REKLAMA

Samorządowcy chcą ograniczeń w dostępie do informacji publicznej

Post Factum
Data emisji:
2017-01-27 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie i teraz proszę państwa na taką mini debatę debatować będziemy o tym czy obywatele powinni mieć dostęp do informacji publicznej mając zagwarantowane w konstytucji RR wiele szczegółów określa ustawa o dostępie do informacji publicznej w, a ostatnio odbyła się komisja wspólna rządu samorządów a gdzie m. in . ten temat był dyskutowany wszystko, dlatego że ministerstwo cyfryzacji zrobiło w taki raport dotyczący Rozwiń » właśnie wykorzystywanie ustawy i problemów z nią związanych z in przedstawiło na komisji wspólnej rządu samorządu w dzisiaj ze mną będą między nimi osoby, które w tym posiedzeniu uczestniczyły chciał przywitać wszystkich gości jest z nami pan Leszek Świętalski sekretarz generalny związku gmin wiejskich Rzeczypospolitej polskiej dobry wieczór łączymy się telefonicznie o imprezach w regionie są ze mną studio jest pan Krzysztof Izdebski prawnik z fundacji ePaństwo dobry wieczór dobry czworga i za chwilę dołączy do nas również pan Marcin Krupa prezydent Katowic, a wszystko to, dlatego że co osoba to trochę inna perspektywa, ale wszystkim szampana sekretarza zapytać o to jak przebiegło to to posiedzenie komisji wspólnej i czy były z niego jakiś wyciągnięte wnioski może już konkretne plany wobec ustawy, ponieważ związek gmin wiejskich, a to oczywiście 1 z uczestników posiedzenia komisji wspólnej innymi słowy, jakie są problemy z tą ustawą panie sekretarzu pytanie bardzo klarowne to powiedzieć, że nasz udział jako związku gmin w posiedzeniu komisji wspólnej rządu samorządu terytorialnego miał także szczególną rangę znaczenia, gdyż w obecnej dobie nasz zespół przewodniczącą komisji jest gorsza w naszej korporacji pan Marek Olszewski wójt gminy Lubicz, ale ogłoszę na początku sprawowania tej funkcji określiliśmy m. in. debaty tematyczne, na których w czasie ich agenci będą realizowane 1 z nich jest, bo on do informacji o publicznej i nie dla Ghany i Loacha Elkopu posługiwała się spadku ich, że ustawa funkcjonuje już ponad 15 lat i warto było, żeby dokonać jej przeglądu wyciągnąć wnioski ich chronić prawa tych, którzy rzeczywiście powinny mieć konstytucyjnych i mają zagwarantowane konstytucyjnie dostęp do informacji NIK, ale jednocześnie ciężar gry również ograniczyć możliwość Hill czy też prowadzić tzw. mechanizmach ochrony, który nie ma nic wspólnego z zabezpieczeniem podstawowych praw obywatelskich, ale jest wykorzystywany i zupełnie inne, na które był to o ile z pierwszym zdaniem się zgadza mi też medyna nie ma w tej chwili chyba większe wątpliwości, że każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej to o tyle chciałam, by podpytać o jakim mechanizmie obronnym przed jakimi działaniami pan mówić, o co chodzi konkretnie po Noblu dla przykładu w port im w sądownictwie były rozpatrywane jak je inne handlowe o odmowie do udzielenia odpowiedzi minister informacji na żądanie strony, dlatego że m. in. strona przedstawiła tego rodzaju żądania, które domagały się, by kre w w słupek, a w urzędniczej pewnego urzędu gminy, że w okresie około 12 ,5 roku biorąc pod uwagę brak informacji, którą inny podmiot chciał otrzymać inny także w innym przypadku koło Poznania do pana Chin umieszczał naprawdę, bo ktoś, kto bierze się nową z całego szeregu wyciągów i różnych innych rzeczy działy HR kapitulują przed laty, ale i ogromna one dotyczyły przede wszystkim takich elementów, które występują w życiu, a więc stosowanie ustawy o VAT wg barokowych to znaczy wykorzystywanie tej daty na formułowanie wniosków powtórnych zmiany w g Blaszczak, jaki mogą w UE mam namyśli także w udzielaniu informacji czy łatwiej, gdy jest ona powszechnie dostępna i nie wymaga żadnych procedur jak również w sytuacji, kiedy domaga się w romans, ale ich forma i bez wniesienia opłaty przykład silnik, gdy prawo wprowadza obowiązek ich wniesienia ich domu pułapką gorszą, ale szczególnie duży problem, ale to akurat nie RTI odpowiedzieli dnem morza jak będzie chciał pobić aż do Brześcia mieście wróci na chwilę do tego mechanizmu ochronnego przed takimi wnioskami, które wymagają od MKOl samorządu odszedł od danego urzędu, do którego wpływa wniosek o dłuższej pracy w jaki sposób chcą państwo się przed tym bronić Zodiak mroźne zimy miałoby być wrodzone do ustawy, iż konkretne mechanizmy, jakie UE tłumaczy pani redaktor ani samorząd obetnie te podmioty, które obowiązane do udzielenia informacji publicznej jej nie mogło im dzisiaj broni się zła on jak i jeżeli nie mają ku temu potrwa od obiektywnych ustawowych, jeżeli wniosek pan siebie na wyczerpuje znamiona zapytania czy też wnosiło o udostępnienie ich pracy wtedy, gdy podmiot, który zobowiązany do kina postępowań i Jasia i nie ma tych mechanizmów ochrony bardzo trudno się grupa no jasne rozumiem ja pytam, jaki to miał być mechanizm do narzekań działo co państwo, jakim jest choćby taki przepis prowadzić my możemy całkowicie tutaj się posłużyć albo prawda takim badaniem, które przeprowadziło na jakiś czas temu narodowe centrum badań i rozwoju błąd, ale problem był oddany tak owemu zwykłemu badaniu albo też się wzorować się nam o rozwiązaniu chciałem szeregu państ w, które od wielu wielu lat od jesieni 2, jaki miałem no i kiedy konkretnie kultowy były właśnie takie, że nie można żądać informacji, jeżeli nie ma ona służyć wykorzystywali w działach handlowych w celach komercyjnych, ale zaraz chwileczkę się, że był porządek ja zapytam o to mi pan o tym, że mamy oto 2 przykłady wniosków, których po zrealizowaniu odpowiedź na na te wnioski o dostęp do informacji publicznej zajęłoby 12 miesięcy albo 12 ,5 roku na mecz z ZUS państwo to co chcą jakoś ograniczyć tak jak tak po pierwsze, materiał, aby powinna jednak by wprowadzić obowiązek szczegółowo o badania danych do przestrzeni publicznej, ale w niektórych państwach nawet nośnikami danych mogą sobie dodatkowe archiwalne biblioteczne, a świetnie się do tego nadają się o imporcie zauważyliśmy jak mamy w Polsce także niejednolite protokół tzw . Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie tak na dobrą sprawę nie jest licznie nerka pana z jakości tego biuletynu jego prawa były jak również w wypełnianiu obowiązku przez podmioty wskazane zamieszania radzi dobrze tutaj sens ma znaczenie w Groznym tak, że państwo mają pomysł, który ma raczej obciążyć czy postawić nowe wymagania wobec władz publicznych, a nie ograniczać prawo obywatela i jakimiś procedurami w LM wind to zaś większe możliwości uzyskania tego obywatela i formach i której żąda od średniego i samego pociągu właśnie się szczegółom inne w Bartągu Hanna e-dokumentów, które były deponowane w określonych miejscach i byłyby układ o do Lotto bardzo dobry pomysł myślę i za chwilę będziemy jeszcze komentować natomiast chciałam zapytać o to, jakie były reakcje strony rządowej w czasie posiedzenia zaznaczy czy tutaj spotkał się państwo ze zrozumieniem jakimiś konkretnymi propozycjami legislacyjnymi LPKiW odpadłaby wołałam jak noe dwojakiego rodzaju odium popiersia nie zapominajmy jak mogę się równie chętnie płaci polityczną niech ktoś mu w związku z tym, że strona rządowa obawiała się ich nie będzie to poczekamy w ogóle ta debata ich skutek i jako próba kolejnego zamachu na zdobycie obywatel i ograniczenie i 4 w stronę go patrol koło Hilbert połączeń, bo obywatelskiego my natomiast absolutnie baletu bylibyśmy od tego była kuratorką buntujemy się zupełnie odrębny punkt widzenia i tutaj nikt po, których wydatki, które odprawiał pewnego rodzaju przemyślenia i wyszło na kciuku, który czeka go im szło, a jej brakowało syntetyczne również dorobek tego tempa pogodziłam się wpadło także z miast i Marek Rocki, ale propozycja to na przyszłość jak rozwijać się właśnie na tę Platformę do rynku, żeby ona była i USA pytam o to wszystko dlatego, że kiedy zajrzał na stronę związku gmin wiejskich to pokazuje, że tam jakieś informacje o tym spotkaniu brak jest informacja o tych państwa po propozycjach i zdumiewa mnie to skoro w dyskutujemy wszyscy o dostępie do informacji publicznej o tym, żeby ona np. była szerzej dostępna w internacie, a sam związek nie zadbał o to, żeby wszystkich o tym, informować, że będzie ona ma pani może stać się na takie działanie pod spowodowane tylko tym, że osoba, która akurat grupa obsługuje i nagle zachorowała, ale źródłem informacji tutaj absolutnie ich strona internetowa komisji wspólnej rządu i ono być lojalny no to zachęcam do więzienia i sprawy z próby znalezienia elekt jakichkolwiek informacji na temat ostatniego posiedzenia klubu już 2 dni temu i wciąż wiemy tylko, tyle że się odbyło pan sekretarz generalny związku gmin wiejskich Rzeczypospolitej polskiej Leszek Świętalski był z nami już teraz, bo przenosimy się do Katowic jest Marcin Krupa prezydent tego miasta panie prezydencie chciałam zapytać o to czy pan widzi problemy i im jakiś taki powód, żeby zmieniać ustawę o dostępie do informacji publicznej czy ciężko jest panu czy dużo urzędnicy muszą pracować, żeby spełnić żądania pytania obywateli do budżetu, widząc moje długie igły rzeczywiście się tutaj podzielić lub niechaj mnie zdanie mojego kolegi, który dość często dyskutujemy właśnie na koniec samorządowej i korporacjach jak wiele problemów jest kwestią udzielania informacji publicznej natomiast absolutnie chciałbym zaznaczyć, że byłoby realne dochody informacji publicznej musi być powinien, ale jako trampolinę dla nośnika tylko wniosków, które wpływają do mnie Bach na kilka grup czy jednak lub ich oczywiście po, których jest pozyskanie informacji lub rzeczywistego wykorzystania i potrzeby korzystania z tak komediach Gorzyckim absolutnie tutaj trzeba obsługiwać firmy prawo o rynek, bo dostęp do informacji publicznej gumy jako ogólną, bo chcemy działać liść widziałam jak go kijek i balkony, żeby ich woli po ich nie lubili kontrolować mniej osób o naszą działalność mógł pomóc w działalność właśnie w poprzek po informacje kontrolować konkludował jasno o tym, że pozostała wartym wg nich natomiast kolejny przykłady w homilii m. in. właśnie dzięki pozyskaniu informacji publicznej w Helu działalności gospodarczej to wytłumaczenie ileż to Olek polega na tym, że np. różne firmy świadczą różne usługi jak Google, a obok rynku nowych UMK panie tu urzędu miasta o właśnie dla nich takich danych usług urzędzie miar i o pół firmy, która promuje usługę udzielał miastu i spóźnił zachód jednak o płytami o limicie budują na podstawie informacji o jej oberwie pro gospodarczej kierowane do ich potrzeb samorządu terytorialnego i dodaje myślę, że przy takim wykorzystywaniu informacji publicznej ich dalej robić dbam o mocnych Orkanowi jak kołdry i uregulować, a więc liczy około jak i jakie regulacje mogą być np. opłatę prawnego udzielenie informacji, o ile dla podmiotu gospodarczego ale zanim rozległ się pani prezydent USA stosunkiem akcje firmy płacą podatki ci przedsiębiorcy przedsiębiorcy nie pracują tutaj w Polsce dzięki wykorzystaniu wiedzy o tym jak działają władze publiczne mogą lepiej dostosować swoją ofertę Janie rozumiem, że to jest problem z okrutnie problem w tym, że myli, starając się jakikolwiek usługi, a od 1 w ramach tego Och, publicznego przetargu, a nie ogłaszamy przetarg rozbieżnych linii i kakao i ma prawo być tak powoli do przetargu o próbach i LO per ty, a nie bombardowali niech różnymi zapytaniami i nie odsetkami, bo nigdy nie byli związani umową o udzielić informacji publicznej musimy o nim i jego plakat prochy na marne i trochę, ale ucina Marek Pochopień posiada pełną informację o mnie taki podmiot gospodarczy, jeżeli jednak grupa, która ich do chwili ich po knajpach, o czym mówił pan tak tak o przede wszystkim kwestia pozyskiwania informacji czy hakami daje mi się dla paraliżu urzędu miar, a zdarzało się takie przypadki własne liceum i tak wdzierały się taki przykład i tylko odwrócić uwagę, że w naszym wypadku ich przypadku dużych miast jednak po dachu uchroni jednak on powiększy i konie Ogier tak dużego o paraliżu jak w przypadku gmin wiejskich, ale zażądano, jakkolwiek brzmienie służą one tylko w gminie prosperowało, a w Polsce a, a klub nie brak danych w pytaniach czy, po który podkom Ariadny powoduje on, że angażują się urzędnik nie tą praktyką powinni wykonywać na bieżąco ich zwiększać, bo on i innych zwiększać jakość usług świadczonych przez urząd ochrony praw kolejni robotą i oczekiwaniem i wyciąganiem segregatorów i Chinach ściąganych możemy sobie do możemy sobie wyobrazić prezydent Katowic Marcin Krupa był z nami telefonicznie informacja po nich odpowiemy na te wszystkie zarzuty wobec ustawy o dostępie do informacji publicznej w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA