REKLAMA

Pielgrzymka po symbolice współczesnych polskich sanktuariów. Rozmowa z dr hab. Anną Niedźwiedź

OFF Czarek
Data emisji:
2017-02-07 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
42:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
chłop nas jest dotychczas jeszcze skłonny mieszać religii narodowości więź narodowa przedstawia się u ludów w postaci więzi kultowej z drugiej strony fakty te nie pozostaje bez wpływu na wyobrażenia ludowe o powszechności religii włościanin wie, że jego wyznanie z powszechnym ogólne ludzkim bogatego ksiądz nauczył, ale jako Polak jest sąd czcić LM w szczególnym matki Boskiej częstochowskiej największy ze wszystkich najbardziej cudownej najpotężniejszej a, że to Rozwiń » matka Boska z bliska interesująca się jego sprawami własna ponoszą za lepszego katolika od tych i innych wszystkich, którzy do Boga nie umieją modlić się jak należy po polsku i którzy czczą obce matki boskie i obcy miejsca święte o częstochowskiej nawet nie słyszeli studio w Krakowie dr hab. Anna niedźwiedź z Instytutu etnologii antropologii kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, że 2 krakowskie wydanie Szanowni państwo i zagrać dzień dobry pani doktor jestem jest pani bardzo źle Cieślak rozporządzeniami Barca cytatem tak vel Stefana Czarnowskiego, a mojego wielkiego mistrza poniekąd osoby, która zmarła pod koniec 1937 roku tekst, który pan cytował tutaj fragment ukazał się pośmiertnie w 3008 . roku w takim zbiorze jego pism socjologicznych zatytułowanym kultura, a ten tekst dotyczy tak religijności chłopa polskiego, zwłaszcza Nina mówiąc oczywiście językiem tamtych czasów naukowym językiem tamtych czasów jest Stefan Czarnowski w tym niedużym tekście dało wiele niezwykle intrygujący Hermann na wskazówek badawcze ja bym powiedziała ja lat dla do tego tekstu chętnie wracam moi studenci ten tekst też bym muszą chcą mam nadzieję czytać, dlatego że tam jest wiele rzeczy bardzo bardzo dumna intrygujących w jaki sposób aktualnych Czarnowski był badaczem szalenie uważnym i spostrzegają rzeczywiście każda związki pomiędzy religią tożsamością narodową bardzo nas spora część tego tekstu jest temu również poświęcona no i właśnie miejscem świętym miejscem świętym, które są takimi miejscami polifoniczny mi innych, które są i religijne, ale także, służąc w tworzeniu konstruowaniu różnych innych nie tylko religijnych tożsamości, która jednakowoż z tymi religijnymi bywają bardzo mocno złączona z PIT, czyli mamy polskiego katolika czy Marka Polaka katolika na Ural standardowo widocznego, który modli się lepiej Rolls po polsku i Turcji najlepszą z matek, bo inne matki no i boskie oczywiście też są od nich to właśnie takim i mamy rozpoczęliśmy w tym tekście zmieniono Częstochowa, więc pewnie warto rozpocząć do miejsca, w którym bije serce narodu tak jak powiedziałem Paweł drugi w kiedy, kiedy odwiedził Częstochowę mnie rzeczywiście 1 z takich słynnych Kazań w czasie 1 wizyty to właśnie tego tzw. sanktuarium Narodowego Lennon przywoływał taki dyskurs o Częstochowie o Jasnej Górze Jasnej Górze w sanktuarium w Częstochowie też właśnie nie tyle mieście w sanktuarium jako miejscu niezwykłym, w którym czas funkcjonuje inaczej, w którym jak rzeczywiście Jan Paweł II powiedział wystarczy przyłożyć ucho i usłyszeć Echo życia całego narodu w sercu jego matki królowej tamto serce bije ITS serce matki królowej, ale też serce narodu, gdy jest taka niezwykle potężna symbolika bardzo mocno mitologii czująca wyobrażenia narodu jako dość jednorodnego on łącząca jednak postać właśnie to wyobrażenie narodu z jakąś postacią tak to mityczną Polaka katolika, czyli jest to jednak ten dyskurs narodową po religijne polsko katolickiej on bardzo mocno wpisany jest przestrzeń Częstochowy to zauważał już Czarnowski w latach trzydziestych no i to mocno bardzo powracały przez cały okres po drugiej wojnie światowej w zasadzie takie dyskusja m. in. 1 z tekstów o nim wspominam o pojawieniu się mną takiego dyskursu, który nawet man nazwę teologia z sanktuarium jasnogórskiego gdzie, zwłaszcza w środowisku paulinów jasnogórskich nowy powstaje taka opowieść o Annie Teologicznym wymiarze Jasnej góry, ale patologia oznacza także włączenie idei wspólnoty narodowej w teologii i dziejów metoda jest dziś niezwykle ważna jest historia przeszłość wyobrażenie historii wiśniowe dzieje są włączone również taki proces inny na religijne teologiczne w zbawienie, a wystrzelenie ciekawe jeszcze 2 na chwilę mam ochotę wrócić do Stefana Czarnowskiego bojach wracajmy do regularnej żal, że wołową komplikował też dyskurs o miejscach świętych fantastycznie pokazywał, że tak z 1 strony mamy Częstochowę mamy polską matkę boską mamy to żart no właśnie modlę się po polsku jestem prawdziwym oddaniem się z drugiej strony wskazywał jak bardzo skomplikowane i konkurujące ze sobą bywają dyskurs o miejscach świętych przywoływał także inna jest sanktuaria w tym swoim krótkim tekście wspomina choćby Wejherowo i pokazuje, że w przeszłości do Wejherowa wędrowali na pielgrzymki oczywiście Kaszubi, ale tak opowiada to było też sanktuarium używane przez katolickich Niemców ważne jest tak wskazywał Czarnowski pielgrzymki organizowali innym czasie także we 1 i drugi dyskurs znajdzie za odnajdywał się w tym miejscu należy we mnie do tego nie dochodziło do takich konfliktów bezpośrednich to MO GI wynegocjowano, że jedni wędrowali w tym okresie inni mieli uroczystości innym, więc Czarnowski miał tu fajny intuicję i to we współczesnych antropologiczne studia pielgrzymkowych mną rzeczywiście jest w tym kierunku dziś antropologia idzie, pokazując wyobrażenie miejsca Świętego jako coś innego miejsca szczególnego niezwykłego związanego z budowaniem rozmaitych tożsamości z budowaniem wspólnoty, bo proszę zauważyć w tym dyskursie o Częstochowie mamy umowę o wspólnocie i pojawia się rzeczywiście tak się takie antropologiczne termin komunikacja braterstwo wprowadzony przez wielkiego antropologa brytyjskiego inny Victora Turnera, który mówił o pielgrzymowaniu i miejscu świętym jakoś się takim miejscu zwracania się, gdzie zawieszone są wszelkie hierarchie, gdzie właśnie każdy jest sobie Brad Terry znika jakiś podział odmówił wprost, że znika struktura społeczna na pojawia się doświadczenie takie łączące ludzi łącząca ludzi i sacrum na 1 trenerów ski paradygmat mylnym bardzo mocny w antropologii w kat w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku nie został skomplikowanego i zaczęli rzeczywiście dalej antropolodzy drażni drążyć temat i opowiadać, że no właśnie o kraj fajnie jest komunikat, ale do komunii czas wspólnota też kogoś wyklucza on jest braterstwo jest zawieszenie hierarchii czasowe jej zawieszeniem takiej struktury społecznej, ale jakaś jedność, ale bardzo często ma też służy właśnie ciało jednak w budowaniu hierarchii umacnianiu hierarchii szczytem powrót potem do codzienności też wiąże się z tym, że wraca się z wyobrażeniem mimo wszystko jakieś hierarchie no właśnie ta Częstochowa może być fantastycznie pokazywane jako miejsca budowania umacniania tej tożsamości, a jednak polsko polsko katolickiej pewnego wariantu historii pewnego wyobrażenia wspólnoty, ale wykluczanie czy na pomijaniu mnie jednak innych dyskursu, który by komplikowały też, że obraz właśnie jasnogórskie śluby narodu tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce obchody, by peregrynacja kopii obrazu matki Boskiej częstochowskiej my to wszystko są takie czynności, które wiążą to miejsce właśnie z umów z narodem to oczywiście ten dyskurs jest szalenie mocny one jednak o Jasnej Górze i kapłani i świeccy, kiedy z nimi rozmawia antropolog będą mówili tak to jest sanktuarium narodowe sanktuarium narodu to jest miejsce, do którego jedzie się w celach religijnych, ale także po to, aby uczyć się o dziejach narodu i to będzie nieustannie wracało z obecną oczywiście również w przestrzeni sanktuarium w tym co tam jest widoczne są pielgrzymi przybywający na Jasną górę może zobaczyć co może tam zrobić mrugnięciem oka pojawienie się nie ścieżki edukacyjnej związanej z najnowszymi dziejami Polski do 3 dotyczy okresu po drugiej wojnie światowej pojawianie się na pełnych takich też wizualnych wyobrażenia choćby pomniki, która łączy on postacie religijne rzeczywiście z historią i pomnik kardynała Wyszyńskiego postać Jana Pawła II, która bardzo mocno wpisana jest stan dyskurs inni na USA kraj niemający też jednak, że jednak polskość, mimo że był to papież w światowym kościoła rzymskokatolickiego w Polsce oczywiście Jan Paweł II jest postrzegany jako tak bohater Narodowy Święty nie tylko kościół rzymskokatolicki, ale bardzo mocno Święty Polski wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM studio w Krakowie dr hab. Anna niedźwiedź z Instytutu etnologii antropologii kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego informacje o studio Radia TOK FM w Krakowie dr hab. Anna niedźwiedź Instytut etnologii antropologii kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawia z przestrzeni symbolicznej sanktuariów katolickich w Polsce właśnie czy są narodowe czy trans narodowych np. mówiliśmy o tym, że wszyscy, którzy modlą do Boga po polsku ich modlitwy jako stąd wydaje się być lepiej słyszalne na a Częstochowa jest takim na jej czy matka Boska częstochowska jest taką najlepszą ze wszystkich matek boskich w przeciwieństwie do tych, którzy czczą obce matki boskie, ale przecież na terenie Polski są inne sanktuaria i Rozmierzy pomiędzy tymi sanktuaria mi też jest jakieś no nie wiem czy współzawodnictwo jest dobrym słowem, ale Licheń licha wzięły w nich na ten przykład, a ja myślę, że współzawodnictwo jest dobrym słowem miana napisałam taki tekst w języku angielskim, gdzie dokładnie używam tego słowa computing sekret rejsy z współzawodnictwa c konkurujące ze sobą nowe miejsca święte w tym tekście rzeczywiście opisuje przykład Polski współczesnej Polski pomiędzy w okresie po 1989 roku nikt tak i swego rodzaju konkurowania pomiędzy przestrzenią świętą salę związaną z sanktuarium na Jasnej Górze, a inni tak lub inne nowszą przestrzenią przestrzenią sanktuarium w Licheniu właśnie konkurowania o ile by takie narodowe pierwszeństwo w mur jeszcze zanim dojdziemy do tej tego konkurowania jeszcze warto może komentarzy do pana wstępu dodać, że my też słuchaczem może nie pomyśleli, że idziemy takim bardzo upraszczając dyskursem maleje tak oczywiście coś tutaj upraszcza my mówiąc mówiąc w radiu i mówimy o pewnym stereotypie o pewnym wyobrażeniu o pewnym, ale nic się właśnie tym wyobrażeniem związanym z za nim tożsamością narodową polską i powiązanie tej tożsamości z tożsamością religijną czy tak z tym z tym ta jednak mitem Polaka Polak katolik, który powstał dość konkretnych okolicznościach historycznych funkcjonuje cały czas nie jest obecnie bardzo mocno jest bardzo nośne wystarczy spojrzeć na inne współczesne życie polityczne oraz, żeby zobaczyć jak bardzo nośny jest ten symbol wyobrażenie no ale z drugiej strony oczywiście też jest kwestionowany jest podważany nuta doświadczenia, a Polaków mieszkających w Polsce, ale też migrujących jeżdżących po całym świecie po osiemdziesiątym dziewiątym roku to jest naprawdę bardzo mocno zmieniające się społeczeństwo i coraz bardziej różnorodne role też, że tak naprawdę kwestionują właśnie jak Betacom dominację tego nie tego mitu, więc warto o tym, pamiętać, że to jest 1 z nurtów jedno z wyobrażeń mocno utrwalone, ale nie jest też prawdą, że ona nie jest kwestionowany nie nie są mu zadawane pytania nie pojawiają się nowe nurty i t d. natomiast rzeczywiście wrócimy teraz do sanktuarium Narodowego co to oznacza sanktuarium narodowe na w wypadku Polski faktycznie mówimy o tym, kontekście katolickim mnie rzecz o wyznanie o kościół na jej uderza powinna być miejsca, która jest miejscem sakralnym miejscem związanym z konkretną religią z konkretnym bez wyznaniem z obrazem akurat w Polskim wypadku też wizerunek i wypadku Lichenia w wypadku Jasnej góry wizerunek matki Boskiej komedii potężnej patronki na nim mowa o tym, że to ma być takie miejsca, w którym jakby w jak w soczewce marzy nam przejrzeć się w historii w przeszłości myślę, że ta kwestia historii jest tutaj bardzo ważna i wyobrażenia przeszłości nie od dziś badacze mówią o tym, że właśnie tożsamość buduje się na pewnym koncepcie inny przeszłości, że wspólnoty wyobrażają sobie siebie właśnie poprzez odwołania do przeszłości wybieranie tych elementów przeszłości tworzenia opowieści o przeszłości na jej, jakby budowania siebie w teraźniejszości w tym, że w tym, że w stosunku trojga Częstochowa niewątpliwie wbijali Hani na łeb w imię Ania zna jednak też dzieje Częstochowy historia Częstochowy starzeje Częstochowa jest stara jasna Góra jest Starym sanktuarium wywodzącym się z 1300 osiemdziesiątego drugiego 1300 osiemdziesiątego czwartego roku możemy tutaj konkretnie wskazać dokumenty historyczne jest szalenie ważne to wyszło choćby z moich badaniach etnograficznych jeszcze w okolicach roku 2000 prowadziłam takie badania dotyczące kultu matki Boskiej częstochowskiej to był moment, kiedy Licheń stawał się bardzo ważne sanktuarium to był moment, kiedy zbierano już te ostatnie datki na budowę wielkiej bazyliki lada moment sztama z bazylikę miała być konsekrowana pojawił się już ten olbrzymi 76 hektarowy teren zagospodarowany przez sanktuarium w Licheniu w innej ludzie w rzeczywiście w tym czasie w czasie, kiedy ja prowadziłam badania nad kultem matki Boskiej częstochowskiej nierzadko zdarzała się taka sytuacja, że ktoś zaczynał na głos tak mówić no tak no tak no i jasna Góra jest takim naszym najważniejszym sanktuarium Narodowym no ale w Korczewie pani na ten Licheń i niektórzy mówili dojechanie z Narodowym sanktuarium jednak bardziej, że ktoś był właśnie świeżo na takiej pielgrzymce do Lichenia opowiadał, jakie tam widział mnie stacje 666 wagonów dla gros my te właśnie w kaplice poświęcone dokładnie dedykowane wydarzeniom związanym z takim bardzo mitologiczne obrazy dziejów narodowych rynek obawiał się do pytania czasem właśnie takiej refleksji w czasie rozmowy też wojna tak no tak, ale ten mechanizm jednak jak tak patrzymy na wszystko tam nowe dno są ciekawi co mówią o historii wszystko takie nowe co jesteś atrakcjom, ale Lichenia bardzo wielu rozmówców, którzy jeżdżą do licha miała się mówi o tym, że ich jest ciekawy, bo jest nowy stosunkowo i że bardzo dużo rzeczy tam coraz to, żeby na użyję tego słowa nowe rynki nowe atrakcje się pojawiają to jest intrygująca rzeczywiście w czasie tekst w Licheniu i odpowiadali, że tak no ale jednak zabytki dostaną na Jasnej Górze w te oryginalne zabytki ta historia i no to kto o odwołanie do historii tutaj było szalenie istotne gdzieś tam w, analizując sery i przestrzegł i narracje, które funkcjonują równolegle z dnia dziecka Rowana przestrzeń sanktuariów mnie sięgnęłam do takiej narracji pojawiających się oficjalnie na temat sanktuarium licheńskiego tu warto dodać, bo też niewiara słuchacze się orientują w sanktuarium w Licheniu można powiedzieć, że ma swoje początki w wieku dziewiętnastym, ale jednak jako sanktuarium bardzo lokalne i gdzie pojawia się historia i objawieniach matki Boskiej, ale przede wszystkim historia o niedużym obrazku matki Boskiej nazywanej dziś właśnie matką boską chińską i w połowie dziewiętnastego wieku ten obrazek znajduje się w parafialnym kościele świętej Doroty mniej zaczyna być uznawany za wizerunek cudowny, ale jest to sanktuarium cały czas bardzo lokalne rzeczywiście bardzo lokalne i w zasadzie do lat sześćdziesiątych wieku dwudziestego lokalnym pozostaje nie tak wzrok sześćdziesiąty siódmy 1000 Miglia zajęły siódme tak Rostowskiego jak ważna dla Lotos tak napoleońskiego tutaj w tych legendach, ale tez pytanie najlepiej legendy były naprawdę znane i popularna bardzo mocno wśród ludności w dziewiętnastym wieku na ile taki kanon legendarny został ustanowiony jednak spisane w 1967 roku uroczyście opiera się na przekazach ustnych, ale w 1967 roku przy okazji tych obchodów 31006 . roku 1000 lecia chrztu Polski funk kościół kaszel jeśli tak w kościół katolicki w Polsce naliczyła obchodzonego przez Polski w Chinach przez kościół kościół katolicki w Polsce miał taki program koronacji rozmaitych wizerunków uznawane właśnie za święta to oczywiście w tym całym kontekście sytuacji po dziesiątego na razie należy to mniej więcej taki to był program i m. in . matka Boska chińska sieć zakwalifikowała, żebyś mogła zakwalifikować trzeba było spisać baśniowe legendy tradycje ustne Night m. in. pojawia się wątek wojenny napoleońskich no i objawień, zanim pojawił się wizerunek objawieniu właśnie takiej pani, która nas została uznana za matkę boską żołnierzowi, który nie był ranny pod Lipskiem, a które pochodzić z Lichenia nie umiał odnaleźć ten obrazek potem po wielu latach i właśnie do Lichenia przynieść, ale i w tej opowieści doczekały się powierzono jury w horrorze Lance tak po, ale w podzięce za ocalenie wybiera się do ciężarówek wolno, że zdolny rozrywkowa swój początek tak idzie na Jasną górę szuka cały czas tego obrazka, bo pojawiały się w po po owej bitwie, kiedy nie z rany pojawiam się ta postać postać, mówi że masz znaleźć mój wizerunek i marsz uczynić ten wizerunek znanym mają biegaczek znaleźć nie może wyzdrowiał oczywiście, ale nie może znaleźć tego wizerunku w końcu idzie idziemy pieszo na Jasną górę modlić się przed obrazem oczywiście matki Boskiej częstochowskiej już wracając z Jasnej góry to niebyła także po drodze wracał z Jasnej góry nagle sobie idzie i widzi kapliczka przy kapliczce ludzi modlących się przydrożna kapliczka wchodzi do tej kapliczki Bach widzi to jest właśnie ta matka Boska i zabiera ten wizerunek, którzy nie wiem jak go zabieracie pokojowo czynny opór czy po prostu zabiera ich zanosić do mizernego do Lichenia, ale trzyma go w domu o pokryciu i potem znowu muszę jeszcze raz z notami zachorować żeby, żeby ten wizerunek no i przenieść powiesić na na drzewie to strasznie zawikłane ta legenda ale, ale rzeczywiście ten wątek przywołujące wojny napoleońskie przywołujący też to źródło Jasną górę jest tutaj intrygujące tak czy siak mamy lokalne sanktuarium lokalne sanktuarium, którego kariera tak naprawdę zaczyna się rzeczywiście w tych latach sześćdziesiątych UB wieku dwudziestego oni i tak naprawdę lata 70890 ta powstaje idea sanktuarium w ich ani jako sanktuarium Narodowego nowym bym powiedział teoretykiem niszczę zachowano środową odwołuje do Napoleona walczy też do tak myśli niepodległościowej od tych nadziei wiązano z Apollonem, ale też, jeżeli chodzi o z o samo terytorium Tomasz Wołosz dobiły do początków państwa polskiego Wielkopolska i t d. tak no to jak w momencie, gdy zaczęłam przeglądać te narracja, która od lat siedemdziesiątych potem bardzo mocno lata osiemdziesiąte dziewięćdziesiąte aż po dziś dzień pojawiają się w stosunku do Lichenia to znajdziemy też cena zwarły nazwałam historią rozszerzoną, a w skoro historia Lichenia jako sanktuarium dom nie jest zbyt zapozna zabito w sanktuarium mogło funkcjonować jako sanktuarium o charakterze Narodowym to rzeczywiście Ernst została stworzona narracja, umieszczając za to sanktuarium mówi dużo szerszej perspektywie w i 1 z takich przykładów przewodników, a teraz mogę zacytować mam przed sobą jestem mną szalenie taki symboliczny mitologii żyjące język bardzo patetyczne innym nakaz rozpoczyna się historia Lichenia w miejsce tu cytat tam, gdzie zaczęła się Polska w wielkie równiny pola żyznej piaszczystej kraj obraz Lichenia zostaje tutaj wpisany w ogóle ze to wyobrażenie o przeszłości co ciekawe prehistoria cytuje znowuż tafle polodowcowych jezior rozległe łąki i głębokie lasy przed wiekami tutaj zaczęła się Polska PL teraz już będzie opowieścią o przyjęciu chrztu przed 1000 lat tu najpier w zabłysło światło Ewangelii Tusk bito w tę polską ziemię krzyż zbawienia tłum nasi prawicowi jak usłyszeli słodkie imię Bożej matki Maria i pokochali ją całym gorącym Słowiańskim polskim sercem to jest koniec cytatu, ale rzeczywiście to wyobrażenie tej historii poszerzonej, że nie daje lokalizacja, że to jest w centrum Polski, że jest niedaleko do Gniezna niedaleko do Poznania, że to jest kolebka tutaj mowa jest ręcznie tylko polskie, ale i Słowiańskiej religijności maryjnej tak na rzeczy w Licheniu bardzo mocno podkreślane ich wpisywane w ton przestrzeń sanktuarium, gdzie można iść różnymi ścieżkami, że to nie jest takie sacrum umieszczona w 1 miejscu ciekawym powiedział tam jest sacrum rozproszone ludzie pytani n p . w Licheniu o to co jest najważniejszym punktem punktem takim świętym świętych w tej przestrzeni jak powiadam dziś 76 ha mają problem nie o różne odpowiedzi tutaj się pojawią nie ma 1 Świętego świętych, owszem, pojawia się wizerunek matki Boskiej Licheńskiej, ale nie jest tak wiele kopii tego wizerunku na terenie sanktuarium, że dno już też ludziom się mylić i jak gdyby gdzieś tak najważniejszy wizerunek jest na taras jest w bazylice, więc trochę to łatwiej może, ale inni, ale pojawia się on mógł go tam jako takie miejsce ważne przywoływany nadzieje z las GROM Gliński jako miejsca objawień matki Boskiej no i t d. i t d. jest to też, jakby koncepcja tego sanktuarium jest jak niektórzy mówią nasze takie sacrum rozproszone oddaje też takie współczesne sposoby doświadczania przestrzeni w inną wrócimy krain, a on do Lichenia tak jest do innych miejsc po informacjach Radia TOK FM dr hab. Anna niedźwiedź studio w Krakowie informacje o 1140 wracamy po informacji w głowę w kiedyś klasztor dom na południe za 150 m narodzie prosto na konińską kontynuuj wzdłuż i chińskie należy pierwszy zjazd na drogę wojewódzką 266 tak rozpoczyna się droga o długości 366 km sanktuarium matki Boskiej Licheńskiej do Łagiewnik nów, który od Łagiewnik Łagiewnik, ale przez Częstochowę krakowskich targach mogę można też przez Łódź, ale ja wygram to AZS Częstochowa Caelum jest krótsza, chociaż może się jedzie 5 godzin 7 minut w sens tych nowszy takim bardzo słuszny szlak tak po jedynych odważnych współczesnych sanktuariach katolickich w Polsce tak jest, czyli władze Nigerii oraz krajowa izba uznała Łagiewniki tak, ale w Łagiewnikach cały czas robię badania przyznaje to jest takie laboratorium miejsca Świętego młodzież wyniki krakowskiemu, czyli dzielnica Krakowa Przedmieścia Krakowa najważniejsze centrum pielgrzymkowe w Krakowie obecnie możemy tak powiedzieć dla antropologa raj dla antropologa religii w rzeczywiście bomb i obserwować mogę, a w zasadzie tworzenie sanktuarium od podstaw, bo mamy jednak do czynienia z sanktuarium powstałym w tym okresie po zmianach w Polsce całkowicie można powiedzieć Okaj Łagiewniki Boże miłosierdzie ma jakieś zakorzenienie wcześniejsza, ale jednak budowa wielkiej bazyliki nowego kompleksu renta jest stan ten okres jednak lat dziewięćdziesiątych 2000 rok i potem na nowe sanktuarium kompletnie nowa centrum Jana Pawła II znowu 2 obok siebie, tworząc kompleksy, ale nos usta słowo konkurencja tutaj jej powiem tak narzuca się w UE tak i antropologicznym, ale też to wychodzi w rozmowach z ludźmi, którzy te obydwa sanktuaria nawiedzają przychodzą do nich z ludźmi, którzy mieszkają w okolicy, którzy też obserwują przemianę swojego sąsiedztwa najbliższego meczu powiedzieć, że taki wielki kompleks religijny bardzo zmienia to ta okolica najbliższą mi oczywiście wpływa też na życie mieszkańców minimalna ani też te rozmowy z nimi obserwowanie ich reakcji współuczestnictwo z nimi w różnych w różnych wydarzeniach są nam po prostu fantastyczny moment dla antropologa właśnie na oferowanie też takich zmian, w którym powiedziała w stosunku do do przestrzeni świętej ale aby nowego pomysłu na przestrzeń świętą w nietypowej sytuacji nośnych jest nowy pomysł, jaka i jak ze sobą legitymację do tego, żeby powiedzieć to tu też jest miejsce resetu próbie trzecie serce w Rajczy soli to jest także Edmund z 1 strony ja zdecydowanie i to ta jednak podtrzymuję, choć się bać się to zmienia w ten ostatni rok zresztą mocno zmienia to sytuacja Łagiewnik i fakt tak bieżąca sytuacja polityczna w Polsce, która włącza przestrzenie sanktuariów przestrzeń obydwu sanktuarium Łagiewnikach bardzo mocno tutaj też się pojawia no ale jednak wydaje się, że te sanktuaria Song możemy je nazwać swego rodzaju takimi nowymi nową przestrzenią świętą na nowe czasy Annę, która jest jednak mimo wszystko trochę przekraczająca te narodowe dyskursem Katolicko-Narodowy ja jednak używam tego określenia, które mówi o trans narodowości, zwłaszcza sanktuarium Miłosierdzia Bożego ono wydaje mi się było takim pierwszym sanktuarium katolickim w Polsce, a w Polsce po komunistycznej, która innym wyszło poza dyskurs czysto narodowe i tak tu pojawia się oczywiście idea Jana z bardzo mocno oczywiście obecna promowana przez opiekunki tego sanktuarium idea światowego centrum miasta tak tak ta nazwa funkcjonuje światowe centrum Miłosierdzia, ale taka idea pokazująca religie chrześcijaństwo, czyli centrum świata to ostatnio właśnie z 1 strony gra może tak możemy tak mówić, ale z drugiej strony jest próba takiego wyjścia poza ten dyskurs Narodowy pokazania pewnych uniwersalnych wartości radnym podział takich ogólną ludzkich to jest obecnej to naprawdę trzeba trzeba na jakimś tam poziomie przyznać się przyznać się Łagiewnik com silny, że miłosierdzie Boże po prostu to jest bardzo taki prosty przekaz to też wychodzi jednak w rozmowach z ludźmi, którzy na rozmaity sposób to przestrzeń odbierają jednak bardzo wiele innych osób, z którymi rozmawiałam z działaczy moi studenci inna mówi o VAT wynika, że taki sposób uzupełnienia przywołujący dyskursów narodowa polskiego mamy też SM różnorakie kaplice tak, ale włoską niemiecką słowacką o będzie jednak o grach skoro katolickiej tego jak dalej, a rynek ukraiński naród ukraińską czy też pojednania chorego tak powieleniem polsko-ukraińskiego, ale kaplica jest, że brakowało katolicka jest tam ikonostas mnie też coś na co przyznaje Szkot polscy katolicy zwracają uwagę oni dostrzegają oni mówią że, że także to też jest miejsce, gdzie nie słyszą inne języki niż język Polski słyszą je w kościele, bo o, zwłaszcza siostry w bardzo mocno dbają o to, żeby takie modlitwę tłum koronka do Bożego Miłosierdzia były odnawiane w różnych językach nam się pojawiam się taka ściana, na której to wezwanie Jezu ufam tobie jest zapisywany w różnych językach drużyn Alfa beta i t d . tak dalej mnie to oczywiście bardzo mocno grało też w czasie światowych dni młodzieży rakiecie na te tłumy faktycznie na ludzi z całego świata inne różnych kolorach skóry z bardzo różnych kultur inną faktycznie Łagiewniki Borek z takich ważnych ważnych miejsc w niebiosa zarys świata w Moskwie zajmie się katolicyzmie łagiewnickim mówi też nie mówiła, że trudno, więc powiem tak chorują trochę się komplikuje bacząc na ostatnie 2 lata miesiąca mamy bowiem tak faktycznie był pojawił się Tarnów to sformułowanie katolicyzm Łagiewnicki on był mocno obecny w mediach podział lansowanych, ale takie w okolicach 2000 ósmego 2 tysiące 2009 roku i był taki dyskurs, że jest kościół Łagiewnicki jest kościół toruński, że dzwonek, by różne nurty katolicyzmu w Polsce trafi też odpowiadał podziałowi politycznemu tak w Żdżarach kontra Platforma Android czworga oczywiście naj można było obserwować tym, którzy politycy widziała pojawiali się publicznie jak były na miasto się też oczywiście skomplikowało dziś jest najbardziej Łagiewniki sam trening gościom i 8 polityków prawa i sprawiedliwości tak daliśmy się z Luizą wały w razie tak powiedzieć natomiast powiem tak robiłam kiedyś robiłam badania na siłę w Łagiewnikach w 20132014 roku takie intensywniejsze ona polegały faktycznie lalki i długich rozmowach z ludźmi w Łagiewnikach na terenie sanktuarium jest dużo zieleni tak dalej mnie i byliśmy zdumieni, że wówczas Mie tek czekaliśmy czy ktoś w czasie rozmowy urzędniczka tego sformułowania, jeżeli nie używał zapytaliśmy go czy kojarzy takie sformułowanie jak w katolicyzm Łagiewnicki muszą wiedzieć, że prawie było to sformułowanie nieznana w wśród osób, które były jako inna jednak pielgrzymi przede wszystkim nie autochtoni tylko ministra na giełdach i napływowa, ale też Helm wielu krakowian, a krakowianie też pielgrzymują do Łagiewnik darzy ich tam spotykaliśmy są osoby, które z nowej Huty np. chodzą na nogach po miesiącu albo tak tak znam też w czasie badań teraz już w późniejszych no wyszło mi takie rzeczy szkody osobie, która na nogach wędruje w nocy z Wieliczki spod Krakowa do Łagiewnik, żeby tam przybyć świecie, więc jest dużo takiej w religijności w Łagiewnikach właśnie ja bym jednak trochę inne niż ta narodowa związanej z indywidualnej jazdy indywidualnej duchowości rozwijania swojego własnego Legia przeżycia duchowego to szalenie jednak mocno nam wyszło w czasie badań w Łagiewnikach to tylko 13 km jednoczy, ale ta czwórka wyrusza na radnych oraz zeznań przez Sadową do 13 LO można otrzymać można nasz statek może sobie różnie ułożyć tę trasę niektórzy się specjalnie sobie układają przez jakiś bardziej zielone tereny albo przez jeszcze inne zaś żonę w razie może być przez Bieżanów całkiem całkiem nieźle Górki są, więc wtedy jest jeszcze dodatkowa patent albo albo przez Barbórka przez Barycz Malec i ktoś gorzej, bo to też kapela nagrywa dokładnie w, więc wspólna, ale winni tak, gdzie można tu skończyliśmy z Łagiewnik ani wrażenie, że katolicyzm Łagiewnicki gdzieś załamał się wrażenie na róg gospodarze mają tata Królak ogłoszenie Chrystusa panem królem dokonało się w Łagiewnikach oczywiście cała dyskusja co co ten akt oznaczał i t d . ale mnie jednak w potocznym takim odbiorze był to mocno upolityczniony akt i ich bardzo jednak idące w kierunku tego Narodowego katolicyzmu to jednak miał miejsce w Łagiewnikach, więc myślę, że żal, że kasztan dyskurs w Łagiewnikach jest po prostu polifonicznej to też antropologia takie ulubione myślenia antropologiczne o przestrzeni też przestrzeni świętej test taki, że właśnie to są nowsze niema 1 przestrzeni ona jest przestrzeń z Polmosu powoli amorficzne i polifoniczna i różne grupy n p . używają tej przestrzeni odmiennie gminne i na rozmaity sposób, więc również Łagiewniki zarząd właśnie takim też, że zacytuję, jakie antropologiczny pomysł naczyniem, do którego ci, którzy przychodzą wylewają, jakby film w swoje pragnienia swoje wyobrażenia swój pomysł na tę przestrzeń i tak ją współtworzą właśnie poprzez swoje wyobrażenia też poprzez swoje czynności to, że gdzieś i dom tak nie inaczej się modlą, ale wciąż mają co ma pani wrażenie, że pomimo tego, że katolicyzm toruński wygrał z katolicyzmem na razie laickim to pu ławy i są bardziej czy może w ogóle trans narodowych w porównaniu z narodową Częstochową i Narodowym liczeniem zdecydowanie tak mienie to jest też odbiór osób, które przybywają osoby z zagranicy nie nie Polaków jednak ta ekskluzywność Lichenia w zasadzie bardzo utrudnia wsi trudno przekłada na dla dla pielgrzymów spoza Polski test jest też jednak egzotyka dla kogoś spoza Polski na lodzie nie wiedząc o kurczaki zabory jakieś nim tato net nieznajomość tych szczegółów meandrów polskiej historii naszych wyobrażeń innym bardzo utrudniała już pomijam kwestię estetyki Hania to samo jest z Częstochową, mimo że Częstochowa też miała taki moment dolny w okolice, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej tam było kilku takich paulinów, którzy bardzo mocno podkreślali, że czas stała do sanktuarium Europejski niepolskie, że to jest jakby właśnie taka sieć sanktuariów Europejskiej, która zawsze od wieków łączyła ludzi z różnych stron tego kontynentu żart Częstochowa jest też czymś takim pomiędzy wschodnią Europą i wschodnią duchowością myślę tu prawosławiem i ikona matki Boskiej mająca swoje korzenie ma się to słowo ikona było podkreślane w odniesieniu do obrazu matki Boskiej ich korzenie bizantyjskie hymny tego wizerunku metod Częstochowa też tak była przedstawiana jest nadal jest hermetyczna ja pamiętam taki film dokumentalny w holenderskiej reżyserki wnuczki van brak kar feministki działaczki feministyczne Jana Wróbla taki fantastyczny film Ave Maria dedykowany postaci matki Boskiej w niego nie takiej fascynował zafascynował się postacią Maryi jako takiej potężnej kobiecej figury mitologicznej i m. in . jest tam fragment dotyczący Częstochowy Jonasa pokazuje sekwencja taką bardzo rozbudowaną sekwencję nabożeństwa sierpniowego na Błoniach jasnogórskich przyjmowanie komunii przez pielgrzymów i wyczyszczono tłumy tam są tysiące ludzi i daje niesamowicie poruszające komentarze no mnie bardzo poruszył mnie widziana, mówi że dla osoby, która nie zna tego religijnego rytuału, która nie jest katolikiem, kiedy widzi właśnie ten tłumi w zasadzie ono też takie uniesienie religijne narodowe to osoba czuje z 1 strony chęć przyłączenia się do tego niezwykłego rytuału, a z drugiej strony tak wie, że jest obok i że do niego nie należy czuję wręcz Long, a i tak częstować cały czas szalenie jednak nieprawda narodowa Polska nawet chodniki są mają taki dyskurs z Radomia mówi uniwersalny dużo bardziej uniwersalne bardzo proste jesteś słaby grzeszny, ale jest Miłosierdzia to to jednak jest inny rodzaj i przekazał wokół czegoś innego to Łagiewniki są z utworzonej to bardzo mocno rzeczywiście Gminny zaczyna funkcjonować ani nieprzypadkowa akurat kult Bożego Miłosierdzia właśnie w tej formie jakoś tam wyrastającej z 0 propozycji siostry Faustyny jest znany na różnych kontynentach i bardzo się mocno rozwija więc, więc myślę, że coś tutaj bardzo intrygującego siedzieli, w czym wydaje się, że to sanktuarium na trójce jest niezagrożona przystający splotem idealnych do Korony rusza właśnie w Toruniu wspomniany czy też może raczej nie odnaleziono po zakończonej w Warszawie wybrano na rekonstrukcji wnętrzem to powiem tak, by religia jest dynamiczna religia społeczeństwo kultura w gminie nie lubię się bawić w proroka przymusza powiedzieli dość rzadko kiedy sprawdza w takich nauka jak właśnie nauki społeczne humanistyczne wszystko się wszystko się może zdarzyć mu, ale też no powiedzmy nasycenie ów sanktuariami też jest już bardzo wysokie, więc jak powielanie nigdy z kursów powielanie symboli też którymś momencie nawet nie będzie nie będzie działać oczywiście Warszawa jest ciekawa intrygująca Toruń Toruń jest intrygujący, a co się będzie dalej działo to zobaczymy, że zupełnie coś innego w, czyli 2 sanktuaria narodowe kontra jedno 3 narodowe no też skomplikowane, bo ja powiem notuje z celem jest też nowy był komplikacją jest do sanktuarium Bożego Miłosierdzia centrum Jana Pawła obok olbrzymia drugie sanktuarium inną zobaczymy jak tutaj się będą układały ta przewaga jest dychotomia ta chwila jest wiele, że tak ludzie różnie mówią o tych od tych relacjach niektórzy mówią, że szczęście to jakby ma uzasadnienie na wódkę Jan Paweł II się przyczynił do ogólnego rozwoju sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby też przywrócenia znaczek uzyskania przez ten kult rangi kultu rozpoznawalne go jako dopuszczalny przez przez kościół rzymskokatolicki tak dalej tak dalej na raz drugiej strony mowa jest zatem, że no właśnie Jan Paweł II to by się nie cieszył może z takiego sanktuarium bogatego to się pojawia ba bardzo wielu w bardzo wielu naszych naszych wywiadach z innych krain zobaczymy w tym jak to się dalej potoczy myślę, że na każdego papieża, który by się nie cieszy można znaleźć Orbisu hotel, by się cieszyli, więc także itp Oliwa nieco inaczej wytknął, że nieważne dr hab. Anna niedźwiedź Instytut etnologii antropologii kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego była państwem moim gościem ze studia Radia TOK FM w Krakowie bardzo dziękuję panie doktorze dziękuję zapraszam do obserwowania przestrzeni wizualnej sanktuarium to dużo mówi o społeczeństwie ten powiedział zawsze jest to ciekawe też dziękuję serdecznie informacje Radia TOK FM już za 30 sekund o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a zrealizował Adam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA