REKLAMA

Konstytucja RP o gospodarce, czyli jak pogodzić szpeczne interesy? Rozmowa z prof. Elżbietą Mączyńską

OFF Czarek
Data emisji:
2017-01-23 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w ich z w wolnych chwilach Szanowni państwo, kiedy pogoda taka zimowa albo jesienna dziwna każdy może tak niesprzyjająca aktywności fizycznej lubię sobie sięgnąć po książkę poczytać czasem osiłek często jest konstytucja RP Tychy przerzucą te artykuły przerzucam i niektóre rozdziały są bardziej pas z fascynującej pasjonujące niż inne, a niektóre w ogóle nie rozumiem to trochę jak w poszukiwaniu straconego czasu i czasami zatrzymuje się wieku do czasu dochodzi tu w Rozwiń » ogóle należy zapytać już to właśnie już mieli do czynienia z powieścią może z poezją od jakiegoś krytyka literackiego literaturoznawcy, ale dzisiaj narodowcy przyglądałem art. 20 i tak jest napisane tak społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej własności prywatnej oraz Solidarności dialogu współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej polskiej już wiek któż lepszy do wyjaśnienia tego dziś pani prof. Elżbieta Mączyńska prezes polskiego Towarzystwa ekonomicznego w dzień dobry pani profesor dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu Teresie wierszy bardzo cieszy, że wasze w ogóle zajął tym tematem był jeżeli mamy w ustawę Najwyższego rzędu, czyli konstytucję i zapisy w tej konstytucji coś tam mówią, a my ludzie niekoniecznie wiemy, o co chodzi to byłoby niedobrze i dlatego dobrze, że Panny w tej chwili przeczytał ten artykuł o rynek podwójne znaczenie, ponieważ również traktacie europejskim jest inaczej trochę brzmiący zapis, ale w gruncie rzeczy sprowadzający się do tego samego Otóż tutaj chodzi o społeczne ukorzenienie gospodarki to jest problem wielkiej i narastających dzisiaj tu przed nami był program pana redaktora głogowskiego, gdzie ten wątek teście pojawił się w Davos się o tym, dużo, mówi że już najwyższy na jej bardziej znaczących gospodarczo ludzi świata przywódcy świata do dotrą do dostrzegli szansę to przypomina to taka była pieśni i panowie w stolicy kurzyć cygara radzili o braciach zza Buga motyla jest opis Davos tak to jest dobre bardzo dużo ma się pretensję do Davos, że siedzą najbardziej eleganckich hotelach jedzą kawior ogromnie ogromnie dużo kosztuje i dyskutują o biednych i dyskusje nic nie wynika, bo ta dyskusja o społecznych sprawach trwa już wiele wiele lat ona się zintensyfikowało zintensyfikowała po ukazaniu książki kapitalizm 2001 . wieku Thomasa Piketty ego później próbowano tę książkę jakoś troszkę zdeprecjonować fakt rówieśnicy nie czytali no no tak, bo ona ma 700 stron jak się okazuje ludzie dopytują do szesnastej strony ja sprawdzałam u nas w języku polskim dostanę 16 tys 18 po angielsku jest aż 16 jest pamięć, ale dziś tegoż na pewno nie dwudziesta nam na pewno mniej niż 20, bo tam są opisywane różne idee, które rządziły światem albo wpływały na to co się święci dzieje i na stronie szesnastej albo osiemnasty zaczyna się od koncepcja marki Marksa Karola Marksa, więc prawdopodobne, gdy zobaczył, gdy w Polsce, zwłaszcza że jakiś grosz jak Karol Marks się do celu zamyka książkę i tutaj okazuje się, że 1 w tej chwili żyjemy w takich czasach, że grube książki są źle przyjmowany trzeba pisać działań są ryby no tak naj grubsze jest najlepiej wydawaną na całym świecie przetłumaczono 1000 języków mówi o Starym testamencie no tak, ale to już ma też tak powiemy zaszłość historyczną, a ty ja lubię współczesnych uczestnik książkach dlatego pikiety nie został może do czytanych im do końca, ale wiele osób na ten temat się wypowiadał, mówiąc że Piketty nie ma racji tak zresztą to dotyczy nie tylko od 13 tys tych starszych dzieł też, bo jak tutaj nawet pana zauważyłam takie dyskusje, które oznaczają, że jest jakiś silną nieporozumienie dzisiaj, gdy chce mówić o społecznej gospodarce rynkowej społeczna gospodarka rynkowa wiąże się z z liberalizmem, ale za określoną formą liberalizmu, a ty ten ta idea liberalna wywodzi się od Adama Smitha, który jest, o którym rozmawialiśmy kiedyś, który uznawany jest Iza ojca ekonomii i za ojca liberalizmu i niestety też wygląda na to, że żyje wiele osób, które się wypowiadają na temat teorii Adamas Lisa nie do końca chyba odnoszę wrażenie, że może albo nie do końca dotyczy całej albo nieuważnie doczytał nawet pana tutaj w programie była dyskusja, że u Adama Smitha występuje u niej nigdy mu koncepcja niewidzialnej ręki rynku Otóż nigdzie w całej UE w obydwu fundamentalnych dziełach Adama Smitha ani w bogactwie narodów ani w teorii uczuć moralnych nie znajdziemy takiego sformułowania natomiast Adam Smith używa sformułowania niewidzialna ręka mając namyśli coś znacznie więcej niż rynek oczywiście tam rynek też, choć domy na rynku zaś zawieramy różnego rodzaju transakcje wchodzimy w relacje społeczne, a tu chodzi o coś więcej, dlaczego jak możemy coś ukraść kradnie my, dlaczego staramy się być uczciwi może nie wszyscy Iniesta jakaś żona konieczność nagrali coś więcej też może i przepisy regulacji, a dalej, ale nie tylko nie wszystko da się uregulować i i to w tych ramach tych samych regulacji są ludzie uczciwi i nieuczciwi są ludzie godni zaufania niegodni zaufania u swego jest coś więcej jest jakiś etos jest jakiś system wartości i Adam Smith, który był etykiem gruncie rzeczy filozofem i dlatego tę pierwszą książkę napisał teoria uczuć moralnych mówił o niewidzialnej ręce i proszę protestować jak pan rozmawia z ekonomistami, którzy mówią, że Adam z pisma mówiła niewidzialne ręce rynku niż rynek to tam jest drobna rzecz to jest w ogóle koty holistyczne podejście znacznie szersza druga sprawa, która nie jest, która doprowadziła do wielu nieporozumień i także nadużyć teatr, a właściwie doprowadziła do doktryny jak jest neoliberalizm to jest to, że Adam Smith jest twórcą koncepcji państwa w roli stróża nocnego nigdzie pan nie znajdzie takiego sformułowania Owenem nie zawsze daje głowę za to, bo to sformułowanie kilka dekad później tego sformułowania użył niemiecki socjalista Lassalle, który tak podsumował teorię z PiS, ale uśmiech znajdziemy, że państwo ma określoną rolę do spełnienia, że państwo musi regulować podatki, że nie jest niczym niestosownym, jeżeli bogaci my będą płacili więcej, czyli to to u Adama Smitha można się doszukiwać początku koncepcji płacy minimalnej, bo mówił przecież, że robotnik musi zarobić co najmniej tyle, żeby siebie utrzymać swoją rodzinę i wychować dzieci, by jak wychować dzieci też nie będzie robotników i te błędy w interpretacji przy przekładają się pokutują do dzisiaj wśród my poprzez to, że nie decydujemy się na jakieś dość prostackie rozwiązania, które powodują różnego rodzaju deformacje w życiu społecznym gospodarczym, które są bardzo kosztowne teraz świat za to płaci płaci za narastające nierówności społeczne za wykluczenie społeczne i za wiele innych, że cały świat czyli kto myślimy, bo płacą, ale my track to my ludzie mylą albo jest nim ludzie czy Bogacz Kęty jedno bogaci na pewno na tym zyskuje w gruncie rzeczy wobec tego koncentrują bogactwo busy, ale nie, dlatego że są złymi ludźmi czy, dlatego że że sekcje specyficznie mieli tylko, dlatego że w systemie regulacje prawne na to pozwalają, że model, który przyjęty został nawet może nie przyjęty formalnie, ale zdominował świat od począwszy od lat siedemdziesiątych to jest model, który generuje on nierówności społeczne oczywiście w ich wykluczenie społeczne nie wszystkie kraje się temu poddały gdy, jeżeli porównujemy jak się rozwija i rozwijają gospodarki ery takie poddane tej silnie doktrynie neoliberalnej porównujemy to np. z krajami skandynawskimi, na które oczywiście ta zmiana, która nastąpiła w latach siedemdziesiątych, bo od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku za 3 zaczęła się dominacja doktryny, bo to nie teoria kod doktryny neoliberalnej która, której podstawą była właśnie zafałszowana teoria liberalizmu i to jest groźny dla liberalizmu, a my wiemy, że od odwrót od liberalizmu, który był w okresie lat trzydziestych dwudziestych gmina miała ich wieku do sprzyjał rozwojowi systemów statystycznych łącznie z blokiem komunistycznym wyłącznie z tym co się wydarzyło w Niemczech hitlerowskich, więc to jest są groźne swe i teraz też my za godzinę, by przetrwać niemożna tak prosto połączyć tych rzeczy prof. Elżbieta Mączyńska prezes polskiego Towarzystwa ekonomicznego szkoła główna handlowa narodowa rada rozwoju z państwem bym się informacje wracamy po informacjach prof. Elżbieta Mączyńska prezes polskiego Towarzystwa ekonomicznego szkoła główna handlowa narodowa rada rozwoju z państwa moim gościem się społecznej gospodarce rynkowej, o której znajdą państwo kilka słów m. in. w konstytucji w rozmawialiśmy wspominali z Japonią Mosesa jest on pojawia się często szczególnie Jezus z przedsiębiorców, ale się pojawia nazwisko albo hasło obraz pewnej kona, ale rzadziej się pojawia w kwestii takie cytatu, który przeczy przytacza Malepszy to, czego raz jeszcze interes przedsiębiorców jest zawsze pod każdym względem różna od interesu publicznego, a nawet w przeciwnym propozycja jakiegoś nowego prawa czy przepisu regulującego handel, która pochodzi od tej klasy powinna się zawsze spotkać z większą ostrożnością i nie powinna być nigdy przyjęta, zanim nie zostanie przestronnie i dokładnie zbadana nie tylko za większą skrupulatnością, lecz z najbardziej podejrzliwość uwagą pochodzi bowiem od klasy, których interes nie jest dokładnie taki sam, jaki interes publiczny, a która jest zainteresowana tym, aby oszukiwać, a nawet ciemiężyca społeczeństwo i która jest w wielu przypadkach oszukiwała, jaki uciskał to bardzo dziękuję, że pan akurat ten cytat zwrócił uwagę, bo to jest cytat, który prawie się nie pojawia w analizach i nawiązaniach do Adama Smitha, do którego chętnie na nawiązują bardzo tak fundamentalnie wolnorynkową osoby natomiast tego typu cytaty tego typu fragmenty są przemilczane albo też internet interpretowana opacznie, jeżeli ktoś uważnie przeczyta książkę Adama Smitha albo książki do takich cytatów znajdzie więcej cytatów dotyczących progresji podatkowej cytatu do dotyczących płacy minimalnej cytatów dotyczących funkcjonowania korporacji, z których to cytat, z których to tez wynika, że jednak istotne jest w kierowanie gospodarką w sposób holistyczne, czyli chodzi o już Adama Smitha znajdziemy te wątki, a właściwie można potraktować jako przestrogę, że jeżeli nie zadbamy o to, o czym pisze o LO też inny interes szerszy niż tylko interes biznesowy to gospodarka będzie funkcjonowała i przekonujemy się o tym, ciągle to co do pikiet i to dość ostro to przedstawienie mówi, że jeżeli nie ma tego ich dostosowania wzrostu gospodarczego połączenia wzrostu gospodarczego z należytym postępem społecznym czy ekologicznym to sprawa rozwiązuje się sama w pewnym sensie się nawarstwiają się tak bardzo problemy, że mogą być rozwiązane na 2 sposoby albo poprzez głębokie kryzysy globalne albo poprzez wojny i historia to potwierdza on a w jaki sposób pani profesor prowadzi społeczną gospodarkę rynkową, która jest podstawą ustroju byli z 1 strony mamy społeczeństwo, które chciałoby, czyli przed społeczeństwo, które nie jest klasą przedsiębiorców i pozostał i pozostałą część społeczeństwa ich interesy są przeciwne do LTE LTE to, że one są przeciwne to wiadomo było od dawna, ale w tej chwili pod wpływem przemian, jakie się dokonują funkcjonowaniu korporacji to się przez, jakby te interesy się trochę miesza ją bo, które miejsca Arek klasa, a w Skoczowie to jest tak tak tak tak właśnie nad na tym polega ten problem też, że w gruncie rzeczy interesy społeczne nie są należycie chronione, bo nie ma dostatecznej interpretacji, bo poprzez chociażby systemy akcjonariatu akcjonariatu pracowniczego akcji, które możemy kupować my wszyscy i w pewnym sensie przyznać, że my on właśnie to nie oczywiście w momencie, kiedy dochody są niskie mamy małe możliwości kupowania tym niemniej są te możliwości co trzyma się przedstawiać Lotos ciekawe w teorii świetnie to wygląda to mamy spółkę akcyjną każdy oszust może stać współwłaścicielem no dobrze powiedzmy, że każdy sobie te 100 zł jakoś odłożyć miesięcznie i włoży i po 30 latach powie dobrze włożyłem tyle wyciągam 5 × więcej warto było problem, jednakże ostatnich lat polega na tym, że nikomu nie zależy na tym, żeby to spółka w długim okresie przynoszą zyski w menadżerowie, którzy są zatrudniani są tylko stworzyć zyski na przyszły kwartał może kolejne 2 kwartały, żeby zainkasować gigantyczne premie po jakim się nie uda to zainkasują połowa gigantycznych premii za coś nie będzie źle tak małym widzem nie zależy na tym, żeby ten drobny inwestor za 30 lat coś miał no bo to nie jest nowe stare numery PESEL nr 1 jest najniższe wyniki finansowe zainkasowanie czeku in do widzenia to jest to co Majka Louis opisał w książce Dybicz short faktura została bardzo śmiesznie przetłumaczona wielki, iż od po polsku na płocki języki ukazała my tylu lista jest i SA lider, czyli pracował na euro w stolicy i w związku z tym doskonale wie jak funkcjonują korporacje ponadnarodowe i różne duże instytucje finansowe gminy i tu mamy cenne tę dietę to jest właśnie podlać z czego to wynika, że menedżerowie nie są ukierunkowani na długo okresowe wyniki to z czego to z czego to wynika że, a oni są zainteresowani krótkookresowym zyskiem, a nawet niekoniecznie zyskiem, jeżeli mają akcje, bo przecież mamy system taki, że menedżer może być równocześnie akcjonariuszem to każdy akcjonariusz drobne rzeczy grubej ma 2 źródła korzyści z tego, że jest akcjonariuszem inne źródło to jest dywidenda dzielił udział w zysku, a drugie źródło to jest kształtowanie się wartości akcji Trionu może nie dostawali dywidendy, ale jeżeli wartość przedsiębiorstwa rośnie na rynku kapitałowym to, aby z tego korzysta, bo może kupił tanio sprzedał drogo na czym polega istota spekulacji i właściwie w świecie pod wpływem ich różnych procesów zaczyna dominować Tobik short, czyli ten to wielkie krótkookresowe transakcje finansowe ci to co ekonomiści określają jako finansować czy finansjery za co ja nie jestem pewna który, których określenie jest lepsze i kto i co powoduje, że ten sektor finansowy rozwija się kosztem sektora realnego, bo wyciąga najlepsze soki i że tak powiem z sektora realnego specjalistów i t d. idzie z tym drobny akcjonariusz, którego pan tutaj, o którym pan mówi Noel teoretycznie tak wygląda no cóż możesz być akcjonariusze wszyscy możemy być kapitalistami, a przecież produkt krajowy brutto to jest w największym uproszczeniu suma 2 wielkości zysków z kapitału plus płac i teraz w związku z tym taki drobny akcjonariusz rowerzyści z pracownikiem on jakby w 2 częściach tego PKB uczestniczy, ale rzeczywiście jest tak, że przede wszystkim zyskują na takim rozwoju wsi, by bogaci ci, którzy mają największy największe udziały nie ci giełdy drobni akcjonariusze żywej na jej system motywacji bo dlaczego menedżer nikt nie jest ukierunkowany krótkookresowo przecież to nie, dlatego że oni nie i niedoceniana myślenia o dłuższym horyzoncie nie docenia przy przyszłości nie docenia tego cała, o czym to ofiary pisze mówi mówiącą w Future w zimie społecznym czy to nie jest tak są ci ludzie są ukierunkowani poprzez system, jeżeli w systemie motywacyjnym on jest premiowany za krótkookresowe wyniki to będzie krótko okresowo działa w 8 naszych menedżerów, którzy są prezesami spółek akcyjnych przez taki prezes S A nie z dnia ani godziny wystarczy 1 rada nadzorcza, żeby z dnia na dzień przestał być prezesem i wobec tego, jeżeli on o tym wie to dno nikt nie będzie dopuszczał do tego, że w krótkim okresie wyniki się pogorszą, bo np. inwestuje wiadomo, że jak są inwestycje to to dla przedsiębiorstwa też dodatkowe obciążenie i taka inwestycja w krótkim okresie może spowodować pogorszenie wyniku, ale w dłuższym okresie da duże przyrosty zysku i wtedy taki menedżer, zanim dojdzie do tego dłuższego okresu, który przestanie być prezesem wieczoru będzie, jakby pracował jako na korzyść innego czyli by biedą tego systemu, który dominuje od lat siedemdziesiątych jest właśnie krótki horyzont czasowy wzrost tego w armii short Sales pani mówi wynika, że interes przedsiębiorców w najbliższym czasie raczy się spotkać z interesem publicznym i że przedsiębiorcy będą się mierzyć oszukiwać społeczeństwo w nie jest tak tego nie generalizując, bo są różni przeczesują oraz szefa takiej, bo są różni przedsiębiorcy i w związku z tym np. w tej chwili chcę o tym, o czym pisze pan prof. Blikle i przedsiębiorca i naukowiec matematyk zresztą warto byłoby z nim o 1 bardzo ciekawa mogłaby być z nim rozmowę z Rzeszowa zasoby IT odparł, że mieszka w inny tor wodny jak chemia wiem, ale one pisał 0202 . co drugie wydanie ukazało się jego książki p t. doktryna jakości, a po tytuł jeśli dobrze pamiętam antyk książkę, ale nie i nawet ją przejrzałam i uważam, że powinien to przeczytać każdy przedsiębiorca też ma wadę taką, że jest gruba, ale na pewno da się czy uda się ją jakoś przekaz odkopać mianowicie turkusowa organizacja wasze teatru turkusowa organizacja jest takie przeciwieństwo czerwonej organizacja czerwona organizacja w tym w tej klasyfikacji to jest taka, gdzie rządzi 1 boss 1 władca, który jest absolutnie autorytarny jest i wobec tego wykonuje tylko wydaje rozkazy, a wszyscy inni są tylko o to, żeby te rozkazy wykonywać, a niewykonanie rozkazu grozi ścięcie głowy w skrajnym przypadku to tutaj od poprzez złagodzenie tych kolorów dochodzimy do turkusowej organizacji turkusowa organizacja Stokrotka przeciwieństwa się wszyscy pracownicy są zaangażowani w proces kształtowania przedsiębiorstw, a rury, a zjazd na ryzyko podziału zysku sposobu wypracowywania demokratycznie głosują na czynienie, głosując tylko współuczestniczą w zarządzaniu jak chociażby rozluźniony gorset pierwsze jazdy jak Rosja NATO, żeby cały zysk do mnie goście w oparciu o syna z niego no Nieee to również w uniewinnienie etatu to nikt nie ma takiej tutaj patrzymy na ogólny całościowy biznes i w związku z tym jak cały zysk poszedł do pana to nie poszedłby do przedsiębiorstwa mogłoby to zagrozić nie inwestowanie w sieci mają razem to jest ryzyko, które są w stanie podjąć ich wróciły nasze rozmowy poinformował też prof. Elżbieta Mączyńska studia informacje o dziesiątej 42 formacja wracamy do społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolność działalności gospodarczej własności prywatnej oraz Solidarności dialogu współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP w traktacie europejskim Jóźwiak z k taka nie wie obelga radzę rewolucyjna ta prawda w traktacie europejskim dodany jest jeszcze tak podkreślony jest jeszcze zatrudnienie pełne zatrudnienie co oczywiście jest modelem, do którego się do życia któregoś z grona swoich tylko oni prawie nigdy nie realizuje natomiast ja uważam, że ma rację Daniel k Hoelzl, mówiąc że utopia mogą być już od użyteczne one wymienia 3 użyteczny utopie wydanie kolejnej z francuskim ekonomistą utopię, że wszyscy będziemy żyli na zielono, czyli za 3 set cały świat będzie dbał o ochronę naszej matki ziemi i środowisko naturalne wiadomo, że tak nie będzie utopię, że będzie będą ponadnarodowe rozwiązania sprzyjające racjonalizacji życia społeczno-gospodarczego n p . dzięki temu zlikwidowane zostaną raje podatkowe, czyli ucieczki przed obowiązkami właściwie publicznymi, bo tak to można setki przedsiębiorst w przed obowiązkami publicznymi i krzyczał to pierzemy ludzie zaczniemy żyć bardziej racjonalnie, czyli oderwiemy się od tego modelu konsumpcjonizmu tego nastawienia na materialne efekty i gdy to on sam mówi, że to są rzeczy na pewno w całym świecie to nie nastąpi, bo przecież różne są kraje o różnym poziomie są kraje wygłodzone, które będą siłą rzeczy nastawione na ten materialny postęp, więc natomiast to są to zbitka użyteczna utopia czy, bo to jest o tyle istotne, że właściwie jak pan pan wielokrotnie tu z wynalazkami rozmawiaj z różnymi uczonymi z nauk ścisłych i oni sami podkreślają, że wiele koncepcji nowych nowych wynalazków to albo wynalazek był traktowany jako absolutne nieporozumienie albo wynalazca był traktowany jako niemalże niespełna rozumu, a niektórzy przepłaca -li swoje wynalazki swoje nowe koncepcje głową to nie tylko jako utopia druga jako bezsens jako absurd, zagrażając zresztą udział na łącznie z przewrotem kopernikańskim przecież mieliśmy dość krwawo doszło do przewrotu kopernikańskiego, bo kiedyś mówić, że kręci się wstrzymał słońce ruszył ziemię to była wielka herezja, ale my tak, że mówimy w derby i wie pani, bo to znaczy to także będzie mówimy o nieszczęsnym Galileusza, że tam trzeba go zrehabilitować no to kościół powinien przeprosić, ale kościół ciało tak naprawdę z słusznie biorąc pod uwagę stan ówczesnej wiedzy tych obrazach to był ówczesny guru nauki, więc Story Galileusza odbiegały od od jego teoria Kościołowi przepraszam, ale w tych obrazach mówi coś innego, a więc, ale do pani wiele różnych spada na sobie co wiem dobrze, a teraz mamy jakąś sytuację teraz mamy sytuację bardzo ciekawą równocześnie wyjaśniającą, dlaczego narastanie pewności, dlaczego te kwestie godzenia jednak interesów społecznych interesów gospodarczych i ekologiczne są tak ważne to właśnie cechuje społeczną gospodarkę rynkową to dążenie do zharmonizowania interesów gospodarczych społecznych i ekologicznych, bo tylko takie sformalizowanie może zapewnić trwały rozwój trwały rozwój, a nie nie prowadzić do takich zakłóceń jakich doświadczamy w naszej rzeczywistości ci kryzysów wojen i t d . czyli a teraz, jeżeli patrzymy na naszą rzeczywistość to możemy to prof. Hellera o tym, pisze, że żyjemy w okresie przesileń cywilizacyjnych przesilenie cywilizacyjne oznacza, że Edyta cywilizację industrialną się kurczy, ale i instytucje panują to banki n p . są obecne funkcjonowanie banków to jest typowe dla instytucji i Inter dla epoki industrialnej i alei już się to zmienia chociażby w formie tego co możemy w cudzysłowie określić jako Uber izolacja, czyli zupełnie inne formy działalności i np. banki muszą się liczyć z tym, że będzie crowdfunding, że będą inne formy pozyskiwania środków pieniężnych z listy tradycyjne kredytowe my natomiast w waszym meczu zobaczymy na różne kraje, a próbują powstrzymać ten te nowe z te zjawiska, które uznają obecnie za niekorzystne n p . tak jak uberyzacji hotele protestują, że można sobie poza hotelowym systemem wynająć mieszkanie tak aby, zwalczając Rozwałka 1 aktora willa z innym tak to interes społeczny tu nie ma nic do tego, jaki interes społeczny ma wielki Real to też tak samo jak było rewolucji przemysłowej przybył ruch ludy stycznym w ramach ruchu lub wstecznego protesty były tak w formie niszczenia maszyn, bo ludzie, którzy robotnicy, którzy niszczyli maszyny pracownicy, którzy dziś niszczyli maszyny uznawali, że jak zniszczą maszyny to ich los się poprawi i tak samo w tej chwili uznajemy, że jeżeli ktoś, kto uznaje, bo to jest także dobre hotele protestują przeciwko firmowy majątek, wynajmując dla taksówkarzy przeciw a, czyli to jest 1 korporacja, która walczy z drugą no tak no tak, ale interes publiczny jest żaden no bolo, ale interes dla przeciętnego zjadacza chleba i jaka różnica czy będzie go strzygł czy golił pan ze stanowczym lokalny pan tak czy pan z Berlina przejęła nos, ale różnica w cenie już jechał w ofercie czynili kwestia obszaru wyboru kwestia akty aktywizacji potencjał no ale wszystko ma kosztować, jeżeli np. spojrzymy na tanie linie lotnicze co kiedyś podróż przez ocean to było marzenie, bo w prawie, że nie do zrealizowania, bo to kosztowało naprawdę długo trzeba było oszczędzać i to nie tylko w Europie, ale też w stanach Zjednoczonych, ale jak się podróżowało się podróżowało w co prawda pierwsza klasa w prawie wyglądała tak samo leczy jej klasa to podstawa Lolo dzisiejsza pierwsza klasa, a dodatkowo płacą masa ludzi, które były zatrudnione przez linie lotnicze, które miały pensje zapewniono przyszłość i t d. tak dalej tak dalej potem się okazało, że chcemy podróżować taniej Super podlaskich podrzucanie lato oznaczało zamknięcie linii lotniczych zwolnienia i teraz zatrudnienie na umowę o dzieło teraz pilot jest lekko się, który ma jak najwięcej godzin wylatać, bo inaczej on jest nie tak innym jest, więc mniej płacimy, ale rozdaliśmy cały system ja nie wiem czy rogate polega właśnie motoryzacja wzrośnie przez już nie pracują na umowy o dzieło tylko Drynda dana umowa o pracę tylko prace domowe o dzieło niemającego żadnych zysków, a wszyscy z powrotem na rynek wracają na Chełma do mało tego nie niedawno zwalniał górach i zarazem czysto prawnej ukazała się mnie tak ukazał się taki artykuł dotyczący właśnie tych procesów uberyzacji, ale ja traktuję to w cudzysłowie jako szersze szersze pojęcie niż tylko odnoszące się do sfery transportu czy taksówkowej sfery, że to jest odmiana współczesnego niewolnictwa, że w momencie, kiedy wkraczamy w taki system to jesteśmy ciągle zatrudnia ciągle, wynajmując mieszkania musimy ciągle, jakby funkcjonować w tym systemie pracować ci jesteśmy prosumenta sami wytwarzamy je produkujemy i konsumujemy różne usługi i Żytko powoduje, że to jest traktowane jako rodzaj współczesnego niewolnictwa wciąż nowych rozwiązań mężczyznom w 2 pan, mówi że rozwala system to jest typowe dla okresu zderzenia cywilizacyjnego po prostu te o te rozwiązania te systemy, do których przywykliśmy, ale wcześniej czy grę wchodzi pani profesor nie system, do którego przywykliśmy kochać system zabezpieczeń społecznych i jeżeli pani zobaczy na amerykańskie linie lotnicze tak mam dość poważny system zabezpieczeń społecznych kończy, kiedy zaczął się zmieniać rynek to ta tzw. realizacja czy inaczej, że już jesteśmy z w przestrzeni, że tych zabezpieczeń sporze jest coraz mniej, a kto, bo wszyscy zatrudnieni w dowodzie było wyrzucają za, dopóki nie ma silnych regulacji, a to przypomina zmywa interes przedsiębiorców jest przeciwny sprzecznej przedsiębiorcy chcą się mierzyć oszukiwać ludzi i honor szacunek do porządku to wobec tego wracamy do idei społecznej gospodarki rynkowej, która wg, której właśnie niezbędne są regulacje, które nie dopuszczą do takiej dysharmonii do takiej asymetrii między tym co zyskuje przedsiębiorca elipsy tym co zyskuje człowiek pracujący i w ogóle jest to społeczeństwo, czyli dbałość o strefę społeczną to co jest zgodne i z teorią ekonomii tylko tej ekonomii nie skażonej neoliberalizm pań to pani dyskusje jak się okazało, że w niedzielę będą sklepy zamknięte i ileś głosu z lewej strony, że to skandal, że jak to boli muszą się telewizory w niedzielę kupować wie pan to jest wszystko kwestia i jak ja uważam, że to co jest, bo my musimy umieć odróżniać zasady to co jest w teorii ordo liberalnej zasady konstytuujące zasadnego lub regulujących wykorzystujące drżą fundamenty tak jak w domu ściany działowe, których nie mnie powinniśmy ruszać, bo się budynek zawali taką instytucją jest zasada call i konkurencji, a zasady regulujące to w środku jak sobie w środku urządzamy tomie część to to mieszkanie 3, czyli możemy sobie pokój podzielić możemy rozbić jakąś ścianę, jeżeli ona jest nie nie fundamentalnej czy przez to nie zapalimy budynku jest to już są szczegóły czy pracujemy w niedzielę czy nie pracuje mi się w niedzielę itd, ale są szczegóły dla tych, którzy pracują nie muszą bardzo wierzę, że pewne szczegóły na kiermaszu w niedziele tak, a ja jak bardzo miała zagrać w niedzielę wczoraj miałam zajęcia od ósmej do czternasty jest niestety właśnie ty jesteś związany z przełomem cywilizacyjnym, ale coraz więcej, że pani zmuszana do pracy w niedziele i czy gdyby pani nie nie pracowała w niedzielę to by nie miała pani na czynsz nie no ale moja instytucja, w której jestem zatrudniona, bo to jest, bo to jest ten dyskurs, a nie o to czy gdzie pracuje w niedzielę to wciąż będę w trzecim przedziale inny nie ja uważam że, że zakazy i jakiś Administracyjny przepisy dotyczące regulacji tego 3 czy mamy pracować czy w niedzielę czy nie nie są nie są zasadne lat 3, jeżeli już mówimy o ochronie interesów społecznych to powinno się zadbać o to, żeby ludzie, którzy pracują w niedzielę zarabiali dwa -trzy razy tyle i wtedy samo by się uregulowało czy przedsiębiorca nie w juniorach ja nie wiem czy jeśliby pracownikowi pracującemu w niedzielę, jaki dom z hipermarket miał zapłacić 3 × tyle to czy on byłby tak ochoczo to czekamy aż zapłaci prof. Elżbieta Mączyńska prezes polskiego Towarzystwa ekonomicznego szkoła główna handlowa narodowa rada rozwoju dziękuję pani profesor bardzo dziękuję im jeszcze do tych rozmów o przyszłej zimy, bo ja czuję niedosyt, bo na razie do końca wyjaśniliśmy idee społecznej gospodarki rynkowej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA