REKLAMA

prof. Andrzej Waśko doradca prezydenta Andrzeja Dudy do spraw wdrażania reformy oświaty

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-01-17 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jak w TOK FM to w wieczór państwu Aleksandra PEZDA ze mną studiują już prof. Andrzej Waśko dobry wieczór nowych rzeczy ani nowych rozwiązaniach literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale był też wiceministrem edukacji narodowej w 2008 nadal mu się dużym wtedy, kiedy ministrem edukacji był Ryszard Legutko, a teraz ten obejmuje pan właśnie chciałam zapytać czy tez urząd czy jakie stanowisko koordynatora w swoim w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rozwiń » Andrzeja Dudy ds. reformy edukacji wraz z mgr. Wylęgała z małych wyjaśnienie w i obejmuje stanowisko doradcy prezydenta Rzeczpospolitej i tyle tak nazywa się do stanowisk natomiast rzecz jasna z pojawia się informacja zgodna z prawdą, że do moich kompetencji będzie należało będą będą należały sprawy oświaty w tej reformy, która się dokonuje, ale także szkolnictwa wyższego także spraw którymi zajmuje się sekcja narodowej rady rozwoju, której mam przyjemność być koordynatorem od roku, który w sekcji edukacja młodych młode pokolenie sport i jeszcze od 2 miesięcy rozszerzono zakres kompetencji na szkolnictwo wyższe jest ja myślę, że po prostu Fałata Monte Mor te moje kompetencje merytoryczne to jest jedyna rzecz, a samo stanowisko i jego charakter to jest coś odmiennego ja po prostu jestem nowym doradcą prezydenta ten czy to znaczy, że w jakimś sensie wróci pan do Ministerstwa Edukacji Narodowej na czym ma polegać to koordynowanie reformy z inną to przede wszystkim myślę, że do prezydenta do urzędu prezydenckiego obywatele kierują różnego rodzaju postulaty prośby o interwencję wskazują takie sytuacje lokalnych, gdzie powstają jakieś problemy z związane z siecią szkół w zapytaniu dotyczące lektur szkolnych tego typu sprawy wpływają też dobiera pani prezydentowej jest pierwszym w pierwszej kolejności ja się będą tym zajmował co do samej koordynacji na pewno na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, że ja brałem udziału w konsultacjach prowadzonych w menu wiosną ubiegłego roku bunt tam przyjeżdżali nauczyciele pracownicy różnych jednostek oświatowych, którzy zapisali się minister ekspertów dobrej zmiany ja się wówczas kilkakrotnie spotykałem z nim prowadziłem takie rozmowy teraz jak chyba mają państwo wiadomo tyle koordynowała prace zespołu, który pracował nad podstawą programową z języka polskiego do szkoły podstawowej, więc ja w społecznie czy nie społecznie, ale w każdym razie aktywnie starałem się w myśl tych pracach uczestniczyć na ile mogłem się pani minister mi o to prosiła, więc taki charakter mojej obecności teraz będzie miało to pewnie pewnie bardziej systematyczną formę ze względu na to, że jestem doradcą i i będę mógł zrobić, więc właśnie, a jaką siłę będzie pan miał będzie miał pana głos formalnie w zasadzie po podpisaniu przez prezydenta ustawy już mi, jakby niespecjalnie jest coś się do zrobienia ze strony pana prezydenta czy pani minister czy gmach ma charakter czegoś takiego jak nadzorcy nad ministra czy pani minister występuje w roli podrzędnej liczy czy pana rady będą musiały być wysłuchane także oczywiście jest taka narracja medialna co na to nie ma rady po prostu czy chcemy czy nie chcemy i tak w ten sposób się to co te rzeczy komentuje chcemy czy nie, ale to jest nie chcę, ale to jest inny, ale to jest po prostu narrację natomiast natomiast, że faktycznie jak faktycznie jak to się ułoży to zobaczymy, bo dopiero po dopiero pierwsze spotkanie w tej sprawie ma się odbyć w czwartek faktycznie w ministerstwie został powołany zespół ds. monitorowania wprowadzania reformy na czele tego zespołu stoi pan minister Maciej Kopeć ja będę z nimi współpracował też z moich mojego punktu widzenia istotne jest to, czego żąda ode mnie prezydent, a prezydent podpisał ustawę prezydent zdaje sprawę, że to jest rzecz jest poważna skomplikowana wielowymiarowa reformą społeczną, ponieważ podpisał ustawę to chce mieć pełną jasność pełną informację na temat tego jak ona jest wprowadzana czy są jakieś trudności jeśli tak to gdzie na ich los im i moją rolą będzie tutaj także analiza tej sytuacji opiniowanie rozmaitych rozwiązań może wziąć pod uwagę, że ja mam pewne petenta to, więc swoisty punkt widzenia związane z pań zawody do Macieja patrzymy na świat jako pewną całość ze szkolnictwem wyższym i patrzę na to trochę szerszego punktu widzenia niż niż ludzie, którzy się na co dzień zawodowo zajmują one z organizacją pracy szkół 333 pracują w jednostkach samorządu terytorialnego to wydaje mi się, że prezydent uznał, że ktoś, kto patrzy na to z takiej ogólnej perspektywy też jestem potrzebny z czasem się, a czy to nie jest jakiś taki dowód na brak zaufania pana prezydenta do pani minister Anny Zalewskiej czy też do premier Beaty Szydło jeśli chodzi o kwestie edukacji nie ja myślę, że za nic nie mnie nie może w ogóle w ten sposób tego ujmować inne czasy zdawać sprawę, że prezydent zajmuje się na co dzień bardzo licznymi sprawami państwa nie ma czas, żeby wnikać w szczegóły wszystkich reform pisze w Polsce dokonują potrzebuje potrzebuje tutaj po prostu analityka potrzebuje kogoś, kto ktoś się w jego imieniu będzie tą sprawą interesowały go o tym, informował jeszcze jedno pytanie takie dotyczące tych formalności jeśli pan powinien n p . nie wystawi pan opinię negatywną do konkretnej zmiany, którą zaproponuje MEN albo też MEN nie będziesz kierował pana opinią w jakim gremium będzie to dyskutowane wtedy no to jest oczywiście możemy się nad tym zastanawiać, jakkolwiek to jest taka spekulacje na temat co coby było, gdyby ale, dlaczego nie jak pani doskonale wiedziała w w mam skłonność do wyrażania swoich poglądów i ocen w różnych sprawach i taka jest żoną wiersza oraz inni pierwsze potrzeby intelektualne człowieka zwolnić najważniejsze, a tak być może natomiast natomiast jaz jest dość asertywny i oczywiście można sobie wyobrazić, że będę miał jakiś własne zdanie w jakiej sprawie i jakkolwiek fakty są takie, że w tym okresie współpracy z Mannem, o którym tu przed chwilą mówiłem, że zarówno sam kierunek reform, jaki też, jakby harmonijne oś współpracy z panią minister Zalewską nie pozostawiały niż z orzeczeń także, ale jesteście jednomyślni, bo n p . i pan mnie LVEF prezydent Andrzej Duda mówiliście, że najlepszym podziałem zysku byłoby czteroletnia podstawówka czteroletnie gimnazjum i czteroletnie liceum Tomasz Rząsa u fryzjera podpisał jednak te ustawy wciąż czyhał w czasach zespołu Glińskiego, w którym nie pracowałbym rzeczywiście operowaliśmy takim projektem zmian strukturalnych zachowującej szczebel gimnazjalnych w ramach i w ramach jednolitej administracji szkoły podstawowe także to nie był projekt zachowania gimnazjów z zapowiedzi reformy brzmiały podobnie prezydent prezydenta prezydenta przekonało to, że w tym ujęciu jak ostatecznie został przyjęty w prawie oświatowym jest coś analogicznego to znaczy szkoła podstawowa, której jest jednolite administracyjnie może funkcjonować w różnych budynkach ma filie istnieje istnieje też możliwość powoływania szkół z jak oni pełnym składzie oddziałów, czyli mający 3 albo 4 klasy jest w zasadzie to teren ten problem rozdzielenia dzieci młodszych od starszych jest w tej rozwiązanej i to prezydenta przekonało to znaczy istnieje taka możliwość, ale właściwie jak rozumiem gospodarze szkół będą dążyli do tego, że szkoły jednak były w 1 budynku, czyli będą się tam uczył dzieci od 7 do czternastego roku życia tak, ale to już jest nie tak i nie, bo to jest pewne rozwiązanie organizacyjne, które zresztą w rozjazdach w górę zresztą nauczyciele dyrektorzy doskonale znający sprawę, o co chodzi nawet kiedy nie było to przedmiotem jakiejś dyskusji o związanych z legislacją to była taka praktyka i rozdzielano młodszych dzieci starszych w dużych budynkach on nauczył się na różnych piętrach mój syn, który chodził do szkoły podstawowej jeszcze w poprzedniej epoce 3 pierwsze klasy odbywał w budynku przedszkola Zaleski to zdrowy rozsądek, mówi że tak powinno być im, że te dzieci nie poniesie ze sobą mieszać z tego co mówią kuratorzy z tego co dociera do nas od różnych środowisk lokalnych to wszędzie mniej więcej tak, że dzienne w pani profesorze nie mogę uciec od tego pytania chociaż bardzo się już chciała go nie zadawać w takim razie po co było likwidować gimnazja FF i zmian w ich rozdzielenie może być szwoleżerowie to i tak nie można uczyć w cyklach trzyletnich wiedzieli to także i to w i mogę powiedzieć z pierwszej ręki, bo z nimi rozmawiałem 10 lat temu wiedzieli także eksperci, którzy doradzali potem pani minister Katarzynie Hall w już wtedy stanęła na porządku dziennym tak alternatywę jako wykonanie przedostawać się do opinii publicznej coś musimy z tym stąd nieskończoną reforma Handkego z Rokicin drogi były 2 albo przywrócić czteroletnie cykle edukacyjne czteroletnie liceum do czego ja zawsze byłem przekonany albo pójść tą drogą, którą poszła pani minister Hall w naszych wyprofilowane niż trzyletnie liceum tak, żeby także, by ono przygotowało przygotowywało do studiów, ale na zasadzie już z ósmym ukierunkowanego specjalistyczny kurs i to jest w moim przekonaniu, że to co to rozwiązanie w moim przekonaniu jest to bardzo niedobre jest gorsze rozwiązanie niż utworzenie liceum były zresztą w związku z tym protesty społeczne one jak pani pamięta do teatru z historii ta a na jakiej podstawie poza przekonaniem nie możemy jeszcze rozliczyć z tego okresu profilowania liceów, bo za krótko to trwało, żebyśmy powiedzieli, że to się nie udało prawda no niech możemy mieć przekonanie, że mogłoby być lepiej, ale nie ma na to dowodów w dzień w tym możemy to badać, jakby 2 metodami indukcyjną i PTWP pewnego rodzaju racjonalną analizą no, więc indukcyjne to Tofik to widzimy problemy, jakie są z przygotowaniem absolwentów do studiów mimo tej wczesnej specjalizacji, bo w, bo ona jeszcze nie zadziała ona ona już być może być być być może jeszcze nie zadziałała, ale to co się dzieje w związku z tym skróconym liceum to już jest widoczne jeśli teraz skutki takiego okrojonego wykształcenia ogólnego, które kuleje w różnych miejscach szkoda ich nawet wymieniać nie znaczy to, że ja mam pretensje do młodzieży tylko młodzież z trudnej sytuacji, bo do systemu nie zapewnia jej dobrych warunków do realizacji aspiracji szkolnych, więc więc, jeżeli widzimy jeśli teraz ten system trzyletnich liceów i nałoży się na system boloński w szkołach wyższych ten podział na na studia 3 + 2 tą migracje studentów pomiędzy różnymi kierunkami szkołami dają taką sytuację, że panie prof. Janie nie będę chodzić do lutego na seminarium był właśnie robię magisterium z dniem z VAT z administracji Trumpa i do mamy do czynienia mamy do czynienia z całkowitym jest całkowitym chaosem jeśli chodzi o dydaktykę o dydaktykę akademicką przy przygotowaniu nauczycieli nie jest tak, że poważnie ułatwia, bo jeśli ktoś uczenie się ukierunkowuje to i będzie potem podążał tą ścieżką to właściwie nic chaos tylko porządny aktor to to właśnie w tym trzeba w tym co pani powiedziała po podkreślić słówko wcześniej jak wcześnie, kiedy MON, kiedy młody człowiek może wybrać swoją drogę zawodową jeśli teraz musi wybierać po po pierwszej klasie liceum, czyli po mylić Szostak automatycznie po dziesiątej klasie, kiedy ma na 306 tys stanowczo za wcześnie wiadomo, że wiadomo, że po tej preferencji zainteresowanie zmieniają się szybko maturzyście na studiach stąd ta wielu wielu kierunkowo studentów, więc moim zdaniem liceum powinno być Ogólnokształcące czteroletnie płytko sprofilowane może inna sytuacja w liceum jest w przedmiotach ścisłych i tam, gdzie mamy biologię chemię, bo tego wymagają szkoły medyczne klasy matematyczne bardzo proszę natomiast natomiast jak bardzo głębokie profilowania liceum po poza tymi poza tymi przedmiotami wydaje się rzeczą dyskusyjną no i ich trzeba ten moment decyzji opóźnić, a to po pierwsze, a po drugie, licealista musi być na tyle wszechstronny wszechstronnie wykształcony z różnych przedmiotów, żebym mu KUL, kiedy podejmie z jakąś decyzję zmieniającą to co pierwotnie postanowił, żeby on mógł wkroczyć na tę ścieżkę innego kierunku studiów to coś bardzo często zdarza, że to licealista, ale przecież pan mówi, żeby ten moment decyzji opóźnić tymczasem reforma wprowadza szkoły tzw. branżowym, czyli innym rodzaju szkół zawodowych, które do, których uczniowie będą szli jeszcze wcześniej, czyli przed liceum po ósmej klasie i które właściwie odetną im drogę do matury z pełnym kształcie, czyli jeśli ktoś uczeni w piętnastoletniej zdecyduje się na kształcenie zawodowe nie będzie miał szansy na maturę, chyba że po szkole zawodowej znowu zrobi na pewno letnie liceum, ale nie zmienia to czy uda się panu do NATO ja muszę tego są niezgodne z województwa, by założyć każda to jest ścieżka zawodowa to sąd bierze czy wręcz lot powinna pani pyta to jest ścieżka drożna to znaczy jest to trzyletnia szkoła branżowa ja muszę powiedzieć, że nie bardzo mi się podoba ta nazwa, ale nie będzie jest trzyletnia na to, że nie podoba się od razu zapyta, skąd u nas zwolennicy zmian branż problem ze względów językowych czy zawodowa powinna być, gdyż powinna być, ale proszę to traktować jako uwaga zrobioną półżartem nie będę, o co toczył bojów przecież natomiast o swojej trzyletniej szkoły branżowej idzie się do doku na kontynuację do długoletnich dwuletnie szkoły branżowe i tam robisz maturę to jest oczywiście drożność znany naturalista naturę uprawnia tylko do licencjatu nie uprawnia do zgody magisterskim w domach przez pana zdaniem to można nie to moim zdaniem ma sens w była taka ścieżka groźnego wykształcenia wczasach minionych po można było z po szkole zawodowej i iść do technikum tam robić maturę i potem trafić na studia w oczywiście to dotyczy teraz jak jest spojrzymy na realia ilu osób to dotyczy to co dotyczy znikomego procentu studentów tego rodzaju ścieżka, ale jest jeszcze druga rzecz, którą o, których warto powiedzieć o, o którym mówili mi samorządowcy z województw powiedzmy z tej Polski we, że teraz mamy w pewnych rejonach Polski problem z tym, że część młodzieży porzuca szkoły nie realizuje nie realizuje obowiązku szkolnego, dlatego że on stwarza długo, a to znaczy tu trzeba trzeba spędzać czas w gimnazjum do dziewiątej klasy na innych okazuje się że, że dla niektórych tych zadłużeń już chcieli, by wkroczyć w życie i wydaje mi się, że to jest atut Polski na arenie Europy od lat słyszy na wszelkich możliwych konferencja w konferencjach nie pochwały wobec polskiego systemu edukacji, że mamy mało tzw. Drop out słów na to przepraszam nie bardzo jest właśnie określenie polskie moglibyśmy posłuchać, czyli tym mniej uczniów wypadających z systemu właśnie, dlatego że mieliśmy też gimnazjum otrzymaliśmy tych uczniów mówi pan, że jest okazuje się, że jednak, że jednak nas tam jakiś procenty jakiś dane w Janie podam pani dokładnej liczby, ale to była dwucyfrowa dwucyfrowa liczba w nie dotyczy to wszystkich regionów Polski jest tutaj mówić, jakiego województwa to dotyczy, bo to niema, gdy nie mnie nie ma sensu, ale jednak takie zjawisko jest ich los nam dobrze proszę pytać w w całej Europie i odchodzi się od takiego szkolnictwa zawodowego twardego w sensie i wieloletni szkolną ze względu na to w jaki sposób w jaki sposób zachowuje się teraz rynek pracy i w ogóle w ze względów cywilizacyjnych po prostu musimy się często przeobraża wiać zmieniać zawody wiemy to raczej się zmierza w kierunku organizowania takich kursów zawodowych dostępnych dla każdego i każdego etapu edukacji MIB i Impelem udrażnia się właśnie te ścieżki zawodowe dla wszystkich również dla tych osób z wysokim z wyższym wykształceniem, żeby mogły ewentualnie podjąć pracę w jakimś zawodzie niższego, jakby szczebla tym czemu my idziemy w drugim kierunku, ale jest ich los nam mówić albo nie przekona mnie pani, że idziemy w innym kierunku, by PiS zaczną tego co jest bardzo ważne w tym co pani powiedziałam mianowicie mamy zjawisko absolwentów szkół wyższych, którzy podejmują pracy robotnik na stanowisku robotnika wykwalifikowanego oraz, więc nie ma w tym nic złego no nie ma w tym nic złego tylko może należałoby zapytać czy czy warto było studiować 5 lat politologię albo marketing, żeby w końcu zrobić jakiś kurs i pracować nawet nie bez bardzo byśmy pytali czy z tej perspektywy czy warto było inwestować takiego ucznia, czyli pytany państwo czy z perspektywy tego ucznia w domyśle, że już z sobą perspektyw to to jedno drugiego nie wyklucza i teraz i teraz proszę to dzisiejszy pozwoli to dzisiejsze jedno 33, bo mówi pani słusznie, że jeżeli gdzieś jest bez tego kształcenia Ustawicznego jak najbardziej zgoda i z tego co wiem, bo na co dzień nie mam do czynienia z tym swift z tą gałęzią szkolnictwa to u nas też takie są są centra kształcenia Ustawicznego centra kształcenia zawodowego to w system nie jest uwzględniony będzie rozwijany natomiast powiedzieć, że ze względu na rozwój cywilizacyjny współczesne zawody wymagają coraz większych kompetencji no właśnie zobaczyli odchodzimy od tego to od tego od tej z zawodówki kształcący robotnika na jakimś elementarnym poziomie tylko te szkoły zawodowe dzisiaj wyglądają inaczej niż kiedyś po podnosi się i ich prestiż, jakkolwiek powinien się podnosić jeszcze bardziej w idea kiedyś będąc urzędnikiem ministerstwa przyglądam się poprowadzony po takiej szkole gastronomicznej wciąż w Małopolsce ma, więc muszę powiedzieć, że Gerald ton to nie jest szkoła, z którą można jakiekolwiek negatywne stereotypy łączyć go to szkoła kształcąca ludzi metrem będą tu pracują w biznesie usamodzielniają się zarabiają uzyskują jakość i ważną startują do życia uzyskują w porze pozycje z w swoich lokalnych środowiskach no i wykształcenie zawodowe z zmienią swój charakter i i inni jego prestiż podnosi wydaje mi się że, że w tym kierunku po to po to, powinniśmy iść teraz, organizując te wszystkie szkoły no ale skoro pan wierzy, że wymaga coraz większych kompetencji nawet praca w zawodach tych podstawowych zawodowych w pracach w zawodzie no to może właśnie warto studiować 5 lat politologię po jednak rozwija i NATO leje pani mieć na moje serce oczywiście, że warto studiować, dlatego że studia rozwijają, bo to myślenie, że studia mają mieć charakter zawodowy mają być tak wzorem jest zorientowany pragmatycznie na dostarczenie pracownika na nasz rynek pracy to zawsze, bo to budziło mój opór tego typu myślenie studiować powinni ludzie dorośli, którzy chcą studiować którzy, którzy mają jakąś pasję poznawczą czerpią z tego satysfakcję i nie ma nic złego w tym, że ktoś, kto skończył filozofię nie nie zostaje z zawodowym pracownikiem naukowym na filozofii tylko wykonuje jakiś zawód te studia muszę zresztą przydają nam ważny, ale urzędzie w banku w przerwie powiedział Rz inżynierem, że chciałaby go zapytać czy warto postudiować skoro Biedronki z chwilą mówiono o czymś innym może nie jest nieprecyzyjnie się wreszcie wyraził w tym czy zmierzamy do tego, żeby były licea wróciły do takiej Formuły elitarnej szkoły nie dla wszystkich dostał, że bardzo powszechne i czy studia też mają być studia wyższe dla elity no zaczną tego z osób z ostatniego pytania przez lata ostatnie funkcjonował taki system, że 100 pieniądz idzie za studentem tłumaczy student szkoły były zmuszone do przyjmowania jak największej ilości studentów ze względu NATO, że to od tego zależała wysokość dotacji to oczywiście do prądu doprowadziło do obniżenia poziomu studiów, bo praktycznie przyjmowano każdego jak to wpłynęło na na pracę wykładowców jak to zmieniło charakter uczelni to proszę pytać nie tylko mnie każdy mógł każdy pracownik naukowy coś na ten temat do powiedzenia teraz dyskutowane jest inny jest na bliskim horyzoncie nowy system finansowania szkół wyższych związany z takim algorytmem określającym wysokość dotacji w zależności od propozycji ilości studentów przypadającej na 1 na 1 pracownika naukowo-dydaktycznego jest to na pewno to na pewno spowoduje, że studia będą trochę się zamknąć nasze będą bardziej elitarne szkoły uzyskają jakiś szkołę wyższą uzyskają jakiś taką, jaką dziś możliwość selekcji kandydat wyda oraz, jeżeli uzyskamy możliwość selekcji szkół wyższych, czyli nas sporo będzie się musiało zamknąć i przeżyć niż demograficzny w zjazd selekcji kandydatów ze szkół wyższych chciał wyselekcjonować kandydatów oboje panie profesorze wiemy, żeby to robiły tymczasem Politechniki przyjmują absolwentów bez swych dobrych wyników z matematyki, a on nie po na polonistykę nawet nie trzeba mieć dobrego wyniku z języka polskiego niestety jest to Pogoń za niewstrzymanie niestety i to powiem tak w 1 przypadku tak czy taki taki system jednak, wymuszając 3 sprzyjający temu rzesz, żeby szkoła wyższa niż była rzeczywiście szkołą wyższą, bo uważam jest dla nas korzystne z 1 może wyjątkiem nad 1 sprawą się zastanawiałem mianowicie niektóre środowiska alarmują na oczy zwracają uwagę, że zbyt szybkie wprowadzenie tego systemu finansowania z postawy w trudnej sytuacji szkoły, które działają w środowiskach regionalnych te nowe małe uczelnie na tzw. prowincji i tam postulowane jest np. wyższa szkoła zawodowa tak już jedno PWSZ inż. Jerzy szych Jerzy chcieliśmy wybudować funkcjonują jeszcze funkcjonują i troszkę inaczej natomiast, jeżeli słyszymy, że na szkołach, którym w szkołach, które mają status uniwersytetów na polonistyce czy na filologii narodowej jest 15 studentów na roku albo 12 studentów ponadto to już jest widać pewnego rodzaju odgrzewanie tego tętent zwiększy się zastanowić nad tym czy nie należałoby wprowadzić jakiś szczególnych regulacji pozwalających przetrwać takim szkołom, które mają ważne znaczenie w ożywianie życia kulturalnego tych mniejszych miast byłych miast wojewódzkich motyle pająki tworzą po tym, reguła panie profesorze właśnie pan powiedział, że od szkoły wyższej jednak powinny być bardziej elitarne jak rozumiem jest w stosunku do liceów w związku z tym brzmiałoby to tak samo, ale mówi pan n p . w rozmowie w z dziennikarkami gazety wyborczej, że Harry Potter, który nie będzie już wygnali dopuszczany do Dody jako lektura w szkole i dziś i był jest szkodliwy, ponieważ propaguje szkodliwą wizję społeczeństwa podzielonego na kasty czy to co teraz zrobimy w szkolnictwie wyższym i tym licealnym to nie jest właśnie powód do społeczeństwa podzielonego nakaz jednak lista będzie miała dostęp do tych lepszych szkół, a ci, którzy z różnych przyczyn również statusu społecznego nie będzie ich na to stać na wyjazd do liceum do dużego miasta albo wyjazd na studia do dużego miasta tylko zdecydują się na szkoły zawodowe inni pozostaną w swojej klasie społecznej czy ja powiedziałem na czym zależy na tym, żeby szkoły szkoły zawodowe podnosiły swój prestiż i rozumni to się już zresztą dzieje, dlatego że ludzie z wykonujący dobrze swoje zawody o odnoszący sukcesy w rzemiośle cieszą się szacunkiem w swoich środowiskach nie ma tego nie ma tego karkas owego podziału na tym tle Jateż chyba nie już nikt nie powiedziałem, że szkoły mają być elitarne bujanie niespecjalnie lubię to słowo ono zostało nieco z dywanu zdenerwowany tak w języku debaty publicznej jest chyba chyba waha obym się przed w ogóle jego używaniem to jest jakaś hierarchia oczywiście jakaś hierarchia zwłaszcza, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o szkolnictwo wyższe musi musi obowiązywać, bo inaczej mamy kryzys pyta o nich, ale ma ten, którym pan powie, że Uniwersytetu chwilę w kwestii in inflacja dyplomów no trudno mówiła pani o Harrym Potterze i jak to tę opinię podtrzymuje to znaczy właśnie tak i tak wygląda świat przedstawiony Harrego Pottera w spocie zespół podzielony na kasty i interes podział magiczny on nie ma racjonalnego uzasadnienia, że mówimy o szkolnictwie o hierarchii społecznej budowanej na na prestiżu zawodów 1 mówimy o czymś, o czym się empirycznym oczywiście co możemy ogarnąć czym przez racjonalnie wytłumaczyć, gdy jest w Harrym Potterze mamy podział magicznej potrafimy tego nie potrafimy tego zracjonalizować prawda możemy tylko przyłożyć oko jak i komisji Senatu steka w interes taki żart hotel działa magia lat działa jednak rząd, czyli dla poprzez ustanowienie Rosjanie tunel jest trudne innego tak to coś z prawdziwego kloszy efekt jest ten sam ludzie na dole niewiele mają dopowiedzenia i chce mnie pani oskarżyć o takich ocen stanu rzeczy mówi nic nie niech to nie jest oskarżenie chce go pokazać, że to też jest podział nakaz ten, że jak też wbre w pana wyrażane wcześniej poglądom oczyszczenie to jest fakt, że teraz rozmawiać albo też, że pani mówi no ludzie nadal nie mają w zbyt dużo do powiedzenia to jest taka generalizacja ligi i on ogarniającej całą misję społeczną i teraz to zdanie z równie prawdziwie, jakiego zaprzeczanie zaprzeczanie jest takie żyjemy w demokracji o tym kto rządzi Dec decyduje demos każdy Mar bal równe prawo głosu we wszystkim gnój w IMI, jeżeli rząd popełnia błąd to są wybory i następne i można go rozliczyć, a jeśli to referendum, które słyszeliśmy przed chwilą informacja dojdzie do skutku jak zachowa się pan prezydent jak pan myśli to jest pytanie do pana prezydenta i ja wiem jak ja się zachowa on jak mogę powiedzieć to będę przekonywał że, żeby poprzeć tę reformę, dlaczego proszę raz się temu wraz z zbierze się ilość głosów pod referendum nie, dlatego że zginął w grę, dlatego że występuje jako rzecznik tej reformy może ktoś zwrócić uwagę, że nie uważam, że reformy za działanie magiczne Jarosz uważa, iż realne także rząd wie co swoje postanowienie to tu tak wdraża niezależnie od tego jak wiele głosów społecznych przeciwko, czyli jest jednak działanie magiczne zdanie, dlatego że, że to jest działanie administracyjne, że to jest działanie związane z przygotowaniem nowego programu wszyscy, którzy są w 2 w prawy wprowadzanie reformy oświaty nie są zaangażowani Czarodzieje oddali różdżki jest tam, gdzie inni są bezużyteczne w tym stylu w tym samym procesie Institute jest tutaj może zgłośmy się na to nie ma i to tak zupełnie jak w myśleniu o tym, że to kreacjonizm jednak jest teorią wyższą niż rewolucja, a jest premiera myślenie magiczne panie profesorze to w zmieniamy teraz poziom dyskusji wizy wznosimy się jeszcze wyżej na temat film na temat związany z filozofią przyrody relacjami między naukami przyrodniczymi filozofią on musi powiedzieć, że naukowcy z przyrodą z neutralnie to przerasta jestem tylko skromnym historykiem literatury i dojrzewaniem nigdy no ale powiedział pan, że zdanie katechetów jest ważne i bierzemy pod uwagę przy tworzeniu listy lektur zupełnie nie rozumiem, dlaczego dla pana zdanie katechetów jest ważne przy tworzeniu listy lektur, a dlaczego a dlaczego nie miałby być ważne no przecież, na których pełniąca funkcję wychowawczą jeśli kontrahenci są wychowane, a nie są nie katecheci są od wykładania religii to nie jest to samo co wychowanie to zależy jak wiara prawda analogiczny częścią częścią religii jest etyka oparta na wierze i ich i oczywiście nie można powiedzieć katecheci, zostawiając część nauczania kościoła na boku, ale równie dobrze powinien pan wysłuchać zdania innych agnostyków czy innych laików pod uwagę przy tworzeniu listy lektur, w jakich pogodzić z no ale bierze się, ale lista lektur jest lista lektur nie jest nie ginie nikt nie ma charakteru wyznaniowego nitek z takimi ludźmi z takim zarzutem nie spotkałem się do tej pory no to z tym myśleniem magicznym Ależ ma dużo wspólnego już nie wracajmy do tego chciałabym zapytać czy widział pan spod Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący reformy edukacji ten z dobrą zmianą z absolwentami szczelnie szczerze przyznam się, że jeszcze go nie zdążył rozegrać krótko opowiem to jest bardzo dobrze zrealizowany MR wysokiej jakości spod reklamowych, które pokazuje absolwentów jak go zrozumiał z 2040 roku i oni opowiadają, że zostali Info np. 1 z nich mówi w chwalą się swoimi zawodami i mówią, że osiągnęli dzięki dobrej szkole, czyli szkole po dobrej zmianie 1 z nich mówi n p . że jest właścicielem firmy informatycznej dzięki tej dobrej zmianie w szkole drugi jest 1 za dizajnem w grach komputerowych i t d . wie pan mamy niezliczoną ilość właścicieli firm informatycznych czy musimy czekać do 2040 roku i czy dobra zmiana przyniesie akurat takie zawody tobym się zastanowił, ale to trudno mit komentować spot, którego nie widziałem po prostu, gdybym nie wypowiadał się na temat tego spotu zarobiłby trochę tak jak ci uczniowie, którzy zamiast przeczytać lektury czytają streszczenie, więc nie nie o nie powinienem tak teraz będą dopiero czytać streszczenie mają więcej lektur do przeczytania wciągu roku niż do tej pory do reformy robi się po to, żeby już ograniczyć to czytanie streszczeń i z skłonić wszystkich do pozytywnego stosunku do lektur no ale jak to wówczas, kiedy idzie to w OZE w przeciwnym kierunku, bo poprzednia zmiana na liście lektur spowodowała, że wprowadziła możliwość czytania niektórych lektur fragmentami sporo lektur była do wyboru teraz są jest niemal fragmentów innym jest więcej lektur na tej liście to właściwie wprost się prosi, że teraz będzie jeszcze trudniej tym uczniom z ZUS wie pani nikt nie lubi tego, czego nie zna prawda jest młodzież nie nie jeśli już jest prawdą, że młodzież czy jakaś część społeczeństwa nie lubi czytać no to, dlatego że zmniejszy ich szkoła wprowadza listę lektur obowiązkowych wprowadza element przymusu i co w tym złego w i nie wiem czy coś złego, ale edukatorzy z całego świata i ci, a jak pani przerwę w japońskiej jeśli tanimi raz pozwoli sobie przerwać dorosły to ich jesteś także mamy jakąś taką dziwną dziwną skłonność mówienie o języku polskim polegającą na tym, że człowiek czy mody czy dorosły na każdym kroku spotyka się z jakimiś obowiązkami Mrożka wychodzi ze szkoły jako absolwent pracuje w banku ta ma obowiązki przymus to każdy idzie do korporacji ta ma przymus pracy gdziekolwiek tam są tam tam jest lista obowiązków i i czynności co musi wykonywać przymusowo to samo jest to to samo jest w innych przedmiotach szkolnych to musimy obowiązkowo wykonać jakieś ćwiczenia na wychowaniu fizycznym prawnym gdyż, dlaczego w tych dyskusjach edukacyjnych UE uważa się, że tylko na języku polskim w ogóle nie powinno być źli nic obowiązkowe tylko wszystko powinno mieć formę zabawy i służyć służyć za z WOS rozrywce no to jest trochę tak jak w tym jak w tym powiedzeniu z ze znanej komedii polskiej prawda, jeżeli my nie będziemy, jeżeli my nie będziemy wprowadzać pewnych tekstów na zasadzie obowiązku noty w będziemy traktować czytelnictwo jako rodzaj działalności rozrywkowej formy odpoczynku w 2 każdy będzie czytał to co lubi to znaczy, pardon każdy będzie znał te lubił te piosenki, które znał padną to jest taka to jest tak tak takich takie powiedzenie z filmu rejs z lubił te piosenki ze znanych jest w głowę w rozłożystych filozofię, że dyscyplina może nam pomóc w przezwyciężeniu kryzysu czytelnictwa, ale mam jednak kryzys czytelnictwa John Hardy, który nie jest autorem książki o tym co tak naprawdę działa w szkole inne mówi, że jeżeli chcemy, żeby uczniowie czytali musimy uświadomić po co się czyta czyta się dla przyjemności i dla przyjemności Poznania wiosną na ryzyko to jest kwestia jednak światopoglądowa, ale jeszcze bym chciał zapytać w ten obowiązek ten, który był do tej pory nie sprawił, że uczniowie zrezygnowali z bryków po prostu nie czytali najchętniej książek oczywiście uogólnia w tej chwili korzystali z bryków, które zresztą są w internecie dostępne 1 kliknięciem co zmieni w tym wprowadzenie obowiązku i zwiększenie tej listy, bo jak ja wolę jak powiat jak jadą prosto rzecz kilka lat pływa się też dla przyjemności, ale proszę zwrócić uwagę inni jak nieprzyjemne jest jak nieprzyjemne jest nauka pływania ile razy trzeba się za krztusiec dziś i jak nieprzyjemnie schodzi do zimnej wody w co prawda, zanim nauczymy się pływać jest za, zanim wpływamy na jaw prawda dla przyjemności i tak samo jest wskażą umiejętnością po początki zawsze są trudne, ale jeśli nie przy niej przed nie podejmiemy tej próby no to nigdy nie nie będziemy odczuwali 31 czy nasi uczniowie nigdy nie nigdzie nie nie będą mieli tego, o czym pani mówiła tej satysfakcji satysfakcji intelektualnej z lektury czy przyjemność z flotą mówi pan do mnie ja jestem przekonana, że czytałam pod kołdrą latarką i całe wakacje spędzała w bibliotece, ale jak to wytłumaczyć uczniom czy ten narzucenie tego obowiązku niczego nie zmieni, bo oni jak im więcej obowiązków tym więcej Greków teraz o tym jak to wytłumaczyć uczniom to jest temat sztuki pedagogicznej w dal natomiast jeśli o to oto ważną sprawę braków ani potrąciła inni rzeczywiście da nam należy pamiętać, że te zmiany oświatowe, które się zaczynają im i nie mogą się ograniczyć do zmian strukturalnych administracji za tym musi pójść cały szereg działań programowych instynkt pedagogiczny oraz związanych właśnie z rozwiązaniem takich problemów w, o których tutaj mówiłem jak to zrobić no to jest od osób o osobne pytanie niełatwo na nią odpowiedzieć, ale możliwa, ale odpowiedź na nie można i jeśli pani na początku pytała, jaka ma być moją rolą to np. tutaj o tym, wiedział jako swój honor Ano ponieść jakieś pomysły takie konkretne inwestycje taniej ministra edukacji Anna Zalewska mówiła coś o wprowadzeniu obowiązkowej godziny czytania dla małych dzieci, ale nie widać tego fundusz w programie to parę myśli nieuczesane na ten temat to przede wszystkim to nie jest tak uczynni inni nie operujemy takimi k generalizacja mi dotyczącymi młodzieży czy studentów, że generalnie oni mają dystans do lektury moje doświadczenie wskazuje na coś innego to znaczy nigdy nie było tak, żeby młodzież kochała czytanie lektur i nie było tak nie nie jest tak i nie będzie tak w bliżej nieokreślonej przyszłości natomiast młodzież pod tym względem przyjmuje różne postawy i zawsze jest część klasy zawsze jest z części pokolenia zawsze jest część rocznika, a składające się z osób, które mają zainteresowania humanistyczne, które mają predyspozycje w tym kierunku, które nie są zaciekawiony i chcą iść do przodu i chcą i chcą się uczyć chcą chcą poznawać coś nowego albo przezwyciężać trudności, a więc czy przede wszystkim trzeba zwrócić w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na to NATO na tę część młodzieży żeby, żeby oni mogli oni mieli pole do opisu szkód w dzisiaj przy tych przed tym względzie traktowaniu przy tym oraz zachowanie pracodawcy zrównaniu wszystkich do poziomu testu to jest w z niemieckiego w tym co jest niemieckiej w niezawisłych, jakby trochę Elton John Connolly Chris stary Polestar słowo zadomowione w Porsche Holding, który to jest 1 rzecz druga rzecz to są takie działania, które kiedyś były właśnie zaprzestano ich była kiedyś biblioteka analiz literackich były wydania szkolnych lektur ze stentami przystosowanymi do oczu wód czystych do tego trzeba wrócić pewnie są jeszcze inne metody metoda prof. Andrzej Waśko specjalistą w zakresie polityki oświatowej jego program to solidne nauczanie dla wszystkich wychowanie patriotyczne i tańsze podręczniki to mówił tak promował pan Jarosław Kaczyński w kampanii wyborczej do Sejmu, kiedy pan startował z okręgu kaliskiego Leszczyńskiego ja bym chciał oto wychowanie patriotyczne zapytać w co pan uważa, że w w nie chce powiedzieć, że w 2001 . wieku tylko wczasach, w jakich w tej chwili żyjemy w czasie globalizacji w czasie wielkiej migracji ludów jednak problemów, choć Czechy i zjednoczonej Europy mniej wychowanie patriotyczne w rodzaju nauki i w czwartek nauki w opolskiej historii głównie polskiej geografii i polskiej literatury, czyli skupienie się na własnej narodowej wyłącznie spuściźnie czy to ma sens i czy to idzie w jakby w parze z cywilizacją to dlaczego wyłącznie pani powiedziała wyłącznie ja uważam, że to ma sens i zaraz wytłumaczył, dlaczego to nonsens, ale nie po nie powiedziałbym nigdy się wyłącznie należy się do tego ograniczać ruch rzeczywiście przesadziłem głównie głównie głównie w związku z tym, że Tim pierwotnie socjalizacji człowiek odbywał w określonym środowisku językowym i kulturowym to jest środowisko narodowe, a teraz pyta pani z o sprawy ważnymi zasadniczą czy wychowanie po patriotycznym nie jest dzisiaj anachroniczne Otóż nie jest wbrew wtargnięcie na życie i nie rządzą i patrioty są bardzo jeśli tak oto, kto to to w jawny w Anglii prostuje, że ja nie myślą o takim kształcie w tylko tylko chyba tutaj łatwiej, by się nam było poznać naraz co się dzieje jeżeli, jeżeli zdecydujemy wychowanie patriotyczne myślimy, że przyjmiemy taką filozofię, że przecież żyjemy w zjednoczonej Europie że, że społeczeństwa są wielokulturowej powinniśmy i powinniśmy tworzyć jakąś tożsamość ponad narodową np. Europejską i tamte tamte sprawy są pasy Otóż po pierwsze, jak widzimy z tego razem z języka francuskiego w układ po jest jak i jak widzimy, że we jak widzimy nie powstaje demos Europejski nie powstaje Europejska tożsamość przeciwnie historia toczy się w cyklach i teraz mamy taki taki cykl powrotu do korzeni taką fazę tego cyklu, a po drugie, a po drugie, jeżeli nie przywiązuje dostatecznej wagi do wychowania patriotycznego to rozpada nam się wspólnota narodowa to poczucie przynależności do 1 narodu słabnie, a ich wtedy Wenta ten naród dzieli się na plemiona naród kiedyś powstał poprzez zjednoczenie plemion, ale gdzieś w niedzielny, a widzimy teraz ta wizja jest takie pojęcie plemion politycznych jest taka teoria w rywalizacji politycznej społeczeństwa, gdzie dzielą się też grupy przyjacielskie część rodzin na zwolenników i przeciwników w danej opcji politycznej czy dany wierzyciel widzimy to na każdym kroku jeśli jeśli popatrzymy na temperatury w współczesnych konfliktów politycznych jest właśnie mamy mamy do czynienia z taką wtórną rywalizację społeczeństwa i do tego jest potrzebny wychowanie Poli patriotyczne, żebyśmy przy wszystkich różnicach mogli także miarkować swój styl swoje namiętności politycznej przy każdej okazji pamiętać, że jesteśmy wszyscy członkami tego samego narodu może to zobowiązuje, że to wcale nie jest anachroniczne, że z tym się wiąże piękne rodowód historyczny wielkie dziedzictwo, które trzeba też oceniać silny oczywiście bez przer w przed przesadnym gloryfikacji jest w Pakistanie ze zdrowym rozsądkiem no ale to wszystko powinno być, czyli wdrażanie w czwartej klasie listy bohaterów narodowych do wyłączenia ich życiorysów opowiada takie polecenie podstawy programowej uczelni opowiada historię n p . mieszka Chrobrego i tych innych królów polskich oraz bohaterów głównie wojennych myśli pan, że rzeczywiście pomoże nam przezwyciężyć kryzys Smoleński w społeczeństwie to mówi pani zapewne postawi do historii Lecha to ale ja zasadniczo myślę, że w tym, że i jest w taki w nowo to jest jakaś droga do przezwyciężenia tego kryzysu mec wpisaliśmy do postawy także legendy polskiej, żeby się, by dzieci właśnie małe dzieci znały legendy o Lechu o Wandzie Kraków, bo legendy o VAT zawierają z działaniem SOS no i legendy, że zawierają w sobie zawierają w sobie pewien pierwiastek mitycznej, który jest dziennie niezbywalną częścią życia społecznego i istocie wprowadza też są zawsze wprowadzono najmłodszych lat to jest proste to jest sympatyczna nie jest szkodliwy w jeszcze bym chciała zapytać czym się różni pierwiastek mityczna pierwiastka magicznego, ale już nie mogę w kolarstwie kończy czas dziękuję bardzo dziękuję, że zechciał pan przyjął zaproszenie prof. Andrzej Waśko koordynator doradca prezydenta RP i koordynator reformy edukacyjnej nie właśnie z urzędów ordynatorem jest pan minister Kopacz ja jestem doradcą prezydenta tak mówił pan prezydent Andrzej Duda, ale rozumiem był moim i państwa gościem dziękuję bardzo teraz informacje, iż to Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - ALEKSANDRA PEZDA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA