REKLAMA

Marsz w Obronie Polskiej Przyrody, czyli czym zawinił minister Szyszko? Mówią Ewa Sufin, dr Andrzej Mikulski i dr Andrzej Kassenberg

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2017-01-14 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwa Polska przyroda i jej zmiany zmiany niektóre zmiany już zaszły niektóre zmiany mają zajść rozmawiamy w o tym, dzisiaj w tym programie, a w studiu obecni są Ewa Sufin-Jacquemart partia zieloni Fundacja strefa zieleni w dzień dobry witam państwa dr Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju dzień dobry, by dr Andrzej Mikulski wydział biologii Uniwersytetu Warszawskiego w także nauka dla przyrody czy też nauka dla przyrody nowopowstały ruch zrzeszający naukowców z Rozwiń » różnych uniwersytetów instytutów Polskiej Akademii Nauk mamy dużo rzeczy co chcielibyśmy porozmawiać, ale są pewne bardzo mnie jakiś konkretny powiedzmy jeszcze nas kilka razy powtórzymy potem nieraz okazuje się, że brakuje czasu na konkrety, a mianowicie za tydzień mówi o tym, teraz, ponieważ w w tygodniu mam nadzieję, że będą mówić moi koledzy koleżanki, ale powiedzmy to wyraźnie w tej chwili za tydzień w sobotę 21 stycznia marsz w obronie polskiej przyrody, o co chodzi, kto organizuje, dlaczego ci, którym jest bliska Polska przyroda powinni przyjść za manifestować no, więc tak ten marsz organizuje partia zieloni, która razem z refundacją strefa zieleni oraz stowarzyszenia mocne zielenie stowarzyszeniem ekologicznym Hołownia zielonymi wiadomościami rok temu zorganizowała marsz entów bażantów w obronie Puszczy Białowieskiej to było takie ostrzeżenie dla ministra środowiska jak nasze zbliżenie podoba nam się to co robi z puszczą Białowieską, ale minister się na tym nie zatrzymał i od tamtej pory poza puszczą Białowieską popełnił wiele innych grzechów, więc marsz odbywał pod hasłem 7 grzechów głównych ministra środowiska Jana szyszki rozumiem rozwiniemy to co 7 grzechów, a powiedzmy wobec tego o tym, coś się, kto będzie za tydzień w pryzmy o wydarzeniu, które miały już miejsce w tydzień temu, by to daje tylko chciałam dodać, że ruszamy o godzinie dwunastej na takim okrągłym placu na dole ulica Agrykola wielki dwunasta godzina sobota 21 stycznia zakończenie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów godzina dwunasta w samo południe, ale zakończenie godzina trzynasta 3014 lat początek godzina 12 na rozliczenie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów tak jak wtedy ze złem w wyroku i wtedy ten sprzeci w wobec tego co robi minister z Jan Szyszko wpisuje się także list tym razem list do pani premier Beata Szydło Prezesa Rady Ministrów pan dr Andrzej Kassenberg tak i 270 osób byłych ministrów naukowców działaczy społecznych samorządowców podpisało list, w którym nie zgadzamy się z proponowanymi rozwiązaniami prawnymi, które zgłosiło Ministerstwo Środowiska zarówno do ustawy o ochronie środowiska ochronie przyrody jak i także w zakresie oceny oddziaływania na środowisko są tak jakby 3 główne elementy pierwszy to jest zmiana proponowana zmiana definicji organizacji ekologicznej, która jest bardzo zawężone ją zawyżone jest tylko do stowarzyszenia może ona występować w obronie przyrody w ramach procedury oceny działania na środowisko tylko wtedy, jeżeli nie pozyskuje środków innych niż swoje niż tylko swoje składki, czyli ci co płacą składki, a jak mają środki z urzędu miasto z funduszy unijnych z jakich zasadach normalnie gra w gaz w różnych KON kurs zarządzania mogą ponadto muszą mieć kilku naukowców, którzy albo ekspertów, którzy mają wykształcenie przyrodnicze i co to oznacza oznacza to właściwie, że społeczeństwo obywatelskie w zakresie tych inwestycji, które są najbardziej szkodliwe dla środowiska nie widział nic dopowiedzenia, czyli dyktat tych inwestorów, którzy będą działać w sposób niezgodny z prawem albo niezgodnie z nauką nie będzie mógł być społecznie pokazywany i przestawiany, ale jest jeszcze inne bardzo ważne kwestia zgodnie z przepisami unijnymi z dyrektywą o ocenach oddziaływania nasz środowisk nawet środowisko oraz rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy unijnych wyraźnie powiedziane, że w ramach procedury odciążamy środowisko organizacje ekologiczne mają prawo do uczestniczenia w związku z tym istnieje ryzyko, że jeżeli pójdzie to w tym kierunku będą tak zaostrzony redefinicja co jest organizacja ekologiczna komisja Europejska może zdecydować o zatrzymaniu środków, bo jest to cała procedura Niezgoda z tym co jest ustalone na poziomie unijnym druga bardzo ważna kwestia to jest odebranie nadzoru nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska marszałku jest propozycja, żeby oraz wojewódzkich funduszy mianował minister środowiska, ale dla określają kierunki działania wydawania pieniędzy w związku z tym gospodarz województwa, czyli marszałek nie będzie miał praktycznie nic do powiedzenia zostaje mu to odebrane i trzecia bardzo ważna kwestia dotyczy lasów państwowych, że lasy państwowe staną się w i niekontrolowane społecznie przykładem tego są obszary natura 2000 dzisiaj działania w tym obszarze, jeżeli mają być kierowane na przedmioty ochrony trzeba konsultować uzgadniać z regionalną dyrekcję ochrony środowiska propozycja jest taka, że tego nie będą robiły za lasy państwowe same dla siebie wydadzą kodeks dobrych praktyk i same będą sprawdzać czy ten kodeks dobrych praktyk jest prowadzony przy czym przypomnijmy, że już pewne zmiany hitem zostało wiedzieć chcę powiedzieć, że już przeszła jednak zamiana dość ważną zmianę to znaczy możliwość wycinania drzew z na terenie prywatnym bessy lub inne potrzeby uzyskiwania zgody i co do tej pory było, czyli możemy się obrazić, jeżeli deweloper kupi teren dobrze pod budowę to będzie tak wycinał drzewa jak jest wygodnie, a nie tak jak jest to zatem niezbędne z punktu widzenia zachowania pewnych korzystnych warunków właściciele terenów przy drogach mogą także jako robić to samo, czyli istnieje duże niebezpieczeństwo, że będzie to pewnego rodzaju dowolność nie będzie sprawdzamy czy zasadne czy nie zasadne co w tym jak wiadomo drzewa w istotny sposób złagodzą klimat, a mamy faks globalnego ocieplenia, a więc ten fakt tego ograniczenia funkcjonowania zieleni poprzez wycinanie może być dla ludzi niekorzystnie zaś tych już został syn synowa rozwiązać wiele warzyw bez Andrzeja SA pan prezydent podczas lub w lasach też nowo to właśnie róży Andrzej Kassenberg mówił to było przegłosowane 16 grudnia w sali Kolumnowej poza budżetem przeszła właśnie ustawa modyfikująca prawo o ochronie przyrody usta usta w ochronie przyrody ustawy o lasach, ale o tym, dokładnie powiemy odpowiedzieliśmy już na drzewach o bazach powiem wprost informacji zacznę od przypomnienia za tydzień w sobotę 21 stycznia godzina 12 w Warszawie początek marszu w obronie polskiej przyrody start na Agrykoli zakończenie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zaczęliśmy rozmawiać mówi o tym co już niestety przeszło prawda pozostało do sali Kolumnowej jak zauważył ich państwo przegłosowany to kwestia innych drzew obywatel będzie mógł wyciąć dowolne drzewo bez uzyskiwania zezwolenia w NATO można powiedzieć, że w tej chwili w 95 % takie zezwolenie w było, ale jednak część osób fakt, że muszą wystąpić o zezwolenie gdzieś tam hamowało, gdzie może coś troszkę inaczej jednak spoglądaliśmy na to co prawda jest jakoś zwlekać wartość ktoś musi obejrzeć wyrazi zgodę w tej chwili można dowolnie i wycinać, a także już przeszły pewne, choć pan dr Kassenberg mówił o tym co jeszcze w związku z lasami już przeszły pewne rzeczy związane z lasami pani Ewa Sufin przerwała pani w te minione jak tam jeszcze od tych drzewach nie powiedzieć, że gdyby, dlaczego to było ważne organizacje pozarządowe apelowały, żeby wymienić zezwolenie na zgłoszenie tak jak jest w przypadku robót budowlanych jest drożej niż wolej był w wcześniej taki w min padł jak taki projekt optymistyczny w stosunku do tego co usłyszałam już ileś miesięcy temu, żeby nie będzie potrzebna zgoda, a mianowicie, że będzie stan utrzymany, a jeżeli gmina chce inaczej on to może podjąć odpowiednie uchwały no niestety tak się nie stało na rowerze teraz, więc warto to byłoby o tyle ważne, że my w tym momencie kompletnie stracimy nad tym kontrolę czy nawet nie będziemy mieli statystyka nie cyfry będą po prostu drzewa znikają z naszego pejzażu, a drzewa to nie jest tylko estetyka przypomnijmy panel dr Kassenberg mówił o zmianie klimatu, więc będzie coraz goręcej będziemy mieli coraz częściej wielkie upały, więc drzewa tworzą dzień dodają wilgoć, a jednocześnie, a jednocześnie w miastach są ogromnie ważne pełnią bardzo ważną funkcję, bo zmniejszają zanieczyszczenie powietrza są wielkim pochłaniacze naszych zanieczyszczeń, ale także ten smok, jeżeli po wycinamy nasze drzewa to będziemy te katastrofy spowodowane zanieczyszczeniem powietrza i zdrowotne konsekwencje będą bardzo poważne należy można tylko króciutko tak już przypomnieli sobie z tym, że drzewa produkują tlen, a my bezcenną nie możemy żyć, a na ich żylaki i pies nazywa się zastanowić nad tym czy właśnie należałoby jako dobro osób wspólny traktować właśnie wszystkie drzewa i mieć jakieś fatum piersi poza tym drzewa są to są domy to są mieszkania dla tysięcy stworzeń także, jeżeli my wycinamy stuletni dom bez zezwolenia to wycinamy razem z mieszkaniem dla wszystkich stworzeń, które w nim mieszkają także, jeżeli nie ma żadnej kontroli nad tym czy nawet te biura ochrony środowiska wiedząc nic nie może przyjść, bo nie jest informowany nie może przyjść obejrzeć n p . w okresie lęgowym ptaków czy to nie jest wycięte w momencie, kiedy tam są dniach tak dalej tak, by tak to jest katastrofalna decyzja, a druga dotycząca lasów wprowadzono takich Super artykułu do ustawy o lasach, że lasy państwowe z definicji wypełniają wymogi uchyla ustawy o ochronie przyrody nie to przypomina taki sławny dowcip szef ma zawsze radzę pkt 1 szef ma zawsze rację i że rozleje niemal nie ma racji to warto, więc normalnie w normalnie albo gdy pieszy, który dokładnie tak samo z definicji lasy państwowe wypełniają wymogi ustawy o ochronie przyrody, czyli właściwie mogą niszczyć siedliska mogą robić cofnął, ale się na wywarze i tak wypełniają wymogi ustawy o ochronie przyrody to jest jakby pozbawienie kontroli społecznego lasami jest P. P. lasy państwowe w ten sposób zawłaszcza ogromny kawałek majątku Narodowego to jest to już jest ich procent ich krajach prawie procent powierzchni kraju w dacie ich problem polega na tym, że las, bazując Flying przejąć jeszcze kontrolę nad parkami narodowymi moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne, bo ich jeszcze propozycji domów nie ma, ale to cały czas mówią o tym, prawdopodobnie będą chcieli to przekrój w najbliższym czasie uważam, że przejęcie kontroli nad lasów państwowych nad parkiem Narodowym oznacza praktycznie koniec parków narodowych w Polsce, a drugi element, który dotyczy innej ustawy to znaczy zmiany prawa wodnego mówiący o tym, że wody polskie tak ma się nazywać ta instytucja mają przejąć kontrolę nad wszystkimi wadami polskim bez względu na toczone są na tych obszarach chronionych niechronionych oznacza tak naprawdę utratę kontroli nad naszymi wodami nad najcenniejszymi elementami naszych wód łącznie z tymi, które są w tej chwili chronione dość dobrze w UPO po przejściu tej ustawy np. będzie można dostać bezpośrednio przekopać całą wiem, że w obrębie Biebrzańskiego parku Narodowego, jeżeli chodzi o stanie z las, a natura 2000 zniknąć jak kto nie będzie miało znaczenia no zaraz za euro podaż wina do 23 jest inaczej my neonem mamy my oczywiście będziemy skarżyć naturalnie będziemy skarżyć te przepisy w każdej kolejnej dziedzinie tam, gdzie one są sprzeczne z prawem europejskim, bo ona oczywiście są sprzeczne z prawem unijnym ale, ale sama skarga nie wystarczy jeszcze nie gwarantuje konsekwencje tej skargi do skutku skarga będzie spóźniona to znaczy schody nastąpią Ania, a ten pan będzie jako państwo płacić odszkodowań czy my obywatele, ale to nie zmieni tego, że ksiądz zostanie zdegradowany znajdą się, o ile przepisy można zmienić różne rzeczy można złe zmienić za szkody w przyrodzie są nieodwracalne zazwyczaj w także dokładniej i dlatego tak bardzo ważna jest, żeby system ochrony środowiska, który w Polsce wypracowaliśmy przez 25 lat oczywiście nie jest idealny, a nie jest taki typ to, ale jest w miarę działa mamy i różnego rodzaju służby tak jak w regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska i pozbawianie ich możliwości tego ażeby koncert, by kontrolował co się dzieje na terenach leśnych w ramach obszarów natura 2000 oznacza, że nie zdrową ci, którzy zajęli gospodarze oraz sami będą mogli dowolnie kształtować robi co tam wciąż tak jak tu pan Andrzej powiedział jest to ewidentny, że pewna szkoda nastąpi my wręcz wystąpimy o to, żeby była tak była kara, bo ktoś łamał przepisy no, a konsekwencją będzie tego taka, że określony przykład sumy pieniędzy z ich budżetu unijnego nie dostaniemy, czyli będzie całe społeczeństwo w cudzysłowie ukarane tak, ale tylko przekonywanie, że jak w obrębie obszarów natura 2000 to nie są 3 słowa tylko to ma miejsce cały czas w Polsce wg raportu przygotowanego przez WWF naszą koleżankę z uniwersytetu w latach o na początku tego dziesięciolecia, gdy przekonywano w Polsce około 10  000 km rzek i w tym duża część tych rzek to były rzeki na obszarach natura 2000 właśnie ktoś robi tego pojęcia, że kompana wsunąć brzeg to bardzo nas, że woda przygotowanie dna w wojskowym koparka wchodzi do rzeki albo na brzeg i zajmuje całe dno, pogłębiając rzeka o o kilkadziesiąt centymetrów mułu, który został z tej rzeki wyciągnięto ląduje na brzegu w tym mule w osadzie, który jest osadem, w którym są stworzenia żywe jest masa organizmów, które są chronione bardzo często z nich roślinność rośnie ale gdy to swoją drogą, ale o nadziei na wygląd lepsze niż powodziowe, dlaczego ja ci co to robią mówią że, dlaczego od otrzymania utrzymanie nazywa się do 18 lat pracy utrzymania Owena to są pieniądze unijne co ciekawsze wyrazistych inwestycja finansowana z unijnych pieniędzy i tak naprawdę służy tzw. udrażnianiu czeków, czyli spowodowanie tego, że woda spływa spływa ze zlewni przybliża mnie znikała z kluczową wrzenia 1 SA, że woda jak najdłużej była zatrzymywana zlewni to jest kluczowa sprawa związana z gospodarowaniem wodą i spowalniać ten wpływ, bo dzięki temu mamy szansę, żeby tereny były nawadniane, żebyśmy mogli z tego skorzystać i to także te pieniądze na niepowodzenie może mnie to tak jest też, że są pieniądze, więc trzeba je wydać na nielegalne damą albo pod podanym hasłem no, więc trzeba idą w określonym czasie jest Warta jest wprawdzie wchodzi rok jak najwięcej bo, żeby te pieniądze przerw przez państwo rozmawiamy o zmianach zmianach, jakie zaszły w ustawodawstwie zmianach, jakie są w jakie są ludziom projektowany w studio obecnie pani Ewa Sufin Andrzej Kassenberg i Andrzej w Mikulski ja bardzo proszę państwa o włożeniu słuchawek itp bardzo państwo dzwoniący proszą o to by by trzymać się już tematu w tego, w którym rozmawiamy pan Stefan Warszawy halo halo halo halo słucham pana o rodzinie dobry dzień dobry, a ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że to co by opowiedzieli przed chwilą o nowej ustawie o grach w RFN państwowym Julia Pitera niezależnie od tego czy mają pełno rzeczy nie mają, bo tak, że posiada prawie polskim, że urząd wyda Hemara je bez względu na to kilka parafii matki w Niemaech obowiązuje już od lat sześćdziesiątych, gdy oboje na Top Secret PIH w kodeksie postępowania administracyjnego, a mianowicie art. 6, który mógłby dać parę zdań o gramaturze tak nazywa istnieje on z Rybnika, który od 1 Bayer tylko organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa o grach, więc niezależnie od tego kto te organy administracji publicznej wyczyniają ono PRL definicji działają na podstawie prawa chętniej po wnikliwej kontroli tylko przedłużenie tej zasady tej ustawy o latach pani poseł o nich mogła go i on właśnie wynika to stałyby w sprawie kobiet w Polsce nieustannie trwa od komuny aż do dziś w albo poproś o ulgach Michnik urząd zawsze ma siłę dziękuję bardzo odbiega chciałem powiedzieć dziękujemy dziękujemy dziękuję bardzo panie Stefanie ludzie też o tym, wiedzą co teraz wchodząc trochę na dół w ten przykład, który nieraz przytaczam w ostrzegający ludzi, którzy mieszkają tam, gdzie ja mam dom przed skutkami budowy szosy przez ten nasz wspólny las namawiając, by się przyłączyli do w do protestu usłyszałam pani Ewy, a daną to coś się one i tak zrobią jak będą chcieli prawda, czyli urząd może zaprotestować one i tak zrobią, jakby zdobywczyni na tej zasadzie, ale jest ona już w ręce opuścić, ale jednak te zmiany, które w tej chwili się wprowadza one są, ale to nie są przypadkowe zmiany to jest cały zaplanowany głęboko i bardzo daleko posunięty program rozmontowania systemu ochrony środowiska i przyrody w Polsce to Tomek to widzimy te te projekty ustaw, które wyciekły, bo one były przygotowywane w tajemnicy i nagle po prostu na co zgodę Ruda do kamienicy z konsultacjami konsul te drzewa przeżyły, jakoby poseł Anny wymaga konsultacji ta część dotycząca losów tych nagrań zaraz to też było w tej samej ustawie także to po prostu przechodzą jako projekty poselskie bez konsultacji społecznych w i myśmy byli na w komisji Senatu no to oddano na głos każdy miał prawo się wypowiedzieć raz, po czym panowie tak wszyscy podnieśli rączki do góry przegłosowali w żadnej listy propozycji konkretnych zmiany nie wzięto pod uwagę także to są po prostu wprowadzane 1 po drugie jednak od drugiej bardzo daleko idące zmiany w Piaście jeszcze wrócić do tego, o czym mówił w reż Andrzej Kassenberg ocenach oddziaływania na środowisko plus prawo organizacji ekologicznych do reprezentowania obywateli i wchodzenia w postępowania administracyjne to są narzędzia, które są gwarantowane przez konwencję w Aarhus i które są na poziomie konstytucyjnym to są prawa obywatelskie na tym polega tzw. demokracja środowiskowa nie mamy do tego prawo i to się w tej chwili rozmontowuje to znaczy się te organizacje ekologiczne oprócz tego co co Andrzej Kassenberg powiedział to jeszcze na te organizacje będą musiały składać się wyłącznie z indywidualnych członków, czyli wszystkie poważne organizacje tak te, które są koalicja ami, które są parasolowy, które mają rzeczywiście środki i ludzi nie będą mogły uczestniczyć w akcje, a trzecie to wykształcenie przyrodnicze to jest lista wąsko wąskich specjalizacji tak, że to wszystko jest tak zrobione, żeby nie mogła żadna organizacja weź postępowania ale, żeby się udało takiej organizacji powstać to na wszelki wypadek się zastrasza 3 lata więzienia, jeżeli trwa szacowanie argumentu używa słowa o każdej z nas zamiast tego nie wierzę w nowe czekając nawet tak mówili, że tylko stowarzyszenia, czyli wszystkie ci, którzy założyli fundację, które służą do jakichś działań określono nie będą mogły paść to nie uchwalono w zdaniu będą mogły być bardzo proszę o jeszcze ze słuchawki jest z nami w tej chwili panie z halo to dobry wieczór dobry wieczór w Rio taką propozycję, jaką lekturą obowiązkową lekturą obowiązkową od broszur i podsłuchy tych, którzy pełnili w innych technologiach chłopaka uderzył głową, bo już to sekretne życie drze w na czerwono przez polityków lub drogą elektroniczną biegu Holder pachołków znacznie łatwiej Homo i dorzucili jeszcze kogo dziwi się pogodzić się o silnym i Karol Wilczko z biturbo, którą chcieliby również, w którym jeżdżą, ale tak wielu ciekawych roślin ptaków jest dobra ucieszyłam się, że jest to bestseller na liście pewnej znanej firmy, a prawda, że chodzi o VAT o zdanie w polityce jest wywiad z autorem sekretnego życia drzew łagodnego jako dobrych lat odszedłem z pewną dozą taką, a studia albo no i chyba zaskoczona WL jak to przeczytałem bojkotu polichromii gotyckich i oddałem bogaci konsolidują odliczyć od drugiego z tych pożyczek 200 osób, które robot koparką pobór krwi i myśmy mówili, że tej książce w naszym radiu, ale myślę, że warto jeszcze raz powiedzieć z osobą, która reaguje na laurach Nabino, która w głowach dziękuję bardzo dziękuję bardzo panie Jurku mamy następnego słuchacza pamiętajcie państwo sekretne życie drzew pan Adam z Białegostoku halo halo jest dobry wieczór dobry wieczór, by twoja mieszkamy w okolicach Supraśla województwo białostockie byli kiedyś ma 67 lat i w tej miejscowości Dąbrówka chłonąłem 3 km w spółkach mogłem chodzić, a nawet na rok określiło furmankami kiedyś mówiło się temu, gdy byli po kilka takich dni chełmskiego szybkich łukach biegłemu doby od drugiego do linii 0 lub wyjazdów wróciły, bo 12 po ćwierć wieku do do grupy miejscowości, bo tam filmowych biografii PUG poszli po prostu bobry porobiły to żyłki lub ladę tam się nie do ich głosi wykonaliście gór natury 2000 były strajki były ich o romskich Nihil zgłosił, bo bobry wyłowiły doba w domu żona kosiarka niedzielnej Ideal, jaki miałem dużo go 3 km Super wokoło tu tego miasteczka do Supraśla mogli wejść i takich ludzi wg prawa i o jajek pełnimy kocham przyrodę dlatego kilka dni ogólnych 1000 zł ofertą wydajemy na dokarmianie zwierzyny Igor Jurga rodowi albo kocha i dlatego tutaj wielka, że druga sprawa jest trudne czy tylko z Toruniu wycięcie Puszczy Białowieskiej w tym, że ogólników, a ja pamiętam z lat komuny to było było tak jak szybko nie pojawił w lesie u nich upór w 2 lat dookoła wiarygodnych pojazdu do Gajowej równać ugór mogła ich do erotyki Beda przychodzili chwyciła mnie Motoroli wycinali parlamentu było 5 LO elitarne i chodniki rytuału, a ekolodzy dopuścili u siebie obie figurki chowali Gregorowicz wokal Hughesa i Mazela się do pana odniesiemy po skrócie, bo skróci informacji, bo on pan mówi o lesie, a my mówimy o Puszczy Białowieskiej pan mówi Oleszek hodowlanym, a my mówimy o Puszczy Białowieskiej, ale to już po skrócie informacji on chciałbym byśmy odnieśli się go w telefonów PDA nie ma słuchacze już do nas telefon dotyczącego kwestii kornika lasu, bo tutaj ruch, bo tutaj, gdy państwo mówicie marsz w obronie polskiej przyrody w co mówicie przeciwko czemu się przeciwstawiać jest także nowo Puszczy Białowieskiej z no więc, że to oczywiście potem oddamy głos naukowca w ich do potwierdził, ale pan mówił właśnie o te o tym w jaki sposób, by leśnicy walczą z kornikiem nowość jeszcze leśnicy w ten sposób zgodnie z przepisami walczą z kornikiem lasach gospodarczych prawda natomiast Puszcza Białowieska tutaj to jest trochę inny las i który ma zupełnie inną wartość i myślimy status prawny ma być to park Narodowy tak i jest niemile jest częściowo jest parkiem Narodowym, ale nawet w części, gdzie nie jest parkiem Narodowym jest na samym lasem w dużej części bliskie miejskim rasowi naturalnemu i przede wszystkim jest obserwatorium dla przyrodników z całego świata w jaki sposób wy w w lesie w dna w naszej szerokości geograficznej zachodzą naturalne procesy przyrodnicze i 1 przykład jest bardzo dużo grzybów to jest de badacze przyjeżdżają z całego świata gleba jest bardzo dużo martwych drzew tak, że to jest i w ten sposób, porównując z lasami gospodarczymi wiedzą w jaki sposób przyroda system radzi także temat to jest zupełnie inny las ma zupełnie inną wartość czemu innemu służy tez malusieńki procent zalesienia w naszym kraju zwiedzanie łączone w laboratorium to niemożna tego porównywać z lasem gospodarczymi mówić źle się w lesie gospodarczym się robi tak to powinno się robić tak samo wpuszczenie degradacje były są i będą jako naturalna inny sposób regulowania lasu przez przylądek, zanim Band Mikulski wejdzie na kontynent mamy słuchacza jeszcze raz bardzo państwo proszę byście umorzenie z rywali Sławek pan Krzysztof z Warszawy halo byli dzień dobry państwu Lidl Auchan w wielkim zainteresowaniem, bo bardzo mi ten temat interesuje mianowicie mam pytanie dotyczące wycinki ile bowiem, że przy wycinaniu ich oba w o zrekompensować to co się działo, czyli tam odpalić coś nowego i t d. w tej chwili mniemam, że takiej opcji nie ma tu będzie mógł nawet Hannibal i 1 osoba prywatna, bo miała zgodę to wycinała nie muszą rekompensować bardzo marnych groszy inwestor będzie problem polega na tym, że zwiększono tę dolne granice odznaczy granica, której mowa w trzeba było, by ponieść karę albo z zapłacić i ŁKS -u z jednych zrekompensować teraz rekompensował, by wysadziło się na 3 lata po 3 latach już te drzewa miały odpowiednią grubość, ale danina od źródła wiedzy wycinała je firma Investor Top model Intel Technology wycinała osoba prywatna ta osoba, która nie musiała z nim teraz zmieniono te przepisy i rzeczywiście w tej chwili jest tak, że nawet jak firma posadzi pewien zalecenie jest takie, żeby mówić gminom i radzić z gminą, żeby Grekom tak kompensację kazali robić na terenie gminy, bo wtedy inwestor po 3 latach nie będzie mógł wyciąć, bo on teraz te drzewa nie będą miały wystarczającej grubości on po 3 latach będzie mógł sobie wyciąć, czyli posadzi na 3 lata w ramach kompensacja po 3 latach wytnie bessy już bez zezwolenia, bo one nie będą miały odpowiedniej grubości także, żeby gmina mówić, żeby kazali rekompensat je robić wyłącznie na terenie gminy oraz ugotuję to, żeby dokończyć rozbiórkę lub społeczne takie com PL jedno akurat mieszkam na takim osiedlu, na którym powodem był chciałoby się tych ikon w Europie była w formie odpowiedniego zawodnika, który ma 512 tygodni ich fotele w latach zyski w ramach było takich zechcą podpalić, żeby zrekompensować jedno drzewo i 1,5 do zębów mógłby niczego nie powali próbowali go do tego nie robi się spór o ich możliwej do zanieczyszczenia powietrza i roboty dla ma pan rację to prawda dziękujemy bardzo pani krzyżują mówimy tutaj w szoku wprost prowadzić jakąkolwiek posiadają wyjątkową ludziom, że zupełnie potrzebne, żeby nie nie umie mówić o drzewach rosną, a portami o tron tak panie Krzysztofie zgadzam się z panem westchnął smutno w dziejach jego od 3 lat bardzo dziękuję pozdrawiam wszystkich następny słuchać pan Mirosław ze Zgierza, ale dzień dobry dobry wieczór dobry wieczór tuż poniżej odpowiedź, że wsłuchuje się muzyki którymi się kojarzyć z był znanym powiedzeniem chłodnych piekła i zgrzytanie zębów biegłego spółka wprowadziła nowe regulacje mogą odpytać uczestników tej dyskusji, choć zrobili, gdyby wycinka drze w, bo trzeba było zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych i tak wolno im Kopernika został zmieniony i to zostało zmienione z dawnej władzy oni głośno o nich nie mówi się na ten temat, ale nie wierzyłam, ale przypomną sobie, gdy zaginiony Vivaldi nie wiedziała o uchylenie, który w ostatnich dniach ukończyli posłucham mówią o nim mogą być środki na mokre od ogólnej wytłumaczyć, dlaczego w środowisku społeczeństwie był pan zmiana przepisów oczywiście dyskusyjna wyprowadzać się uporać się używaniu wytłumaczyć kilkukrotne poparcie wielki obłych pilot Black u wszystkich tych, którzy mieli kłopoty z uzyskaniem zezwolenia, aby jak filtry, choć panuje, a czy pan tylko oni w ogóle świąt gościły ogółem, a czy pan wie, jaki procent z grupy był wydawany w oparciu o zezwolenia Balbina mieli więc, że ludzie mieli problem w Pałacu kultury i lutego 2 miliony zlotego wielka niewiadoma, mówi że robimy co w złym doborem uzasadnieniem tej idei Unii Europejskiej zmiany było to, że 95 % i tak było wydawanych zgód na nieodpowiedzialnie, mówi że za byle jakie drzewa były wielkie problemy z uzyskaniem zezwolenia godzenie ról, ale uczymy jak drzewiej nie było żadnych problemów z organizowania audycji wyborczej opisz krótko grał w oknie wycięła drzewa i chwały po raz po wylaniu się 2 l szampana jego płaciła kilkadziesiąt tysięcy ludzi teatru Roma widziała i to zostało zmienione kilka lat temu pamiętam audycję, w którym była mowa o tym, że to jest niesprawiedliwe i to zostało zmienione i owa babcia nie miał wcale płacić owych kilkadziesiąt, a więc złodzieje akurat został zmieniony miał, o których pani wspominała wprowadzono nowe regulacje, jeżeli chodzi o przycinanie koron, choć wiem, bo i ochronę wyglądałyby można było przyciąć koronę drzewa i do 2 lat to urząd, który miałby tego wydania produktu drzewo i Mazur żyje no, a on potem w ramach tej zmiany, jeżeli prawo było w polu poniżej pewnej wysokości klient automatycznie było traktowane jako zniszczone no to taki ruch Chorzów i przychodzą specjaliści od rezerw paliw i nie chodzi o jedno w ochroniarzy z powietrznej państwo, w którym żyje z ochrony środowi skowych oczywiście w obronie hutniczych wyraz domowy posiłek płaci tutaj bardzo wierzy niech oni chcieliby ograniczyć możliwości karania ludzi łatwo wycinają drzewa tylko 6 Pogoń tylko jak trotuar po pół bańki w ich nie ma przy tym golu Fil mu płacz zgrzytanie zębów nie pomoże w Koninie lub kilku chory niektórzy z nich byłoby mu swój model stanowi ochrony przyrody i alei całej ekipie, która w tej chwili nie ma nic do gadania mój pierwszy krok jak produkt, a ja powiem panu szczerze mi się ten model ochrony przyrody nie podoba i to co pan nie wie w i to co pan mówił w kwestii drzew, by ocucić z panem nie zgadzam zajmuje się tym całe lata wiem jak sprawy wyglądały i wyglądały jej nie najlepiej mówiąc delikatnie też będą wyglądały bardzo źle to proszę pani aż do domów centrum kultury nieprzypadkowo ożywienie zmusiło do zajmowania się tym kilka-kilkanaście lat miliony zlote, choć ktoś na parkingu, jeżeli byłoby rozwiniętych starymi Topolami i gałęzie już nie będę mówił w danym wypadku mecz mundialu Wilhelma w ligowej urywają się drzewa nie będę mówił o tym, że na parkingu, jeżeli chce topoli urywały się do unijnych były samochody nie można było ich po poligonie po drodze, ale można było i z pewnością znalazłby pan wielu przykładów, że można było i nie jest tak jak pan, mówi że jeżeli, lecz jak gałąź to niemożna było tych gałęzi przyciąć po takich cudów to naprawdę nie było rzecz dotyczyła, czego innego, a mianowicie, że w ramach tzw. pielęgnacji drze w po prostu z drzew robiono paliki słupy telegraficzne leżący rany, które się potem nie Goi WI lidze i drzewa będzie jezdnia jest grafikiem trudno, żeby istniał dziękuję bardzo panu pani Mirosławie jest z nami pani Elżbieta z Krakowa halo wita dzień dobry dzień dobry dobry wiersz lub batalię bo, albowiem i ja mam jestem naprawdę ostatnią osobą która, aby popierała i kilka takich, ale stało się stała się rzecz straszna, czyli co WI AK mianowicie sali tylko Gdziejest prochy na temat Libii była tu znowu susły się stało, o której odkupiła od jakiegoś susła LM toi panie daj sobie sprawę, ale docelowo pawilon, ale wiem, ale co się zadziało susły entuzjazmem procesu są, ale co się stało z posłem, po którym stało się tak herby gościli byli parę hektarów lasu i pan Szyszko, którego kompletnie nie popieram taką oto, by dla wielu na drogę, że to bardzo źle, ale ich krewnych oby administracyjnych UE, by było, aby nie będzie po prostu Otylia w sprawie susła pierogi biednego tu zła i niejednego niejednego o stanie to byłoby rozumiemy pani Elżbieto PZU obecnie znają sprawę susła ja znam SLD tak tak, bo kiwając głową bardzo serdecznie pani dziękuję bardzo dziękuję za ten głos w sobotę w przyszłą masz tak w sobotę przyszło po dwunastej marszem w obronie polskiej przyrody w jeszcze tematem, bo mamy tych 7 grzechów głównych pana ministra szyszki po pierwsze, ogólne z ogólna jest sposób w jaki pan minister postrzega przyrodę, traktując przed przyrody jako towar my ja organizowała sama wiele debat na temat encykliki papieskiej laudacji papież nawołuje do wszystkich chrześcijan na do wielkiej mobilizacji w obronie klimatu i w obronie przyrody nasz minister uważa wręcz przeciwnie, że maluch dał nam przyrody to to, żebyśmy ją eksploatowali wykorzystywali do naszych egoistycznych celów, nawet jeżeli te cele to są to jest bogacenie się głównie w pewnych grup ludzi także to cały stosunek do przyrody jak do towaru, a niejako wartość sama w sobie jako nasze wspólne dobro to jest coś z tym się nie zgadzamy my oprócz tego oczywiście Puszcza jeszcze jest ważna jest Rzeczpospolita myśliwska oddano Polskę myśliwymi to jest też już prawo łowieckie, które już zostało przegłosowane zmiany bardzo poważne zmiany w prawie łowieckim, które m. in. w legitymizuje ją w polowanie dla tradycji wybrało w kieszeni zostało przygotowane nowelizacje nowelizacji jest dość podkom Wiesław inwalidami z komisji Reinhard albo notowany zeznał tak, ale podkomisji już przeszła prawda w Nowince, więc jest na dobrej drodze powiedziałabym niestety mimo petycji, która była wystosowana ja apelu do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego o to, żeby powstrzymać procedowanie tego prawa norm i miejmy nadzieję, ale w każdym razie ta ta ustawa jest ten projekt ustawy jest skandaliczny, zanim syn kończy nasz program ich do pana dr Mikulskiego naukami przyrodniczymi jest to pan reprezentuje naukę w naukę na Zielonej z ruchem społecznym tak naprawdę lukę skupiającą naukowców to co się działo wokół Puszczy Białowieskiej obudziła środowisko naukowe i w wielu ośrodkach naukowych w Polsce powstały grupy spontanicznie zupełnie, które zaczęły działać na rzecz ochrony Puszczy okazało się, że ten głos jest kompletnie niesłyszalny i nie zawsze się mówiło o Puszczy mówiło się ministerstwo kontra organizacje ekologiczne tzw. czekali organizacje pozarządowe i nadchodzących dużych, ale nie kompletnie nie było w tym wszystkim naukowców w związku z tym postanowiliśmy połączyć siły i wszystkie zgromadzić w 1 miejscu na początku grudnia wszystkie osoby, która w ciągu ostatniego roku wykazały się działalnością na rzecz Puszczy i zgodnie stwierdziliśmy, że zaczynamy wspólnie działać podzieliliśmy się na zespoły programowe specjalistów tylko do konkretnych dziedzinach i w tej chwili dno ruszamy w pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy to była opinia dotycząca projektu założeń do zintegrowanego panu plany zarządzania transgranicznymi obiektem światowy dzień puszczą Białowieską i w ciągu 7 dniowego problem w okres konsultacji udało nam się taką formułą taką opinię wystosować będziemy trzymać rękę, a później staram się też rozpocząć edukację edukację społeczeństwa tak, żeby zmienić stosunek społeczeństwa do przyrody, gdzie można przeczytać list od tych z pełnym wyzwań kremy z list został przekazany pani premier w zeszłym tygodniu, a w poniedziałek ukazał się on w Rzeczpospolitej zamożnego przeczytać jeszcze raz chcę podkreślić bardzo ważną rzecz, jeżeli się nie wycofamy z tych pustych lub przepisów grożą nam straty finansowe związane z nie dostaniemy pieniędzy z funduszy unijnych państwa bardzo dziękuję Ewa Sufin, ale lek. Albert Andrzej Mikulski Dzięgiel z naszymi gośćmi dziękuję państwu za wszystkie w telefony w realizował Ależ Kalu wydawała Małgorzata Wólczyńska jest państwem się żegnamy ich spotkam jutro ponownie o godzinie piętnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA