REKLAMA

"Europa Środkowo-Wschodnia - 'nie' dla uchodźców". Rozmawiają Marta Szczepanik i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2017-01-30 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od gór i 1322 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Marta Szczepanik z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry Helsińska Fundacja praw człowieka razem z organizacjami europejskimi organizacjami pozarządowymi przygotowała raport dotyczący w zachowaniu ciebie działań wobec państ w Europy środkowo-wschodniej względem uchodźców w nie to jest raport, jaki okres, ale to jest przede wszystkim 2000 szesnasty rok i dlaczego ten Rozwiń » sam Europa środkowo-wschodnia, dlaczego akurat ten już tłumaczę to znaczy ta idea raportu AMD powstało w momencie, kiedy organizacje pozarządowe właśnie z tras z Europy Środkowej środkowo-wschodniej spotkały się na 1 z takich forów europejskich, a my podczas, których wymieniamy się informacjami o tym, głównie z zakresu stosowania ustaw czas czy też sytuacji jak brak respektowania praw uchodźców, a my jako Helsińska Fundacja już część tego spotkania jesienią 2000 szesnastego roku byliśmy po monitoringu granicy to był ten okres, gdy od jakiegoś czasu już otrzymywaliśmy informacje o tym co się dzieje na naszym przejściu granicznym z Białorusią i koleżanka, która uczestniczyła w tym spotkaniu, gdy zaczęła rozmawiać z kolegami z innych organizacji okazało się, że mnie takie praktyki odpychania uchodźców tych, którzy w roku, w którym właśnie w ten sposób oddajemy zazwyczaj określamy, jako że odpychanie uchodźców od granic ciosów, które chcą ubiegać się ochrona od granic państw, że takie praktyki mają miejsce na obszarze naszego regionu i że są to nie tylko kraje, które mają bezpośrednią granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, ale te słynne np. również są pociechy które, które takiego spotkania takie odpychanie uchodźców te stosują na lotnisku w Pradze też tutaj w wy 1 ze współautorów współautor raportu jest organizacją słoweńska, która mnie my akurat momencie w tej drugiej połowy 2 lat dwutysięcznych szesnastego roku obserwował proces legislacyjny na innych w Słowenii, które skończyły się w zeszłym tygodniu przyjęciem prawa, które umożliwia zamknięcie granicy w MDM w czasie zwiększonego napływu uchodźców bardzo ogranicza też dostęp do azylu także ten raport był takim wynikiem obserwacji, że wspólne zjawisko, że nie jest to kwestia tylko specyficzne SP Zawisza naszego przejścia granicznego leżysz coś gdzieś na terenie państ w naszego regionu i czy tutaj można coś powiedzieć o liczbach znaczą w skali kraju tego zjawiska wydaje mi się, że niestety na tym etapie nie ponieważ, żeby po, żeby zobaczyć jak mnie to 300 tys to jest raport, którym jest napisane przez organizacje pozarządowe i ona pochodzi z obserwacji monitoringu, które to organizacja przeprowadzały na miejscu nie problem polega na tym też to chodzi o nas też też w odniesieniu do polskich Tatr jest także osoby odetchnie od granicy UE nie są nigdzie, a właściwie widoczny w tych statystykach osobno jako osoby, które ubiegały się o azyl został odepchnięty od granicy szkody w przypadku Polski MDM mamy informacje o bardzo znacznym wzroście odmów wjazdu do miasta odmowy wjazdu z UE są wydawane osobom, które po prostu nie spełniał warunków wjazdu i tam, ponieważ w przypadku naszego przejścia granicznego Straż Graniczna nie reaguje na te prośby wielu cudzoziemców udzielenie ochrony cudzoziemcy dostają odmowy wjazdu do odmowy wjazdu są ujęte w tych samych statystykach, które sąsiad osoba, która nie posiadały wiz chciały wjechać i nie mówiły o statusie uchodźcy w życiu, ale inne przyczyny, a my rozwiążemy go było ciężko dokończyć zdanie, że z tego samego powodu nie widać tych statystyk natomiast w i widać go po ilości skarg informacji, które docierały organizacje pozarządowe przyznają, że jakieś statystyki są, ale bardzo trudno powiedzieć, gdzie dokładnie to samo się znalazły to znaczy, jaka to jest liczba ich żona została umieszczona na etat to ona została wliczona de facto stał się tutaj mówić o Polsce natomiast w ich sytuacja taka, że osoby, które państwo odpycha od granicy z wiadomych względów nikt tego nie raportuje tak ile osób od o odetchnęliśmy z granicy w tym miesiącu czy w tym roku, więc to są informacje, które są, u których są uzyskiwane przede wszystkim właśnie od IT i teścia dotyczy cudzoziemców, którzy zgłosili gdzieś taki fakt naruszenia ich praw, którzy zadzwonili do jakiejś organizacji, którzy dziś o tym, powiedzieli nie mówiły, że z Redy mieli dziennikarze czy czy też tylko do góry kontakt prawnika o przypadkach, w których osoba jest dla nas samolot powrotny i AM elki na szkodę nie może porozumieć w żadnym języku i nikt nic o tym nie dowiaduje, bo taka informacja nie dopływa do organizacji to o tym nie wiemy natomiast te informacje zaczęły się pojawiać jest to bardzo wyraźnie obserwowane od drugiej połowy 2 tysiące szesnastego roku przy wcześniejszym braku takiej sytuacji, gdy są kraje w większości tutaj trzeba mówić konkretnie o Czechach i o Polsce, które nie były na tym bezpośrednim szlaku bałkańskim duża liczba cudzoziemców przekraczała granice, więc nie było tak to nie byłoby za obserwowano głęboki, żeby to i to jest jakby specjalnie przed tym spojrzeniem ukryta gdzieś tam też rozgrywać takie stwarza, gdzie tego, że te trudno udokumentować no właśnie, bo to jest myślę istotną, tyle że część z tych krajów, które są przedmiotem tej analizy są kraje, które mają granice zewnętrzne 3 Moon Unii Europejskiej prawda i tam jak rozumiem takich przypadków będzie więcej niż n p . w Czechach Słowenii tak tak tutaj w ten raport dotyczył Polski i Anny po czasach Węgier Bułgarii i słowa ani el IS my też warto powiedzieć, że nas bez tych państ w Bułgaria i ta Węgry to były te kraje, które były, przez które bezpośrednio przechodziła ta wielka fala migracyjna 2000 piętnastego szesnastego roku i to są kraje, które zbudowały mury drutów kolczastych bez barier w druku ciasto na granicach i eos golf na granicy na szkodę węgierską OMD serbskiej jest i estakad strefa tranzytowa o szerokości 8 km, na której przekroczenie po przekroczeniu tej strefy powoduje mniej jest po pierwsze, aktem przestępczym i powoduje od pchnięcia inne na stronę serbską Inter toto LO i same praktyki ma miejsce na granicy Bułgarską tureckiej tam koledzy podają z tych organizacji liczba ta jest kilka do kilkudziesięciu tysięcy właśnie takich przypadków odepchnięcie Joanny od granicy także to jest to co widać gołym okiem potem mamy właśnie Polska i przejścia tutaj o to, że teraz spór, który już kilka razy też państwo mówiliśmy i nagle kilka raportów powstało m. in. Woś nasza organizacja Rzecznik Praw Obywatelskich na jego oczach wesołe takim innym przypadkiem czy każdy z każdym w każdym przypadku jest trochę inaczej, bo też, że ta fala migracyjna zupełnie inne grupy z szlak bałkański to było przede wszystkim grupy, która gdzieś tam stroną bliskiego Wschodu przez Turcję Grecję poruszały się na północ Europy trochę jak bez zgody nie albo reagując na to jak poszczególne kraje zamykały granice te jeszcze z pozoru to dużo wcześniej na granicy tej turecką greckiej oraz zamykania natomiast Polska zostało oczywiście przede wszystkim emigranci, by zgoda ze strony byłego związku Radzieckiego w tym Czeczeni, których bardzo wiele prosiło o status uchodźcy to reguła w oczach to jest tutaj było opisywane w raporcie przypadek lotniska w Pradze tez międzynarodowe porty lotnicze, gdzie lądują przeróżne osoby akurat tutaj koledzy pisywali przypadek lęki czyha obywatela Sri Lanki i nie pamiętam tych i drugiej osoby, która właśnie wylądowała po wylądowaniu zgodnie z tym co przewiduje prawo międzynarodowe dotyczące uchodźców poprosiła o status uchodźcy i taki czas nie został przyjęty i test ten problem nie przyjmowania wniosków mimo fizycznej obecności osób na tych przyznajcie się stało z tą szkołą została deportowana w ciążę była na Letnicy 1 osoba była zatrzymana przez jakiś czas przebywała w areszcie, by była świadczona pomoc prawna zamieszcza natomiast tutaj opisana tam szczegółowe kwestie zakwestionowanie ważności dokumentu wizy uważa, że ubóstwo sfałszowany paszport sfałszowane wiza natomiast moment, gdy osoba prosi o ochronę zgodnie z prawem nie powinno stanowić nie powiadomi żadnego znaczenia jak ona dokumencie przyjechała do ciast nie miała możliwości przelać na innym pasem to w tej chwili na taki wykres, który się pod koniec raportu znajduje, gdzie są pewne liczby odmowa wjazdu na forum w tym roku 2015 to już 17  000 przypadków, a od Niemców już rok później to jest prawie 73  0702000 tak to koszy te liczby wzięły w sytuacji, kiedy tak jak powiedzieliśmy wcześniej z trudną bardzo podawać tutaj jakieś czytelne statystyki już już mówiłem mam nawet jeszcze się pierwsze statystyki, bo ten raport były pisane w końcu 2000 szesnastego roku ukazał się nim w zeszłym tygodniu natomiast już urząd podał statystyki nastawionych do pu pełne statystyki i to jest to 18 otyłość, bo do września o 18  000 odmów wjazdu, chcąc wytyczne szesnastym roku pierwszy w stosunku do 53  000215 i dostał właściwą datą odmowy wjazdu to decyzja wydawana przez Straż Graniczna oraz dom na granicy osobom, które wjeżdżają bez dokumentu, które próbują wjechać bez dokumentów, które mają nieważną wiza, które mają ważną wizą, ale Straż Graniczna podjęła decyzję, że do osób nie służbowo te buty jest też taka sytuacja to są osoby, które mają nie wiemy są wątpliwości co je co do ich tytułu pobytowego czy dokumentu i w tym jest grupa osób, które dostają odmowy wjazdu z, o którym odmówiono statusu uchodźcy problem polega na tym, że to osoby zostały dokładnie taki sam doku Umarow jak te wszystkie inne grupy, które wymieniam to taki dokument, na którym jest znaczny wzrost przyczyna odmowy wjazdu przyczyna brak ważnego dokumentu pobytowego i ona wszystkie wpadają tutaj to statystyka, więc coraz bardziej na zasadzie takiego podejrzenia, że część z tych osób w krajach, łącząc kilka faktów można podejrzewać, że wzrost statystyk jest spowodowany m. in. czołowi wielką skalę właśnie od odpychania osób, które chcą się wydarzenia jest w tej liczbie 118  000 za 2016 rok mieszczą się ci, którzy powinni zostać wpuszczeni nie zostali dokładnie, a ile osób zostało wpuszczonych, który nie miał dokumentów, które prosiła, żebym mógł do osoby, które prowadzą też może mieć do udanych Wałowym to ja stoję tu chodzi o to tu pobytowe bardziej, ale SCS statystyki, jeżeli chodzi o przyjęte wnioski cały 216 rok to jest 12  300 osób jest niemal dokładnie identyczną liczbę w zeszłym roku 12  325 i ogólnie dosyć podobna do takiej naszej średniej wieloletniej gdzieś tam około 10  000 z różnymi oraz zmniejszeniu większymi wahaniami, więc wydaje się, że to, że to, że też, jakby zainteresowanie czy Czech czy skala tej migracji przymusowej właśnie z ZMS z terenu byłego związku Radzieckiego to się też mogą być większe niż wcześniej jak mnie motywy takiej odmowy wjazdu też jest dosyć spora grupa która, która tutaj to wnioski złożyło w ratach nie zastanawia czym się różnią te osoby, które mogą do Polski wjechać ona od tych, którym się nie odmawia tego wyjazdu, z czym to jest status ekonomiczny czy to są najlepsze ogiery czy to są inne kraje przyjazdu czy to w ogóle mamy jakąś taką analizę zrobiono co jest dobre pytanie wyślij e-mail mogą je zadać w komendzie głównej Straży Granicznej, dlatego że ale wierzę, że próbowali ścigać tak tak natomiast odpowiedzi my dostajemy zawsze standardowe takie, że Straż Graniczną przestrzega wszystkich procedur i z respektem dla praw człowieka i t d. niestety mamy bardzo wiele tych sygnałów wytyczne są nasze własne doświadczenia mówią że, że to nie do końca tak wygląda, iż nie do końca każda osoba, która może powierzyć tych nowych doświadczeniach o nich mówi często sposób prowadzenia tych rozmów na granicy powoduje, że jego były drążone jest kwestia przyczyn ekonomicznych, a pomijana jest to sygnał Rosoła wesoła, że jest, że jej wyjazd miał charakter przymusowy my ich ostateczna decyzja jest trochę tak kółek tak jakby decyzją UE o podjętą przez inne przez którąś z umową na podstawie rozmowy, ale rozumiem, że zdarza się też, że w tej liczbie, która zostaje do Polski wpuszczono i może przejść przez całą procedurę niezależnie od tego czy ona się skończy są też takie osoby, które nie mają ważnych dokumentów, które pozwalają na wjazd do Polski tak rozumiem, że to się zdarza, że to działa pewna loteria tak tak tak tak i to to są było to te sytuacje, jakie to, jakie to osoby mają dokumenty mogą być bardzo różne osoby, które nie mają żadnych do czasu trafiał do ośrodków strzeżonych w celu potwierdzenia tożsamości to są osoby, które już w maju paszport nie mają wizy mają przypaść portale pasz oraz przeterminowane jak wszystkie możliwe com PL kombinacje można sobie w ogóle wyobrazić to jest sho w i Ewie, więc czym i jakby decyzja zapada jak brawo tak mówi, jakby Straż Graniczna stojącym stanowisku na podstawie deklaracji chęci złożenia wniosku o status uchodźcy i następuje w ME w czasie w czasie tego pierwszego wywiadu na granicy, jakby weryfikatorem weryfikacja tych przesłanek wraz z jakimi ta osoba czy to rzeczywiście ona ma przesłanki przymusowe czy rzeczywiście ucieka, bo nie ma też nie ma nic innego zrobić, ale rozumiem, że może się zdarzyć także w zasadzie mamy osoby, która nie wiem mam paszport, ale nie ma WizzAir i dostaje odpowiedź odmowną nie może wjechać my tego, że chce się starać się razem i może mieć taką samą osobę, która ma taki sam dokument ten był o jej status prawny z podobnej analizie tak, dlatego że przepisy mówią o tym, że nie ma znaczenia jak ta osoba wjechało, jeżeli proszę o status Żydów uchodzi za było też wyobrazić, że mogą być sytuacje, że użyte te przepisy zostały tak zaprojektowane na różne sytuacje, kiedy osoby uciekają i po prostu nie dla mnie nie ma nie mogą sobie wyrobić dokumenty wozu wszystkie możliwe sytuacje, które się wiąże z tym, że ktoś jest uchodźcą, że państwo nie wydało i t d . tak dalej do tego tematu wrócimy jeszcze po czternasty 20 Ewa Ostaszewska Żuk z Helsińskiej fundacji praw człowieka będzie z nami będzie mówili o projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, o czym też dzisiaj mówiło minister Błaszczak jest trzynasta 37 ze mną w studiu była Marta Szczepanik dziękuję bardzo bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA