REKLAMA

Czym są Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? Dariusz Szczygielski i Mariusz Sztal byli gośćmi Krzysztofa Woźniaka

Skołowani
Data emisji:
2017-02-04 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
44:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
zdawać jak audycję skołowani dzisiaj proszę państwa 2 znamienitych gości, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego na Mazowszu, ponieważ będzie mówić o Mazowieckiej radzie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale myślę, że te wszystkie pomysły, które moich 2 gości przedstawi dzisiaj jest są równie ważne dla innych województw, ponieważ on od lat już rozmawiamy o tym, bezpieczeństwie i w każdym województwie podobne problemy są Dariusz Szczygielski Rozwiń » sekretarz Mazowieckiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego i dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Warszawie dzień dobry panie sekretarzu panie dyrektorze widowiska Mariusz Stal kierownik wydziału szkoleń i bezpieczeństwa ruchu drogowego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Warszawie pełna nazwa dzień dobry widok panie kierowniku panowie 5 stycznia zostało powołane stały sekretariat Mazowieckiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego Mazowiecka rada bezpieczeństwa ruchu drogowego i jej dyrektora można powiedzieć jest oczywiście marszałek Adam Struzik, a tak, bo do tej pory, jeżeli chodzi sekretariat w ogóle nie było takiego ciała nazwijmy to wykonawczego koordynującego pewne działania wszystko zgodne odbywało się w oparciu o ustawę prawo o ruchu drogowym jak marszałek wskazywał sekretarza Mazowieckiej rady jednocześnie WORD, który obsługiwał Mazowiecki oraz ruchu drogowego, dlaczego WORD to muszą być to musi być czy to czy to jest tylko to on tak wynika z ustawy, czyli to ustawa nakazuje, że przy wodzie musi być sekretariat zdawało mu ustawa o tym nie mówi i to jest właśnie coś co zostało powielone z krajowej rady krajowej rady przy krajowej radzie gminy funkcjonuje sekretariat, który koordynuje prace ziemne krajowej rady stąd też 5 stycznia uległ zmianie regulaminu Mazowieckiej rady w oparciu, o którym Mazowiecka rada funkcjonowała i został wprowadzony nowy element, jakim jest sekretariat marszałek swoją decyzją, a jest do tego uprawniony skazał Annę World warszawski jako ten, który będzie obsługiwał rady i dodatkowo czy nie będzie funkcjonował sekretariat także od 5 stycznia mamy siedzibę Mazowieckiej rady tam, gdzie jest siedziba marszałka województwa natomiast sekretariat zlokalizowany jest lokalizacji WORD Warszawa, żebyśmy to wszystko zrozumieć, bo tak jak powiedzieliśmy to krajowa rada bezpieczeństwa ruchu ruchu drogowego i sekretariat krajowej rady to jest powozem na podstawie prawa o ruchu drogowym, a czy z każdym w każdym województwie musi być taka rada bezpieczeństwa ruchu drogowego tak oczywiście ma reszta oczywiście pusto Obrowo ruchu drogowym przewiduje, że w każdym 1 województwie to krajowa rada powinna działać w mojej tak jak on sekretarz wspominał obsługą tej rady zajmuje się worka i sekretarz koordynuje jej pracy planuje zakład w celach to jaki jest budżet rady bezpieczeństwa ruchu drogowego wojewódzki jest w ogóle budżet przeznaczony jest dniem 7 wojewódzka rada pracuje bez budżetu jest organizacja zrzeszająca m. in . mniej członków instytucjonalnych takich jak i jak WORD, ale jak zarządców dróg jak pogotowie jak straż pożarna jak policja natomiast wyodrębnionego budżetu można było zarządzać i dedykować realizacji celów i pasjonatami panowie są co słychać głosi tak jest w każdym województwie tak to jest w każdym województwie, tym bardziej że ustawa, która nakłada obowiązek tworzenia Mazowieckich rad nie wspomina o realizacji celów, które można byłoby mu uczynić policzalne inni natomiast mówić o koordynację inspirowani o inicjowaniu i podejmowaniu wszystkiego tego co ma służyć poprawie, realizując je poprzez podmioty i wspomnienia m. in . krajowa rada bezpieczeństwa ruchu drogowego ma być takim organem inicjującym naczelnym, jeżeli chodzi o działania poprawiające bezpieczeństwo na drogach ona jakiś budżet ma na swoją działalność głównie to właśnie na nas na działalność sekretariatu jest większości ten budżet przeznaczany kampanie społeczne różne dokumenty, inicjując pokazujące jak powinno się zarządzać bezpieczeństwem ruchu drogowego i lub mówimy od lat o takiej Naczelnej instytucji wiodącej również na terenie województw jak panowie sobie radzą bez budżetu w takim razie, jeżeli miałaby być Mazowiecka rada bezpieczeństwa ruchu i sekretariatu wojewódzkiej w ogóle już rady bezpieczeństwa ruchu drogowego jak sobie radzić bez pieniędzy te 2 podmioty muszą rozdzielić Mazowiecką rady sekretariatu sekretariat funkcjonuje przy wodzie i niefunkcjonalny siłami WORD mama oraz 3 fantastycznych pasjonatów 1 jest obecny w studiu pan Mariusz startuje z kierownikiem wydziału Berej szkolenia, ale jednocześnie koordynatorem tak na potrzeby funkcjonowania sekretariatu nazwanej potem pozwolił pan redaktor i państwo, że wymienię jeszcze 2 zmieniają nazwy Odra SA Rafał Grodzicki pannę Robert Zawadka powiem tak przy pasjonata, którzy mu, o których wspomniałem budżet dla funkcjonowania sekretariatu staje się niepotrzebny, bo panowie nie pracowali pro Bono natomiast w przypadku sekretariaty są inaczej sekretariat utrzymywany jest ze środków wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w tym wypadku w Warszawie, dlaczego nie robią nic innego jak realizujemy swoją ustrojową ustawę, jaką jest prawo ruchu drogowym, które mówi wprost, że środki inne pozyskamy w wyniku własnej działalności można przeznaczyć na odtworzenie majątku i realizowanie inwestycji niezbędnych dla działalności pozostała nadwyżka finansowa na poprawę bezpieczeństwa sekretariat żywo wpisuje się w poprawę bezpieczeństwa proszę mi wybaczyć, ale czy w tym momencie marszałek Adam Struzik czy też w ogóle marszałek województwa mazowieckiego nie poszedł trochę na łatwiznę nie może już z ustawy o nas jednocześnie to całej tej działalności sekretariatu jest przeznaczona właśnie przy wodzie, a nie z ośrodków województwa mazowieckiego, ale WORD WORD są jednostkami organizacyjnymi samorządu województwa każdego wejdzie w Warszawie idą pieniądze czy tak czy tak to to też jednocześnie są dzięki tej audycji wskazać, że żywot to nie są tylko maszynkami do zarabiania pieniędzy z działającymi w warunkach rynkowych tak, a zysk w formie dywidendy przekazują albo konsumują i nie każdy zysk jest przeznaczone właśnie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i budżet wydatków to warto wspomnieć, bo nie wszyscy o tym, wiedzą zatwierdzane są m. in . przez wojewódzkie rady, czyli każda złotówka wydana przez WORD w wojewódzkim bez względu na ich lokalizację, którą w województwie muszą wcześniej zatwierdzone przez wojewódzkie rady panowie rozmawiając często o bezpieczeństwie ruchu drogowego próbujemy wskazać albo pokusić o wskazanie przyczyn wypadków drogowych jak na początku powiedzieliśmy, że w działaniu co jest potrzebna ta instytucja naczelna i chciałbym rozpocząć jednak tylko od próby zdefiniowania czym ta instytucja naczelna na szczeblu krajowych pana zdaniem osób, które siedzą bezpieczeństwie ruchu drogowego od lat powinna być jak to powinno wyglądać Mariusz przede wszystkim niższej brakuje mu dróżka postawienia diagnozy słusznie to trochę tak jak kolega, z którym zdobył receptę pacjentowi swojemu czyszczenie diagnozując są tak naprawdę zalega on wrażenie, że od kilku obok kilkunastu może zawsze tak w w tym kierunku działamy Otóż w moim przekonaniu niezbędna jest taka instytucja, która zebrała dane właściwe właściwe nie bez kozery użyłem tego słowa, ponieważ jest to, że ci, którzy bezpieczeństwo ruchu drogowego się zajmują od co najmniej jak już czasu to wiedzą doskonale, że to dane dzisiaj są tylko jedno źródło od policji statystyki policyjne cieszy się Robert Krupowicz tak dokładnie zatem idąc idąc krok dalej mamy te dane byłoby dobrze, gdyby to domena nie pochodziły tylko 1 źródła także z wielu różnych źródeł niezależny względem siebie wówczas można, by dokonać pełnej analizy i pokusić się właściwe wnioski te wnioski dopiero powinny być takim kierunkowskazem drogowskazem do określenia właściwych działań zmierzających do realnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego to mnie trochę brzmi jak przez pewien czas forsowane też w raportach Najwyższej Izby Kontroli o powołanie takiej instytucji ciała, którym można było nazwać ciałem badającym wypadki drogowe czy te najpoważniejsze School w skutkach zdarzenia drogowe tak jak n p . jest komisja do badanie wypadków lotniczych to przełożyć to właśnie na wypadki drogowe co panowie o tym, sądzą, żeby coś takiego powołać w Polsce jeśli miasto postać to docelowa, czyli wracamy do pieniędzy wracamy do pieniędzy bez wątpienia mówiąc o tym, o tym źródle podstawowym miejscu chodzi o to dodane są to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że on jest mocno niekompletna, ale niekompletne systemowo, ponieważ policjanci kończąc sprawę zwaną kolizją z wypadkiem drogowym też nie muszą mieć jeszcze pełnej wiedzy o o skutkach całego zdarzenia to jest 1 sprawa druga sprawa to jest arkusz wypadków, które z kart do zdarzenia uważano dokładnie tak też nazwa, które kursują w moim przekonaniu jest mocno archaiczne i dlaczego nie zawiera nie zawiera wszystkich istotnych elementów, które powinny być tam to przyznał sternik no i wreszcie ma tylko przypomnimy, że w tym arkuszu w tej karcie zdarzenia policjant wypełniający tom daną kartę w na danym zdarzeniu musi wpisać je 1 przyczynę wypadku no właśnie o 33 będąc na miejscu zawsze to jedno jedno przyznała jest możliwa do wskazań inżyniera może być więcej o g niestety nie uwzględniamy tych tych ewentualność innego po sobie weźmy statystyki, które krajowa rada zasila zaś remont daje nam jeszcze kilka tygodni albo obu kilka miesięcy, ale wypuści za rok 2016 to się okaże, że w Polsce mamy fantastyczne drogi Lubanie mówiąc, ponieważ jako przyczyna jakość zła nawierzchnia drogowa niemalże nie występuje, a jeśli już o znikomym stać, ale teraz musimy zaznaczyć, że prawdopodobnie te statystyki za 2016 roku pod względem liczby wypadków wypadków, czyli tych zdarzeń, gdzie ktoś ucierpiał również śmiertelności będą gorsze Jerzy, porównując z 2015 roku tak to już widać w statystykach województwa mazowieckiego na ostatniej radzie były przedstawione dane przez przedstawicieli komendy stołecznej komendy wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu rzeczywiście rok 2016 to odnotowany wzrost wypadków odnotowany wzrost śmiertelności wśród innych uczestników wypadku tak ale, ale w dalszym ciągu mamy tylko w tym algorytm 1 zmienną od lat gra w karcie pojazdu ustępuje jej nie stało inny przekaz obiektywny, bo jest, o co kolega Mariusz Wach mówił wcześniej dane pozyskiwane od policji czy one są jedyne no przecież są zdarzenia drogowe, których policja nie mógłbym uczestniczyć inni są dziury tzw. kolizja czy tzw. kolizje, więc najlepszym źródłem informacji mogą być ubezpieczyciele czy ubezpieczyciele będą się tymi danymi chcieli dzielić myślę, że w jej interesie byłoby wskazanie tych obszarów, do których w, których zagrożenie jest coraz wyższe więc, że rzeczywiście nazwijmy sobie na potrzeby dzisiejszej rozmowy takie obserwatorium, które by przetwarzał zbierało dane przez przestarzałą Adamek i dostarczało te dane po przetworzeniu instytucjom zainteresowanym może to byłby to byłby pomysł Dariusz Szczygielski sekretarz Mazowieckiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego i dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Warszawie oraz pan Mariusz Misztal kierownik wydziału szkoleń bezpieczeństwa ruchu drogowego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Warszawie skrót informacji o skrócie wracamy do rozmowy o audycję skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem ze mną dalej w studiu Dariusz Szczygielski sekretarz Mazowieckiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Warszawie i pan Mariusz Misztal kierownik wydziału szkoleń bezpieczeństwa ruchu drogowego tegoż ośrodka ruchu drogowego w Warszawie dzień dobry panowie jeszcze raz i samych słuchaczy, którzy dołączyli do nas również nadzieję, że coraz więcej osób słucha tak budzimy się w sobotę o poranku w pierwszej części audycji rozmawialiśmy czym jest sekretariat Mazowieckiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego czym jest sama Mazowiecka rada bezpieczeństwa ruchu drogowego zaczęliśmy rozmawiać o tej instytucji wiodącej, której jak tutaj siedzimy to stwierdzić, że brakuje jak najbardziej w Polsce, ale nie uzyskałem odpowiedzi jednak jakby ta instytucja wiodąca miała wyglądać, a sekretarz powiedział, że mogłoby być to pewnego rodzaju obserwatorium, które by miał za zadanie zbieranie pełnych danych z wypadków drogowych od różnych podmiotów, które są w pewien sposób w ruch drogowy zaangażowany jak policja ubezpieczyciele służby medyczne jak najbardziej też takie obserwatorium w pewnym stopniu istnieje, ponieważ z Polski obserwatorium bezpieczeństwa ruchu drogowego, który działa przy Instytucie w Instytucie transportu samochodowego to, czego tam brakuje pan Mariusz Stal mówimy o zbieraniu kompletnych danych tak jest mamy takie obserwatorium mamy instytucje rozważ krajowa rada bezpieczeństwa ruchu drogowego i małe co roku co najmniej 3000 zabitych na polskich drogach jak z tego wybrnąć panie redaktorze w moim przekonaniu to instytucja wiodą jadąc wracamy cały czas go do tej do tej tematyki musi mieć także narzędzie prawne do wskazywania nie tyle nie tylko na wskazania takim drogowskazem kierunków działania, ale także nakazania wręcz wszystkim instytucjom zaangażowanym mający wpły w na to bezpieczeństwo do realizowania tych celów mógłbym robotników pan przed przed wejściem do studia wspominał o tym, raporcie i jemu chciałby nawiązać też z powyższym pan bardzo jest coś raport NIK -u wskazał jednoznacznie, że brakuje tej instytucji, ale zasugerował także, że być może mogłoby wypełniać swoje ten obszar krajowa rada bezpieczeństwa ruchu drogowego sekretariat działający przy niej mogłoby tak być z tym, że należałoby się zastanowić czy dzisiaj taka forma prawna chociażby tego ciała ma już o tym, przekazaniem sposób 113 i wskazujemy kierunek działania mamy zwiększyć bezpieczeństwo w obszarach przejść dla pieszych, ale Ipsos dla o tym, dalej idzie niewiele brakuje tego, że tak powiem tak tej pieczątki to tylko krajowa rada bez zezwolenia drogowego wyznacza kierunek wyznacza kierunek tak jest i to jest kierunek poprawiamy bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych i dobrze i celach i wylano tak, bo to co dalej to rozumiem jest w gestii zarządców dróg, a co, jeżeli zarząd dróg niespecjalnie ten kierunek wskazany przez krajową radę oraz osoby są wyborcy i tylko w ten sposób na miano tak to działa wyborcom co 4 lata to tak podział rozdał zmienić to jest pytanie co my to zmierza to najwyższy co zmienić kolor aż do ich skupmy się na tym co właśnie powinno być zmienić pojazd na przykładzie zrób w takim razie krajowa rada bezpieczeństwa ruchu drogowego jakiś czas temu wydała podręcznik dla zarządców właśnie dróg czy też dla osób, które zajmują się zarządzaniem na drogach rośnie w kwestii niechronionych uczestników ruchu drogowego to się skupiono na pierwszych i tempo poradnik był przekazywany zarządcom dróg m. in. również wojewódzkim radą bezpieczeństwa ruchu drogowego panowie na pewno domyślam się, o które poradnik chodzi o jest dostępny na stronach krajowej rady z w formie elektronicznej Platformie papierowej też jest moim mailu dobrze i tam są różne zalecenia czy ci panowie mają jakąkolwiek wiedzę jak na obszarze Mazowsza nie mamy takiej wiedzy o niemałe, bo też nie mamy jego sekretariat ROD nie mamy narzędzia do tego, żeby mu, żeby to zdiagnozować proszę zwrócić uwagę, że mija wrócą teraz jeszcze dobrych części naszej rozmowy wojewódzkie rady działają mocne 15 lat na początek były one nie byłem przewodniczącym tej rodem z Wilnem był wojewoda kilka lat później zmieniono w drodze ustawy, że przewodniczącym rady wojewódzkiej jest pan marszałek do chwili obecnej dekady taki stan prawny w lesie otrzymuje rada zrzesza instytucje otrzyma on, a sekretarz mówił wcześniej i te instytucje czy przedstawiciele tejże instytucji w moim przekonaniu na dzień dzisiejszy po wskazaniu tego kierunku przez wojewódzką radę działaniom powinny w taki sposób wzmocnić ten obszar wskazany przez przez radę, żeby faktycznie zniwelować zagrożenie występujące w tych w tych obszarach tak to powinno działać co co dalej też to te wojewódzkie rady w chwili obecnej mogą tak mogą, mimo że prawnie nie muszą wcale prac wyznacznik to wskazane kierunki przez krajową rok czytać to działanie pionowe tutaj mam MO w tym momencie należy, iż krajowa rada, mówi że coś trzeba zrobić tak jest oboje wojewódzka na traktuję to jako wyznacznik i dalej w płaszczyźnie poziomej przekazuje do wszystkich instytucji, ale teraz znów się dalej czy nie powinna jeszcze w pionowej, ale piętro niżej, czyli do rady nie powinny działać w powiatach, a uwaga na terenie województwa mazowieckiego taką radę powiatową bezpieczeństwo ruchu drogowego mamy jest na razie tylko jedno, ale wszystko wskazuje w Eurolandzie więcej myślę, że nie będzie to zdziwienie w żadnym mieście rozmawialiśmy o tej osobie, której konta, z którą pan dobrze wspomina osobę merytoryczną, a starosta Tomasz Matuszewski powiat gostyński od dzisiaj koncesje, czyli porozmawiajmy uwielbiam na razie najbardziej potrzebują więcej pasjonatów przy takim stanie prawnym to tak pomógł wracamy wracamy co czas do do tego punktu wyjścia co poza tym wskazanym kierunkiem działania można zrobić, gdy strona tak jak w szkole jak nauczyciel zadaje pracę domową, która nie będzie sprawdzał w Nadarzynie będzie sprawdzał to połowa uczniów odrobi to rozmowa z powodu tworzenie dobra aura, a brakuje tego tej weryfikacji nakryli, czyli zmiana w przepisach, ale to rozumiem krajowych zdecydowanie zdecydowany od jakiegoś czasu panowie apelują od powie głośno o tym, myślę, że powiem od kilkudziesięciu tygodni to na pewno nie jest kopią mówimy o głośną różnych rzeczach ostatnio mówiliśmy głośno o tym, że były podstawy programowe zaproponowane nie są wystarczająco w naszym przekonaniu, bo nie zawierają tego obszaru, na którym się znamy od, których mamy, a mianowicie wychowania komunikacyjnego na nie dość, że jest to powodem jest rozmawiać tylko chciałbym, żebyśmy skończyli ten wątek instytucji wiodącej i tego w powołaniu czy też dobrym działaniu tej instytucji wiodącej brakuje i odpowiedzieliśmy potrzeba jest zmiana na szczeblu krajowym całościowym wpisania działalności krajowej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego możliwości weryfikacji, ale też sama weryfikacja moim zdaniem nie wystarczy już krajowa rada może powiedzieć nie zrobiliście tego tak i tak tak jest a jakie województwo czy powiat powinien zrobić no i co z tego właśnie to, czego brakuje zatem brakuje takiej drogi procesu legislacyjnego, który był prawnie narzucą obowiązek działania w kierunku wskazanym przez krajową rad jak nie wywiąże się to co to co taki powiat nie dostanie pieniędzy z naszych myśmy w ogóle zwrócić uwagę na to, że żyć mówili, że jeżeli tam, gdzie nie ma pieniędzy co dało to pracują pracują pasjonaci, a całą, że jest niewystarczająca ilość pieniędzy nie ma tej nadpłynności finansowej co powstają braki w realizacji pewnych prawnych wskazane jest zmuszenie wraz z nimi zrobić póki co chcesz obserwatorium sprowadzał bym do organizacji wiodącej w tym wszystkim o naszej gęstej strukturze miał być ten ośrodek informacji akcja z góry, by coś mnie coś na co wskazywał natomiast myślę, że wojewódzkie rady mają pewne wskazania w krajowej powinni szczególnie przeanalizować, ale pod kątem rzeczywiście własnych potrzeb, bo tam następuje gradacja, bo myślę, że nie ma takich pieniędzy, które inne nie wydano by na poprawę bezpieczeństwa, gdy byłem tak naprawdę były w związku z powyższym te trzeba uwzględnić racje oraz wojewódzkich niedawno, bo 5 stycznia właśnie takie przedsięwzięcie było omawianej takim się pochwalono, gdzie dziś 1 z mieszkańców okolic Ciechanowa wystąpił do sekretarza Mazowieckiej rady wystąpił do Mazowieckiej rady o unijne zmiana oznakowania tego obszaru gminy, w którym się zajął chodziło o to, żeby w lewo odcinku drogi krajowej znaczyć teren zabudowany, by poprawić bezpieczeństwo, wskazując na dużą wypadkowość i to już udało tutaj właśnie koordynacja Mazowieckiej rady instytucji tam zrzeszonych w statusie członka rzeczywiście to zrobiło przy tym zrealizowany projekt był dostrzegany przez krajową radę tego nie wiemy jak już, że krajowa rada gminy wykazała, iż pojazd z piętrem Aqua natomiast rozpisanie tego co się teraz rocznie mówi Lamot powinno następować na poziomie wojewódzkich jak kolega Mariusz Alstom miał powiatowych rad, które myślą będą się mnożyć podjął dobrą w składzie OKS Gostynina to panie dyrektorze pan jako nowy sekretarz, czego panu w tym momencie najbardziej brakuje, żeby wykonać pewien swoich planów, którym zaraz porozmawiamy, ale jednak od tej podstawy instytucjonalnej budżetowej tuż po wiedzieliśmy, że w pewien sposób po tych pieniędzy jest za mało czy też w ogóle ich nie ma tu właśnie od strony przepisów instytucji niczego panu brakuje o tym, żeby zdiagnozować braki trzeba się umocnić na rynku, czyli tutaj w obszarze ma w tej chwili mojej nowej aktywności zawodowej i Mazowiecka rada to nie tylko ich członkowie, ale też ich przynależność do komisji, które powstały, które są dedykowane problematyce poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego są to by komisje oraz promocji mediów infrastruktury edukacji, więc to są te obszary, gdzie aktywności osób może być pokazana szereg określone cele, bo w tej chwili jesteśmy lepiej zarówno określania celów tych krótkoterminowych, ale i długoterminowe z rozpisaniem na działania zadania i narzędzia i transakcji realizacja będą mówią o nim mówić o tych obszarach trudnych i wtedy dopiero możemy możemy wrócić na razie jest nas dużo zapału możliwości potencjał widzimy będziemy się spotykać i przewodniczącymi komisji w skład, których wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji tych instytucji, które mają bezpośredni wpły w na poprawę bezpieczeństwa i o tym, będziemy rozmawiać o możliwościach współpracy potem inne jednostki mają mają swoje budżety ich styl budżetów realizują swoje zadania i na pewno będziemy przekonywać do do pewnej firmy Diana na początku Odys pokusił się o takie stwierdzenie, że te problemy, które są na Mazowszu one podobne w innych województwach czy panowie się zgadzają, że wszystkie województwa w Polsce mają podobne problemy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym z natury zarządzają bezpieczeństwem ruchu drogowego myślę, że tak agresji my chcielibyśmy też pytanie globalnie to nie sposób nie powiedzieć o tym, że problemy z punktu widzenia odbiorcy czy uczestnika ruchu drogowego są już w poszczególnych województwach uzupełnieniem zupełnie różne z bardzo różnych przyczyn przykładam bez wątpienia problemy w województwie kujawsko-pomorskim chociażby ner z racji infrastruktury, jaką dysponują będą zupełnie inne niż te problemy w województwie Mazowieckim krzywy w województwie śląskim, chociaż prawda stoi porównywać tych obszarów można dziś chodzi o takie systemowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego to jestem przekonany, że to właśnie z Czech powiedzieliśmy od tego powinniśmy wychodzić w rozmowach o bezpieczeństwie ruchu drogowego dobrze panie dyrektorze to takie pierwsze działania załóżmy do końca tego roku, jakie pan podejmuje jak pan myśli, że uda się rozpocząć, a które uda się zrealizować jeszcze niema wpływu na to pytanie wrócę do obszaru, o którym wcześniej żeśmy rozmawiali postawił przede wszystkim na edukację, bo nawet najbezpieczniejszy samochód nawet najlepiej zabezpieczony CRM nawet najgłębsza z największą przydatność jezdnia i nie zastąpi zdrowego rozsądku nie powstrzyma brawury, żeby powiedzieć takiej nonszalancji graniczącej z głupotą i 3 przychody w ostatnich dniach ich możemy powiedzieć o tym, po karambolu w okolicach Torunia o tym, mówimy o karambolu na autostradach to n p . o tym, mówimy świat samochód dobra infrastruktura i czego zabrakło czasu niektórzy wskazywali, że jest niemożliwa przejechać taki odcinek w takim czasie z rozsądnymi musimy robić, ale uważam, że jest to niemożna chętnych jest ponieść koszt wykona to tylko cud, więc wracając panie dyrektorze, bo o odeszliśmy prosiaczka żartobliwie to znaczy nawet nie nie żartobliwie Bobo edukacja i świadomość uczestników ruchu drogowego to jest od dawna co nas wystawiamy edukacja to porozmawiajmy o tym, wiemy, że zmienia się system szkolenia i system nauczania z szkoły podstawowe znikają gimnazja rozmawialiśmy już o tym, podstawa programowa nie ma żadnej musimy dopowiedzieć, że nie ma żadnej podstawy do ogrania na inną niż my jako wojewódzki ośrodek ruchu drogowego jak żyć rozważny marsz w obszarze województwa występowaliśmy do do ministerstwa, sygnalizując problem ma jednocześnie, deklarując udziału w swoją wiedzą doświadczeniem z zaangażowaniem w całym tym procesie, tym bardziej że rzeczywiście doświadczymy przeogromne jak statystyka mówi, a tutaj odpowiada za swą kolega Mariusz Stal mamy przeszkolonych kilka tysięcy pasjonatów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym to są nauczyciele wychowania komunikacyjnego, które służy jako pierwsi budują zdrowy rozsądek i tych najmłodszych najbardziej chłonnych dla uczestników ruchu drogowego bo, chociaż jako Niechronieni Niechronieni piesi liczyli, czyli na nasze dzieci i że rzeczywiście to jest ten obszar, w którym próbujemy załatać przeprasza za kolokwializm istotą dziurek w górach, która powstaje tak rzeczywiście w sposób nienależyty, a zajęcia z wychowania komunikacyjnego, gdzie są przyklejone do innych działów programowych tak naprawdę będącej taką kulą u nogi, bo to trzeba zrobić, bo należałoby netto wykonać myślę, że istnienie nie tędy droga i tutaj, jeżeli Mariusz chciałbyś podzielić, bo to jest właśnie ta grupa osób z rozwojem wcześniej, która do tego po tym, jak najbardziej panie kierowniku pan pozwoli, że teraz skrót informacji i zaraz po skrócie porozmawiamy właśnie do kuracji poniesie też waluty jest bardzo bardzo istotne temat z Dariusz Szczygielski sekretarz Mazowieckiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego i dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i Mariusz Misztal kierownik wydziału szkoleń i bezpieczeństwa ruchu drogowego też wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Warszawie skrót informacji część audycje skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, a ze mną w studiu dalej Mariusz Misztal kierownik wydziału szkoleń bezpieczeństwa ruchu drogowego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Warszawie i Dariusz Szczygielski sekretarz wojewódzki Mazowieckiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego i dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w 1 osobie przed skrótem informacji zaczęliśmy rozmawiać o edukacji, ponieważ panowie kija od wielu lat mówi, że to jest jest bardzo ważna dziedzina poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego powiedzieliśmy, że zmiana zmiany programowej zmiana systemu nauczania to jednak w podstawie programowej nie znalazło się nic całkowicie pominięto temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, a tak było do tej pory panie kierowniku kilka lat temu zaprosiłem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej rozmowy o tym, szkoleniu najmłodszych jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego zajęcia z wychowania komunikacyjnego przyznam się szczerze nie dowiedziałem się w ogóle jak odbywają się praktyczne zajęcia właśnie z wychowania komunikacyjnego panie powiedziały, że są nauczyciele, którzy mają dowolność w kreowaniu i tworzeniu tych zajęć mają różnego rodzaju przedmioty, którym pomagają jak np. wycięte z kartonu światła mogłem bardzo zdolną młodzież i mężczyzn w oparciu o ma sobie radzić sama, a tu aha to te są to rozumieć to całkiem poważnie panie redaktorze z punktu widzenia na porządek z kim on pozwolił uczestnika ruchu drogowego, czego sytuacja także do 10 lat od osoby dziecka może poruszać się na rowerze pod warunkiem, że jest pod opieką osoby dorosłej no i dalej oczywiście dalej w świetle prawa jest to od Rosji pierwszy z ruchu drogowego od 10 lat, żeby samodzielnie poruszać się na rowerze czy mierzenia się, żeby w ogóle proszę na rowerze, bo pod opieką i już nie może to jest go czym poruszać niezbędna jest morze, ale i tak musi mieć kartę rowerową no tak tak tak tak do tego zmierzam, że musi mieć kartę rowerową, jeżeli takowej nie ma tu na rowerach w świetle prawa na drogę publiczną wsiąść absolutnie nie powinno w związku z tym przez 8 lat nie powinno to rower wsiada dopiero jak 18 lat ukończył wtedy go z urzędu może to robić zgodnie z przepisami, by tę notę 8 lat wypełniamy tę przestrzeń obowiązkiem zdobycie karty rowerowe jak podaje wydało ono wygląda w ten sposób, że w obecnie funkcjonującej w podstawie programowej jest jednak informacja, która mówi o tym, że dziecko powinno takową kartę rowerową i uzyskać na przestrzeni szkoły podstawowej to co się dzieje w sposób tak jak pan rektor Szczygielski mówił na ten moment średnie wystarczające, bo po różnych zdobywał, aczkolwiek na terenie województwa mazowieckiego udało nam się zainspirować tak dużo akcji kilka tysięcy, a konkretnie nieco ponad 3000 nauczycieli wychowania komunikacją przeszkoliliśmy jak WORD zaznacza, że non profit działalność zupełnie pasjonaci pasjonaci tak jest był oczywiście, wykonując ustawowe obowiązki w Bordeaux w obszarze bezpieczeństwa ruchu Ludowego ma się rozumieć, bo to nie za darmo się nie odbywa masz czas także prawną w tym z WORD ponosi masz z tego tytułu koszty zgodnie z ustawą prawo ruchu drogowym, więc idąc dalej ne idąc dalej no to w ten sposób, że inny osąd uczniów w szkołach podstawowych w różnej formie to, o czym pan doktor powiedział, bo to nie jest faktycznie doprecyzowane, ale wierzę, że po właściwym przeszkoleniu ci nauczyciele, którzy mają uprawnienia tego, żeby takowe egzamin celowo prowadzi, bo to szkolenie w tym, że kończy 6 godzin na oparciu o zaświadczenie ukończenia tego szkolenia to nauczyciel może przeprowadzać egzamin na kartę rowerową a kto z ludźmi jest ona pożywienie co nieco dalej do tego, żeby przygotować studium trzeba nie tylko do 8 proc jest mega egzaminy autorzy przygotowali go do procesu edukacyjnego, który się zajmuję na co dzień jest oczywiste dla nas w związku z tym nie może faktycznie nie ma to podstawy programowej co do tego jakości tego tego procesu szkolenia mecz notuje tak się dzieje z równym z różnym skutkiem są części teoretycznej i samego egzaminu jak myślę, że każdy z nas potrafi sobie to wyobrazić, że nie jest trudne do zorganizowania tak rząd 10 proc są już bardzo różnie zdobywa i o tej części praktycznej tak jest moim krajem za bardzo zasugerował pan, że światło wycięte z kartonu i Veneto to brzmi trochę śmiesznie prawda ale, ale to co usłyszałem naprawdę bije się w ogóle nie dziwię naprawdę mieli się w ogóle nie dziwię i dodaj kreatywność chylę czoła przenosinami do prozy chylę czoła i osłonił własnym sumptem zajęciach techniki potrafią sobie cały zesta w znaków drogowych do rozłożenia na szkolnym boisku nie kieruje pomoc to nie jest problem jak ja takie rzeczy na na takiej podstawie właśnie wyciętych z kartonu świateł to nie nauczono w latach osiemdziesiątych w przedszkolu oczywiście byłoby idealnie, gdyby szkoła miała na to fundusze, żeby zakupiła właściwe wyposażenie do tego, żeby to zajęcia były prowadzone jest, że tak powiem z pełnym rozmachem beat i tutaj mniemam do tego żadnych wątpliwości bykom alternatywę no możemy szkolić część praktyczną przeegzaminować wykresy karty rowerowej w 2 wariantach albo wypuścić to młodzież do ruchu drogowego publicznego i film trudno jest to wyobrazić Bożego i stracimy nad tym kontrolę no dobrze panie redaktorze chciałby, żeby o panu, żeby pana dziecko dziesięcioletnie na ulicy Czerniakowskiej, który to do pana jechaliśmy na dno rowerzyści znalazło chciałbym, żeby moje dziesięcioletnie dziecko po uzyskaniu tej karty rowerowej miał pełną świadomość, jaka jest różnica pomiędzy jeżdżeniem na boisku szkolnym, a jeżdżenie po drogach dla rowerów czy też w jezdniach w mieście, ponieważ jest zdecydowana i olbrzymia różnica pomiędzy 2 tymi Stanami rzeczywiście nie wyobrażam sobie inaczej, żeby nie było zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce nie ja nawet mówić o nie mówi o zastosowaniu praktycznym, że tak, tak więc moment ja też jak też ja też do tego zmierzam walczyli bardzo ta wiedza teoretyczna z zakresu ruchu drogowego to 1 po to, umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce to drugie, bo jeszcze póki co zapewne zostanę rektorem do tego tematu jak ze ścieżki rowerowe wrócimy inny odciążenia dróg publicznych przynajmniej z tych głównych ciągów we mnie co to za chwilę natomiast powstają i powstało w naszym przypadku powstało bardzo dużo miasteczko ruchu drogowego w Modlinie, gdzie my jako wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w ramach realizacji swoich statutowych zadań przeprowadzamy zajęcia dla wszystkich chętnych, którzy się zgłoszą i to jest nasze miasteczko nie to jest miasteczko Mazowiecki, bo taki na nazywamy przyjeżdżają chociażby grupę, ale ze szkół im m. in . w Nasielsku przyjeżdżają z nowego dworu wszędzie tam, gdzie tylko pojawi się jakaś oddolna inicjatywa, że szkoły chcące zrealizować jesteśmy do dyspozycji na Pański rząd nie to deklaruję pełną odpowiedzialność Rousseff łoży się zgłaszać do nas porusza się zgłaszać do kierownika Mariusza Misztala jesteśmy zobowiązani zobowiązani tymi chronionym uczestnikom ruchu drogowego ma właśnie takowe przeszkolenie, żeby całą wiedzę teoretyczną nabytą w szkole można było powiązać z praktyką, żeby temu uczestnik ruchu drogowego najmłodszy cóż się bezpiecznie pewnie i wiedział, że jego reakcje są poprawne to zapytam jeszcze inaczej w jakim stopniu procencie nowi uważają, że to co chłoną najmłodsi podczas tych praktycznych zajęć zajęcia z OSP w miasteczku ruchu drogowego przekłada się na to co spotyka ich w ruchu drogowym już rzeczywistym w mieście w jakim stopniu tak oczekuje pan odpowiedzi w wartościach wymiernych go, więc może go jak jest pana zdanie to co uczymy w miasteczkach ruchu drogowego w jakim stopniu przekłada się na ruch drogowy rzeczywiście już w momencie, kiedy dziecko dziesięcioletnie otrzyma kartę rowerową jedzie już w ruchu drogowym, jaki jest założenie, jakie jest różnica pomiędzy miasteczkiem ruchu drogowego, a realnymi zdarzeniami, które mogą czekać na takie dziecko wre ruchu drogowym w mieście nie wiedzą, że nie wiedzą, że mniejszość czerpie z doświadczenia doświadczenie znowu wniosków, które płyną z linii w źle ocenionych w sytuacji, tak więc tutaj dziecko jak każdy uczestnik ruchu drogowego i ten zdobywa to pierwsze prawo jazdy i kartę rowerową czy już wyższe kategorie przyjdzie potrzeba doświadczenia ja powiem ze swojego już mam syna, który ma trochę więcej jak 10 lat, ale pamiętam gdy, gdyż domów legitymował się kartą rowerową poziom synku najważniejszy egzamin co zaś dopiero przede mną, kiedy razem będziemy jeździli, a ja będę obserwował swoje zachowanie na drodze i styl jako ojciec będę czuł się, że rzeczywiście jestem też jest bezpieczny, bo ten, gdyby nawet w Wiśle próbowali w ruchu drogowym w wydzielonych strefach też korelować wiedzę teoretyczną praktyczną z miasteczka to też jeszcze nie był też rzeczywiste warunki, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak najbardziej tylko moje pytanie jest następujące 3 czy jednak ten stres, który jest pewien sposób związane z poruszaniem się już po mieście nie jest pokazywany właśnie w miasteczkach ruchu drogowego, ponieważ tam wiemy, że te dzieci są bezpieczne, ale są szkolone pod okiem instruktora, ale nie ma tego natłoku z każdej strony i pieszych z 1 i właśnie kierujących pojazdami mechanicznymi z drugiej strony moje wrażenie takie, że nawet przy największych najlepszych intencjach to dziecko nie dostaje tej namiastki prawdziwego ruchu drogowego, który jest w miastach miasteczkach ruchu drogowego oczywiście, że partnerzy Eurozet wątek sytuacji, gdzie dziesięcioletni dzieciak dostał wczoraj kartę rowerową trzeciego na rowery faktycznie centrum Warszawy zwiedza samodzielnego to o odpowiedź na pana pytanie jest, ale przepisy mu dają taką możliwość, ale oczywiście nie mam do tego żadnych wątpliwości natomiast moja odpowiedź jest w niewielkim stopniu niewielkim stopniu ma to przełożenie to jest jakby oczywiste natomiast cały czas mówimy o długofalowym procesie edukacyjnym zatem infrastruktura dobudowy wcześniej słonecznymi boisko szkolne z lekkim uśmiechem otworzy to mówię czy lepiej przygotowane miasteczko ruchu drogowego to nie jest środek jest słuszny to nie jest złoty środek na pewno, ale pozwala na stopniowe oswojenie się z rzeczywistością ruchu drogowego i nie mam tutaj namyśli oczywiście jednoczesnego ruchu drogowego chociażby tej infrastruktury znaków sygnałów to co do należy się nauczyć w takich warunkach symulowanych, ale to podobnie jest z każdym szkoleniem w zakresie ruchu drogowego montuje na myśli chociażby ubiegali się o prawo jazdy np. dobra też rozpoczynamy stopniowo jest, ale jednak rozwiązać klub zajął się ubiegają się o prawo jazdy są wpuszczani w ruch normalny miejski, a nie robią to wszystko na plac urządzenia dlatego póki póki dziecko nie ma też tej swobody decydowania o swoim losie korzysta z obecności rodziców i nie korzysta on właśnie i przy okazji przy okazji rodzice będą się na nowo edukować względem poprawnych zachowań, bo po będącym przykładem dawać swoim pociechom stąd też ten udział dziecka we wszystkim zawsze zawsze jest niezbędna co wiemy ile zacznijmy od województwa mazowieckiego ile jest takich miasteczek ruchu drogowego tylko maść kilkanaście na terenie Warszawy jest 3 jedno 100 z nich jest ich sobie zaniedbana, ale możemy nieco mniej popularne 2 są naprawdę bardzo profesjonalny inwestor coś się drugi jest we władaniu straży miejskiej ne na woli warszawskiej jest Modlińskiej, czyli czy nasza, więc o tym wiemy jesteśmy teraz jedno, ale takie bardziej w formie powiedziałbym Prada Chanel plac zaba w niźli agresję rewitalizuje, więc im nadzieję, że czas powstania, ale to nie jest za mało, jeżeli chodzi o rok duże województwa z naszych zapewne są jeszcze zlokalizowanych chociażby w nowym dworze przy szkołach mazowieckiego może one nie są już tak bogatą infrastrukturą miasta na tak wysokim poziomie nie są nawet kiepskim substytutem są naprawdę ma ten pierwszy kontakt są wystarczające, ale też powstały dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności samorządów no i przy szkołach są też nauczyć się liczy dyrektor pasjonat niewiele czasu nam panowie została jeszcze jedno o pytanie chciałbym zadać mianowicie fotoradary odebranie strażom gminnym możliwości używania tych urządzeń dobry czy złe posunięcie było przez posłów już 1,5 roku temu panowie tutaj machają rękoma czy mogę powiedzieć oznaczanie dyrektorzy bardzo wrażliwa dlatego uważamy, że jeżeli brak zdecydowania tego co może wystąpić różnica poglądów o ja powiem tak ja nie wiem nic przeciwko temu, żeby fotoradary były w dyspozycji straży miejskiej, ale po 1 warunkiem jest tylko na drogach, gdzie administratorem jest samorząd samorząd, którego w swojej strukturze działa straż gminna ma nie wyobrażam sobie sobie sytuacji, w której straż gminna na drodze krajowej stawiałam zostawiała w urządzenie do pomiaru prędkości, ponieważ to nie jest widzę jak najbardziej, więc każdy powinien realizować swoje zadania ani przenikać kompetencji może rzeczywiście w odbiorze społecznym były to maszynki do zarabiania pieniędzy natomiast wszystko to co dyscyplinuje ruch jak najbardziej uważany jest wskazane ja przyznam szczerze, że rzeki mamy nie każdy kierowca, który po raz pierwszy zapłaci mandat i policjantowi straży miejskiej czuł się trochę niekomfortowo tak czy jednostka zdziwione zdziwiony, jeżeli nawet na drodze krajowej i i właśnie straży strażnicy panie kierowniku pana zdanie, bo pan dyrektor pożarze może być różnica zdań, więc proszę bardzo się często się zgadzamy, odkąd bywają obszary, w których się różnimy to chyba dobrze i Jateż jestem zwolennikiem sprowadzenia sposobu w jaki inny, kierując się poruszają, aczkolwiek nie jestem zwolennikiem ustawienia przy drodze czegoś co wygląda jak śmietnik i traktowanie tego jako jego fotoradar, bo wtedy faktycznie odnoszę wrażenie, że nie w niewłaściwym kierunku idzie podsumuje swoją wypowiedź, że oczywiście absolutnie jestem zwolennikiem nadzoru nad ruchem drogowym mówiąc ogólnie, bo nie chodzi o romantycznych automatycznego tak jest my natomiast co będzie z drugą rzeczywiście być może będą to my daleko idące wnioski niczym nie podparty oprócz własnych przemyśleń, ale rozpoczęliśmy z naszą spotkanie od faktu, że to statystyki za rok 2015 na wyglądało lepiej niż za rok 2016 na sobie zadać pytanie czy to, o czym teraz mówimy nie jest jednak sprzeczne no wiele osób o wierze i w momencie, kiedy nie pokaże im się, że w tych miejscach gdzie by fotoradary straży gminnych straży miejskich zwiększyła się liczba wypadków to nigdy nie uwierzą, że nie ma kawiarni chodzi o miejsce panie rektorze tylko świadomy, że to może być, ale to prosta wy tu tłumaczyć tłumaczyć jeszcze raz tłumaczyć to robią od 6 lat nie dziwi 1 rzecz, którą powtarza za każdym razem, jeżeli tam fotoradary, dlaczego posłowie nie uzyskam odpowiedzi do tej pory, dlaczego posłowie zamiast zrobić odpowiedni system, o którym panowie właśnie wspomnieli, który dawałby możliwość stawiania jak największej liczby tych automatycznych urządzeń, które sprawdzają prędkość nadzorują również przejeżdżanie na czerwonym świetle to wszystko wrzucono do 1 worka i te mobilne fotoradary, do których miała zastrzeżenia Najwyższa Izba Kontroli i te stacjonarne fotoradary straży gminnych, do których nie było żadnych zastrzeżeń, bo one miejsce, gdzie one były stawiane były ustalane z centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym z policją to wszystko wrzucono do 1 worka pozbyto się tych obrad 400 fotoradarów dziękuję bardzo załatwiliśmy sprawę dla pań nie był w stanie mu dobry pomysł to było kiepskie rozwiązanie dlatego mówię musi być wyraźny podział kompetencji dziś wiemy, że automatyczny system dotyczy dróg krajowych wojewódzkich, a tak naprawdę przestępcza działalność, bo tak należy mówić Jerzy powyżej 100 km / h po drogach gminnych w obszarach danej miejscowości i tam rzeczywiście idealnie się wpisywała straż miejska no bo taka kompetencja ja bym nie odbierał nadzoru nad porządkiem prawnym służą do tego powołanym przez władze gminy Dariusz Szczygielski sekretarz Mazowieckiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego i dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Warszawie i Mariusz Tal kierownik wydziału szkoleń bezpieczeństwa ruchu drogowego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Warszawie bardzo dziękuję dziękuję dziękuję za uwagi dziękuję panie redaktorze za umożliwienie prezentacji własnych poglądów cała przyjemność myślę, że się spotkamy jeszcze w najbliższym czasie tak jak mówiłem dziękuję również państwo za kilka minut informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SKOŁOWANI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA