REKLAMA

Minister Błaszczak zatrzaskuje drzwi przed uchodźcami. Z prof. Maciejem Duszczykiem rozmawiał Paweł Sulik

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-02-01 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
37:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM 23 minuty po godzinie dwudziestej pierwszej słuchamy Radia TOK FM dziś w środę 1 lutego w naszym studiu zapowiadanej gorzko prof. Maciej Duszczyk Uniwersytet warszawski dobry wieczór dobry wieczór w chcieliśmy wrócić do poniedziałku, kiedy to się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych administracji poinformował, że ma propozycję najważniejszych zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony jest bardzo ważne w Polsce temat no i szef powiedział, że ma Rozwiń » propozycję skrzynek rozumiesz zachęta do konsultacji z obozu zachęta do pochylenia się i rozmawianie dyskutowanie o tym, wprost z propozycjami pierwsza chyba brzmiałoby dobrze to zapytam pana o o to czy to znaczy czy tak jest, dlatego że chodzi o przyspieszenie jak czytam procesu rozpatrywania składanych wniosków powstanie taki szybki tryb, który się jak czytamy na stronach ministerstwa nazwa trybem granicznym i takie osoby w ciągu 28 dni będą załatwiane to też może być to dobrze no bo zamiast czekać czasami pół roku rok 2 lata czy 76128 nikt się dowie czy zostaje czy musi wyjechać tych ograniczeń co do zasady może być stosowany tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest bardzo duży napływ cudzoziemców wtedy rzeczywiście państwo, które sobie z tym mogą nie poradzić mogą taki tryb szybszy wprowadzić pytanie czy Polska dzisiaj już jest tak zalewa na uchodźcami imigrantami, którzy będą starali się w Polsce uzyska status uchodźcy czy taki tryb wprowadzać wydaje się, że on wszystkie liczby procedury, które do tej pory były w Polsce realizowane, jakby nie na nie powodują tego, żebyśmy powiedzieli czy wszyscy powinniśmy się wprowadzać bardzo ekstra na rynek jakieś wyjątkowe procedur ani wzorowanie się już baty poniedziałkowej konferencji, gdzie wyraźnie, że zarówno nowi, spodziewając się tego typu pytań i tego typu komentarze, które często rodzą mówi szef MSW ja powiedział wyraźnie w sierpniu 2016 roku do Polski przez granicę z Białorusią mieliśmy próbę przeniknięcia znaczącej grupy emigrantów z Azji i była to próba utworzenia nowego szlaku przerzutu pod ryt muszę komentować ją koniecznie prawdopodobnie jest także, że jeszcze na Białorusini w Brześciu jest kilkadziesiąt osób są to Czeczeni, którzy uciekli z Rosji tak czy Czeczeni czy dziś okupowanego terytorium przez Rosję, którzy chcą starali się tak jak to robili ich poprzednicy w 2015 czternastym trzynastym roku uzyskać status uchodźcy w Polsce prawdy jest również to, że duża część z nich po uzyskaniu tego statusu lub również w trakcie ubiegania się ten status Polski wyjeżdża to wszystko są prawdziwe informacje to jest w Polsce nie zdarzyło się jeszcze nigdy, żeby mieć znaczące problemy z tymi osobami część z nich się w Polsce zintegrowała np. 1 z głównych takich naszych reprezentantów w walkach MMA to jest przecież uchodźca czeczeński mamy w różnych miejscach i ci, którzy nie wyjechali w Polsce raczej wielki problem nie stwarza oczywiście były takie pogłoski mówiące o tym, że nie ma filtry zakładają, że znaki wymuszenia rozbójnicze tak tak dalej miasto nie może nie mogę nie mogę powiedzieć zaprzeczyć, że nie było takich przypadków one zawsze zdarzają to dotyczy również Polaków jak i migrantów natomiast, jakby co do zasady nie mieliśmy do tej pory dużych problemów z uchodźcami jest oczywiście patrząc na oku patrząc na obrazki z Francji czy 3 z Niemiec można wyrobić sobie takie wrażenie, że Otóż jest jakiś problem MiFID zabezpieczyć natomiast my nie jesteśmy ani Francja ani Niemcami i wprowadzenie takiego bardzo specjalnego trybu już dzisiaj wydaje mi się nieuzasadnione co nie znaczy, że w przepisach taki tryb nie powinien zostać przewidziane, jeżeli rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której to w krótkim czasie do Polski chce jechać jakaś bardzo znacząca grupa cudzoziemców to tu rzeczywiście czas, choć pewne pewne procedury, które są zgodne z nadal obowiązującym rozporządzeniem w 3 rzeczywiście zobliguje państwo do pewnych pewnych pewnych działań tylko, że ja dzisiaj nie widzę żadnych przesłanek, żeby taki specjalny tryb wprowadzać może być następującą rzecz po zamachach po zamachach w Paryżu Francja wprowadziła specjalne przepisy taki stan wyjątkowy do tej pory nie został wycofany, gdzie pytanie czy powinien z niej wycofany czy nie podobnie z polską Polska nie ma dziś żadnych przesłanek do tego Namysł zostaje przewidziana procedura, która właśnie takim stanem wyjątkowym ja nie widzę potrzeby dziś, żebyśmy o tym dyskutowali jeśli chodzi o jego prowadzenie to, żeby był wprawdzie gdzieś teraz taki bezpiecznik nie powinno nic przeciwko temu natomiast, żeby już dziś prowadzi procedurę toto tonie w mieście, więc wydaje mi się że, że tak naprawdę to jest trochę nie mamy jeszcze projektu dokładnego odszedł do góry zboże na projekt niestety te to konferencja prasowa i te hasła które, które padły nadawał się takim trochę mydleniem oczu Otóż do tej pory cały czas jest dokładnie tak samo jak było 2016, ale nie muszę pokazać co się dzieje większość osób rzeczywiście, słuchając pana ministra można wrażenie, że tuż tuż przed milionerzy z zagrożeniem i to zależy zostało rozładowane przez konferencję prasową pana ministra no tak nie jest tak nie jest ani nie byliśmy specjalnie celem bardzo dużą liczbą uchodźców albo, którzy szli do Polski wjechać rzeczywiście zatrzymaliśmy pytanie czy zgodnie z prawem tak, bo tak naprawdę niektóre Gazy pozarządowa mówią też złamać konwencję genewską nie, wpuszczając nas nie, przyjmując wniosków na granicy odsyłani z powrotem do Brześcia natomiast nie wydarzyło się nic co by sprawdzić co powodowało też pełnić taką procedurę się wprowadzać powtórzę jeszcze raz co nie znaczy, że to taka procedura wprawie nie może istnieć, ale prowadzona wtedy, kiedy rzeczywiście istnieje coś specjalnego mieliśmy takie komentarze tutaj wczoraj w podczas serii przestrzeń podczas rozmowy na ten temat niektórzy słuchacze słuchaczki przysłali do nas my że, a mieli drzewa w duże nadzieje związane z tą konferencją, dlatego że zgód zgłaszali problemy związane z taką biurokrację długością oczekiwania na pełny obraz gry mieli wrażenie, że minister właśnie chcę się za to wziąć tylko okazuje się, że nie chodzi o udzielanie statusu uchodźcy tylko wszystkie sprawy związane z możliwością pobytu i pracy w pracy w Polsce narzekali na biurokrację tak dalej tak dalej myszy to trochę też było pomyłka, ponieważ ja, kiedy usłyszałam po raz pierwszy będzie konferencja prasowa usłyszał, że będzie to konferencja prasowa o zmianie ustawy o cudzoziemcach miast nie ustawy o ochronie to są 2 bardzo różne akty prawne ustawa o ochronie międzynarodowej nazwie mnie tak w skrócie dotyczy osób, które procedury, która polega na tym, że ktoś co pojawia się na granicy mówi o tym, chciałbym wystąpić w Polsce o uznanie statusu uchodźcy czy inne formy ochrony międzynarodowej, ponieważ zaś jest zagrożony w państwie, z którego pochodzę i wtedy państwo, które stroną konwencji genewskiej, a my jesteśmy stroną konwencji genewskiej musi taki wniosek rozpatrzy tak naprawdę nie może go odrzucić musi przejść pełną procedurę i teraz to, o czym pan minister powiedział to jest skrócona procedura 28 dniowa pytanie oczywiście czym jesteśmy w stanie czy nasze służby są w stanie udzielić w ciągu 28 dni taką decyzje racjonalnie i zgodnie z prawem podjąć, jeżeli dzisiaj bardzo często taki proces z procesu weryfikacji trwa 12 miesięcy to teraz nie wiem co wydarzyło się sprawności polskich służb Straży Granicznej czy ośrodków dla uchodźców, żebyśmy dzisiaj byli w stanie zweryfikować to osoby w ciągu 28 dni jak powiedziałem to jest możliwe wtedy, kiedy mamy Jasną fale uchodźców z 1 miejsca, które dotrze do Polski docierają wtedy to szansa jest natomiast natomiast takie podziemne dzisiaj nie ma takiej potrzeby, żebyśmy tego typu procedurę Potęgowo doprowadzali do starć ta procedura, która w Polsce jest wydaje się sprawdzać co jest problemem w Polsce problem w Polsce jest to, że duża część tych osób, starając się status uchodźcy w Polsce w Polsce w taki obrót w Polsce nie chce zostać 80 % spraw rozpoczyna wprost w Polsce kończy się bez wydania decyzji, ponieważ osoba znika po prostu nie ma jej i teraz ona część wyjeżdża do Szwecji do Niemiec Holandii przez Niemcy tak dalej tak dalej rozpoczętą procedurę też trochę takim kanałem dla NIK bandyci dla niektórych osób tylko tych osób, które w 2015 roku, bo niecałe 15  000 tak bardzo różnych Alert to było również Ukraińcy rzeczywiście tak jest Otóż najczęściej dostają nie mają takiego takiej możliwości natomiast to takie podziały większość z nich to są to to ładnie się nazywa Rosjanie narodowości czeczeńskiej tak tak też nazywa i dowodu poprzez bardzo długi czas w jakim takim dla może być tajemnicą poliszynela było to, że n p . Czeczenii mogą dostać w Polsce status uchodźcy, a raczej nie dostaną tego statusu uchodźcy nie w Austrii czy w Niemczech, ponieważ Polska trochę można powiedzieć inaczej traktowała to osoby, ponieważ w Austrii czy w Niemczech oni by inaczej co do niego Rosjanie będąc Rosjaninem niósł się statusu uchodźcy zamiast Polsce mówiono o tym na dobrze są to Rosjanie, ale jednak pewien specyficzny za to dajemy im ten status uchodźcy, bo rzeczywiście ich życie jest zagrożone, a to musimy się tu zatrzymać, bo to się dzieje coś takiego co co jest dziwną przestrzeń pomiędzy prawem obowiązującymi regulacjami Kaczyńscy nigdy nie spisane, bo to, o czym pan profesor przeci w opowiedziało się jest zrozumiałe dla kogoś, kto n p . nie wiem parę kilometrów stąd jest rondo skrzyżowanie imienia Czochara Dudajewa tak jest to w takim kraju jesteśmy jak rozwinie w innych krajach takiego nastawienia lepsza do Czeczeńców nie ma tak pozytywnego i to się przekłada na decyzje, choć aczkolwiek, gdyby porównać pewnie akty prawne pomiędzy radość była polską dotyczącą innych usta w o ochronie i o PIT można okazuje się, że w na papierze nie ma tej różnicy, ale dla komend w Wiśle jest ona troszeczkę jest, ponieważ zamierzeniem Unii Europejskiej było stworzenie 2012 roku wspólnej procedury azylowej czy w każdym państwie na takich samych zasadach biorąc te same argumenty pod uwagę miał być wydawane decyzje, czyli Czeczen przyjeżdżając do Polski czy do Francji czy do Holandii powiększyć dokładnie taką samą procedurę decyzja powinna być wydana dokładnie taka sama tego, że tego nie stworzono, ponieważ tak naprawdę różne państwa powiedział sobie aha to znaczy, że ja nie będę, które prowadzić polityki zagranicznej przez również systemy azylowe robią to wszystkie państwa prawdopodobnie dzisiaj domysły takim pomyśleć to prawdopodobnie Marokańczyk szybciej dostanie, jaki status we Francji niż w Polsce, a więc, ponieważ związki Maroka z Francją są inne niż z polską i odwrotnie przed Ukrainiec w Polsce dostaniesz szybciej niż ten sam los kraju zdaniem w Niemczech pewnie prędzej dostanie, ponieważ obecnie warunkiem sine qua non polskiej polityki zagranicznej uznanie, że Ukraina jest państwem stabilnym, a pamięta, że a, więc państwa stabilnego nie można dawać wysłuchali z dnia tak Niemcy mogą trochę inaczej z Renatą na tę sprawę patrzeć, więc oni mogą uznać aha no to jednak nie jest problem damy wam status pewni statusu uchodźcy nie pełni inne formy ochrony międzynarodowej a gdyby to jest też element troszeczkę polityki zagranicznej w ja byłem trochę zdziwiony tą, kiedy mnie o kimś powiedzieć, że to chyba jest trochę nadużycie taka pierwsza reakcja próba zrozumienia, o co chodzi wreszcie się wystraszy ten mecz mówię o kradzieży to ostra będzie ona uderzyć Czeczenów, czyli ktoś będzie najbardziej cieszy z tego z takiego z takim los takiego posunięcia prawdopodobnie Rosjanie trudno powiedzieć powiedzie Czeczenom proszę bardzo Polska zamyka przed wami mieliście kiedyś okazję, a teraz ta jest dobrze już u nas także, iż zapełniła wszystkie prawa człowieka żyje, że na was was nie wpuszczają nie pozwalają one słabe status uchodźcy jest tam trzeba pamiętać, że migracje są bardzo często wykorzystywane również szersze perspektywy polityki międzynarodowej i pewnych układów dyplomatycznych, a więc musimy tutaj być bardzo wyczuleni i decyzja np. która wydaje się niemieć żadnych konsekwencji policji międzynarodowej może mieć takie konsekwencje inny patrząc na historię migracji wielokrotnie z takimi sytuacjami się spotykaliśmy to co zrobi Donald Tramp on też niby wydał decyzję taką odbywało się prostą przybyć nawet oczywistą ma do tego prawo, ale konsekwencje, bo zagraniczne są gigantyczne dla Stanów zjednoczonych to moim zdaniem my dzisiaj dzisiaj patrząc na różne media słyszymy o koszykarzach, którzy nie są wjechać i oczywiście dzieci, gdy miał przejść operację stan nie mogą wjechać Okaj to jest wszystko oczywiście takie, w których zdający na zasadzie jak historia, a tak naprawdę konsekwencję w polityce międzynarodowej są dla stanu bardzo to niepokojące, ponieważ tamte państwa mogą rozgrywać na stany Zjednoczone jak Bułgarzy zobaczcie my chcieliśmy z nimi się dogadywać Zobacz co nie robią to my możemy tak naprawdę przestaniemy zrywać z nim kontakty i każdy, kto znajdzie mi niech nieśli po prostu wysadza się robi co chce, bo ma szersze stał ten proces pokojowy zostały zaprzepaszczone, jakie są do destrukcji politycy z Meksykiem tak po Odyseja Donalda trampa czas zdawać sprawę, że to nie jest prosta decyzja migracje są tak na tyle sensy pewnym tematem, że ich konsekwencje przeradzają się w bardzo różne inne obszary polityki, ale czasami na świecie bywa tak wydaje mi się, że tak jest w Australii rząd komunikuje się w społeczeństwie mówi, choć nasza polityka migracyjna będzie wyglądała tak, a nie inaczej z powodu naszych potrzeb i takie miałem wrażenie przynajmniej kilku rozmowach z nim zostali żonie mówili, że są w pełni świadomy, jakiego powodu rząd australijskich c a z jakiego powodu nie chce tych albo innych o obywateli tych albo innych państw w przypadku polskich domy powoli dojrzewam do tego, że musimy również wypowiedzi wyraźnie, że rząd Polski branży czy później musi mieć twardą prawdziwą strategie właśnie migrację z doradcą co pan poseł mówił potrzeby naszych wartości nasza wizja świata nasi przyjaciele wrogowie tymczasem chyba tak nie jest to znaczy przynajmniej ta historia poniedziałkowej konferencji, która nikomu nic nie wyjaśniła jak i a z drugiej strony oto jesteśmy w kraju, gdzie w ciągu ostatnich kilku tygodni byliśmy we wszystkich dużych gazetach artykuły o tym, że w siła robocza z Ukrainy i Ukrainy robotnicy ukraińscy są ważnym składnikiem polskiej gospodarki i powinno być ich więcej dotknął pan absolutnie fundamentalnej kwestii Otóż uważam, że w Polskim rządzie jest pewien dysonans że, choć emigrację z tego co nie została powołana specjalna grupa robocza ds. migracji i może bardzo dobrze off jest szansa wypracowania jednolitego stanowiska rząd w mitach, jakie obserwuje medialnie tylko oczywiście dyskusje różnych ministrów polskiego rządu to takie wrażenie, że np. wicepremierzy Morawiecki i Gowin mówią o cudzoziemcach całkowicie innym językiem niż niektórzy inni ministrowie, ponieważ ministerstwo rodziny pracy polityki społecznej ten będzie też trochę jak pan minister Błaszczak pokazało taką bardzo radykalną propozycję dotyczącą ograniczenia napływu Ukraińców do Polski i kilka dni później może tygodni premier Morawiecki powiedział, że to w ogóle no i także to wobec nas będzie katastrofa jeśli chodzi o gospodarkę jego plan cały się prawdopodobnie wróci powietrze, bo my potrzebujemy po prostu tych kilkuset tysięcy Ukraińców dla polskiej gospodarki i tamten projekt został wycofany projektu jest nowy jest absolutnie inny i on otwiera nasz rynek pracy dla Ukraińców ja się z tego bardzo cieszy wasz występ bardzo dobry ruch premiera Morawieckiego wspieram jak mogę trzymam za niego kciuki, żeby tylko i łączy to się udało zrobić podobnie jest panem premierem Gowinem, który mówi następujący sposób Polska polskie uczelnie potrzebują umiędzynarodowienia sam próg, uczestnicząc w różnego rodzaju grupach doradczych wszyscy mówimy o umiędzynarodowieniu wiemy o tym, że Polska nauka polskie szkolnictwo wyższe nie będzie się rozwijało bez napływu wybitnych badaczy z całego świata mogą to być bardzo różne osoby Chińczycy, ale również np. Katarczycy czy czy również może mieszkańcy Afryki, którzy przez przystanek przyjeżdża do Polski i to jest element nauki dziś, że spojrzymy sobie nasze najlepsze uczelnie na świecie Cambridge Oxford MIP to są uczelnia brytyjska amerykańska, ale 50 % stawką tzw . czy pracowników stamtąd to są cudzoziemcy są najlepsze uniwersytety ściągnięto ściągają to myśmy Than ITS, jeżeli my chcemy rywalizować może nie za fordem na razie może SKM być, ale może z regionalnymi uniwersytetami też musimy otworzyć się cudzoziemców i w planie w planie pana premiera Gowina również się bardzo się umiędzynarodowieniu, czyli jednak otwarci na cudzoziemców i zęby 1 element po patrząc na gospodarkę i na naukę natomiast z drugiej strony mamy sygnały mówiące o tym, że Polska nie nie chcesz otwierać cudzoziemców, ponieważ bardzo obawia się zamachów terrorystycznych przestępczości TDT dali to związane z elementami z uchodźcami to, nawet jeżeli tak taki prosty przekaz, ale także nie wygląda, ale wierzymy w szczegóły tego tak naprawdę to widzimy dobrze przekaz kompletnie niespójne i musimy tutaj jest przecież to grupa powstały już mam nadzieję, że wypracuje pewne sensowne rozwiązanie mówiące o tym jak Polska, ucząc się na błędach Niemiec Francji, bo to nie jest tak, że tamte państwa nie popełnił błędów robił gigantyczne błędy, ale my MON, ucząc się na ich błędach możemy zaproponować bardzo sensowne bardzo są do rozwiązania kryzysu na rozwiązania są to czas bliżej Morawieckiego Gowina moim zdaniem niż w propozycji retoryki np. pana ministra Błaszczaka, ale do pytanie dotyczy tego jak w praktyce coś takiego robi jak się robi taką kierunkową politykę migracyjną nowa jeśli ktoś spojrzy na nasz kraj i powie, dobrze więc fakty są takie, że znakomita większość osób przyjeżdżających do pracy są obywatele Ukrainy to czy to oznacza, że to ma być expressis verbis wyrażone w odpowiedniej strategii w dokumencie to znaczek i jak to się będzie starał pracę w Polsce jest Ukraińcem to powinien powinno jasno napisane, że mało wyraźnie, iż w testach jest w Polsce, a Białorusin na Białorusi też, a tak jest w sensie bez pisanek w Polsce zwabić tak, że jest dokument Ukrainiec Białorusin z treścią obywatel Mołdawii tak Gruzji Rosji jeszcze 11 krajów basenu inną Ukraina Mołdawia Gruzja Białoruś Rosja Ukraina 6, a to znaczy, że to pracodawca w Polsce zaprasza takich ludzi tych ułatwi mu zaprosić czy też ta osoba obywatel tego kraju może występować łatwiej o taki napis specjalna procedura zatrudnienia okresowego później ten zatrudnił kasa jest w miarę łatwo przerodzić już sobie zatrudnienie stałe, które dotyczy obywateli tych 6 państw na wasze doświadczenia pracodawcy o rozwód jest bardzo uproszczona do rozdania zostać zmieniona właśnie niedawno natomiast pan premier Morawiecki doprowadzi do tego tak jak ja postrzegam tak atest, żebym był jasny analiza prasy analiza różnego rodzaju wystąpień w 2 turze oraz jak zjem to premier Morawiecki, analizując takie dotarły do niego o to, jakie mogą być konsekwencje prawdopodobnie pracodawcy podzieli to się tak nie da tłumaczy powiedział no przepraszam, ale na to jednak winić nadal utrzymać ten system, który był, ponieważ z niego korzysta Polska gospodarka i polityki staram się to policzyć troszeczkę wpływy podatkowe wpływy z ubezpieczeń społecznych to, bo co prawda tyle trwa dużo mniejsza liczba Ukraińców w Polsce, bo 2014 roku w 60  000 000 tak rocznie to nie jest też kwota to nas jest w budżecie przed przewróci lub nie, ale jednak jest dopływ gotówki do systemu ubezpieczeniowego do podatkowego i żebyśmy teraz doprowadzi do sytuacji, w której większość Ukraińców w Polsce opłaciła lub w budżecie z kursu nie płaci podatków ani składek w pociągu podatki składki to byłoby to już kilkaset milionów złotych tak samo jak Polacy płacą podatki w 1 Wielkiej Brytanii i myśleć trochę wściekam z tego powodu, że to oni tam powstanie u nas to taki sposób jest trochę z Ukraińcami, którzy płacą u nas ani nam pani na Ukrainie to może być MiniMini Story, czyli każdy wie o 2 strony muszą Resko trzeba trochę może do tego dodamy do tego podejść, ale nic nie wydaje mi się, że wydaje mi się, że dzisiaj nikt nie ja nie jestem w stanie krytykować bardzo mocno podejście polskiego rządu do migracji jeśli chodzi o konkretne decyzje administracyjne nie podoba się retoryka, bo ona tak trochę jest sprzeczna z tym co się tak naprawdę dzieje, ale może tak politycy musi być może jako ekspert nie do końca rozumiem przekazu i pewnie tak jest, że Jan jest różnica jest między ekspertami politycy tak albo jako ekspert odpowie na pytanie czułych czy 3 skuteczne będzie to o co prosił wicepremier Mateusz Morawiecki w wielkiej Brytanii wywiad w niedzielę wyemitowany na Wyspach brytyjskich dla Sky News i gdzie krajowa rada wicepremiera wszystkim i tak wszystkie młode rodziny z dziećmi proszę wróćcie do nas to będzie dobre dla Polski, a niekoniecznie zła dla Wielkiej Brytanii zatrzyma ich właśnie mówi to ludziom, którzy wyjechali z przyczyn ekonomicznych do Wielkiej Brytanii mówi expressis verbis, że sytuacja się polepszyła i proszę wróćcie na ile jest pana wiedzy pana doświadczeniach naj naj le to takie działanie może być skuteczne w w ogóle nie będzie skuteczny w po, a ponieważ na ludzie wyjeżdżają ludzie są mądrzy chciałaby założyć to już jest bardzo niepopularna zostaw, ale ja co do żony twierdził to, że ludzie są mądrzy i ludzie podejmują w miarę racjonalne decyzje oni wyjechali tam może poza tą pierwszą falą rzeczywiście po to, trochę medialny taki Story tam 500  000 nie dla nas pracy czeka jeszcze wszyscy was przyjmą mnie mówić po angielsku, ale wszyscy radni zajmą turyści, bo nieprawdą, ale tych drugich wg racjonalnych ktoś miał kogoś tam tylko załatwił pracę takie nagrody strasznych porażek to niema patrząc na 800  000 Polaków w wielkiej Brytanii bezdomnych jest kilkuset, a więc to jest bardzo niewielki odsetek ludzi naprawdę nie powiodą to rzeczywiście wróciła i taki przekaz mówiący o tym, zawsze będzie coś takiego jak HOKEJ to Dec czek, czyli z taśmy to taki ktoś zadzwoni Gajdy tam zarabiać tam tam pod Ciechanowem tak jak jak transakcja wygląda tak to co sprawdzi nawet przyjedzie na świat to nie jest rzecz ludzie czerpiący gros informacji z wypowiedzi pana premiera prawdopodobnie oglądają telewizję tez 1 Lotos Ellison toczy się kontakty z rodzicami i podejmą decyzję tylko 8 edycja będzie racjonalna w 2015 roku ostatnie badania, które są jeszcze bez tak takie nasze, które na ten temat dziś mówić o tym, że 2015 roku 200  000 Polaków z Polski wyjechało 170  000 Polski wróciło bez zapowiedzi bez konieczności kimkolwiek wypowiedzi jakiekolwiek rządzącego płynąć jest to stwierdził dobrze moje dzieci dorastają ja jestem cały czas dostaniemy aż nas dziś nie chce przeć do Wielkiej Brytanii musi być zjawi się rozwodzi albo ja wracam, który wrócił w coś powiedział, a to będzie żona słoma pożar dobra to zagram wycieki przez rząd do ciebie naprawdę migracje to są decyzje ludzkie ludzie decydują o tym co jest dla nich lepszego nie bardzo często racjonalnej trudne decyzje, ale tak jak zawsze powtarza od rozwoju studentom pamiętać o tym, że żadna z torem migracyjne nie jest taka sama, ponieważ mówimy o żywych ludziach, którzy podejmują racjonalne dla siebie decyzje w, a w tym w czasie tego wywiadu dla Sky News premier wicepremier Morawiecki będzie jeszcze coś takiego zatrzymamy ludzi w Polsce, bo nie chcemy kolejnych 23  000 000 zwiedzających na zawsze jak podczas 78 fal migracyjnych od powstania listopadowego 19 wieku co powiedzieć na ten temat czy uda się w Polsce zatrzymać ludzi w kraju, gdzie rozpoczęły działanie, że w ubiegłym roku rozpoczął działania program 500 plus, który ewidentnie o programem, który ma makroekonomicznym znaczenie tak ludzie dostają pieniądze ja bym ja byłem przez pewien czas spędza przed 9 skrytykowany, że swoich kolegów, ponieważ bardzo się cieszą Gazpromu 500 plus, ale z powodu dzietność tylko z powodu wpływu na migrację PiS jak powiedział że, podejmując racjonalne decyzje, a więc, jeżeli ktoś mieszka w wielkiej Brytanii jest tak zgoda to, żeby wysyłać do Polski 1000 zł miesięcznie to są tego typu przelewy tak i i teraz wie o tym, że tam obecna zaś zasiłek na dziecko, które transferową do Polski w tym 1000, ponieważ jest będzie Brexit są problemy, że w rodzaju w Polsce dostał 500 zł, czyli 100 funtów to osoby kalkuluje następująco rzeczy to ja jednak to praca w wielkiej Brytanii zastawie wrócą do Polski, bo mam 500 zł znajdę inną inne zdanie, gdy znajdę znajda to również prace będą ze swoją rodziną i dla mnie to sporo są lepsze rozwiązanie takie osoby były z 500 plus niszczą nam, że też masz dwójkę dzieci czy trójkę dzieci się okazuje to 500 plus urasta do sumy, która nie ma mas ma sens i moim zdaniem jest także wśród 500 plus tak jak analizujemy to jej 1 z moim bardzo bliskich kolegów Presco szarfa na konto analizuje je doraźnie mówi mi ubóstwo dzieci przez 500 plus znacząco spadło i to sprawdzono, że to dostaje 5 zł nie miał i Manu to wiadomo, że spanie to prawda jest absolutnie oczywiste, ale przy okazji jeszcze wzrosnąć i moim zdaniem jako badaczy migracji również widzimy tego typu sytuacji, w której 500 plus ma pozytywny skutek emigrantów powracających, ale również tych, którzy nie wyjeżdżał, bo nam się okazało, że te 1000 zł którymi wytransferować możemy dostać tutaj od państwa w bok pytanie jak oczywiście długo inne konsekwencje, ale w przypadku migracji to rzeczywiście mogło mieć będzie pozytywny aspekt to przypomną słuchaczom słodko, że w ubiegłym tygodniu właśnie na ten temat na temat tych badań prof. Szatan Berga rozmawialiśmy korzystają z archiwum na stronie internetowej Radia TOK FM odnaleźć rozmowy jeśli państwo są zainteresowani bardzo ciekawa rozmowa wracamy do 500 plus teraz do do wpływu na emigracji popatrz na to z drugiej strony, a jeśli się okaże, że dla bardzo wielu obywateli Ukrainy to, że nie będą mogli w Polsce, zakładając rodzinę otrzymywać 500 plus czy to nie okaże się magnesem, bo nawet jeśli okaże się, że mniej ludzi z Polski zacznie wyjeżdżać dzięki temu, że funkcjonuje w taki program 500 plus, ale czy to nie okaże, że więcej osób z Ukrainy zacznie do nas przyjeżdżać oczywiście lotach tak samo jak, ponieważ błędny stereotyp mówiący o tym, że Polacy jadą z Wielkiej Brytanii jadą tam po zasiłki nie pojadą po zasiłki jadą tam do pracy, ale uzupełniają swoje dochody przez zasiłki Ukrainiec przyjeżdżając do Polski będzie robił dokładnie tak samo będzie dokładnie taką samą strategię Pomóż sobie okryty za rok 2000 zł, ale 500 dostanę za dziecko, które sprowadza razem z Ukrainy od was itu mamy już, że to bardziej opłaca tak nie muszę wydać tych 500 zł transferować na Ukrainę tylko mam tutaj i jej jest dla mnie do dodatku do obozu jeszcze żyje w państwie jednak z Unii Europejskiej ma szansę na obywatelstwo i t d. tak dalej, a więc nieźle może tak oczywiście być, ponieważ element, tak więc system zasiłkowy jako jedyny nie jest mu land emigracji natomiast kiedy mam coś takiego pensja plus hojny system zaś system zabezpieczeń społecznych system zasiłków to wtedy już staje się on elementem dodatkowym, który może powodować to, że ktoś podejmie grację lub zaprzestanie badacze emigracji często szukają takich nieoczywistych powodów tego, że migracje się w zwiększają albo zmniejszają napły w wrzucam tak n p . nie wiem ceny najmu między lipcem ceny najmu mieszkań w kraju, gdzie można może nie za dużo zarobić, ale trzeba się taniej wyniesie wynająć mieszkanie jest w PRL to, że gracze badacze sobie stawia bardzo różne rodzą pytania i fiata momencie, składając 2 lata temu pół roku temu wniosek do Narodowego co do nauki zdania że, czyja coś jeszcze mogę więcej o migracjach powiedzieć czy recenzent, który będzie recenzował wniosek powie o tym, tak rzeczywiście to jest też wartość dodana dla nauki i szukaliśmy takich takich różnych dziur w systemie wyjaśnia, dlaczego ludzie jadą tam znów wracają i tak by tak dalej i postanowiliśmy zbadać coś takiego czynu o bezpieczeństwo na rynku pracy istotne i oto sposób, iż są takie 2 postawy hipotezy pierwsza hipoteza wielka Brytania mogą szybko znaleźć pracę, ale mogę już drugi 3 Korony stracić jak stracę to bardzo szybko znajdę następną wieś duża elastyczność i Niemcy po drugiej stronie chemia znajdę pracę to pozwolić nie tak łatwo o 2 różne systemy i coś bardzo ciekawe młodzi ludzie wybierają wielką Brytanię dla nich bezpieczeństwo na rynku pracy polega na tym, że nie mogą szybko stracić, ale szybko uzyskać tam prace to oni mogą co 2 tygodnie zmieniasz pracę dla starszych osób Niemcy co bardzo atrakcyjny jak tam znajdą moment bezpieczeństwo bardzo ciekawe wysokość wynagrodzeń, bo to decydująca sieć nie były decydujące tylko było pewne rodzaju bezpieczeństwo funkcjonowania na danym rynku pracy jest prawdopodobnie takich elementów mamy również również, więc Rz zawsze pamiętajmy o tym co rusz ktoś powiedział to jest zawsze bardzo z bardzo kompleksowa sytuacja jest ja w swoich wywiadach znam tysiące różnych historii na bardzo wiadomo taka kiedyś historia, kiedy rozmawiam z z rodziną polską mieszkającą w Holandii rozmawiałem z dna jest mężczyzną co działo wie pan to szczęście, bo część myśmy już rozwiesza po 3 × stawała się jednak przejechać z trójką dzieci, a bardzo nie chciała znać później z żoną tak czy z kobietą i namówi następujący sposób, by pan nie niszczą to przybrać naprawdę walczyła bardzo go z mężem nie chodziło o rozwód, ale po wymęczonym przez informacje rozmowy z lek. Filek, który za, które ja muszę płacić w Polsce 1000 zł, a na astmę tam jest za darmo i to dla niego rozstrzygające kiedyś będę miał łatwiejszy dostęp do lekarza też, ale za darmo czy zatem wynagrodzenie nagle się okazało, że 1000 zł wydany tutaj, a tam oznaczał 0, a więc bilans się zgubiła się poprawił i na torze syn będzie miał lepszą opiekę lekarską spowodował to, że to ludzie się połączyła, ale czwórka osób z Polski wyjechała za taki stary mogę podać tysiące tak jednak jakiś inny i poza co o tym, że ten został przy czy tylko w oczy czy czy też roztoczy wyjechał zagranicę znalazł na stronach internetowych ministerstwa rodziny pracy polityki społecznej wynik takiego badania, które ministerstwo, a dokładnie Departament rynku pracy zrobił już czuł publiką opublikował w grudniu ubiegłego roku o to zapytano w urzędach pracy to o to jaki wpływ pozytywny negatywny czy neutralne będzie miała zwiększona liczba cudzoziemców na rynku pracy i coś co jest co ciekawe okazało się, że duża część ludzi z urzędów pracy 56 % odpowiedziała, że wg nich i najważniejszym ryzykiem związane z zatrudnieniem cudzoziemców 56 %, że obniżenie wynagrodzeń to na rynku pracy co jest pewnym stereotypem, który się pojawi dyskusjach o migracji jest ich kilka 1 ten najważniejszy jest także obcokrajowcy z nami zagrają na prace, ale drugi to zakończy przyjadą tu w ogóle pensje spadną tak, bo będą pracowali za mniej i mówi ponad połowa pracowników urzędu pracy tak deklaruje teraz pytanie do pana jest takie czy to są już deklarację czy to jest naprawdę taki scenariusz, że w niektórych rejonach w naszym kraju kre w w te pensje spadną, ponieważ dziesiątki tysięcy ludzi z Ukrainy czy doprowadza mniejsze pieniądze tak naprawdę mamy 1 sektor, w którym niskie wynagrodzenia są utrzymywane przez migrantów jest opieka domowa rzeczywiście, gdyby nie było tak naprawdę Ukraińców, którzy opiekują się naszymi starszymi rodzicami, którzy sprzątają nasze mieszkania czy opiekują się naszymi dziećmi to usługa wzrosła tylko, że ona, by wzrosła do pewnego poziomu, w którym pewna grupa osób mogą być za to płacić dziś dostęp do taniej jednak siły roboczej powoduje to, że np. teza SN Generation, czyli czytałem osoby w wieku 474545 mają już bardzo zaawansowany wiek rodziców, ale jeszcze mają dzieci tym muszą się opiekować zostaliby tak naprawdę w klinczu dziś oni za relatywnie niewielkie pieniądze dla nich nadal mogą wykupić dodatkową usługę nie dostają tego państwa wykupują sobie tą usługą migrantów i rozwiązują jakiś tam ich problem natomiast by nie było Ukraińców tak to pewnie część z nich wydałaby 1000 zł więcej, ale gigantyczna grupa z nich nie byłoby jej stać wydać 1000 zł więcej jest nim sytuacji mielibyśmy niedobory na rynku bardzo duże tak i bardzo niewielką ograniczoną liczbę osób, które by była w stanie więcej zapłacić Czyżbyśmy mieli ich zostawionych w domu bez pomocy, a więc to sytuacja naprawdę bardzo zła, więc dzisiaj w tym sektorze opłaca nam się w jaki sposób ów utrzymywać niskie wynagrodzenia poprzez napływ imigrantów, bo inaczej to ten system po prostu się nam profesorze załamał Dahl we wszystkich innych sektorach nie mamy sytuacji, w której który to napły w cudzoziemców obniża wynagrodzenia, ponieważ mamy wszystkie statystyki zawsze wierzymy statystyką mówiącą o tym, że wzrost wynagrodzeń w Polsce następuje również ruch rządu mówiąc bardzo szybko podwyższający wynagrodzenie godzinowe prowadzę prowadzenie stawki godzi w umowach zlecenia oraz minimalnego wynagrodzenia powoduje to, że te wynagrodzenia w Polsce wzrosły, więc takiej kolacji po prostu ów nie ma i u nas nigdy nie było na świecie panie profesorze chyba nie wszystkich pan przekonał, bo jazda jest rozważenie przekonał wszystkich odsetek, bo te historie opisywane czasami w prasie, że jest niewielka miejscowość jest 1 zakład tak naprawdę, gdzie ktoś zatrudnia po prostu ludzi z Ukrainy zeń relatywnie niskie pieniądze, a mógłby jednak poszukać pracowników z Polski, ale musiałby zapłacić więcej poszukuje się znowu tym badaniem w jako najczęstszy powód zatrudnienia cudzoziemców 62 proc respondentów wskazało możliwość proponowanie niższego wynagrodzenia, jeżeli to są deklaracje nie wiadomo jak to w praktyce wygląda, ale to jednak jest to olbrzymia liczba 82 % tak długo, że pamiętajmy o tym, że zastanawia się Ukraińców koncentruje się 45 miastach, gdzie poziom wynagrodzeń jest znacząco wyższy niż małe miejscowości z 1 zakładem i wraz z tak naprawdę FIA zmierz się czymś innym pani również, że wszystko w tym, że jednak i może się okazać lokal niż dziś to jest prawda i co wtedy wyjątki potwierdzają regułę w i nigdy nie bałem, że migracja chcą się nie wydarzyło w nosie może wydarzyć, ale jeżeli mamy też trochę tak, a jeżeli oskarżamy uchodźców czy imigrantów, że coś zrobili w Polsce źle to jest sytuacja niemożliwa możliwa, jeżeli ktoś dołączy pompuje następująco z daczy, bo jest tak Ukrainiec pobił Polak w tak to znaczy, że wszyscy Ukraińcy są źli, ale czy to znaczy przełóż SN z drugą stronę ten jest nie obawiać tego powiedzieć jeszcze niema co prawda jest drugi, ale prawie ten bydlak, który zgwałcił 13 letnią Francuzkę Polak w towarze wszyscy Polacy są pedofilami przecież nie lada zdarzają się sytuacje trudne to absolutnie zdarzają się tylko, jeżeli mamy ileś rekordów, czyli sytuacji, których opisujemy, które są, które są normalnymi zdarza się nam 1 byt lak to nie możemy powiedzieć, że wszyscy, którzy są pokusą dla kami po prostu to jest anty ludzkie jest anty statystyczne anty ludzki jakiekolwiek inne nie możemy uogólniać na wszystkich ja wiem o tym, że to są tragedie jednostkowe czasami nawet gdy zdarzają się dzięki większej liczbie, ale migracje nadal są czymś bardzo pozytywnym co ciekawe w zamachach we Francji największymi pokrzywdzonymi są muzułmanie, ponieważ bardzo często w tych klubach czy gdziekolwiek indziej zginęli muzułmanie ostatni zamach w Kanadzie przez to nie jest zamach dokonany przez muzułmanina tylko test był przez białego rasistę tak elemencie zrobi to co zrobił nie możemy uogólniać niestety ja wiem o tym, że tym obszarze mądrala się mądrzy, ale po tak po prostu jest, że mamy mówić troszeczkę o o rynku, o czym mówić o prawdzie jak Tusk wygląda nie poszły też stropy te straty, by starać się edukować też nas wszystkich przez przez ludzi, którzy tych troszkę na ten temat troszkę więcej wiedzą niż średnia społeczna no to muszę to po prostu mówić no bo tak po prostu nie jest to z tego co pan profesor mówi dzisiaj mówi zawsze na antenie Radia TOK FM tak chyba nauczka dla nas wszystkich najprostsza jest taka, że tak są pewne naturalne rzeczy, z którymi możemy próbować współpracować albo próbować moderować pomysły są po prostu takie jak ktoś pada deszcz jednostek centralnych rzeczy są migracje, które zawsze były zawsze są i będą to właśnie pytanie jak do tego będziemy podchodzili czy jesteśmy w stanie zrobić tak jak Tramp zbudować duży mu na granicy z innym państwem czy też jesteśmy zdania, że mądry po RPA dali przykład, kiedy wymyśliliśmy ten kanał przez morze Śródziemne lub wzrost może co może mieć inne rzeczy przez morze Egejskie mieć taką sytuację, w której to nie dochody przemytników spadła o 9 % niż miesiąc płacić to wystarczyło kupić ponton i kamizelkę i przedostać się z przedostać się z Turcji Grecji i zamknięto kanał natychmiast rosły dochody przed przemytnicy Waters przyszło płacić strażnika, którego kusi tak, by tak dalej taki tryb blokowania nigdy nie działają co nie znaczy, że nie należy ograniczać migracji ze sensownie oczywiście, że tak ma budowa muru nic nie zadziałała i nie zadziała prof. Maciej Duszczyk Uniwersytet warszawski bardzo dziękuję za ważną rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA