REKLAMA

Wspaniała Katarzyna von Bora - kobieta w męskim świecie

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-01-29 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
30:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
koło historii w radiu TOK FM w 6 minut po godzinie ósmej rano jak zwykle w niedzielę o godzinie ósmej program koło historii w naszym studiu dr Maciej Ptaszyński Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry, a dziś w centrum naszej uwagi będzie postać, która w Polsce jest niezbyt znana, ale są kraje, gdzie wręcz dzieci w szkole się uczą tejże postaci to Katarzyna von Bora i chciałem zacząć naszą rozmowę od takiego bardzo filmowego opis Rozwiń » ucieczki grupy zakonnic wśród, których jest Katarzyna von Bora, gdzie serce powoduje czy też takie taki sprzeci w wobec systemu powoduje, że oto rodzi się nowy prąd religijny w Europie, ale chyba to jest pomost musimy poprzedzić pewną opowieścią o kontekście to znaczy, a ten w jakiś czas w jakim miejscu przychodzi na świat kształci się decyduje się na wstąpienie do zakonu Katarzyna Katarzyna von Bora, która jest przede wszystkim znana jako żona Marcina Lutra w taki znana jako słynna w krajach protestanckich jak żona Marcina Lutra można powiedzieć, że informacja ma nie tylko ojca bez Marcina Lutra również matkę w osobie Katarzyny von Bora i to jest ciekawy przypadek rzeczywiście kobiety znanej w historii kobieta, która kobiety, która przeszła do annałów tej historii opisywanych przez mężczyzn pełna amerykańska badaczka historyk i zadała takie prowokacyjne pytanie 2330 lat temu czy kobiety miały renesans czy z punktu widzenia kobiet takie oficjalne kategorii historyczne kramy z epoki mają sens i nie możemy z tak z pewnością powiedzieć nie wiem czy mały renesans natomiast miały reformacji i powiedział pan, że Katarzyna von Bora zdecydowała się na wstąpienie do zakonu to trochę za dużo powiedziane ona została wysłana do zakonu pochodziła z rodziny ubogiej szlachty i rodzina wiedziała, że nie może jej utrzymać nie może zapewnić odpowiedniego statusu majątkowego dlatego jako pięciolatka zdała już do zakonu położonego niedaleko Lipska w tym zakonie ona spędziła 20 lat swojego życia w nauczyła się tam założyć tam poznawała świat tam nauczyła się wszystkiego nauczyła się pisać czytać nauczyła się czy była bardzo ładnie śpiewać nauczyła się sieć są w nim też w czasie po odbyciu nowicjatu złożyło również wszystkie śluby zakonne w tym również, że ślub czystości, więc rzeczywiście jest to osoba pochodząca z rodziny szlacheckiej, ale właściwie wychowana i wzrosła w klasztorze do tego klasztoru jak wielu innych ośrodków życia religijnego docierają wieści o tym co się dzieje oczywiście poza murami co się dzieje wielkim świecie, a wielki świat na początku lat dwudziestych żyje z osobą Marcina Lutra Marcin Luter w swoim wystąpieniu po tym, jak rzucił rękawicę papieżowi apotem również oparł się cesarzowi jest postacią bardzo słynną już w latach dwudziestych ten projekt ucieczki z klasztoru tej filmowej takiej burzliwej rodzi się zapewne na początku lat dwudziestych kilka wież do klasztoru docierają tylko nie udaje się go jeszcze przez niema sposobu, żeby go jeszcze zrealizować w na pewno słychać w klasztorze po dyspucie Lipskiej, którą w 1500 dziewiętnastym roku toczy Marcin Luter przebywa tam już to do Lipska szlif dom klasztor dom do miejsca, w którym którego każdy się znajduje to prawie słychać głosy tych witających Marcina Lutra popleczników słychać wiwaty podobnie docierają na pewno do klasztoru głosy krytyki celibatu ślubów posłuszeństwa ślubów zakonnych, które Marcin Luter formułuje już od 1500 dziewiętnastego roku i bardzo wyraźnie w 15002002 . roku, kiedy ogłasza kazanie o życiu małżeńskim, w którym znajduje się bardzo interesujący passus bardzo interesujące na pewno dla Katarzyny von Bora mnisi zakonnice są winni porzucić swoje śluby, kiedy zrozumiał, że odzywa się w nich moc z mocą siłą zmysł boskiego stworzenia, a więc potrzeba płodzenia i rozmnażania się i że nic nie może stać temu na drodze żadna siła żadne prawo żadne przykazanie czy ślubowanie wcześniej Luter wysuwa cały szereg innych argumentów przeciwko śrubą Szymon czystości przeciwko celibat to im, mówiąc że jest to naruszenie takiej wrażliwości ludzkiej, ponieważ tam takie łacińskie sformułowanie ładne flagi Vita Humana również w ocenie sumienia sumienia, który musi być Wola zakres definicji, ale teraz wolne to są bardzo ważne argumenty, które Luter formułuje w latach dwudziestych, a tutaj mówi bardzo jasno i wyraźnie o takiej naturalnej potrzeby prokreacji każdy Żyd ma prawo zaspokajać ten instynkt może powiedzieć niemal jak wszystkie inne potrzeby jak jedzenie czy potrzeby fizjologiczne w CIT są głosy, które do 2002. 2003 . roku na pewno docierają do klasztoru w nim szans, w którym przebywa młoda zakonnica Katarzyna von Bora, a te dyskusje oraz inne recepcja myśli Lutra jak rozumiem dotyczy tylko o pewnych warstw społecznych ludzi, którzy nie czytają albo nawet nie tyle czytają, ale tych bogatszych, którzy mają ciasne rozważania dysputy w nie tylko już ten, gdy mówimy o sytuacji początku lat dwudziestych nie jest tylko ruch wyłącznie intelektualny na pewno te pisma Lutra Stwórcy, bo one przede wszystkim przez ludzi piśmiennych, ale na początku przez ludzi przez 1 z łaciny, ale Luter wie, że trzeba do nich docierać innymi drogami i zadba o to, żeby jego dzieła były przekładane na niemieckiej sam już w 1000 dwudziestym roku niektóre traktaty, gdyż najpierw po niemiecku i potem one Sandro przekładane na łacinę, żeby dotrzeć do wszystkich wydziałach są drukowane, ale oprócz tego Luter pisze wiele innych czy uprawia wiele innych form literackich np. pisze pieśni pisze hymny te piosenki rozchodzą się równie szybko on dla nas Lechii jako historyków trudniej uchwytne, ale rozchodzą się również szybko jak druki ulotne w 15002004. rok to jest takie apogeum w współpracy między prasą drukarską, a ruchem rodzących się ruchem protestanckim ukazują się rzeczywiście miliony ulotek rzesza, która jest wówczas zamieszkiwana przez około 1012  000 000 ludzi spośród, których zapewne jedynie kilka procent posiada umiejętność czytania i jest zalana w milionach egzemplarzy czy kilkoma milionami egzemplarzy ulotek każdy dostaje do ręki każdy pisze umiejący czytać z tej drogi kilka takich egzemplarzy, ale to nie tylko ulotki również pieśni to również rysunki w karykatury przeciwko ludowi i za Lutrem polemice katoliccy oczywiście poloniści katolicy bardzo szybko podejmują wyzwanie i odpowiadają na te dzieła Lutra część tych polemik dotyczy kwestii celibatu 15002001 . rok to pierwsze wystąpienia księży łamiących zasady celibatu, czyli nie tylko żyjących z kobietami co wcześniej było w niektórych środowiskach bardzo uznaną praktyką nawet księża musieli płacić za to stosowne kary, ale miał to raczej wręcz formę podatku od współżycia czy życia z kobietą na temat tych kucharek, z którymi żyją księża późnego średniowiecza początku nowożytności krążyły wręcz wówczas legendy była to rzecz wszędzie spotykana i należące do codzienności 2001. roku ci księża czy kilku z nich z pobudek krew formacyjne zachęceni nauk Marcina Lutra i jego kolegów decydują się wystąpić oficjalnie wystąpić z fiskusem gotowi wstąpić związki małżeńskie my znamy nazwiska tych ludzi do Chin dziś Fuks Fuks Jacobs Zajdler Baltazar Tiger i Bartolo most Bernardi nie są to znaczące postaci znaczące jest to, że my ich nazwiska znamy, dlatego że one wywołują natychmiast nową falę polemiki, ale odpowiedzi również Luter piszą odpowiedzi przeciwko tym atakom na pierwszy szczyt 4 księży, którzy złamali celibat ale w jakim kierunku szła ta reakcja kościoła na tego typu propozycje radykalne propozycje czy to była czy to była próba odwołania się do podsta w wiary czy do tradycji te oczywiście do tradycji wiadomo było wszyscy wiedzieli, że celibat jest pewnym produktem historycznym, który powstał w średniowieczu i zaczyna obowiązywać między dwunastym trzynastym wiekiem nikt w nie próbował odwołać się aż do takich czy można było odwołać się do podstaw wiary, ale w gruncie rzeczy wszyscy wiedzieli, że u podsta w tego sporu leży autorytet kościoła chodzi o to czy kościół uczy tradycja kościoła musi obowiązywać bezwzględnie czy też czy można ją krytykować, odwołując się właśnie do jak to robić router do początków chrześcijaństwa i do pewnych naturalnych potrzeb człowieka co słyszeliśmy w tym Kazaniu o życiu małżeńskim czy Katarzyna von Bora, która jest w zakonie, ale jest też założona w głęboko w tę dyskusję, a nocami słyszą tych dyskusjach tak jak rozumiem ona ma możliwość w takim w takiej sytuacji sam ma możliwość kontaktowania się z z innymi myślącymi podobnie jak to wygląda SN z perspektywy takiej chciałoby się wydział geografii zakonnej na ile wiem oczywiście praw toczona w oczy czy to jest sytuacja jakiś opowieści z trzeciej ręki czy to jest sytuacja taka jak pan mówił o drukach drukach ulotnych żona mogła do ręki dostać lepszą jakość broszurę pamflet, jeżeli chodzi o jej takie auto i autentyczność jej historia to mało o tym wiemy na pewno de iure pozostaje zamknięta w mrozach konnych na pewno de facto są sposoby, żeby przestano przez to mur przez granicę przeniknąć na inne wiadomo, że od wczesnych lat dwudziestych te wiadomości przenika do klasztoru mniszki w końcu piszą list Marcina Lutra, prosząc go o przyjęcie w Wittenberdze i to nie jest przypadek ten 2003 . rok, kiedy lód odpowiada na zachodniej do prośby Mniszek organizuje taki przemyt zakonu wysyła kupca, który kupca rybnego, który w beczkach po śledziach umieszcza 12 zakonnic 3 z nich po drodze decyduje się na powrót do domów rodzinnych, a 9 udaje się do Wittenbergi, gdzie 2003 . roku są przyjęte bardzo hucznie i życzliwie przez mieszkańców miasta to nie jest przypadek 2003 . rok 2003. rok to jest moment, kiedy po pierwsze, słowa Lutra osiąga apogeum po drugie, Luter wówczas nowość już bardzo ostro atakuje celibat ten jeszcze przepaść jeszcze 1 wątek może, a propos słaby Lutra 2003 . roku do Wittenbergi przyjeżdża Polski dyplomata Jan Dantyszek, który wkrótce zostanie biskupem i Jan Dantyszek pisze relację z tego spotkania z Lutrem prace zaczną się słów, kto nie widział w Rzymie papieża, a w Wittenberdze Lutra nic nie widział i to jest dowód na to, że Luter jest właściwie nie tylko celebrytą, ale wręcz taką takim pomnikiem, który trzeba zwiedzić obejrzeć dotknąć za chwilę powrócił do rozmowy w naszym studiu dr Maciej Ptaszyński z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego przed nami skrót informacji Radia TOK FM koło historii w radiu TOK FM w 21 minut po godzinie ósmej rano słuchamy Radia TOK FM dziś bowiem 29 stycznia, a to 29 stycznia 1400 dziewięćdziesiątego dziewiątego roku urodziła się Katarzyna von Bora, o których dziś rozmawiamy z naszym gościem dr Maciejem Ptaszyńskim Instytutem z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i tą postacią chcieliśmy pokazać jakiś szerszy kontekst, ale jesteśmy na razie w taki ciekawy w momencie przełomu w co pan powiedział, że w pierwszej części naszej rozmowy pan rozwiąże życie Katarzyny von Bora w zakonie to było jednak życie nie izolowane on do mnie docierały te podstawowe dyskusje mało tego to wiedziały zakonnice, że Marcin Luter przy czym nie jest co głosi jak bardzo są rewolucyjne i bardzo to zmienia myślenie przede wszystkim no i nie tylko w celibacie, ale w ogóle o religii i roli w życiu i okazuje się, że Marcin Luter zjawia się w mieście bywa i dochodzi do momentu, w którym pan mówił w pierwszej części naszej rozmowy w tej ucieczki zakonu tak bardzo taki, o ile wierzyć przekazom filmowej, czyli nawozimy w aktach są beczki, w których są schowane zakonnice to mówi rzeczy nie zaś powrócił do domów rodzinnych także, ale co się stało zresztą i z Katarzyną von Bora reszta przybyła do Wittenbergi, gdzie Luter natychmiast organizował pomoc w taki rodzaj społecznej pomoc dla Tychów, choć uchodźcy czyni z klasztoru on nie miał, nic więc przebudzenie wszystko zorganizować od ubrania przez jakąś formę takiego zabezpieczenia codzienności po dach nad głową Katarzyna von Bora zam. dzięki pomocy Lutra w domu Łukasza kranach walczyli o naszym słynnego artysty, który bardzo blisko z troską pracował wówczas i wiadomo, że taką najlepszą pomocą dla kobiety wówczas jest wydanie Zamość też siostry zakonne songu szybko znajdują swoich partnerów tylko kłopoty z Katarzyną von Bora która, której kolejne takie próby z latania się nie udało nie, dlatego że była brzydką ósma była bardzo ładną kobietą piękną kobietą na mimo to jakoś te próby spełzły na niczym po rocznym pobito półtorarocznym pobycie prawie dwuletnim pobycie właśnie w Wittenberdze ostatecznie okazuje się, że na rynku pozostał takim rynku matrymonialnym pozostał Marcin Luter i Katarzyna von Bora i zostaje wydana za Lutra to jest ciekawy przykład takiego małżeństwa z rozsądku on ma lat 41 odpisy i kilku dobrych lat od prawie 10 lat krytykuje celibat uważa, że śluby czystości nie są wiążące, a jednocześnie ciągle jako były zakonnik chodzi w tej szacie zakonnika i żyje ciągle w celibacie żyliśmy samotnie jego przyjaciele nakłaniają go do potwierdzenia głoszonej nauki również własnym działaniem lub też wzbrania wzbrania się z wielu powodów m. in . dlatego że uważa, że być może śluby zakonne jego jednak obowiązują w takim w tym traktacie o życiu małżeńskim pisze, że nie można ludzi zmuszać do pozostawania do życia w czystości, kiedy ich instynkt i do tego zmuszają z drugiej strony pisze dalej parę zdań dalej, że są być może nieliczne jednostki, która rzeczywiście mają taką zdolność ten sam nie wie w tym momencie jest taką jednostką właśnie nie wie czy jest być może właśnie uważa, że jest z drugiej strony też czy dalej, rozwijając myśl no to jest człowiek o takim głębokim bardzo głębokiej religijności i wychowany w tradycji pewnej niechęci do sfery seksualnej sfery zmysłowej w jego ojcem duchowym krąży w klasztorze augustianów jest chamstwo kształt PiS, który zgłosi taką zasadę wręcz drwiąco bardzo stoisko Galasa High, czyli takiej obojętności zobojętnienia na rzeczy tego świata nasze doczesne na rzeczy materialne i ta nauka jest przez Lutra bardzo głęboko Interior są one w Kazaniu w takim wcześniejszym okazaniu w 1500 dziewiętnastego roku w Kazaniu o stanie małżeńskim kazanie, w którym Luter gróźb chwali stan małżeński znajduje się takie zdanie, że wstydliwe ataki sami dobrze poznałem, ale z pewnie wy też powinniście dowiedzieć o znam to dobrze, gdy przychodzi Szatan i pobudza całe ciało i rozpala je, gdy przychodzi, a tak działo się rozpala jesteśmy ślepi nawet gdy kobieta nie jest piękna, gdy nie ma wody sięga nawet pop mówi, by ugasić pożar i to rzeczywiście z 1 strony jest świadectwo w do tych pokus cielesnych, który być może doświadcza Marcin Luter z drugiej strony to świadectwo takiego negatywnego nastawienia do seksualności w 1500 dziewiętnastym roku prawo to jest pożar rzeczy niechętna, która liczy, bo ugasić wbre w racjonalnym pragnieniu wbre w pogłoskom religii i po to jest tradycja, której wzrasta Marcin Luter sytuacja zmienia się na przełomie zapewne na przełomie lat 2425 z kilku względów również, dlatego że umiera ojciec duchowy Marcina Lutra chamstwo kształty co wydaje się, że otwiera jutro owi drogę do zmian jest ze zmiany postępowania zmieni się również sytuacja polityczna dramatycznie umiera Fryderyk mądry, czyli ten Protektor Marcina Lutra, który Protektor, który pozostał wierny Kościołowi katolickiemu w 15002005 . roku władze Saksonii obejmuje Jan stały i Saksonia staje się protestancka wiadomo, że miasta jest takim poplecznikiem zwolennikiem nowej nauki, więc to rzeczywiście otwiera drogę do protestanci z racji Księstwa co również mówić jutro wino sytuacja zmieniła i w jeszcze 1 wątek dla Lutra chyba najważniejszy z wojny chłopskie Luter widzi co się dzieje widzi tę rewoltę chłopów przeciwko panom rewolty, w której nauka i nowej Ewangelii jest ważna odgrywa pewną rolę i dla Lutra jest to świadectwo, że koniec świata zbliża lud rzeczywiście przez tak apokalipsy krajów CEED silnik wpłynęła i przekonanie tak eschatologii przekonanie, że ten koniec świata nadchodzi i trzeba dać świadectwo to było jak twierdzą badacze biografii Lutra to była najważniejsza motywacja, która pchnęła go do złamania ślubów czystości, który złożył przed laty i wstąpienia związek z Katarzyną von Bora, więc pytanie o to czy było to małżeństwo z miłości jest rzeczywiście nieadekwatne też nasze takie naiwne romantyczne wyobrażenie o miłości takich 2 połówkach miłość od pierwszego wejrzenia w czasach nowożytnych absolutnie nie sprawdza czy w tym małżeństwie była miłość może zapytać w ogóle czy 20 lat wg tylko rozsądek i tu jeszcze 1 cytat po śmierci Lutra Luter umiera 18 lutego 1500 czterdziestego szóstego roku Katarzyna von Bora pisze list PiS jest to jedyny list, który mówi nam coś o nich w tym liście znajduje się znajdują się takie zdania nie mogę jeść ani pić nie mogę spać utrata królestwo czy cesarstwo nie sprawia mi tyle bólu co utrata tego człowieka, którego Bóg odebrał nie tylko mi, ale i całemu światu, gdy o tym, myślę z bólu nie mogę ani mówić ani pisać czy rzeczywiście takie bardzo emocjonalne przez przesłanie nie mogę jeść nie mogę pić nie mogę mówić nie mogę pisać z bólu po utracie męża, jeżeli nie było tam miłość na początku to w ciągu tych 20 lat i intensywnego pożycia ta miłość narodziła to współżycie było bardzo owocne i pogodne może budzić też zgodne dzieci przychodziły na świat regularnie czy inaczej Katarzyna von Bora zachodziła wciąż regularnie co 2 lata nie wszystkie ciąże były donoszone były do nich, ale nie wszystkie zakończyły się porodem Luter już po zaraz po ślubie mąż został skonsumowany Luter wówczas pisze w liście ślub miał miejsce w czerwcu 13 czerwca 10002005 . roku 2 tygodnie później odbyło się taka druga uroczystość wesele i między tym pierwszym wpierw między Lubinem, a weselem Luter pisze list, w którym do swego przyjaciela zdradza, że Katarzyna na tym dla tych drugich uroczystości dać świadectwo, jakim jest mężczyznom po 1005 po ślubie jego korespondencji pojawią się różne aluzje erotyczne do Katarzyny zwraca się bardzo pieszczotliwie Kasia kibice Panka Shahar kryte pani dr owa gwiazda zaranna i strzelać taki bardzo pieszczotliwie sformułowań pisze również do niej, że on jest w rzeczonym w jej kołowrotków, czyli jest jednoznaczna aluzja erotyczna z kolei Katarzyna von Bora zawsze zwraca się do jutra z takim szacunkiem wezwaniem dr Luter ten tytuł jest nie oni nieustannie nieobecni nie stanie obecny w jej słowach wiem o tym z różnych świadectw i w tym małżeństwie ona zajmuje się przede wszystkim troską o Don i gdy myślimy mówimy troska o dom mam za obrażenie takiego mieszkań z mieszczańskiej rodziny profesorskiej profesor zarabia pieniądze luty jest wykładowcą w Wittenberdze, a żona siedzi w domu i musi ładnie wyglądać nic bardziej mylnego ten dom jest wielkim przedsiębiorstwem Luter dostaje już jeszcze przed małżeństwem mieszka w tym budynku jest to klasztor augustianów w Wittenberdze wielki dom, w którym rezyduje od 30 do 50 osób tymi osobami zarządza i opiekuje się Katarzyna von Bora do tej grupy 30 należą oczywiście, a w służbach pracownicy, ale również goście, którzy ciągle odwiedzają jak Jan Dantyszek odwiedzają Lutra i studenci, którym router po prostu wynajmuje pokoje, którzy płacą za utrzymanie to jest też taki stały element życia Uniwersyteckiego w czasach nowożytnych profesorze dorabiają sobie tym, że mają prywatnych uczniów u siebie i ci uczniowie również płacą za wikt i opierunek w tym wszystkim zarządza Katarzyna von Bora oprócz tego ten to wielkie gospodarstwo ma oczywiście również wewnątrz ode Katarzyna von Bora kupuje ziemie ma wielki ogród i wielokrotnie stoi to jesteś jedyny, a jedyne takie elementy aktywności Trwam udokumentowany Katarzyna von Bora przez 6 listów wszystkie słowa gospodarczych to jest to co nie pozostało w tych listach często posługuje się swoim Szlacheckim tytułem jako pewnym argumentem można powiedzieć, że ona jako szlachcianka znacznie lepiej potrafili radzić sobie inaugurację negocjować ceny negocjować zakup ziemi niż być może zrobiłby to Luter, który jest powyższe intelektualistą po drugie, chłopem z pochodzenia, ale coś zmienia nasze myślenie, które zrzesza stereotypowe and roli kobiet w tamtych czasach znaczek rozumiem, ale w pewnym momencie swego rodzaju bizneswomen w jak najbardziej, gdy myślimy o tym, właśnie kategoriami taki mieszczański szum dziewiętnastego dwudziestego wieku to popełniamy straszny błąd jest teraz również wyjątek to jest reguła czy to jest także ona wyrasta ponad pewną epokę poprzestają osobowości w ich talenty czy w oczy czy to po prostu nawet ludzie współcześni mogli być zdziwieni tym ona otwiera nową epokę otwiera epoka, w której księża mają żony i też żonę rzeczywiście należą do ich urzędu otwiera taką epokę, czyli z pewnym wzorcem osobowym dla żon księży wzorcem, który dopiero się kształtuje nikt jeszcze nie wie jak taka żona powinno się zachować kimona ma być widzimy to bardzo wyraźnie na kartach historii w dziewiętnastowiecznej kiedy, która rady protestanckich, która chwali Katarzyna von Bora jako taką idealną jako taki wzór do naśladowania dla wszystkich żon pasterskich telewizor do naśladowania czy poprzez ich zaradność tak poprzez zaradność punktualność operatywność oszczędności również, więc i jest to rzeczywiście w tym sensie to jest też bardzo spersonalizowane wzór niewiele wiemy o jej osobowości wiele wiemy o tym co chciano jak jak chciano, żeby się zachowywała i no i pewnie coś w tym stan rzeczy prawda żona rzeczywiście musiała taka być, żeby ten tak to gospodarstwo funkcjonowało Luter był wykładowcą to wiem trochę mistykiem nie przywiązanym do rzeczy doczesnych słyszymy w tym to potępienie cielesność radzie negatywne mówienie o trafności seksualności to jest taki pewny rys charakteru, który zostaje on n p . nic ugrać honorariów za książki te publikuje Katarzyna von Bora domaga się, żeby dorobić, bo wie, że musi utrzymać wówczas sześcioro dzieci, które są w domu i też zadbać o tych 335 od 50 osób, które goszczą u nich sytuacja zmienia się dla niej dramat diametralnie w momencie śmierci Lutra 400 szóstym roku Luter spisał już kilka lat przed śmiercią swój testament 400 drugim roku w tym napisał testament, który napisał, że wszystko pozostawia Katarzynie von Bora i ona powinna tym majątkiem dalej sama gospodarować to jest sprzeczne z prawem zwierciadło saskie obowiązujący wówczas prawo w Saksonii pisze, że kobieta nie może samodzielnie pić posiadać majątku zarządzać majątkiem musi mieć mężczyznę do opieki musi mieć wyznaczoną taką męską opiekę do tego ludzie tego nie zrobi zaniedbał właśnie może był przekonany, że w nie ma potrzeby skoro z takim wielkim człowiekiem i rzeczywiście Katarzyna von Bora musi walczyć kilka miesięcy o przyznanie tego majątku, czyli o prawo do zachowania domu i gospodarstwa bez opieki w końcu ta opieka zostaje wyznaczona i jakby zarządza tym wszystkim skosie aż do aż dociera do księcia elektora, którym wówczas jest Jan Fryderyk wielki zwolennik protestantyzmu i taki człowiek wychowany w kulcie wręcz Marcina Lutra, więc udaje się wbre w temu co zresztą Bondowi formalnemu Lutra i utrzymać tę pozycję sam tor uważa, że opieka nad budową nie jest potrzebna podobna nałóż śmierć powiedział Boże od siebie dostałam żonę dzieci tobie też powierzam je teraz uważam, że buch zaopiekuje się za jego żoną dziećmi może to powiedzieć, że miał prawo tak sądzić skoro u jego boku była kobieta bardzo operatywna i potrafiące zadbać o o siebie i najbliższych tak tylko niestety tutaj przeci w temu co może być na jej drodze staną historia po czterdziestym szóstym roku zaraz po śmierci w momencie, gdy Marcin Luter zamyka oczy rozpoczną się wojny smarkacz ta wojna, w której protestanci i są ostro znacznie słabszą i wojska cesarskie bardzo szybko już 400 szóstym roku dochodzą do Wittenbergi Katarzyna von Bora musi uciekać z miasta, gdy wracałam z majątek splądrowane, więc pierwsze miesiące upływają mieć pierwsze lata samotnego gospodarowania upływają matki żmudnym w porządkowaniu spra w w odzyskiwaniu pieniędzy sprzedawaniu rzeczy, które pozostały i to stąd właśnie lata zawieruchy od 400 szóstego roku do 1002 . roku w chwili śmierci Katarzyny von Bora ciągle długa ruchem kolejne starcia Katarzyna von Bora umiera zresztą w pięćdziesiątym drugim roku i to dość nieszczęśliwie muszą opuścić ten bark zysk na zarazę, która tam wybuchła i podczas podróży spada z wozu i to właściwie oznaczona, że z tej choroby leczy tej kontuzji nigdy nie podniesie, a czy też także teraz dziecko w szkole podstawowej w w kraju protestanckimi odtąd weź pod uwagę Niemcy albo któryś z krajów skandynawskich czy dowiadujesz, że oto Katarzyna von Bora była towarzyszką życia, a Lutra czy też nie kimś więcej taką właśnie figurą, a która jest ważna, bo reprezentowała zaradną osobą, która mnie na głowie inne duże gospodarstwo cały majątek do faktu, że to ona odpowiada status materialny wymiar życia tej umowy z dzisiaj z pewnością się tego uczy, zwłaszcza w takich nowszy szkołach i rodzic nauczycieli, którzy bali się sprawą interesują, bo to jest aspekt działalności Katarzyny von Bora, którym teraz bardzo odkrywamy w historiografii dziewiętnastowiecznej odnajdujemy bardzo często takie klisze z tych sporów koncesyjnych, czyli właśnie z wizyty w protestanckiej Katarzyna von Bora jest takim ideałem żony pastora cnotliwe zaradną cierpliwą osobą żyjącą w zaciszu domowym w historiografii katolickiej jest osobą rozwiązują niemalże prostytutkom jest też klisza, która pojawi się już zaraz po ślubie Marcina Lutra w 2005 . miejscu szóstym roku na kartach polemik anty protestanckich w ostatnich 20 latach i dobrze zrozumieliśmy się lepiej zrozumieliśmy czym jest to gospodarstwo domowe wówczas czym 16 wieku jest takie życie w domu Otóż on jest dokładnie takim zaprzeczeniem zamknięcia w zaciszu domowym takim zaprzeczeniem no i starożytnego przekonania, że wielkie rzeczy dokonuje się najgorzej, a w tym z SP w domu to ludzie to w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych umierają szesnastym 17 wieku jest dokładnie przeciwnie ten dom jest wielkim przedsiębiorstwem, który o, którym opiekuje się bardzo zaradna Przedsiębiorcza bizneswoman to ona podpisuje wszystkie rachunki i to ona kupuje ziemie to ona liczy kasę to ona trzyma klucze przy swojej gdzieś przed przybyciem do sukienki Katarzyna von Bora niesamowita postać, któremu powierzam rzec, iż państwo do dziś nie usłyszeli to będą chcieli jak najwięcej z nich dowiedzieć o tejże postaci, a po mówił o nich oraz o mężu młodsza dr Maciej Ptaszyński z Instytutu historycznego im za to kaszubskie za co bardzo panu dziękuję bardzo dziękuję również osła 39 przed nami skrót informacji Radia TOK FM po, których prof. Przemysław Czapliński ani słowa Mickiewicza rozmawiać będziemy o tym jak to co się teraz w stanach Zjednoczonych dzieje w związku z nowym prezydentem wpływa na sprzedaż książek na pewno 1 książki koło historii w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA