REKLAMA

Reforma oświaty: komu liceum, komu podstawówka?

Godziny Szczytu
Data emisji:
2017-02-07 17:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
i pół minuty po siedemnastej Bartosz Dąbrowski dzień dobry oczywiście w programie referendum w sprawie metropolii warszawskiej czy rada miasta miała próbuje ogłosić raz na jakiej zasadzie będzie ono mogło ewentualnie się odbyć już za chwilę więcej o tej prawniczej zagadce w tej części programu także ma słupkach wkopanych na Śląsku po zdarzeniach, jakie niektórzy górniczy związkowcy odebrali jako próbę szantażu w naszym magazynie dziś także po raz kolejny reformy Rozwiń » oświaty jest poziom szkoły w dużym mieście oraz spojrzenie na planowane zmiany z perspektywy niedużej miejscowości tam likwidacja gimnazjum może zmusić rodziców dzieci do naprawdę dalekich dojazdów rząd ciekawe pytanie w gorącym politycznym sporze, ale też może zarazem precedens, do którego będzie można się przez kolejne lata odnosić pytanie brzmi czy czeka nas spór prawników warszawskie referendum jeśli zaplanowane na 26 marca referendum, w którym mieszkańcy Warszawy odpowiedzą na pytanie czy są za zmianą granic miasta przez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin zablokuje wojewoda sprawą zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny wojewoda głos w tej sprawie zabierze jutro więcej Przemysław Pozowski po przyjęciu uchwałą referendum przez warszawskich radnych teraz piłeczka jest po stronie wojewody mazowieckiego, który może zablokować inicjatywę mówi prof. Marek Chmaj z uniwersytetu SWPS rada miasta stołecznego Warszawy mogła takie referendum zarządzić my oczywiście teraz wszystko zależy od wojewody, bo wojewoda może rozstrzygnięciem nadzorczym to zamierzenia rady miasta stołecznego uchylić i wtedy radzie miasta będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego zasadnicze pytanie brzmi czy rada miasta mogła zarządzić takie referendum zdaniem prof. Chmaja mogła skoro rada ministrów ustala w drodze rozporządzenia granice, a o dokonanie zmian może to rady ministrów wrócić zainteresowana rada gminy to tutaj wykorzystano ich sposób materialistyczny przepis rada miasta stołecznego Warszawy pyta mieszkańców o granice miasta stołecznego w zamierzeniu hipotetycznym, że rada może wystąpić do rady ministrów zmiany takich granic, a zatem tak, skracając już z prawniczego na nasze pytanie zostało sformułowane w taki sposób, aby dało się obronić przed sądem administracyjnym Bartosz Milczarczyk z urzędu miasta także uważa, że niema podsta w, by kwestionować zarządzenia referendum w naszej ocenie ta ta uchwała została sporządzona w sposób zgodny z przepisami i też nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, aby to referendum miało się nie być wszelkie działania podejmowane wczoraj przez radę miasta dotyczące właśnie kwestii związanych z ogłoszeniem referendum są zgodne z literą prawa na przeprowadzenie referendum zdaniem przedstawiciela urzędu wpływu nie będzie mieć też ewentualna decyzja Sejmu o przyjęciu projektu ustawy oczywiście, że może się odbyć się absolutnie powinno się odbyć bez względu NATO 3 ten projekt fatalny projekt został przedstawiony zostanie przyjęte przez Sejm czy nie na wprost spływają głosy pojawiają się głosy w sejmie, że ten projekt nie będzie na razie poddany pracom Sejmu liczymy na to, że parlamentarzyści poczekają z procedowaniem tego projektu ustawy do czasu aż mieszkańcy Warszawy i innych gmin, które w, których dotyczy ten projekt zdążą się wypowiedzieć w referendach referendum nie będzie jednak wiążące podkreśla prof. Chmaj i takie referendum ma charakter konsultacyjny to znaczy, że jego wyniki nie są wiążące takie referendum tylko wskazuje decydenta owi w tym przypadku Sejmowi, jaki jest nastawienie mieszkańców Warszawy nie będzie też z formalnego punktu widzenia istotne ilu mieszkańców weźmie w referendum udział wynikiem referendum są wiążące hipotetyczne wiążące, jeżeli weźmie udział w głosowaniu minimum 30 % uprawnionych na, ale skoro to jest referendum konsultacyjne to frekwencja nie ma większego znaczenia przedstawiamy tylko włącznie ile osób wzięło w udział w referendum i jako oddano głosy bez względu na frekwencję Warszawa musi się do referendum przygotować do 1 marca zgodnie z harmonogramem opisanym w ustawie rada miasta stołecznego Warszawy może powinna powołać miejską komisję ds. referendum wg stanu na 30 grudnia 2016 roku do uprawnionych do głosowania właśnie w rejestrze wyborców w Warszawie jest 1  321  815 osób całościowy koszt takiego referendum to około 3  000 000 zł, a wojewoda głos w sprawie referendum ma zabrać jutro przy czym na swoją decyzję ma 30 dni od czasu przesłania przez miasto uchwały i Przemysław Pozowski TOK FM w magazynie reporterów zmienia temat gęstnieje atmosfera w niektórych miejscach w górnictwie związki zawodowe z katowickiego holdingu węglowego domagają się natychmiastowej wypłaty Czternastek 14 pensji w całości zgodnie z zapowiedziami ministrów energii pozostałe pieniądze mają trafić na ich konta do 3 marca pod warunkiem, że wcześniej zostanie ze stroną społeczną wynegocjowane porozumienie w sprawie fuzji i katowickiego holdingu i polskiej grupy Górniczej związki zawodowe zorganizowały masówki w kopalniach w siedzibie KHW kilku związkowców czeka na wznowienie rozmów z ministrem w ubiegły piątek wszyscy pracownicy dostali pierwszą ratę czternastki to 1000 zł Darek zastępy przedstawiciele resortu energii spotkali się wczoraj ze związkowcami i zarządami KHW i PGG podkreślali, że liczą na to, że do końca lutego uda się osiągnąć porozumienie społeczne związane z fuzją polskiej grupy Górniczej i katowickiego holdingu węglowego minister Krzysztof Tchórzewski uważa, że byłoby korzystniej, by obecny układ zbiorowy pracy w holdingu nie był przeniesione do PGG, a pracownicy KHW byli zatrudniani wynagradzani na zasadach obowiązujących w Polskiej grupie Górniczej niekorzystne byłoby przejść się z poprzednim układem zbiorowym do tego układu zbiorowego szyby potraw będzie działo obowiązują 2 układy zbiorowe, więc to jest trudne przedsięwzięcie nie mamy pieszych rannych końcowych rozwiązań poruszenie zdaniem wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego porozumienie społeczne jest niezbędna, aby sfinalizować rozmowy z instytucjami finansowymi i inwestorami oraz przedstawić szczegóły przedsięwzięcia w Brukseli jest także konieczne, by można było wypłacić górnikom z KHW należnej czternastki powstało pewne takie taki warunek, który został przedłożony został sportowy zobowiązuje się do tego, iż przyspieszyło prace nad porozumieniem, które otrzyma od prezesa zarządu i w przyszłym tygodniu siadamy do stołu, aby rozmowa na podpisanie porozumienia, abyśmy mogli następnie, o czym wspomniał pan minister zrealizować z początkiem marca wypłacenie kolejnej transzy czternastki związki zawodowe tak postawioną sprawę odbierają jako szantaż chcą zasiąść do rozmów, ale już po wypłaceniu pozostałej części Czternastek z całych rozmów wyszło na to, że za te pieniążki oni mają go w zamian oczekują tego, żebyśmy się zrzekli z naszych ulic nowej umowy zbiorowej wieczko Patryk sierpień 80 kopalnia Wieczorek w ubieram pojazd domu do domu ktoś z nas próbuje szantażować tak warunki można stawiać wtedy jak my coś chcemy Szczepan Kasiński wolny związek zawodowy sierpień 80, a nie ja się nas okradły, żeby nam to od lat 20 warunki nie, jeżeli byście n p . teraz otrzymali zapewnienie, że jutro na wasze konto wpływają czternastki na konta wszystkich pracowników do zdecydowali się na to, że dowód porozumienie ma podpisać nową to ratuje firmy każdy wie, że to połączenie jest można palić konieczne tak długo ktoś nas do czegoś próbuje zmusić jak kodeks pracy mówi naczelną wymuszają na nas pewne rzeczy tak rozmawiać nie będziemy ich dzisiaj od dziś do Osówki lecą, żeby ludzie mieli świadomość, jaka obłuda i ja ja, jakie pokrywanie ze strony ministerstwa nie spodziewałem się tego tak szczerze, jakie dalsze decyzje związków zawodowych, bo w tej chwili okupuje część siedziby spółki może teraz można nazwać różnie my czekamy nas na wznowienie negocjacji przez przez ministra w projekt porozumienia związkowcy z KHW otrzymają w najbliższy czwartek w tym dniu na rozmowy zaprasza ich zarząd katowickiego holdingu węglowego negocjacje z ministrem energii planowane są w przyszłym tygodniu oddzielnie będą prowadzone także z przedstawicielami związków z PGG do fuzji obu spółek miałoby dojść pod koniec marca ma być ona ratunkiem dla zagrożonego upadłością holdingu dług KHW wynosi 2 , 5 miliarda złotych z Katowic dary jak za Stępień to Kafar nowy jest to 10  000 000 zł tyle wyniosły wydatki budżetu państwa na bezpłatne leki dla seniorów w ciągu 3 pierwszych miesięcy obowiązywania programu, czyli od września do końca grudnia w tym roku na ten cel przewidziano ponad 560  000 000 zł jest z nami Anna Gmiterek-Zabłocka nie wynika z tego, że seniorzy chętnie z tego korzystają tu tak rzeczywiście tak jest jak podało Ministerstwo Zdrowia w okresie od 1 września do końca grudnia z programu 75 plus skorzystało ponad 1  700  000 osób, które zrealizowały recepty ze specjalnym kodem SMS sporo receptę wypisali lekarze z Lubelszczyzny mówi mi Małgorzata Bartoszek z lubelskiego NFZ to on głównie były to leki, które są stosowane wleczeniu chorób związanych z układem sercowo naczyniowym lub układem oddechowym, czyli były to głównie leki nasercowe i wziewne przypomnę, że te pieniądze to nie są pieniądze Narodowego Funduszu Zdrowia tylko jest to dotacja celowa, na którą fundusz otrzymuje z budżetu państwa, czyli Ministerstwa Zdrowia jeśli chodzi o sposób wystawiania tych recept czy realizację race do tej pory jeszcze kontrolnie prowadziliśmy, ale z naszych obserwacji wynika, że ta receptę, które wystawiają osoby uprawnione wystawiane są w sposób prawidłowy, czyli kontroli recept z lekami dla seniorów na razie na Lubelszczyźnie nie było, ale w tym roku na pewno już będą ja odwiedziłam dom pomocy społecznej imienia Jana Pawła II w Lublinie tutaj seniorów również tych 75 plus jest wielu i korzystają z bezpłatnych leków, choć nie wszyscy mówi Adrianna Brzezińska kierownik zespołu pielęgnacyjnego około 40 % naszych wszystkich mieszkańców korzysta z programu 75 plus wiadomo jest torze tylko lekarz rodzinny może wypisywać leki z tego programu i w zależności oczywiście od jednostek chorobowych i zapytam panią jeszcze o ten początek wprowadzania programu, jakie głosy wtedy, jaki przekaz trafiał do seniorów bardzo się cieszy tak z tego pomysłu wręcz byli przekonani, że te leki będą wszystkie dla nich będą bezpłatne krzyż zniknie zastanawiał, że to będzie część wybranych leków także z chwilą, kiedy program nowsze i wszystko nam się tak górali miło no to szczerze było pewne rozczarowanie ze strony nawet naszych mieszkańców wrzenie TOZ nie są takie prawda w pełni bezpłatna i 1 z pensjonariuszek domu opieki pani Irena korzysta z bezpłatnego leku, ale tylko 1, a reszta preparatów, które bierze nie jest bowiem umieszczona na liście Ministerstwa Zdrowia wiadomo, że z wiekiem chorób przybywa, więc moc i leki z całą w związku z tym potrzebne i kilka coraz to więcej jest ich potrzeb danej bardzo dobrze, że nie jest w takowym program który, chociaż częściowo zmniejsza nasze wydatki na koszty leczenia, ale dobrze byłoby, gdyby tych leków w bezpłatnych było wyjęcie ich na liście jest ich ponad 1000 przypomnijmy zatem jakie są zasady jest to program, który skierowany jest do osób, które w dniu wystawienia recepty ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia drugie kryterium, które musi być spełnione to mianowicie takie, że na recepcie w kodzie uprawnień powinien być wpisany symbol Aes chcieli to oznaczenie wskazuje, że Stolat dla seniora w tym roku na bezpłatne leki rząd przeznaczył ponad 560  000 000 zł ta kwota ma jednak z roku na rok wzrastać w przyszłym roku ma to być prawie 650  000 000, a jeszcze w kolejnym ponad 730  000 000 zł lecę do reformy oświaty rząd firmuje ją hasłem dobra szkoła tymczasem w Szczecinie trwa bój o szkołę rodzice nauczyciele walczą GB gimnazjum nr 7 w Szczecinie w wyniku reformy zostało przekształcone w liceum, do którego nadal będą mogły chodzić dzieci miasto forsuje stworzenie w tym miejscu podstawówki Sebastian Leszczak na prawobrzeżu bardziej od kolejnej podstawówki potrzebny jest trzecie liceum przekonuje lider protestu jednocześnie przewodniczący rady rodziców Paweł kapłanowi Czyż nie wyobrażam sobie takiej sytuacji 12 części miasta mamy problem, bo mamy tylko 2 licea i statystycznym 14 mieszkańców mieszka od tamtej stronie Odry, a licea są tylko 2 i tu mamy 18 kolory stronie, ale chcemy dzieciom dać równy dostęp do szkół średnich Zieloną Górą mówiono, że nie zdobędziemy naboru kojarzy nam, żebyśmy zdobyli, gdyby taka była opcja możliwość tylko zastanawiam się czy możemy wygrać się z prezydentem, który jest całkowicie przeciwne całkowicie udowodniona na każdym kroku, żeby się myli masztem, czego chcemy też zastanawiając się szkoła jest oflagowane nauczyciele na zajęcia przychodzą ubrani na czarno za utworzeniem liceum rodzice zebrali już 5000 podpisów nie wiem co możemy dalej zrobić, żeby zaostrzyć protest, bo nie możemy zrobić nic co będzie kosztem dzieci, bo to są nasze dzieci my walczymy dla dzieciaków, więc nie wyobrażam sobie czy odwoływania zajęć czy jakieś inne rzeczy, które mogły mieć miejsce, bo to będzie pozbawiona sensu odpowiedzialny za oświatę zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska przekonuje, że bardziej w tym miejscu potrzebne będą przedszkole podstawówka, chociaż zapewnia, że jest gotowy do kolejnych rozmów to szkoła nasze gimnazjum nr 7 ze wsią gimnazjum nr 10 również są 2 przykłady tego jak nota reformą oświaty ona powoduje generuje takie napięcia społeczne, bo rzeczywiście nie ma tutaj dobrego rozwiązania ja rozumiem nauczycieli tej szkoły, że chcieliby kontynuować swoją pracą w przyszłości już w formie liceum mają poważne argumenty do tego natomiast ne jest wiele argumentów przemawiających przeciw to jest jednak przepełnienie sąsiedniej podstawówki mając dane demograficzne wiemy, że w Szczecinie już w tej chwili jest za dużo liceów po powstanie kolejnego czy nawet kolejnych 2 innych będzie bardzo ryzykowne będzie skutkowało tym, że mogą inne po 4 lipca w perspektywie lat upadać prezydent Soska przekonuje, że dziś rodzice gimnazjalistów są świetnie zorganizowani, ale jest jeszcze druga strona medalu ja muszę być rzecznikiem rodziców dzieci, które albo są w tej chwili malutkie mają roczek 2 albo nawet jeszcze się nie narodziły, bo one będą szły do szkoły podstawowej za chwilę wcześniej do przedszkola i do żłobka my mówimy o tym, że my potrzebujemy miejsca przedszkolne żłobkowe na prawobrzeżu i 1 z elementów planu jest stworzenie w tym budynku gimnazjum nr 7 przedszkola żłobka tylko wiadomo, że ci rodzice się nie zorganizują nie przyjdą na komisje nie będą mnie nie będą też urządzały jakiegoś protestu, ale my musimy jako władze miasta, by widzieć te wszystkie elementy kolejna próba pojednania kolejna komisja oświaty w sprawie przyszłości gimnazjum nr 7 i jutro o czternastej w sali sesyjnej Szczecina nie poddamy się do samego końca będziemy walczyć, bo wierzymy w miasto Szczecin, żeby była jasność nie możemy sobie pozwolić na to, żeby z powodu 1 wątpliwości upadła cała uchwała o sieci szkół, a zegar tyka na podjęcie uchwał sieci szkół gminy mają czas do końca marca ze Szczecina Sebastian Leciak dziękuję bardzo teraz planowane zmiany w oświacie z punktu widzenia mieszkańców i samorządowców z miejscowości znacząco mniejszy niż Szczecin czy np. Łódź wójt gminy Rusiec w województwie łódzkim nie chce wprowadzać reformy edukacji przygotowanej przez PiS wg niej od września między nimi znacznie się likwidacja gimnazjów i wróci ośmioletnia podstawówka po tych zmianach Rusiec straciłby 1 rocznik wychodzi uczniów, którzy pójdą do szkół średnich teraz gmina dostaje rządowe dofinansowanie na 6 klasy podstawówki i 3 gimnazjum, czyli w sumie na 9 po reformie dostanie dofinansowanie na 1 klasę mniej, bo ona o 8 klas podstawówki, a nie na 9 klas jak do tej pory wójt przekonuje, że po wprowadzeniu zmian dzieci będą musiały dojeżdżać do szkoły na większą odległość od pracy może stracić 10 nauczycieli z wójtem Dariuszem Woźniakiem rozmawia Bartosz Kondziołka, dlaczego pan nie chce wprowadzać reformy edukacji redaktorzy uważam, że reforma edukacji jest najgorszą reformę, jaką miałby w moim życiu pięćdziesięcioletni w życiu przeżyłem dlatego nie będę na terenie gminy Rusiec elementy FOT w tej reformy wprowadzał dezinformacja uzyskałem od dyrektora kuratorium od kuratora w ton na moje działania te nie mają żadnego znaczenia, bo reformą służb oświaty chodzi z ustawy tak, by ustalić co jest czyje do tej czynności będzie pozytywnie do tej reformy są nastawione ciśnienie w dół to i tak dla reformy to nie będzie miał wzrost znaczenia, bo ta reforma wejdzie natomiast ogólnie uważam, że jest to bardzo zła reforma dla dzieci, a wbre w wszystkim samorządowcom z gminy Rusiec mało zależy głównie zależy na dobro dziecka dobrze ale w czym problem, gdy ktoś, mówi że jest, że może za dużo mówi o pieniądzach, ale zaczynał właśnie od pieniędzy tak pierwsze domy 1 z ważnych problemów ze Śląska to jest taki problem, że gmina Rusiec zostanie pozbawiona 1 rocznika w związku z tym w skali 1 roku z około pół 1 000 000 zł gmina Rusiec zostanie okradziona dla gminy są dobro ogromne pieniądze można torebek redaktorzy przewidzi w ten sposób, że jeżeli w ciągu 1 kadencji są to 2  000 000 zlote 2  000 000 wybudował dom nowe przedszkole dla dzieci wyrwy w gminie Rusiec jeszcze jakieś argumenty przeciwko reformie mas masy tych argumentów tym w tej chwili dzieci do gimnazjum do trzeciej klasy gimnazjum są dowożone autobusami praktycznie można powiedzieć, że wyjeżdżają spod domu i dojeżdżają są dowożone do bitwy pod drzwi szkoły w natomiast reforma spowoduje, że w takiej miejscowości jak Dąbrówki Breńskie Aleksandrów dęby wolskie dzieci będą musiały wstawać o godzinie szóstej wyjeżdżać po złym o o tych jedno oto godziny czworga godziny wcześniej 1,52 godziny były później wracać do domu tuż za trzy-cztery godziny straty dlatego dla takich ludzi jak ogromne koszty dla rodziców, więc można powiedzieć, że tutaj tak szybko mówimy o właśnie od innych negatywna w tej reformy ale, gdybyśmy chcieli pół po punkcie wszystko czym innym obszarem jak przy przeanalizować powiedzieć to praktycznie każdy jedno punkt reformy to zły punkt, a wiadomo, że jeśli chodzi o to najgorszą stronę to to, że dzieci zostały zostaną upolitycznione, że kosztem dzieci kosztem jakości kształcenia wygody kształcenia do Dolmedu do dumy z takiego dobrostanu kształcenia kształcenia w obecnej partii obecnie owocuje obecnie w złą wolę rządzących są jedynym utrzymać władzy, czyli co rada gminy Rusiec nie będzie przyjmował uchwały w związku z reformą edukacji tak dokładnie tak redaktorze radni gminy dług rośnie jest właśnie po komisji wspólnej wszystkich radnych w gminie Rusiec, na której zapadła jednoznaczna, że jednoznaczną decyzję, że nawet, jeżeli zgłosi projekt zmiany obwodów szkół to radni tylko ty ty ty moje mojej propozycji nie przyjęło, ale oczywiście forma z rządową jak wójt mówił na samym początku zostanie wprowadzona z wójtem gminy Rusiec Dariuszem Woźniakiem rozmawia Bartosz Kondziołka iście osób od ręki może zatrudnić bydgoska Pesa firma poszukuje pracowników w związku z nowymi kontraktami i projektami badawczymi oddajemy głos Agnieszce wynalazki po niedawnym boomie i na warstwie kontraktu firma nie zwalnia tempa co prawda zamówienie z mniej niż w rekordowych latach 20152016, ale już powoli zaczynają spływać oferty od samorządów w ramach nowej unijnej perspektywy w związku z tym bessa szuka spawaczy monterów i konstruktorów w sumie od ręki może przyjąć ponad 200 osób powiedział dyrektor działu PR firmy Maciej Grześkowiak ten to przede wszystkim dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych Elf 2 nowej generacji elfów, które są też taką bardzo pozytywną sumą naszych doświadczeń będą miały wiele nowinek będą nieco lżejsze będą inaczej zbudowane ciekawszą modułową zabudową w środku Elf dostarczymy na pewno dla kolei śląskich dla Podkarpacia mamy nadzieję, że jeszcze kilka przetargów uda nam się tym pojazdem wygrać to, czego mogą nie słychać w mediach, a co się dzieje tutaj kiedyś przyjdzie do firmy to kwestia realizacji kontraktu do Deutsche Bahn w tej chwili, ale konstrukcyjne są pełne już pierwsze konstrukcje dla kolei niemieckich pojazd jest homologowany ostatnie badania wkrótce mam nadzieję, że do końca roku uzyskamy już pełną homologację na rynek niemiecki współpracujemy w tej sprawie ze spółką córką Deutsche Bahn Deutsche Bahn system technik to jest firma techniczne konstrukcyjne odpowiedzialna za odprowadzanie do końca procesu homologacji jesteśmy przekonani, że ją uzyskamy i pierwsze dostawy w przyszłym roku dla Deutsche Bahn Pesa ma wyprodukować do niemieckiego przewoźnika w sumie 470 pociągów gigantyczna umowa podpisana w 2012 roku jest Warta około miliarda 200  000 000 zł w tym roku ta sama w planach także m. in . nowe innowacyjne projekty dotyczą one metra nowego tramwaju dotyczą kwestii rozwiązań klimatyzacyjnych systemu elektronicznych także lokomotywę rozpoczniemy także mam nadzieję, że już będzie pozwolenie na budowę w marcu-kwietniu rozpoczniemy budowę nowego centrum badań rozwoju, w którym sieć laboratoriów nasi technicy specjaliści mogą mnie wreszcie naprawdę dobre warunki do prasy i przygotowania koń nowych projektów kwestia właśnie innowacji to jest to co mówimy o ucieczce do przodu o tym, że dziś, jeżeli chcemy myśleć o zdobyciu Europy czy rynków zagranicznych po roku 2020 to bez innowacji bez nowych produktów bez nowoczesnych rozwiązań w oparciu o własne projekty własne pomysły tegoż nieudana i wiemy, że musimy to zrobić robimy to ogromne środki w najbliższych latach właśnie innowacje zostaną w pasie przeznaczonym do budynków centrum innowacyjności przyniesie 300 inżynierów i dizajnerów, którzy dziś pracują w bardzo trudnych warunkach, bo wynajętych kontenerach biurowych w centrum zmieni praktycznie wszystko cieszy się Łukasz będzińskiej z działu badań i rozwoju Pesy podstawowa idea, jaka przyświecała stworzeniu tego laboratorium polegała na tym, że wprost oderwać przestrzeń kryzys prowadziło prace badawczo-rozwojowe od tego co się dzieje na bieżąco na słonecznej w realizacji projektów znajdzie się przede wszystkim przestrzenna sieć laboratoriów do tworzenia zupełnie innowacyjnych rozwiązań będzie laboratorium ds. wzornictwa przemysłowego ds. układów sterowania będą systemy informatyczne centrum warte ponad 7 ,51 000 000 zł będzie gotowa do końca roku z Bydgoszczy Agnieszka Pomaska dziękuję bardzo w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów nie było nic o smogu nadrobimy to kolejne zadanie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINY SZCZYTU - MAGAZYN REPORTERÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA