REKLAMA

Państwa UE nadużywają przepisów antyterrorystycznych? O raporcie Amnesty International

Połączenie
Data emisji:
2017-01-17 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:46 min.
Udostępnij:

"Amnesty International publikuje nowy raport na temat wprowadzenia szeregu środków mających na celu walkę z terroryzmem, które podważyły zasady państwa prawa, wzmocniły władzę wykonawczą, pozbawiły kontroli władzy sądowniczej, ograniczyły wolność wyrażania opinii i naraziły obywateli na inwigilację ze strony państwa. Dzięki kompleksowej analizie prawa i przypadków z 14 państw, w tym Polski, raport dokumentuje w jaki sposób środki mające na celu walkę z terroryzmem prowadzą Europę do niebezpiecznego i permanentnego stanu wyjątkowego bez ochrony praw człowieka".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie zdjęć Olsztyn Igor trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Draginja Nadaždin dyrektorka Amnesty International w Polsce dzień dobry glina wręcz w i Piotr Łukaszewicz Global lat była ambasador Polski w Afganistanie dzień dobry dzień dobry będzie mówić o raporcie przygotowanym przez Amnesty International w raporcie, koncentrując się na Europie nie przedstawiającym okres czy zmiany, które zaszły wprawdzie ich też w praktyce rozmaitych państ Rozwiń » w odnośnie bezpieczeństwa od stycznia 20153 od zamachów na sali do do końcówki 2016 roku czy ostatnie 2 lata nie raport pokazujący to co się dzieje zarówno w obszarze prawnym czy to w jakiej ustawy o poszczególne kraje od momentu, kiedy zagrożenie terrorystyczne się rzeczywiście pojawiło przyjęły, bo działania także odnośnie właśnie wolności osobistej godności wolności słowa czy może być takich spra w, które są w pewnym sensie zależne jest, iż pozostają w połączeniu do takich pojęć jak stan wyjątkowy, ale niekoniecznie muszą od razu ulega zawieszeniu, bo to też jest ciekawa jak gdzie się to rozumie i to co wydaje się uderzające jest w oczach, bo na samym początku odpowiedzieć na to, że Polska jest niestety 1 z głównych jest 1 z głównych miast z tego raportu znaczy takich antygen jest właściwie w każdym rozdziale, który portretuje też zmiany w na rozmaitych polach Polska sama zmiana czy my tutaj rzeczywiście mimo tego, że do aktów terrorystycznych na szczęście w Polsce nie doszło do aż do tej pory to my w zasadzie wysforowali się na czoło jeśli chodzi o to od ograniczenia wolności osobistych bitą tamten mocny akcent położony na bezpieczeństwo jedno wprowadzanie rozmaitych z rozwiązań wyjątkowych nie wiem czy rodzaj nie zgodzić się ze mną, że to tak w zasadzie można powiedzieć, że jeśli ten raport przeżywa, ale niewątpliwie Polska ustawa antyterrorystyczna i 3 przoduje w pewnych aspektach i że choć ograniczenie podstawowych wolności praw człowieka m. in . jeżeli chodzi o to murale państwa inwigilację innego to na pewno na pewne dostawy jest wyjątkowo rygorystyczna dając ogromne uprawnienia i państwu przede wszystkim na służbom bezpieczeństwa tutaj głównej roli oczywiście pojawia się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z drugiej strony na pewno też co jest całkowicie nowe i zaskakujące w tej ustawie to jest dyskryminacyjne podejście do do cudzoziemców, jeżeli chodzi o traktowanie skóry cudzoziemców jako osób podejrzanych cudzoziemców jak również osób, które mogły być przez pomyłkę uznany za Zaza cudzoziemców, ale i tutaj wieku jako taki przykład tylko podam na początku też, że na przykładzie taką osobą może być podawane tzw. kontrole operacyjne i chili, czyli służyć mogą mieć się jej na oku i nauką mogłem nigdzie schować w Lotosie mówiący o podsłuch i zakładać tej korespondencji przez ponad 3 miesiące w żadnej kontroli sądów żadnej weryfikacji natomiast osoba o tym nie ma absolutnie możliwości dowiedzieć się o tym, że była przedmiotem takich działań jak również nie może grać nie ma żadnego mechanizmu odwoławczego nie ma żadnego mechanizmu, który umożliwia jej zadośćuczynienie, jeżeli się okazuje aż się okaże, że to jest zło żyć w tym działaniem jest całkowicie bezpodstawne ministrów w OFE w ów w Polsce, jeżeli chodzi o sytuacje, które mamy obecnie ich dron, o której ważnym elementem jest właśnie dostał Venter jest anty terrorystyczna musimy też popatrzeć na inne z elementów, które w małej ententy, a wreszcie ktoś, że ustawa antyterrorystyczna uchwalone kilka miesięcy temat pół roku temu raz, a uchwalona na kilka miesięcy po tym, jak weszła w życie ustawa o policji ustawa o policji weszła w życie 7 lutego zeszłego roku i potocznie nazywana ustawą inwigilacyjną, bo już ona prowadziła bardzo szerokie uprawnienia dla policji, jeżeli chodzi o kontrolę operacyjną mierzyli, choć jest dostęp do naszych danych natomiast po tym, gdy wejście w ustawie antyterrorystycznej jeszcze bardziej rozszerzył kompetencje, więc pod tym kątem i uważa też na to, że w Polsce nie ma de facto żadnego mechanizmu kontrolnego, że wprowadzono pewne nowe rozwiązania jak np. nową formę tak z czegoś co się w ustawie nazywa aresztem tymczasowym, a czy jest coś tak naprawdę czymś zupełnie nowym w Polskim prawie, czyli możliwość zatrzymania podejrzanej osoby i przez służby aż 14 dni bez decyzji sądu, czyli wyłącznie na podstawie wniosku wniosku prokuratora to jest na pewno ogromna zmiana, bo pamiętajmy, że do tej pory to służy mokrej przetrzymywać danego daną osobę 48 godzin, a w tym momencie mamy ich 14 dni AAA i dopiero potem jest decyzja sądu czy przedłużyć ten areszt tymczasowy mi też Todd porównujemy to, że jedyne tak naprawdę w wielkiej Brytanii, która ma o wiele dłuższą historię, jeżeli chodzi o prawodawstwo antyterrorystyczne i dramat bardzo rygorystyczne przepisy w wielu miejscach to jedynie Wielkiej Brytanii i jest dłuższa duszy ten okres, kiedy stworzy mogą przetrzymywać się daną osobę uznaną za zabrzanami tam aż 28 dni czy w tym dyskusjom do domu, że zaczną od Polski miejsca Polski na połączony z tym te dyskusje z nieco powiedziałbym pusta w tym sensie w postać w sensie merytorycznym, że po pierwsze, niż do tej pory aktu terrorystycznego aktu działalności grupy terrorystycznej czy to prowadzącej jakoś działalność skrajnie antypaństwową czy też, prowadząc działalność tzw. dżihadystów łączy pochodzącą z rejonu bliskiego Wschodu, które dziś mit o włos z rąk bliskiego Wschodu, który chciałby w Polsce zrobić wykonać jakiś zamach terrorystyczny z nie mieliśmy takiego na szczęście takiego takiego takiego aktu, gdy mamy ustawę, która tak naprawdę nie wiadomo czy właśnie w tym w tym kont koniecznie wiadomo, czego dotyczy nie wiadomo jak się sprawdzi w sytuacji, kiedy rzeczywiście takie takie zagrożenie mogłoby nastąpić lub nie daj Boże nastąpiłby tego tego rodzaju akt terrorystyczny na materię nasz lokalny rynek zareagują władze czy koordynacja między między różnymi służbami będzie opisana w ustawie w sposób bardzo skromny czy będzie rzeczywiście wystarczające, żeby chaos podczas, których powstanie w wyniku aktu terrorystycznego czy będzie czy władze będą potrafiły ten chaos opanować na niego zareagować będą potrafiły przede wszystkim zapobiec aktom terrorystycznym rozpoznać środowiska, które tak to takiego aktu mogą się przygotowywać, a później ewentualnie ruch przed euro mówi bardzo hipotetycznie będą potrafiły te tt straty po po takim akcie akcie niwelować, więc ta dyskusja z dinozaurów poruszamy się w pewnych form mamy mamy jakąś ustawę, która jest troszeczkę takim zrobić zbiorem zbiorem środków zebranych z całej Europy niemalże różnych metod z różnych krajów mamy inwigilacji internetu ma w ogóle możliwość zawieszenia strony internetowej prowadzącej jakiś radykalny głoszących radykalne treści mamy możliwość zatrzymania 90 dni bez bez żadnych norm taktycznie decyzją urzędu oraz 20 wnoszą decyzją szefa szefa, aby udzielić dni jest w wielkiej Brytanii faktyczny znacznie wyżej 12 TSI i Indii, ale nikt to są wszystko, żeby środki zebrane z różnych krajów europejskich, które mogą jak to zwykle w Polsce trochę są z pewną przesadą zapisane no właśnie są zapisane nie wiadomo czy będą czy będą użyte, czego na pewno z tyłu w ustawie zabaw brakuje a czego brakuje wraz z resztą w innych przypadkach krajów europejskich jest wyjście poza jakąś logikę logikę inną zapobiegania ma Kozina ma ona na korzyść działań które, których duży realnie prowadzą do zmniejszenia zagrożenia terror terroryzmu w hondę w kontekście tego raportu dla mnie bardzo interesujące jest o czym niestety w raporcie niezmiennie wspomina się o alternatywnych metodach w stosunku do tych opisanych hity takich struktur policyjnych działań, które mogą być zastosowane, żeby zagrożenie terrorystyczne zmniejszać, a nawet, a nawet, a nawet niemała jest kilka dróg na duchu do wychodzenia z terroryzmu zagrożenia terrorystycznego to przede wszystkim grupy terrorystyczne mogą osiągnąć swoje cele włączają się w proces polityczny normalny proces polityczny badania pokazują płacono 3000 ósmy roku przed 40 % grup terrorystycznych i ich istniało około 600 na świecie 40 % z tych grup weszło proces polityczny kolejne 40 % zostało zakończyło swoją działalność na skutek właśnie normalnej pracy policyjnej, czyli użycie informatorów przenikanie informatorów struktury struktury tego typu organizacji przedstawiania członkom organizacji jakich opcji wyjścia prawnych zmniejszania w roku zmniejszenia zagrożenia, że tak ta współpraca z Polic jest to jest kluczowa natomiast tylko 7 % tych grup terrorystycznych do tej pory osiemdziesiątego ósmego roku o osiągnęło swoje cele chociażby mówimy to organizacja takich jak organizacja Narodowego wyzwolenia cyklu czy wcześniej jeszcze z Izraela grupa Hilton, która osiągnęła swój słuch swój czy on afrykański Kongres Narodowy w RPA, który osiągnął swoje cele polityczne są oni nieliczne przypadki jeszcze z ostatnich ostatnim ostatnio jakby sposób na wyższe terroryzmu terroryzm to jest oczywiście interwencja wojskowa w krajach, skąd terroryzm powoli teorii jest bardzo ograniczony znowu ma zaledwie 278 % Wulff jest to to zadziałało widzimy zatem, że sąd jest 12 lat 2 sposoby albo się z terrorystami dogadamy politycznych albo nasze służby policyjne będą w stanie rozbić je wtedy planować działalność rozbić oddano je zakończyć ten sposób działań, z czym na czym polega problem, że oczywiście mną może być skuteczna w przypadku Polski, które budżet jest moim w moim przekonaniu z nieco pustym przypadkiem, ponieważ ani nie mieliśmy aktu terrorystycznego ani nie mamy do tego tak gada Muslery w tym kraju nie ma, żeby atak trochę się przeprowadzić ani też nie mamy jak śmiem twierdzić aparatu, który byłby w stanie sprostać temu Lebensborn oczywiście rzeczywiście jest, by powstało natomiast co czeka ciekawszym najciekawszym obszarem dyskusji byłoby to co dzieje się na zachód na Zachodzie Europy, przygotowując się do wywiad dodatek do tej rozmowy z oryginałem w prasę brytyjską i przeczytałem artykuł o angaż zdziwiła lub czytając daty tego artykułu mecz był artykuł dotyczący dokładnie tych samych spra w, które omawia raport Amnesty International, czyli zatrzymań, czyli inwigilacji z dużym atutem po 2005 roku, gdzie dokładnie te same argumenty, które podaje Amnesty International dzisiaj były używane 10 lat temu w wielkiej Brytanii chodziło oczywiście o o długość zatrzymań o masową inwigilację ileż to dyskusja w wielkiej Brytanii z rozpoczęła się da, ale dawno dał w czasie znacznie wcześniej niż mniejsze niż u nas jednak mimo wszystko one nie przynosi jakiegoś zasadniczego rozstrzygnięcia jeśli chodzi o postępowanie służb policyjnych mało tego mam wielu specjalistów brytyjskich pokazuje, że istnieje coś takiego to nie chcemy oskarżać Amnesty International bynajmniej, ale że istnieje coś takiego jak presja lobby nazwijmy to mogę robić praw człowieka, która powoduje, że ten proces policyjny bywa zakłócane jest to szkodliwe i była bardzo ciekawy przykład radykalnego mułłę Abdul Abu Hamzy, którego proces wydalania w wielkiej Brytanii zajął zajął chyba 7 lat, zanim został faktycznie wydalony z Wielkiej Brytanii ten mułła, który głosił ten drwale Hej, płócien no bo nie była Nysy to by został wydalony z anonimową aż do nowych oczyścił jak mówi nie chce nie chce nie chce niech nikt nie chodzi tu o krytykowanie, bo prawa człowieka są zdecydowanie zdecydowanie powinny stać takim Nana Nana Nana Nana czołowym miejscu natomiast ta dyskusja w krajach, dokąd to co do czego zmierzam dyskusja w krajach, gdzie rzeczywiście istnieje realne zagrożenie terroryzmem istnieją grupy terrorystyczne dzień, gdzie istnieje baza społeczna do tych grup ona jednak zmierza zmierza w tym kierunku właśnie takim moim nie tyle pokazywania, że są zagrożenia dla praw człowieka co raczej pokazywania, że muszą być różne sposoby na wychodzenie z terroryzmem, a ja tutaj tylko wy tytułem uzupełnienia przypomniała, że jeżeli chodzi o sytuacji w Polsce, że faktycznie jest teoretyczna i bilet na szczęście na razie rozpatrywanie tego czy Polska jest miejscem, gdzie może dojść do ataku terrorystycznego ucznia i tym sensie to może bić się pusto jeszcze dyskusja natomiast z drugiej strony realne już mają miejsce psa on te działania służb, które ta ustawa umożliwiła, czyli już mówimy o tym, że mamy tak naprawdę już działania operacyjne, które obejmują kontrolę naszych rozmów naszych danych ich mamy również też konieczność zarejestrowania w wszystkich telefonicznych kart przy PL dowiesz się do początku lutego i pod tym względem te działania już są naszą rzeczywistością 1337 za chwilę wrócimy do rozmów o 13 lat 43 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studio Draginja Nadaždin z Amnesty International Piotr Łukaszewicz zadowala trochę wystaje poza anteną wiązała taka dyskusja co takie raporty jak rozumiem pisarz oraz Piotr Łukaszewicz w takim też buntowniczy sposób podchodzi do tego co Amnesty International zrobiła, że w rozmiarach przeglądy banalne przeglądy naruszeń praw człowieka nie są już nam, że Skorża chciał wyrazić swoje głębokie uznanie dla chętnych, a dla innych wytrąca komu bronić zrodzone z logiem pracownika z węgla ma tam choć, wyrażając głębokie uznanie dla tego typu raportów działań chciałbym tak nieco bardziej pozytywistyczne zaproponować wiarygodność my mamy raport pokazuje zagrożenia w różnych krajach Europy zachodniej Europy w tym Polska wielka Brytania Bułgaria Center istnieje takie zagrożenie, które gdzieś czai mozolnie wyrażone, że ten raport mówi drożeć skoro będziemy pozwalali nam na tak szerokie stosowanie różnych metod policyjnych naszych w naszej części Europy to to skończymy tak jak siły policyjne w Egipcie, które torturują po prostu zatrzymanych zatrzymanych bojowników zatrzymany przeciwników politycznych to jest pierwsza rzecz, której którą, który w, którą trzeba mocno zaznacza, że w Niemczech Wielkiej Brytanii we Francji w Polsce nie będzie łamania praw człowieka w tym tak jest niezwykle brutalny sposób żeby, żeby trzeba było jak na więzienia CIA okiem, ale dobrze, ale mieliśmy cały mechanizm łącznie z raportem Kongresu, który ten, który ten ten proceder potępił i łącznie z działalnością zadanie, ale on, że w powijakach polscy, ale nie możemy powiedzieć, że to się tutaj nie wydarzy z całą pewnością co się wydarzyło kraj, ale zostali uznał to nagłośnione i miejmy nadzieję, że ANR czy rządowe do czego do, czego zmierzam tak naprawdę w tego rodzaju raportach moim zdaniem one byłyby w jeszcze bardziej wartościowe, gdyby mecz, gdyby grupy broniące praw człowieka być może nawiązały bliższą współpracę z ekspertami ds. terroryzmu, którzy mogliby podać oprócz tych pięknych zaleceń w tym pociesza nas wymogu mogliby podać sposoby alternatywne na wychodzenie z zagrożenia terrorystycznego, które są dostępne no właśnie w literaturze przedmiotu i doświadczeniu przede wszystkim z ekspertów do walki z terroryzmem mówi też na szkodę da rady kalibracji młodzieży mamy do czynienia w tym w tej chwili mamy problem z terroryzmem dżihadystów dziś w, czyli nie funkcjonowania grup, które mają cele polityczne tylko raczej z grupami społecznymi, które czują się zmarginalizowany w Europ, dla których Europa nie jest ojczyzną, dla których Europa wg nich stanowią zagrożenie dla nich nowym domu głównie o grupach muzułmańskich próba wysyłania odpowiednio wyszkolonych i zaopatrzonych intelektualnie mułłów do środowisk mówi ma muzułmańskich w Europie przyniosło przyniosłaby znacznie lepsze efekty niż tylko po pokazaniu raport użytek grupy są zagrożone przez działalność policji albo laskę tak jak w Austrii kształcenie własnych łów nowotarżanie Łańcuta to ja pamiętam, kiedy z panem redaktorem kicz jakiś czas temu rozmawialiśmy podam taki absurd, bo aż oczy z własnej zasoby sieci n p . że trzeba z nich prowadzi edukację publiczną Dudek prezes edukację publiczną dotyczącą terroryzmu mówią o tym, że trzeba nas uwagi uwagę na torby pozostawione w metrze kandydatura zacząłby na plusie, na których roześmiany to jest, że to jest to może być jakaś coś takiego zabawnego no właśnie o to chodzi, żeby pokazywać je pokazywać metody zapobiegania terroryzmowi, które niekoniecznie mówią Business stanowią tylko o tym, że trzeba ludzi podsłuchiwać i blokować strony aresztować prewencyjnie na na ileś tam znajdziesz tam znajdziesz tam dni w moje zdanie w 22 i bardziej wartościowe tego rodzaju raporty byłyby, gdyby właśnie ten głos pewnego rozsądku, który jak i Jakub, choć przyznajmy dość, że lekarz zaznaczył, że ma ono zatem mówiła wprost analizę Amnesty International nie jest organizacją, która przygotowuje nam tutaj podręczniki bez do walki z terroryzmem tylko 1 odnosi się do tego prawa, które mamy, ale dlatego pozostaje pewien teren posmak pięknoduchów z czwartych tego rodzaju raport OECD temu, że wózek, by przeciwstawić, bo z 1 strony oczywiście nie mam swoją misję i ich statutowej, by uprawnienia, że zajmiemy się dokumentacją naruszeń praw człowieka i niestety ten raport o teamie jest, że te środki antyterrorystyczne, które państwo, podejmując w Europie w dużej mierze obecnie są właściwie jest skierowany w takim kierunku, że idą ku ograniczeniu naszym prawdy wolności te pozytywne aspekty w zwalczanie terroryzmu, o których pan mówił, bo tutaj nigdy nie mgnienie bestię niemy wręcz podkreślam, że rządy mają obowiązek bronić nam broni zaś przed terroryzmem zapewnić bezpieczeństwo nie jesteśmy ekspertami, żeby tym zakresie rządom doradzać jesteśmy ekspertami, żeby doradzać tym zakresie co jest naruszeniem praw człowieka rzucanie, więc jeżeli chodzi o pewnego rodzaju pozytywne działanie, do której pan ambasador wspominał nikt nie panie nie znajdzie, żebyśmy to podważali, aby jakikolwiek sposób mówili, że to niema sensu natomiast to na co zwracamy uwagę to jest to, że nie może być także w imieniu bezpieczeństwa ogranicza się naszych prac odbędzie się nasze prawa nasze plany na nasze bezpieczeństwo jest nam przecież po to, potrzebne, żebyśmy mogli się cieszyć prawami wolność i wolnościami, które są nam po prostu gówno w niezbędne, gdy w praktykę, która ma miejsce, które w, którą w bardzo ładnie tam też pan ambasador podkreślił w 2005 roku wielka Brytania już był ogromny krok w kierunku ich ustawy antyterrorystycznej natomiast de facto to co obserwujemy przez ostatnie 2 lata dlatego poza ten raport jest pewna wspólna tendencja w cale Unii Europejskiej i ich 14 krajów, które zostały przeanalizowane w raporcie to nie są jedyne kraje Unii Europejskiej, gdzie rewitalizacja ma miejsce zrealizowaliśmy te, gdzie poszła się najdalej idzie mamy odpowiednie informacje, żeby też pokazać jak ta jak te działania oparty na nowej legislacji wyglądają w praktyce czy pokazujemy, że w Francji zapadła już ponad 382 roku w sprawach dotyczących wpisu w internecie na profilach te bardzo często chodzi o dzieci, a innej osoby niepełnoletnie które, które wpisały coś tam bardzo rzadko można w po pokazać, że to jest jakikolwiek sposób pochwała terroryzmu obok pożegnanie do przemocy natomiast nie ma właśnie tych działań pozytywnych, które w jej uwrażliwia jedzie dzieciaków na Nana Nana Nana Nana na tę wzmożone z tego państwa Polic sporządzić katalog praktyk, bo również do mu dostarczonych przez ekspertów antyterrorystyczną przez policjantów przesłon oficerów służb specjalnych w tym problemem zajmują, które do niej bylibyście zaakceptować, na których nikt i tak kurzem prawa człowieka są tym co czyni w tej chwili Europy wyjątkową nawet w skali historycznej tak ich ponieść tego bronić zabaw za wszelką za wszelką cenę na pewno punktowanie poszczególnych rządów, zwłaszcza takich jak z rządu polskiego tu nie ma podstaw do tak daleko idących regulacji prawnych niejasne jest bezsprzecznie bardzo wartościowe ale, przenosząc tego rodzaju raporty na grunt państw, które rzeczywiście mają problem z terroryzmem Francja Niemcy wielka Brytania wartościowsze byłoby podawanie tak jak ognia nawet tyle sposobów na walkę z torbą toczy się na wasze zadanie, ale być może, gdy pokazywanie poziomu waszej akceptacji i w ten sposób wyznaczanie pewnego pewnej pewnych ram, w których rządy Nobel, chcąc być Okaj z prawami człowieka mogłyby mogłyby stosować czy chodzi o więcej pozytywizmu w tego rodzaju raportach, a nie tylko my takie stanie troszeczkę w wieży z kości Słoniowej na zasadzie będę pokazywał to to pokazywała ten teren ten dom praktyka, która jest służb, ale nie jest skierowana przeciwko wróci tak jak umożliwiają czy nie jest także w euro 2 to prawa człowieka mają się o tyle dobrze właśnie, dlatego że mamy też tradycję pokazywania się z nimi nie tak rzeczy jak jak są przez państwo łamane bądź naruszamy zdecydowanie tak, że w tej chwili Japan mamy do zjednoczenia z terroryzmem, który jest nieco innym nieco inny charakter niż ten historyczny w przerwie rozmawialiśmy o historii grupy Baader Meinhof została rozlana lub rozwiązana na skutek intensywnych działań policyjnych na skutek bardzo Niemcy mają takie piękne słowo styl pisałam Raster Andów, czyli tak naprawdę przekopywanie się przez dane tak Niemcy walczyli z grupą Baader Meinhof przez sen z frakcją czerwonej armii po prostu, przeglądając poszczególne kartoteki w wyławia ją z ludzi, którzy są podatni na działania tej grupy inwigilacja tej grupy przez przez informatorów policyjnych oraz dawanie im możliwość amnestii tym działaczom spowodował, że Bader Meinhof zakończyła udział dużych drzwi opancerzonego niż mówił pan, kiedy rozmawialiśmy poza anteną poza anteną z ust nie zgodziliśmy się co do tego, że w zasadzie Bader Meinhof nie dlatego upadł, że policja, bo taka świetna tylko, dlatego że państwo rozmontował bazę, owszem, rura była, jakby tą podstawową bazą społeczną dla funkcjonowania rabusia, bo dokończyć ten TEN-T petentem w tym ten wątek, więc oczywiście również z nich miała baza społeczna, więc jest, więc są różne sposoby na czynnych metody, które trasy, który krytykuje Amnesty International one są znane z przeszłości tymczasem obecny terroryzm nieco inne im inny charakter ma charakter doraźny charakter wręcz przepraszam za słowo, ale wariacki mamy do czynienia z ludźmi, którzy są pod wpływem narkotyków pod wpływem mają problemy psychiczne ze swoją tożsamością czy to seksualną czy psychologiczne jak w przypadku zamachów więcej człowiek, który był kompletnie nadawał się przyda, bo do leczenia psychiatrycznego, a nie do przebywania w społeczeństwie, a zatem nie na raty, ale zasada im, mówi że leczenie psychiatryczne i przebywanie w społeczeństwie są rzeczy, które się wykluczają no ja muszę tu pełno motyli oraz tonować nogi i choć wolnego chodzi mi o to, że obecnie terroryzm ma charakter niesłychanie doraźny przypadkowy nieprzewidywalny zatem te działania państw, których chcą z nim walczyć również sprawiają wrażenie chaotycznych chaosu prawnego również sprawiają wrażenie takiej pewnej doraźność sztywna mama na koniec jamie obserwacji i jaka przebywa w Brukseli w czasie, kiedy wprowadzono tam stan wyjątkowy, kiedy cała Bruksela była pusta taktyczny spacerowali po nie wyłącznie żołnierze z długą brodą przypominało mi to jako żywo Kabul, czyli czy samochody, gdzie pierwszy przeżył przed przebywają wyobraziłem sobie, że nawet, gdyby miało dojść do zamachu w tym w tym pięknym mieście to co ten nieszczęsny również tym wielkim karabinem zrobi nic nie zrobi nie będzie nie będzie strzelał do tłumu przed zjazdem z 2 jest z 1 rzeczy ten żołnierz nie jest po to, z tym wielkim karabinem i wielkim czołgiem, który stał na na placu przed Pałacem Królewskim nie jest po to, żeby walczyć z terrorystą dys po to, pokazać obywatelowi, że państwo działa to jest też jednak to dowód słabości tego państwa, ale innych innych metod nie mamy na takiej pogodzie na tak wariackich typ terroryzmu, który mamy w tej chwili do czynienia być może Graczyk oczywiście to możemy się z tego naśmiewać z tych wielkich karabinów z tych policjantów maszerujących przez Okęcie z wielkimi dawno, ale w 2 z bronią długą tzw. Bonobo wzbogacił się na Okęciu przypadek sama not to tempo ciasto długą drogę zrobi, ale jednak odpowiedzialny rząd za wprowadzenie pewnego spokoju społecznego również takimi metodami również powinnam zyskiwać uznanie no bo to jest jednak osoba chodzi co jest wartością Europejską wartość Forbes jest poczucie stabilności i poczucie bezpieczeństwa jeśli rządy w ten sposób bardzo ułomny blok wprowadzać tu również jest to dom w przynajmniej powinniśmy mieć do tego nieco przyjaźniejsze sposób na, ale jak już chyba nie ma w raporcie z zastrzeżeniem, że była policja jest na ulicy, ale nie ma takich zastrzeżeń nie są zastrzeżenia natomiast, że co, by z 1 stronie do bardziej nazwała iluzją bezpieczeństwa, jeżeli sam pan ambasady zaznacza, że to jest działanie, które na żaden sposób nie obroni przed terroryzmem, a drugiej stronie np. w UE musimy bitych wytykać takim rządem jednak przykłady w rząd Węgier których, której już doprowadził do tego, że Syryjczyk zostają skazani na 10 lat więzienia za duży rzucił kamieniem i mówił przez megafon przy czym to co mówił chodziło oczywiście zamieszki na samej granicy węgierską z serbskiej to co mówię to zostało udokumentowane właściwie też próbował uspokoić ten tłum, który bił, jeżeli to jest akt terrorystyczny, jeżeli zda to człowiek zostaje skazany 10 lat ze dostać 10 lat więzienia to to to gdzieś się Miami z tą samą definicją terroryzmu, bo jednocześnie, kiedy toczyła się dyskusja o ustawie polskiej i Polska się bardzo powoli wanna to, że uczymy się w wielkiej Brytanii tego samego wieczoru, gdy parlament Polski na tym siedział zabito brytyjską być może i parlamentu inni niech nie powiedzą tego, że to jest liczę, że mamy, czyli osoby 2 iluzje iluzję terrorystów, którzy chcą zmienić ten świat nam swoją modłę iluzje w spłacie demokratycznych ruszyła z tym walczyć być może tak wielu by się stało ze sobą stykają i stąd Ashton psy niewątpliwie potrzeba takich raportów tych wnętrz czas oddać mu dać się oddać honor tak tego rodzaju budżetową zachęty niepokojące jest stwierdzenie, że mamy iluzję z waszych demokratycznych, które są walczy o terroryzm odwracaniem co to znaczy, że w lakierach myśl Tramp polskie misie w sezon w Chengdu jakaś taka Torres w ułan Max Mara napły w taniej, ale też smutna konkluzja świata, jakim się w jakim się znajdujemy w dziękuję bardzo Piotr Łukaszewicz globalna były ambasador Polski w Afganistanie Draginja Nadaždin dyrektorka Amnesty International Polska 1357 zaś informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA