REKLAMA

Wójcik: Trzeba rozbijać solidarność osób znajdujących się w karuzelach podatkowych

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-02-02 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik prawej sprawiedliwej dzień dobry panie ministrze panie redaktorze państwo 25 lat za wyłudzenie VAT, dlaczego nie dożywocie, a 9 lat z może być karą adekwatną do stopnia szkodliwości ich przestępczości, której rozmawiamy przestępczości, która uderza fundamenty państwo no mogę powiedzieć, dlaczego nie nasz art. 310 kodeksu karnego, który Rozwiń » mówił o tym, że ten zarzut o 1, dlaczego nie dożyła chwili sfałszować wynik banknotu pani redaktor sfałszowali 10 zło towego banknotu inne również zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności, nawet jeżeli zrobi to pani dla siebie np. nie wpuści tego banknotu do obrotu w świetle, ale to tłumaczyła senatorom rozumiem, ale panie ministrze problem polega na tym, że to jest taka kara, którą się n p . wymierza za zabójstwo za gwałt ze szczególnym okrucieństwem i t d . tak dalej jest jednak pewna gradacja dotycząca kar wydaje się, że to jest taka tendencja, żeby zaostrzać zaostrzać, chociaż specjalnie dla niej nie ma to uzasadnia samej filozofii kodeks karny także zobaczyć panie redaktorze w kto dzisiaj para się tego rodzaju działalnością można powiedzieć, że zorganizowane grupy przestępcze przeniosły swą działalność takiej działalności stricte kryminalnej na działalność polegającą na wyłudzaniu podatku VAT działalność gospodarczą przykład wczorajszy 1414 osób zatrzymanych nawet z dnia członkowie tzw. starego kierownictwa grupy pruszkowskiej Słowik parasoli tak dalej był także do to też pokazuje, kto się dzisiaj zajmuje tego typu przestępczością to jest gigantyczna okradanie obywateli od 40 do 10 miliardów złotych rocznie na tyle jest wyssany z naszego budżetu naprawdę rozmawiamy bardzo poważnej przestępczości tylko pamiętajmy, że to 25 lat też koszty kwalifikowane i to jest górna granica, bo przecież to rozmawiajmy dolna granica dolna granica to jest 3 lata albo 5 lat pozbawienia wolności panie ministrze dziennik Gazeta prawna pisze, że rząd osiąga macki inwigilacji pod pretekstem walki z fałszywymi fakturami służby dostają jeszcze większe uprawnienia on zostać przy przemycane w tym projekcie ustawy dotyczącej faktura ale, ale jednak to są zmiany w kodeksie postępowania karnego no i oznaczeniu generalnie, że służby teraz będą mogły podsłuchiwać czy na potęgę jeszcze mieście częściej niż dotychczas nawet te osoby, które są poszkodowane tak tylko jeszcze raz mówię, że rozmawiamy bardzo poważnej przestępczości, żeby walczyć z tą przestępczością, żeby rzeczywiście były jakieś owoce tej walki to trzeba rozbijać Solidarność osób, które znajdują się w tych tzw. karuzelach podatkowych, które są procederem czasami nie wiadomo, gdzie mającym początek romansu koniec, kto w środku zajmuje pełni rolę słupa i stąd pojawił się oczywiście przepisy w ustawie kodeks postępowania karnego, ale także w ustawie o policji żandarmerii wojskowej czy centralne biuro biuro Antykorupcyjne po korupcyjnym znalazły się przepisy, które dają prawo do tego, żeby rzeczywiście, ale pod kontrolą sądu to też czas bardzo wyraźnie powiedzieć, że wniosek prokuratura i sąd decyduje czy jest możliwość zastosowania podsłuchu czy to podsłuchu procesowego czy wcześniej przed tymi czynnościami w ramach postępowania przed organem ścigania sposób podsłuchu co zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych takie doświadczenia z poprzednich rządów PiS rządów Zbigniewa Ziobry są takie, że bardzo często wymiar sprawiedliwości prokuratura Ścigała przeciwników politycznych, a ja tutaj czytam, że rozszerzone kompetencje służb mogą też uderzać posłów opozycji ci w ostatnich miesiącach kilkakrotnie składali doniesienia do prokuratury na wysokich funkcjonariuszy państwowych prokuratura w części spraw nie dopatrzyła się złamania wspólny prawa, ale generalnie nowe przepisy gry, jakby pozwalają śledzić także tych, którzy właśnie są poszkodowani niekoniecznie ma takiego zagrożenia, że nawet co powiem panie redaktorze wczoraj czerwony pan, że z ilu funkcjonariuszy służb specjalnych zostali skazani za nadużycia władzy z poprzednich rządów PiS tylko prezydent ich łaska to jest bardzo delikatna oczywiście sprawa za szybą mówimy o pewnych Ewa swoboda obywatelskich wolności nie stwarza wolności obywatelskich natomiast wczoraj nawet dyskutowaliśmy to była bardzo dobra dyskusja senatorami nawet senatorami opozycji, bo w to co mnie bardzo cieszy to jest taki wspólny punkt widzenia tego wszystkiego co się dzieje, jeżeli chodzi o wyłudzenia VAT polskie i wczoraj rozmawialiśmy właśnie też kwestii podsłuchów i nawet poprawka 1 z poprawek przeszła z inspiracji można powiedzieć także senatorów opozycji więc, więc trudno powiem jeszcze raz podsłuch procesowy czy w ramach czynności operacyjno-rozpoznawcze przy karuzela podatkowych jest instrumentem do tego, żeby zwalczać tego rodzaju przestępczość Mann i zawsze pod kontrolą sądu, a jeżeli sąd nie wyda zgody na to to takie jak dotąd takie dowody muszą być zniszczone po prostu my panie ministrze w Pański resort zaproponował zmiany dotyczące krajowej rady sądownictwa i teraz członków tej rady będą wybierać politycy wielu prawników uważa, że to jest zamach na niezawisłość sędziowską i dodatkowe upolitycznienie tego tej instytucji tak chrustu upolitycznieniem to jest tak jak w w 1 z mediów zapytałem posła ugrupowania opozycyjnego, a jak to było z tym upolitycznianie wymiaru sprawiedliwości w przeciągu ostatnich kilku lat z przypomnę to przypomnę chociażby 1 z sędziów, którzy mówią, że ma cały czas włączoną komórkę czeka pod tą komórką to była prowokacja dziennikarzy chodziło oczywiście o dyspozycyjność wobec polityków to jest bardzo delikatna sprawa natomiast punktem wyjścia może jest to, że w innych krajach ich drogowe przewinienia służy temu, żeby spacyfikować cały dystans wręcz nie tylko chce pokazać, że jeżeli dzisiaj nie mówiła pani redaktor oczywiście, ale np. do przedstawiciela opozycji, którzy dzisiaj mówią o upolitycznienie upolitycznienia, która pokazuje konkretny przypadek, gdzie mieliśmy do czynienia z czymś co jest niedopuszczalne, a przykładów takich jest powiem szczerze więcej wyrok jest za nie wierzę, że dotyczyło terminu rozprawy jeszcze z panem zgadzam, że to bardzo realne ryzyko teraz tylko teraz będzie także jeszcze większym stopniu politycy będą mieli wpły w na nominację sędziowską i tak już mają również prezydent Duda odmówił nominałach kilku sędziom i to tym, którzy orzekali nie pomyśli prawa i sprawiedliwości i teraz pogłębiamy takie zjawisko, które będzie polegał na tym, że sędziowie, którzy będą wydawać wyroki niezgodne z oczekiwaniami PiS-u po prostu nie będą mieli szans na na nominacje nie będą mogli awansować jest dobrze rozumie, że ten z żadnym razie chciał dokończyć, ale na razie o tym, że w niektórych krajach Europy, które mają utrwaloną demokrację w kraju, gdzie funkcjonuje zasada trójpodziału władzy władza wykonawcza w szczególności minister sprawiedliwości ma bardzo daleko idące kompetencje, jeżeli chodzi o nominacje sędziowskie tak jest świat i tak jest zdanie tak jest w Niemczech u nas prezydent Duda też już ma wpły w na nominacje sędziowskie wierzono, że pan wie, choć krajowa rada sądownictwa to jest coś innym tak jak mówię o ministra sprawiedliwości natomiast jak pani redaktor słusznie zauważyła przedstawiciel władzy wykonawczej, którym jest pan prezydent są również ma w ten wpływ, więc jak możemy bardziej upolitycznia stworzymy tworzymy coś co bardziej demokraty z 2 moim zdaniem krajową radę sądownictwa niż się powodzi chodzi o zakazie jest to sprzeczne z konstytucją go nie ma Trybunału Konstytucyjnego Trybunał uważa pani redaktor możesz rozlane i wyzwania, by do tego, dlaczego tak uważano, by tak to 25 lat krajowa rada sądownictwa funkcjonuje stoi na straży niezależności miast niezawisłości w ciągu 25 lat raptem w składzie krajowej rady sądownictwa było 2 przedstawicieli sądów rejonowych tam najwięcej orzeka sędziów to jak to jest z tym procesem mokre od lokaty z racji tego organu Konstytucyjnego, bo są bądź dodajemy dzisiaj pewną propozycję sądownictwo w głębokim bardzo głębokim kryzysie i nie jest tak, że cały proces będzie upolityczniony, bo ja przypomnę, że druga izba czy drugie zgromadzenie tzw. sędziowskie będzie wybierana poprzez zainicjowanie całego procesu przez stowarzyszenia sędziowskie stowarzyszenia sędziowskie będą przedstawiał kandydatów, a następnie będzie przelot przechodzą na cele będziemy przechodzili całą procedurę tak jak do Trybunału Konstytucyjnego nie zmienia to postać rzeczy, że nominacje sędziowskie jeszcze większe są w nim będą uzależnione od polityków jak może przeczytam panu wypowiedzi Wiesława Johanna, który z przedstawicielem prezydenta Dudy w krajowej radzie sądownictwa, który mówi, że to jest bardzo złe rozwiązanie to jest zresztą były sędzia Trybunału Konstytucyjnego z nadania PiS -u, dlaczego to jest rozwiązanie krajowa rada sądownictwa to organ Konstytucyjny ma reprezentować też na straży wymiaru sprawiedliwości w Polsce środowisko powinny mieć wpły w na to kto w krajowej radzie sądownictwa zasiada nowelizacja zakłada, że prezydent na szkodę będzie powoływał sędziów spośród 2 lub więcej kandydatów to dziwaczne rozwiązanie wychodzące poza granice konstytucji i to mówi człowiek prezydenta, ale co pani redaktor jest dziwna w tym, że zamiast 1 kandydata, który jest przedstawiany na wolne stanowisko przez krajową radę sądownictwa będzie przedstawiana co najmniej 2 to trzecie to jest lepsza wydaje mi się, że lepsza, jeżeli tutaj pan sędzia faulu na ważny dział uważa, że były lub dodał były sędzia Trybunału Konstytucyjnego z nadania PiS, czyli te sprzeczne z konstytucją panie ministrze na mecz z dyskontu głosów wyjedzie z prezydentem jeszcze swoje rejestry trzeba się odnieść na obóz to by było niewskazane ten się wydaje do garaży, ale zależy los Santos rezerw odpisy przyznał jakość jest najwyżej mieć na nią np. że przy pan prezydent spełnia określoną rolę w całym procesie legislacyjnym byłoby złe, gdyby ta tego rodzaju wszystkie projekty, czyli budowy tego rodzaju projekty były konsultowane z byle co bądź się niezwykle ważnym ogniwem w całym procesie w finale 1 Gajos Grażyna Nowak na temat zmian dla władzy zaś nie miałby w nich bardzo bardzo ważny jak działa dobrze żona się rozpoczął, ale trudno sam początkowe lata powiedziała, że środowisko sędziowskie nie będzie miał na to wpływ na ja w właśnie uważam, że nie do końca chyba w jest dla mnie dobre zrozumienie tego projektu nowości inicjowanych będzie tam proces przez stowarzyszenia sędziowskie politycy podejmują ostateczną decyzję, kto zostaje, więc torów oraz uzależnienia sędziów od władzy tak na balkonach i redaktora do Trybunału Konstytucyjnego to w jaki sposób firma, ale raz na konstytucyjne jest zupełnie inną instytucją, a przypomnę zresztą pan może sparaliżować całkowicie trybuna od 2 miesięcy nie pracuje w ogóle chwytu może powiem tak w konstytucję art. 4, który mówi o tym, że wie z wiecznie władza ma naród i wykonuje ją bezpośrednio albo pośrednio i w przypadku władzy sądowniczej naród nie ma nic do gadania taka jest prawda, że środowisko sędziowskie samo się wybiera sam się rozłączyła się właśnie się pan myli, dlatego że sam pan wspomniał, że już prezydent ma kompetencje dotyczące nominacji jest, więc oczywiście to pan przesadza w drugą stronę, ale pani, że chciał zapytać Trybunał, na które pan się powołuje Zuma od dawna nie pracuje wie pan, dlaczego teraz nie ma żadnych rozprawie nie słyszałem panie redaktorze, żeby coś złego siedział w Trybunale Konstytucyjnym chcesz wiedzieć po prostu wymienienie to, że coś złego tylko boks nie ma rozpra w deklaruje pani redaktor grzęźnie nam, że nie będzie sytuacji takiej, jaką mieć do czynienia przez wiele miesięcy, gdzie Trybunał Konstytucyjny wdał się spór polityczny stał się stroną sporu politycznego ten sędzia Przyłębska jest osobą, którą bardzo cenię i są dziś wydaje się, żeby były sytuacje takie, że konstytucyjności będzie decydował prezes Trybunału przychodząc do Sejmu, mówiąc że za parę tygodni jak będziemy za zajmowali się konkretną sprawą to nie będzie Amerykanin nigdy nie chciał przypomnieć, że prezydent Duda powiedział, że teraz po tym co zrobił parlament po tym co pan prezes zrobisz żony nominację na trybunach zacznie normalnie pracować tymczasem rozprawia się nie odbywają niemal pół mówi pan wyjaśni, bo prawdopodobnie jest to skutek m. in. ruchu Pańskiego przełożonego Zbigniewa Ziobry, który złożył wniosek, podważając wybór 3 dni pisowskich sędziów wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący czegoś co miał miejsce wiele lat temu rzeczywiście jest sam pan minister mówił, że Trybunał nie ma prawa oceniać uchwała teraz bym wysłał wniosek, prosząc trudno, żeby oceniał pani redaktor skończmy, jakby czas na zawsze czy przed nim dyskusję do tego czy Trybunał ma prawo pochylać nad uchwałami wszystkimi no bo są uchwały, które mają treść normatywną Novum przy przypomnę regulamin Sejmu np. trudno, żeby Trybunał nie zajmował się takim wnioskiem o lataniu nic się pomiędzy różne, a trzeba nie widzi, że prawny został ośmieszony, mówi że Trybunał zacznie normalnie pracować nad Odrą od 2 miesięcy nie, bo żadna z ranami został ośmieszony i Trybunał będzie w umowie nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości natomiast wrócę jeszcze raz do tego wniosku, który złożyło się prokurator generalny Otóż miał prawo oczywiście złożyć pod dyskusję o 2 możesz się czasami są odmienne od wielu miesięcy dyskusja się toczy, bo przecież w 1 z uzasadnień w Legii Warszawa Śląsk w wyroku Trybunału Konstytucyjnego PiS Trybunał Konstytucyjny Trybunał Konstytucyjny wskazał dokładnie, którzy sędziowie zostali prawidłowo wybrani, którzy nie na to, że nie może Trybunał się wypowiadać na ten temat w stylu zasłużona powiedział nie wypowiada się na tę uchwałę bardzo proszę przeczytać uzasadnienie Otóż nie wolno się tam jest wyraźnie pod wrażeniem odgraża się do uchwał, ale to naprawdę są kwestie źródła prawa i dobrze pan wie pan zwolniony jest mowa o tym, że odnoszą się również nachodził postanowienie to ludzie chorzy czekają już ostatnie zdanie, dlaczego były 3 zdania od rana, dlaczego pan prof. Rzepliński złożył zdanie odrębne postanowienia, w którym Trybunał Konstytucyjny powiedział nie mamy prawa sędziowie, którzy mają prawo składać zdaniu gore Vidal musisz kochać zyskuje władzę w trzecim chyba z ruchem w radiu TOK FM były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik prawa i sprawiedliwość za chwilę informacja po informacjach Agnieszka Romaszewska-Guzy Agata Diduszko-Zyglewska i Paweł Wroński Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA