REKLAMA

Trybunał tylko z PiSem, czyli o co chodzi Zbigniewowi Ziobro?

Post Factum
Data emisji:
2017-01-13 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum 24 minut po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM dziś piątek 13 stycznia w naszym studiu konstytucjonalista dr Tomasz Zalasiński prawnicy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dobry wieczór do rejestru państwo dobry panie redaktorze Stanisław Rymar Piotr Tuleja Marek Zubik nie mogą być uznani za sędziów Trybunału Konstytucyjnego napisał prokurator generalny Zbigniew Ziobro we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zaskarżył uchwałę Sejmu z 2010 Rozwiń » roku, czyli uchwały Sejmu o o, która dotyczyła właśnie wyboru wyżej wymienionych sędziów i jak rozumiem wg ministra składy orzekające Trybunał z udziałem tych sądów InPost sędziów można uznać za niezgodne z prawem zacznijmy od tego czy konsekwencją kurort ten pierwszy, ale zacznijmy od tego na jakiej podstawie minister prokurator generalny uznał, że ten wybór był nieprawidłowy Maciej i ja chcę zacząć od tego, że jest to na razie jedynie wniosek i to wniosek, który w swych tezach jest szkolenie wątpliwe konstytucyjnie, ale minister i prokurator generalny był to prokurator generalny ma legitymację do występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego ani minister należy od pewnego czasu mamy Unię personalną w tym zakresie w świetle konstytucji ma prawo do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w każdej sprawie listy lub prawa skorzystał w tym przypadku zaskarżył uchwałę Sejmu z 2 tysięcznego dziesiątego roku, w której to uchwale Sejm ma, korzystając ze swoich kompetencji konstytucyjnych powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego w liczbie 3 sędziowie ci zostali powołani po indywidualnym głosowaniu bezwzględną większością głosów zgodnie z wymaganiami u konstytucji i ówcześnie obowiązującą ustawą o Trybunale Konstytucyjnym oraz regulaminem Sejmu, więc taki wniosek do Trybunału został złożony w dniu wczorajszym jak rozumiem będzie przedmiotem rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny w trybie zwykłym po prostu tak jak każdy wniosek składany do Trybunału Konstytucyjnego prokurator generalny pisze tak, że uchwała Sejmu, którym mówimy z 2010 roku narusza zasadę indywidualnego wyboru sędziego Trybunału tak zgodnie z lot to jest konkretny art. 64 ust. 1 konstytucji sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani na indywidualne kadencje znakiem tego nie można ich żelazko mamy sytuację taką, że Sejm w tym samym czasie obsadza kilka stanowisk sędziowskich to są sytuacje, które niestety zdarza się dość często nie może podejmować uchwały tzw. zblokowany to znaczy nie może dochodzić do sytuacji, w której mamy 3 zwalniające się stanowisko mamy listę 3 kandydatów i Senatu listą głosuje w wtedy mamy do czynienia z górą łącznym i to jest konstytucyjnie nie dopuszcza, a w przypadku akurat tych 3 sędziów w przypadku tych sędziów 3 murach innych mamy do czynienia z sytuacją taką, iż faktycznie Sejm podjął też są bublem było głosowanie no chyba 108 na ile pamiętam w formalnie wygląda to w ten sposób, iż jest to w 1 uchwale, ale faktycznie każdy z tych sędziów był wybrany indywidualnie i kandydatura każdego z tych sędziów była głosowana odrębnie, ale czy czy jest jakikolwiek zapis gdziekolwiek, który namówi bardzo wyraźnie to powinny być 3 różne uchwały jeśli chcemy zachowanie zasad indywidualnego zgodnie z konstytucją jest mowa o tym, iż sędziowie powinni być wybrani indywidualni w tym przypadku indywidualnie wybrani zostali konstytucja nie mówi o tym, aby to w ich tak powiem na studia, aby to była 1 uchwała, czyli czymś w domu wiele uchwał jeśli są podejmowane w tym w tym samym czasie te głosowania to co tutaj w tym zakresie już niema wymagań konstytucyjnych ta sama jakość nie mówi o tym, iż 1 przepisem uchwały nie można określić początku biegu kadencji przede wszystkim chodzi o to, iż wybór musi być dokonywane indywidualnie to znaczy każda osoba będąca kandydatem na sędziego musi podlegać tym czy jej kandydatura może być przedmiotem odrębnego głosowania i to jak rozumiem Trybunał Konstytucyjny będzie badało, rozpatrując tę sprawę, ale przecież głosujemy w sejmie czy wszyscy widzimy w telewizji życie uczuciowe relacje radiowe głosowanie jest taki, że jest konkretna uchwała jest konkretna ustawa jest głosowanie, a tutaj nagle w 1 i rozwoju z 1 w 1 ciągu tak te 3 osoby zostały nie znaczy to głosowanie wyglądało w ten sposób głosowano kolejno nad każdymi kandydaturami i każda z kandydatów uzyskała odpowiednią ilość głosów co więcej w tym akurat podczas niej akurat tamtego posiedzenia Sejmu wybierano mnie 3, ale 4 sędziów czy powinno w 2 czy powinni zostać wybrani 4 sędziów, bo zwalniały się 4 miejsca 3 zostało obsadzone, ponieważ 3 kandydatów uzyskało bezwzględną większość głosów 1 jedno nic nie zostało obsadzone są w mojej ocenie istotnie skłania do tezy, że głosowanie miało charakter indywidualny bo gdyby miały charakter zblokowany wówczas wszystkie 4 stanowiska automatycznie byłyby obsadzone 4 kandydatami natomiast w tym przypadku było była sytuacja taka, iż głosowano nad każdą kandydaturą osobno te kandydatury, które nie uzyskał bezwzględnej większości głosów odsunięto jedno stanowisko sędziowskie nie zostało obsadzone, a dopiero następczo niejako formalnie czy ubrano odpowiednią uchwałę i opublikowano jako 1 uchwałę natomiast faktycznie nie ma wątpliwości co do tego, iż każdy z tych sędziów zostało wybrane indywidualnie, ale skoro to jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego no to Trybunał Konstytucyjny będzie teraz dodatkowo Trybunał Konstytucyjny powinien całą tę sprawę zbadać, ponieważ tak jak wspomniałem prokurator generalny tak jak każdy inny podmiot legitymacji do żony generalny może zaskarżyć może zaskarżyć akt normatywny właśnie w akcie normatywnym powinniśmy się też zatrzymać nasz ja powinienem od od tego rozpocząć mianowicie, że Trybunał Konstytucyjny ma ograniczone możliwości w zakresie kwestionowania uchwał o charakterze indywidualnym i konkretne być może pan redaktor i być może słuchacze pamiętają sprawę, która została w tym roku wniesiona z wniosku posłów Platformy Obywatelskiej dotyczącą analogicznych uchwał, ale podjętych w 2 tysiące piętnastym roku Trybunał Konstytucyjny tę sprawę umorzył, argumentując to w ten sposób, że może badać zgodność z konstytucją jedynie aktów normatywnych w tym przypadku nie mamy do czynienia z aktem normatywnym, ale aktem stosowania pra w w związku z tym należałoby postawić tezę, że wniosek wniesiony przez prokuratora generalnego i sprawa z tego wniosku powinna zostać umorzona z racji tego, iż wykracza poza zakres kompetencji kognicji Trybunału Konstytucyjnego ze względów formalnych natomiast, analizując ją również materialnie merytorycznie należy powiedzieć, że w tym przypadku mamy do czynienia z indywidualnym wyborem stąd art. 194 ust. 1 nie został naruszony, aczkolwiek no trzeba też dodać, że dno pewno niefortunną rzeczą jest to, iż zostało to na koniec wyrażona 1 uchwałą, ale ta niefortunna aż nie przekłada się na zasadność zarzutów konstytucyjnych, a jeszcze Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że przekłada się na zasadność mało tego ci 3 sędziowie zostali wybrani czy też głosowanie radnych został przeprowadzony źle i to nie powinno być tak przeprowadzonej w, Ergo okazuje się, że ilość postępowań w Trybunale Konstytucyjnym to czym była prowadzona przez sędziów, którzy nielegalnie w liceum jest to, żeby stworzyć taki będzie w wyrokach i co wtedy czy wszystkie te wyroki Trybunału Konstytucyjnego, gdzie panowie Mara Sulej i Zubik sędzia Rymar nonsensem kolei pasażer z Bogną inaczej ja wolę w ten sposób biorąc pod uwagę poglądy doktryny prawa Konstytucyjnego nauki prawa konsularnego biorąc pod uwagę dorobek Trybunału Konstytucyjnego, który w tym zakresie nie budzi najmniejszych wątpliwości i taniej jest także odkrywamy coś na nowo, ponieważ analiza podobnych przypadków miała już miejsce chociażby w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny się na ten temat wypowiadał, że nie ma kompetencji do oceny zgodności z konstytucją aktów stosowania praw, więc ja mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny uwzględni swoje dotychczasowe poglądy i orzeknie zgodnie z tymi jest system z tą linią orzeczniczą, czyli wniosek będzie umorzone czy sprawa zostanie umorzone, a zaraz po prostu gdzieś możemy spojrzeć na to jeszcze z dużego dystansu, ponieważ na tej linii alergie i przepraszam, bo pomiędzy tymi oczyma pan mówi, a tym, a co można było chociażby rok temu służy w identycznej sprawie to blokuje się dostosować problemu mianowicie skoro z jego strony Trybunał Konstytucyjny z drugiej strony są obrady uchwały Sejmu to rok temu się dowiedzieliśmy zarząd Zbigniew Ziobro, mówi że Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji, by orzekać w sprawie uchwał Sejmu od wojny uchwały i w ogóle nie została tak, ale czy istnieje taka generalna zasada, którą musimy znowu dzisiaj w tej sytuacji powtórzyć, że tak Trybunał Konstytucyjny nie nie powinien w sprawie uchwał Sejmu się wypowiadać czy też nie czy to jest, ale ciągle przed nią do ZUS 1 tutaj nie ma miejsca na dyskusje w znaczeniu takim, iż Trybunał Konstytucyjny orzekł o aktach normatywnych niektóre uchwały Sejmu mają walor aktu normatywnego na przygody regulamin Sejmu jest uchwałą Sejmu i Trybunał Konstytucyjny może dokonywać kontroli uchwały regulaminu Sejmu natomiast nie może dokonywać kontroli aktu stosowania prawa ATA odciążyć bilans stosowania prawa to jest czy Trybunał nie może wypowiadać w kwestii wiary akty stosowania prawa tak ostro tak, by uchwała sądu nie jak i nie mógł i Trybunał Konstytucyjny uznał to w sposób dość jednoznaczne, że nie może kontrolować uchwał, które powoływał sędziów w obecnej kadencji Sejm na takiej samej zasadzie nie może kontrolować uchwał, które powołują powoływał sędziów w poprzednich kadencjach i tutaj w tym zakresie z panem ministrem Ziobro należałoby się zgodzić, że z tym, że to było stanowisko przedstawione kilka miesięcy temu we, że Sejm, że Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do kontroli uchwał powołujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili w dniu dzisiejszym prokurator generalny wystąpił z wnioskiem, aby jednak Trybunał Konstytucyjny takiej uchwały ocenił w mojej ocenie moim zdaniem nic tutaj się w zakresie regulacji konstytucyjnej nie zmieniło i w dalszym ciągu Trybunał Konstytucyjny nie posiada kompetencji do kontroli konstytucyjności tego rodzaju uchwał w a nawet gdyby zdecydował jednak poddać tej uchwały kontroli to należałoby przyjąć, że nie doszło do naruszenia art. 194 ust. 1, gdyż wybór miał charakter indywidualny sam akt wyboru miał charakter indywidualny ocena była 1 uchwałą dopiero na nas dopiero następczo po prostu wyrażono do formy 1 dokumentu konstytucjonalista dr Tomasz Zalasiński prawnik z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka był naszym gościem bardzo dziękuję za rozmowę większe 18377 informacje Radia TOK FM, a po informacjach w naszym studiu prof. Maciej Nowicki były minister i to niejednokrotnie minister środowiska będziemy rozmawiać oczywiście najbardziej palącym problemie ostatnich dni tygodnia w naszym kraju, czyli o jakości polskiego powietrza, ale spróbujemy z takiej większej perspektywy spojrzeć na ten problem, bo nie zaczął się wczoraj ani tydzień temu, ale to po informacjach Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA