REKLAMA

Dlaczego i jak zmiany w ustawie o pomocy społecznej utrudniają pomoc bezdomnym? Rozmawiają Adriana Porowska, Lesław Nawacki i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2017-01-26 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:03 min.
Udostępnij:

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie we wrześniu 2016r. placówkom pozarządowym nie wolno przyjmować bezdomnych osób starszych oraz chorych. Jednocześnie nie zostały wskazane ośrodki, w których mogliby oni przebywać, oczekując na miejsce w DPS-ach. Jak te zmiany utrudniają pomoc osobom w potrzebie?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich recykling Olsztyn Igor 136 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia goście Adriana Porowska ekspertka ds. bezdomności, a także dyrektor kamiliańskiej misji pomocy społecznej dzień dobry dzień dobry oraz Lesław Nawacki z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry będzie, że państwo mówicie o konsekwencjach niedawnej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w tej ustawie znalazł się zapis, który mówił o tym, że do schroniska bądź do Rozwiń » noclegowni może trafić osoba która, która właśnie ktoś jak to nazwać ten pan Chopina pojęcie samoobsługi w bliżej nieznane nam więcej jestem pracownikiem socjalnym my też dyrektorem schroniska dla osób bezdomnych ja nie mam zielonego pojęcia co poeta miał namyśli, dlatego że sama obsługa w takim potocznym znaczeniu oznaczałoby to, że ten człowiek, który samodzielnie np. nie bierze się nie kąpie zniosła takie sytuacje, w których to samoobsługa ani musi być trwała może to być np. ktoś po wypadku komunikacyjnym, kto ma złamaną rękę i nogi przez pewien czas potrzebuję pomocy osób trzecich może to być ktoś, kto jest o jakiejś chorobie somatycznej z tego powodu mam problemy z poruszaniem się może to być ktoś po amputacji, który przez jakiś czas przy pomocy innych musi dojść do renty takie sytuacje, że samodzielnie będzie sobie radził może być to też ktoś, kto długotrwale i na stałe jest osobą potrzebującą pomocy osób trzecich mam ten przepis noclegownia schronisko dla osób bezdomnych ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu życiu innych osób przebywających w placówce jak czyta to tego rodzaju zapis prawnik i co z niego może wystąpić na zapis nie jest precyzyjny i nie jest łatwy w stosowaniu ENA potocznie można, by powiedzieć, że powinien dotyczyć osób, które są w znacznym stopniu niesamodzielne atutem znaczny stopień powinien się rozkładać po pierwsze na ich obiektywną niesamodzielność i czas trwania tej nie samodzielność no bo jeżeli to jest przejściowy jakiś tam stan totalnym powinniśmy zaakceptować możliwość pozostawienia go w tej placówce tej sytuacji, kiedy sytuacja idzie ku gorszemu, czyli pogłębia się starosta niesamodzielności to wtedy jest potrzebna interwencja oczywiście, ale właściwie zaprosiliśmy do państwa nie o to, żeby rozmawiać o kwestiach językowych tylko o to, żeby poznać Śródmieście ma konsekwencje co to właściwie oznacza, że mamy tak zdefiniowaną samoobsługa może nie definiowano samoobsługa to kto właściwie może przy tych mrozach, jakie teraz mamy trafić do noclegowni ogrzewalni bądź schronisk notatek prawda organizacje pozarządowe od lat zajmujący się z bezdomnością inną nie, zwracając uwagi na zapis ratują życie zdrowie ludzi do mnie do placówki trwają bardzo często osoby, które nie mają dowodów osobistych, a Rooneya muszą rozpocząć całą procedurę, żeby taka osoba mogła mieć dowód osobisty potem musi iść do lekarza, a potem musi mieć wypełnione kolejne wnioski musi być wydana decyzja administracyjna, żeby taka osoba trafia do domu pomocy społecznej nie ma takiej możliwości nie ma takiej sytuacji, w której ktoś prosto z ulicy mógł trafić do domów pomocy społecznej, bo ja jako pracownik socjalny będący na ulicy dochodzę do wniosku, że ktoś jest niezdolny do samoobsługi niezdolny, że logika tego przepisu była właśnie taka, żeby osoby, które są w ciężkim, jakim stanie na czarno sprawności trafiały do DPS -u ani do jakiś fundusz wydaje mi się już także logika była taka, żeby nie powstawały zamienniki tanie zamienniki domów pomocy społecznej czy mi się zgadzam przyczyną zapisy muszą być naprawdę precyzyjne, dlatego że znamy powstanie miejsca w domach pomocy społecznej odpowiadają powiaty i samorządy, a nie odpowiadają organizacje pozarządowe, a konsekwencje tego zapisu są takie, że mimo to urząd wojewódzki ma kontrolować organizacje pozarządowe sprawdza czy tam są osoby niezdolne do samoobsługi wtedy jest kara od 20  000 kary dla takiej organizacji przy kolejnej kontroli 40  000 nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, w której organizacje pozarządowe narażone są na tego typu kary w ogóle nie ze swojej winy ludzi na dom pomocy społecznej czekają często latami są takie sytuacje, w których 234 lata jest człowiek w domu w placówce i inne złożone wnioski i czekano dom pomocy społecznej to niezdolny do samoobsługi, toteż jest on sytuacja i to zagrożenie dla zdrowia życia innych to też sytuacji, kiedy ktoś przychodzi do nas placówki jest niezdiagnozowana jest to przykład chory lub zaburzonych psychicznie, żeby ktoś taki mógł dostać do placówki znowu musimy wypełnić musi mieć dowód osobisty musi mieć ubezpieczenie musi trafić do lekarza psychiatry, którzy w, które podejmie decyzję o tym, żeby był leczony no i musi być też dobra Wola tej osoby nie każda z osób chce dobrowolnie skorzystać z pomocy lekarza psychologa czy psychiatry i znowu organizacja pozarządowa zatrudniająca tylko 200 pracowników socjalnych, bo nasze placówki nie może nie mogą zatrudniać lekarzy ani psychiatrów no to my jesteśmy obarczeni tym, że musimy interpretować sobie ten przepis wyszły ponosić odpowiedzialność dla mnie najważniejsze jest życie i zdrowego człowieka, który do nas przychodzi i staramy się oczywiście robić także jeśli ktoś potrzebuje pomocy to wzywamy karetkę, ale ktoś pojedzie do szpitala ma zakończono leczenie szpitalne szpital mówiąc już koniec naszej roli i nie ma tego momentu, w którym ktoś podejmie decyzję w szpitalu no dobrze to my teraz musimy tego człowieka przenieść do domów pomocy społecznej czy zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie oni mówią zakończone jest leczenie to jest placówka schroniskowe skoro pan nie ma domu i domy organizacje pozarządowe zmuszone jesteśmy do rozmowy z lekarzami tłumaczenia, że nie proszę pana wg przepisów ustawy o pomocy społecznej art. 48 ust. 5 osoby nie mogą przebywać w placówce pomiarami obowiązuje kontrakt z NFZ tymi 3 zakończone leczenie to proszę go zabierać mojej, dlaczego to ja jestem stawiał w roli się zmienia w przepisach coś o ustawie o pomocy społecznej natychmiast powinny iść za tym zmiany w Ministerstwie Zdrowia i edukacja, jakby szeroka edukacja na tym polu no bo przecież to nie my jesteśmy zobligowani do tego, żeby informować o zmianach, a rzeczywiście ktoś już takie kary muszą płacić już sporadycznie, dlatego że z stan prawny jest jak sądzę z dużą ostrożnością przez kontrolerów wojewodów stosowane, ale rzeczywiście wprowadzenie rozwiązania, które merytorycznie zasadne bez odpowiedniego budowania rozwiązaniami systemowymi z tego otoczenia no naj słabszą stroną już wiemy jest u nas synchronizacja działań na szczeblu pomoc społeczna i opieka zdrowotna póki nie będzie rozwiązań systemowych pozwalających na harmonijny przepływ osoby wyleczonej czy nie podlegających hospitalizacji do innych placówek, które będą sprawowały nad nim opiekę dopóty będziemy mieli sytuację polegającą na tym, że tak naprawdę All organizacje prowadzące w tym przypadku placówki dla osób bezdomnych będą ryzykowały swoją działalnością po prostu, że jakiś krzyk z jakąś konkretną osobę źle oceniają, że przeanalizuje sytuację będą ponosiły z tego konsekwencje w żadnym, ale Rzecznik Praw Obywatelskich jest w tej sprawie zdeterminowanej w sytuacji, gdyby zdarzyła się okoliczności ukarania podmiotu prowadzącego zwalczanie publicznego oraz Zagato udzielimy daleko idącej pomocy na tyle uczciwy Czyż rzecznik może, bo rozwiązania są niekompletne nie systemowe i konsekwencja tych rozwiązań nie mogą spadać na organizacje pozarządowe to inne pytanie skoro na razie jak rozumiem kar nie ma to czy są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście organizacje pozarządowe, które do tej pory pomagały decydują się komuś nie pomóc czy słyszeliście państwo takich przypadkach, kiedy właśnie z poczucia, jakby oba w, że ten przepis może zadziałać jednak też ja miałam okazję czytać artykuł, w którym było powiedziane wprost, żeby człowiek, który miał ponad 90 lat był przywieziony przez policję do placówki 1 z placówek odmówiła przyjęcia i byśmy została inna przymuszona do tegoż to osoba uzyskała pomoc schronisku dla osób bezdomnych, bo jesteśmy bardzo trudnej roli dobrze się obrazić my niesiemy pomoc ludziom w kryzysie bezdomności w tej chwili ktoś puka do nas jest mróz prosi o to, żeby komuś udzielić pomocy ja rozumiem, gdyby też, gdy policjant po dokupieniu pojechał kupić dom pomocy społecznej to jest logiczne, bo wynika z przepisów, że tam bez tych jedno zlotym człek się nie może znaleźć, dokąd mają zostać w tym Anny w tym samochodzie policyjną przecież tak nie może być, więc jesteśmy bardzo często stawiani w takiej trudnej roli oczywiście my oprócz tego, że pomagamy tym osobom staramy się też kreować politykę społeczną, która jest wokół nas i alarmować służby odpowiedzialne o tej sytuacji bardzo trudnej sytuacji też są teraz samorządy, które gminy Mielno finansują placówki, które to są placówki specjalistyczne, których jest prowadzona opieka tylko, że prowadzone przez koordynatorów medycznych nie lekarzy, a spróbują faktycznie lekarze i pielęgniarki, chociaż ich po prostu zupełnie inaczej nazywa zdając z tego sprawę, że jest właśnie ta dziura i ratują zdrowie i życia ludzi no tak musi być zresztą jeszcze pani prof. Lipowicz robiła okrągły stół bez równości zapraszała na swoje spotkania Ministerstwo Zdrowia ministerstwo pracy polityki społecznej wielokrotnie podkreślaliśmy problemy i dostępie do ustawowych usług medycznych osób nieubezpieczonych, ale też o tym, właśnie, że placówki schroniskowe, które pomagają osobom chorym i mają problem dostępu do tych pieniędzy zdrowia no i teraz znaleziono takie rozwiązanie, że okazało się, że wprost nie może mieć chorych w no tak trochę mnie to strony miało tu pójść po to, miał być normalny Unii organizowany innym cywilizowanym wykonuje są pełna nadziei, bo myśmy naprawdę poruszyli lawinę materiałów o pomocy placówkom owej mówiliśmy o konkretnych przykładach potem globalnie powyższe wszystko się zgadza schorzenie, ponieważ placówka po nim zupełnie, gdzie indziej znaleźć się bierze pojedyncze przypadki dużych złóż to nie jest takie oczywiste no i w związku z powyższym przyjechały do nas osoby odpowiedzialne za to polityka tutaj gminnym zorientował się o problemie i skali tego problemu z tras A 2, a ja jutro u siebie w placówce tak samo w placówce siostry Małgorzaty Chmielewskiej będzie gościła pani minister Bojanowski tą i będę miała okazję pokazać jej właśnie te osoby, które nam wychodzić za chwilę wrócimy do rozmowy z 13171322 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Adriana Porowska Lesław Nawacki rozmawiamy o konsekwencjach zmiany w ustawie o pomocy społecznej zmiany, która na można powiedzieć brzmi niewinnie, ale ma dramatyczne skutki mianowicie zmiany, która stwierdzała, iż w placówkach takich jak ogrzewalnia noclegownia mogą przebywać osoby, które są zdolne do samoobsługi i nie zagrażają innym przed informacjami mówiliśmy o tym jak bardzo trudno jest zastosować ten przepis w praktyce jego dobrze zinterpretować, ale też jak, jakimi problemami nie koniec końców obciążono organizacje pozarządowe, a teraz zastanówmy się na takim zdaniem, które też pani powiedziała przed informacjami, czyli że dobrze jest, że nie powstają tanie zamienniki domów pomocy społecznej czy rzeczywiście te działania, które w, których ten przepis ten dotyczy to były jakieś zamienniki domów pomocy społecznej czy można tak powiedzieć jeśli chodzi o organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem osób w kryzysie bezdomności to ja w tych nie znam takich organizacji, które by starały się zamienić swoje placówki tanie domy pomocy społecznej, ale niestety znamy z ostatnich miesięcy sytuacja, w której osoby wykorzystały limity nie do końca osoby bezdomne tylko po prostu osoby samotne, które przebywały w szpitalu i właściwy dla mnie skandaliczne, bo to pracownicy szpitali nawiązywali kontakt z tą osobą im informował, że jest ktoś, kto długoterminowo przebywa w szpitalu i nikt z rodziny się od niego nie zgłaszano Węgorze przyjeżdżała taka osoba zabrała do swojej placówki nazwała ją noclegownią matki Teresy z Kalkuty zabrała do placówki takie osoby mówi się okazywało, że przyrzekł, iż notariusz był podpisywany jakieś dokumenty zabierane były na rzeczy z tego mieszkania, a potem sprzedawane mieszkanie ogołocone były konta w banku tych ludzi czy zabrana renta emerytura no, więc plan takich nadużyć oczywiście, że się mogą zdarzyć tylko ja się zastanawiam w jaki sposób ci ludzie w ogóle tam trafiali no przecież oni sami niż do tej placówki ktoś informował o tym, tak no niestety pracownicy i lekarzy szpitali ograniczają swoją rolę tylko włącznie do zadań medycznych nie odpowiadają nie chcą odpowiadać za to co boleśnie nie jestem człowiekiem Gozdek zdrowia i pomoc społeczna tutaj bardzo zawiódł nikt nie sprawdził, dokąd ta osoba jedzie czy człowiek prowadzący tego typu działalność KOV ma odpowiednie wymogi zresztą słychać było, że nie mógł już robimy coś obiło media rząd kilkakrotnie zmieniał jak swoje placówki jak robiło się gorąco to przynosi je w inne miejsce no ale w tym czasie bardzo dużo pieniędzy zarobi zrobił bardzo dużą krzywdę wielu wielu ludziom, więc Jan uważam, że rozwiąże ten przepis miał przeciwdziałać takim sytuacjom, o czym myśli sytuację powstały w międzyczasie nad Dunajem była nowelizacja, a potem były te słynne przypadki w Trzciance Wolicy prawda chętnie w Zgierzu natomiast to w ogóle jest właśnie moim zdaniem pierwszy problem to jest brak systemowych powiązań pomiędzy pomocą społeczną, a służbą zdrowia rozwiązań, które polegały m. in . na tym, że pracownik socjalny moim zdaniem powinien być pracownikiem szpitala w i nie może ludziom nie można sobie wobec sytuacji, kiedy osoba samotna jest opisywana z tego szpitala bez wiedzy służby szpitalnej, w jakich warunkach ona będzie przebywać po wyjściu ze szpitala no bo to właśnie stwarza pole do nadużyć i zawsze znajdą się takie osoby, które zaoferują swoje usługi tańsze i trzeba pamiętać po prostu, że teraz jest tak, że działający komercyjnie IT w systemie pomocy społecznej placówki chętnie przyjmują do na swoje do swoich pomieszczeń przyjmują osoby, które mają stałe dochody np. w formie emerytury renty i w gruncie rzeczy osoby bezdomne, które najczęściej są pozbawione stałych dochodów są obywatelami drugiej kategorii w takich placówkach, ale są niechciane, bo wiadomo że, zanim musi zapłacić inny podmiot najczęściej samorząd, który absolutnie nie kwapi się do tego co więcej, ale istnieje u nas uzasadnione podejrzenie, że samorządy nie mają interesu w szybkim szukanie miejsc dla osób przebywających w placówkach dla bezdomnych, ale myślę tutaj o zakładach opiekuńczo-leczniczych niż po domach pomocy społecznej, ponieważ w ich sytuacji nie uderzenia są ubezpieczony zdrowotnie też nie są zabezpieczone stałymi dochodami i to ich sytuacji odpłatność będzie obciąża samorząd w Pampelunie niestety mąż jest z tym zgodzić, bo Warszawa też jest ma specyficzną aurę sytuacji, bo to jest bardzo duża gmina jest bardzo dużo organizacji pozarządowych działa n p . komisja dialogu społecznego warszawska rada opiekuńcza 205 lat, która dyskutuje z urzędnikami nad możliwościami rozwiązaniami także nad funduszami, jakie powinny być kierowane w stosunku do placówek oferujących tego typu pomocną zadaniem własnym gminy jest oddanie placówek dla osób bezdomnych i pan zadzwoni, by jakikolwiek mniejszych gmin w okolicy Warszawy to się okaże, że tam nie ma nic im ogrzewalni noclegowni nie ma schroniska i pan burmistrz prezydent po prostu powierza, a u nas nie ma bezdomnych może jest pięcioro oni nie chcą oni są z wyboru wskazuje, że to jest absolutnie nieprawda tak zadzwonił do prac w warszawskich pyta ile jest osób z gminy to się okaże, że 40, dlatego że ci ludzie, szukając pomocy ratunku no niech wyjadą po prostu kawałek dalej do Warszawy i taki jest z bezdomnością niestety w całym kraju bardzo dużo mnie, a teraz prowadzą spór z burmistrzem Mińska mazowieckiego na ten temat raz w roku przyjmują wnioski o lokale i co ten człowiek ma cały rok siedzieć u mnie czeka do sierpnia, żeby złożyć kolejny miny, żeby złożyć dopiero wniosek taki się przez cały rok z nim dzieje, a placówki dla osób bezdomnych właściwie nie posiadają więcej mają podpisaną umowę z jedno placówek, do których ten człowiek nie chce pójść, bo uważa, że tam byłem załamany jego prawa w stosunku ogromne problemy też organizacje rządowe, bo znowu samorządy nie został żaden sposób kontrolowany pociągnięty do odpowiedzialności jak realizują swój ustawowy obowiązek udzielania pomocy osobom bezdomnym na ich terenie bardzo często bywa także do służby w w okresie zimy straż miejska i policja dostałem taką informację, że mają zabezpieczyć tych ludzi Raków Kos w jaki sposób co mają zrobić 100 km dziś kogoś wieś szukać miejsca awaryjnie takim może być ta zima pokazała nam coś bardzo bardzo szczególnego, bo w poprzednim mieliśmy bardzo łagodne wszyscy się oswoić i jak z tym, że śpią osoby bezdomne na klatkach schodowych gości mieliśmy bardzo dużo nie uczestniczyła zresztą w takich audycjach, bo jest brudny śmierdzący bezdomny, a dziś na klatce albo tonalne w autobusie i co z nim zrobić wywar z autobusu czy nie, a w tym roku wszyscy zauważyli, że ich strasznie zimno, a ci ludzie nie mają, gdzie spać tak nie mają, gdzie spać jeść od lat brakuje placówek dla osób bezdomnych, dlatego że gminy nie wywiązują się ze swego obowiązku znowu w Warszawie 100 % bezdomność się zajmują organizacje pozarządowe w skali kraju z ponad 90 % właśnie bardzo mnie ciekawi czy są inne formy pomocy, które nie są pozarządową to bardzo mało jest takich form takiego bytu w skali roku w skali kraju to jest 5 % organ placówek tego typu jak ogrzewania noclegownia schronisko są prowadzone przez samorządy, dlatego że organizacje pozarządowe są dużo bardziej skuteczne w tej dziedzinie i takie powiadomiła tam dziury, więc właśnie zdrowiem, a pomocą społeczną, ale tak samo między mieszkalnictwa RM czy jęczy z sądownictwem jest bardzo dużo też u nas osób, które miesiącami albo latami oczekują w rozwiązanie ich spra w, które po prostu leżą dziś o sądach, bo niesłusznie zostały oskarżone czy np. mieliśmy pana, który uznano go za zmarłego przez 18 miesięcy udowadniał, że jednak żyję nie mógł odebrać swojego aktu zgonu, bo dostał na imię nazwisko, bo na kopercie na adres było napisane, że nie jest najbliższą osobą dla osób zmarłych, więc może nawet tego aktu zgonu no, więc w takiej sytuacji że, gdyby mnóstwo te postępowania długotrwałym takie mówiono naprawdę to wszystko co nam się wydaje, że mało prawdopodobne rzadko się wydarza jest wyjątek to co się wydarza to zazwyczaj w temp w tym momencie, kiedy ja pomagam tym ludziom oni są bardzo często nie są zdeterminowani oni walczą się boję się poddali ją nie wierzą w to, że ktoś może im pomóc skoro rodzina znajomi w najbliższą środę wrócili ranny stracił już po prostu nadzieję na to, że cokolwiek może się zmienić szpital usłyszał z zakończyło się leczenie proszę tu jest PiS proszę wejść, w których ma wbudowane 2 nogi, dokąd pójść, dlaczego pani zdaniem ta sfera jest w Polsce tak zaniedbana dlatego, że to nie jest sfera, którą warto walczyć w wyborach niż żaden z samorządów ani żaden żadna z osób, która będzie chciała ubiegać o rządzenie w Polsce nie powie przywrócone godność osobom bezdomnym większość ludzi w DPS dom łączy się, że nie schwytano wielu ludzi jak teraz innym złożom takim bardzo duże zainteresowanie osobami bezdomnymi placówkom naszą Podgórze alarmowaliśmy, że nie mamy butów mam 60 osób za dużo w tej chwili placówce normalnie, bo 80 mam w tej chwili dziś ziemia wychodziło, bo 137 osób z materaca mam żonę kompletnie wszędzie no, więc nie mieliśmy butów kurtek bielizny i ludzie naprawdę odpowiedzi na te apele ze szkoły na antenie TOK FM też apelowała przyjeżdżali do nas ludzie z paczkami bardzo dziękuję i w tej chwili mamy to zabezpieczone, ale nie zmienia to faktu, że ci ludzie potrzebują takiej pomocy przez cały rok prawda, że ci ludzie nie pójdą sobie ode mnie jak skończy się mróz ci ludzie będą potrzebowali pomocy pracownika socjalnego i innych służb oni byli na dworcach gliny klatkach byli w centrum wszyscy uważali, że oni nie chcą pomocy dlatego tam siedzą to jest absolutnie nieprawda zaczął opowieść mamy dodatkowe miejsca chodzicie i przeszli oni się boją niektórych placówek albo nie chcą skorzystać z pomocy tylko właśnie noclegowe, bo potrzebują takiej całościowej kompleksowej pomocy właściwie z tego co z tego co tutaj padło na tej antenie do tej pory można wysnuć taki wniosek, że to są naprawdę ludzie drugiej kategorii z tego tytułu, że nie mają pieniędzy po prostu z tego tytułu, że jest takim stereotyp, bo albo człowiek jest w podeszłym wieku jest niepełnosprawnością jest osobą samotną jest osobą po domu dziecka jest osobą po poprawczaku, ale jak traci mieszkanie i staje się osobą bezdomną tu już nikt nie pyta kim on jest i jest osobą bezdomną i jak ja apeluję o to, żeby powstała Łaźnia, żeby ci ludzie mogli się kąpać noclegownie ogrzewalnie schronisko to samorządowcy załamują ręce mówią to jest budynek, ale wie pani okoliczni mieszkańcy to się w życiu nie zgodzą no bo będą protesty, bo będą przychodziły osoby bezdomne się kąpać, bo będą brudni śmierdzący tu wchodzimy na marsz po co robiłaś, że się kąpali, więc potrzeba jest tego zmiany sposobu myślenia tych osób in naszego zainteresowania z rezerwami tych osób lub zadzwonić spytać władze lokalne co u nas w gminie robimy dla ludzi w kryzysie bezdomności co zrobiliśmy, żeby była Łaźnia, żeby ten człowiek miał się, dokąd pójść i wykąpać patrzymy czy pani zdaniem można powiedzieć tak jest czy można to można powiedzieć takie zdanie liczona będzie prawdziwe Żerań bezdomność jest bardzo często konsekwencją wciąż bardzo negatywnego splotu okoliczności różne, że to może być pewnym staje się nawet przypadek bezdomność moim zdaniem to po pierwsze, my mówimy kryzys bez wolności do wzrostu o początkach kończy coś zaczyna się w domu bardzo często to jest bardzo dużo rzeczy, które się nachodzić to jest choroba to jest brak możliwości znalezienia pracy to jest kiepskie wykształcenie to są problemy rodzinne społeczne czasami do tego dochodzi właśnie jakaś taka sytuacja, że sprzedawane mieszkanie komuś ręki do ręki VIP-ów chodzi raptem wysoki cześć czasami jest to także ktoś nie może spółka spłaci swoich zobowiązań albo skupia się na tym, że przy niskich zarobkach kupuje leki dla osoby najbliższe zamiast płacić czynsz tak to czasami tak, bywa że ranny człowiek jak opowiada swoją historycy się okazało, że właściwie mógł ktoś mógł ze służb społecznych zareagować 10 lat temu, żeby temu człowiekowi pomóc tak, bo na zarastają jego długi do rangi Niewiem 5660  000, a to jest człowiek, który ma tylko łącznie rentę w życiu dłuższe niż płacić, więc można było wcześniej po prostu zareagować pomóc mu, żeby nie stał się osobą bezdomną w 13 można powierzyć panie mecenasie, że ta sfera jest nie nie do regulowaną w Polsce w całą pewnością na nie wymaga bardzo specjalnych narzędzi specjalnych regulacji co więcej wydaje mi się, że te regulacje powinny być na tyle elastyczne, aby były realne życiowo wystarczy, żeby nie narażały podmiotów, które są zobowiązane do ich stosowania rośnie na sytuację bez wyjścia, ale problem sprowadza się właściwie do dróg do takich 2 podstawowych sfer 1 zloty za aktywność państwa, która przeciwdziałania popadanie w stan bezdomności, a druga sfera to jest aktywne działania, żeby wychodzić z tej sfery bezdomności obyśmy zajmujemy się w tej chwili osobami, które są Alone przecież kiedyś nie były bezdomnymi i mówił mi, więc im szansę przy lepszym efektywniejszym w systemie może nie wszystkie, ale znaczna część mogłaby wyjść z tego stanu to jest chyba najbardziej przykre, że przypominamy sobie o tym, tylko w momencie, kiedy już jest stan zagrożenia życia, czyli właśnie mrozy trwałości przez cały rok cisza odpowiem tak moment corocznie zajmują osobami bezdomnymi apelujemy mówimy o tym, że należy pomagać tym osobom i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar mamy teraz wspaniałego sojusznika w tej walce o przywrócenie godności praw osobom bezdomnym on na początku swojej kadencji zauważa, że należy mu zrobić taką mapę problemów w sferze bezdomności jest raz 2 zauważył, że brak koordynacji państwo w sferze, że właśnie zapomnielibyśmy powstawanie takich przepisów jeśli ktoś, by to z góry koordynował i widział, że zmiany w 1 w 1 z wpływają na coś zupełnie odrębnego w drugim resorcie czy właśnie ocena była ustawa o przeciwdziałaniu bezdomności tych po prostu potrzebny byłby ktoś, kto byłby takim pełnomocnikiem rządu ds. osób w kryzysie bezdomności dziękuję bardzo Adriana Porowska ekspertka ds. bezdomności z kamiliańskiej misji pomocy społecznej oraz Lesław Nawacki z biura Rzecznika Praw Obywatelskich byli państwo moimi Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA