REKLAMA

Steinhoff: Z najwyższym krytycyzmem odbieram demontaż reformy edukacji

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-01-10 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
39:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka dziewiąte 4 to jest magazynek radzie Maciej Głogowski dzień dobry czy mamy wtorek, a w naszym studia pani prof. Elżbieta Mączyńska szefowa polskiego Towarzystwa ekonomicznego, a także szkoły głównej handlowej narodowa rada rozwoju dzień dobry pani prowadzić rowery Panek Janusz Steinhoff rada krajowej Izby gospodarczej oraz regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach firma PwC dzień dobry panie premierze w Chinach, by pan prof. Sebastian Buczek prezes Rozwiń » koła EKUZ Towarzystwo funduszy inwestycyjnych i szkoła główna handlowa dzień dobry panie profesorze dzień dobry witam to test zaczynamy chciałem państwa na początek zapytać w 2, jakie nadzieje wiążą państwo ze zmianą w szkolnictwie, która ma wejść w życie już w tym roku pan prezydent Duda podpisał wczoraj ustawy, które będą regulowały nowy ład szkolny inny oprócz tego tak chyba należałoby rozumieć, więc nie tylko instytucje zmieniają się to znaczy wejdą szkoły i 8 klasowe podstawowej czteroletnie licea, a także branżowe szkoły zawodowe, ale mamy nadzieję, że ich program i podstawy programowe nauczania będą się zmieniały kształciły nasze dzieci w tak, by były one dobrze przygotowane do dalszej nauki no i występowania czy wchodzenia na rynek pracy, jakie są państwa nadzieje mam propozycję, by rozpoczął pan premier Steinhoff dr z 43 reforma rządu AWS -u, która właśnie przechodzi do historii to muszę powiedzieć, że znajdę są z z najwyższym krytycyzmem odbieram fakt, że kolejną reformę się demontuje odnoszę takie wrażenie, jakbyśmy byli w czasach, gdy powrotu w niektórych obszarach do doby w cudzysłowie oczywiście doświadczeń PRL-u natomiast, jeżeli chodzi o edukację na popiersie zamontowaliśmy reformę emerytalną faktycznie na taki zdrowy ma już wcześniej, ale zostańmy przy tej edukacji jest niezwykle ważna sprawa także z naszego ekonomicznego punktu widzenia, ale pozwoli pan, że 2 słowa właśnie o zawłaszczaniu tego nurtu reformatorskiego ono pamiętamy wszyscy się w 2001 roku wszystkie partie szły do wyboru wówczas podhasłem wygramy zlikwidujemy kasy chorych zlikwidowano te kasy chorych, czyli praktycznie rozpoczęto demontaż reformy ubezpieczeń zdrowotnych ma w tej chwili zapowiadany jest powód do budżetowej służby zdrowia, czyli nasze obowiązywała czasów poprzedniego systemu natomiast co do edukacji to jest bardzo trudne obszary niewątpliwie trzeba było zmieniać program nauczania trzeba było zmieniać system nauczania na to zwracali uwagę inni doświadczeni pedagodzy natomiast jest man zasadniczą wątpliwość czy tak radykalna zmiana związana z powrotem do znowu do systemu poprzedniego dnia oparta na jakichkolwiek racjonalnych przesłankach basen z osobiście uważam za dnia poza destabilizacją w całym systemie ja nie widzę tutaj jakichkolwiek próśb opieram się na opiniach automaty są my pana prof. Handkego, który wielokrotnie się wypowiadał, iż po pierwsze jest zwolennikiem PiS-u głosował na prawo i sprawiedliwość na razie jest wręcz przerażony argumentacją obecnego ministerstwa, która przemawiać ich przekonaniu do konieczności dokonania tak potężny wiatr halny, która spowoduje destabilizację w całym systemie co najmniej przez 23 lata generuje dodatkowe koszty na to nie ma rady już nie mówiąc o tym, społeczny sprzeciw niektóre reformy towarzyszy i który precyzyjnie zmierzone jakimiś referendalnym wynikiem wyborczym nie przyznano im Haliny redaktorze ani 1 argument, który masz przemawiał my musimy myśleć o tym jak nasi ludzie będą w przyszłości jak Polacy będą funkcjonowali na europejskim bardzo konkurencyjnym rynku pracy jak będą sobie radzili z wyzwaniami współczesnego świata dlatego też z Chin wszystkie wskaźniki badające poziom nauczania ma być pozytywna i cała była z tego wyciągnąć wnioski, ale równo nikt nie nie jest przeciwne myślę, bo patrząc racjonalnie szkoła musi się zmieniać dostosowywać i wywieźć ich i tego oczekujemy od tych, którzy szkołę tworzą ich chcielibyśmy, by nasze dzieci były w szkole bezpiecznej zainfekowanej uczące się i oto jest rzeczy i jasna no ale my musimy zmierzyć się z tą materią taką, jaką mamy pani profesor a, obserwując to co dzieje się na uczelniach w uczelniach wyższych studenci, którzy podejmują studia wyższe i kończą tę szkołę, jaką dziś znamy Tomasz Lis pani myśli pani sobie, że warto mu szkołę tę nauczanie inne podstawowe gimnazjalne licealne zmieniać ja uważam, że nie edukacja w całym okresie transformacji miała ogromnego pecha, bo są niemal się coś łączy nas reforma i te reformy stawały się anty reformami przeci w, jeżeli przypomnimy sobie jak wdrażano je okres, kiedy wdrażano systemy gimnazjalny to było mnóstwo protestów teraz jest mnóstwo protestów życie od tego systemu odchodzi kiedyś, gdy wprowadzono zmiany w systemie maturalnym zlikwidowano matematykę my jako uczelnia ponosimy tego oczywiście konsekwencji te konsekwencje są negatywnego, czyli uważam, że reformy, które są często tak często wprowadzane stają się anty reformami bez względu na to jaki jest ich jak szlachetny jest ich cel to co mnie niepokoi w tym systemie reformowanie edukacji to jest mówienie dużo o nauczycielach o samorządach różnych instytucjach, a stosunkowo mało o jakości nauczania o dłuższy, gdy ja mam w rodzinie takie przypadki, gdzie dziecko jest od dwunastej kończy lekcja do osiemnastej musi być w świetlicy, w której nie dzieje się absolutnie nic ja odsyłam i ja ja nie wiem, jakie skutki przyniesie ta reforma obawiam się, że będzie dużo zamieszania natomiast uważam, że błędem jest w całym okresie transformacji wszystkich rządów, jakie były nie zadba nie o jakość nauczania i poziom nauczania w dostosowaniu do wymogów nowych cywilizacyjnych jak powinna wyglądać szkoła wszystko jedno czczona jest gimnazjalna przy tych stary system, do którego zwróciliśmy się, by to opisał pan profesor kwaśnica w takim raporcie reforma kulturowa i odsyłam wszystkich rodziców, którzy będą się zastanawiali nad tym czy te przemiany są złe czy dobre do lektury tekstu na temat holistyczne szkoły jest dostępny w internecie, gdzie jest pokazany jako ogromne rezerwy tkwią wewnątrz szkoły każdy syf w systemie ogromne rezerwy wyławiania talentów dbałości o jakość nauczania i dbałości o jakość przebywania dzieci w szkole i o tym, myśli nie mówi o reformy są każda reforma kosztuje, jeżeli te koszty te nakłady zostaną poniesione na samo reformowanie to znowu będzie mniej nakładów na tego typu jakościowe zmiany, które wymagają dokształcania nauczycieli to jest proces się nie odbędzie natychmiast, ale naprawdę zachęcam wszystkich absolutnie aha i nauczycieli rodziców do lektury raportu reforma kulturowa 202020302040 i tam do tekstu pana profesora kwaśnicy, który jest specjalistą od systemów edukacyjnych i jeszcze krótko pani Krystyna chciałbym wrócić do mojego pierwotnego pytania czy, obserwując swoje przepraszam, że tak Canaletto wprost mówiąc poziom studentów, którzy wkraczają szkoły głównej handlowej to szkolę taką, jaką znamy dziś chciałaby pani, by ta szkoła się zmieniała w lepszą stronę ma pani jakieś zastrzeżenia no ja nie widzę tu taki, jaki zasadniczej cezury natomiast zauważalna była pogorszenie jakości studentów w następstwie zlikwidowania matematyki na maturze to było absolutnie zauważalny obserwowaliśmy, więc wręcz rodzaj analfabetyzmu matematycznego i studenci panicznie bali się przedmiotów ilościowych w ekonomii, aby w Bezledach ilościowych trudno sobie wyobrazić co się komu służy cierpienie pana prof. Sebastiana Buczka w nie ta reforma w cudzysłowie dotyczy, bo mam córkę w piątej klasie szkoły podstawowej im się z obrzeży pan powiedział panie profesorze w cudzysłowie, bo każda reforma ja się boję panicznie tego, że jak przyjdzie nowa opcja i nowy rząd tu znowu będzie reforma chętnych jest od reformy do reformy, a właściwie żadnych reform w cudzysłowie bardzo Beaty absolutnie się zgadza z panem premierem, że jedni przychodzą robią reformy nie przychodzą robią również reformy, a wyznaczanie dnia jesteśmy w punkcie wyjścia miałeś natomiast tutaj najbardziej boli to, że politycy co zmieniają, a nie zapytają się tych osób, których te reformy dotyczą lat nikt nie zapytał się nas rodziców co myślimy na temat obecnego systemu co myślimy na temat proponowanych zmianach cen był odpowiedzią Niemiec miał pan zostać zapytana co komu powierzył po pierwsze na pewno poszedłbym do swojego nauczyciela i swojej Dyrekcji w szkole, gdzie jesteśmy i porozmawiał ustalił bym w dno jak i jakąś wspólną myśl czy jakieś wspólne zdanie niż, w którą stronę iść czy zostać przy tym obecnym systemie czy dokonywać pewnych korekt pewnych zmian na dzisiaj nie boli nikt nas nie o to nie pytał my nikogo nie pytaliśmy dalej w związku z tym i w związku z tym politycy fundują nam kolejną zmianę, która tak naprawdę doprowadzi do kilku lat z bałaganu organizacyjnego i kosztów dostosowania np. szkół do nowych warunków działania, choć tak naprawdę niewiele się zmieni później w mosznie, bo problemem jest ta zmiana systemu instytucjonalną ta dotycząca przekształcenia szkół podstawowych gimnazjalnych w nowe podstawowe wydłużenia okresu nauki w liceum czy przywrócenia liceum czteroletniego wczoraj w wsłuchiwać się w swoje wystąpienia pana prezydenta pan prezydent mówił o tym, że ta nauka w gimnazjach liceach jest zbyt krótka i stąd jak rozumiem, że zgoda na NATO wydłużenie o przywrócenie poprzedniego systemu, ale może rzeczywiście jest tak, że sama w tych dyskusjach poświęcamy rozmowy na numery to jak na trzeciego nasze dzieci się w szkole uczą jak to szkoła czy w ogóle jest możliwe system ośmio albo sześcioklasowej szkoły podstawowej szkoły, która jest elastyczna szkolenia możesz je na bieżąco zmieniać wraz ze zmianą jest z relacji szkolnictwo polskie ma masę mankamentów one wynikają po pierwsze z pauperyzacji środowiska nauczycielskiego nauczyciele w Polsce bardzo mało zarabiają po drugie z klasy są zbyt liczne po trzecie są ewidentne błędy programowe to wszystko co naprawiać na tezy moim zdaniem najgorsze jest rujnowanie całego systemu sonda jakakolwiek zmiana, jeżeli ona nie poparł też zostanie zmianami programu tak jak powiedziałam panie Wałęsa wyeliminowane matematyki dla nas ludzi, którzy ukończyli szkoły, gdzie było bardzo dużo matematyki to jest niewyobrażalny błąd, kto co zrobiło nie twórcy reformy z Wyżyn dziewięćdziesiątych w dziewiątym roku to zrobiły w ramach pseudo jak mamy niestety następcy tych reformatorów i może powiedzieć także każda reforma wprowadzana w Polsce potem jest zepsuta mówi się n p . o błędach reformy emerytalne, a przez 3 następcy rządu Jerzego Buzka odeszli od systemu powszechnego prawda emerytalnego co było podstawowym mankamentem, który to mankament na razie było budżet państwa na potężne wydatki w postaci kolejnych transferów do funduszu ową pocieszeniem wydaje mi się w tych komentarzach, które od wczoraj decyzję pana prezydenta w tych komentarzach politycznych, które towarzyszą podpisowi małym pocieszeniem właściwie żadnym są te komentarze sprowadzający się, że PiS zapłaci za to cenę porażki wyborczej i to właściwie szkoda, która zostanie wyrządzona jest chyba 1 z największych potencjalnie, która ma zostać żołnierzem porażkę to następny rząd w KRS w Czeladzi następną reformę mechanizmu zawieszania będzie w tym samym punkcie w swoich wywiadach to zrealizują to by za pan prezydent nie zaprosił twórców, ale przybliży nas z wolnej dyskusji przedstawił maluch bez wahań trojga, ale były jakieś 2 światy pan prezent mówi o szerokich konsultacjach o Poznaniu wątpliwości tak jakby mogli oderwać nie słyszałem panie redaktorze konsultacja n p . z rodzicami, a mogę powiedzieć, że nasza szkoła nie jest dzisiaj przygotowana na obsługę 8 klas tylko 6 maja i myślę, że tak jest w wielu w wielu szkołach chwalimy Viktora Bodo 1 września musisz przygotować panie redaktorze myślę, że Super ważny nadzwyczajnie ważne jest to co pan powiedział o elastycznych elastyczności w szkole, czyli takim, gdyby na bieżące dostosowywanie się szkoły do budowy potrzebne wzmocnienia marazm Ależ właśnie o tym i to o tym, mówię na cel, kierując do tego raportu o informacje w radiu TOK FM ekonomia kapitał gospodarka magazynu EKG część druga jesteśmy już na antenie pani prof. Elżbieta Mączyńska KON DEK trenu Steinhoff pan prof. Sebastian Buczek magazyn EKG część druga otrzymają państwo jakieś dobre wiadomości, ale ja mam kilka dobrych wiadomości, ale wręcz najpierw chciałabym się odnieść do wczorajszej państwa dyskusji, kiedy było rozmówcy zastanawiali się czy pojęcie postprawda to jest pozytywny czy negatywna, że w Eurolandzie może naprawdę stało się słowem roku pojęć w roku 2016 od dzisiaj uważam, że to jest fatalna wiadomość, jeżeli takie pojęcia jak postprawda staje się słowem syn symbolem roku 2016 to oznacza, że nieprawda ani kłamstwo to oznacza, że mamy do czynienia z narastającą Anną miał anomii, a to jest chaos w systemie wartości stos to oznacza, że nie wiadomo co jest dobre co jest złe czy ukraść jest dobrze czuł każdy z nich dobrzy, więc już nieprawda, ale jeszcze nie kłamcy to jest 33 czy gdzieś tam zachować się tak politycznie to jest dobrze czy nie dobrze nikt nic nie wie i to jest postprawda i dlatego mnie trochę zdziwiło, że nikt nie zaprotestował moim zdaniem postprawda to się kwalifikuje absolutnie do złych wiadomości z całą pewnością nie do bardzo dziękuję panie konserwatorze, a Jerzy bryła wielki ekran, ale może tu panowie się wypowiedzią ja po tym, jak zostanie czarował jeszcze zdziwienia po temacie wiadomości pozytywne Anny premier tak jakaś dobra wiadomość mimo wszystko nawet wiadomością jest to, że jest światem Cotton tonęły jeśli chodzi o Górnictwo, a część w Lozannie wyniki spadek kosztów zjazd lekki wzrost przychodów poprawa wyników polskiego biegunie są coś się tam, gdzie ja rząd coraz to coś państwo słyszą, że on z konsekwentnie dlatego panie redaktorze mówię coś, bo wielokrotnie zwracałem uwagę w poprzednim okresie na niepodejmowanie decyzji w górnictwie inna zaklinania rzeczywistości w tej chwili z takim zjawiskiem nie mamy do czynienia postanowiono zlikwidować kilka trwale nierentownych kopalń co jest niestety jest BNP ma rozpoczęła się restrukturyzacja taka dość twarda racjonalna w Polskiej grupie Górniczej co daje efekty oczywiście do pełni szczęścia droga daleka do rentowności tej branży również droga daleka pamiętajmy o tym, że pojawiły się wielkie problemy z holdingiem Węglowym akademickim także w najbliższym czasie rząd będzie musiał podjąć decyzję i druga dobra wiadomość, chociaż nie jest to wiadomość dla UE dla górników Otóż 2006 . mieliśmy już w bilansie energii 4000 MW mocy z energetyki wiatrowej co stworzyło pewne problemy regulacyjne poza pasowanie na energię było niewielkie, ale w nocy 2006 . wystąpił wystąpiły dobre warunki pogodowe dla energetyki wiatrowej i 4000 MW mocy pojawiło się w naszym bilansie, a także dla ludzi to dla mnie fachowców 4000 MW jest duże oczy nieduża, a też duża jest dużo dużo dlatego, że to jest jakaś duża część z utrzymania, ale było chyba wtedy na poziomie 12  000 tak jak to jest tak, tak więc żona mówi Rz, że moce zainstalowane w Polskim systemie elektroenergetycznym też około 40  000 MW także to jest 10 % w tej chwili w startach kwestia dotyczy nie tylko polskie systemu energetycznego również w Niemczech w okresie świątecznym np. zakłady, które potrzebowały energię uzyskiwały ujemną cenę w związku z tym, że tak co to znaczy, ale to znaczy, że dopłaca Ano za zachodnią część energii, a za ze względu na rozwój energetyki odnawialnej zauważa, że zamożni granice nie ma rzeczy to są dobre czy nie krajowy rozwiązuje dla nas to nie jest najlepsza wiadomość, dlatego że Niemcy wpychają nas w swój nadmiar energii do naszej sieci za naszą sieć obciąża musimy zabezpieczać się, montując przez czujniki gazowe jest bowiem problemy regulacyjne czy też może ją przez czujniki gazowe, bo panie redaktorze problem polega na tym, że w sieci mówi pan mieć odpowiednią ilość energii, jeżeli chodzi o Wiater czy, jeżeli chodzi n p . o fotowoltaikę natomiast ich słońce świeci jaśniej świeci Orion 2 × niewiele, a pan musi mieć bilans energii na odpowiednim poziomie w związku z tym musi pan balansować na energetykę np. wiatrową energetyką gazową czy, jeżeli via nie wie o czasie koło kamienic my bloki zasilane działa tak robi u nas są elektrownie szczytowo pompowe no są różne mechanizmy regulacyjne, a czy elektrownia szczytowa pompowała działa na zasadzie takiej jak jest na miarę na gitarze, bo wojewodę Cis używa się energia na przepompowanie wody na wyższy poziom, jaki jest niedobór energii to ta woda grawitacyjnie nawet za turbinę, która wytwarza energię bardzo dziękuję naprawdę to jest za to ja uwielbiam magazyny tkalnie zawsze czułem się dowiedzieć czegoś ugryźć nie spodziewał, że może się dowiedzieć się odbyć taki szybki kurs bardzo dziękuję pan prof. Buczek jeszcze jakaś dobra wiadomość tak jak z własnego podwórka proszę bardzo żywiołowi tak w pozytywnym świetle warszawskiej giełdzie ale, ponieważ jestem pierwszy raz studia w nowym roku to po pierwsze, podsumujemy rok 2016 rządu dla naszej warszawskiej giełdy udany 114 % wzrostu głównego indeksu WIG ma na naszej warszawskiej giełdzie, a druga dobra informacja rzecznika pan być, a WIG 2220 troszkę mniej ZUS, ale wzrósł aż takie Laskowik też 20 lub natomiast druga dobra informacja jest taka, że mamy również za sobą dobry start, bo po pierwszej dekadzie stycznia drenaż główne indeksy z 24 na plusie i wzrost na naszej warszawskiej giełdzie jest większy niż na głównych rynkach zagranicznych takich jak nie nowy Jork, gdzie wzrost głównego indeksu jest 13, a nie wiązano prognoza na Dwór cesarza 07, jeżeli chodzi o cały rok zakładamy dziesięcioprocentowy wzrost WIG w tym roku podobnie żarskiego widzą tak tak jak Allegro 20 pewnie kilka procent mniej, bo WIG 20 jest indeksem nieuwzględniającym wypłacanych przez spółki dywidend, a WIG 20 teraz dla tych, którzy lubią symbolika jest na poziomie 2 tysięcy 20 punktów i zyskuje pół procent, a indeks szerokiego rynku WIG na plusie 3 mWIG 40 zyskuje 25 elka 2 czy dobrą informacją jest ta, którą mogliśmy wczoraj nie przeczytać w komunikacie resortu finansów o tym, że budżety jednostek samorządu terytorialnego po 11 miesiącach 2016 roku zamknęły swoje budżety nadwyżką przekraczającą 19 miliardów złotych przy planowanym deficycie w wysokości 6 ,5 miliarda, bo jak ja rozumiem tak dla całości finansów publicznych to dobrze jeśli jest nadwyżka, ale dla tych samorządów z 3 dla szeroko rozumianych inwestycji to pewnie oznacza, że tych inwestycji nie było, więc dla nas mieszkańców coś nie zostało zrobione nic zrobić z nich nie są to pozostaje w w bezpośrednim związku z tym zahamowaniem tempa inwestowania w Polsce ginie wykorzystywaniem funduszy europejskich, bo zasada jest taka, że musi być udział własny inwestora, jeżeli inwestorem korzystającym z funduszy europejskich jest samorząd musi co najmniej 13 środków własnych włożyć, żeby te inwestycje podjąć i w związku z tym to jest 1 z podstawowych przyczyn no biorąc pod uwagę rozległe potrzeby, jakie mają różne regiony miasta i potrzeby inwestycyjne, które widać gołym okiem te potrzeby i niedoinwestowanie niedoinwestowanie np. turystyczne Polska jest obszarem to jest ciągle zbyt mało wykorzystywanym turystycznie ze względu na mały potencjał, o czym świadczy chociażby tłok w tym sezonie w polskich obiektach turystycznych i jeżeli samorządy nie inwestują w tym kierunku no to pewne czy w ogóle nie, inwestując w kierunku rozwoju regionu to znaczy, że to jest zła wiadomość to tak, jakbyśmy w budżetach domowych mieli na koncie 1 000 000 zł, a mieszkali w jakiś ponury dziurze, ale zgadzam się całkowicie z parą PSL to jest efekt zatrzymana wielu inwestycji samorządy gminne zagra, ale dla nas samych Chinach, gdzie miał udział własny wielu inwestycjach ten udział własny nie został wykorzystany, bo inwestycja nie została uruchomiona tak w skali państwa, jakie w skali samorządu terytorialnego nie zostałaby niektóre inwestycje uruchamiane bonie uruchomione zostały środki unijne 1 jestem bardzo trudny okres nie ma się co cieszyć z tych oszczędności bez pseudo oszczędnościowym przejdą przecież z te wydatki na kolejny budżety naraz zatrzymano niektóre inwestycje i to już jest widoczne w skali państwa po premierze kwestia jest taka czy z Zachodem zaczynaliśmy, bo nie było tych pieniędzy czy zatrzymaliśmy, bo część osób się bała podejmować decyzje a kto jest inna może i jedno jest inna firma i jeszcze raz kończąc wątek dobrych wiadomości, a przypomnę tylko wczoraj ministerstwo pracy podało dane o bezrobociu w grudniową 8 i 3 taki był wynik, czyli nieznacznie wzrosną, ale to Górniak z 8 i 2 w listopadzie bardzo ciekawa sprawa są na rynku pracy będzie siedziało co z tzw. presją płacową wydarzy się w kolejnych miesiącach będziemy na pewno jeszcze nieraz wracać do tego wątku informację Radia TOK FM po informacjach trzecia część magazynu EKG m. in . Andy pytał naszych gości zdziwi, a WUP w latach 2 ekonomia kapitał gospodarka magazynu EKG część trzecia jest dziewiąta 43 w naszym studiu teraz w mojej prawej będę przedstawiał gości pan prof. Sebastian Buczek pan dr Janusz Steinhoff i pani prof. Elżbieta Mączyńska co państwo dziwi to może ja zacznę się bardzo jak prof. Buczek mówiliśmy to skuteczna pomoc górnictwa oprócz tego, że wrzask akcja się to zło w zeszłym roku można było bardzo dobrze zarobić to jest taki pewien instrument taka pewna klasa aktywów, na którym w zeszłym roku też bardzo można było dużo zarobić 9 państwo wiecie ale kto jest bitcoin niektórzy traktują, że jest to waluta inni traktują, że jest to surowiec na bitcoiny można było zarobić wzeszłym roku 120 % my tak się zastanawiałem, dlaczego aż te wzrosty były duże, bo n p . na złocie można było wzrosły w zeszłym roku zarobić ledwie kilka, jaka jest proces ruszył już jest taka, że m. in . przez ostatnie 2 lata popyt na bitcoina był w dużej mierze napędzany przez chińskich inwestorów, którzy wykorzystywali bitcoin do transferu pieniędzy za granicę, bo jak dotąd regulator chiński nie zablokował im tego kanału także okazuje się, że wpły w chińskich inwestorów na rynki finansowe jest tak duży, że wskutek m. in. działań są w stanie podbić notowania takiej w cudzysłowie waluty, jaką jest bitcoin 120 % w ciągu 1 dobrze, że pan powiedział w cudzysłowie, bo warto jednak powiedzieć o tym, bitcoin jest bardzo ryzykownym instrumentem to trudno nazwać walutą pan prof. Belka swego czasu bardzo rozrzedzone przed inwestowaniem w bitcoin zastajemy też ma też przestrzegał właśnie ważne, żeby to nie zachęcało, bo potem będą wpływały do TK swemu zaś, ale ja nie niejasnym prasą wydać rekomendacje, czyli państwo nie zachęca inne mienie mnie zdziwiło w starej rzeźni z państw, które się państwa dyskusja na temat tego, że politycy mówią o fundusz fetysz rozwoju 1 z rozmówców zarzucał politykom Otóż, gdyby tak było toby było rzeczywiście fatalny natomiast daczy w Fed fetysze fetysz rozwoju to byłoby pozytywne natomiast politycy mówią o OFE fetyszyzm też ruch wzrostu PKB i dziwi mnie wciąż mnie odróżnianie rozwoju od wzrostu Otóż wzrosty tylko wzrost gospodarczy, czyli produktu krajowego brutto do natomiast rozwój to jest taki taka zmiana pozytywna, której towarzyszy postęp nie tylko gospodarczy, ale postęp społeczny i ekologiczny Otóż nie można, gdyby było, gdybyśmy mieli na uwadze fetysz rozwoju to byłoby wspaniale tymczasem państwa pana rozmówca wiedział, że dziwi się, że politycy fetysze zużyją rozwój Niewiem, chyba że źle zrozumiałam, ale odniosłam wrażenie, że to jest nie odróżnianie wzrostu od rozwoju, a to są 2 zasadniczo różnej kategorii to jak psu chętnie odpowiem pani na NATO zdziwienie, ale też muszą odrobić lekcje i raz jeszcze wysłać tego fragmentu, bo jak niektóre rzeczy we miałem łatwość we wcześniejszej części audycji dziś, by odnieść do tej wczorajszej musi sobie to odświeżyć co najmniej średnie pierwszy raz to jest dla mnie jest nie pierwszy raz w żyłach jest dla uspokojenia tylko powiem, że jak robiliśmy ostatnio na płynne dr Grabowskiej ostatnio robił tutaj taki mini wykład o tym jak należy rozumieć się wzrost gospodarczy tak w definicji myślę, że myślę, że to on też było bardzo interesujące jak odróżniać właśnie sam wskaźnik od innych miar, które czyni sformułowań, które często w dyskusji się pojawiają mają obrazować to coś się gospodarze, ale dzień, a ja mogę mogę tylko powiedzieć, że PKB to jest taka miara to świetnie swego czasu, ale Robert Kennedy i po powiedział już 3 ósmy roku PKB to jest taka miara, która mierzy wszystko z wyjątkiem tego co sprawia, że warto żyć czy nie śmiech naszego zdrowia naszego poczucia związku z innymi ludźmi i t d . jest w bardzo to i tak bardzo psuje nawet 43 inne Panny dr Steinhoff czy Polacy się nie zdziwiło w ostatnim czasie zdziwiły miałem dyskusja o reelekcję mobilna szczerze, dlaczego pana dziwi dziwi mnie to z celem pojawił się takie koncepcje w różnych środowiskach wrze Otóż rząd powinien doprowadzić do tego, że będziemy produkowali w spółkach skarbu państwa najlepiej samochody elektryczne ze to jest wielka szansa dla polskiego przemysłu natomiast ja myślę, że to jest samochodów elektrycznych będzie w Europie i w Polsce to wynikać musi ca odpowiednich regulacji, jeżeli przyjmiemy odpowiednie regulacje, które z 1 strony spowodują, że będzie mieli więcej punktów ładowania na kartach Warszawa w tej materii jest nieporównywalna z żadną stolicą zachodnioeuropejscy na niekorzyść niestety tak oczywiście my mamy kilkanaście czy 20 parę punktów ładowania natomiast w innych miastach ne w dużych aglomeracjach to jest kilkaset czy jeszcze więcej to jest kwestia regulacji, która wymusi tworzenie tych punktów ładowania to drugie z o kwestie podatkowe po trzecie wreszcie niech się tym zajmie prywatny biznes tak jak się zająć produkcją autobusów elektrycznych mamy praktycznie kilka dobrych prywatnych firm, które powstały od podstaw nawet w Polsce, które są renomowanymi producentami autobusów eksportują je do krajów Europy na wymagające rynki i t d . tak dalej kanapa jest, by państwo utrzymuje Antonio Serrano i żeby państwo też mogę mój apel generalny raczej koncentrowały się na funkcjach regulacyjnych w naraz nie na regulacjach, które wynikają z polityki właścicielskiej, bo to jak doświadczenie uczy do niczego dobrego nie prowadzi w czasach poprzedniego systemu nie dorobiliśmy się produkowanego samochodu odpowiedniej jakości co byłoby konkurencyjnym na rynkach światowych natomiast teraz jesteśmy zupełnie przyzwoitym partyzantem samochodów oczywiście eksportujemy te samochody produkujemy około 800  000 z tendencją wzrostową marsze i oczywiście chcielibyśmy, by ta na te auta 1 z dalszego rozwijania się bawić aż się rozwijały u nas wraz z rozwojem punktów do doładowań zresztą nawet wczoraj przytaczaliśmy tutaj taka dieta radnej dane za rok 2016 o sprzedaży aut w Polsce rekordowej sprzedaży znacząco wzroście sprzedaży aut z silnikami hybrydowymi, ale także tymi na prąd, ale oczywiście je liczymy jednak w sztukach ze względu na możliwości doładowania w inny tego samochodu już nie mówiąc o tym, że Fronc, który jest tworzony do tego auta jest tworzony z węgla, który to zanieczyszczają powietrze i choć ten sam samochód będzie może je zanieczyszczały mniej ta tak czy inaczej to trochę to powietrze i tak musimy za nim czyścić, by to auto mogło pojechać no Mercy seat mieć świadomość, że energia elektryczna używana w samochodzie z lekcji energią wtórną nie przerwa Tomka tekst K2 wymienią okna muszę państwu powiedzieć się dla tych, którzy nie mają możliwości teraz śledzić np. rynku Walutowego frank po 4 zł 7 gr dolar 412 funt 5 zł euro 437 telefon po 5 zł, bo obraz istnienie w twardy tak tak to tutaj działa w kierunku Bregi to jednak w pani premierowej twardo mówi tak jedziemy z tym K 2 na koniec swym właściwie powiem zupełnie szczerze nie chciałbym, by państwo odebrali to jak hotel kulm w szukanie problemu, bo z 1 strony dostrzegam w tym dobrą informację, choć w szczegółach jestem nieco zdziwione sformułowaniem Otóż wczoraj pani premier poinformowała i opublikowała pismo czy opublikowane zostało pismo, w którym premier Szydło nie domaga się czy też proszę może tak, bo to nie o to chodzi czy domagać się prosi o byt o to by najbliższy komitet ekonomiczny rady ministrów poświęcone było w sprawie smogu i pisze w tym piśmie premier Szydło do premiery, bo premiera Morawieckiego w związku z zaistniałym zagrożeniem związanym z wysokim stężeniem zanieczyszczeń powietrza na znaczącym obszarze kraju uprzejmie proszę o wprowadzenie pod obrady najbliższego karmy w tej kwestii w celu przygotowania stosownych rekomendacji dla rady ministrów na 17 stycznia, czyli na posiedzenie w przyszłym tygodniu dobrze niech będą rekomendacje, które nie zostaną stworzone w ciągu kilku dni przyjęte przez rząd, bo to musi być wielka rekomendacja współpracy rządu i samorządu jak chcemy walczyć o nasze czyste środowisko trochę mnie zaniepokoiło to stwierdzenie w związku z zaistniałym zagrożeniem rzeczywiście ostatnio dużo o tym, mówimy i dobrze, ale to nie jest także problem smogu uzależnia się z początku 2017 roku problem smogu problem niskiej emisji i też problem, który staje tak powiem w debacie politycznej od co najmniej 20 lat tym razem niestety niewiele się dzieje myślę, że podejmowane decyzje przez samorządy ograniczające mała tzw. niską emisję, która stanowi istotne źródło zanieczyszczenia atmosfery jest jak w kratkę umowa się w kierunku naraz potrzebna jest bardzo szeroka regulacja bardzo kosztowna będzie oczywiście naraz trzeba wyciągnąć wnioski z tego, że znacząca część naszego kraju w tej chwili objęta jest tym niebezpieczeństwem szkodliwość dla zdrowia jest kwestionowana przez nikogo i takie regiony jak duże aglomeracje Kraków jak Śląsk jak Kielce no w tej chwili są w sytuacji wyjątkowo trudnej wyobrażam sobie, że 1 jedno posiedzenie kary mu będą nie idzie o zrównanie, a rekomendację nasze panie redaktorze jako doświadczony pracownik administracji i człowiek, który obserwuje obecną scenę polityczną niestety mówię to z wielką przykrością co teraz wszystko na sprzedaż to jest sygnał, który ma uspokoić opinię publiczną, że rząd tym problemem się zajmuje i myślę, że trzeba się zająć nadać tym się tego problemu się nie załatwili w ciągu 1 komitetu ekonomicznego remisów 31 posiedzenia rady ministrów ten problem trzeba podjąć ze świadomością, że rozwiązanego będzie bardzo kosztowna jest konieczne bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie mam nadzieję, że na państwo i pani prof. Mączyńska prof. Buczek przychylają się do tej opinii pana premiera Steinhoffa to już nie będą mieli możliwości dzisiejszej audycji w dołożyć swojego zdania do tematu smogu pani prof. Elżbieta Mączyńska polskie Towarzystwo ekonomiczne szkoła główna handlowa bardzo dziękuję dziękuję pani profesor pan dr Janusz Steinhoff rada krajowej Izby gospodarczej oraz regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach bardzo dziękuję i panem prof. Sebastian Buczek szkoła główna handlowa i korków Towarzystwo funduszy inwestycyjnych bardzo dziękuję to było magazynu EKG wydawcami audycji byli Aleksandra Dziadykiewicz Tomasz Kopka bardzo dziękuję audycje realizowali Adam Maciejewski Adam wczoraj również bardzo dziękuję informacje w radiu TOK FM o dziesiątej, a jest dziewiąta 56 po informacjach przedpołudnie Radia TOK FM zapraszam w imieniu Przemysława Iwańczyka Maciej Głogowski do usłyszenia ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA