REKLAMA

Odeszła najwybitniejsza żyjąca postać polskiej nauki - wspominamy prof. Baumana

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-01-09 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM z nami jest już prof. Jacek Raciborski Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze to wieczór ani dobry czy państwo aferę wspominam wielki umysłu prof. Zygmunta Baumana przed panem w East w butelce tak Zygmunt Bauman powiedział szkice historii kultury książce, którą napisał w latach sześćdziesiątych, która została odnaleziona w 2001 . wieku tak ta książka wyszła tak dosłownie kilka dni temu tuż przed nowym blokiem wysłałem Rozwiń » w formie cyfrowej i trzydziestego bodaj posłem już w w formie papierowej pocztą to określenie listy w butelce jest wyjaśnione w posłowiu, która została do tej książki zostało napisane kilka 2 miesiące temu dosłownie przez prof. Baumana ta książka jest ważna z kilku powodów, bo ona była wręcz znakiem przełomu intelektualnego, jaki dokonał się Baumana w latach sześćdziesiątych w stał się wtedy struktura listą 300, które listą jeszcze marksistowskim to miasto te nazwy może nie są teraz ważne w był bardzo zainspirowany dorobkiem Lewis trasa i wtedy podjął te tematy, które później rozwinął, ale ta książka jest listem w butelce, dlatego że została w sześćdziesiątym ósmym roku skasowana była gotowa do druku był tzw . skład ten taki gorący skład były egzemplarze korektą owe zrobione i skład został rozsypany egzemplarze korekt owe zniszczone 1 się zachował, a może więcej to trudno powiedzieć, ale 1 zachował się od naszej bibliotece wydziału filozofii socjologii UW pod czujnym okiem byłego kierownika Janusza Szewczaka, który był takim kierownikiem zadbały może być chory i teraz jesienią został pokazany z Dallas to dr Brzeziński Dariusz Brzeziński i żabie z Dolic prof. Baumana, który wzruszył się, gdy zobaczył egzemplarzy dziś jutro w Cannes z ostatnimi poprawkami gęstej tej brak klientów pewnego fragmentu wszystko jest wyjaśnione we wstępie właśnie dr Brzezińskiego i w posłowiu prof. Baumana, ale to jest bardzo ważna książka i w dodatku ona nic nie straciła na znaczeniu te myśli są dalej ważne i w tym sensie to jest jak pisze Bauman dziś w butelce, że ten, który taki list pisze jest przekonany, że ma coś ważnego dopowiedzenia zadaje sobie dużo trudu, żeby i to napisać zapieczętowane 3 i gmin i ma ich dziś nadzieją i co jest drugą cechą tego, który ten list w butelce wysyła jest to, że on ma wiarę, że gdzieś po latach czy Jeff za morzami Hell znajdą się ludzie, którzy będą tym zainteresowani, którzy butelkę otworzą i jedno i taką też nadzieję mam wydawca, czyli wydawnictwo naukowe Scholar, które te, które tę książkę właśnie wydało ja jestem w nasze miasto specjalistom z teorii kultury czy socjologii kultury, ale ja zacząłem czytać i w przyznał się, że w znacznej mierze w części po wydrukowaniu, bo to lubię czytać książki Gott owej w ostatecznej postaci to użyj my z Phillips dała mi się jasnym prostym przykładem podstawowych kategorii, w których kulturę winno się analizować i no nadającym się do zadawania studentom bodaj bardziej niż to co się teraz zadaję co jest często takim no post modernistycznym bełkotem zresztą skądinąd Bauman uchodzi za 1 z innym twórców postmodernizmu czy 1 w głównych dysponentów to stąd nie chodzi o samo pojęcie nie chcę dyskredytować pojęcia postmodernizm tylko ten od częstych obecnie sposób pisania tak takie elementy nieuctwo do tego nie ma u Baumana to jedno słowo trafia pocisk tak to to jest i tak książka ta książka dno wydała mi się ważna, żeby państwo o nich wspomnieć jesteśmy dla państwa bardzo świeży cytat, bo ten sprzed wieku jest świeże, dlatego że wielki umysł utworzył inne dzieło, a ja mam to co profesor powiedział w listopadzie ubiegłego roku dla włoskiego tygodnika espresso demokratyczna polityka nie potrwa zbyt długo w obliczu bierności obywateli wynikającej z nich politycznej ignorancji i obojętności, bo sam sobie, że to są takie słowa dla nas wszystkich na tu i teraz 2017 dot tak to jest to jest problem chyba pewnej fali jak od lat już narasta, która tłumi takie obywatelstwo otwarte, a preferuje AB Baumana o tym, pisał, podkreślając jak w konsekwencji indywidualizacji i zarazem później poszukiwania wspólnot należą odradzają się takie wspólnoty małe lub etniczną na rok widać narodowe porozumienie, które w plemienne czy narodowe, ale w takim etnicznym staje się też odgrywają takie mity i narodu rozumianego jako taka wspólnota krewki właśnie jako jako plemię ta i ich to jest w rozumieniu wykluczające ono w tłumie jest krytyczna obywatelstwo znaczy to co rzeczywiście jest deficytem współczesnych społeczeństw to jest to też bym kryzys krytycznego obywatelstwa daczy kryzys zaangażowani tolerancji to jest już kolejny kolejny, jakby problem sygnalizowany przez Baumana zaczynamy i jak kiedyś też przyłożyłem rękę do publikacji w wybitnego eseju sedno czystości w dziewięćdziesiątym piątym roku ukazał się w książce naród władza społeczeństwo i tam w tym, że w tym eseju Bauman właśnie pisze o tej tendencji do odradzania do tej sceny nieczystości jako to też był sceną czystości rasowej czystości narodowej i to w dacie jak się patrzy na całonocną twórczość, bo ma na to widać w niej wielką ciągłości oraz jedno nieprawdopodobne raczej genialne takie rozpoznanie problemów, które dopiero w lesie chodził w tych latach sześćdziesiątych on już mówić o indywidualizacji on już zaczyna widzieć problemy globalizacji tak jak zarysowany został dopiero później i tego napięcia między wasze brakiem poziomu politycznego na w skali świata, a jednocześnie kryzysem państw narodowych, o którym pisze często i dużo, tak więc inaczej jest wiele wiele mówi Edmund takich idei, które łączy się z jego nazwiskiem innym nie, dlatego że były one były teraz naloty w obliczu PiS Czyżby już tylko on o tym, mówić, bo to jest głównym nurcie nauk społecznych mówienie teraz globalizacji ją w kryzysie państwa Narodowego tylko w nauce ważne jest pierwszeństwo on był 1 z naszym duszom tych pierwszych, którzy to opisali podnieśli przy tym zrobili to w skali światowej w Paryżu dostrzegł i w ogóle zjawisko za, zanim dostrzegli wszyscy inni spójrzmy na biografie prof. Zygmunta Baumana panie profesorze od syna żydowskiego chłopca przez marksistów po nogi Granta socjologii to to jest trochę tak, że damy tendencję do historycznego myślenia inaczej albo sił i pani redaktor też powiedziała, że przez marksistów do giganta on jako marksista stawał się już powoli gigantem będzie działał wtedy w skali lokalnej można być, że Gomułka psioczą, że Gomułka zrobił przysługę światowej humanistyce, zmuszając do emigracji Baumana, bo wtedy dopiero zaistniał w skali i takiej międzynarodowej natomiast tak jak podkreślam to raczej ich też jego genialne intuicje i pierwsze pomysły to są z lat sześćdziesiątych również jako marksista nie był banalny on był przecież 1 z czołowych rewizjonistów obok Leszka Kołakowskiego czy Karola Modzelewskiego, którzy jak w praktyce, czyli Kuronia był po podejmowali pewne idee, bo czerwona Góra krzyży, by pani prof. Marek się z tą jak można tak powiedzieć socjalnym bo, bo on często podnosił kwestię nędzy drugiej RPA zamożni cywilizacyjnych poety tej biedy tej nędzy, która szerokim masom społecznym towarzyszyła mówił, że dla niego komunizm to Wa tt tt kontynuacją oświecenia tak myślę o tacie, że komunizm nie był jego dla niego koniunkturalnym wyborem to była kwestia in w początkowej fazie takiej myślę, że intensywnej wymienić później zaś jednak ta filozofia w takim wydaniu stalinowskim jedno została przez jego zakwestionowana on należał do kręgu, który skupił się wokół Liliana hostel da itp nikt inny wybitny na postać socjologii tamtego okresu tylko Hatzfeld żył krótko w latach sześćdziesiątych zmarł hostel propagował tzw. marksizm otwarty otwarty w każdym sensie, że otwarty na naukę zachodnią na te różne nurty, jakie wówczas pojawiały otwartym na daczy otwarty w tym sensie, że aktywisty licznym Bosch, gdy marksizm stalinowskim zakładał jakiś taki absurdalny determinizm w po nich samych na poziomie teoretycznym na kaloryferze Baumann list zaczął wyraźnie, by być wyraźnym krytykiem tego marksizmu stalinowskiego w latach sześćdziesiątych, a później jego to coraz mniej interesowało on to porzuca, bo Leszek Kołakowski, jakby walił się z marksizmem bardziej wprost daczy w przestrzeń to trochę się w trochę wynikało, jakby z pola, na którym poruszali się, a Bauma zajął się to ją właśnie kultury strukturalny liczbę 7 tys ton i inżynierii i ten marsz stało się dla niego być coraz mniej istotny, ale jego wybory takie ideowe lewicowe daczy okazały się trwałe w istocie to, że to nie jest tak, by one porzucił te pozycje ideowe jakie by w latach sześćdziesiątych zajął zresztą też szumne były widoczne w słynnym wykładzie, który doskonale pamiętam także przez kontekst to prelekcja miała miejsce we Wrocławiu w czerwcu 2013 roku to wtedy została ona zakłócona przez narodowców, ponieważ Zygmunt Bauman musiał się inne mierzyć się z niechęcią w pewnej części polskiego społeczeństwa i on wtedy inny mówił o tym, że lekarstwem na wszelkie bolączki jest wzrost produkcji wniesiony przez Fed Cup, by swe Imaginarium mieszczańskie, że szczęście ludzi jest tożsamy z wizytami w sklepie, że panuje powszechny konsumpcjonizm w ten sposób szczęście się inny nie osiągniesz nieskończony wzrost produkcji jest niemożliwe, bo ziemia po prostu tego nie wytrzyma, że młodzi ludzie są najbardziej wykształconą generację w historii, a tymczasem są jednocześnie tymi, którzy są bezrobotni, że polityka cierpi na deficyt mowy o mocy, że zanika, a w klasa robotnicza na ziemi tworzy się, by prekariat ty też był prekursorem kursorem, jeżeli chodzi o diagnozowanie tej nowej klasy społecznej cały czas zwracał uwagę DM na to jak ludzie żyją, a jak mógłby żyć lepiej też właśnie z tych z tego lewicowego punktu widzenia właśnie wspomniany dr Brzeziński opublikował 2 lata temu bodaj książkę o myśleniu utopijnym Zygmunta Baumana i to właśnie, choć uważam, że nie jest ta opisana, ale Lotos, ale ta utopia to jest chodzi o o takie myślenie nastawione na przekształcanie też takie myślenie o przyszłości chociaż, bo Malawi było od już od lat sześćdziesiątych obce poparcie dla takiego totalnego projektowania nad jego w tej książce jest na końcu jakiś kibic, który w 2 stanowi tak naprawdę bardzo ostrą krytykę marksizmu idei jego przekonania marksizmu, że można właśnie zaplanować tak pewnie ktoś, kto pamięta o lata sześćdziesiąte siedemdziesiąte pamiętaj ideę planu naczyń z 5 latach rośnie strata 3 letniego tak tak Przyjdź i i udało mam na pojawiło się rozczarowani nie dość wcześnie do takiego takiego nastawienia poza tym prób ataki daleko idące w planowaniu zakłada przymus jest natomiast utopijne myślenie, ale jakoś takim znaczeniu jako myślenie o przyszłości zmianie działanie na rzecz tej zmiany do otwartości krytycyzm zarazem wobec tego co jest, bo utopia oznaczać zakwestionowanie stanu obecnego nie godzenie się z tym NATO to pozostało cechą całej jego twórczości natomiast to że ja na tych w niektórych krajach głos mówił Bauman doświadczał takich niewybrednych ataków, ale czy to w ogóle to jest coś okropnego, że w Polsce taka ksenofobia mogła się rozwinąć Lotos w przyjeżdżający już wtedy staruszek przez 90 tą światowej sławy uczony przyjmowany schodami i wszędzie na każdym najdalej najważniejszym Uniwersytecie świata doświadcza takich szykan w Polsce i dzieje się to przy poklasku części tzw. elit znaczy to jest to banda nauczyć mnie nawet nie to jest dziwne, że są tacy ludzie o o ten ani chorzy na antysemityzm i tak da tylko dziwne jest, że wśród liści tzw. elit są grupy popierające czy akceptujący czy, wykazując zrozumienie dla takich, ale takich aktów, a to się wtedy zdarzyło to Top było no dla mnie też jest zdumiewające że, że takie historyczne jest myślenie części tych polskich elit czy się zupełnie nie rozumie, jakie to były lata pięćdziesiąte w ogóle nie zrzesza 40 zlote droga Baumana tego od pierwszej armii z pierwszej dywizji pierwszej dywizji znalazł winnych tatuaże drogerie to nie jest przecież powód do wstydu tak naprawdę i Chinach betonowe deptaki z 22 cisami ludzie potępiają, czyli sympatyzują wręcz za akcją Wisła i aktora była akcja Wisła KBW, w którym w KBW służył Bauman tak, a później Polski rewizjonizm docenienie tych było, żeby ludzie, którzy się, którzy przejrzeli na oczy i którzy zaczęli być krytyczni, którzy wnieśli pewne idee z tego marksizmu chociażby alienacji i podnieśli to jako pewien problem Stali się krytykami za nimi poszli młodzi ludzie typu właśnie Kuroń Modzelewski Michnik też to Bauman bronił Michnika przed komisją dyscyplinarną w lutym 60 do siódmego roku jeszcze przed marcem jeszcze przed marcem, więc jak się nie dostrzegać takich kontekstów historycznych na to po prostu w Nitrze nie wie o życie prawdziwej historii ostatniego sześćdziesięciolecia ani o, jakby nie rozumie się wtedy ludzi którzy, którzy dokonywali inni RRSO takich skomplikowanych wyborów ideowych, ale akurat ja patrzę na Baumana na jego życiorys jako życiorys kobieta wielkiego sukcesu ja bym nie dramatyzował, bo to nie jest ktoś kto by został poniżony i jakoś tam kiedyś po śmierci wywyższony nie jest on tym sukces od minus za życia i i gmin Karlino ciasno wiozłem ją na bardzo wielu młodsi 1 i pozostanie ta agencja jak w tym smutnym dniu myślę o Bauman nie to trudny nie jest tak bym zalewało w gminie żal taki, że właśnie ktoś jest wielki niedoceniony, gdzie zmarł wielki i doceniony zmarł człowiek, który odbył się w miał wiele sukcesów życiowych i w wielu momentach był właśnie bardzo doceniany miał też bliskich, którzy daczy w sejf w tym wymiarze takim rodzinnym też doświadczył wiele szczęścia w to jest to jest też warto warto powiedzieć żeby, żebyś go widzieć to życie spełnione te obco naszych drzwi to ostatnia książka prof. Zygmunta Baumana, który analizował kryzys uchodźczy panikę, którą ten kryzys wywołał w społeczeństwie europejskim naj przede wszystkim tę narrację budowaną u tego kryzysu przez polityków zapewne ta książka też psy tej samej grupie elit z wysp politycznych i części społeczeństwa nie przypadła do gustu to pewnie tak, chociaż właśnie Bauman miałeś w wielką świadomość tego napięcia, że brak regulacji na poziomie globalnym brak mocy przez ze strony państw powoduje właśnie mówił, że polityka tras jest zachowana jest deficyt dostaw z wielką moc rażenia dlatego ta wiedza ta i wiem, że on w jakiś bierze rozumiał takie obawy lęki to jest 1 z tych, którzy może najlepiej zniknęli w psychikę współczesnego człowieka, ale zarazem odnieść tronu czy nie od takiej normatywne perspektywy od stanowiska etycznego od jutra, czyli jasno mówił o wartościach na 3 i takie czy taka próba odbudowania granic próba zamknięcia się czy w trzeciej czy brak zrozumienia otwartości wsparcia byłaby napiętnowane ubożeje nam świat pani profesorze kolejni wielcy odchodzą taki, kto to jest ta formacja, która teraz odchodzi jest dla formacji lub, która wywarła olbrzymi wpływ nie tylko w skali właśnie polskie, ale i światowej teraz przypomnijmy kilka miesięcy temu zmarł prof. Jerzy Szacki inni kilka lat młodszy od Zygmunta Baumana Ależ też Mac gov wydziału już prof. Baczko widok Kołakowski to już jest sporo wcześniej, ale na mini jest i jeszcze kilku wybitnych żyjących z tego treningu i w NATO myślę, że to jest sprawa już kończenia się pewnej epoki trudne czy faktura, która toczy dziś ludzie urodzeni w latach dwudziestych Norwich takie naturalne szanse życiowe sięgają właśnie tego okresu, więc w tym sensie oni też tak jakoś naturalnie tak tylko, że dalsza historia właśnie oni byli w szczycie swoich możliwości twórczych, gdy następowały w istotny przełom, bo dla tego pokolenia to bardzo istotny przełom też październik 1006 . roku w Polsce to nie tylko w Polsce, ale w Polsce w szczególności to w to ich ukształtował tak naprawdę październik 1006 . roku o znaczeniu gestu tego października bardzo dobrze pisał ostatnio Adam Michnik już takich koło przez radnych esejach i życia i lata osiemdziesiąte i kolejny przełom to jest już w sytuacjach, kiedy oni są mistrzami, kiedy oni nam one niosą pewne przesłanie uzasadnienia wartości i t d . ten kryzys niektórych wartości, jakie jest jak inni hodowało całe to pokolenie takiej właśnie od wartości takiego wzrostu intelektualny krytycyzmu, by taki dystansu, a zarazem otwarcia na innych ludzi bliskości Solidarności to ten kryzys i rozdaje się obserwujemy, iż chyba będzie czymś przejściowym to znaczy ja jestem głęboko przekonany, że ranga tego pokolenia w naukach społecznych jest tak wielka i 6 jedno będą klasykami z 20 lat 30 lat i t d. będziemy dalej ich czytać jedyne, czego możemy być pewni, że niepewność mówił 4 lata temu tak tak uda się nie zgodzić z tak płynna ta idea płynności został już została w latach sześćdziesiątych znaczy, że kultura jest czymś płynnym tutaj są te pytania takie słynne, że nie można z wiatru wyobrazić, czyli niewielkiej rzeki, która nie wpłynie na 3 i kultury, która nie jest zbyt płynna Adamczyk, która nie jest zbiorem jakiś reguł norm sztywnych i niezmiennych, tak więc ta płynna rzeczywistość to w jednostkach flagowych kategorii Baumana i bardzo trafnych żegnamy pana profesora życzymy mu lepszego jutra w płynnej wieczności myślę, że także płynna wieczność ktoś to byłoby to właściwe pojęcie ma w każdym razie mówimy o giganci światowej humanistyki i dno powinniśmy tak mówić pogodzeni z faktem, chociaż to może zabrzmieć film sucho bardzo dziękuję pani prof. Jacek Raciborski z Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego był nasz gość przed dwudziestą drugą posłuchajmy przez chwilę głosu prof. Zygmunta Baumana fragment wywiadu, który przeprowadziła z nim rok temu Anna Wacławik-Orpik jeszcze szczęście nie polega na rachunku łowców wygodnej przez PFRON mogła się chyba wiele wysiłku, gdy wyszliśmy wierzę w po podał pomyślałem lepiej wyszedłby w lesie w obliczu śmierci przeżyła, ale nasze rodzime dla nich były radny widziałby śmiertelne musisz jej istoty żywe oburzył się państwowe i w myśl ile w Ozimku, który mógłby przeglądali właśnie w świadomości nieśmiertelności wynika to, że ludzie w 2 Buśkiewicz w polu tworzyć też uwielbia kulturę, żeby móc żyć ze świadomością, iż mentalności owych wszyscy się tego świadomi, ale kultura jest tak pięknie urządzonych pełnych absurdu jakoś daję wszystkim uwagę pewną nowość w poufności stąd, jeżeli tak się zastanowić się można kilopaskalem powinien być dość o w tym, że z Lufthansy milionową odprawę dowódcy powszechny 2 silne atuty moje umowy kołowych miały być w tym świecie przyszedł do kultury to one umieszczone w taki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA