REKLAMA

Ekolodzy alarmują: masowa wycinka drzew to zagrożenie dla chronionych gatunków

Post Factum
Data emisji:
2017-01-23 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum jest 7 minut po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM dziś 23 stycznia w poniedziałek dobry wieczór mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu pierwsi goście Dariusz Gatkowski WWF Polska dobry wieczór wieczór i Sylwia Szczutkowska Stowarzyszenie pracownia na rzecz wszystkich jest to dobry wieczór dobry wieczór państwo, a to właśnie WWF i Stowarzyszenie pracownia na rzecz wszystkich istot w wskażą do komisji Europejskiej właśnie co w największym skrócie nowa Rozwiń » władza Stowarzyszenie na rzecz wszystkich istot działają w ochronie gatunków w lasach polskich lasach koło 13 powierzchni Polski w Boże powiemy, że tak naprawdę to wszystko zaczęło się w grudniu w grudniu, kiedy w sejmie była głosowana ustawa ustawa zmieniająca ustawę o ochronie przyrody ustawy o losach i ta zmiana, w którym mówimy to zmiana ustawy o ochronę lasach razem z pracownią, a więc WWF przygotował stanowisko w tym bardzo jasno mówiliśmy, że zmiany w ochronie gatunkowej są sprzeczne z prawem unijnym naj przede wszystkim nie gwarantują ochrony gatunków polskich lasach po z wycinką drzew, bo to jest tak stereotypowo traktowane jako zamach na Odrze i tutaj mamy do czynienia z 2 z 2 tematami z wycinką drze w i z ochroną gatunkową my się skarżyli się na ochronę gatunkową w lasach na wycinkę drzew to co mogliśmy zrobić to zrobiliśmy to nie było już kwestią związaną z dyrektywami naturą, więc tak dużym stopniu to wreszcie Wieczorkowski dopowiem że, owszem, wycinka drze w, bo gospodarka Leśna wiąże się z wycinką drze w i ta wycinka powoduje naruszenia szereg zakazów klubowych obowiązują w stosunku do dziko żyjących gatunków objętych ochroną DIN te zakazy to może tak brzmi dla słuchaczy enigmatycznie ale, choć zabijania okaleczania o niszczenie siedlisk opuszczenie, skąd przypuszczenie, że właśnie przez, wycinając drzewa będą też Fordon to co ma miejsce zawsze no to jest taki skutek uboczny las nie jest po prostu monokultura drzew, które rosną sobie wrzątku i nie ma tam żadnego dzikiego życia to jest żywy ekosystem połączone siecią różnych zależności to są nie tylko siedliska gatunkowe czy siedliska przyrodnicze czy n p . Asseco zbiorowisko roślinne to z tych miejsc występowania szeregu gatunków zwierząt i nie one o właśnie te gatunki nie chodzi nam w tej skardze czy też także podkreślić, że dobrze, że Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązała się, że będzie trwała właśnie te siedliska w odpowiedni sposób i jeśli dobrze znają państwo intencje to ta ustawa nie przeczy tym poprzednie zobowiązania to ME chodzi o to, że ustawa o lasach wprowadza takie arbitralne zwolnienia z zakazów obu wyznań obowiązujące w stosunku do dziko żyjących zwierząt i mówi tak wprost, że gospodarka Leśna nie narusza tych zakazów, o których mówiłam, jeżeli jest prowadzone na podstawie planu, który został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w latach rozszerzono go właśnie nie wszystko, ponieważ dyrektywa te zakazy w Polskim prawie są transporty niechby transponowane dyrektywą siedliskową, ale kolejny artykuł tej dyrektywy mówi o tym, że trzeba spełnić przesłanki dopuszczalności odstępstwa od tej odcięty od tych osób odstęp od zakazów na temat takie 2 główne przesłanki, czyli że, owszem, możemy prowadzić takie działanie, jeżeli nie będzie to powodować pogorszenia właściwego stanu ochrony gatunku tez może dość skomplikowana, choć generalnie o to, żeby w nie może pogarszać dobrostanu tych gatunków na drugi druga przesłanka, że nie ma żadnych zadowalających alternaty w, a tutaj ta ustawa jak jest w ogóle nie jem nie mówi od przesłankach, czyli wprost narusza dyrektywa siedliskowa, ale również w wielu gatunkach zwierząt narusza również ust dyrektywę ptasią nabrzeża formalne jak taka skarga czy takie zarzuty są formułowane komu jak przekazywane przez państwo napisał jakiś list jak to wygląda skargę o w ciemno nie ma stoję w żadnej czarnej Hańczy czarnej magii tak powiem AM ona jest z sagi soczyście warunki formalne liczyć się przede wszystkim retoryka my tutaj mamy bardzo mocne argumenty skarga jest przygotowana zresztą przez zespół prawny tutaj też cel chciałbym dodać, że ta skarga została złożona to również przez fundację Frampol z Krakowa dezorganizacja pozarządowa, która jest bardzo specjalistyczna z miejsca prawem w ochronie przyrody i ta skarga jest przekazywana komisji Europejskiej, a rano będziesz dalej rozpatrywana przez komisję Europejską dodajmy również torze i Mariusz Grad chce, że jeśli chodzi o te zapisy w ustawie o lasach w ustawie, które powodują to, że tak naprawdę nie będzie tej ochrony gatunkowej w polskich lasach, ale te przepisy już były przedmiotem zainteresowania komisji Europejskiej i komisja Europejska w z polską prowadziła tzw. dialog to jest procedura teraz się para lotni, która jest pewnym krokiem, w którym komisja Europejska Polska wyjaśnia sobie różne wątpliwości i po tym procesie dochodzić tego, że komisja Europejska albo skarży albo w sens wszczyna postępowanie przeciwko danemu krajowi albo nie fakt też tak będzie też w Starym wymagało i w tym wypadku ten dialog z piętnastym roku był i potem dialogu Polska zobowiązała się, że takich zapisów nie będzie w ustawach o lasach czy ustawy o ochronie przyrody, a teraz zrobił krok wstecz i wracamy do podobnych zapisów, które wcześniej już byłe Access pilnowane przez komisję Europejską dlatego naszym zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że to znowu trafi na będzie będzie przedmiotem zainteresowania komisji Europejskiej, ale też może powiedzmy tak naprawdę czym to on oszczędza się wiąże, czyli w 2000 siedemnastym roku ma być dla 20172017 roku wiemy, że każde działanie związane z gospodarką leśną będzie oceniana jako zgodny z ustawą ochrony przyrody, czyli co, by się nie działo w lasach zgodnie z tą nowelizacją zawsze te działania będą zgodne z ustawą ochronie przyrody, ale zatrzymajmy się fletu czy rząd zrozumiał czy to chodzi o to, że zanim, jakie działania zostaną podjęte to one muszą być zgodne z z innymi dokumentami to nie jest jej nie tylko odwołanie się do ustawy poprzez przeczytanie z niej zapis, że to i tak wszystko zgodnie z tak będzie dochodzić chodzi o to, że jest jakiś plan urządzania lasu ktoś ten plan urządzania lasu jak rozumiem muszę napisać ktoś go oprócz samych lasów państwowych wreszcie musi potwierdzić tak niszczyć szklane urządzenia lasu tworzą strony 10 lat, a one są również poddawane jest procedurze strategicznej oceny działań środowisko nota procedura jest dosyć ogólna nie jest aż tak szczegółowa tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy stwierdzić czy dane działania szkodzą gatunkom czy bez smyczy niczym nie ma tam gniazdo bociana czarnego czy czy przypadkiem nie ma tam na matecznika Żbika czy przypadkiem nie ma tam jakiś owadów osiedlających drzewa są tak naprawdę czuliśmy, iż do tego lasu to sprawdzić, ale postać taka wichura oddziaływania na taki plan raport oddziaływania środowiska to w praktyce to kto to robi Lotos to są jednostki, które w, którym ta praca została zlecona przez przez lasy państwowe może posłużę się, czego im bardzo prostym przykładem jest rząd będzie w bardzo czytelny dla słuchaczy, że n p . mamy plany miejscowe MF to on także jest ogólnym dokumentem, który zbudowany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko on ustala różnego rodzaju zagospodarowania dla różnych działek, ale to nie znaczy, że inwestor może wejść w teren i zbudować sobie cokolwiek, żeby tak się mogło stać musi przejść całą procedurę musi uzyskać szereg decyzji, jeżeli to są inwestycje, które powodują jakiś konflikt z przyrodą albo 3 powody takie oddziaływania, które są negatywne dla życia ludzkiego to zawsze musi być jednostkowa decyzja wydana przez konkretny urząd tak samo powinno być w tej sytuacji jest plan urządzenia lasu jest budowane strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest to dokument ogólny, jeżeli trzeba czy chcemy coś wyciąć to zawsze musimy ich teren, żeby stwierdzić czy ta wycinka nie koliduje z ochroną jakiegoś ważnego gatunku Aten Bodo dotychczas tak było w ich tutaj różnie z tym bywało on zawsze staraliśmy się patrzeć na ręce co daje leśnikom, bo wiadomo, że las jest miejscem występowania szeregu cennych bardzo gatunków żołnierze w praktyce wyglądało, że słyszy pani z rzek gdzieś tam tchnął piły pracownicą państwo idą w zdjęcia robić co no te interwencje różnie wyglądały przede wszystkim staraliśmy się robi działania wyprzedzające zaznacza Jerzy widzieliśmy że, gdy będzie prowadzona jakaś wycinka Lotos ma zbadać ten teren zobaczyć czy nie nie ma tam Rooney na przychodnię cennych gatunków ptaków porostów jakiś siedliska drapieżników tak również przecież może być my właśnie to oddziaływanie takiego takiej wycinki no ona jest katastrofalny dla takich gatunków, bo jeżeli wytniemy drzewa, który jest schronieniem zaś nietoperze no to Noto niszczymy przy okazji nietoperza, który po to, skoro krzywdził dzieci stąd to, jeżeli prowadzimy wycinka n p . przy gazie niedźwiedzia w okresie zimowym no to również możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy samica porzuca modelkę mody giną, więc to są naprawdę oddziaływania, które zawsze każdorazowo powinny być badane w za chwilę wrócimy do rozmowy w naszym studiu Sylwia Szczutkowska Stowarzyszenie pracownia na rzecz wszystkich istot Dariusz Gatkowski z WWF Polska za chwilę po informacjach Radia TOK FM wracamy do rozmów i w post factum w 24 minuty po godzinie 18 dziś inwestor 3 stycznia poniedziałek słucham programu post factum w radiu TOK FM, a nasze studio przypomina Sylwia Szczutkowska Stowarzyszenie pracownia na rzecz wszystkich istot czas dobry wieczór dobry wieczór i Dariusz Gatkowski władz Polski jeszcze dobry wieczór tor dla słuchaczy przypomnę, że proces reorganizacji skarżą Polskę o z powodu ustawy o lasach Chin do komisji Europejskiej o tym, właśnie rozmawia się w pierwszej części naszej rozmowy o na portalu Facebook profil Radia TOK FM taśmowo pytania i komentarze również zadawać tak dopytywała spieszyli się, że rozmowy pani Sylwia Szczutkowska jak to w praktyce wygląda, że ten czynnik społeczny albo organizacje pozarządowe mogą też mogły mieć jak kontrolować monitorować to w jaki sposób są wycinane czy prowadzone jest gospodarka Leśna w skrócie w, żebyśmy mieli pewne, że kto ktokolwiek dba o te gatunki co, do których Polska jako kraj zgodziła się, podpisując odpowiednie umowy na rowerze będziemy jednak koniec dbali tak i dlatego tak dopytywał czy państwo sądzą w obecnym w lesie czy przychodzą tak, ale rozum jest kwestia tego że mamy dostęp do dokumentów, z których wynika, jakie inwestycje czy działania lasy państwowe wykonywały może się przyjrzeć dokumentom po i powinno się zapalić państwo oczywiście lampka o zagrożone jest jakaś prawda jakiś siedlisko mogliśmy ingerować czy tak to powinno działać tak w świecie idealnym zakresu i na świecie idealnym dość wspomnieć, że tak naprawdę ich do lasu i sprawdzić co jest w lesie leśnicy są źle się także to nie powinno być problemu oczywiście coś posiłkować danymi, które dziś już samo co często dane, które są wspierane przez naukowców różnych badaniach czy przez organizacje pozarządowe czy przez lasy państwowe czy przez inne jednostki na podstawie tych danych można dużo rzeczy wyczytać, ale znając nas będą z leśnikiem prawdą, bo rzetelność i jest w stanie ocenić, gdzie co można robić, o ile rzeczywiście będzie miał chwilę czasu i będzie chciał to zrobić czy w planie urządzania lasu trzeba zaznaczyć miejsca, gdzie znajdują się np. zwierzęta, które są pod ochroną to musi być zaznaczony no to jest dobra praktyka, jeżeli aniżeli daną Nadleśnictwo wie co ma na swoim terenie cennego to w planie urządzenia lasu powinno to zaznaczyć także wyprowadzić na gospodarkę leśną, ale i hodowle wiadomo drze w, żeby nie kolidować z obroną tych gatunków jeszcze może bowiem ważną rzecz, bo to on może brzmi jak nasze widzimisię organizacji ekologicznych, które tutaj są tupnąć nogą natomiast proszę zwrócić uwagę, że o niezgodności tych zapisów, które już są faktem, bo od 1 stycznia 217 ustawa weszła w życie podczas prac w sejmie mówiła biuro analiz sejmowych i to są dokumenty powszechnie dostępne są zawieszone na stronie internetowej i biura analiz sejmowych wyraziło duże wątpliwości co do zgodności tego konkretnie art. 3 ustawy o lasach i z dyrektywami siedliskową i ptasią później na poziomie pracy w Senacie również było to podnoszone łącznie z tym Jean, ale prawnicy zwrócili uwagę, że została złamana zasada ty poprawnej legislacji, więc mamy prawo, które jest złym prawem no niestety no my jako, by Polacy jako Europejczycy nie zgadzamy się na niszczenie w ten sposób przyrody będziemy starać się o poprawę tej sytuacji właśnie rankami komisji Europejskiej ktoś, kto wysłucha państwa może pomyśleć, ale układ powinien być taki skoro mamy lasy państwowe przedsiębiorstwo, które zajmuje się gospodarką leśną jest jeszcze zupełnie osobna rzecz w rządzie jest ministerstwo, które nazwał się, gdyż ministerstwo ochrony środowiska teraz nazywa się Ministerstwo Środowiska, a czy to nie jest ta część władzy wykonawczej, która powinna dbać o ochronę przyrody ani gospodarstwo, które generalnie zarabia i dla ronda na drewnie w tym można byłoby to przecież spokojnie na włączyć znaczy prowadzić racjonalną gospodarkę leśną i chronić przyrodę odstaje na pewno jest to możliwe i nie nie stanowi problemu, ale proszę zwrócić uwagę, że sam dyrektor generalny lasów państwowych zgodził się na takie ryzykować naruszenia elementy tej dyrektywy po to, by po to, by mieć po prostu prosto w prawo, które nie krępuje rąk leśnikom i po prostu powoduje to, że 0 zakazów 0 odpowiedzialności, więc 0 i przejmowania się czymś innym niż wycinka drzew las, w którym słuchacze też mają takie pytanie grzaniec myślę że, choć impreza może 1 rzecz dyrektywa siedliskowa ptasia na pewno nie, a czy dyrektywa siedliskowa ono dotyczy nasion gatunków drze w w zaciszu drzew krzewów drzew czy to jest tylko i wyłącznie kwestia zwierząt jak wygląda jest kwestia zwierząt, ale mówimy też Siedliskach zwierząt więc, jakby tutaj nie mówimy konkretnie małym i gatunku, a ich bez zwierząt ale gdy jego nasza ustawa o ochronie przyrody, a zdaniem dyrektywa siedliskowa mówią o zakazach w stosunku do gatunków chronionych dziko żyjących, w których tych zakazach zawiera się zakaz niszczenia np. siedlisk ostoi miejsc rozrodu żerowanie tak dalej wysoko ogólnie ujęte nie jest napisane, że w dyrektywie oraz tam buki klony ważne jest dla mnie jest dyrektywa siedliskowa, by zawierały szczątki, które mówią o tym jakie gatunki są chronione, jakie gatunki ileś gatunków są istotne, jakie gatunki są istotne przy tworzeniu sieci natura 2000, aczkolwiek te są tam zapisy, które mówi się, że jeśli chodzi o ochronę gatunkową czy ochrona siedlisk płyn spełnia takiej takie zakazy i n p . zakaz zabijania czy zakaźne umyślnego okaleczania czy umyślnego niszczenia siedlisk bronił w tych dyrektywach napisane jest, że są możliwe odstępstwa od tych zakazów, ale te odstępstwa muszą być bardzo jasno określone muszą być określone co do czasu miejsca i muszą mieć miejsce w konkretne przyczyny tego także te zakazy jeśli chodzi o ochronę gatunkową są rozsądne może jest możliwe są odstępstwa tylko dostawca nie mogą mówić o tym, że wszystko co się dzieje w polskich lasach jest zgodne z ustawą o ochronę przyrody, a jesteś równie zgodne z tymi ustawą z z dyrektywami siedliskową i taśmami o tym, cały czas mówimy o kraj gospodarka Leśna jest ważna, ale niech ta gospodarka Leśna uwzględnia w ochronę przyrody i również są zapisane w ustawie o lasach w ustawie o lasach w art. 7 mówi się, że gospodarka Leśna również uwzględnia potrzeby ducha ochrony różnorodności biologicznej, a więc też tym się zawiera ochrona gatunkowa także to co teraz się stało tam nowelizacja powoduje to, że nie tylko są one dyrektywy, ale tak naprawdę to to o co walczymy, że będzie można zrobić cokolwiek co jest sprzeczne z ochroną gatunkową i to nie będzie miało żadnych konsekwencji jak koleżanka mówiła, a to ciekawe, że pan przytoczył takie fragmenty już ustawy, który mówi, że lasy państwowe powinny brać pod uwagę różnorodność jak rozumiem tak tak zachowanie różnorodności przyrodniczej tematem są lasy to w końcu 13 naszego kraju, więc to dość logiczna nielogiczne zapisy jest to 13 kraju to jest 13 kraju, która jest tak naprawdę własnością państwa czy własnością nas społeczeństwa i gospodarowania przez lasy państwowe w naszym imieniu stąd też skoro jest to własność Państwowa własność Polaków i społeczeństwa my też mamy swój głos też uczestniczymy w tym jak to jest zarządzane i chcemy, żeby ochrona gatunkowa była miałam swoje miejsce w lasach państwowych i czy jak radzą najczęstszy argument koncern z Moskwą państwo się spotykają jest taki rząd to lasy państwowe zarabiają takie unijne pieniądze w związku, z czym nie ma co zastanawiać się jakoś się ochroną gatunkową, ponieważ stracimy wpływy do budżetu państwa, które na czas rekordowo niska, gdyby nie słyszymy kontrargumentów co stoi to nasze nasze argumenty i nasze krzyki zostają często bez odpowiedzi, ale to co to co jest istotne to to, że jeżeli ta gospodarka Leśna jest przemyślana w ten sposób, że zawiera w sobie rzeczywiście tą ochroną gatunkową ochrony różnorodności biologicznej to nie znaczy, że tam będzie mniej zyskowna ciągle najmniej niekoniecznie nie, bo tak naprawdę te plany urządzania lasu będzie można wykonać, jeżeli są robione, ale w odpowiednich okresach albo, jeżeli zachowujemy dane części lasu Rynex notujemy tak naprawdę jest to kwestia podejścia w terenie dodanego obszaru są obszary, gdzie PS sam przewodził Plast, a i tak rzeczywiście trzeba je chronić trzeba je zostawić one cenne przyrodniczo, ale są też takie miejsca, które można spokojnie użytkować i nam chodzi o to żeby, zanim się zacięty cięcia była zrobiona taka analiza czy w tym miejscu i w tym czasie możemy z tą gospodarką leśną wchodzić czy nie on nie wiedziałem, że będzie to najdroższa, ponieważ sama analiza jak i kosztuje trzeba zlecić komuś zapłacić za analizę w myśl, że tanie nie jest aż tak kosztowne i spokojnie byto jeszcze 1 argument jest się pojawia i bardzo interesem państwa zdanie na ten temat jeśli ktoś mówi tu nie chodzi tu chodzi co innego tu chodzi o to, że lasy państwowe czy Ministerstwo Środowiska i świetnie wiedzą świetnie wiedzą, że ideał podaję najprostszą najbardziej znanych wszystkim np. to jest także brak pojawi się pułkownik drukarz toczą busów często świerki zaatakowane w jeszcze razem z tymi drukarzem w środku i w ten sposób jedynym możliwym możemy to opanować, a w żadne te bajki o zostawianie tamtego drewna, żeby pan widzi woli, które śmiało to wszystko nie ma jeszcze ostatnie dni pieniądze, ale inny zupełnie pomysł na to jak chronić przyrodę tak jest bardzo ładna bajka my mamy z nią do czynienia przy okazji coś do Puszczy Białowieskiej to co chcemy powiedzieć wyraźnie to jest zwykła polityką, a polityka kłamst w ministra środowiska nic takiego po prostu mu nie ma miejsca bez kornik jest w przynajmniej w warunkach takich naturalnych Puszcza Białowieska czynnikiem naturalnym nie nie ma nawet szansy z nim walczyć, ponieważ dno musielibyśmy wtedy wyciąć parki narodowe parki narodowe i rezerwaty przyrody nocą myślę, że nikt z Polaków po prostu, czego osobnik z Polaków nie życzył jej ręce Szczerba zdrowy rozsądek rządzących też do tego, by nie dopuszczę koń jest naturalnym łącznikiem lasu i wręcz buduje jego różnorodność powoduje że, że ta dzika przyroda jest naprawdę czekanie nie jest to żadna zgnilizna tak jak próbuje się to wmówić Polakom nowym z nowym stadionom, gdy próbuje się przekazywać takie informacje, żeby uzasadniać innym naprawdę decyzje, które są powodowane tylko włącznie z finansami ekonomią oczywiście to jest rząd teraz, choć nie wprowadzono w Puszczy Białowieskiej i narracji koronkowe w Puszczy Białowieskiej i rzeczywiście jest takich terenach lasów naturalnych jak Puszcza Białowieska to niema sensu walczyć z kornikiem było to już naukowcy powiedzieli, że ta w innych klasach, a w 1 raz to zależy tak naprawdę są lasy, które sam jednolitą plantacją i jeżeli tam wejdzie komornik to te decyzje już gospodarcze, że nie ma tam cennych gatunków siedlisk do te działania gospodarcze mogą być prowadzone to tak naprawdę zależy od lasu mówiąc o Puszczy Białowieskiej zdecydowanie walkę z kornikiem nie ma sensu, bo to walka musiała być prowadzone na całym obszarze, a wiadomo, że tam są obszary chronione będą z adwokatem diabła to, więc tak to, o czym państwo mówili teraz z ostatnimi etapy porodu to efekt obaw wzbudza już, że dotyczy to z tego powodu plantacji ani lasów i te wszystkie siedliska i t d. wszystkie drzewa dziuple owej jeśli to będzie plantacji to niech to włada nim właścicielkę czy dobrze nie włada właściciel tylko nie sprawdza czy w tej plantacji są w Zawadzie Plast z gatunkami chronionymi czy nie i są to taką dziuple da się zobaczyć to nie jest dziupla ukryte gdzieś w ziemi, której nikt nie zobaczy pozwu wystarczy przejść przez ten teren to dziuple zalicza się zobaczy takie drzewo, które jest 10 Plast prawdopodobnie Lalik po krótkim przeszkoleniu jest w stanie wypatrzyć to nie jest jakiś ogromny problem ukryty gdzieś gatunków jestem tylko dodać, że lasy to nie tylko produkcja drewna także poza produkcyjne funkcja typu gogle ochronne woda ochronne, więc to też nie jest tak, że patrzymy na lastryko pod kątem pieniędzy, którą można uzyskać ze sprzedaży drewna o lasy są ważne, że dla ludzi, więc trudno tutaj naprawdę 3 byłoby podejmować bardzo rozważne decyzje nie, kierując się tylko łącznie z zyskiem i syna szczątków osób to nie jest głos tylko nasz organizm pozarządowych, toteż głos, który widzimy na postoje badań naukowców in naukowców z uniwersytetu Warszawskiego, które zrobili badania jest, iż na podstawie tego badania wyszło, że tak naprawdę wartość poza użytkowe poza tym drewnem wartość lasów polskich wszystkich jest dużo większa dla takiego Polaka ten las jest często ważniejsze niż sama produkcja drewna dlatego apelujemy o to, żeby ta gospodarka była zrównoważona i była zgodna z ustawą o lasach zebrała różnorodność biologiczną brał pod uwagę gatunki chronione i żeby tak naprawdę tych konfliktów było jak najmniej, a także Gretkowskiej WWF Polska i Sylwia Szczutkowska Stowarzyszenie pracownia na rzecz wszystkich jest to by naszymi gośćmi bardzo dziękuję dziękuję 18397 informacji Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA