REKLAMA

Nagonka na myśliwych czy na zwierzynę? Rozmowa z Piotrem Gawlickim i Sylwią Szczutkowską

OFF Czarek
Data emisji:
2017-01-26 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
nowelizacja prawa łowieckiego to temat z tej części rozmowy spotkania studio goście pani Sylwia Szczutkowska z pracowni na rzecz wszystkich istot dzień dobry dzień dobry państwo i pan Piotr Garlicki redaktor naczelny Dziennika i portalu łowiecki członek polskiego związku łowieckiego prezes koła łowieckiego Cietrzew dzień dobry dziś w Kanadzie tak państwo jak ciasto przebój Kanadę moich takich punktach odniesienia, więc dzisiaj też rozpocząć Kanady w Kanadzie jest tak, Rozwiń » że może to jest takie zakulisowe to opinia, że 10 % społeczeństwa kanadyjskiego to są zapaleni myśliwi 10 % społeczeństwa są osoby, które są przeciwnikami strzelania do zwierząt, ale to 80 % społeczeństwa podejmuje decyzję tworzy prawo i nie działa dokładnie w nosie to znaczy nie mają opinii albo jest wszystko jedno, ale to oni stanowią prawo i dlatego we wszelkich szkoleniach myśliwych w rozmowach w poznawaniu etyki myślistwa podkreśla się to, że to ludzie, którzy mają to w nosie będą tworzyli prawo, a więc zachowuje się tak będąc myśliwym zachowuj się tak, żeby ci, którzy będą tworzyli prawo pomyśleć o sobie jako kimś porządnym przestrzegający prawa o kimś, kto ma zasady etyczne moralne i t d. i t d . i t d . dzisiaj rozmawiamy o nowelizacji prawa łowieckiego, jakie są takim główne punkty to, żeby mnie zgody pomiędzy przeciwnikami może nie z kibicami łowiectwa roczny przeciwnikami nowych pewnego kształtu prawa łowieckiego pani Sylwia Szczutkowska z pracowni na rzecz wszystkich istot jest nim do tego dotrzeć chciałbym powiedzieć, że w Polsce zupełnie inaczej niż w Kanadzie, ponieważ w Polsce to myśliwi tworzą sobie prawo dla siebie większość parlamentarna to są myśliwi atak na brud 80 % społeczeństwa jest przeciwko obecnej nowelizacji prawa łowieckiego co pokazują ostatnie badania CBOS z listopada tego roku to jakby tytułem wstępu jakaś różnica między Kanadą, a sytuacją w Polsce wracając do tych kwestii spornych to chciałbym Jaros reprezentują oczywiście środowiska przyrodnicze środowiska ekologiczne natomiast chciałbym wyraźnie powiedzieć, że to nie jest nowelizacja prawa łowieckiego to nie jest konflikt między myśliwymi, a stroną społeczną to jest naprawdę konflikt między wszystkimi grupami, które są zaangażowane w odpowiedzi na to środków ochrony przyrody z zarządzania zasobami leśnymi dziką zwierzyną, więc mówimy tutaj o stronie społecznej jako po prostu polskim społeczeństwie, ponieważ trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że ustawa o umowie ska dotyka każdego Polaka i mam nadzieję, że będę miał okazję o tym jeszcze szczerze powiedzieć to jest problem również dla rolników to jest problem dla leśników i z takiej analizy forum łowieckie wynika również, że także dla samych myśliwych, więc sytuacja powiedziałabym jest bardzo skomplikowana na pewno osoba, której bardzo zależy, żeby ta ta nowelizacja przeszła w takim kształcie w jakim jest zaproponowana, ale jest po prostu skandaliczna nowelizacja to jest minister środowiska Jan Szyszko, który otwarcie osobnym on, mówi że jest po prostu myśliwym, który wyssał to łowiectwo z mlekiem matki i dobrze to może rozpoczniemy od od kwestii terenu prywatnego tak znowu punktu, gdyż jak Kanada pierwsza rzecz w Zdroju uczy, że każdy myśliwy, jeżeli chce mieć licencję jest taka, zanim wejdziesz na teren prywatny zapytaj właściciela zgodę mało tego za każdym razem to, że dostałeś zgodę jesienią nie oznacza, że będzie mógł strzelać na wiosnę pierwsza rzecz, jeżeli chodzi na prywatne teren to jest zapytaj właściciela zgody, jeżeli zgody nie ma nie ma prawa wejść na ten teren bez na to w jakim okręgu łowieckiego on leży Piotr Garlicki natomiast nie pozwala też zacząć od nawiązania do jej wypowiedzi i pana redaktora tej pierwszej od tych 10 % z łowiectwem 10 przeciw 80, które jest obojętne Kanada jest krajem my gigant w demokratycznym rozwijającym się x lat my jesteśmy ciągle mówimy my doganiamy Europę doganiamy świat u nas lobby myśliwskie jest bardzo małe klasy jej ilość myśliwych społeczeństwie to jest ułamek procenta najniższe w Europie Szwecja ma 10 × wyższy odsetek myśliwych jest, iż Polska i w związku z tym i jest inne podejście jej obu stron jak my tutaj siedzi w wezwaniu podejście które, gdy ja ja definiuję w ten sposób, że ja jako myśliwy Jan miał w sobie nie chce mówić o związku jako Myśliwiec definiuje w sposób racjonalny, dlaczego my robimy jak my to robimy po co to robimy sądzę, że duża część społeczeństwa bazuje na emocjach rzucenie w nas, że tak, by społeczeństwo hasła jak to biedny jak te oczy tej sarny płakały ja rozumiem, że wzbudza pewne emocje frank i wtedy łatwiej jest, że tak powiem manipulować tymi ludźmi, którzy nie znają żadnego pojęcia środowisku o utrzymaniu tego środowiska filozofii etyce tego ty też ich tego król tej tego problemu, a przed przeżywają te odczyty sarny która, która teraz zjawi i jak ja tego nie mamy też o tym, dzisiaj bez emocji bez reakcji związanych z łaźnią wcale nie jest tak sobie z panią porozmawiali wcześniej realizuję się okazało, że TVP jest objęcie jesienią może po raz okazuje się, że pan Piotr dołączy do pracowni na rzecz wszystkich istot, a pani Sylwia do koła łowieckiego Cietrzew tak długo myślę, że to raczej z realnych szans na emeryturze pan się dobre słowo relacje o honorze honorowym członkiem bajek panie redaktorze ja pozwoliłem sobie przeczytać statut jak rasowi i nie mam żadnych wątpliwości każdy z PL zapisy statutu z pracowni, którą pani reprezentuje jak wyznaje, jeżeli pani nie przyjmie, a ja składam deklarację jestem rzetelnym członkiem wykonującym statutowe cele i obowiązki członka KIO może od razu pani małym, że w swoistym statucie nie ma słowa o tym, że dzieci mają nie polować to dzieci przejdziemy własność teren prywatny jest łowiectwo rozwijało się w przez różnych krajach no tak, jaki u nas one się rozwija dziś o stan króla Ćwieczka granda już nie powiem, że radny Homo SA jesteśmy zameldowani w 2007 właśnie w Polsce nie na świecie coraz dalej jesteśmy poznanej nasze prawo łowieckie związany z własnością gruntu za lat 20, gdzie dokładnie albo bardzo podobne do kanadyjskiej, dlaczego nie może dziś być takie, dlatego że w Polski związek łowiecki i gdzie grono życzliwych na pewno gra uważa, że ten model z tym się wychowali jeszcze dłużej dużej części w czasach PRL-u, że ten model jest dla nich korzystny to nie jest dla nich koszt nie zorientowali się od osiemdziesiątego dziewiątego roku, że trochę się zmieniło w Chinach boleśnie muszą orientować oni po prostu wykonują je realizują się tym jak Jan Góra przygotuje, dlatego że jest gotowa do tego, że gra zjadła go gasi światło gra nie jest gotowa np. tych w wyroku Trybunału 7 lat 3 lata mijają, odkąd oto do roku czternastego i i ten przepis, który mówi wyraźnie wyrok mówi wyraźnie, że udział właścicieli nieruchomości musi być brany pod uwagę nie jest tak i nie jest również z tej jest też brany pod uwagę praktycznie w tym jej nowelizacji, która leży w sej no właśnie teraz pytanie brzmi jest, dlaczego Góra nie forsuje tego no bo znów wrócą do tego mojego wstępu w Kanadzie jest tak to i tak będzie nas postrzegał społeczeństwo jak sami chcecie być postrzegani znaczy, że będzie, gdzie się upierać, że czasy się nie zmieniły, że wciąż żyjemy w PRL-u no to społeczeństwo będzie rozstrzygał trochę jako relikt PRL-u, tak więc to Góra powinno dać przykład powiedzieć własność prywatna własność prywatną, jeżeli ktoś chce polować na terenie powinien zapytać właściciela zgodę zapewne są tacy właściciele, którzy nie mają nic przeciwko zapewne są tacy, którzy z otwartymi ramionami przyjmą myśliwych, bo są tam nie wiem jakiś smoki czy coś, które trzeba strzelić ktoś chce powiedzieć nie daje sobie życie już proszę pytać i góry dlatego nie zmieniła swego poglądu w roku sześćdziesiątym dziewiątym czy jest coś dokładnie ci sami ludzie, którzy byli wówczas dzisiaj też skierują łowiectwem Sylwia Szczutkowska rośnie to jest ten paradoks, że mam na innym wiadomo, że prawo łowieckie powinno zostać ucywilizowany imię MO, jeżeli nie wykonuje się tych kroków, żeby wyjść naprzeciw zmieniającym się rzeczywistości to tak naprawdę jest to działanie na szkodę samego związku łowieckiego, ponieważ no proszę zauważyć jak rośnie ostracyzm społeczny w stosunku do myśliwych do łowiectwa w Polsce nie traktuje się tego zajęcia jako coś co jest wykonywane profesjonalnie z ze spożyciem dla społeczeństwa z pożytkiem dla przyrody wręcz przeciwnie mamy gdzie ma on, że na myśli w myśliwy traktowany jest jako osoba, która narusza teren jest niebezpieczna, gdy ma też o ma ostrą broń na idealną, ponieważ nie ma tych badań okresowych nie wiadomo czy nie jest tak naprawdę wariatem ja może tutaj mówi kolokwialnie, ale te terminy zalegania z nożem kuchennym jest rola oczywiście należy tutaj mamy 120  000 osób, które ma ostrą amunicję i przebywa w naszej wspólnej przestrzeni, więc społeczeństwo na pewno chciałby mieć pewność, że taka osoba nie będzie za stanowiła zagrożenia, więc edytorzy myśliwi, lecz sam myśliwy tegoż konkretnie związek główny PZŁ nie wykonuje tych ruchów jest działaniem tak naprawdę na szkodę samego tego środowiska wrócimy do naszej rozmowy po informacjach czy dzieci powinny brać udział w polowaniach to będzie kolejne pytanie Sylwia Szczutkowska pracują na rzecz wszystkich istot Piotr Garlicki redaktor naczelny Dziennika i portalu łowiecki członek polskiego związku łowieckiego prezes koła łowieckiego Cietrzew był w Sylwia Szczutkowska z pracowni na rzecz wszystkich istot Piotr Garlicki prezes koła łowieckiego Cietrzew rozmawiamy o nowelizacji prawa łowieckiego różnych kwestiach, które dzielą, a może czasem łączą jak np. statut pracowni na rzecz wszystkich istot pan Piotr Garlicki chce się przyłączyć do autora jest rozliczenie mąż ale, ale zaraz po obu popieram wszystkie zapisy statutu tyle pracownia wpisała do formalnego aktu prawnego czy dzieci powinny uczestniczyć w polowaniach czy powinny czynnie biernie pierwsza próba kwestia to jest zdefiniowanie, kiedy zaczyna się dziecko tak czy jakiś takiej granicy, kiedy w ogóle nie powinny, a wg państwa, kiedy mogą zacząć, kiedy się dziecko kończy zaczynanie młodzieniec z 3 dorosłych z Pomorza raz pan Piotr Rowicki pytanie, które pan redaktor zadał, kiedy i w jakim wieku od tego są rodzice rodzic zna dziecko od niemowlęctwa rodzic kształtuje jego psychikę jego zachowanie jego wychowanie i rodzice odpowiada za to co z tego człowieka wyrośnie, jeżeli rodzic uważa, że polowanie będzie dla psychicznego psychika dziecka, a może za mocno powiedziane dla zrozumienia natury dla zrozumienia życia dla zrozumienia sensu i tego jak człowiek od ponad pół cięcia do śmierci jak zwierzę od urodzenia do śmierci nawet zabicia żyje to on decyduje i powinna ta jej to prawo tego rodzica być przestrzegany czy Nowak i brak dolnej granicy nędzy materialnej brak dolnej granicy i dalej na pewno brak dolnej granicy zapisanego w sprawie tak ona się wykształcić ja zakładam oczywiście ktoś powie patologicznej rodzinie wzięli i tam nie wiem pokazywali jak dwójka mordował tak na to to jest to jest karygodne, ale dosyć patologia mówimy o normalnym życiu normalnego człowieka w normalnej rodzinie niech ten człowiek decyduje on będzie decydował nie tęczowych rozmija rodzic niech rodzic zdecyduje czy on ma iść na polowanie czy nie czy on ma iść na mecz piłki nożnej czy nie czy on ma grać z gry komputerowe czy nie czy pan Piotr Garlicki mówi dzieci mogą, ale decyzja należy do rodzica na żadnej dolnej granicy państwa nie powinno się nieco grabieży, które których, który tu powinna regulować państwo Sylwia Szczutkowska z naszego punktu widzenia to są sprawy, które realnie powinno regulować państwo choćby, dlatego że już mamy ustawowo ochronie zwierząt, które mówi, że w obecności dzieci nie można uśmiercać zwierząt kręgowych i polowanie jest de facto uśmiercanie zwierząt kręgowych, więc chcielibyśmy, żeby ten przepis był również zapisane w ustawie prawo łowieckie, dlaczego 18 lat to jest kwestia do dyskusji, bo chyba się zauważyć, że w przy poprzedniej próbie nowelizacji podjęto ten wysiłek zrozumiane, by argumenty i to nie tylko nasz oboje byli do tego, że to nie jest nasze widzimisię tylko te argumenty poparły takie instytucje takie osoby jak Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik Praw Obywatelskich Ministerstwo Edukacji Narodowej Helsińska Fundacja praw człowieka mamy opinię psychologów dziecięcych, gdyby inne argumenty co do tej dyskusji są poważne i myślę, że nie do zlekceważenia skoro ta dyskusja od tylu lat się toczy inni na imię i powraca, jeżeli chodzi o przesłanki, dlaczego sądzimy, że chętnych dzieci nie mogą brać udziału w polowaniach chodzi przede wszystkim o to, żeby nie narażać dzieci na wielką krzywdę psychiczną jaki, jaką jest pokazywanie śmierci nie chodzi o to, żeby moc to takie argumenty też padały ze strony środowiska myśliwskiego, żeby czarować rzeczywistość, żeby w inny twierdzi, że miasto bierze się ze sklepów i występuje tylko na półkach Hania w przyrodzie chodzi o to, że jest to drastyczny akt dzieci szczególnie te najmłodsze nie są przygotowane psychicznie to dojrzałość psychiczna nie nie pozwala im tego zrozumieć i to jest jasna inny jest na stanowisko także psychologów dziecięcych chodzi także o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwo, bo proszę sobie wyobrazić, że dzieci również są one wykorzystywane do Magdalenki podczas polowań i znane są również przypadki poprzez, aby sprawdzić w mediach, że do wypadków z udziałem dzieci również nowych dochodziło, więc te 2 kwestie bezpieczeństwa psychicznego fizycznego, jakby upoważnia nas do tego, żeby złożyć taki postulat w tym wydaniu w tej edycji nowelizacji oczywiście takiej dyskusji nie ma tutaj strona LT lobby myśliwskie tarasy zasłonić konstytucją natomiast proszę zwrócić uwagę, że nawet w konstytucji znalazły się takie słowa, że oczywiście rodzic ma pełne prawo wychowywać dzieci wg własnych poglądów natomiast wychowanie musi uwzględniać poziom dojrzałości dziecka ja sądzę również jako matka, że małe dzieci nie powinno oglądać takich rzeczy Super reportaż o po korcie w Spale proszę zwrócić uwagę jak to dzieci małe reagują płaczą nie rozumieją co się dzieje chowają się z dorosłymi to nie są obrazki, które powinny oglądać małe dzieci po to, żeby zrozumieć, o czym jest życie czym jest śmierci i skąd się bierze mięso na naszych stołach w 2, czyli rozumiem, że dzieci nie, ale minimalny wiek powinien być wyłoniony tak to to jest jakaś kwestia dalszych dyskusji, że są specjalistami ty nie powinni brać udział w myśl, że tylko myśliwi i ekolodzy na ważny głos również psychologów dziecięcych w zeszłej edycji Top ta granica wieku to było 16 lat natomiast na dziecko szczególnie te najmłodsze ono powinno być na pewno chronione przed takimi widokami, a co np. w z dziećmi, które mieszkają nasi, które na co dzień obserwują takie rzeczy jak kot lądowanie głowy ku Górze albo zabijaniem prosiaka zaś cielaka czy też o in wątpię, by wrócę tutaj do punktu wyjścia no takie rzeczy w obecności dzieci są zakazane, więc to już jest niedopilnowanie rodziców to, że dzieci patrzą na takie rzeczy na wsi i no to no ja nie mam na to wpływu tancerz nie ma na to wpływu wpływ ma tylko rodzic nie powinna na pewno to mieć miejsca no i tak jak pan tutaj wcześniej powiedział grodzi do jakiegoś rodzaju znieczulica, a nam chodzi o to, żeby dziecko było, jakby świadome na tym, żeby nie uczyć tutaj mówią konkretnie o misji z rzeczy uważa, iż formie hobby sport to także młodsze dzieci, że śmierć może być elementem śmierć zwierzęcia może być elementem jakiś przyjemność jak i zabawy dorosłych Piotr Garlicki w ja musiałbym usłyszeć od państwa, ale może nawet szerzej od tych wszystkich, którzy mówią, że ta jest tak szkodliwe, żeby nam pokazali Jimi pokazali go w Jastrzębiu mówię ci pokazali, że badania naukowe wskazały, że w populacji z przebadanej 300010  000 ludzi, z których 550 % brał udział w polowaniach na 50 % nie brało udział w polowaniach, że w tej części dziennie brało są ludzie lepsi dojrzalsi rozumnie i Chin i a stan tej są gorsi skażeni psychologicznie na finał ME naukowe badania, żeby po rozważała moja przedmówczyni powiedziała opiera się tylko one emocji ludzie nie mają podstawy twierdzenia, że gorszy jest ten, który się, w który był na polowaniu, ale emocje mówiące, że dziecko cierpi on nowy wyzwala pełną akcji próbę to co bądź przeciw niej nie zgadzamy się z tym podpisz petycję, ale nie ma żadnych podsta w do tego żeby, żeby tak twierdzić, iż druga rzecz ruszam podnieść polowanie polowanie oraz rozróżniamy 2 rzeczy w ramach polowania polowanie jako czynność i zabicie tego jako fani finalnej, że tak powiem moment zabicia zwierzęcia to są 2 różne rzeczy i od tych 2 różnych rzeczach mówią mówią etycy filozofowie przekupuje weźmy przykład piłka nożna granie w piłkę nożną może się zakończyć bójką na stadionie ustawką z niszczeniem samochodów, ale granie w piłkę nożną samo nie powoduje, że jej zrobić, żeby zrobił się złym człowiekiem to samo polowanie polujemy to jest nasza pasja to są nasze to są czynności wykonywane jest przez dziesiątki godzin jest ta sekunda tego strzału tak i rozważnie i te 2 rzeczy i dziecko powinien zrozumieć, ale dzięki remisowi pani powiedziała wczoraj od rodziców zależy w gazetach zgodziła się ze mną w pewnym, której wypowiedzi, że to to sprawa rodziców na tym pokładzie tych wpisów, jeżeli ten dziecko było nieprzygotowane żaden sposób przez ojca matkę nie powinien go brać, bo on powinien rzucać go tam patent Pokot i dziecko patrzy inie rozumie, jeżeli ojciec świadomie, by go tam zaprowadził myśliwego dziecko nie będzie tego robić bonów działo, że od dziecka on od małego nawet jako szef rzeź tata wychodził wracał wychodził wracał z bronią wraz z kaczką wracał z mięsem tak to widział i wyniesie pyta tata coś tam robił identycznie zresztą kaczkę, a jajo musiano zastrzelić, a to dobra kaczka, a możesz zabrać na polowanie na głowie, bijąc i w pewnym momencie to i tak mogli zagrać na polowanie, bo jesteście rozumiesz to co wszystko co ja robiłem jak jest nie ilość nie przygotuje tego dziecka w klasie są leniwi, żeby dziecko się chowa za plecami i rodzica zjeść rozkaz, tak więc proszek tutaj nie rozumiem czym mógłby pan zdaje się przekręcił moje słowa na nie twierdzę, że dzieci myśliwych są dziećmi gorszymi albo słabiej przygotowanymi do życia na pewno z takiego nie powiedziałam, jeżeli chodzi o te argumenty, które stoją za zatem naszym apelem ne za tą również petycję, ponieważ jest petycja, lecz także w internecie no to tutaj posiłkujemy się opiniami psychologów dziecięcych sądzę, że to jest najlepsza rekomendacja do tego, żeby zaufać, że wiemy, że wiemy co robimy Jaros oczywiście rozumiem pana stanowisko, ponieważ pan czy w ogóle rodzice myśliwi tak taką, że to jest jakby bronienie sposobu, który zostali wychowani, w których wychowują swoje dzieci natomiast już jesteśmy na takim etapie dojrzałości tego społeczeństwa, że ma pewne rzeczy powinny zostać tym od Odessy do lamusa wg nas taką historią jest zabieranie dzieci na polowaniach w czy zabieranie dzieci na polowanie powinna być do lamusa od drogi niech psucie systemu jest gorzej tutaj przywołam początek audycji i słowa pana redaktora odnośnie Kanady w Kanadzie 12712 lat różni się odpowiednio 12 lat już polować można tak tak, ale czyli, czyli jako rodziców tak, czyli możemy się zgodnie z Kanady jest troszkę dalej niż my z po osiemdziesiątym dziewiąty roku budowania pewnych zachowań innych ja bym nie stawia na 1100 tys to jest jakiś model taka jest także można wiele szans na leżak i Szwecji USA Norwegii też tak, czyli są inne mniej dla nas inne modele tak, ale czy to znaczy, że w tamtym modelu wyraz najgorsze gorsze społeczeństwa wzrasta, dlatego że wcześnie zaczęli polować czy ci ludzie przygotowani wcześniej czyli gdzie ludzie jeszcze na etapie dziecka, które widziały polowanie są gorszymi obywatelami gorzej się zachowują w rodzinie patologię wprowadzają tego nikt nie potwierdzi, czyli nie jest także, że z już dochodzimy do sytuacji, w której trzeba powiedzieć, że dziecku nie można powiedzieć ten, ponieważ inne kraje pokazują, że tak wcale nie jest też ja mogę nawiązać bardzo chyba popularne filmy w sieci my żeśmy też z o oglądali go z zapartym tchem jak dziecko zresztą z Kanady z celuje w w kierunku Jelenia i dopiero po oddaniu strzału jak widzi jak te zwierza ginie w agonii Eleny NoToCo najpier w była radość później była rozpacz, więc po nieprzygotowanych na strzelanie wie pan nie ma nigdy pewności ile procent tych dzieci, które jest zabierany na polowania widzi śmierć, bo to też nie chodzi, bo również ten finalny moment, kiedy zwierzę jest zabijane na oczach dziecka chodzi tak naprawdę też o to co się dzieje przed tym jak zwierzę zaśmiecane ich o to co się dzieje po czytają przed naszą audycją rozmowy z matką Amerykanką, więc co mówią amerykańscy do tego, że to słynny punkt widzenia, która zabiera dzieci na polowaniu Margo sama strzela i dla niej taką ważną wartością było to, że dzieci widzą ten taki cykl co znaczy po zabiciu Jelenia, którego natychmiast trzeba oczyścić i część mięsa czy rzeczy zabiera się ze sobą wnętrzności zostawia się po wino zostawiamy to, dlatego że inne zwierzęta to przyjdą to zjedzą to jest taki cyrk z tylko Live act potem dzieci osoby nie piją mamy mamo chodź pójdziemy do tego lasu zobaczymy czy faktycznie zwierzątka zjadły no i koszty faktycznie zwierzątka zjadł Tuskowi, a oczywiście czy można to winny sposób dziecku pokazać można mówić ale, ale to był to jest jakaś opinia rodzica Amerykanki wrócimy do tego do innych kwestii po informacjach Radia TOK FM Sylwia Szczutkowska Piotr Gawęcki studio czy myśliwi powinni przechodzić dodatkowe badania psychiatryczne do tego, że mają broń czy jakiekolwiek badania lekarskie przechodzą i czy oni przechodzić dodatkowe okresowe o tym, będziemy m. in. rozmawiać informacje o jedenastej 40 w Sylwia Szczutkowska z pracowni na rzecz wszystkich istot Piotr Garlicki prezes koła koła koło koła łowieckiego Cietrzew studio w rodzaju monopolizacji prawa łowieckiego wpier w był pokaz pierwszej części naszej rozmowy pani Sylwia Szczutkowska wie o tym, że być może bezpieczniej byłoby, gdyby myśliwi jako osoby, które mają broń w domu kilka sztuk broni różnej podlegali okresowym badaniom może psychologicznym może badanie okulisty, bo rozumiem, że to jest szczytny cel chodzi o to, żeby osoby, które są niezrównoważone taka, bo mają zaburzenia nie miał dostępu do broni do ostrej amunicji i też osoby, które mają problemy z widzeniem no pewnie lepiej ktoś widzi, dlaczego strzela niż jak jeździ do czego strzela rozumiem, że też takie badania można wprowadzić, jeżeli chodzi o wokalistów w najmocniej wbijają w swym, ale zdechły wraz z bronią ostatnio było z Piotr Garlicki wypadki na polowaniach zdarzają się tak jak wypadki lotnicze jak wypadki ich inni komunikacyjne czy zaistnienie takiego zdarzenia, których w roku jest do policzenia na nas na palcach 1 ręki no, niech więc nadwozia będą nie był jakiś tam naciągaczem, jeżeli takie zdarzenia są to jest jakaś przyczyna najczęściej jest to wypadek najczęściej jest to zdarzenie przypadkowe, które na, które wpływ nie miała człowiek jest oczywiście znamy może się zdarzyć i na pewno były takie wypadki, że ktoś strzelił do dzika, a zabił kucyka takie tam ostatnio choćby taki taka informacja, że dolewa, a zastrzelił policjanta np. Gdańsk 14 może zdarzyć i teraz jest pytanie czy badania psychologiczne psychiatryczne okulistyczne kardiologiczne niech to będzie, bo mu serce zaczęło za szybko bić spowodują, że ten wypadek, by się nie zdarzyło nie ma takiego takiego Jung tą powiedzenia, że z przebadanie 120  000 myśliwych spowoduje, że ten wypadek, by się nie zdarzył, ponieważ nie można nic nie jest badaniem w warunkach spokojnych w gabinecie stwierdzić, że ten człowiek na pewno będzie strzelał do nierozpoznanego celu, ponieważ człowiek, który siedzi na ambonie i strzela w ciemnym w ciemnej nocy nawet przy Księżycu brodzika jest 100 % przekonany zastrzelił dzika jego świadomości on strzelał do celu rozpoznanego, ale jego umysłu możemy źle rozpoznał jest pytanie czy to, że on źle rozpoznał wykrył, by jakikolwiek lekarz jakiekolwiek badanie twierdzę, że nie nie można stwierdzić, że dany osobnik w warunkach leśnych rabowanie w nocy patrząc na dzika będzie pas znaku CK na pewno widzi widział kucyka, jaką widzi dzika to po prostu on jego mózg widzi dzika i żadne badanie tego nie zmieni Sylwia Falkowska netto to strasznie to śmiech proszę państwa, bo to wychodzi na to, że tak naprawdę nikt z nas nie może się czuć bezpieczny w lesie w obecności myśliwych, ale mówiąc jakby, podsumowując nasze argumenty, które stoją podstawy tego postulatu chcielibyśmy, żeby myśliwi przechodzili badania okulistyczne psychiatryczna psychologiczna, dlaczego to jest grupa ogromna grupa ludzi 120  000 osób, które w naszej wspólnej przestrzeni tak czy n p . w lesie na płot na polach na łąkach korzystają z broni ostrej amunicji wojsko policja co nagle go, że służby, przechodząc badania okresowe natomiast myśliwi z ochrony kolei bodaj myśliwi nie przechodzą one tych badań okresowych oraz to są jednorazowe przy pozwoleniu na broń to jest jednak jednorazowe badanie później może minąć bardzo dużo czasu mogą się wydarzyć różne historie i ta zdolność do oceny rzeczywistości, ale także jego ostrość widzenia no to tylko gdy te sprawy już nie podlegają w kontroli nie wierzy pani odpowiedzialność takich osób znaczy, że ktoś, kto ma słaby wzrok mówi kurczenia dobrze widzę, że taka osoba sama nie powie dobre albo nie strzelamy albo koryguje wzrok w nie wieża po proszę sobie wpisać w wyszukiwarkę hasło pomyliłem z Chickiem i tam jest cała litania z historii, gdzie osoba, która jak też nie mówiono o wypadkach tak, bo wypadek może się zdarzyć może się też potknąć nacisnąć spust i z niezabezpieczoną bronią to tam, gdzie powinien nowym to też źle się błędy błędy w sztuce, ale są historie właśnie, gdy ktoś strzela do nierozpoznanego celu no i mieli z tym dzikiem wszystko wszystkim własnego kolegę na polowaniu żonę jakąś kobietę, która spaceruje w polu kukurydzy żubra nawet historia z Puszczy Białowieskiej, więc my stoimy na stanowisku, że te badania pomógłby wyeliminować z tej naszej wspólnej przestrzeni osoby, które korzystają z broni i które są niebezpieczne dla otoczenia to badanie wzroku mówi pani badań badanie wzroku, ale też badania psychologiczne psychiatryczne no tak jak to jest przewidziany chociażby do służb mundurowych, które również mają broń idealnie i pilnują porządku ciężko co 5 lat tutaj myślę, że to byłoby na takie rozwiązanie sprawdzone i Enei mogą można, by do niego do niego sięgnąć wydaje nam się, że takie badania one oczywiście będą kosztować myśliwych, ale na pewno spowodują to, że w tej naszej wspólnej przestrzeni będzie bezpiecznie naładować lekarzy no ale również miałem wrażenie, że myśliwi strzelają więcej niż służby mundurowe nadal w żądaniu na rok rozliczają amunicję i rozwijają się strzelić, bo prawda z wózka zginęli i co, ale jak tu w zadaniowym takie pytanie jak pani, mówi że wpiszmy przeglądarkę w ogóle w piśmie z zasadą jest poznanego w celu każda z tych spraw kończyła się jakiś postępowaniem na pewno jest prokuratorskim Maryi sądowym prawdę jest pytanie czy już w czasie tego postępowania stwierdzono, że przyczyną tego wypadku było, że delikwentem, który zrobił, w których zastrzelił w ten sposób miał zły wzrok a gdyby miał badanie to byłby to tego nie zrobił, że psychicznie jest, że przygotowany bo gdyby był zbadany toby tego nie zrobił czy którykolwiek z tych wypadków jego postępowanie, które wyjaśnić ma każdy aspekt w wypadku wskazało, że przyczyną jedyną tego wypadku każdy ma to wypadek czy tego postrzelenia czy jest tak nazwać było właśnie fizycznym błąd w mózgu wzroku serca danej osoby nie ma takiego czegoś żadne z tych postępowań nie stwierdziło, że to było przyczyną z tych przyczyn było prawda, ale ja nie słyszałem może pani słyszała, żeby było przyczyną tego właśnie takie winny fizyczna posiedzę, że istnieją jakieś wewnętrzne mechanizmy, które wydalają z z koła łowieckiego n p . czy winny sposób wykażą czy rozpracowują myśliwych, którzy nie przestrzegają one z podstawowych zasad czynią świat strzelania do rozpoznanego celu jak zasada 33, jakie wewnętrzne mechanizmy, które mówiono Rysiu coś ostatnio widziałem, że wali stocznie w powietrze z amunicją pewnie powiemy więcej czasu spędzić na strzelnicy nie z nami, więc zawieszamy dziś wyrzucamy cię albo coś takiego zawiesić wyrzucić je musieli zejść z deliktu prawda w wiezieniu jest tam w nocy ją strzeli zbuduje czytelnik nie powie, że jest chodzi o rzeczy wychodziło jakieś takie rzeczy, które nie sądzę, że statut polskiego związku łowieckiego tradycja łowiecka morale myśliwych etyka, którą my nazywamy łowiecką absolutnie nie akceptuje takiego strzelectwa i to nieraz takim żargonem, jaki strzelectwo jest strzelać co się rusza prawda jama znam wiele przykładów i w mojej mamy, że tak po środowisku i taki strzelać jest absolutnie eliminowane te w sposób swoiście tymczasem chętnych jest wdrażana świadków film zostaje zawieszony jest sprawa myśliwego zostaje wyrzucony z koła żądali zostaje, więc o to co nie są duże ilości na ja w powiedzmy spotkałem się w w ciągu ostatnich 5 lat z 1 takim przypadkiem radę to nie są jakieś masowe rzeczy ale, ale zdarzają się i one dają zły i ogląd nas myśliwych i jeżeli tu, by pani Iga przykład pani organizacja będzie to punktowa i w ogóle miała na to ma no co na to by nie jesteśmy się właśnie, którzy na ślepo strzelamy morduje my i t d . to są naprawdę wyjątki w tym my potrafimy sobie poradzić mija, a może ad vocem, ponieważ nawet tutaj z naszego podwórka wynika, że w państwo nie potrafią sobie radzić z takimi sytuacjami sprawa to skonstruowanego i o skróconego Wilka w Bieszczadach pokazała właśnie to, że koło łowieckie chronią osoby, które dopuszczają się takich rzeczy, a przypomnę tylko, że osoby te mają już zarzuty prokuratorskie natomiast zawiesza w prawach członka osobę, która miała odwagę i zgłosiła to policji to jest może oczywiście przypadek natomiast on buduje właśnie postrzeganie tego jak jak to wygląda Renata kim naprawdę najniższym lokalnym poziomie no to jak ad vocem A 23 proc prowizja pani kołach to było konkretny koło konkretny człowiek konkretne działanie konkretne zarzut prokuratorski wobec danego 1 z faktu i nie należy używać słowa koła prawda pani użyła w liczbie mnogiej to jest przykład z koła chronią to jest przykład z danych koło w danym momencie zachował się nieprawidłowo i prawidłowo został ukarany i o to chodzi i my takich ludzi też chcemy karać jak powiemy przypadek telefon przed audycją dzwonił do mnie myśliwi z innego koła i mówi w, ponieważ tylko używane książki my wszyscy mamy tę książkę prawda do książki wpisał się facet polowanie o godzinie dziewiątej w noc wieczorem w piątej rano się wypisał i pisarz strzeliła ani ułani wolność, ale w nocy od zapisanego dokument jak pokazał udowodnił nie muszą go nakryć w tym rolne każdego dokumentu tak został wyzwolony tak w Zatorze strzelił ani w nocy, kiedy łań trzeba się do godziny po Zachodzie słońca jest lament postu w błąd w dzień, ale docelowo rachmistrza Heathro w biuro uderzenie w mojej ręki także nie ograniczajmy i każdy taki przykład dziękujemy, a czy jest możliwa, bo z tego co pan Rogowiecki mówi to bliskie są mu wartości, jakie reprezentuje pracownia na rzeczy wszystkich istot i nawet zgłosiły akces swój do organizacji zastanawiam się obok czy jest możliwe w tym sporze właśnie stworzenie wspólnego frontu, ale nie takie są to, że po 1 stronie są myśliwi i szeroko rozumiani taka po drugiej stronie są obrońcy czy dla osoby, które były o VAT czy jakkolwiek nazwiemy tak czy tworzymy taki front, gdzie właśnie przed pracą niemal wszystkich istot, a i koło łowieckie 100 × mówią tak to prawo własności jest tam także bliskie tak nam myśliwym także zależy na tym żeby, jeżeli ktoś jest właścicielem terenu to, żeby on miał decydujący głos tym czy można tam polować czy nie tak rozumiemy, że tor rodzice mogą powinni decydować, ale być może zastanowimy się czy będzie też czy powinna być minimalna granica dolna granica wieku, czyli czy sądzą państwo, że jest możliwa taka współpraca, ale nie tylko taka deklaracja pusta studia tylko rzeczywista Piotr Lewicki jedno na razie mamy sytuację, że ruchy, które rozdaje pani atakują nas wszystkich stron prawda o polowaniu nie używajmy emocjonalnych słów mieliśmy przecież prawda z prasą atakują przychodzą na polowanie i przeszkadzają polowali np. wolno im nowych mówimy o nim mówią o wolną racz związać na 10 × i ustalmy, że my nagonka to jest nagonka nasze my zrobimy polowanie, ponieważ jest ono konieczne dla środowiska zróbmy coś razem, dlaczego nie ja jestem otwarty od rzeczy od ognia słyszę to, że pan mówi nie pomiędzy słowami pani Sylwia Szczutkowska Lecha będzie jeszcze do tego przeszkadzania w polowaniu, bo zdaje wiem, że czas mało mamy mało natomiast bardzo konkretni szybko chciałbym powiedzieć, że nasza akcja rykowisko jeleni, która pewnie jest przez państwo uznawane jako taka taki pies pierwowzór niebem blokowania eksmisji polowań nikła tylko łącznie z tego, że miasto wymieni ambony w otulinie Białowieskiego parku Narodowego skierowane do strony oraz ze strony partnerów nagrałem czyjeś no i wtedy tak, ale wiedzą, ale dziś, ale tyle mówimy o etyce tyle mówimy o moralności ATA lufy były wystawione w kierunku parku Narodowego jeśli prawo pozwala to nie mówmy o, ale z RPA motyli, czyli niemal nie rozmawiamy o moralności, więc chciałbym tylko powiedzieć, że nasze postulaty, które przedstawiamy strona społeczna co tak naprawdę właśnie tym kompromisem prawo łowieckie musi się zmienić pan pamięta czasy komunistyczne i musi być prawem które, choć też przypomina prawo i nowoczesne i do Indii te postulaty tam jest 10 postulatów, o których mówimy to jest właśnie ten kompromis, który będzie dobry ideał społeczeństwa i do dzikiej przyrody i da bezpieczeństwo ludzi z Wierzchowska wracają ze wszystkich istot Piotr Garlicki redaktor naczelny Dziennika portalu łowiecki członek polskiego związku łowieckiego prezes koła łowieckiego Cietrzew bardzo państwu dziękuję informacje po informacjach Mikołaj Lizut dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara zrealizował Adam Szurek jazzowej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA