REKLAMA

Czy będą zmiany w prawie migracyjnym? "Demografia przemawia za imigrantami"

Światopodgląd
Data emisji:
2017-01-25 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
2 osób podgląd itp mówi Agnieszka Lichnerowicz czy państwo gościem jest teraz Jerzy Kwieciński sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju dzień dobry panie ministrze dzień dobry wczoraj tylko Rzeczpospolita pisała o tym, że rekord padł kolejne liczby 1  300  000 pracowników ze Wschodu głównie z Ukrainy wciąż się zatrudnić w ubiegłym roku polskie firmy chciały zatrudnić na podstawie tzw. oświadczeń jest taka uproszczona procedura 1  000  300 to dużo czy za mało za Rozwiń » dużo czy za mało po pierwsze bowiem także jak przewidywaliśmy czy jak rząd przewidywał, że ta liczba się znacząco zwiększy rok wcześniej 32015 roku było to około 800  000, ale proszę zobaczyć jak to bardzo kontrastuje z rokiem 2000 szóstym, kiedy do Polski przybyło 10  000 imigrantów nie jest, więc w ciągu 10 lat ta liczba zwiększyła się stukrotnie, a z punktu widzenia potrzeb możliwości polskiej gospodarki polskiego państwa jest za dużo czy za mało na czym powiem, że to jest taka dobra koincydencja tego co się dzieje w sposób naturalny w stosunku do potrzeb polskiej gospodarki potem 10 lat temu jak wspomniałem mało żeśmy się na tym zastanawiali czasami były jakieś dyskusje, które mówiły o tym, że już jeżeliby kiedyś byli ci imigranci to najlepiej, żeby oni przychodzili ze Wschodu, ale nikt oczywiście wtedy nie myślała nie o Ukraińcach oni wtedy też nie myślał o tym, takim ruchom migracyjnym, który w tej chwili płynie do Europy jest z południa, czyli z Afryki i zbił z bliskiego Wschodu, a w tej w tej chwili sytuacja w unii Europejskiej również w Polsce wygląda diametralnie różnie o tym, już jest w naszym przypadku my mamy już problem demograficzny problem demograficzny, który wyraża się w tym, że od 2 tysięcznego szesnastego roku już od zeszłego roku zaczyna nam ubywać osób w wieku produkcyjnym w PIT i oznacza oczywiście, że ten proces będzie się pogłębiał z społeczeństwu nam się starzeje czy mamy więcej osób starszych mniej ludzi młodych mniej osób w wieku produkcyjnym mat, czyli będziemy mieli wyraźne ubytki wśród zasobów pracy tak to się w sensie ekonomicznym nazywa ich rozumiem, że to są te przyczyny, które motywują u żony od dołu w opracowaniach w końcu w strategii, ale właśnie, ale to z 1 strony tu mówimy jak gdyby o tym co się w naszej gospodarce dzieje, a z drugiej strony strony to jest to co pani powiedziała, czyli w zeszłym roku napłynęło do nas 1  300  000 Ukraińców chętnych pracować w plus jeszcze z innych nacji, ale już nie nie tak dużo więcej i większość tych osób znalazła się na naszym rynku pracy nie tylko u nas mieszkało, ale wiemy z badań, że 60 % z tych osób, które do nas przyjeżdża tu pracuje 20 % mówimy o Ukrainie 20 % studiuje w 1 więc, więc to już jest taki my na znaczący również ruch migracyjny na w naszym kraju, więc nasz rząd i nie mógł zbagatelizować go i przejść obok niego do porządku, zostawiając go samego w sobie i teraz mamy taki system oświadczeń, na które narzeka bardzo wielu ludzi i pracodawców polskich i pracowników z Ukrainy, że bardzo trudno zebrać wszystkie dokumenty bardzo trudno spełnić wymagania w czasie ustawicznych kolejek w kolejkach czekać czasami miesiącem to są 1 papier zabraknie ta procedura się wywraca niejako wbrew są co chcecie zmienić ale, ale to już, o ile to proszę zobaczyć z 1 strony oczywiście możemy narzekać, ale mimo wszystko to był najprostszy system dla Ukraińców nie można jeszcze Roszko prostszego w dacie będzie on jeszcze prostsze, dlatego że Unia wprowadza ruch bezwizowy i on wejdzie w tym roku użyczając będzie dotyczył właśnie Ukraińców i Gruzinów czyli, toteż zmieni sytuację na naszym rynku, bo tak jak do tej pory ten wspomniany system oświadczeń powodował, że Ukraińcy z łatwością do nas przyjeżdżali oczywiście z lubością to jest nie w słup z łatwością w stosunku do jazdy i możliwości, które mieni w innych krajach także do nas stosunkowo oczywiście prosto były problemy, bo to były zazwyczaj przyjazdy na krótki okres czasu 36 miesięcy albo wyjeżdżali powracali, ale to był system oczywiście dla nich wprost Ależ to jakaś inicjatywa, bo czy to mój dziennik Gazeta prawna, który w inną trochę już pisał o tym, sądzą państwo w błąd, powołując się na anonimowe źródła są co planujecie i pisały, że po myśli państwo wprowadzenie ułatwień w dawaniu wiz na dłuższe pobyty w ale są absolutnie, dlatego że musimy stwierdzić ten fakt, którym pan pani wspomniałem Otóż w wielu miejscach Polski już w tej chwili widzimy, że nasza gospodarka na poziomie oczywiście na razie mikro, ale zaczyna zależeć od gry od pracowników ze schodów często Otóż bywa także w niektórych zakładach ponad połowa pracowników to są to pracownicy właśnie ze Wschodu głównie oczywiście z Ukrainy, ale nie tylko, bo są są są również Białorusini są Mołdawianie Ależ oczywiście nie w takiej skali w i 1  000 000 pracowników proszę porównać z 16  000 000 osób, które mamy w tej chwili w wieku produkcyjnym w naszym kraju otrzymują narzędzie mogłoby to ułatwienia w dawaniu wiz na dłuższy pobyt w oczy ten ruch tzw. bezwizowy to nie my wprowadzamy jako nasz kraj już wprowadził Unia co oznacza, że te osoby przyjeżdżając wjeżdżając do Unii Europejskiej będą mogły u nas, ale nie pracować jeszcze legalnie nie oczywiście, ale będą mogły swobodnie wjechać, czyli ułatwimy im zdecydowanie wjazd wjazd na nasz, ale żywność dla rozwoju oczywiście problem z tym systemem, który jest byłoby restrykcyjny polega na tym, że część ludzi w nogach traci możliwość pracowania legalnego pracuje nielegalnie co jest oczywiście z US również dochody podatkowe, ale również do tego, że nie są w ogóle chronieni prawem pracy jest wydanie i nawet jeżeli będą dewizy zniesiono oni tu przyjadą i jaki mu ułatwić zatrudnienie zgodnie z prawem, żeby oni byli chronieni, żeby płacili podatki przy czym należy przypuszczać że, że wraz z tymi zmianami również się stworzyć pewnego rodzaju konkurencja na rynku pracy w unii Europejskiej m. in. właśnie one od tych Ukraińców to wyraźnie widać czas Czerniewice oczywiście, że ten bardzo silny napływ w tej chwili imigrantów z północnej Afryki bliskiego Wschodu wcale nie został tak tak bardzo przyjaźnie przyjęty w innych krajach zaś bez źródła to są często uchodźcy nie mogą legalnie pracować jak dalej, ale nie, ale chodzi o to, że widać widać to też na przykładzie Polski, że ten duży przepły w imigrantów ze Wschodu, a w absolutnie nie nie spowodowała ani napięć społecznych ani żadnych perturbacji oczywiście w Polsce co więcej dał bardzo pozytywny impuls dla New York Times obraz jak ułan mają polegać te ułatwienia czy w OFE wydawanie wiz na dłuższe pobyty 3 w tym, żeby w mogli legalnie pracować jak chronić ich prawa, bo jednak, żeby ktoś ma z organizacjami, które pomagają obcokrajowcom to są często z Rosji, których nie dostali zapłaty i są bezsilni w oczy powiem tak rząd nasz rząd zwrócił po pierwsze bardzo wyraźnie na to uwagę już projekcie pierwszym strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli w pierwszej połowie zeszłego roku wskazaliśmy politykę migracyjną jako 1 z tzw. naszych strategicznych projektów on będzie jeszcze silnik wzmocniony ostatecznej wersji strategii rząd ma jakieś konkretne tutaj może podać przykłady te ułatwienia mogą no właśnie chciał i teraz tezę tę politykę musimy prowadzić w sposób absolutnie rozumie co to oznacza zależy nam na tym, żeby te osoby, które już do nas przyjeżdżają nie przyjeżdżały tylko na 3 miesiące tylko na dłuższy okres czasu po to, daje również stabilność dla gospodarki proszę się wejść buty pracodawcy, który myśli, że ten przyjeżdża na 3 miesiące znowu wyjeżdża znowu będzie przyjeżdżał to nie daje całkowicie stabilności zatrudnienia to jest również ważne dla tamtych osób, ale co więcej, że tak jak wspomniałem chcemy to prowadzi w sposób rozsądny sposób rozumny to chcielibyśmy, żeby ci imigranci trafiali do dna z te tereny i na te zawody, których nam najbardziej brakuje Coma potrzeb polskiego rynku dokładnie potrzeb rynku pracy i tu nie chodzi tylko o bardzo Nisko płatne zawody my czasami mamy taki mit, że te osoby przyjeżdżają wyłącznie na te bardzo niskie patetycznie prawda nam brakuje informatyków brakuje nam np. lekarzy to są przykłady tych zawodów, gdzie te osoby będą mogły przyjechać z tym się wiążą kolejnej kwestii kwestii uznawania kwalifikacji również nostryfikacji dyplomów to są te ułatwienia, które dla tych osób będziemy chcieli zrobić również jest bardzo ważne na co pani zwróci uwagę to jest kwestia informacji, żeby te osoby wiedziały, że n p . nie wiem we Wrocławiu to potrzebują informatyków prawda w innym mieście czy w innym regionie to są potrzebne potrzebne inne zawody jest informacja dla tych osób jest potrzebna również jest potrzebna proste informacje się do nas przyjedzie to jak się w tym nowym świecie znaleźć, gdzie zamieszkać jak mieć wsparcie tak po to, okres może tak to panie ministrze a kiedy był już powstanie coś konkretnego, bo poróżniły założenia jak wam myślenia logika rządu ale kiedy miałem coś powstanie nawet projekt ustawy o centra informacyjne jak jaki jest, aby wasz plan działania nasz czytelnik, który nie wszystkie te działania wymagają nie wymagają rozwiązań legislacyjnych to my w Polsce i na kontynencie europejskim jesteśmy tak przyzwyczajeni, że wszystko musi być zapisane w ustawie brak nie będzie jeśli nie będzie działo oczywiście pewne elementy będą odzwierciedlone w ustawach, ale przede wszystkim chcemy stworzyć właśnie cały szereg praktycznych działań, bo one one dotyczą i ich rynku pracy one dotyczą działań edukacyjnych one również dotyczą pewnych ułatwień dla rodziny, bo tutaj nie powiedziałem o tym, ale, jeżeli to osoby mają na dużej przyjeżdża liczone będą chciały przyjeżdżać całymi rodzinami to znaczy ojciec matka ojciec ma pracę, ale to trzeba pomóc znaleźć również tej matce, a dzieci do Brus Chojnic ulegać panice, bo rozmawialiśmy o tym, 1 , 5 godziny temu kolejne historie słyszymy o tym, że już są Ukraińcy z Ługańska Doniecka, którzy starali się o status i dostają nakaz deportacji inne, kiedy już dzieci poszły do szkół poznał język oni też już trochę osiedli w ich wymiana ogłoszenie przez media czy interwencja organizacji pozarządowych to po prostu by zostali deportowani do kobiet jest w oparach zrobić, żeby mnie pani nie tani jak najbardziej potwierdza pani pyta też, kiedy namówi rząd dostrzegł wyraźnie tym tę potrzebę mniej więcej mniej więcej rok temu decyzją komitetu ekonomicznego rady rady ministrów ma powstaje w tej chwili formalizm jej się zespół, który się będzie właśnie zajmował nie tymi tradycyjnymi elementami polityki migracyjnej, bo tradycyjnymi to była kwestia bezpieczeństwa azylantów uchodźców tylko właśnie kwestiami społeczno-gospodarczymi, czyli jak te osoby, które do nas przyjeżdżają ci imigranci, jakim pomóc znaleźć się na rynku pracy jak najlepiej dopasować ich w ich i kwalifikacje do również fakt może trochę naciskała, dlatego że gleby, bo uważam, że to jest bardzo ważne są to, o czym pan minister mówi tylko tak się stanie, kiedy będziemy mogli, by odbywał się, by sprawdzić co się dzieje czy nie zostało na etapie koncepcji, kiedy będzie też coś się rozmaici ludzie mogli być sprawdzam, jeżeli pani oczekuje, że ja za tydzień przyjdę za tydzień, ale niech zatem z gotowym plikiem plikiem ustaw to kto to jest absolutnie absolutnie to nie jest prawda mam mamy pierwszą analizę zrobiono wśród ministerst w, których to najbardziej dotyczy to nie tylko dotyczy ministerstwa rozwoju ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej, ale także ministerstwa edukacji ministerstwo nauki szkolnictwa wyższego oczywiście MSW ja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych administracji, które tradycyjnie, gdyby było obecne są to jest w tej polityce musimy wszystkie aspekty tutaj złączyć bombowych wprawdzie do tej pory nie mieliśmy żadnych napięć żadnych problemów związanych z imigrantami to co oczywiście jest na olbrzymi plus mówi mieszanina, ale pytania o Ukraińców czy jednak też tak, ale musimy też być przygotowani, że coś się w przyszłości może może wystąpić, więc to nie jest tylko działanie 1 resortu i za koordynowanie takich fajnych pomysłów musimy być przygotowani na różne sytuacje i Jerzy Kwieciński sekretarz stanu ministerstwo rozwoju, bo państwo goście bardzo dziękuję panie ministrze dziękuję i tyle co mogli go do szkoły dla państwa przygotowałyśmy program realizował Krzysztof Woźniak informację pan Maciej Zakrocki zaprasza na rozmowę z Włodzimierzem Bernackim ATA świat lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA