REKLAMA

O problemach Ukraińców starających się o status uchodźcy/ Problemy w relacjach polsko-ukraińskich/ O Europejskim Kodeksie Walki z Mową Nienawiści w Sieci

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2017-02-05 12:00
Czas trwania:
42:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa Anna Gmiterek-Zabłocka dzień dobry w niedzielę na południe witam państwa gorąco, choć na dworze zimno i zapraszam oczywiście na mój program, a w nim m. in . o relacjach polsko-ukraińskich będzie również o europejskim kodeksie walki z mową nienawiści w sieci i o tym czy ten kodeks będzie stosowany w Polsce na początek jednak Ukraina twój problem moja sprawa w obszarze państwa moimi gośćmi są pani Magdalena Sadowska prawnik ze stowarzyszenia Rozwiń » interwencji prawnej dzień dobry pani Magda dzień dobry i pan Jakub Dudziak urząd ds. cudzoziemców rzecznik tego urzędowi tam również dzień dobry, a będziemy rozmawiać ja proszę państwa o obywatelach Ukrainy turze trafili do Polski w wyniku tego co co tam na tamtych terenach Ukrainy się dzieje powiem, że te osoby niektóre z nich chciało się ubiegać w Polsce status uchodźcy, ale miał z tym olbrzymie problemy z naj właśnie pani Magdo pani prowadziła tę sprawę, więc MO pani oddaje głos co to za historia historyk, który umieści na stronie internetowej można podzielić na 2 niezależne grupy pierwsza dotyczy osób, które wyjechały z kremu 2014 roku z powodu prześladowań religijnych i prześladowań politycznych była to wspólnota religijna, która posiadała pro ukraińskie poglądy polityczne i nie otrzymali oni w Polsce status uchodźcy nie cała grupa część z tych osób jeszcze dalej znajduje się w procedurze druga drugi rodzaj decyzji to decyzja URE o udzielenie ochrony uzupełniającej różnie rodzinie z Krymu tutaj akurat przesłanką było stan zdrowia tej osoby to znaczy urząd uznał, że faktycznie ta osoba nie może powrócić na krem z przyczyn prześladowania na tle politycznym, ale również nie może zamieszkać na terytorium Ukrainy kontrolowanym przez rząd w Kijowie ze względu na stan zdrowia to nie są jedyne sprawy, które wprowadziliście jako Stowarzyszenie jeśli chodzi o Ukraińców w zeszłym roku to jest stan na końcówkę grudnia 2016 roku prowadziliśmy 521 spra w ukraińskich w tym spraw rozumiem tutaj porady ukraińskie dodało 218 osób ubiegających się o status uchodźcy i spośród tych 218, które ubiegały się o status Jaś się to zakończyło, ale z tych osób otrzymaliśmy 4 decyzje o nadanie statusu uchodźcy, czyli z tych 4 decyzji pozytywnych ma 21 osób otrzymało w Polsce status uchodźcy to stanowi około 13 % wszystkich osób, które z Ukrainy otrzymał w Polsce status uchodźcy z czego wynika fakt, że na stosunkowo niewiele albo bardzo niewiele rodzin ukraińskich ma szansę na taki status w Polsce, chociaż wiem, że tych wniosków jest sporo ciężko tu jest wskazać jakieś ogólne na powody czy też przesłanki, dla których cudzoziemcy czy też obywatel Ukrainy akurat te decyzje o otrzymują negatywne, ponieważ są i nie jest tak prawda, że wszyscy obywatele Ukrainy nie dostają do ochrony w Polsce albo wszyscy dostają dostaną się zostać rozpatrzona indywidualnie, ponieważ każda z każdą osobą stoi indywidualna historia tej osoby i na różne przesłanki, dla których to w przetargu dotarł do Polski ubiegają się ochronę międzynarodową Ukraina rząd ukraiński w Kijowie w związku z konfliktem na Wschodzie Ukrainy utracił kontrolę nad około 8 % powierzchni kraju powietrzną Ukrainy na pozostałym obszarze rząd w Kijowie normalnie funkcjonuje zapewnia ochronę normalne funkcjonowanie państwa i musimy padać o tym, że Ukraina nie jest nie wiemy też państwem upadłym, które nie funkcjonuje jest normalny kraj, w którym wielu Ukraińców właśnie ze Wschodu kraju i znalazł schronienie, bo to szacuje się, że ponad 1 000 000 osób zostało wewnętrznie przesiedlonych po drugie, jeżeli na większości kraju tak jak jest to w przypadku Ukrainy nie toczy się żaden konflikt zbrojny i cudzoziemcy czy obywatel Ukrainy nie są to zagrożenie niebezpieczeństwem utraty życia zdrowia na terytorium tego państwa to nie znaczy, że pojedzie w poszczególnych przypadkach obywatele Ukrainy nie dostaną w Polsce ochrony, bo takie osoby są i od 2014 roku około 350 Ukraińców w Polsce jako jedno z form ochrony uzyskał w związku, z czym trzeba o tym, pamiętać, że oczywiście mówimy o pewnych ogólnych, by w zarysie w sytuacji natomiast to nie wyklucza tego, że obywatel Ukrainy w Polsce ochrony oczywiście mogą otrzymać ani jak to pani ma doświadczenie z praktycznego punktu widzenia jak długo trwają sprawa kiedy, kiedy pani pomaga właśnie obywatelom Ukrainy zgodnie z przepisami powinny trwać maksymalnie 6 miesięcy poziom mogą być przedłużone do 1 , 5 roku natomiast w praktyce pojedyncze przypadki, kiedy decyzje są wydawane w ciągu 6 miesięcy zazwyczaj są przedłużane te postępowania dotyczą w uzasadnieniu o takich postanowień uzyskujemy informację, że potrzebny nic więcej czasu, żeby zapoznać się z materią dowodową, by zapoznać się sytuacją w kraju pochodzenia następnie, jeżeli dostaniemy za decyzję negatywną mamy prawo do złożenia odwołania Rady ds. Uchodźców, czyli organ II instancji organ rozpatrujący odwołanie ma miesiąc na rozpatrzenie takich odwołań w praktyce nie spotkałam się z decyzją wydaną w ciągu miesiąca zawsze, ale to już, otrzymując to pierwsze pismo, w którym informuje nas rady sprostać tym, że otrzymała naszym odwołaniu, że w ciągu 7 nie możemy się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego dostajemy informację, że w związku z koniecznością za podanie zapoznanie się z obszernym materiałem dowodowym termin może nie zostać dochowany i przewidywany termin wydania decyzji to i tutaj wskazana data SA 23 miesiące procedurą ojciec jest w Polsce czterostopniową niejako tak czy mamy w I instancji urząd ds. cudzoziemców następnie możliwość odwołania do Rady ds. Uchodźców, a następnie jeszcze ewentualnie przyp, a w przypadku decyzji negatywnych jest drogę sądową nie jest myślę tutaj sukcesem czy też naszym celem wydania szybką decyzję o wydanie decyzji dobrej po drugie to co wspomniałem, czyli dogłębne przeanalizowanie sprawy cudzoziemcy mogą zgłosić dowolną ilość dowodów dokumentów wszystkie te dowody wszystkie te argumenty, które są podane przez cudzoziemca muszą być sprawdzone przez urząd w związku, z czym jeżeli cudzoziemiec powołuje się na to, że nie dla przykładu jest wyznawcą takiej takiej religii i w związku z tym może być prześladowany w swoim kraju pochodzenia nasz urząd musi sprawdzić, jaka jest sytuacja osób u danego wyznania w ich kraju pochodzenia czy rzeczywiście jest uzasadnione oraz wykreślenie z reguły raczej nie chodzi o religię tylko o o prześladowania polityczne tak, ale z drenażem 1 czy tak, ale cudzoziemcy również Ukraińcy powołują się na takie przesłanki religijne również te nie są łatwe postępowania i łatwe procedury to wszystko musi być sprawdzone dogłębnie przeanalizowane i udokumentowane sprawy są załączone raporty, które opracowuje nasz urząd specjalnie mamy powołany wydział, który zajmuje się tylko Włosi analizą sytuacji w kraju pochodzenia cudzoziemców, który jest odpowiedzialny właśnie za sprawdzanie takich argumentów powodów, które zgłaszał cudzoziemcy sytuacje, na które mogą być ewentualnie ich zdaniem naroże narażeni w jej kraju pochodzenia to wszystko musi być sprawdzone przetłumaczone dostarczone cudzoziemcowi pełnomocnikowi i t d. tak dalej rozpoczęta procedura, ale w takim razie w takim razie ja rozumiem, że te przepisy, które obowiązują i które mówią o jakiś tam terminach powinny być zmienione skoro wolno tutaj jest z tego co mówi pani Magda dość często albo bardzo często urząd nie wyrabia normy wszystko zależy od indywidualnej sytuacji musimy też padać o tym, że mamy też obowiązki nie tylko w Polsce, ale też nasi pracownicy są zaangażowani w pomoc we włoszech Grecji w związku z masowym napływem migrantów do tych krajów to wszystko sprawia na torze na nasze Departament postępowań w oczy jest bardzo obciążony pracowite ciasto procedury trwały dosyć długo natomiast co do obywateli Ukrainy ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o tę kwotę jak i sytuacje w trakcie trwania procedury jak z ciasta z Wisły są takie sytuacje, że ci to osoby mam dosyć dobrze sobie radzą w Polsce reszta to myślenie jest nic nowego, bo wielu któryś obywatel Ukrainy, którzy Regal legalnie do Polski przydają w celu podjęcia pracy też dobrze sobie radzą i nie inaczej z tymi osobami, które te przyjeżdżają składają wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej potrawy są różne aranżacje, ale w życiu różnie bywa na wszystko zależy od indywidualnej sytuacji przede wszystkim te raporty wydział informacji o krajach pochodzenia w sprawach ukraińskich najczęściej są praktycznie wszystkich są te same ogólne raporty ewentualnie jakiś raport dotyczący indywidualnej sprawy, więc myślę, że akurat tutaj przygotowanie tych raportów ma najmniejszy wpływ na dna na przedłużanie postępowania jeśli chodzi o coś co sobie radzą dobrze czy źle Ukraińcy w Polsce MMI łączyła osób, które się ubiegają o ochronę międzynarodową z migrantami ekonomicznymi migranci przymusowi, czyli osoby, które ubiegają się ochrony międzynarodowej są osoby, które zostały zmuszone, by z własnej woli do opuszczenia kraju pochodzenia praktycznie tak jak stały bez zastanowienia się gdzieś jadą w jakim celu jadą co mają ze sobą zabrać to nie są osoby, które przyjeżdżają do Polski do pracy tylko przyjeżdżają tutaj, żeby poczuć się bezpieczni umówmy się Polska nie oferuje tym osobom nie wiadomo, jakiej pomocy socjalnej w czasie postępowania, jeżeli mówimy o nawet o tym, najwyższej stawce, której rodzina nie dostanie to samotne osoby dostają 750 zł dwuosobowa rodzina dostaje 600 zł na osobę wynajęcie mieszkania w Warszawie z 1200 zł utrzymanie tego mieszkania to już tutaj już nie mówimy o byt o tym, że to osoby są migrantami ekonomicznymi tek, bo tyle powie, że ktoś przyjdzie komitet ekonomiczny, żeby dostać 1200 zł pomocy socjalnej to są raczej osoby, które naprawdę są zdesperowane chcą pomocy, a przy okazji chcą się integrować chcą normalnie żyć chcą normalnie funkcjonować i to o podjęcie pracy nie ma na celu podniesienie ich warunków życia, chociaż czasami prawdopodobnie też się zdarzają takie przypadki, ale zdecydowanej większości do podjęcia prac ma na celu zintegrowanie się ułożenie normalnego życia znalezienie sensu życia w liście z ośrodka dla cudzoziemców na prywatne mieszkanie jestem tutaj tutaj się już powoli zakorzenia ile osób w tej chwili jeśli chodzi o obywateli Ukrainy jest w tej procedurze i i czekana decyzję tak naprawdę urzędom obecnie w takie procedury jest, o ile się nie mylę około 400 wtoku dziękuję bardzo, że państwo moimi gośćmi Bel -li pani Magda Sadowska prawnik ze stowarzyszenia interwencji prawnej oraz pan Jakub Dudziak rzecznik urzędu ds. cudzoziemców dziękuję pięknie dziękujemy dziękujemy, że państwa do tematu związanego z pobytem obywateli Ukrainy w naszym kraju powrócą już za kilka chwil, a z moimi gośćmi porozmawiamy o trudnych miejscami polsko-ukraińskich relacjach już teraz natomiast skrót informacji Radia TOK FM twój problem moja sprawa Anna Gmiterek-Zabłocka witam państwa ponownie w drugiej części mojego programu my im nasi sąsiedzi nie jest przecież tajemnicą, że w Polsce przybywa Ukraińców są to zarówno ukraińscy studenci jak też osoby pracujące niejednokrotnie całe rodziny, które przyjeżdżają właśnie do nas, by tu żyć i tu zarabiać nażycie swój problem moja sprawa proszę państwa moimi gośćmi w studium w Lublinie są pani Marianna kryl Ukrainka, która od 66 ponad 6 lat mieszka w Polsce jest dziennikarką i nauczycielem akademickim jednocześnie dzień dobry dzień dobry i jest z nami również pani Anna Dąbrowska prezeska stowarzyszenia Homo Faber z Lublina zawita Jazz Jantar będziemy rozmawiać o trudnym temacie związanym z relacjami polsko ukraińskimi kilka dni temu mieliśmy do czynienia z wydarzeniami w Rzeszowie, gdzie zostali dotkliwie pobić GM 3 studenci Ukrainę w pani Marianna po tych wydarzeniach zamieściła wpis, który bardzo mnie poruszył wpis dotyczący pani pobytu w Rzeszowie przed laty mieszkania w akademiku, kiedy była pani uczestniczką szkoły letniej języka kultury polskiej i napisała pani takiemu takie 2 zdania czemu tak się dziś dzieje w małym Rzeszowie czemu na ulicach Lublina każą zobaczyć film Wołyń i mówić po polsku ze swoimi przyjaciółmi to są pani doświadczenia z ostatniego czasu tak ja muszę powiedzieć, że po raz pierwszy za moje życie w Polsce tak nie wprost, ale na ulicy zupełnie przypadkowa osoba, którą w ogóle nie znam powiedziała mi areną nie tylko miał jeszcze 2 moim znajomym to była także wracaliśmy z mojego programu, bo prowadzę również program Radia akademickim i rozmawialiśmy ze sobą po ukraińsku pomarańczowej rewolucji to, bo akurat tę rocznicę jej tak po prostu rozmowa o przyszłym przeszłych wydarzeniach i je po prostu ktoś nam my ją w plecy starsza pani, mówi że proszę mówić po polsku my oczywiście obracały się w nim, dlaczego po polsku do niej oczywiście wezwaliśmy się ona mówi no bo to jest Polska filia byłam w szoku naprawdę pierwszy raz coś takiego było powiedziane inna my też, że właśnie takie jak taki pomysł, żeby Lech w kolejnej audycji powiedzieć, że bardzo przepraszam to pani i naprawdę proszę się nie bać się nas smutek mówił w swoim języku możemy jeszcze was nauczyć chcecie tylko, że był dla nas to było obraźliwe po prostu, jaki to były emocje środków w sercu ja bardzo lubię Polskę generalnie lubię ten kraj ja jestem biały czują się polskiego na Uniwersytecie Ukrainy ja zaś chciał być polskojęzycznym środowisku, bo wychowany jako Ukrainka nigdy nie zwracaliśmy uwagę na szczególnie na tych polach inie właśnie nie miała nic jej nie ma do dziś jak dotąd jednak dla mnie nie jest ważne ja uważam, że można uczyć polskiego niemal z polskiego pochodzenia i to jest chyba normalne zdrowe i za szybą tak mocno zainteresowana polską ludźmi z Polski, a i ja lub też grają tutaj dużo przyjaciół Bazyl, bo niektórzy z nich to jak dla mnie jak rodzina też po prostu, a i tak coś zostało powiedziane my jedziemy na obiektach do stołówki akademickiej rozmawiamy dalej z tymi moimi przyjaciółmi, którzy też bardzo długo już tutaj w Polsce są pracują na 1 na uczelnię druk w urzędzie miasta i ja jestem taka przerażona po prostu nie miał tam uspokajają nie mam małe nie płakałam pani Aniu, czy to jest także to zdarzenie, które spotkało panią Mariannę to miejsce wydarzenie jednostkowe obawiam się żenię przez wiem z rozmów z innymi moimi znajomymi z Ukrainy leży to się zdarza w kontekście filmu Wołyń ostatnio zdarza się częściej myślę, że my do tej rozmowy nie jesteśmy gotowi wciąż pod wieloma względami ja im osobny trafił mi się do czytania artykułu znakomitego ukraińskiego krytyka literackiego Mykoły Rijad szukają mówi coś takiego do całkowitego porozumienia nigdy nie dojdziemy musimy się zgodzić na niezgodę i że nie uzgodnimy 1 wersji, jeżeli dla biednej druga strona dojdzie do takiego momentu takiej refleksji do jakiej ów dochodzi Rijad kciuk to jesteśmy w stanie pójść tym dalej także mamy swoje inni, że dla nas uparta jest tylko wyłącznie rozpatrywane w kontekście Wołynia dla Ukraińców jest dużo szersza historia związana też z walką z Sowietami o swoje niepodległe państwo, że jest pewna legenda dotycząca chociażby właśnie po ukraińskiej powstańczej armii i nie będzie między nami zgody, ale być może dobrym momentem jesteś na to to jest taki dobry moment teraz, żeby sobie uświadomić im, żeby zacząć konstruować pewien dialog taki na przyszłość, żeby dialog mógł się odbyć musimy traktować siebie jak mało równorzędnych partnerów takich, którzy mają też swoje prawa do pamięci pani Maria no pani była poszła pani na ten film Wołyń tak ja poszłam na drugi dzień po premierze ja wiem trochę okoliczności takie właśnie spoza obrazu tego filmu jak to było nagrywane nowe cele jak pani jest wiele tam była tak był fakt nawet kilka fragmentów z walizki cerkwi greckokatolickiej ja wiem z jakich okolicznościach to było zrobione nie miało być tak pierwotnie i podejrzewam, że może nawet po reżyser nie chciał, by tak było pokazano to w ostatecznej wersji w całość jakby, ale i działa nie na moment nie zapomniałam oglądając ten film, że jestem Ukrainką to było byłem nawet trudno trochę rozmawiać się po tym filmie nie wiem trzeba na pewno bym jest potrzebne film o takich wydarzeniach, ale nie w ten sposób Jagi był zrobiony film na Wołyń przy PL w naprawdę przy wielkim szacunku do reżysera, którzy zawsze w tym np. zrobił bardzo fajny film Róża zrobisz bardzo podoba tutaj działa na nie starczy jak przeciętny widz, który zobaczy film, który nie zna okoliczności tragedii wołyńskiej tych wydarzeń on nie zrozumiałem jak dotąd, dlaczego tak się stało nie było pokazanego jakiegoś kontekstu historycznego tego kontekstu Wołynia kontekstu tego terenu w ogóle pod względem językowym jak mówili ukraińscy aktorzy działa jako Ukrainka z dnia oglądam właśnie Poznań do tego obrazu nawet w kontekście ukraińskim, a ja myślę, że film Wołyń ma 1 zasadniczy problem, a w odbiorze, ale to jest to możemy go traktujemy i że widzowie potraktowali go jako dzieło dokumentalna to dzieła artystyczne jego dzieła artystyczne przekazuje nam pewną wizję dotyczącą tego co się wydarzyło latem czterdziestego trzeciego roku na Wołyniu jako w kino dokumentalne nie mogłoby się obronić wielu rzeczy tam nie ma w wielu momentach jest to bardzo subtelnie zarysowane, zwłaszcza tych pierwszych momentach, kiedy bez zostajemy wprowadzeni w cały ten kontekst społeczny, który miał tam miejsce, więc myślę, że tutaj jest jakiś problem także mego potraktowaliśmy jako jego dokument tak było w takt po fakcie tymczasem jest to dzieło artystyczne jego udział też Okaj tak czekam na areszt czekam na więcej czekam na nowe głosy czeka na nowe narracje dotyczące Wołynia bardzo chętnie zobaczyłam też filmy w Polsce ukraiński filmy dotyczące Wołynia dotyczące upada tyczące tego w jaki sposób tam artyści konstruują pewna narracja historyczna dotycząca tamtego czasu i późniejszego także wiele z moich przyjaciół Ukraińców tutaj niektórzy mieszkają w Polsce nie widziała filmu, a patrzą na niego tylko z włącznie z kontekstu, który się pojawia w mediach, a ja też rozmawiamy o tym, ze swymi studentami, że nie można tak traktować życia najpier w zobaczyć i miał wiele dyskusji nawet nie z tymi co mieszkają w Polsce z tymi co mieszkają na Ukrainie jest mnie po prostu bardzo lubi bardzo mi przykro z tego powodu, że w miastach takich jak w Tarnopolu Iwano-Frankiwsku czy Lwów chcą po prostu dyskwalifikować tych aktorów, którzy wystąpili w tym filmie, dlatego że jak był jak można było wystąpić w taki mam tu ukraińskim filmie właśnie nawet w Tarnopolu doszło do jakiś po prostu takiej stalinowskiej stalinowskiego traktowanie tych artystów, że ich tam prosili o tym, żeby oni no nie wiem tam klękali na kolana i je wobec szali cały ukraiński naród, tym bardziej że ta komisja, która została powołana nie widziała tego filmu i właśnie do mnie no no trochę dziwne, że ludzie wykształceni chcą po prostu tak przemawiać na temat filmu o nim mówili no wystarczy tam 1 czy 2 recenzje osób z Ukrainy, którzy zobaczyli, więc że, jeżeli chodzi o to złe nastawienie to właśnie denerwują mnie to, że ludzie rozmawiali o tym, czego nie widzieli mieli do tak negatywny stosunek moim zdaniem tak jak oni by działać właśnie, że to nie, bo filmy dokumentalne o kraj no jednak była tam jakieś wątki dokumentalne, ale pod względem artystycznym jako film fabularny moim zdaniem on był taki mało estetyczny tak mogę się wraz z paniami lekkich emocje ten film w nas rozbudził w nas Polakach negatywne takie, które ułatwiają nam nierówne traktowanie dzieje się tak najbardziej bałam też jak oglądam ten film, że on wywołała oburzenie końska nową agresję, ale to, że będziemy sobie łatwiej mogli wytłumaczyć nierówne traktowanie Ukraińców i Ukrainy, którzy teraz mieszkają w Polsce i to mnie chyba najbardziej też martwić tym ja słyszę bardzo różne głosy doznałem nie tylko z migrantami też rozmawiam z mniejszością, która też zbierała w za ten film bywam od jakiegoś czasu w miarę regularnie w Przemyślu w mniejszości ukraińskiej smutne jest to jak łatwo drukujemy z przestrzeni publicznej ludzi jak łatwo też próbujemy inne narracje jak łatwo przychodzi nam właśnie to nierówne traktowanie w różnych sferach i zakład osoby tłumaczymy poprzez historie, ale tego typu zachowania tego nierównego traktowania ze względu na narodowość ukraińską jest więcej przykro mi to mówić natomiast mam wrażenie, że to dotyczy oczywiście Ukraińców, bo ich jest stosunkowo najwięcej jeśli chodzi o migrantów w tym jest ono dotyczy tak naprawdę wszystkich cudzoziemcowi cudzoziemki, które są w Polsce przykład idzie w górę to, że państwo polskie postaci polskiego rządu nie reaguje nie komentuje różnych ekscesów rasistowskich ksenofobicznych należy nie zajmuje otwartego jasnego stanowiska w sprawie chociażby tych zniszczonych upamiętnień ukraińskich po polskiej stronie oto to jest takie Echo, które idzie później w przestrzeń społeczną, która mówi no to zostawiamy wielokrotnie stawiane za wydawanie wprost czy spotkał się pani w tej chwili z takimi sygnałami ze strony np. mniejszości i migrantów, że nie wiem dzieci są wytykane palcami, bo PiS z Ukrainy o tak jeśli chodzi o mniejszość to często jest to nagminne tak źle nie ma takich miejscach jak Przemyśl to jest nagminna rzesze ludzi wytyka palcami życie pokazuje, że się ich wyzywa na ulice rzesze wyzywać dzieciaki na ulicy jest to coś absolutnie nieprawdopodobnego, że w Polsce państwie prawa demokratyczne przestrzegające praw człowieka odbywa się coś takiego jest tak słaba reakcja ze strony różnych instytucji, które powinny stać na straży praw i wolności człowieka choćby ze względu na to, że to są polscy obywatele państwo polskie powinno chronić wszystkich obywateli polskich, a to są także polscy obywatele tymczasem pan jakąś lukę tak, ale jakąś lukę, która się powiększa nic na to nie zwraca uwagi dajemy przyzwolenie na tego typu sytuacje zgadzam się tutaj, zanim nie tylko w przemyśle takie, że wyzywają dzieci w szkołach czy młodzież się ja rozmawiam ze swymi studentami z Ukrainy i oni właśnie taśmy mówią jak w miejscach pracy i mówią czasami, jakie są, jakie są przypadkiem jest złe traktowanie po prostu do nich Raja oni normą są z gorszego świata, że tak powiem, że nie znają pozna dobrze języka Januszko z słyszałem też od osób wykształconych od swoich kolegów z pracy, że zdecydowanie im przeszkadza taka ilość Ukraińcy w Lublinie ja nie wiem, skąd się też naprawdę nie dziwię, bo ci tt tt osoby one nie mają doświadczenia takiego właśnie rozmowy z Ukraińcami jakiegoś Niewiem wspólnego spędzania czasu nie ma tak właśnie nie wiem, skąd się, że ciągle się, by pytam, dlaczego tak jest może też tacie po naszej stronie być może naczynie być może na pewno są ja mam właśnie wtedy też starszy gość spotykam się z takimi ludźmi z Ukrainy, którzy idą trochę na łatwiznę to znaczy nie do końca znają Polski studiują po polsku, ale to też jest nauczanie, dlaczego on, dlaczego uczelnie biorą takich osób, którzy na pierwszym roku no w Hiltonie potrafią nic powiedzieć po polsku jest studio w języku polskim dlatego biorąc, że będą być może jest odczuwalny niż demograficzny i że nie mają innego wyjścia i jej jednak mówią, że oni tutaj świetnie się czują, ale bardzo często zamykają na nich o 3 i je traktują ich jako po prostu dorosłe osoby w wieku 17 lat był nasz kończy wcześniej szkoła i nie oferują im nic poza tym poza tymi studiami i po prostu myślę, że ani w tym obcym kraju będą żyli jak nie wiem sama i zimno raczej jak działa do tego podchodzę tak wielostronny trochę trochę mnie nie dziwi ten fakt tego zamykania się na metę na te osoby z Ukrainy też ich takie pokonywanie w pracy często pracują bez umów żadnych idei miasta Szkotak osoba chce pojechać do domu przykład dzisiaj my z bankami powiedziała żona pracowała bez umowy zarabiała tam nieduża, ale zarabiała i chciał pojechać do domu na święta i powiedzieli no to mienie nie może być tak odpuścić jak kiedyś już nie będziesz pracował nie pracuje szuka teraz inne prace to co ty jest traktowanie, a wyżej wspomniani w tej chwili takich próśb o pomoc właśnie Ukraińców coraz więcej coraz więcej też są bardzo różnorodne, a w poruszaniu się tutaj po tej rzeczywistości głównie prawne jednak o niej nie jest nie jest to tak zrozumiałem, że to prawo się zmienia Dean poza tym sporo osób ma takie doświadczenie jednak wykorzystanie przez różnego rodzaju pośredników nieuczciwe firmy, które oferują usługi, które de facto są w Polsce za darmo takie dostęp do informacji publicznej, a i tak orzekł, że jest jakaś firma, która bierze pieniądze za tłumaczenie dokumentów wydaje mi się absolutnie nie fair to najczęściej coraz częściej to są właśnie osoby, które nie są studentami potrzebującej wsparcia wspieramy jak możemy dziękuję pięknie za rozmowę pani Marianna król Ukrainka oraz Anna Dąbrowska ze stowarzyszenia Homo Faber były moimi gośćmi dziękuję pięknie dziękujemy dziękujemy swój problem moja sprawa trzecią część mojego programu zaczną od maila, który przyszedł do mnie na adres problem małpa, a to kropkę SN to jest list w sprawie propozycji Sopotu, żeby przyjąć dziesięcioro dzieci z ogarniętego wojną, ale pan pani Ewa napisała do mnie tak z całego serca kibicuję tej inicjatywie nie rozumiem stanowiska ministerstwa, które się na to nie zgadzam przecież tu chodzi o rejon, w którym giną ludzie giną dzieci, które naprawdę potrzebują naszej pomocy zobaczymy jak ta sprawa się proszę państwa zakończy na razie nie ma rozstrzygnięcia, a u mnie już teraz zniewagi w sieci swój problem moja sprawa w proszę państwa moim gościem jest pani Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry pani rzecznik China Brand, a będziemy rozmawiać o problemach cudzoziemców w naszym kraju to jest temat, który co jakiś czas powraca, ale zaczniemy od tematu zupełnie innego mianowicie od tematu związanego z mową nienawiści pod koniec stycznia eksperci z komisji Europejskiej parlamentu Europejskiego, ale też przedstawiciele naszej polskiej administracji rządowej i portali internetowych dyskutowali o nowym europejskim kodeksie postępowania właśnie w sprawie nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie pani rzecznik, jakie są założenia tego projektu i jakie są szanse, że Polska ten kodeks wprowadził życia ten dokument tak naprawdę nie zostało opracowane przez komisję Europejską co ważne z przedsiębiorstwami takimi jak Facebook Twitter YouTube Microsoft, czyli tak naprawdę z najważniejszymi mówiąc po angielsku aktorami tego OLT tego obszaru tego rynku UE i ona stanowi takie porozumienie z dnia dotyczące mowę nienawiści w internacie i areszt został podpisany przez te przestają firma przez te przedsiębiorstwa przede wszystkim przez media społecznościowe jest lepsza przez media społecznościowe, gdzie dochodzi do do właśnie takiego wyrażania idei tej mowy nienawiści i ja tak naprawdę ten kodeks określa różnego rodzaju zobowiązania z do przedsiębiorców z branży IT, czyli to jest naprawdę bardzo ważna, że to właśnie ci przedsiębiorcy sami się zobowiązali do podejmowania różnych działań przede wszystkim bardzo ważne Löcknitz jestem cały proces przeglądania powiadomień dotyczących nielegalnego nawoływania do nienawiści na swoich portalach i gminne dokonywanie takich przeglądów z wnioskiem o usunięcie nielegalnej mowy nienawiści, gdzie przedsiębiorcy zobowiązali się do 24 godzin do wprowadzenia tego terminu 24 godzin na tej zasadzie not Kiss and Take Down, czyli tak naprawdę oni sami sobie wyznaczyli dar dla innych na usunięcie po zgłoszeniu mowy nienawiści takich nienawistnych treści no właśnie, bo tutaj wiem, że po nim rozmawialiście też o takim pierwszym raporcie, które dotyczą wdrażania tego kodeksu jeśli chodzi o komisję Europejską komisja poddała, jakby ocenie reakcja właśnie różnych portali czy mediów społecznościowych co zaszło Moroz patrzono w czasie które, który był poddany temu raportowi Szwajcar zgłoszone ani ich 169 przypadkach jest niecałe 30 % tak kwestionowane treści usunięto nie 40 % spra w było rozpatrzone w czasie krótszym niż 24 godziny, czyli to jest bardzo no właśnie ten optymalny czas ze niektóre kodeksy sam kodeks zakłada min, ale kolejne 43 % to już były 4 dość było 48 godzin ten czas jest bardzo istotne nie na tej konferencji pojawiały się takie głosy, że w związku z tym żar z dnia internet ma bardzo duży zasięg i w związku z tym skutki takiego nienawistne go komentarza tej mowy nienawiści, która tam się pojawiła są daleko idące dlatego ta reakcja portalu musi być natychmiastowa 24 godziny to właściwie taki naprawdę i tak już bardzo długi czas na mnie na torze inna reakcja po tym, jak ta mowa nienawiści się pojawiła na tym portalu natomiast celem tak naprawdę nie wiemy na czym na czym polegały te treści, które były zgłaszane w ramach tych 600 zgłoszeń i dlaczego tylko 30 % z nich niecałe 30 % były były usuwane czy pozostała część też ponad 70 % po prostu nie stanowiło tej mowy nienawiści, bo też mogły mogły przecież zdarzać takie zgłoszenia, które dotyczyłyby treści nie stanowiących mowy nienawiści, ale np. jakaś krytyka, jaka się czyjaś opinia nie wiem na tematy nie danej usługi czy towaru i beton to w bardzo wielu przypadkach tutaj konieczne jest mowa nienawiści, więc cel to komisja Europejska nie potrafiła, ale dokładnie też sprecyzować je jak czego dotyczyło to 600 zgłoszeń i w związku z tym czym tak czy tak 30 % to jest tylko czy aż mówimy o tych 600 zgłoszeniach przebadanych, ale ja rozumiem, że to nie do nie są zgłoszenia dotyczące Polski czy też były tam zgłoszenia dotyczące naszego kraju w tak naprawdę mnie Polska nie była objęta tym raportem tak jak patrzę tutaj na na streszczenie tego raportu to właściwie było 9 państ w takich państ w powiedziałabym starej Europy nie Irka zgłoszenia były przedstawiane przez organizacje pozarządowe na Facebooku na ołtarze i na YouTubie w większości chodziło o taki o takie o taką mowę nienawiści właśnie na tych portalach, więc Polska jeszcze w tym raporcie nie występuje natomiast komisja Europejska jest bardzo otwarta na współpracę ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi właśnie w Polsce takiej organizacji uczestniczyły w naszej konferencji m. in. HejtStop otwarta Rzeczpospolita i Air one nie one na pewno nie podejmą taką współpracę idei dzięki temu ten kodeks ma możliwość też jest tyle, by zaistnieć się na polskim rynku obok no to jest pewien dokument niemający nieformalne takiego aktu prawnego Ol obowiązuje obowiązującego w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale dzięki temu, że nie został on niejako dobrowolnie przyjęte i te zobowiązania w nim zawarte zostałem podpisane przez tych przedsiębiorców z branżą IT mamy nadzieję, że również, że na tych polskich w wannie portalach na naszym w cudzysłowie Facebooku wrze czy w naszym i ciebie czy Twitterze zacznie on funkcjonować właśnie dzięki współpracy także z organizacjami pozarządowymi i dzięki temu, że sami ci przedsiębiorcy powiedzieli tak musimy to robić to jest konieczna tez potrzebne zobowiązujemy się pani rzecznik to jest także z 1 strony pani wspomniała otwartej Rzeczpospolitej tak czy -li AM tej organizacji która, jakby zbiera sygnały o o tych RM w aktach mowy nienawiści i tego hejtu tak naprawdę tak naprawdę z całej Polski z 1 strony mamy to może, że każą liczba tych tych wpisów tych zdarzeń rośnie z drugiej strony mamy głos ze strony władz, że żem problemu mowy nienawiści tak naprawdę wielkiego w Polsce nie ma tutaj na tym ważnym spotkaniu byli przedstawiciele rządu o tym, chciałabym powiedzieć, że tak źle prawda jest taka, że niestety nie pojawił się żaden przedstawiciel żadnego ministerstwa, a inne od początku, organizując konferencje no tutaj właściwie to jest taka forma mojego teamu Niemiec dobrze być trochę żalu i halę i ios z przykrością zauważam to, że od początku przy organizacji konferencji uwzględnialiśmy głosy religijnie, a ministra cyfryzacji ministra spraw wewnętrznych i administracji oni od początku byli zapraszani myśleliśmy, że przynajmniej ktoś na poziomie sekretarza czy podsekretarza stanu pojawi się, bo jest to tak istotna kwestia Libii, ale el i ten kodeks, które jest rugby i może być doskonałym narzędziem nie także dla organów władzy publicznej przede wszystkim właściwych ministrów, że nie wyobrażaliśmy sobie tej konferencji bez ich udziału na początku, ale zostaliśmy poinformowani, że będą przedstawiciele tych ministrów oraz nogę w randze jest nieco niższe niż raz sam minister czy sekretarz podsekretarz stanu potem okazało się, że mają to być szeregowi pracownicy, a w końcu w przeddzień konferencji otrzymaliśmy informację, że nikt się nie pojawi ze względu na inne zobowiązania absencje tych osób, które zostały oddelegowane do udziału w konferencji w rezultacie konkludując, że nie było żadnego przedstawiciela żadnego z ministerstw dla pani jest to znakiem, czego chciałabym być bardziej optymistycznej pozytywna, jeżeli chodzi o te kwestie natomiast ze wypowiedzi publiczna przedstawicieli rządu łuk sugerują działu plus stała właśnie nieobecność przedstawicieli rządzą nami m. in. na tej konferencji sugerują, że nie jest to temat, które jest istotne, który jest uznawany przez radę ministrów w San zawartą przynajmniej dyskusji analiz DM, a co dopiero mówić o jakiej się konkretnych działaniach i niestety mam takie poczucie, że inni po drugiej stronie trafiamy niestety na pewien brak zrozumienia dla tego co się dzieje od lat dostrzegane przez nas problemów dla sygnalizowanych przez nas problemów z dnia i w związku z tym nie możemy też, że działać tak efektywni jak byśmy chcieli, bo musimy mieć po tej drugiej stronie po stronie władzy wykonawczej osoby, które rozumieją mnie problem, bo to jest problem i chcą go rozwiązać no właśnie go ta druga strona pokazuje, że tego problemu nie dostrzega albo uważa, że ten program jest marginalny niestety pani rzecznik LM powiedzmy jeszcze o drugim temacie, kto o, których chciałam panią zapytać albo o swych ostatnich dniach minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawiło projekt nowej ustawy dotyczącej cudzoziemców na nich właśnie czy pani, a następnie jak to się już zapoznała jak pani do niego się odnosił, bo państwo jako SCM jako Rzecznik Praw Obywatelskich, ale również podobnie jak Helsińska Fundacja praw człowieka NRA inne organizacje pozarządowe cały czas od wielu już miesięcy walczyły o to by na przejściu w Terespolu, bo tutaj, a tematem przejść rozmawiamy MO ułatwić niejako procedura ubiegania się statusu uchodźcy obywatelom Rosji narodowości czeczeńskiej mówiąc w skrócie Czeczenom mostem był ogromny problem wiemy, że bardzo duża grupa cały czas jest koczuje na dworcu w Brześciu i mimo tego, że część z nich mówi Ziaja była prześladowana w swoim kraju uciekała przed przed właśnie prześladowaniami, a ich zaproście azyl to takie wnioski nie są godni przyjmowane co ustawa może zmienić pani zdaniem no ja mam takie wrażenie bardzo wstępne na razie Ależ ta ustawa nie może zmienić sytuację tych osób, które poszukują ochrony międzynarodowej, ale może tę sytuację zmienić na gorsza my badaliśmy mamy inne badaliśmy sprawę rozpatrywania, a do załatwiania przyjmowania tych osób na przejściu w Terespolu i wnioski z testu jest kwestia naszej wizytacji nie były nam powiedziała bym tak jak był korzystny na jej dostrzegliśmy bardzo wiele bardzo wiele uchybienia współpracujemy ze Strażą Graniczną po to, żeby to wyglądało inaczej, żeby faktycznie te osoby mogły występ wystąpi dziś nie o ochronę międzynarodową natomiast Reino na razie będziemy analizować ten projekt bardzo dokładnie, bo te zmiany, która zakłada są poważne konsultacje publiczne tego projektu trwają do 14 lutego i były bardzo zachęcam wszystkich w ogóle do zapoznania się z tym projektem do zgłoszenia własnych uwag nie czytała miałyby być uwagi organizacji pozarządowej czy osób indywidualnych, bo sytuacja jest dość, że istotna i to i tak ustawa może bardzo wiele zmienić na pewno Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie stanowisko w tej sprawie jak tylko dokładnie przyjrzymy się temu temu projektowi zgłosimy do niego uwagi, a na koniec już zupełnie, gdzie wasze uwagi innych podobnych sprawach są brane pod uwagę pani rzecznik powiem tak w ostatnim czasie, ale miało miejsce na ataki niezrozumiałe zupełnie dla mnie zdarzenie polegające na zakwestionowaniu unijne stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, który podawał dane statystyczne dotyczące przestępst w motywowanych nienawiścią dane statystyczne policji prokuratury sama policja zaczęła w dyskusji publicznej kwestionować te dane nie pokazywać, że zacznie się myli i że to oni są w jakiej się rzetelne informacje na te dane pokazywały wzrost przestępczości motywowanej nienawiścią wobec osób pochodzenia arabskiego i wyznania islamskiego i to jest taki niepokojący bardzo sygnał my od początku właściwie od momentu, kiedy pojawiło się pierwsze sygnały tego kryzysu uchodźczego sygnalizujemy rządowi na konieczność poważnego podejścia do do sytuacji, iż im cały czas nosiła w naszej argumentacji cały czas staramy się przekonywać natomiast stary Targ Anna poszczególne zdarzenia nie nastrajają mnie niestety optymistycznie szkoda, że ministerstwo jak wam ministerstwa wnucząt rozmawiałyśmy przed chwilą, gdy nie widziała problemu pani Sylwia Spurek pani dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich była moim gościem dziękuję pięknie za naszą rozmowę dziękuję pani redaktor mili państwo to był już ostatni dzisiaj temat w moim programie można do mnie pisać na adres te problemy małpa, a to kropkę FM jestem też na Facebooku na profilu twój problem moja astra Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA