domową z islamistami w tak przy okazji pana wąsy wlotowa, żeby słuchaczom przypomnieć, że w PiS jest taka książka Kamil autor napisał zresztą z pochodzenia właśnie Algierczyk kij w nosie to sprawa Meursaulta zastrzegała w tym kontekście bo, bo to spojrzenie na książki Camusa obcy z perspektywy nie głównego bohatera, gdy już znam go z perspektywy właśnie rodziny tego Araba, który został zastrzelony na twarzy na na plaży, ale jakoś zastana mogąca się tu chciał jeszcze przemęczenie rzeczy obrazie kinowym bomb znany reżyser Haneke napisz nam by taki film nakręcił ukryte w historię, która w Maanam symbolicznie pokazać, że Francuzi mają straszliwy problem, że z ludnością arabską nienadające się tyczy właśnie Algierii ujętych w prawie tuż przed wyjściem jest pan, mówi że Boga to jest ciekawe postaci jest o wiele więcej rzeczy niż kwartał nieuzbrojony, a mąż zmarł tam są też odniesie taki słynnej masakry w 60 pierwsza roku w, kiedy się toczyły się te negocjacje między frontem, a Francuzami to dla de Gaulle na początku był skłonny faktycznie przyznać niepodległość Algierii, ale głównie tym dobrze rząd chciał zachować Interior chciał zachować Sahary tu była ropa po prostu je zachętą były bazy wojskowe francuskie i tam ośrodek, gdzie prowadzono eksperymenty z bronią jądrową my się reaktor, więc to po prostu chcieli zachować, żeby wymusić na de Gaulle jednak oddanie na całej Algierii współczesnej pod zarząd w LM to w LM we Francji zmobilizowała Algierczyków, którzy tam mieszkali do wielkiej demonstracji w Paryżu jesienią po sześćdziesiątego pierwszego roku spotkała się z bardzo brutalną odpowiedzią policyjnej to był taki autobus ten dzień, kiedy najwięcej we Francji zginęło osób z rąk policji w okresie w okresie powojennym więc, że tam w ukrytym z tego co pamiętam pojawiają się odniesienia do wynajętej do tej właśnie na tej właśnie masakry czy teraz Francuzi już na tyle przerobili z taką histerię, że mogą o tym i normalnie rozmawiają i potrafią z pewnym dystansem należy to skomplikowane bardzo nas cały czas coś co jest we Francji szalenie kontrowersyjne nam też czym w ogóle nam sprzeciwie wobec takiemu rozwiązaniu historia algierskiej kształtowała się współczesna skrajna prawica francuska Jean-Marie Le Pena zaczynał swoją karierę polityczną jako pułap stawki deputowany, który był skrajnym przeciwnikiem wycofania się z Algierią w ogóle już jako ochotnik przez jakiś czas tam w Algierii walczono odpłynąć chwalił torturował przez Algierczyków w bazach są równe różne równy głos tak było faktycznie pierwsze dziesiątym roku w Algierii wybuchają bunt, kiedy my mieszkańcy UE, ale kierują ci konfiskować francuscy biali zaczną budować barykady na ulicach, żeby wymusić ustąpienie ustąpienie de Gaulle, a to już wtedy zaczął mówić o tym, swe ciała to kwestia kosz politycznie rozwiązać oto Le Pena wtedy wzywał do tego, żeby przenieść ciężką walkę na ulicach Paryża jego nawet, kto z tych negocjacji na pewien czas internowano w góry, żeby nie przeszkadzał jej w ogóle front Narodowy dziś już na początku zrodził się właśnie jako front Narodowy nawet francuskiej Algierii także na samym początku nazywało mojej Basi sprzeci w wobec wojny w Algierii, aby utrzymać to przez co dziś niemodne, ale opuszczenia przez Francuzów Algierii nostalgia za Anglia Algieria francuską powód często przez długi długi czas 2607 całe definiował o prawicę z Ukrainą oraz srebro w latach osiemdziesiątych Lepperem wymyślił co to może być jednak emigracja tym nowym uczuciem nostalgii ja tak naprawdę nikogo w tej Francji nie grzeje się tutaj teraz dziś siadamy na tego konika Jakub Majmurek krytyka polityczna bardzo dziękuję za rozwojem bardzo koło historii w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA