REKLAMA

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie publikacji zdjęć osób, które 16 grudnia protestowały przed Sejmem

Światopodgląd
Data emisji:
2017-01-19 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
osób podgląd itp i Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz mecenas Marcin Rowiński z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry państwu Święch z państwową na stronie komendy stołecznej myślę, że nie warto ja pozwolę sobie po prostu państwu powiedzieć co tam jest tam jest napisane tak policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego komendy stołecznej policji pod nadzorem prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie wydarzeń Rozwiń » uproszczeń tych państ w bez sejmowych w nocy z szesnastego na 17 grudnia, gdy ludzie blokowali m. in. blokowali wyjazd posłów prawa i sprawiedliwości teraz policja zamieściła zdjęcia 21 osób im wzywa je lub ludzi, którzy je znają, by się na policję zgłosili i nazywa je osobami, które mogą mieć związek z tymi wyda zdarzeniami co pan na to w dzisiejszym Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu tę sprawę w tym, kierując pismo do komendanta stołecznego policji, w którym wskazał tak naprawdę niższe w jego zainteresowaniu leży opublikowaniem tego typu zdjęć, gdyż z uwagi na treść przepisu art. 80 tego pierwszego ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej natomiast zasada ta może być włączona tylko na podstawie innego wyraźnego przepisu ustawowego policja powołuje się tutaj na art. 20 ust. 2 ustawy o policji dotyczące pobierania uzyskiwania gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania w celu realizacji zadań ustawowych informacji w tym danych osobowych natomiast treść tego przepisu na co wskazywał rzecznik już od wielu lat nie zawiera upoważnienie dla policji do rozpowszechniania wizerunku danej osoby poprzez jego publikację na stronie internetowej związku z tym rzecznik zwrócił się także, że we wrześniu uważa w erze nie możemy przegrać szukamy jakiegoś przestępcę umieścić go zdjęcia tak próbuje to przełożyć Strachy na język mniej prawniczy prosto zdefiniować osoby przestępcą pomiędzy należy odróżnić tutaj osoby, która jest podejrzaną o popełnienie przestępstwa oskarżonego, o którym postawiono zarzuty ewentualnie poszukiwaną listem gończym, który jak poszukuję tej osoby tutaj wyjątkiem tej zasady jest właśnie kodeks postępowania karnego, który wyraźnie wskazuje sytuacje czy to poszukiwanie podejrzanego oskarżonego, kiedy możemy opublikować ten wizerunek to od osoby co, do której tak naprawdę, która jest podejrzewana nadal jest za może mieć związek z tymi zdarzeniami nie można za formularzy oraz związek, ale nie musi mieć związku nie wiemy tak naprawdę czy jaki ma związek jest dosyć luźno powiązane natomiast rzecznik wskazuje wyraźnie nie ma ustawowej podstawy do opublikowania tego typu wizerunku art. 20 ust. 2, a na, które powołuje się policja wyraźnie takiego uprawnienia policji wskazują też 1 wątek tej sprawy w tym, że policja teraz powinna odpowiedzieć za złamanie prawa tylko to policja powinna wskazać, jakiej podstawie to zrobił to, że to jest 1 wątek natomiast drugi wątek, którym na, które zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu to jest sam zwrot, jakiego użyto na stronie cytuje nieznane dotąd osoby naruszyły porządek prawny publikujemy wizerunki osób, które mogą mieć związek z tymi zdarzeniami podkreślmy więc, że policja w tym momencie powołuje się, że osoby, których tożsamość nie jest znana i tutaj wyraźnie wskazuje naruszyły porządek prawny, a nie, że są podejrzewane o naruszenie tego porządek oznacza to, że organ państwa, jaki jest policja w tym wypadku przesądził o treść tego komunikatu o winie tych osób co stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady domniemania niewinności i tutaj może się powołać na orzecznictwo Europejskiego Trybunału praw człowieka między nim sprawa szuwarów przeciwko Estonii, który wskazał, że domniemanie niewinności zostają pogwałcone, kiedy wypowiedź urzędnika państwowego dotycząca osoby oskarżonej o popełnieniu czynu zabronionego odzwierciedla opinię, iż osoba ta jest winna, zanim wina została udowodniona zgodnie z ustawą tutaj duże znaczenie ma dobór słów nie mówimy o uzasadnionym podejrzeniu o podejrzeniu natomiast przesądzono, że te osoby naruszyły porządek prawny w związku z tym w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich doszło do naruszenia zasady domniemania niewinności o wyjaśnienie tego zwrócą się również go w, czyli komendanta stołecznego policji wybierzesz zwraca uwagę na brak podstawy prawnej do publikacji wizerunków i na to, że zostało naruszone domniemanie niewinności co co ci ludzie mogą zrobić to znaczy z 1 strony oczywiście epok na Facebooku powstała grupa byłem pod Sejmem 16 grudnia uprzejmie donoszę pomagamy władzy ludowej w ustaleniu i wyłapaniu kontrrewolucjonistów wykonujemy samo donos i oczywiście ludzie w ten sposób gromadzą się, jakby przełamują ten strach, dlatego że wiele osób zwraca uwagę na to, że to mam po prostu zastraszyć ludzi przestraszyć ich obejrzeć coś napisze policjanta może z nich to zdjęcia ze strony zdejmie może nie, ale ludzie mogą zacząć się po prostu bać i jedyną drogą w tej sytuacji jest, ponieważ zwróćmy uwagę na nas sami na samą procedurę w tym momencie jeśli mówimy o opublikowaniu na stronach internetowych wizerunków osób podejrzewanych ma żadnego trybu ich dieta może się odwołać to jest to wszystko zależy od arbitralnej decyzji policjanta w sytuacji listu gończego mamy określone przesłanki, które muszą zostać spełnione, żeby doszło do publikacji również przepisy prawa prasowego wskazują, że musi istnieć ważny interes społeczny, abyśmy mogli opublikować danych wizerunek o tym decyduje prokurator lub są tymczasem w tym wypadku mamy nie tylko osoby, które co, do której w związku z danym zdarzeniem możemy jedynie poszukiwać w tej sytuacji niż one mogą mieć związek z tym zdarzeniem, ale wiadomo, że naruszyła właśnie to jest to jest paradoks tej sytuacji natomiast tym wypadku nie ma żadnych przesłanek które, których wymaga, któremu miałyby być wymagane, żeby je spełnić, aby mur mur można było zamieścić ten wizerunek opublikować go w związku z tym właśnie już 2011 roku rzecznik zwracał się wielokrotnie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o to, aby taką wyraźną ulgą podstawę ustawową wprowadzić, która by jednocześnie pozwalała na kontrolę tego typu sytuacji sytuacji, w których dochodzi do publikacji powrót jest jakby rzecznik nie kwestionuje tego, że tak do takiej sytuacji może dojść natomiast chodzi nam o to, że wstydu w obecnym stanie prawnym nie ma do tego podstaw uroczyście naturalnie pan używa języka od takiego bardzo prawniczego oraz gminę jest pan funkcję tylko dodam, że oczywiście wiele osób odbiera to jako próbę zastraszenia stygmatyzowanie na przywołuje skojarzenia z poprzednim systemem i tym jak właśnie wówczas we służby, a my odnosiło się do protestów demonstracji czy biogazu pozwolę sobie też powtórzyć grę na antenie Radia TOK FM i sam rzecznik i przedstawiciele biura mówili, że mogą takie osoby szukać wsparcia również w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich daremny, bo nie mogą mieć pan odniesie on do tego, że minister Błaszczak szef MSW jak nazwał protest próbą wywołania zamieszek i zapewnia, że 80 osób już zostało bez identyfikowany ich wcześniej oczywiście nie Airport policja powoływała się znów na 2 artykuły i wszczęła śledztwo o stosowaniu przemocy lub groźby w celu zmuszenia osoby do określonego działania i wywieraniu przemocy lub groźby wpływa na czynności urzędowe czy państwo myślicie, gdy przed do tego śledztwa opartego na tym, że ludzie mieli przystosować przemoc lub groźby w celu zmuszenia osoby do określonego działania lub wybierać przemocą groźbą wpływu na czynności urzędowe pani redaktor wolność zgromadzeń jest dobrem konstytucyjnym jest chroniona właśnie zgodnie z konstytucją, ale również stryj jest chroniona Europejską konwencją praw człowieka mamy wiele orzeczeń wskazujących na bardzo szeroki zakres jej zastosowania ludzie, którzy lobbowali samochody ludzie, którzy blokowali samochody mają, jakby każdy z nas ma prawo przejść do wyrażania swoich politycznych przekonań poprzez uczestniczenie są tego typu zgromadzeniach nie dysponujemy materiałami trudno jest mi oceniać jakiekolwiek śledztwo, ponieważ nie znam jego szczegółów mogę jedynie mówić o komentarz o idei żywej blokadę i każdej blokady, jakby wpisali się wpisuje się wolność zgromadzeń i należy jak by dopóki oczywiście dane zdarzenia z sobą z wpisują się w pokojowe zgromadzenia należy uszanować tą wolność to oni mówimy i nie wkraczać, jakby w stan państwa też tutaj wiele osób przywołuje na manifestacje protesty Solidarności, który rozumie w 2012 roku śledztwo umorzyła prokuratura uznała, że nie doszło do naruszenia prawa karnego czy w Polsce też mamy takie precedensy, w których prokuratura uznawała, że można tak, aby zimą ostro manifestować oczywiście prawo do manifestacji może przybrać różne formy i właśnie to postępowanie karne pokazuje tak naprawdę o nieskuteczności środków karnych jako reakcji na na tego typu zdarzenia to sens jednak środków jedyny środek, jaki zresztą policja sama wskazuje, iż w pismach odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych do rzecznika praw autorskich wskazywano, iż jedynym tak naprawdę środki, jakie przysługuje tym osobom lilie są środki na drodze cywilnej ochronę dóbr osobistych w trasę idąc tym wypadku ochrony wizerunku, który bezprawnie został umieszczony na stronie internetowej a czego oczekuje rzecznik ochoty interwencji dzisiejszej rzecznik oczekuje zamierza, więc w wskazania tak jak już dziś mówiliśmy wskazania podstawy prawnej, a w przypadku braku wskazania na tej organ powinien wiedzieć co należy zrobić z tymi dziećmi z wizerunkami jeśli taka postawa strony istnieje, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście policja w inny sposób interpretuje ten art. 20 ust. 2, a uznając, iż pozwala on i na publikowanie tego typu z tym mecenas Marcin Rowiński z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, bo państwa gościem bardzo dziękuję idol jeszcze tylko, że prawie 30 parlamentarzystów Platformy i 16 z nowoczesnej otrzymało pisma dziś od marszałka Sejmu, w którym on żąda również wyjaśnień dotyczących okupowania sali plenarnej tejże nocy 16 grudnia i posłowie również odczytują to jako próbę ich zastraszenia, a teraz informacji, aby tak, a świerk lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA