REKLAMA

Opiekunowie osób niepełnosprawnych pozostawieni sami sobie?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-02-08 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tu podgląd itp mówi Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz Rafał Bakalarczyk badaczy polityki społecznej związane z Instytutem polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry czy nowe będziemy rozmawiać o o potrzebach opiekunów osób niepełnosprawnych, ale dorosłych niepełnosprawnych, dlatego że Polski system bardzo wyraźnie rozumiem różnicuje te 2 grupy tak nie jest zgadza się z przyczyn to różnicowanie no na pewno jest o pewnych poziomach Rozwiń » właśnie polega na różnicowaniu UE, a opiekunowie dzieci niepełnosprawnych i opiekunów dorosłych, ale o w odniesieniu do pewnych świadczeń jest to różnicowanie nie ma jednak nie tyle nawet wg wieku, w którym jest osoba, której naturą sprawowana jest opieka ile wg wieku, w którym była ta osoba, gdy ta niepełnosprawność powstała i wysiada absurdalne dla SLD były z czego w ogóle wyniknęła ta różnica, że inaczej traktowani są opiekunowie tych osób, które stały się niepełnosprawne później niż takich, które się urodziły niepełnosprawne do genezy tego tego stanu prawnego z Ol, który właściwie towarzyszy nam do dziś jest tak 3 dni tak problematyczny rannych towarzyszy mu tyle tyle cierpienie w Waszyngtonie jest skandaliczny atak jest nazwa ta teza układy test rok 2012 końcówka 2012 roku, kiedy to jest wiedząc, że ówczesnym rządy wiedzą rządzący wzrost kosztów liczby wypłacanych świadczeń zdecydował się podzielić grupę osób z docentem szerszą kategorię osób będących rezygnujący z pracy zawodowej, by oddać się opiece nad niesamodzielną osobą bliską mi po po podzielona to wtedy na 2 z grubsza 2 grupy Onet opiekunowie osób, które są niepełnosprawne, które są dziećmi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub osobami dorosłymi, ale niepełnosprawnymi od dzieciństwa zachowali dotychczasowe uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, które z czasem w kolejnych latach wzrosła w tej chwili to jest 1400 ponad 1400 zł netto, które dostają opiekunowie, którzy zrezygnowali z pracy żali się trzeba bardzo bardzo ważną podkreślić to też jest zresztą bardzo problematyczne, ponieważ tutaj ustawodawca traktuje ustawodawstwa traktuję to bardzo rygorystycznie zacznie może taki opiekun nawet po z PL napisać 3 Niewiem artykułu przetłumaczyć artykułu skwer zrobić korekty w ryzach zarobkowo bowiem już to jest niespełnienie tego warunku wiedzą też warto podkreślić, że to jest pewien problem z UE natomiast etatach, żeby ta pierwsza grupa pobierająca świadczenie pielęgnacyjne czy uprawniona do niego natomiast oprócz tego jest jeszcze ta druga grupa z list, a która, których przedstawiciele z mogą się starać co najwyżej o w 520 zł, więc to jest już prawie 3 × mniejsza kwota bardzo niska jak na potrzeby gospodarstw gdzie, gdzie jest osoba taka głęboko głęboko niesamodzielna głęboko niepełnosprawna i jest jeszcze kryterium dochodowe, które trzeba spełnić, więc jeszcze jak jest inny członek rodziny, który uzyskuje dochodu dochód podopiecznego jest nieco wyższych na fladze emerytury lub renty, którą pobiera wówczas jest ryzyko, że z przekraczające te kilkanaście kilka kilkadziesiąt złotych próg dochodowy na poziomie 764 zł w taki opiekun takie, rezygnując całkowicie z pracą opiekun w ogóle pozostanie bez no i wsparcia z tytułu sprawowanej opieki, a na gitarze ska prezes stowarzyszenia Tęcza mówią kiedyś w rozmowie z gazetą wyborczą tak rodzic małego dziecka niemalże od razu dostaje wsparcie są różne programy medyczne dla dzieci potem dziecko idzie do przedszkola szkoły specjalnej czy integracyjne albo do ośrodka Rewalidacyjno czegoś takiego jak nasz, gdzie też opiekę rodzice mogą pracować jednak to wszystko trwa dopóki osoba niepełnosprawna nie skończy 2005. roku życia wtedy kończy się jej prawo do bezpłatnej edukacji szkolnej i dalej nie ma nic o wielu szacunkowo jak duża jest grupa osób niepełnosprawnych dorosłych poważnie niepełnosprawnych niesamodzielnych, a także liczba ich opiekunów to trudno powiedzieć tak bardzo bardzo dokładnie natomiast niektórzy badacze z wskazują, że jest to nawet powyżej 1 000 000 osób takich stref niezdolnej do samodzielnej egzystencji tutaj można się wbre w dać takie dywagacje poziomem metodologicznej jak ja tutaj mierzyć tam niesamodzielność no opiekunowie znad Brdy przemian takich rezygnujących z pracy jest na pewno trochę mniej koniecznymi niesamodzielnymi osobami zostają także osoby, które są samotne na przepalone często trafiają wówczas do ośrodków opieki także osoby, których opiekunowie próbują jakoś godzić pracę bez pracy z opieką, chociaż jest to dość trudne, ponieważ instytucje państwa bardzo słabo tutaj wspierają właściwie nie wspierają moich trzecia grupa to są ci, którzy z miejsc z wyborów z konieczności życiowe zdecydowali się zrezygnować z życia zawodowego i zaopiekować się swoimi bliskimi, toteż jest z NJ trudno też dokładnie powiedzieć jak tak duża jest za to liczba Allena myślę, że co najmniej z Wilna w niedzielę grubo ponad 100  000 osób w tej grupie, by się znalazł jest jeszcze też grupa opiekunów, którzy są na świadczenia emerytalno-rentowe które, która wcześniej na nabyli oni wówczas też nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne bowiem jego warunkiem jest niepobieranie żadnego z dodatkowych świadczeń także z nową obraz z tego wyłania się taki, że mamy w obrębie i tak w sumie do zawężonej grupy opiekunów, którym mowa to są tylko ci, którzy rezygnują całkowicie zatrudnienia mamy też jeszcze bardzo dużo podziałów i to podziałów, które jest trochę no przeczą takiemu intuicyjne młodszy czy rację zdroworozsądkowym podejściu, że one nie znajdują takiego większego uzasadnienia dlatego też Trybunał Konstytucyjny w ponad 2 lata temu zakwestionowały istniejące prawo na inny, zobowiązując ustawodawcę do tego, aby czas, aby szybko ten stan prawny namawiał zreperować nie doszło do tego w tej chwili o część opiekunów próbuje w drodze sądowej odwoływać się i czasami czasami z pewnym powodzeniem w planowanym przygotowywany jest też poze w zbiorowy przeciwko państwu polskiemu już kogo konkretnie przez właśnie opiekun przez to środowisko wykluczonych opiekunów czy tylko tych osób, które kiedyś otrzymywały z Osia świadczenie pielęgnacyjne jeszcze przed tamtą zmianą prawa, o których wspominałem, w której doszło do podziału opiekunów dorosłych niepełnosprawnych tych, których niepełnosprawność nie od dzieciństwa tylko to nietakt albo w tej chwili na tak grupa jest szczególnie, gdy dach faworyzowane, chociaż także w obrębie tych pozostałych kategorii, o których wspominałem też za wiele powodów do takiego poczucia krzywdy 3 czy wiele wymiarów wiele wiele z a jakby takich aspektów tego zagrożenia wykluczeniem społecznym i no właśnie to, bo z 1 strony obawy, bo mieliśmy w ostatnich tygodniach takim małym głośny projekt uroczyście pojawił się po bardzo głośnej debacie na temat prawa kobiet do aborcji, gdzie rząd przedłoży je za państwo nie będę teraz wchodzić w szczegóły i i próbować rzecznikowi, że rzecznikom dać rządowi, ale po co tej awanturze rząd przyjął program za życiem i na razie groźnym wymiernymi jedynym programem to są te 4000 wsparcia po urodzeniu niepełnosprawnego dziecka to znaczy tobym, jakby trochę może to uściślił Bolt w sądzie 2 rzeczy ze strony ustawa zażyć tzw. ustawa zażyciem, która przyjęta bodajże w listopadzie, która właśnie przewiduje to jednorazowe świadczenie co też uważam, że nie jest fortunne ZUS sensowniejsze jest już państwo CPOP PL wspierać finansowo w tej rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi może lepiej by było z podnieść np. zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 153 zł od wielu lat, ale który jest comiesięcznie przyznawana słabością tego rozwiązania przyjętego jest to, że to jest on jest jednorazowe z pistoletu jest 1 rzecz tam także w tym projekcie była mowa o pewnych nowych uprawnieniach w oczy czy zadba o obowiązkach asystentów rodziny, które mają tam spierać się euro te rodziny w systemie wsparcia to jest 1 rzecz, która to już tylko dygresja, ale wiem z kontekstu, że to ma się z kolei odbyć kosztem czy, osłabiając fundusz na rzecz był dla bezrobotnych o tak to z nauką dodatkowe środki na na nas na te dodatkowe zatrudnienie asystent w kompetencje miały pochodzić z funduszu pracy co też parterze zaś dyskusyjna teza, gdy 1 sprawa natomiast oprócz tego przyjęto też w drodze uchwały tzw. program zażyciem to już jest bardziej taki kompleks to kompleksowe ujęcie tam przewidziano szereg instrumentów część ma obowiązywać w tym roku część w kolejnym to jest jakby temat na dłuższą dyskusję co jest ważne z punktu widzenia tej grupy, której zaczęliśmy mówić opiekunów dorosłych, że to no ten program dosyć słabo dotyka problemów z akurat tej grupy, czyli opiekunów dorosłych stary no no i niepełnosprawnych dorosłych, a po drugie, on w ogóle z nie z nie nie odnosi się specjalnie do tych kwestii związanych z zabezpieczeniem Beethoven i z 1 strony ja zjadacza rozumiem trochę na taką takie działania na rzecz rozwoju właśnie pewnej instytucji nowe wnętrza i 3 czy formy usługowe jak chociażby opieka wytchnienia owa, która jest niestety dość aż tak ograniczonym zakresie, ale przewidziano natomiast trzeba pamiętać że, zwłaszcza w odniesieniu teraz do opiekunów dorosłych cały czas jest niezałatwiona sprawa tego zabezpieczenia w takim wymiarze no Fear czysto finansowym tych podstaw bytowych czy inaczej mogą liczyć na jakie wsparcie opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, więc mogą one liczyć inaczej jeśli się ta niepełnosprawność powstała po osiemnastym po 2005 . roku życia i to mogą liczyć na albo na z zasiłku zasiłek dla opiekuna tzw. tez 520 zł to przysługuje część tylko na opiekunów tych, którzy kiedyś mieli nad nabyte prawo do świadczenia pielęgnacyjnego które, a później stracili te osoby, które później stały się my, w których podopieczni stare starszym niepełnosprawnym w późniejszym rodzi znalazcy określa, więc nie mieli tych dawnych praw nabytych, które utracili no to oni też mogą otrzymać 520 zł, ale w ramach innej inne formy wsparcia tzw. specjalnego zasiłku opiekuńczego z portali EasyGo oraz systemowi chore, że w złocie wyśmiali to jakoś wrzucono 2 z 20 zł, ale też nie wszyscy są najważniejsze, że znalazłam taką analizę, którą napisał pan dla oko Press ona była zatytułowana także PiS nie ma litości dla opiekunów osób niepełnosprawnych co jest najważniejsze teraz dla nich w nos moich, jakby rozmów z osobami dotkniętymi tym problemem ważne jest wykonanie wyroku Trybunału, które tutaj Trybunał nie określa bardzo precyzyjnie w jaki sposób Toma być zrobione, ale ta przesłanka wieku, w którym powstała niepełnosprawność jako z jako taka przesłanka różnicowania świadczeń niezła uznana za za niekonstytucyjną z je, więc na pewno to opiekunowie chcieliby zapewne, aby to było przyznane świadczenie pielęgnacyjne na takich zasadach na czerwono obecnie obowiązuje tych, którzy z niego korzystają przed 1400 zł czyli, żeby nie było różnicowania ze względu na wiek powstania niepełnosprawności tak natomiast łączyć różne koncepcje są brane pod uwagę są same co jest rozważane są także wprowadzić jakąś skalę różnicowania w tej zależności od opieki czy trzystopniowa Ashton jest samodzielna, że z pytaniem czy wprowadzać jakieś różnice zmiana na sytuację dochodową dnia to jest jest bardzo trudna dyskusja i jak no trudno mi w 2 słowach, jakby tutaj rozstrzygać Mutko, jakie są tutaj dylematy w Bredzie jeśliby nie było możliwe możliwe, by skazany, żeby wszystkich tych opiekunów rezygnujących z pracy w nogi dać mu uprawnienia do do takiego w świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości zbliżonej do płacy minimalnej, bo ta kwota 1400 net to ona jest jakby trochę w przybliżeniu miała wyrażać to wynagrodzenie minimalne za pracę i diva Cher i służyła to też także takim symbolicznym dowartościowanie się z w tej opieki nad niepełnosprawnymi bliskimi właśnie jako jako fajną formę pracy jednak froncie duże dokonująca się częściowo udało w odniesieniu do rodziców dzieci niepełnosprawnych natomiast być może bar nad Brdą nie warto byłoby tak także o tym, pomyśleć w kontekście opiekunów osób dorosłych nie, zapominając jednak o tym, że część tych opiekunów pewnie chciałaby jakoś godzić pracę z opieką i także tutaj należałoby także innych rozwiązaniach systemowych tak będzie wsparcie jakiegoś instytucjonalnej oraz na każdą formę taką formę na czas wsparcia dziennego to się trud troszeczkę rozwija, ale niewystarczającym zakresie wciąż są różne regulacje z poezją związane z kodeksem pracy pewne praktyki ma pan poczucie, że żaden problem jest jak był zauważony przez polityków i we mnie coś się zaczyna zmieniać siłę tak, bo tu, podsumowując jednak są niestety słabo to znaczy troszeczkę widziałem takie działania trud próby zmierzenia się z Paulem po stronie nowoczesnej jeśli chodzi o partii pozaparlamentarnych dosyć aktywnie widzę, że się interesuje tym partia partia razem wykona tutaj oddziaływanie tej partii jest niewielkie zresztą nawet partii nowoczesnej również w gminnym warto też powiedzieć, że tutaj przydałaby się byli z 1 strony rzeczywiście taka presja podaży ze strony partii politycznych, ale także mediów i ich i w i taka, jakby społeczna presja pan mówimy o prawdzie o grupie mocno wykluczonej, która właściwie żyje poza poza tą sferą którą, którą widzimy ci ludzie są często w swoich domach areną, gdzie uziemieni natomiast Fred Perry zda musimy sobie zdawać sprawę, że to może dotyczyć nas wszystkich naszych rodziców dziadków nas samych w przyszłości także, że to nie jest tak nie jest takie zjawisko zupełnie odległej warto też taki sposób myślę, że to przedstawiać Rafał Bakalarczyk badaczy polityki społecznej z Instytutu polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego państwowości bardzo się ciągłych również z kwiatów pod Long do ich domó Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA