REKLAMA

Zachował się jak człowiek, który żyje w kraju, gdzie prawo działa według zasady dobra i słuszności. Krzysztof Olkowicz!

OFF Czarek
Data emisji:
2017-01-18 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w tym roku po raz siódmy radio TOK FM wręczy nagrodę Radia TOK FM imienia Anny Laszuk za wyjątkowy wpły w na rzeczywistość tym razem też wpływ dotyczy roku 2016 i do niedzieli 22 stycznia czekamy na państwa zgłoszenia proszę na adres nagroda małpa to krok KSM napisać, kto wg państwa taki wyjątkowy wpły w na rzeczywistość w 2016 roku miał nagroda mogła to krok FM i bardzo proszę uzasadnić kilka słów uzasadnienia, dlaczego państwo sądzą, że ta ani inna osoba w Rozwiń » kwietniu 2014 roku w statuetkę i nagrodę odebrał odegrał i odebrał człowiek, który został nominowany za to, że zachował się jak człowiek, który żyje w kraju, gdzie prawo działa wg zasady dobra i słuszności płk Krzysztof Olkowicz, który jest dzisiaj moim gościem dzień dobry witam serdecznie dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu dzisiaj zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich były dyrektor Okręgowy służby więziennej w Koszalinie w 2014 roku odegrał odebrał znowu z tym odegrania odebrał pan nagrodę dla pana, bo bije pan kawkę, a więc działamy dla pana też taką moją prywatną nagrodę batonik za 99 gr posmaku kokosowych dachem, a ta sprawa batonika za 209 k wsi wszystko jest zamknięta i odłożona ad Acta czy w czasie imprezy trafił w kolorze jest ponownie okazja podziękować stacji za to ogromne wyróżnienie Joannie spodziewam się, że zostanę laureatem w państwa w stacji muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu, że jestem przeświadczony o tym, że ta nagroda odegrała w moim życiu zawodowym bardzo istotną rolę myślę, że to, że dzisiaj pełnię funkcję zastępcy rzecznika ma też związek z tym, że państwo dostaliście problematykę, którą się zajmuje i ta nagroda pewnie też odegrała pewną rolę dlatego dla mnie każdy, kto dzisiaj będzie laureatem tej nagrody jest osobą tak ważna pytamy naszych słuchaczy, ale pytamy także byłych laureatów czy ma pan nazwisko lub nazwiska osób osoby organizacji, które wg pana miały szczególny wpły w na rzeczywistość 2016 roku ja nigdy nie byłem teoretykiem prawa jestem praktykiem i dlatego imponuje mi postawa pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf, dlaczego dlatego, że jest ona dzisiaj strażnikiem niezależności sądów i niezawisłości sędziów jest ważnym symbolem szacunku dla konstytucji zajmuje się osobami wykluczonymi z osobami, które znalazły się w miejscach detencji, mimo że oczekują pomocy chociażby z powodu ich niepełnosprawności psychicznej przez te 1,5 roku pracy w biurze rzecznika odwiedziliśmy blisko 120 skazanych w zakładach karnych i wśród nich znaleźliśmy osoby chore psychiczne osoby upośledzone umysłowo na dzień dzisiejszy już mamy 9 w kasacji napisane do Sądu Najwyższego mamy również z 22 wnioski o wznowienia postępowania w jak dziś jestem przeświadczony, że jeżeli to, o czym mówi pani resort Gersdorf, że rozstrzygnięcia sądów są uzależnione nie tylko treści regulacji ustawowych, ale także odpocząć od postawy sędziego od sumienia sędziego to w końcu wszyscy wiemy co jest dobre co jest złe ta teza pani profesor powoduje, że jestem przeświadczony o tym, że te kasacje IT wnioski zostaną rzetelnie przez Sąd Najwyższy rozpoznane, a tu przywraca wiarę w to, że wymiar sprawiedliwości kieruje się pewnymi wartościami aksjologicznymi, a nie tylko martwą literą prawa i no bo mamy literę prawa, ale też to prawo zadziałało potrzebne osobne się zrozumieć ducha prawa no tak my możemy przeciwstawiać prawo stanowione prawo naturalne naturalnemu uważam, że nie ma takiej potrzeby pierwszy z rzeczników praw obywatelskich mówił w ten sposób, że pani prof. Ewa Łętowska mówiła w ten sposób, że prawo mamy dobre prawo mamy mądrzejsze od ludzi problem jest tylko w tym jak to prawo i stosujemy, jeżeli podchodzimy wyłącznie ich literalnie do przepisów to kasa będzie trudno o to, żeby społeczeństwo uznało to prawo za sprawiedliwe co jest słuszne co jest sprawiedliwe, a my potrafimy powiedzieć, jeżeli dzisiaj, ale pewne problemy z autorytetem wymiaru sprawiedliwości to nie, dlatego że mamy sędziów leniwych źle pracując problemy, dlatego że zapominamy o tym, że właśnie obok tej litery prawa musi być sumienie sędziego sędziego, który stosuje to prawo, jeżeli uruchomimy sumienie sędziego myślę, że rozstrzygnięcia sądów będą cieszyły się społeczną akceptacją sumienie często pojawia się w różnych powód kontekstach Szkot aptekarze chcieliby, żeby mogli wykorzystać swoje sumienie swojej pracy lekarzy teraz okazuje się, że sędziowie potrzebują, aby była pewna klauzula sumienia nie tu nie chodzi o to, żeby wprowadzać specjalne klauzule tu chodzi o to, żeby wiedziałem zawsze w obszarze prawa karnego materialnego, czyli prawa, gdzie oprócz opisu czynu jeszcze sędzia musi rozstrzygnąć kwestie społecznej szkodliwości tego czynu czy to przy wykroczeniach czy przy przy przestępstwach i to najczęściej rozstrzyga o tym czy jego wyrok jest społecznie akceptowany czy nie, jeżeli sędzia potrafi zastosować prawo przy zastosowaniu znowu pewnych wartości aksjologicznych przy ocenie dobra i zła i zasad słuszności sprawiedliwości to rozstrzygnięcie to z całą pewnością spotka się z akceptacją społeczną i o tym, dzisiaj mówi wyraźnie pani prof. Małgorzata Gersdorf dlatego jest w mojej ocenie moim kandydatem na tą nagrodą, a dominuje Krzysztof Olkowicz zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich były dyrektor Okręgowy służby więziennej w Koszalinie i także laureat nagrody Radia TOK FM imienia Anny Laszuk panu pułkownikowi tę nagrodę przyznaliśmy w kwietniu 2014 roku do naszej rozmowy wrócimy po informacjach Radia TOK FM informacje o jedenastej w 20 w przypominano raz jeszcze Szanowni państwo nagrodzie Radia TOK FM imienia Anny Laszuk po raz siódmy wręczymy ją w tym roku do niedzieli 22 stycznia, czyli jeszcze kilka dni mogą państwo zgłaszać kandydatury osób instytucji podmiotów, które miały wyjątkowy wpły w na rzeczywistość w minionym 2016 roku Krzysztof Olkowicz zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zgłasza prof. Małgorzatę Gersdorf i zastanawia się panie rzeczniku kiedyś panie pułkowniku oraz pani rzecznik koncertu, a uszy niestety o tutaj położyć, żeby nie dotykały tego urządzenia jak pan znajduje zmianę w swoich obowiązkach zawodowych z więzienia w pewnym sensie do biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też koncentruje się pan no OSO Bach odbywających kary tak 30 lat skutkuje tym, że zebrałem ogromne praktyczne doświadczenia jak postępować z ludźmi wykluczonymi dzisiaj szczęśliwy jest to, że mogę kontynuować moją pracę związany złożoną już pomocą osobom, które znajdują się w różnych miejscach detencji, bo to przecież nie jest tylko zakład karny trzeba myśleć, ale dziś, nadzorując krajowy mechanizm prawny z prewencji widujemy młodzieżowe ośrodki wychowawcze zakład poprawczy domy pomocy społecznej, a teraz również rozpoczęliśmy nad wizytacje w zakładach i domach, które prowadzą całodobową opiekę nad osobami starszymi chorymi niepełno sprawnymi dzisiaj te doświadczenia praktyczne mogą wykorzystywać w pracy w biurze rzecznika to jest taka dobra kontynuacja kiedyś wydawało mi się, że może te przypadki, które zostały ujawnione są pojedyncze sporadyczne okazało się jednak że, badając sprawę osób wykluczonych niepełnosprawnych można z tą pewnością stwierdzić, że są to problemy systemowe problemy, które wymagają naprawy i dzisiaj głęboko wierzę w to, że uda się wprowadzić takie zasady, żeby osoby chore psychicznie osoby upośledzone umysłowo nie przebywały w zakładach karnych czy w aresztach śledczych ale kto będzie duży problem o jakich liczbach mówimy w ogóle część tych osób przebywa w w oddziałach terapeutycznych w tygodniach w całej Polsce przybywa ponad 1000 osób czy komuś stół to są osoby ze stwierdzonym upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym stopień umiarkowany oznacza poziom rozwoju przy ich psychicznego przystosowania społecznego, który osiąga człowiek w wieku 15 lat na poziomie dziesięciolatka rodzi się zatem pytanie o odpowiedzialności karnej podlegają osoby, które ukończyły minimum 17 lat co do zasady w pewnych wyjątkowych przypadkach co do 15 lat to co robią w takim razie osoby z poziomem rozwoju dziesięcioro Radka w zakładach karnych stąd właśnie te kasacje stąd wnioski o wznowienie postępowania stąd prośba do policjantów, aby w przypadku umów i zatrzymania takiej osoby i dokonywali oceny stanu zdrowia psychicznego, bo nikt tego dnia oczekuje, ale taka sugestia chociażby w protokole zatrzymania o trudnościach z nawiązania z nawiązaniem kontaktu z taką osobą może skutkować tym, że sprawa nie trafi na posiedzenie niejawne, że sąd zobaczy takiego sprawcy, a jak Zobacz jestem przekonany, że wyrok będzie brzmiał zupełnie inaczej, że będzie miał zapewne zapewnionego pełnomocnika adwokata tak pokieruje sprawami, żeby prawa takiej osoby były przestrzegane również należy też uczulić n p . na opinie ekspertów, które bywają różnej jakości bardzo ważne jest dzisiaj rzetelnie przeprowadzone badanie w oparciu, o które biegli sporządzają opinię sądową psychiatryczna i mam wrażenie, że czytając setki tych opinii, że opinie dotyczące stanu zdrowia psychicznego są na dobrym wysokim poziomie znacznie trudniej taką ocenę zawrzeć w stosunku do orzeczeń sądowo-psychiatrycznych dotyczącego osób upośledzonych umysłowo w dzisiaj, żeby określić stan zdrowia stan upośledzenia i trzeba przeprowadzić konkretne badania w szeregu tych opinii sądowo-psychiatrycznych nie ma np. zmierzonego ilorazu inteligencji to oznacza, że w sposób taki powierzchowny przeprowadzono badania ostatnie, o czym rozmawialiśmy w Instytucie psychiatrii sądowej sponsorem Hetmanem cieszy się z tego, że profesor nie bronił na siłę tych, którzy w sposób powierzchowny przeprowadzają tych te badania wręcz stwierdził, że czuje się zażenowany zawstydzony, że takie opinie mogą powstawać to dobry sygnał, bo to oznacza, że środowisko również lekarzy psychiatrów zdaje sobie sprawę z tego, że taka opinia może później skutkować pobytem w zakładzie karnym, a taki pobyt to prawdziwy dramat dla i tego skazanego i dla samego więzienia mówi pan o problemie systemowym jak ten system problem systemowy naprawić w tym momencie, jakie wg pana swą najskuteczniejsze działania przede wszystkim wiele z tych osób jest upośledzonych od wczesnych lat dzieciństwa w wiele z tych osób ma orzeczone przez komisje orzekające niepełno sprawność i jakby te informacje nie docierają do sądu jestem przekonany, gdyby sąd miał pełną informację co do stanu zdrowia psychicznego rozstrzygnięcia, które by zapadły byłyby zupełnie inne każdy może odegrać tutaj właściwą rolę powiedziałem już o policji, kiedy policja zasygnalizowała, aby problem związany z niepełnosprawnością intelektualną ogromną rolę mogą odegrać kuratorzy sądowi bardzo często w trybie uproszczonym zapadają wyroki w drobnych sprawach sąd nie widzi tego wskazanego zapada wyrok w postaci czy to kara ograniczenia wolności czy drzewny ten wyrok nie jest wykonywany zwraca się sąd do kuratora i teraz znowu zależy od tego w jaki sposób kurator zbada sprawę, jeżeli w będzie dociekliwy, jeżeli będzie chciał pozyskać informacje chociażby z ośrodka pomocy społecznej chociażby w instytucji in takich jak wójt krzyż tam często jest wiedza na ten znana na ten temat to na pewno nie będzie wnioskował, żeby w przypadku, kiedy jest np. orzeczona niepełnosprawność i ustalone, że nie może on taki skazany podjąć zatrudnienia to kurator nie napisze wniosku zamiany kary ograniczenia wolności polegającej na wybudowaniu niż nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne na karę bezwzględną, więc wszyscy na pewnym etapie muszą się wykazać rzetelność, bo wszyscy muszą mieć świadomość, że efektem tego może być pobyt w takiej osoby w zakładzie karnym, a on w takiej sytuacji nie jest to miejsce dla osób chorych psychicznie czy osób, które nie są upośledzone umysłowo również ustawodawca powinien mieć głębszą refleksję, a jeżeli znowelizowano kodeks postępowania karnego i ustalono, że można zastosować areszt tymczasowy w stosunku do osoby niepoczytalne jej to ja chciałbym przypomnieć, że art. 31 rozpoczyna się od słów nie popełnia przestępstwa, jeżeli nie popełnia przestępstwo osoba niepoczytalna to dlaczego w stosunku do takiej osoby dzisiaj można zastosować areszt tymczasowy i znowu się zgadzam, że coś trzeba zrobić no tylko to kodeks postępowania karnego pozwala na zastosowanie aresztu, a poza systemem więziennictwa, ale to znowu trzeba przyjąć rozporządzenie wspólnie minister sprawiedliwości i minister zdrowia, które określi te placówki, w których można stosować areszt tymczasowy w stosunku do osób psychicznie chorych czy upośledzonych umysłowo w ministrowie zostali zobowiązani treścią art. 260 kpk do określenia takich placówek niestety określił wyłącznie placówki służby więziennej, pomijając placówki wolnościowe kpin, w których mogłyby przebywać takie osoby 3 takie osoby, a wg tego co zostało dziś określony mogą przebywać w aresztach natomiast nie powinny przebywać, bo nie popełnia przestępstwa przecież my wyraźnie rozróżniamy czyn o przestępstwa, żeby czyn był przestępstwem to musi być zarówno społeczna szkodliwość czynu jak wino, a my wiemy, jakie okoliczności wyłączające winę i wiemy, że niepoczytalność należy do tego okoliczności, jeżeli zatem nie popełniono przestępstwa to konsekwencją tego musi być osadzenie w tej osoby, jeżeli względy bezpieczeństwa naturalnie tego wymagają poza systemem więziennictwa więzienia są dla przestępców, a nie dla osób chorych upośledzonych, ale takie osoby szasta się znajdują rozumiem, że w ramach swojej działalności odnajduje pan to osoby i on, jeżeli tak znowelizowano art. 263 kodeksu postępowania karnego ustalono, że można tymczasowo aresztować osobę co, do której już jesteśmy przekonani, że nie popełniła przestępstwa no to i jest to jakiś nielogiczny stosowanie prawa z więzienia nie są dla osób chorych osób upośledzonych natomiast, jeżeli takie osoby stanowią zagrożenie to trzeba przyjąć, w jakich placówkach, w jakich zakładach specjalistycznych lecznictwa psychiatrycznego takie osoby powinny przebywać do tego zostali zobowiązani ministrowie spra w ministrowie sprawiedliwości i minister zdrowia taka delegacja jest w przepisach prawa to delegacje trzeba wykonać w tej sprawie zwracaliśmy się ze skutkiem to czekamy teraz na odpowiedź tym razem pani premier zwracaliśmy się dwukrotnie do ministra sprawiedliwości, a teraz zwróciliśmy się do pani premier pani premierowi oraz przegląd, a więc być może przy okazji będzie pamiętała, żeby zapytać też o tym, kwestie ważne jest to, żeby w więzieniach przestrzegać godności tych osób, a warunki pobytu więzieniu dla osób chorych psychicznie dla osób upośledzonych umysłowo z całą pewnością naruszają godność całą pewnością stanowią dzisiaj podstawy do uznania, że wobec takich osób można robić zresztą Europejski Trybunał praw czeka można uznać, że stosowane są tortury wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM Krzysztof Olkowicz zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich jest państwo mają gościem informację o 1140 po informacjach wracam Krzysztof Olkowicz zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich jest państwa i moim gościem Ministerstwo Sprawiedliwości zastanawia się na takim pomysłem, który znamy z n p . z wymiaru sprawiedliwości sądownictwa amerykańskiego czynny przez państwo, którzy znają film aż 813, czyli skazani nasz zasięg nudne wiedzą czy do zorientuje się, o co chodzi o takich przykładów jest, więc chodzi o tzw. hostele dla skazanych, a swoje chaos, czyli takie miejsce, gdzie ktoś, kto skończy odbywanie kary może spędzić trochę czasu, zanim gdybać czy tak jest takie jak choćby może to czyściec pomiędzy tym piekłem więzienia, a niebem życia na wolności w rynku przypomnę, że skazany postać grana przez Morgana Freemana wychodzi na wolność i trafia do takiego mieszkania, ale również ma zapewnioną pracę pracuje w sklepie jako pakowacz, ale takiej osobie stworzoną szansę na to, żeby nie wróciła do swojego środowiska dzisiaj problemem są właśnie ci skazani, którzy w polskich warunkach takiej szansy nie otrzymał nie otrzymują jest pytanie przy recydywie sięgającej blisko 50 % czy to swą błędy z okresu odbywania kary czy to jest brak efektywnej pomocy postpenitencjarnej po odbyciu kary bardzo często tacy skazani przeszli różne programy resocjalizacyjne zapewniono im pracę, a na wolności zostają sami dzisiaj powrót takiego skazanego to jest znowu koszt 3200 zł, bo tak mi, więc dziś ocenia się miesięczny pobyt skazanego w więzieniu przy znacznie mniejszych kosztach można zapewnić zarówno miejsce do zamieszkania jak i miejsce prac mamy fantastyczne doświadczenia w tym obszarze mamy różnego rodzaju organizacje poziomie rządowym tak jest n p . jak i stowarzyszeniem byłego hokeisty pana Dąbrowskiego w Toruniu przez Mateusza Mateusz przez jego Stowarzyszenie przeszło ponad ściółkę wskazanych w żaden nie wrócił do recydywy, gdyby tak znaleźć rozsądny sposób finansowania takich stowarzyszeń to z tą pewnością nie byłby to rząd wielkości 3200 zloty tu można, by było w oparciu o te doświadczenia rzeczywiście wprowadzić pomoc postpenitencjarną dla tej kategorii dlatego to jest dobry kierunek i myślę, że takie hostele powstaną, ale też myślę, że znajdzie się sposób dofinansowania tych instytucji organizacji, które już dziś prowadzą tego rodzaju działalność to są rozwiązania znane n p . w krajach skandynawskich tam funkcjonują od wielu lat alternatywą są już powrót do swojego środowiska i powrót do przestępstwa dlatego bardzo się cieszę, że ten problem został podjęty mi, że będą stworzone, bo jestem przekonana o tym, że będą stworzone takie hostele i czym osobom wykluczonym przez wiele lat stworzy się szansy powrotu do społeczeństwa to nie może być szok to trzeba pewne systemowo rozwiązanej w tych systemowych rozwiązań właśnie te hostele mają znaczące miejsca, jakie wyzwania stoją przed tzw. krajowym mechanizmie prewencji krajowy mechanizm prewencji wizytuje wszelkie miejsca ME detencji i celem tych obligacji nie jest ustalanie nieprawidłowości, które dzisiaj mając celem tej wizytacji jest oddziaływanie prewencyjne to, że osobom może się dziać krzywda to ta krzywda może się zdarzyć nie tylko w ciemnej ulicy, gdzie nikt tego nie widzi ona może mieć miejsce również właśnie w zakładach karnych w aresztach śledczych młodzieżowych ośrodkach w DPS ach, czyli wszędzie tam, gdzie przebywają osoby bez własnej woli dlatego w po 2008. roku krajowy mechanizm prewencji wizytuje te miejsca dlatego w oparciu o pewne standardy międzynarodowe określamy w poziom pracy z osobami tam przebywającymi wyznaczane są mu właśnie standardy prawidłowego postępowania z takimi osobami i ja mogę powiedzieć, że na przestrzeni właśnie tych już blisko 8 lat, kiedy funkcjonują funkcjonuje krajowy mechanizm prewencji możemy powiedzieć, że ty stara standardu uległy poprawie wskazujemy dzisiaj na te miejsca GM w nie odbiegamy w sposób zasadniczy od standardu międzynarodowej jako przykład podam kwestię chociażby powierzchni przypadającej na 1 skazanego w zakładach karnych dzisiaj te 4 m to jest najmniejsza powierzchnia wśród krajów europejskich to szczególny problem właśnie w oddziałach terapeutycznych, do których mówiłem i myśmy zupełnie niedawno odwiedzali 1 z zakładów karnych w województwie dolnośląskim, gdzie w 1015 metrowych w celach przebywało 50 skazanych problemy związane z infrastrukturą problemy związane z ilością kadry zatrudnionej powodowały, że wielu skazanych przebywało 2324 godziny w takiej właśnie w celi 1 ze skazanych zapytam innych dla mnie przeze mnie to dlaczego uderzył nad współwięźnia powiedział, że przez chwilę się zostać sam, a innej możliwości, żeby samemu zostać jak odbywanie kary 3 w celi izolacyjnej w tym zakładzie nie było wczoraj byliśmy na debacie KMP rodzaj we Wrocławiu z przyjemnością usłyszałem od dyrektora, że nastąpiło powiększenie tego oddziału, że powstały mniejsze cele czy powstały cele dwu i 3 osobowe, czyli stworzono możliwość poprawy warunków odbywania kary myśmy zwrócili się do ministra sprawiedliwości, jeżeli nie można dla wszystkich zapewnić tych 4 m to zapewnimy chociażby te 4 m dla osadzonych w oddziałach terapeutycznych czy Napoli w dalszym ciągu aktualny, ale z tego co pan mówi to, bo 101100 metrowe metrowych pomieszczeń, które było 50 skazanych to wypada 5 na pomieszczenie 15, czyli TV 43 m modele były zapewnione tylko przecież to są osoby, które wymagają szczególnej troski opieki to są osoby pozostawione same sobie w niewielkiej celi na niewielkiej powierzchni to tworzy dramatycznie konflikty to tworzy sytuacje, kiedy te osoby chore bardzo często upośledzone nie są osoby w stanie poradzić w takich warunkach, a są z funkcjonariuszami służby czy kiedy pojawiać się to pojawiają się głosy no dobrze więźniowie ich prawa wszystko rozumiemy, ale co z nami my też chcielibyśmy, żebyście także ona myśleli i tu znowu formą podczas już pierwszych wspólnych wyjazdów krajowy mechanizm prewencji spotkałem się z takim pytaniem to dobrze badacze prawa więźniów, a co z nami dzisiaj w każdym wyjeździe do zakładów karnych czy aresztów śledczych w grupie, która wyjeżdża z KMP towarzyszy pracownik zespołu ds. funkcjonariuszy i żołnierz my doskonale rozumiemy problem dzisiejszego więziennictwa, jeżeli w w krajach europejskich na 1 w od funkcjonariusza przypada 13 skazanego to w Polsce jest 2 × więcej, bo to jest właściwie 2 i 60 to powoduje określone problemy to skutkuje tym, że fundusze nie są w stanie zapewnić standardu, który polega na tym, że skazany przebywa 8 godzin poza tym celom jakże inaczej pracuje się w sytuacji, kiedy skazany na zorganizowany pobyt, kiedy od godziny dziewiątej do siedemnastej przebywa poza celą i ten czas jest zorganizowany przez służbę, ale do tego potrzebna jest infrastruktura czy bardzo często brakuje, bo w część zakładów karnych to jest tylko budynek Administracyjny w miejsce, gdzie mieszkają skazani no i brakuje kadry to, że my dzisiaj mamy nieco mniejsze zaludnienie zakładów karnych wcale nie oznacza, że te zakłady trzeba likwidować myślę, że to jest sytuacja, w której możemy poprawić warunki pobytu osadzonych i możemy poprawić warunki pracy funkcjonariusz nowy rok to taki moment, w którym wiele osób z polisy postanowienia noworoczne wyznaczać cele czy pan jako zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich ma wszelkie swoje prywatne cele na 2017 rok co rusz paru co pan chciał zrealizować co by on chciał osiągnąć jak generalnie uważam się, że czeka spełnionego tak zawodowo Jagi prywatnie na szczęście stan zdrowia pozwala realizować moje pasje życiowe na szczęście w dalszym ciągu mogą utrzymać moją licencję pilota samolotowego, a sprawia mi to ogromną przyjemność na szczęście w towarzystwie kolegów mogę motorem wyjechać w plener znakomicie kontakty rodzinne dzieci, które się realizuje on wnuk w ubiegłym roku urodził się pierwszy w tym roku urodzi się następny celem każdego mężczyzny jest spłodzenie syna tłum i zbudowanie domu w tym roku kończy budowę domu to powoduje, że generalnie rzecz, że ropa zostało atak drzewo jeszcze jeszcze Posadzy na tej działce mam drzewa, ale specjalnie posadzą jeszcze jeszcze żywo generalnie uważam się zaczeka spełnionego stąd myślę ułatwi życie, jeżeli przyczyną jej kariera polityczna Bieniek, ale kariera polityczna już nie wchodzi w grę, ale ogromną satysfakcję sprawia mi to, że dzisiaj w biurze rzecznika mógł realizować to co dla mnie było istotne w pracy dyrektora Okręgowego służby więziennej ten cel, czyli w pewne systemowe rozwiązania, które jestem głęboko o tym, przekonany będą skutkowały tym, że nie będą trafiały osoby chore psychicznie upośledzone umysłowo do zakładu karnego jest realny jest realne dlatego w i wiara, że można to zrobić no dzisiaj we mnie taka głęboka jak czyste - 10 też motorem jeździ jak niegdyś w tej chwili w tej chwili Motor ma wyciągnięte akumulator i czeka na teren dobre czasy, kiedy na przejażdżkę motorem sprawia przyjemność i satysfakcji na dobrą zmianę pogodową na dobrą zmianę pogodową myślę, że nowy wiosną znowu w akumulator trafi na swoje miejsce będzie można jasno to w Warszawie zresztą mnie nie na północ w Warszawie będzie można motorem furii poznać okolice Warszawy, bo nie są to znanymi okolic jak Che Guevara się pozbyć wyprawi w tak Krzysztof Olkowicz zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich były dyrektor Okręgowy służby więziennej w Koszalinie nagrodzony w kwietniu 2014 roku odebrały nagrody za rok 2013 nagrodzone nominowany za to, że zachował się jak człowiek, który żyje w kraju, gdzie prawo działa wg zasady dobra i słuszności bardzo panu dziękuję za wizytę dziękuję bardzo panie rektorze pozdrawiam państwa sugestie informacji już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a zrealizował Adam Szot Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA