REKLAMA

Reforma edukacji. Czy odbęda się protesty nauczycieli? O tym Sławomir Broniarz

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-01-10 22:40
Prowadzący:
Czas trwania:
21:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wiek państwo jest dwudziesta druga 37 wtorkowy wieczór Radia TOK FM właśnie zakończyła się specjalnym wydaniu specjalna audycja Radia TOK FM z dwudziesty czwarte gali wręczenia paszportów polityki, a my wracamy do naszego zwyczajnego programu ze mną studia już od dłuższego czasu jest prezes związku Nauczycielstwa polskiego Sławomir Broniarz dobry wieczór dobry wieczór w, kiedy strajk nauczycieli panie prezesie to efekt nauczycieli to jest temat, który interesuje Rozwiń » wszystkich czasowych, mówi że bierze najmniej nauczycieli jak też, że zadam panu szczerze moralność etyka może, dlatego że że do tej pory związek bardzo skutecznie chronił interesy naszej grupy zawodowej my natomiast nie ulega wątpliwości, że procedury, które muszą być realizowane, a które wynikają z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych powodują, że duże i właśnie ten proceder trwa, dlatego że nie możemy na razie żadnego nauczyciele a tym bardziej mnie tego, który podejmie taką bardzo dramatyczną decyzję na konsekwencje wynikające z łamania prawa, bo nie ulega wątpliwości, że obecna władza chętnie wyciąga wnioski i ich konsekwencji z tego tytułu, więc to my mówię tak bardzo mnie wprost na pierwszy możliwy termin to jest marzec początek marca pejzaże pożartuje, a nie, dlatego że w niemal żadnych przesłanek, abyśmy z jakimkolwiek działaniami, ale wygląda na gwałt typowym występowali z bardzo prostej przyczyny ustawa wchodzi w życie 1 września 2017 roku, a skoro Senat potrafił w ciągu 3 godzin przy przerobić przeprasza za to określenie 700 stron ustawy to średnio jakieś 4 strony na minutę od razu, że USA jest w stanie przyjąć także nowelizacji ustawy, które n p . oceniają tę reformę to rok 23 o w drugą większą przestrzeń, ale dam rota no to są kpiny ja rozumiem je to ironię łapie łapie Anny sytuacja jest taka, że od wielu miesięcy właściwie od początku kadencji rządu prawa i sprawiedliwości jest w realna groźba, że z była realna groźba mówię tak z perspektywy nauczyciela, że zniknie kilka tysięcy i inni czy Chile z gimnazjum w szkole panie prezesie w Polsce podlać 7400 gimnazjów z tego no bo 2 pół 1000 to są placówki samodzielnie działające niezwiązane z zespołami większość to są zespoły szkół w szkolne na bazie szkoły podstawowej gimnazjum połączone dodam, że ruch, więc mamy do likwidacji czy też nawet do wygaszania jak to chce rząd ładnie nazwać ponad 7 mitów, czyli około 7 ,51000 szkół, w których Penn pracuje średnio Penn ich 1012 nauczycieli jest bardzo wiele osób zagrożonych bezrobociem tym jeszcze na początku nie zapowiadanej przez PiS reformy, kiedy rozmawiam z nauczycielami to oni wierzyli, że być może to się nie stanie trudno w to wierzyć już teraz, kiedy prezydent podpisał ustawy właściwie trudno było wierzyć w to już wtedy, kiedy ta ustawa przechodziła przez Sejm nota matek, ale ani z 2 dni w nasz protest jest do tego, że pierwszy wejście w bardzo skomplikowane procedury gminy przygotowują się do strajku przy przygotują coś koło do strajku naprawdę wymaga po pierwsze, trzymanie się litery prawa tego się nie zrobi w ciągu 1 dnia, tym bardziej że ustawa pokazuje kalendarz, który nie trwało tam są także pięciodniowej trwały między poszczególnymi wydarzeniami chcą być odpowiedzialnym także za tych ludzi, którzy się tego dramatycznego kroku podejmą nie możemy tego robić tak na Europę etapu i nie ulega wątpliwości, że nasze dotychczasowe doświadczenia z poprzednich lat także dla 20057 pokazują że, że warto się nie śpieszyć warto trzymać się nie wierność literze prawa po to, żeby nic z tego powodu nie ucierpiał natomiast nie ulega wątpliwości, że strajk ostrzegawczy trwał strajk ostrzegawczy dwugodzinny może być zorganizowany z przy spełnieniu zdecydowanie mniej rygorystycznych zapisów, ale też strajk tylko włączyć dwugodzinny natomiast większość naszego środowiska był szczególny także tego wspieranego przez rodziców przez samorządy jest zdecydowana na strajk polegający na całkowitym powstrzymaniu się od pracy, a to znaczy, że szkoła w tym czasie nie będzie usiłowała dzieci z tym żadnego z góry po pierwsze, radny informujemy rodziców, że jeżeli dojdzie do tego wydarzenia to szkoła ma obowiązek zabezpieczyć interes dziecka poprzez zapewnienie mu opieki, nawet jeżeli nauczyciele i protestują, ale dyrektor szkoły musi tak to pod opiekę zapewnić natomiast mamy tych rzeczy dla nas bardzo istotne bardzo cenna mamy bardzo duże poparcie ze strony rodziców, którzy mówią, że gotowi są te dni wziąć się jako opiekuna dziecka czy zapewni dziecku inną formę opieki po to, żeby je, żeby nie było tej presji psychicznej na nauczycieli no bo bo ta presja lista jest także dla nas niszczące w albumie bardzo skomplikowanie, kiedy nauczyciele panie prezesie 4 lata temu strajkowali w Danii to po prostu nie przyszli do szkoły i zamknęli ją na 4 spusty nie było żadnej opiece nad dziećmi może po prostu tak zrobili tak marginesie dwumiesięczny strajk nauczycieli w Danii zakończył się porażką nauczyciel chciałam to właśnie powiedzieć natomiast ustawodawstwo Polsce wiele nauczyć rozumiem prawodawstwo polskie mówi wyraźnie muszą być wykonane określone procedury, które nie dadzą się przyśpieszyć jej nie ulega wątpliwości, że dla nas równie istotne jak wygodnie jest spór zbiorowy jest to, żeby nikt z uczestników nie poniósł z tego tytułu konsekwencji prawnej i to jest rzeczą brzmieniowe ważą do tego, że nie ulega wątpliwości mamy takie sygnały ze strony nauczycieli żył dzisiaj jest wyraźna presja na to, żeby nie wchodzi w jakikolwiek działania związane ze sporów zbiorowych, tym bardziej dla nas problemem jest to, że adresat sporu zbiorowego jest dyrektor szkoły, czyli osoba, która w tym przypadku mówiąc potocznie jedzie dokładnie na takim samym wózku jak nauczyciele likwidowanego gimnazjum, ale tak skonstruowana ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, że to on jest adresatem w kopalni córek do szkoły dyrektor kopalni dyrektor Huty czy wraz z takiej spółki o tej szkole pracodawców i szkoła i to dyrektor szkoły jest adresatem co także powoduje wiele emocji wiele napięć pytania jak ja mogę przeciwko mojemu dyrektorowi protestować skoro on dokładnie takiej samej pozycji jak jak ja szeregowy nauczyciel no tak niestety ustawa to precyzuje ona od wielu wielu lat oprócz zmiany nie została zmieniona, a byłoby to istotna sprawa dla przynajmniej paruset tysięcy nauczycieli czy pan nie wierzy w skuteczność takiego strajku nauczycielskiego nie wierzę bo gdyby okazało się że, gdyby nie wierzyli, gdyby nigdy byśmy się tego przedsięwzięcia nie podjęli, tym bardziej że między 20 grudnia, a dniem dzisiejszym jej w sposób istotnie zwiększyła się liczba w Mieszku i nauczycieli tych samych zainteresowanych tym protestem, dlatego że w sposób istot oraz marży to, że w grudniu, kiedy się udały decyzje podejmowali było to mniej więcej tak późno pół, a na dzisiejsze obrady prezydium wskazują na to, że są rejony kraju, gdzie zdecydowana większość nauczycieli jest zatem na pewno w gimnazjach, aby podjąć radykalną formę ba zgłaszają się także przedszkola zgłaszają się także szkoły ponadgimnazjalne, dlaczego Ano, dlatego że pojawiła się świadomość, że bez względu na miejsce pracy czy to będzie podstawówka gimnazjum liceum bez każdego z nauczycieli jest niepewny, bo samorządy już robią przymiarki mówią wykorzystamy potencjał nauczycieli gimnazjalnych ponad 100 lat później jeszcze wiedzieć, dlaczego są źli, że regiony, w których nauczyciele nie chcą się przyłączyć hipotez, dlaczego na ożywienie w Rio są z ręką może nie tyle miejscową, ale zwraca uwagę na to, że skoro są to inne gminy, gdzie występuje jedno gimnazjum idzie te relacje między nauczycielami samorządem są bardzo poprawne, gdzie samorząd naprawdę dokłada wszelkich starań, żeby tym nauczycielom zrobić krzywdy to z 1 strony robi to kosztem swoich ogromnych wyrzeczeń finansowych płacą czasami na subwencję na poziomie nie 5 aż 1112  000 zł za ucznia, ale z drugiej strony nie likwiduje małych szkół utrzymuje tych nauczycieli co wiedzieliśmy, że usypia dnia nasze środowisko, który jest przekonany, że Włosi głównie spadnie, ale nie da się dłużej utrzymać szkoły przy takich wydatkach stąd między jedno żelaznych postulatów związku zwiększenia nakładów na edukację wydajemy bowiem sobie sprawę z tego, że poza zadaniami własnymi tych samorządów jak chociażby przedszkola czy dowożenie samorządy do edukacji, której zadaniem wynikającym z zapisów konstytucji ustawy o systemie dokładają około 23 % no dobrze, że aż 8 miliardów złotych to jest potężna wyrwa w budżecie każdej jednostki samorządu lokal pani prezes iluzję, że pan teraz to mówi, żeby się bratać z samorządami przeciwko np. tej decyzji rządowej, ale jednak Emu i jest także 7400 szkół przestanie istnieć niezależnie od tego czy są samowolą dzielny, acz niesamodzielny wielu nauczycieli nie będzie miało, gdzie pracować nieraz liczyliście ilu ma stracić pracę, jakie są ostatnie wasze szacunki badaczy wydaje nam się do postawy choćby korespondencji między panią minister edukacji szkołami i dyrektorami, że tutaj Betty dotyczący nauczycieli czy zagrożenie tego miasta tuż obok były pracownika może dotyczyć grupy ponad 35  000 osób nie są tylko nauczyciele to są także nauczyciele dyrektorzy szkół to są także pracownicy niebędący nauczycielami to są także nauczyciele praktycznej nauki zawodu i jakie słyszę, jakby pani minister, mówi że wbre w temu co twierdzi związek przybędzie 5000 miejsc pracy tak, bo lato nawet w ciążę no tak tylko tylko pani Mister uzasadnia to stwierdzenie, że klasy gimnazjalne przejdą do szkoły podstawowej, czyli per saldo fińscy zmieni wg ministra edukacji narodowej wzrośnie liczba miejsc pracy dla nauczycieli natomiast mówił wyraźnie, jeżeli nawet byłaby taka wersja bardzo optymistyczna toczy klasa Pierre pierwsza gimnazjalna my tych bardzo teoretyczna konstrukcja klasa pierwsza gimnazjalna, która de facto będzie klasą siódmą będzie stanowiła 1 rocznik dostępem do drugiej klasy klasa ósma drugi rocznik to tylko miejsca pracy dla 23 nauczycieli ani ani pozostałych natomiast inne generalnie ubywa nam parę tysięcy etatów dyrektorskich to po pierwsze, parę tysięcy etatów administracji obsługi inie możemy zapominać żal pani strach, bo nie chce, ale o tym, albo nie wie o tym, że mamy ponad 30  000 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu tłumaczy zarówno w szkole podstawowej szkole ponadgimnazjalnej, a to oznacza, że klasę siódma, która w od września teoretycznie MFW powinna być 1 z klasą pierwszą gimnazjalną, ale zostanie w szkole podstawowej Żyto ustawa w praktyce funkcjonuje to już to będzie ta sama uliczna 1214 osobowa to będzie absolutnie powodu dla samorządu, żeby taką klasę dołoży do klasy sąsiednich z 212 osobowy zrobić 120 czteroosobową będzie po prostu taniej mówią samorządy i na to także związek zwraca uwagę także opowieści że, ale i talent i co do tego doprowadzić firmę prowadzili aż ziemia doprowadzi do tego, że po pierwsze, likwidacja 1 oddział to widać 2 etatów nauczycielskich, ale to także działanie, które leży niestety w interesie samorządu to słowo niestety wydaje mi się tutaj uprawnione, a dlatego, że samorząd, likwidując 1, choć oszczędne w 2 etatu osiąga masę pieniędzy w skali kraju będzie to dasz zdań dotyczyły naprawdę kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli ja co prawda liczy na to, że samorządy w tym pierwszym okresie, ale nie dadzą nam zrobić krzywdy, ale pamiętajmy, że w roku 2018 są wybory i to w tym momencie trener ma w to odium agresji niechęci pretensji wynikających z faktu, że tracę miejsce pracy koni typu nauczyciel czy administracja obsługa czy też zmieniał się obwód szkolny moje dziecko, które miały szkoły pod bokiem będzie musiał dotyczy kobiet dowożono, bo jest się przegląd klas siódmych czułyśmy, która będzie musiał w innym budynku to on to odium niechęci spadnie do samorządu obecny wynik to one poniosą koszty Latynos aż się tym martwi może nie tyle martwię kolektor też takie uczucie miejmy czasami mi się pojawia Doda, dlatego że po pierwsze, jeżeli cokolwiek nam się udało prok 90 pomiędzy nim też szkoły przyjęty przez samorządy naprawdę mają się bardzo dobrze, ale po drugie, jeżeli my rękami także miejsce dla nauczycieli wymienimy kadry i samorządową, bo będzie mieć pretensje my nie do ministra edukacji narodowej nie do rządu nie do parlamentu tylko do tego wójta, który likwiduje tę szkołę, która zagęszcza klasy, który zmienia obwody szkolne to Pluta protest będzie nie tylko ze strony nauczycieli także rodziców to będzie to łatwo pożywka dla tych, którzy mówią zmieńmy władze samorządowe, bo one nam zlikwidowały szkoły nie zabrał nam miejsca pracy one spowodowały, że moje dziecko musi być dowożone i t d . i trenowała kadra może być z kadrą, która niekoniecznie jest to do Pruszkowa czeka, dlaczego pan, dlatego że naprawdę przejęli całej złożoności relacji między związkiem, a samorządami śmiało mogę powiedzieć, że naprawdę ta reforma przejęcie szkół przez samorząd dał się udała mimo ogromnych różnic ogromne rozbieżności ogromnych kontrowersji, które czasami są między nami to nie mogę powiedzieć, że samorządy nie dbał o szkołę, ale nowa władza samorządowa jest takowa przyjdzie choćby ta, która będzie spełniało oczekiwania od prawa i sprawiedliwości odbicia samorządu szczególnie na terenie gminy przypomnę, że wg prawa sprawiedliwości wybory samorządowe zostały sfałszowane może być problemem my także dla szkół to jest także okazja do tego, że mając perspektywy 4 lat zmienimy kadrę dyrektorską w zastanowimy się nad doborem nauczycieli być może na zasadzie mierny bierny, ale wierny i to jest rzecz, czyli sytuacja jest blisko natury nie możemy przejść do porządku dziennego nie możemy tego bagatelizować nam wczoraj w premier Beata Szydło ministra edukacji narodowej Anna Zalewska wielokrotnie w zmieniały podczas podpisania podczas konferencji po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudy ustawy szkolnej słowo bezpieczeństwo szkoły, że cała ta reforma ma polegać na zwiększenie bezpieczeństwa szkoły jak pan rozumie na ja w, gdy usłyszała to wypowiedź radnej nie była tak, żeby nie tylko włącznie mniej domena z dnia wczorajszego wielokrotnie padało w Ustce wielu wielu polityków także ministra edukacji także pani premier pana prezydenta stwierdzenie o tym, że żel ta reforma przyniesie nam szkołę dobrą i bezpieczną co wywołało uraz mną mieszane uczucia po pierwsze po to twoje polityków przy podejmowaniu decyzji mam prawo oczekiwać, że będą się kierowali po pierwsze nie raportami wynikami badań analizą i czymś co jest twardym argumentem twardy innym powodem dowodem w nie uzasadniające potrzebę podjęcia takiej gminy decyzji ani emocjami, a to wychodzi z bezpieczeństwem Charles anty terrorystyczna ubezpieczeń na tory dalekobieżne z wielkością także duża moc rówieśnik toczą boje się z tabloidów to jest język, który trafia do ludzi, ale też języki prawdziwy dodać teza nieprawdziwa, że szkoła jest niebezpieczna, że to jest coś co trafia do przeciętnego słuchacza, który niekoniecznie musi analizować sytuację związaną ze złożonością wprowadzanych zmianach, które bardzo łatwo mu łyka jest twierdzenie, że dno wprowadziły szkołą bezpieczną, a więc jego zapalać lampka tak ciężko jest niebezpieczne no bo gdzieś w tej szkole dwójka chłopców pobiło trzeciego to jest powód do tego, żeby szkołę zmieniać to jest powtarzam teza nieprawdziwa szkoła nadal jest najbezpieczniejszym miejscem przypomnę też prawie 5  000 000 dzieci, które chodzą do tej szkoły i biegły wypadkowość w szkolnej znikoma badanie, które robił Instytut badań edukacyjnych, ale także badania robione przez OECD pokazują, że ten poziom agresji z grupy 15 latków przesuwa się do grupy 1011 latków w 15 latkowie polscy mają o wiele mniejszy poziom agresji szkolnej występuje agresja szkolna w mniejszym, bo jest to miała aniżeli w krajach OECD i to jest także powód do tego byśmy mówili, że nieprawdą jest, że gimnazja były siedliskiem zła, ale z drugiej strony mam wrażenie, że oto obie panie nie tylko chcą pokazać, że była ośmioletnia szkoła, do której nachodziły tutaj młodzież chodziła wzdłuż ściany z korytarzy szkolnych i zbrojarze w ręku spokojnie oddawała się medytacji to jest nieprawda, bo wszyscy pamiętamy, że w szkole bywało różnie, ale nikt z nas powie, że szkoła średnia ma niebezpieczną tak samo Egipt nikt nie powie, że już gimnazjum jest niebezpieczne, bo to za tym idą żadne badania i kiedy o tym w umowie to ja mam prawo oczekiwać, że politykiem będzie kierował się emocjami tak jak w tym przypadku tylko twardymi wynikami admirał portami, które nie dają powodu do tego, żeby likwidować gimnazja nie dają powodu do tego, żeby pokazywać tezę, że szkoła jest niebezpieczna i że wprowadzamy jakieś specjalne obostrzenia podobnie jak nieprawdziwą tezę, że budujemy lepszą szkołę dlatego, że to po pierwsze to niesprawdzona, ale na pewno nie w horyzoncie roku, a po drugie, jak pokazują wszelkie raporty międzynarodowe Polska szkoła naprawdę ma się dobrze, gdyby stanął przed panem teraz absolwent ziemniaki z uczelni pedagogicznych albo absolwent liceum lepiej i powiedział marzy o tym, żeby być nauczycielem co ma mu pan powiedział, że to jest najpiękniejszy zawód świata, ale do tego zawodu nie Puszcza pan do mnie oka nie do tego zawodu nasz powiem tak i nie zdawałam egzamin na studia i wybrałam pedagogikę, bo od początku chciałem być nauczycielem w nie żałuje pan z Realem natomiast w tej chwili nie brak jest nas wzięli no ale pracowałem w szkole, która ma 60 uczniów, a potem pracował w szkole, która miała 2350 uczniów, która miała 88 oddział wypracowała od ósmej do ósmej, więc i pracował też szkole, która była w 2 budynkach w ciągu przerwy muszą przebić przez połowę miasta, żeby do tego drugiego budynku dojścia na lekcje o tym za co uwagę na to że, że do zawodu powinni przyjść ci, którzy mają w sobie w coś z Janusza Korczaka, ale czy będzie dla nich miejsce bank Millennium z 1 strony będzie liczyć się najmniej pół 1000 szkoda, że tak ale, ale już to jest coś, o czym warto rozmawiać, dlatego że po pierwsze, ja wychodzę założenia, że osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne niepodzielnie niekoniecznie powinny pracować tylko szkole, żebyśmy my zbyt mało wykorzystujemy umiejętności kwalifikacje predyspozycje doświadczenie nauczycieli ograniczać tylko do tego paradygmatu szkoły ławki natomiast cały system opieki nad dzieckiem opieki nad rodziną systemem wsparcia pracą z osobami zależnymi z osobami uzależnionymi rodzinami nieudolnym niewydolnym wychowawczo powinno odbywać się jednak pod ich udział nauczyciele i pod jego niedużą kontrolą dużo nadzorem, a nie tylko w Łodzi już pomocy PCPR PKPS i 30 zło towych zachęt, ale powtarzam osoby, które do tych szkół idą powinny mieć w sobie coś co powoduje, że źle, że warto oddać dziecko na złe, że mamy do dzisiaj nie mamy takiego modelu zarówno kształcenia doskonalenia zawodowego, który dawał gwarancje, że wszyscy, którzy w tej szkole pracują, aczkolwiek zdecydowana większość to są osoby, które naprawdę oddają całe życie serce szkole to są osoby, dla których czeka szkoła, a ja mam wrażenie, że to jest trochę z górnikami trudno byłoby teraz kogoś namawiać do tego zawodu nauczyciel będzie potrzeba dużo mniej szkół będzie dużo mniej właściwie tracimy motywację, żeby kogokolwiek do tego zawodu namawiać dziękuję bardzo różnie dziękuję uprzejmie ze związku Nauczycielstwa polskiego Sławomir Broniarz był moim i państwa gościem Players Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - ALEKSANDRA PEZDA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA