REKLAMA

Rodziny romskie jednak będą mogły osiedlić się w Czchowie? O rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym rozmawiają Marcin Sośniak i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2017-02-02 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ONR -U i 5 Olsztyn Igor trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień Europejską, a będziemy rozmawiać, że państwo o sprawie Romów w Czchowie Czchów to jest taka niewielka miejscowość w pobliżu Limanowej i co nam się wydarzyło, bo to, że zrozumiesz 1, z czym mamy teraz do czynienia co stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie to musimy się cofnąć do decyzji, Rozwiń » która została wydana prawie rok temu tak rok temu burmistrz Czchowa na wieść o tym, że kilka rodzin romskich z Limanowej najprawdopodobniej zamieszka w 1 z domów, które w gminie Czchów kupiła gmina Limanowa wydał zarządzenie z ramach prawa miejscowego jako przepisy porządkowe zarządzenie, którym wprowadził bezwzględny zakaz zasiedlenia tej konkretnej nieruchomości kupionej przez gminę Limanowa jak tyle samo zarządzenie, bo zakaz bezwzględny nie wspominało o tym czy chodzi o Romów czy, choć osoby innej narodowości to tak naprawdę z uzasadnienia tego zarządzenia wynikało wprost, że powodem tak tego zarządzenia został wydany był fakt, że mieli to być Romowie ziemi zamieszkać właśnie w tym domu z skargę na to zarządzenie także nazwa twierdzenia są to zarządzenie uchwały rady miejskiej złożył też wojewoda wydał Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do toczącego się przed sądem administracyjnym postępowania postępowanie to zakończyło się wczoraj wyrokiem stwierdzającym nieważność obu aktów, czyli zarządzenia wprowadzającego zakaz zasiedlenia nieruchomości innej uchwały, która to zarządzenie zatwierdził, a jak sąd uzasadnił to unieważnienia publice, bo to tylko z uzasadnienia ustne z z komentarzami wolimy się wstrzymać tak naprawdę romantyk zobaczymy uzasadnienie w sporządzonym na piśmie przez sąd na pewno sąd stwierdził zgodził się zarzutami skargi wojewody i rzecznika, że nie było podstawy prawnych do tego podstaw prawnych do tego, żeby takie zarządzenie porządkowe wydać ani, że stan faktyczny nie uzasadnia wydania takiego zarządzenia w SI tak naprawdę to co nas najbardziej w tym momencie interesuje jej, z czym czekamy na na uzasadnienie pisemne toczy i w jaki sposób sąd odniósł się też do zarzutu Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego dyskryminacyjnego charakteru tego tego zarządzenia na razie wiemy, że uchylono zarząd stwierdza nieważność zarządzenia też powodu naruszenia zasady równości wobec prawa natomiast co do tego jak sąd się do tego zaś to od nas to będziemy wiedzieć więcej kończy, kiedy będzie uzasadnienie pisemne, a jeżeliby się zastanowić nad tym jak to w ogóle przebiegła ta decyzja burmistrza, bo ta decyzja rozumiem, że nie jest jego samowolą tylko jest w pewnym sensie też ma poparcie radnych na poparcie radnych, czego dowodem jest uchwała, który zatwierdziła burmistrz tłumaczy to też pewnymi nastrojami społeczności miejscowej, która była niechętna przyjęciu Romów z Limanowej teraz to wszystko, jeżeli to jest prawda, jeżeli faktycznie takie nastroje były one i tak i tak nie uzasadnia wydania takiego zarządzenia trudno sobie wyobrazić jakikolwiek w sytuacji innej gminy jakakolwiek zdecydowała się wyda zarządzenie o zakazie zasiedlenie nieruchomości przez osoby o konkretnej narodowości stąd też zarzut dyskryminacji postawiony przez Rzecznika Praw Obywatelskich mamy też nadzieję, że ten zarzut wybrzmi w uzasadnieniu tego wyroku chociażby dlatego, żeby w różnych miejscach w kraju unikać podobnych sytuacji i unikać podobnych pomysłów reakcji na 1 na sytuacje, które być może rzeczywiście wiąże się z jakimi obawami mieszkańców, ale które trzeba rozstrzygać wyjaśniając, tłumacząc przekonująca, a nie, wydając zarządzenia porządku, ale wręcz zastanawiające no bo ja rozumiem, że nieruchomość, która została kupiona w Czchowie była nieruchomością kupioną z pieniędzy publicznych z programu na rzecz integracji tak tak tak ta nieruchomość została kupiona w specjalnej puli budżetowej, która przewidziana tylko wyłącznie na integrację społeczności romskiej toczy się nie tylko na sprawy socjalne pomoc, ale też na sprawy rozwoju utrzymanie tożsamości kulturowej Adama w tym wypadku dotyczyło to poprawy warunków socjalnych i faktycznie tezy te pieniądze posłużyły do tego, żeby nieruchomość kupić był to pomiędzy gminy miejskiej malowała pomysł na to, żeby poprawić warunki mieszkaniowe społeczności jest w Limanowej spocznie wśród zmian w Rozmierzy ten może istnieć pewien konflikt jakiś rodzaj sporu między Człuchowem Limanową wszak taki ten spór też jest w tle oczywiście chodzi też o to by ten wątek też się pojawią rzecznik się do niego odnosił otoczy gmina może kupić nieruchomość na terenie gminy BRE i czy może tak naprawdę realizować swoje obowiązki komunalne względem swoich mieszkańców na terenie innej gminy natomiast niezależnie od tego spory to sposoby do tego, żeby też rozstrzygnąć tego typu sport natomiast w tym momencie Romowie z nowej Stali się zakładnikami sytuacji i tak naprawdę ich najbardziej dotknęło zarządzenie burmistrza o zakazie zasilenia, ale też sposób postępowania gminy Limanowa, bo przecież tam z prowadzone było do tej pory postępowanie komornicze, który miał zmierza do egzekucji zobowiązania, które Romowie przyjęli na siebie zobowiązania, który miał przeniesie polegać na przeniesieniu się właśnie do Czchowa czy tak naprawdę z 1 strony jednak wina mówiła czy wydała zakaz zasiedlenia nieruchomości jest druga gmina w tym samym czasie prowadziła postępowanie komornicze egzekucyjne, które ma zmierzać to chyba siłowego tak naprawdę wypełniasz wbre w woli mieszkańców przeniesienia Romów ceny nieruchomości do drugiej tamtej drugiej sprawie w tej sprawie komornicy rzecznik praw zyski również interweniował złożyliśmy powództwa przeciwko gminie miejskiej Limanowa po są przeciw egzekucyjne, dążąc do tego, żeby tytuł wykonawczy to zobowiązanie do przeniesienia się przestało być podstawą prowadzonego postępowania egzekucyjnego stosowanie dali się toczy to co nam się udało to są za to doprowadzeniem do postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego czy do pisma komornicze dzięki naszym powództwo zostało zawieszone, ale cała sprawa c oraz pozostaje w toku, ale czy można powiedzieć, że tutaj nie jest także wysiedli nikomu nie wydawało, że mamy dobrą nie marnowało i złych słów jest bardziej złożone tak to z bardziej złożone natomiast nie może być także postępowanie z 1 organu Samorządowego jest niezgodne z prawem w ocenie rzecznika tłumaczy niezgodne z prawem postępowanie drugiego organu jest interwencja rzecznika tak nawet na obu autobus z obu stron, lecz na obu frontach tak naprawdę przyniosła pewne rezultaty natomiast do rozstrzygnięcia samego problemu i do poprawy warunków mieszkaniowych Romów, bo tak naprawdę o to chodzi cały czas warunki jakich żyją osoby, które miały być beneficjentami tak naprawdę tę pomoc w dramatycznej ten do znalezienia rozwiązania tego problemu jeszcze jest pod rząd, ale ta droga czy można przypuszczać, że to było trochę działanie ze strony Limanowej po to, żeby się pozbyć problemu z być może nie będącej w cemencie oceniał intencji jak nagrody, jakie przyświecały władzom samorządowym Limanowej, jakby sam pomysł, żeby pieniądze z programu integracji społecznej środki przeznaczać na zakup nowych nieruchomości nie jest pos złem rzecznik praw autorskich nigdy nie krytykowała tego pomysłu jako takiego testu są przypadki z z tej samej nieruchomości w Limanowej część Romów przeniosła się do gminy Marcinkowice do innego domu też kupionego przez Limanową i tam tego problemu nie ma zostali przyjęci mieszkają mam nadzieję, że wszystko tam z Jazz w porządku nie spotykają się z żadną obstrukcja ani żadnymi problemami sami do biura rzecznika nie dociera informacja, żeby tam się co złego działo natomiast prawda jest taka, że jest to możliwe pod warunkiem przede wszystkim, że chcą sami zainteresowani trudno sobie wyobrazić sytuację, że jakakolwiek pomoc socjalna, a przecież program integracji sportu ośrodki pomocy pewną formą pomocy scen Rebecca kolej w Polsce znana była realizowana wbrew woli przy pomocy komornika tak naprawdę, bo do tego miała zmierzać ta ta sytuacja zresztą warto też pamiętać, że Romowie z Limanowej na samym początku ponad rok temu zgodzili się zamieszkać w Czchowie podpisali umowy tak naprawdę której, które dawały im tytuł prawny do tego, żeby tam zamieszkać 1 z powodów, których potem zrezygnowali z tego zamiaru bawić Grelak reakcja gminy Czchów czy wydanie zarządzenia jej też pewne straszenie sytuacją społeczną reakcję społeczności lokalnej czy się do 1 z czynników tam z, które sami winni są ze znanych relacji doprowadziły do tego, że żal to zgodę na przeprowadzkę Romowie w tym momencie cofnęli zdecydowali się pozostać w miejscu, które miernym zresztą w tym dziwnego natomiast, że te zostają teraz to właśnie trochę nad tym stanem materialnym, który koniec końców uzyskujemy oczywiście nie wiadomo, że ten wyrok zostanie zaskarżony nie wiadomo czy sprawa nie będzie się jeszcze dalej ciągnęła, ale zasadniczo można zadać pytanie co to zmienia prawda no bo to jest w zasadzie wyrok ten, który trochę działa jak symbol, mówi że takich takich zarządzeń takich takiej decyzji nie można podejmować natomiast od dekady można na tej sytuacji konkretnej raczej nie nabrali kres tej sytuacji pewnie nie naprawili tynki Romowie oczywiście nie nie zadecyduje się na nie zdecyduje się na to, żeby się do Czchowa przenieść, ale na, toteż społeczna troska Limanowa jest spora w tym momencie ten spór dotyczy kilku rodzin z pod konkretnego adresu natomiast są też inni Romowie, którzy teoretycznie też mogą w jakikolwiek sposób z podobnych czystej formy czy podobnych form pomocy skorzystać z rzeczywiście problemu nie rozwiąże w tym momencie w tym momencie cały czas toczą się pewne mediacje z udziałem wojewody ten z burmistrzem Limanowej, a mieszkańcami z tego domu w Limanowej, gdzie te rodziny dalej jeszcze mieszkają negocjacje dotyczą tego czy można czy da się ten dom wyremontować czy mogło tam mieszkańcy dotychczasowi tam pozostać i bez zarzutu, jeżeli ten problem zostanie rozwiązany to raczej na tej płaszczyźnie natomiast w środku tego zarządzenia ważne jest, żeby oczywiście wyrok sądu administracyjnego stanie się prawomocne mamy nadzieję że, że tak ważne jest, żeby wyraźnie wybrzmiało w nim, że jakikolwiek ograniczanie możliwości korzystania bez prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania na przyzwoitym tak naprawdę mówimy to jest z kolei część prawa do ochrony życia prywatnego, który schronienie w konstytucji Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka, żeby jasno wybrzmiało jakiekolwiek próby ograniczania tego prawa, zwłaszcza z powodu pochodzenia etnicznego narodowościowego wyznaniowego czeka teren innego osób korzystających z tego prawa jest dyskryminacją, iż tego typu zarządzenia, by niezależnie od intencji odzieży tylko pośrednio ograniczają takie prawo ma za sobą udanego pochodzenia etnicznego jest dysk oraz względna pochodzenie etniczne niezgodne z konstytucją niezgodne z Europejską konwencją ochronie praw i praw człowieka dziękuję bardzo Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich był państwem moim gościem będzie kabaret z 1354 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA