REKLAMA

Potrzeba zrozumienia

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2017-01-10 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
11:56 min.
Udostępnij:

Zygmunt Bauman był jednym z przedstawicieli ginącego gatunku. Intelektualistów, którzy łączą role akademickich badaczy i zaangażowanych uczestników debaty publicznej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to on ten kwadrans filozofa Tomasz Stawiszyński dzień dobry zmarł prof. Zygmunt Bauman socjolog filozof 1 z gatunku już chyba w ogóle tak mi się wydaje odchodzącego w przeszłość z gatunku tzw. Pawlik intelekt Ciuła z mówiąc po angielsku wielkich publicznych intelektualistów figur takich figur, które są znane zarówno ekspertom specjalistą w jakiejś szczegółowej dziedzinie humanistyki w tym przypadku socjologii, jaki odbiorcom popularnych mediów tzw. szerokim masom public Rozwiń » intelekt czuła to jest ktoś, kto w debacie publicznej nadaje ton jak to w strumieniu wydarzeń niekiedy wstrząsających szokujących oburzających, a przede wszystkim trudnych do uporządkowania dla kogoś, kto jest odbiorcą czy może należałoby raczej powiedzieć konsumentem popularnych mediów potrafi dostrzec jakąś strukturę jakiś głębszy sens właśnie dostrzec tam jakąś strukturę czy te struktury tam wprowadzić dostrzec jakiś sens wydobyć go czy też go tam wstawić to oczywiście jest pytanie i to jest sprawa do dyskusji w każdym razie sensem w strumieniu wydarzeń strukturą strumieniu wydarzeń się interesuje to właśnie nie tylko dostrzega nie tylko wydobywanie tylko być może nadaje ten sens, ale jeszcze potrafi o tym, opowiedzieć ów public intelektualną właśnie w sposób przystępny prosty zrozumiały dla każdego, kto dysponuje elementarnymi intelektualnym czy elementarnym intelektualnym wyposażeniem, a nie jakimiś niezwykle złożonymi hermeneutyki tymi narzędziami jak profesorowie filozofii czy socjologii pan ten kwadrans filozofa Tyma ten publiczny intelektualista zatem to ktoś, kto na dobrą sprawę innym opowiada świat to jest taki ktoś, kto być może w czasach dawnych czasach przed nowoczesnych jeszcze czasem przy ognisku, a czasem to jakiś innych okolicznościach synu mityczną opowieść o świecie dzięki tej opowieści, że rzeczywistość stawała się jakoś zrozumiała nazwana to jest zatem ktoś, kto inny opowiada świat odnajduje porządek w pozornym chaosie albo po prostu chaos w porządek zamienia to także ktoś, kto dostarcza pojęć opisujących ich różne szczególne cechy jakości ujawniające się w doświadczeniu ludzi żyjących akurat w tej ani innej epoce łatwo się zorientować, że tego rodzaju rolę spełnia w każdym razie do niedawna spełniała także sztuka artysta jest przecież kimś, choć oczywiście definicji artysty definicji sztuki mamy dziś bez liku niekiedy są to definicja całkowicie wzajem się wykluczające, kto zgrabnej syntezie jakimś symbolu opowieści kadrze ukwieconym na płótnie teatralnym przedstawieniu albo utworze muzycznym zamyka ogromne bezkresne niemal połacie ludzkiej historii ludzkiego doświadczenia idei, które w danym momencie kształtują akurat kulturowe tło socjolog czy filozof zaangażowany uczestniczący w debacie publicznej wchodzący w rolę publicznego intelektualisty właśnie to jest ktoś, kto właściwie robi to samo, tyle że przy użyciu zgoła odmiennego instrumentarium, choć z drugiej strony wszelkie wyraźne granice pomiędzy filozofią socjologią n p . a także pomiędzy filozofią socjologią, a literaturą zdecydowanie się zacierają no i rzecz jasna nie branżowych punktowanych periodykach tam wciąż obowiązują restrykcyjne reguły dyskursu naukowego kto by chciał tego zatarcia granic doświadczyć wziął do ręki jakieś branżowe pismo filozoficzne albo socjologiczne ten doznał wstrząsu zapewne, ale w książkach wywiadach rzekach tekstach prasowych wymianach myśli o to już tak tam granice się zacierają i na dobrą sprawę twórczość Zygmunta Baumana także ta twórczość książkowa właśnie, a może przede wszystkim jest świetnym przykładem tego zjawiska pion tek kwadrans filozofa, a czym jest bowiem np. najbardziej znana kategoria, którą do obiegu wprowadził Zygmunt Bauman, czyli kategoria płynnej nowoczesności i jeśli nie doskonałą właściwie literacką metaforą metaforą opisującą kondycję współczesnego mieszkańca kultury zachodniej kondycję, a więc sieć głębokich czynników konstytuujących jego tożsamość doświadczenie i sposób w jaki sam to doświadczenie rozumie, jaki sami sobie tłumaczy w jaki wreszcie sam sobie siebie tłumaczy opisującą te kondycję 1 zgrabnym słowem, które momentalnie wywołuje kawalkada obrazów i skojarzeń to chodzi mi rzecz jasna o słowo płyny dla kawalkada obrazów skojarzeń od postmodernizmu to dla osób, które kojarzą już płynność z po nowoczesność, czyli postmodernizm właśnie po np. wczesny poranek w Pekinie, kiedy do miejskich parkach tłumy starych młodych wszczął ćwiczą tai-chi kwintesencję płynności płynnego podążania za ruchem to ten kwadrans filozofa i zresztą skojarzenie tai-chi i Baumana nie jest wcale takie znowu frywolne żyjemy w ponowoczesności przecież w płynnej ponowoczesności, gdzie granice kulturowe także już dawno się zatarły, gdzie globalizacja m. in. wy miotła te wszystkie inne podziały te wszystkie płoty te wszystkie mury barier, które jeszcze do niedawna obowiązywały dziś swobodnie między Wschodem Zachodem także możemy się przemieszczać nie tylko fizycznie, ale także intelektualnie czy duchową Otóż nie jest skojarzenie tai-chi i Baumana takie znowu frywolne no bo istotą maoizmu jest wszak podążanie za nurtem wydarzeń uważne przyglądanie się wyłaniającym się tendencjom tendencjom w tym co się dzieje uzgadnianie własnego ruchu z ruchem wszechświata stanął właśnie Bauman był pisarzem socjologiem czy komentatorem rzeczywistości, który przyglądał się jej z u ważność po listy właśnie szukał głębinowych uwarunkowań wydobywał na ja w struktur ukryte niejawne sens określające kształt tego co bezpośrednio dostępne, w czym jednak bardzo często jesteśmy zbyt intensywnie zanurzeni czy raczej przez co jednak bardzo często jesteśmy zbyt intensywnie pochłonięci, żebyśmy mogli dostrzec co naprawdę się wokół nas i z nami dzieje to on ten kwadrans filozofa Peters loterii powiedział przed kilkoma laty, że 1 z najbardziej dominujących potrzeb współczesnego człowieka jest potrzeba zrozumienia wydaje się to na pierwszy rzut oka czy ucha dość ekscentryczne stwierdzenie w dobie kryzysu ekonomicznego widma kolejnej wojny światowej niepewnej przyszłości liberalnej demokracji tak ekskluzywne albo patrząc z innego punktu widzenia tak nikomu niepotrzebny towar jak pojęcia idee czy teksty ma być oto wedle 1 z najznamienitszych współczesnych filozofów potrzebą zgoła dojmującą pierwszą rzędy no no właśnie jedno ostatecznie z cech późnej nowoczesności tak pisał wielokrotnie Zygmunt Bauman późnej nowoczesności, czyli epoki, w której żyjemy jest jej polifoniczne nowość, czyli wielość wielość różnych głosów w niej brzmiących różnorodność rozmaitych perspektywy świata poglądów spośród, których musimy wybierać, a ów przymus wyboru w połączeniu z niezliczoną ilością dostępnych wariantów zamiast dawać nam komfort związany z nieograniczoną wolnością pogrąża nas tylko gwałtownie rosnącej frustracji i poczuciu zagubienia co jest kondycja radykalnie różna od kondycji przed nowoczesnej tak analitycy tej epoki współczesnej często mówią no bo kiedy się ostatecznie urodziliśmy się w takich bardzo sztywnych niezmiennych strukturach w strukturze światopoglądowej czy religijnej przychodziły się czy przychodziła aż na świat w rodzinie wyznającym określoną religię i przekazywała się swoim dzieciom rodziła się w niej i umierała z niej, a i tak było zawsze rodziły się czy urodziła się w pewnej strukturze społecznej w określonym miejscu społecznej drabiny w określonym punkcie społecznej hierarchii w określonej klasie społecznej i tam już zazwyczaj zostawało jeszcze zostawała aż filozofowie i psycholodzy socjolodzy mówią o takim szerokim wachlarzu zainteresowań bacznie śledzący nurt bieżących wydarzeń nie, obawiając się z zaglądania pod podszewkę codzienności próbujący już dzisiaj dostrzegać jutrzejsze konsekwencje określonych społecznych ekonomicznych technologicznych zmian wcale nie muszą dostarczać jakichś szczegółowych recept na ten ból przy godności albo światopoglądową dezorientację to jest oczywiście jakieś oczekiwania, które wielu z nas dziś marzy, by się pojawiła na tę, ale po nowoczesną kondycję właśnie na to doświadczenie, że oto wybierać musimy pomiędzy różnymi możliwościami i siebie musimy na podstawie tych możliwości niejako otworzyć od zera, bo już nic nie jest nam dane nic nie jest oczywiste wielu z nas pewnie, a też pokazują to różne zjawiska społeczne domaga się czy oczekuje takiego lekarstwa takiego takiej recepty, ale jej nie ma i wcale nie muszą jej dawać owi intelektualiści właśnie no bo już samo nazwanie tego, że jesteśmy bytami przygodnym niepewnymi czyni te przy godności niepewność mniej dotkliwym już sama próba opisania społecznych ekonomicznych biologicznych i wszelkich innych źródeł przemocy czyni nas mniej podatnymi na impulsy, które nienazwane bezrefleksyjnie, by nas pochłonęło, gdyby nie sama świadomość, że jesteśmy na nią podatnik ten kwadrans filozofa Tyma wiedzieć, gdzie się jest wiedzieć z jakiego miejsca się mówi rozumieć społeczne ekonomiczne i historyczne psychologiczne logiczne filozoficzne i inne uwarunkowania określające sens i wartość tego co się mówi, a także tego co się myśli tego co się czuje uświadamia sobie relatywna ości nieoczywistość wielu z pozoru powszechnie obowiązujących prawd i być podejrzliwym wobec tego co odnoszone na rozmaitych sztandarach podejrzliwym, ale nie paroma idealnym znać te różnice pomiędzy podejrzliwością paranoik Doyle pana paranoidalne ością to także ma fundamentalne znaczenie tak mniej więcej mi się jawi to zrozumienie, o którym mówił z loterii i tak mniej więcej mi się jawić twórczość Zygmunta Baumana to plan ten kwadrans filozofa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA