REKLAMA

Witold Waszczykowski o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku [TRANSMISJA Z SEJMU]

Program Specjalny
Data emisji:
2017-02-09 09:20
Czas trwania:
01h 09:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
cięcie panie marszałku Szanowna pani premier po koledzy ministrowie wysoka izbo sekwencje ambasadorowie Szanowni państwo, gdy przed rokiem po raz pierwszy jako minister spra w zagranicznych prezentowania informacji rządu o zadaniach polskiej polityki zagranicznej nie brakowało w moim wystąpieniu oba w pejsy pesymistycznych ocen otoczenia Międzynarodowego mówiłem wówczas do 3 wysta w w tym Polska musi stawić czoło po kryzysie bezpieczeństwa wyjście z sąsiedztwa i kryzysie projekt Rozwiń » Europejskiego była to trafna diagnoza właśnie te 3 kwestie znalazł się w centrum polityki Europejskiej w Europie w roku 2016, tworząc wyjątkowo złożoną i mało sprzyjające interesom polskim sytuacji w tych jednak trudnych warunkach Polska dyplomacja doskonale zdała egzamin w pełni zrealizowaliśmy zadanie postawione przed rządem przed rokiem po upływie 12 miesięcy śmiało możemy powiedzieć, że Polska stała się bardziej bezpieczne pozytywnej dynamiki nabrały polityka wobec najbliższego sąsiedztwa w tym wobec Europy wschodniej w samej Unii zaś w debacie na temat przyszłości projektu Europejskiego nasz głos jest słyszalny, a nasze argumenty brane pod uwagę mogliśmy się o tym, przekonać w czasie ostatniej wizyty kanclerz Angeli Merkel Warszawy Polska polityka zagraniczna zmieniła też swój charakter przywróciliśmy podmiotowość właściwą hierarchię priorytetów, przyjmując za punkt wyjścia szeroko pojęte interesy naszego kraju to im właśnie poświęciliśmy wiele uwag i działek zamiast stać na bocznej linii i kibicować głównym graczom sami weszliśmy do gry w międzynarodowej międzynarodowej arenie okazało się, że potrafi opracować taktykę wyłożyć argumenty i przekonywać do swoich racji potrafił wytrzymać pierwszą falę niechęci ataków, a nawet napaści budować koalicje i wygrywać tak było w sprawie tarczy antyrakietowej w obecności wojsk NATO-wskich w Polsce oraz problemu migracji chcemy jednak dobrze zrozumiany podmiotowe traktowanie interesów polskich nie wyklucza troski o przyszłość zjednoczonej Europy o bezpieczeństwo granic o stabilność Europejskiego sąsiedztwa wreszcie silne i mocne relacje transatlantyckie pomiędzy celami tymi niema sprzeczności realizowane przez nas polityka zagraniczna z polityką obywatelski sens tego sformułowania sprowadza się do uznania aspiracji i potrzeb polskich obywateli w wymiarze zagranicznym siła naszej polityki zagranicznej tkwi w naszym mandacie społecznym w sprawach międzynarodowych tak samo jak w krajowych określisz określili cele, na których zależy naszym obywatelom i ich właśnie bronimy realizacji celów polskiej policji zagranicznej skutecznie korzystamy z mechanizmów współpracy dwustronnej czy nasz głos na to byłby równie słyszalny bez bliskich relacjach posiadamy ze Stanami Zjednoczonymi i wielką Brytanię czy rozwój naszej gospodarki przebiegły stabilnie bez wielkiego partnera gospodarczego, jakim są Niemcy czy mielibyśmy większy wpły w na sprawy europejskie bez aktywnej dynamicznej polityki regionalnej w żadnym przypadku nie byłoby to możliwe bez naszych sojuszników zarówno w Europie, jaki po drugiej stronie Atlantyku 2001 . wieku bezpieczeństwo coraz bardziej staje się dobrem wspólnym całej ludzkości skutki kryzysów wybuchających na najbardziej oddalonych regionach szybko dają znać o sobie w Europie u granic Rzeczypospolitej dlatego Polska angażuje się z inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju czy regionu, ale także Europy i świata to dlatego jesteśmy obecnie misjach natowskich i unijnych i Afganistanie i Kosowie Bośni Hercegowinie Gruzji Mołdawii Ukrainie nasi żołnierze pełnią służbę w ramach globalnej koalicję antyterrorystyczną Polska polityka jest solidarna i odpowiedzialny stabilność międzynarodowej wzajemne korzystne relacje z innymi krajami to podstawowe podstawowe warunki międzynarodowej działalności gospodarczej wsparcie polskich przedsiębiorców należy do priorytetów polskiej dyplomacji dziś dżentelmeni, ale również damy jak miałem okazję niedawno słuchać słuchać debaty między panią premier Beatą Szydło panią kanclerz Angelą Merkel rozmawiają o pieniądzach i poświęcają temu znacznie więcej czasu niż, że w golfa właśnie zmyślą o ekspansji polskich firm wzmacniamy rozszerzamy naszą obecność dyplomatyczną na świecie staramy się być obecni również tych zakątkach świata, gdzie pamięć i miłość do kraju rodzinnego jest obecna w sercach umysłach Polonii oraz Polaków przebywających za granicą budujemy z nimi relacje partnerskie wspieramy szkolnictwo polonijne i nauczenie języka polskiego, gdy trzeba występujemy w obronie należnych im praw obywatelskich Polonia jest pozostanie częścią naszej zbiorowej świadomości wciąż nazbyt często mamy do czynienia z przypadkami celowego lub niezamierzonego zakłamywania faktów w historii Polski, zwłaszcza z przypadkami przedstawiania ofiar drugiej wojny światowej jako sprawców lub współ w innych będziemy stanowczo dążyć, by położyć kres man kłamstwom i manipulacją historycznym i atmosferze przyzwolenia na nie byłoby sukcesu polskiej polityki zagranicznej, gdyby nie harmonijna współpraca między różnymi instytucjami państwowymi dlatego z tego miejsca pragnę skierować słowa podziękowania do pana prezydenta do pani premier państwa ministrów za ich pomoc i wsparcie wysoka izbo w ubiegły rok przyniósł rozstrzygnięcia korzystne dla bezpieczeństwa Międzynarodowego Polski lipcowy szczyt NATO w Warszawie zdecydował o militarnym wzmocnieniu flanki wschodniej są już potwierdził tym samym gotowość do wypełnienia swojej podstawowej misji, czyli obrony kolektywnej także w naszym regionie decyzje oznaczają realne wzmocnienie bezpieczeństwa Polski nasze granice są bezpieczne nie musimy stawiać na nich ogrodzenia ustawiliśmy na tablicy, że ostrzegawcze z napisem baczność teren polskiej Rzeczpospolitej 1000 żołnierzy Stanów zjednoczonych Wielkiej Brytanii Niemiec Kanady wraz z nowoczesnym wyposażeniem wojskowym będą wspierać wysiłki obronne Polski oraz państ w bałtyckich w przypadku ewentualnego zagrożenia w połowie stycznia tego roku pierwszy pododdział amerykańskich dotarły w naszym kraju zobowiązania sojusznicze wynikające z art. 5 traktatu we z waszyngtońskiego nabierają tym samym wiarygodność na zacieśnienie współpracy z ZZ zdecydowały się NATO i Unia Europejska wyrazem woli współdziałania stała się deklaracja podpisana w lipcu ubiegłego roku tu Warszawy Polska dyplomacja wniosła istotny wkład budowanie mostów pomiędzy tymi organizacjami przykładem tego może być konferencja zorganizowana z Polski inicjatywy w listopadzie ubiegłego roku w Brukseli z udziałem wiceprzewodniczący komisji Europejskiej Federica Mogherini i moim oraz mojej niedawno udział w panelu na temat bezpieczeństwa Europejskiego podczas światowego forum ekonomicznego Davos wspólnie z fabryką Mogherini oraz sekretarzem generalnym NATO Jens Stoltenberg Polska dyplomacja brał aktywny udział we wszystkich dyskusjach dotyczących nie tylko bezpieczeństwa euroatlantyckiego, ale przyszłości Unii Europejskiej wbre w początkowym wątpliwościami polskiego w sprawie kryzysu migracyjnego oraz potrzeby reformy Unii został dostrzeżony i zyskał uznanie naszych partnerów w reakcji na zamiar opuszczenia Unii Europejskiej przez wielką Brytanię podjęliśmy, więc one sukcesem działania mające na celu utrzymanie wzmocnionej współpracy z tym krajem niezwykle intensywne były relacje z Niemcami, czego przejawem było 5 spotkań prezydentów 3 spotkania szefów rządów oraz mój stały kontakt z niemieckim kolegą doprowadziliśmy do ożywienia relacji z naszymi najbliższymi partnerami w regionie w ramach grupy Wyszehradzkiej z państwami bałtyckimi Nordyckim rozpoczęliśmy intensywny dialog z państwem położonym między morzem Bałtyckim morzem czarnym oraz morzem adriatyckim zorganizowany w sierpniu ubiegłego roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji szczyt państ w morza Trójmorza w Dubrowniku wykazał znaczący potencjał polityczny gospodarczy całego regionu podobny wydźwięk miał listopadowe spotkanie w Warszawie minister spraw zagranicznych krajów Europy Środkowej południowo-wschodniej Bałkanów z udziałem fabryki Mogherini Polska wniosła ważny wkład wypracowanie unijnej polityki na imigracyjny co znalazło wyraz decyzje nieformalny szczyt w nieformalnego szczytu Unii w Bratysławie, a także kształtowanie naszej rzeczywistości energetycznej w naszej części Europy islamizacja naszego sąsiedztwa i szerzej sąsiedztwa Europejskiego dla Polski zadaniem o kluczowym znaczeniu stąd m. in. wynika, że nasza aktywność kolacja z Ukrainą i Białorusią, ale także w stosunkach z państwami bliskiego Wschodu oraz decyzje dotyczące zaangażowania wojskowego w tym regionie w dążeniu do utrzymania równowagi między różnymi elementami polityki zagranicznej Polska dokonała głębokiego zwrotu są Police pozaeuropejskich silni otwierają się nasz obraz z krajami Azji Afryki bliskiego Wschodu doniosłe znaczenie praktyczne, zwłaszcza gospodarczych miał z tego punktu widzenia wizyty prezydenta Polski w Chinach i przewodniczącego chińskiej Republiki ludowej w Polsce wspomnieć należy o sukcesie międzynarodowym, jakim niezależnie od wymiaru duchowego religijnego stały się światowe dni młodzieży w Krakowie z udziałem ojca Świętego Franciszka wysoki Sejmie rok 2017 będzie stał w znacznej mierze pod znakiem tych samych wyzwań stoi mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym, choć nieco inaczej będą rozkładać akcenty będziemy się również brać pod uwagę nowe trendy, które w Rosji zarysowały się w ostatnim czasie tymczasowo będzie się dużo dyskusji, ale też niepewności jest przyszłość porządku Międzynarodowego w skali światowej 2016 roku rozległy się głosy mówiące, że to po kilkudziesięciu latach kończy się epoka powojenna progu, której twórcy karty narodów Zjednoczonych obiecywali uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny i przywrócić wiarę w Polsce prawa człowieka równość narodów dużych i małych czy rzeczywiście stoimy w obliczu dramatycznych nieuchronnych zmian w porządku międzynarodowym to prawda, że od 1940 piątego roku wiele się zmieniło w globalnym układzie sił minęła zimna wojna upadku komunizmu dokonał się proces dekolonizacji we wszystkich kontenerach Tent kontynentach zaś głębokie zmiany demograficzne i gospodarczym, a jednak nadal społeczeństwa są przywiązane do idei suwerenności integralności terytorialnej nienaruszalności granic poszanowania praw człowieka tym co różni dzień dzisiejszy w gminie minionych dziesięcioleci jest dążenie niektórych państ w do podważenia tego porządku osłabienia układu Międzynarodowego opartego na tych uniwersalnych zasadach to podważenie może mieć charakter trwały jeśli nie spotka się z reakcją ze strony społeczności międzynarodowej dla Polski dla całego naszego regionu ciężko dotkniętego przez bezlitosny wiek dwudziesty poszanowanie przez wszystkich przez wszystkie państwa wartości podstawowych zasad prawidłowego zawartych w karcie rozjuszonych ma znaczenie fundamentalne z tego też powodu będziemy kontynuować wysiłki, żeby już w czerwcu 2016 roku Polska została wybrana do grona niestałych członków rady bezpieczeństwa ONZ, czyli jedynego organu o charakterze ogólnoświatowym, którego decyzje mają moc powszechnie obowiązującą, któremu społeczność międzynarodowa daje prawo i obowiązek reagowania ubrani w pokoju bezpieczeństwa na świeci panie panowie posłowie w ostatnich latach przed którymi się kolejny raz, że obrona zasad i wartości bywa skuteczna wyłącznie wtedy oparta jest siłą nie tylko siłą moralną, ale także siłą wojskową siłą są już to jest nasz parasol bezpieczeństwa wzmacniamy jego konstrukcje, by tu był odporny na najgorsze ulewy stąd też podobnie jak w minionym roku polityka bezpieczeństwa będzie nadrzędnym priorytetem polskiej polityki zagranicznej z niepokojem obserwujemy jak jest agresywną politykę federacji rosyjskiej w Europie wschodniej na Ukrainie już trzeci rok trwa podsycany przez nią konflikt wojenny to konsul, która angażuje 2 naszych sąsiadów, tworząc dla Polski szereg realnych wyzwań i zagrożeń w październiku 2016 roku oczekiwania Rosji wybrzmiały szczególnie doniosłych i przy okazji decyzji Rosji o wycofaniu się z porozumienia z USA o utylizacji plutonu mogliśmy poznać rosyjskie ambicje dotyczące Europy wschodniej środkowej tak jak faktyczne wycofanie się na to z całego regionu przekształcenie kilkunastu pań zamieszkałych przez kilkadziesiąt przez dziesiątki milionów ludzi w szarą strefę skazano na niestabilność niepewność Polska nie zaakceptuje takiej wizji ładu politycznego w Europie nie przystanie na dzielenie naszego kontynentu na strefę wpływów nigdy więcej w Monachium i Jałty politycznym działaniu rosyjskim towarzyszą konkretne posunięcia, które militarnej z niepokojem obserwujemy rozbudowę Zachodniego okręgu wojskowego, który 2016 roku wzbogacił się od 3 nowe dywizje trwa dalsza militaryzacja obwodu królewieckiego obejmujący rozmieszczenie nowych rodzajów uzbrojenia m. in. rakiet średniego zasięgu zdolnych do przenoszenia ładunków nuklearnych w oczywistym zadaniem polskiej polityki zagranicznej w tych warunkach jest pełna realizacja decyzji Warszawskiego szczytu NATO, a także wcześniejszych uzgodnień z Newport będzie to centralne naszego zainteresowania aktywności w 2013 roku pod tym kątem przygotowujemy się także do zaplanowanego w tym roku szczytu NATO w Brukseli w wymiarze praktycznym operacyjnym kluczowe jest ustanowienie wysuniętej obecności wojskowej Sojuszu na Wschodzie w postaci 4 batalionowych grup bojowych w Polsce oraz państwach bałtyckich te działania już się rozpoczęły amerykańskie siły zbrojne stają się coraz bardziej znaczącym czynnikiem bezpieczeństwa Europy Środkowej w 2013 roku utrzymamy działania zmierzające do zwiększenia obecności w Polsce obejmują one budowę bazy tarczy projekcji praski rakietowych w Redzikowie organizację ćwiczeń z udziałem brygady Pancernej, która przybywa właśnie do Polski, a także pododdział amerykańskich sił powietrznych startujący właz i Powidzu żołnierzy brytyjskich powitamy w naszym kraju w kwietniu b r. w sytuacji bezpośredniego zagrożenia incydentem zbrojnym w na terenie naszego kraju może stawić się nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy państ w sojuszniczych w wyniku podjętych ostatnio decyzji o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej Europy myślimy w kategoriach transatlantyckich priorytetem pozostaje na wzmocnienie współpracy Amerykanów Europejczyków dzień bezpieczeństwa przywództwo polityczne zaangażowanie wojskowe Stanów zjednoczonych jest niezbędne dla zachowania wiarygodności spójności NATO moment potem jest szczególny w związku ze zmianami w polityce amerykańskiej narosło na tym tle sporo nieporozumień i spekulacji rozległy się głosy powątpiewania wiarygodność stanowią trzon jako filaru Sojuszu Północnoatlantyckiego i strategicznego sojusznika Polski rząd Rzeczypospolitej z uwagą obserwuje proces przystosowywania się polityki zagranicznej administracji prezydenta Donalda trampa po moich niedawnych rozmowach z jego bliskimi doradcami jestem przekonany, że dotychczasowa owocna współpraca z USA będzie kontynuowana będzie kontynuowana także współpraca z Kanadą zamrożenie tego kraju nasze bezpieczeństwo w naszym regionie obecność kanadyjskich żołnierzy na wschodniej flance zasługuje na nasze wysokie uznanie siła Sojuszu wynika z jedności Solidarności oraz wielkość wierności wartościom spajające naszą cywilizację te cechy będzie mieć na uwadze, dążąc do bezpieczeństwa terytorium sojuszniczego i stabilność naszego sąsiedztwa najważniejszym instrumentem w tej mierze współpracy z krajem partnerskim między nimi z Ukrainą Gruzją z Finlandią Szwecją bieżący rok powitamy przy pełnoprawnym członków Sojuszu Czarnogóra potwierdza otrzymanie przez NATO do przymusowej polityki gotowości do przyjęcia do swojego grona państ w, które kierują się podobno rozumiem bezpieczeństwa Europejskiego oraz podzielają te same wartości mamy nadzieję, że nie będzie to ostatni etap rozszerzania Sojusz konsekwentna postawa Rzeczpospolitej sprawiła, że jesteśmy postrzegani jako kraj zainteresowani tylko własnym bezpieczeństwem, a również bezpieczeństwem innych nasi sojusznicy postrzegają nas jako uczestnika gry zespołowej autorem jest zapewnienie bezpieczeństwa całemu regionowi tym właśnie duchu działamy na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu nie tylko w regionie morza Bałtyckiego jest także w basenie morza czarnego regularnej konsumpcji konsultacji i konsolidacja stanowisk tzw. dziewiątki Bukareszt Pańskiej już teraz przekładają się na wymierne wzmocnienie bezpieczeństwa całego naszego obszaru położonego między Bałtykiem Adriatykiem morzem czarnym o naszej wiarygodności są sojusznicy EBC zdecyduje również, że rozwój narodowych zdolności obronnych Polska stawiane są wzorem innych państwa członkowskiego kraj, który poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do zalecanego przez NATO pułapu wydatków obronnych na poziomie 2 % PKB przy czym minimum 20 % tych wydatków przeznaczanych jest na modernizację spośród sprzymierzeńców podaj podobne podejście powinno być regułą, a nie wyjątki zależy nam na utrzymanie efektywności organizacji bezpieczeństwa współpracy w Europie OBWE to 1 czy i do jakiego stopnia tak się stanie zależy od dobrej woli wszystkich uczestników tego dialogu nie zawsze ma to miejsce myślę tu przede wszystkim o przewrotnym podejście naszego największego wschodniego sąsiada do zagadnienia pokoju stabilizacji jestem jednak przekonany, że OBWE może służyć jako Platforma, dzięki którym będzie możliwy powrót do przewidywalnego bezpiecznego środowiska bezpieczeństwa w Europie Polska pozostaje otwarta na dialog służący temu celowi tym miejscu warto odnotować prowadzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozmowy z sobą w UE w sprawie statusu tej organizacji w Polsce jest to szczególnie istotne w związku z ulokowaniem wasze największe instytucje OBWE to jest biura instytucji demokratycznych praw człowieka od dziś mamy nadzieję zakończyć negocjacje w tej sprawie pierwszej połowy b r. wysoka izbo zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa Europejskiego wymagają nowych tylko wzrost rozwiązań podnosi to wszystkim do wspomnianych przeze mnie współpracy między NATO i Unię Europejską która, kierując się zasadami komplementarności powinna koncentrować na rozwoju zdolności cywilno wojskowej będziemy opowiadać się za maksymalnym pogłębienie tej współpracy w szczególności w odniesieniu do zwalczania terroryzmu zagrożeń hybrydowych wzmacniania odporności krajów partnerskich cyberbezpieczeństwa czy wspólnych ćwiczeń elementem tej koncepcji jest także wsparcie przez NATO operacji u nich na morzu Śródziemnym morzu Egejskim w związku z kryzysem migracyjnym wyzwania płynące zarówno ze Wschodu jak z południa przyczyniły się do pogłębienia współpracy w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa obrony Polska uczestniczy w działaniach służących wzmocnieniu tej polityki m. in . w zakresie proponowanej całej struktury planowania dowodzenia misjami Unii Europejskiej wzmocnienia zdolności wojskowych cywilnych, a także zwiększenia wykorzystaniu innych sił szybkiego reagowania to jest europejskich grup bojowych innym krokiem w kierunku budowy wspólnej polityki bezpieczeństwa obrony może być powstanie Europejskiej Straży Granicznej wychodząc temu naprzeci w właśnie pod koniec stycznia zakończą negocjacji i parafowane porozumienie w sprawie statusu agencji Frontex i pracowników Warszawa jest pozostanie siedzibą Europejskiej agencji Straży Granicznej i przybrzeżnej pamiętajmy także, że zgodnie z zapisami traktatu z Lizbony Unia posiada możliwość stałej współpracy strukturalnej w ramach tzw. PESCO w celu realizacji najbardziej wymagających operacji od kilku lat jesteśmy świadkami dramatycznej sytuacji na południe od euro słabość instytucji państwowych w niektórych państwach Afryki północnej oraz bliskiego Wschodu tworzy próżnię wypełnioną przez aktorów i państwowych w tym organizacje terrorystyczne, których celem jest zniszczenie świata Zachodniego zaniepokojenie budzi dwuznaczna mieszcząca się z cierpieniem ludności cywilnej polityka Rosji wobec konfliktu syryjskiego w większym niż dotychczas wymiarze zachowujemy czujność wobec zagrożenia terrorystycznego Polska, choć nie znajduje się wśród państ w najbardziej zagrożonych atakami jednak zarząd AlKaidy dajesz niejednokrotnie zginęły już nasi obywatele co więcej zamachy wymierzone Niemcy Francję Belgię Turcję uderzyły w naszych sojuszników tym samym zwierząt także Rzeczpospolita w nie będziemy bezpieczni zarówno jako państwo jako obywatele póki nie położymy kres kres terrorowi naszą odpowiedzią będzie dalsze zaangażowanie działania policjant turystyczny w obecnej chwili kilkuset żołnierzy pracowników wojska ekspertów cywilnej pełni służbę w ramach koalicji w Iraku Kuwejcie Katarze Jordanii, a okręt kontradmirał trzebnicki realizuje zadania w ramach misji NATO na morzu Śródziemnym czarnym morzu Egejskim Polska utrzyma zaangażowanie operacji NATO Unii Europejskiej obecnie nasz udział w 2 misjach natowskich oraz 10 misja unijnych stanowi cenne doświadczenie, ale także powód do zasłużonej dumy dla naszych żołnierzy pracowników wojska oraz ekspertów cywilnych jesteśmy także w trakcie powrotu do udziałów w misjach pokojowych organizacji narodów Zjednoczonych wysoki Sejmie najtrudniejsze wyzwanie z tym przyjdzie się na Zmierzch 2017 roku będzie przyszłość Unii europejskich, które znalazły się niezwykle trudnym położeniu złożyło się na to wiele przyczyn przede wszystkim jednak pospieszne mieszczące się z 30 w rzeczywistości inicjatywy u podstaw, których legły motywy ideologiczne, a nie dobra społeczeńst w Unii powstała przepaść między elitami europejskimi i obywatelem obywatelami tracących poczucie, że mają realny wpływ na to co dzieje się z ich krajami z projektem integracyjnym za to właśnie społeczeństwa wystawiają negatywne cenzurki swoim elitom, dla których powinno się dostać wezwanie do budowy relacji z obywatelami nie zawsze kwestionowanie tych złych ocen brak mechanizmów umożliwiających korektę polityki Europejskiej zgodnie z zasadami demokracji doprowadzi do sytuacji, w której coraz liczniejsze rzesze Europejczyków skłonne są kwestionować projekt Europejski w ogóle widać wyraźnie przy okazji wyborów referendów, a także w sondażach opinii publicznej wydarzeniem bezprecedensowym i zarazem punktem zwrotnym w historii Unii stało się brytyjskie referendum na temat członkostwa w unii Europejskiej zaprzeczył on powszechnym przekonaniu, że proces integracji jest nieodwracalna jednocześnie wielu innych państwach człon członkowskich głosy eurosceptyczny zarówno na prawicy jak na lewicy kwestionujący zasadność istnienia zjednoczenia Europy przestały być zjawiskiem marginalnym znaczeniu spięcia będzie w tym miejscu priorytetem działań naszego rządu jest naprawa Unii Europejskiej taniej demontaż powrót do Europy egoizmów narodowych byłby równie szkodliwy jak utopie integracyjne niemające zakorzenienia w realiach społecznych i politycznym naszego kontynentu remont i Unii Europejskiej, który postulujemy nie może polegać na odnowieniu elewacji i dyskusji nad detalami dekoracyjnymi, ale na wnikliwej ocenie stanu fundamentów, na których oparty jest cała konstrukcja Europejskiej budowy w nie wykluczamy, iż na fundamencie 4 swobód trzeba będzie zbudować nową Unię w oparciu o nowy traktat Europejski w bieżącym roku będziemy obchodzić dziesiątą rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które dały początek dzisiejszej Unii Europejskiej będzie to okazja do podsumowania dokonanym dokonań, ale także refleksji nad przyszłością projektu interaktywnego wobec skali dzisiejszych wyzwań nadszedł czas na racjonalną debatę szukanie wspólnych rozwiązań wierzę, że nowy kompromis polityczny dotyczący przyszłości Unii jest możliwy do osiągnięcia Polska będzie współtworzyć zręby nowych rozwiązań służących zarówno naszym interesom Narodowym jak szerszemu interesowi Europejskiemu wierzy, że te wysiłki przyniosą efekt, ponieważ jestem rówieśnikiem traktatów i chciałem odchodzić te 2 rocznice w dobrym nastroju w interesie Polski Europy leży Unia silna i konkurencyjna dlatego zależy na noc umacnia jednak jednolitego rynku, który sprzyja jedności spójności Unii Europejskiej za priorytet uważam pełne wykorzystanie tego potencjału w sektorze usług i towarów wspieranie przedsiębiorczości oraz popu poprawę konkurencyjności przemysłu Europejskiego sprzeciwiamy się praktykom protekcjonistycznych tworzeniu nowych bardziej, zwłaszcza w odniesieniu do swobody przepływu osób i przejawem są m. in. zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników oraz brak swobody świadczenia usług, które zjednoczona Europa zaczęła wprowadzać w życie w 1977 roku, czyli 40 lat temu zależy nam na dostosowanie jednolitego rynku do wyzwań związanych z Tajwanu czwartą rewolucją przemysłową Unia musi stać przestrzenią, gdzie poza swobodnym przepływem towarów osób usług kapitału zapewniony będzie swobodny przepły w danych otworzy to nowe możliwości rozwoju przedsiębiorcy Polska będzie przy tym zabiegać, by korzyści z jednolitego rynku cyfrowego rozkładały się możliwie równomiernie w całej Unii Europejskiej rok 2017 będzie ważny z uwagi na prace nad kształtem wieloletnich ram finansowych po 2020 roku będziemy aktywnie uczestniczy w tym procesie w celu zabezpieczenia naszych interesów w tym w odniesieniu do polityki spójności wspólnej polityki rolnej bardzo silnie oddziałują na debatę o przyszłości Unii Europejskiej negocjacje z wielką Brytanią w sprawie wyjścia tego kraju z Unii europejskich szanujemy demokratyczny wybór obywateli brytyjskich owe uważamy, że negocjacje powinny mieć charakter rzeczowy wolny od emocji i koncentrować się na przyszłych relacjach Unii Zjednoczone królestwo zależy nam, aby były to związki bliskie, ale oparty na równowadze praw i obowiązków i rezultat nie powinien sprzyjać dalszej dezintegracji Unii priorytetem będzie dla nas ochrona praw nabytych przez obywateli Polski mieszkający na Wyspach winny one być gwarantowane bez względu na długość pobytu w Zjednoczonym królestwie będziemy twardo zabiegać o uwzględnienie interesów polskich także dyskusja temat kształtu Unii Europejskiej po brexicie to powinna być przede wszystkim dyskusja o niezbędnych zmianach w praktyce działania Unii Europejskiej w odpowiedzi na napięcia konstrukcji Europejskiej, które ujawniły się w związku z brytyjskim referendum jesteśmy przekonani, że konieczne jest również przywrócenie Unii centralnego miejsca państ w członkowskich działania gminy powinny skupiać się na tworzeniu podsta w wzrostu gospodarczego bezpieczeństwie obywateli i stawianiu czoła wyzwaniom migracyjny z Brexitem będą się wiązać również wyzwania związane z odejściem 1 z głównych płatników netto do budżetu państwa podobnie jak my należącego do nienależącego do strefy euro wobec kryzysu migracyjnego jesteśmy przekonani, że wyjścia z obecnych problemy szukać nie przymusowej relokacji migrantów nie przesiedleni siłą, lecz rozwiązywanie problemów w miejscu ich pochodzenia oraz skuteczniejsze ochronie granic zewnętrznych Unii rzeka emigrantów płynące zza zachodniej Europy nie zmieni swego w jego na skutek unijnych dyrektyw szansę na zbudowanie szybkiego porozumienia daje koncepcja efektywne są dla Solidarności zaproponowana przez prezydencję słowacką Polska nie pozostaje bezczynny w 2016 roku polscy strażnicy graniczni policjanci wspierali swoich kolegów Macedonii Bułgarii Grecji Słowenii na Węgrzech Polska pomoc Humanitarna trafia także do migrantów uchodźców Jordanię Liban w tym roku poważnie zwiększymy tę pomoc obecne kwestia to dostrzeżenie przez część polityków zachodnioeuropejskich polskiego wkładu zarządzanie presją migracyjną ze Wschodu w ponad 1 000 000 ludzi głównie obywateli trapiony wojną kryzysem gospodarczym Ukrainy przebywa pracuje w naszym w naszym kraju ta olbrzymia liczba pokazuje, że Polska policja tydzień nieskuteczna, choć cel osiągamy innymi sposobami całkowicie nieuzasadnione są w tym świetle próby wymuszania zgody na relokację uchodźców z groźbami ograniczenia dotacji unijnych dla Polski i innych krajów środkowoeuropejskich kolejnym ważnym elementem polskiego zaangażowania w gruncie europejskim pozostanie polityka energetyczna celem zasadniczym nie, zwłaszcza otwarcie dostępu do norweskich złóż gazu na morzu północnym w tym kontekście realizować będzie projekty inwestycyjne służące wzmocnieniu niezależności energetycznej, zwłaszcza gazociąg Baltic Pipe tego samego oczekujemy od Unii Europejski dzień ramy prawne i realizowane projekty muszą wzmacniać zbyć bez bezpieczeństwo dosta w wszystkich państ w członkowskich, a nie dominującego dostawcy i w przypadku gazociągu Nord Stream 2, kierując się dobrem wspólnym celu z kości Polska podobnie jak 120 innych państw ratyfikowała porozumienie paryskie w sprawie klimatu, które powinno ograniczyć wpływ anomalii klimatycznych nasze społeczeństwo także na warunki panujące w naszej części roku jednocześnie jednak nie widzimy podsta w do zwiększania przez Unię Europejską ambicji w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku przeciwko pospiesznym decyzją przemawia logika ekonomiczna i groźba one negatywnego wpływu takich zmian na konkurencyjność Unii Europejskiej będziemy zatem dążyć do uzyskania korzystnych dla Polski rozwiązać i prawnych w zakresie uzgodnionych wcześniej celów redukcji emisji będziemy również zabiegać o zapewnienie państwom członkowskim autonomii w kształtowaniu własnego miksu energetycznego wysoka izbo aktywną politykę Europejską Polski wspomagają ich związki druk dwustronny z naszymi partnerami, a także współpraca regionalna w minionym roku doszło do instytucjonalnego wzmocnienia relacji z wielką Brytanią, czego wyrazem była między nim realizacja pierwszy polsko-brytyjski konsultacji międzyrządowych wiem, że czasami rozlegają się głosy sceptyczne czy warto inwestować stosunki krajem, który opuszcza Unię to złe pytanie warto współpracować z państwem nuklearnym stałym członkiem rady bezpieczeństwa oraz ONZ oraz nadal aktywnym partnerem w Europejskiej polityce bezpieczeństwa warto zabiegać o interesy mieszkających na wyspie na Wyspach Polaków ponad 1 000 000 Polaków odpowiedź, więc się jest jednoznaczne taka współpraca leży w takiej strategicznym interesie Rzeczypospolitej liczymy, że wiążą królestwo pozostanie w bliskim partnerem polskiej Unii w działaniach służących stabilizowaniu siedziskami zawodowego mamy również nadzieję na uszanowanie praw nabytych przez Polaków pracujących mieszkających w pytaniu, o czym szefowa polskiego rządu zapewniał wielokrotnie również niedawno w rozmowie pani Teresa May zależy na utrzymaniu bliskich relacji z Niemcami naszym głównym partnerem Unii Europejskiej priorytetowym partnerem gospodarczym i ważnym sojusznikiem w ramach NATO miarą dobrej jakości naszych relacji, by w 2016 roku wielokrotne spotkania polityków oraz jubileusz dwudziestopięciolecia traktatu o dobrym sąsiedztwie przyjaznej współpracy z udziałem prezydentów obu naszych krajów dialog ten będziemy poszerzać jednocześnie oczekujemy od drugiej strony większej otwartości i zrozumienia dla polskich racji naszego prawa do realizowania Polski interes Polska Niemcy względnie współdziałając, szanując się mogą uczynić wiele dobrego dla odczuwających skutki kryzysu ekonomicznego politycznego Europy w nie zapominamy o niemieckiej Polonii będziemy działać na rzecz poprawy sytuacji w tym na rzecz zapewnienia odpowiedniego dostępu no i nauki języka polskiego cieszą nas niedawne decyzje landu Hesji w tej materii podjęte zaangażowanie ze strony naszych służb konsularnych i lokalnych polo Polska zainteresowane jest jak najlepszymi relacjami z Francji opartymi na silnych fundamentach wspólnych wartości bogatej historii łączy nas nie tylko wspólna historia umiłowanie demokracji zaangażowanie w pracy Europejski, ale także wielomiliardowa współpracę gospodarczą inwestycyjna i tradycyjne bliskie kontakty społeczności przyszłość stosunków dwustronnych nie powinno być zakładnikiem pojedynczego kontraktu handlowego w relacjach zarówno z Paryżem jak z Belgiem będziemy proponowali kolejne kroki, by lepiej wykorzystać trójkąt Weimarski na rzecz zgodnej współpracy między naszymi 3 krajami porównanie do 3 Muszkieterów może się wydawać za daleko idące, ale dewiza 1 ze 1 wszyscy za 1 za wszystkich wszyscy za 1 komfortu Topolową byłaby idealna dla naszych relacji bez tej współpracy trudno wyobrazić sobie przyszłość projektu Europejskiego w skórze Polska Niemcy i Francja stanowią 13 terytorium Unii Europejskiej i ponad 13 jej ludności naturalnym wydaje się podjęcie współpracy trójkąta Weimarskiego z grupą wyszehradzką, czyli spięcie taką klamrą polityczną 2 części Europy naszym strategicznym interesie leży, by Trójmorze z Legią położony między Bałtykiem Adriatykiem morzem czarnym jak najszybciej średnio 0 zachodnioeuropejski poziom rozwoju cywilizacyjnego oraz komfort bezpieczeństwo w związku z tym rozwijamy różne formaty współpracy regionalnej od realizowanego na szczeblu prezydentów projektu 12 państ w Trójmorza skupionego na infrastrukturze północ-południe i bezpieczeństwie energetycznym przez zdynamizować nową grupę wyszehradzką zorientowane potrzeby 9 państw chodnik flanki NATO inicjatywę Bukareszt pańską to dialog z szeregiem państw regionu wykorzystanie Formuły TV 4 plus warto tu szczególnie mocno podkreślić, że wspierany przez nasze inicjatywy regionalne nie są skierowane przeciwko nikomu nic się aż istotą wzbogacają dopełniają sens integracji Europejskiej Szanowni państwo przekroczyliśmy niedawno półmetek naszej prezydencji w grupie Wyszehradzkiej ostatnie miesiące potwierdziły słuszność decyzji o ożywieniu tego forum jako najważniejszego mechanizmu polskiej polityki zagranicznej w Europie środkowej jesteśmy przekonani, że rok 2017 będzie pod tym względem równie owocny bliskie więzi z sąsiadami pomagają na formowanie wspólnego stanowiska forum Unii Europejskiej w budowaniu zrozumienia i poparcie dla naszych postulatów w innych stolicach europejskich jednocześnie w gazie, angażując się we współpracę środkowoeuropejską Polska wypracowała osób, które pozycję rzecznika regionu w niektórych sprawach dzięki ożywieniu kontaktów z ziemi gorlickiej Bałtyckim w tym w ramach zakończonego w czerwcu 2016 przewodnictwa Polski w radzie państ w morza Bałtyckiego lepiej się rozumiemy wiemy jak skutecznie współpracować najbliższe miesiące powinny przynieść serię spotkań dwustronnych nie ma ze wszystkim partnerem norweskim gotyckimi zależy nam także na rzeczowej współpracy z nowym rządem Litwy, choć to dużym stopniu zależy od dobrej woli naszych partnerów przede wszystkim kwestii realizacji praw Polaków naliczać rozmawiałem o tym z moim litewskie pomnikiem podczas jego niedawnej wizyty w Polsce zobowiązaliśmy się sprawdzić nowe formy współpracy ważnym ważnymi partnerami gospodarczymi w sferze bezpieczeństwa w regionie Bałkany morze czarnego oraz bliskiego Wschodu są dla nas Rumunia Turcja współpraca z tymi krajami nabiera formy instytucjonalnej w postać tzw. trójkąta flanki wschodniej z uwagą obserwujemy rozwój wydarzeń w tym ostatnim kraju odbywającym wyjątkowo ważną rolę w unijnych planach rozwiązywania kryzysu migracyjnego ufamy, że naszym tureckim sojusznikom uda się utrzymać właściwą równowagę pomiędzy poszanowaniem zasad państwa prawa, a koniecznością stanowczego przeciwstawienia się to rozmowy Polska pozostanie orędownikiem procesu rozszerzenia Unii Europejskiej uważamy, że drzwi Europy powinny pozostać otwarte dla państwa podzielającego wizję współpracy demokratycznych krajów wolimy wyciągać dłoń w geście powitania niż pożegnania ten ma to miejsce w przypadku Wielkiej Brytanii pragniemy w dalszym ciągu dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi państwami Bałkanów zachodnich w tym roku planujemy serię inicjaty w skierowanych do 6 krajów kandydujących do Unii Europejskiej z tego regionu, czyli w Serbii Macedonii Albanii Bośni Hercegowiny Czarnogóry oraz Kosowo panie panowie posłowie Polska jest jedynym w Europie krajem graniczącym z 3 państwami wschodnio europejskimi i siłą rzeczy bardziej niż ktokolwiek inny zainteresowane stabilnością i pokojowym rozwojem tego obszaru jesteśmy bezpieczni w naszym polskim domu, ale każdy dobry sąsiad nie my nie możemy pozostać obojętni na to co dzieje się za ścianą i jako dobry sąsiad uważamy, że podstawę porządku politycznego w Europie wschodniej podobnie jak w całej Europie może być wyłącznie suwerenny wybór własnej drogi rozwoju czy skarby społeczeńst w szanujemy indywidualne wybory nasz partner w tym, którzy opowiadają się za bliższymi relacjami z Unią Europejską, jaki tych, którym bardziej odpowiadają różnie w luźniejsze formy współpracy w tym duchu wspieramy, gdy idę dopasowania treści partnerstwa wschodniego do indywidualnych potrzeb poszczególnych państ w przygotowania do tegorocznego szczytu partnerstwa w Brukseli powinny być okazją do realistycznej oceny i nowych impulsów Polska kontynuuje politykę wsparcia europejskich aspiracji Ukrainy stoimy na stanowisku, że podstawą pokojowego rozwiązania konfliktu jest pełna implementacja porozumień mińskich wagę znaczenie relacji dwustronnych potwierdziły ubiegłorocznej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie oraz prezydenta Petra Poroszenki w Warszawie wspieramy działania władz ukraińskich dziedzinie decentralizacji reformy straży samorządowej zwalczania korupcji w 2016 rok był dobry dla wzajemnie korzystnej polsko-ukraiński w pracy obrony polsko litewską ukraińska brygada, gdzie udział w ćwiczeniach Anakonda 2016 rozpoczęliśmy szkoły szkolenie żołnierzy ukraińskich na poligonie Jaworowie wspólnie m. in . z Stanami Zjednoczonymi Kanadą ministerstwa obrony Polski Ukrainy podpisały 2 ważne umowy nowe generalne porozumienie współpracy obronnej oraz szczegółowe regulujące kwestie współpracy przemysłu to wszystko pokazuje, że polsko-ukraińskie partnerstwo techniczne jest coraz większym stopniu wypełnione treścią będzie sprzyjać budowie odporności naszego sąsiada nastąpi destabilizacja dajemy Ukrainie wyraźny sygnał, że tancerz spotyka dzisiaj kraj nie tylko budzi naszą troskę, ale i konkretną reakcji ten konkret to także ponad 1  200  000 wiz wydanych w ubiegłym roku przez nasze urzędy konsularne Ukrainy w tym ponad 650  000 wiz pracowniczych takie działanie wychodzi również naprzeci w potrzebom polskiego rynku pracy poszukującego na Ukrainie pracowników coraz liczniejszych sektorach gospodarki i stanowi konkretny przykład działania polityki zagranicznej na rzecz interesów ekonomicznych kraju, wspierając Ukrainę w jej wysiłkach reformatorskich i politycy proeuropejskiej nie tracimy z pola widzenia spra w historycznych uważamy, że prawdziwemu partnerstwu strategicznemu powinna towarzyszyć prawda jednocześnie nie chcemy, by nasze stosunki bilateralne stał się zakładnikiem przeszłości zmyślą o niej zmyślą o dialog społeczny postanowiliśmy wznowić działalność sprawdzonego formatu współpracy dwustronnej, jakim jest polsko-ukraińskie forum partnerstwa dążymy także do powołania polsko-ukraińskiego centrum dobro sąsiedztwa, które służyło zbliżeniu narodów polskiego ukraińskiego poprzez rozwój dobrosąsiedzkich relacji współpracy oraz wymiany kulturalnej w ciągu minionego roku dokonała się zmiana polityki polskiej wobec Białorusi zrealizowaliśmy szereg ważnych wizyt spotkań bilateralnych, które znacząco poszerzyły Horyzonty naszych stosunków podstawowym zadaniem będzie potwierdzenie normalizacji relacji dwustronnych konkretnymi decyzjami przede wszystkim w zakresie współpracy gospodarczej Granicznej wymiany handlowej, a także w okresie normalizacji dno normalizacji relacji środowiskami Polaków na Białorusi przygotowujemy się także do uruchomienia cielsko białoruskiej komisji historycznej polityka wobec federacji rosyjskiej jest niestety uwarunkowana agresywnymi działaniami rosyjskimi w Europie wschodniej równocześnie na dostrzegamy potrzebę dialogu z naszym rosyjskim sąsiadem będziemy podejmować kroki na rzecz rozwoju dialogu społecznego kontaktów międzyludzkich współpracy kulturalnej i odbudowę dwustronnych relacji gospodarczych mamy nadzieję, że przyczyni się tego wznowienie prac polsko-rosyjskiej grupy ds. trudnych traktujemy Rosję poważne tak jak traktuje się wielkie państwo sąsiad jednak jeśli chodzi o nasze relacje to do tanga trzeba dwojga będziemy zatem nawet przekonywać naszych rosyjskich partnerów, że konstruktywna współpraca jest możliwa jeśli będziemy opierać na uważnym wysłuchaniu zrozumieniu oczekiwań drugiej strony oczekujemy tu z wraku do zwrotu wraku prezydenckiego samolotu stóp jeśli tu 154 prawowitym właścicielom czy państwu polskiemu sprawa odzyskania wraku tupolewa leży na sercu rządowi brak sprawności, a zwłaszcza szefowi polskiej dyplomacji nie zaprzestano wysiłku spełnić wolę Polaków, którzy czekają na to już prawie 7 lat rozpatrują obecnie możliwość złożenia skargi w sprawie rosyjskiego śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej do międzynarodowy Trybunał sprawności w kat zmierzamy jak najlepiej wykorzystać potencjał stosunków z państwami położonymi dalej na wschód państwami Kaukazu południowego i Azji centralnej, zwłaszcza w dziedzinie współpracy handlowej inwestycyjnej pomoże temu między planowany przez nas nowy Instytut Polski w tym miejscu wysoka izbo 1 z mierników pozycji między państwa 2001. wielkość jest pierwszym stuleciu jest ich umiejętność efektywnej współpracy nie tylko najbliższym otoczeniem geograficznym, ale również w skali globalnej w minionym roku dużo wysiłku włożyliśmy w rozwój relacji z partnerami europejskimi działania te będziemy kontynuować w roku bieżącym, uwzględniając różne wymiary polityki zagranicznej w trwałym elementem polskiej podzi w zagęszcza stało się partnerstwo strategiczne z chińską republiką ludową korzystamy ze sprzyjającej atmosfery w relacjach polsko chińskich po ubiegłorocznej kontakty na najwyższym szczeblu liczymy na dalszy los ich pracy w formacie 16 + 1, czyli między krajami Europy Środkowej, a Chinami w tym za pośrednictwem sekretariatu ds. morskich umiejscowionego w naszym kraju jak mówić chińska sentencja podróż na 1000 mil zaczyna się od pierwszego kroku my zrobiliśmy tych kroków już kilka zależy nam także rozwój kontaktów z pozostałymi partnerami strategicznymi VAT czy Japonią i republiką Korei są to największe azjatyccy inwestorzy, dzięki którym w Polsce powstały ciągle dostaje wiele miejsc pracy dynamiki nabiera także współpraca z Indiami, o czym świadczyć może chociażby niedawna listem, który wicepremiera Piotra Glińskiego w tym kraju na czele delegacji biznesowej jego spotkań z premierem Narendra modi na równi z wersów gospodarczym dążymy do wzmocnienia dialogu w kwestiach bezpieczeństwa globalnego szczególnie w związku z wzrostem zagrożeń terrorystycznych kluczowe znaczenie przez przywiązujemy do współpracy z Japonią Australią nową Zelandię będzie temu służyła moja wizyta w tych krajach w przyszłym miesiącu bliski wschód Afryka Północna róg Afryki to od wielu lat lat regiony zapalne na mapie świata postrzegamy ścigamy się tym obszarze nie tylko w kontekście wyzwań, ale także szansa, zwłaszcza w zakresie współpracy gospodarczej, czego dowodzi wzrost obrotów handlowych z krajami takimi jak królestwem Arabii Saudyjskiej państ w Zjednoczonych Emiratów arabskich udało nam się wzmocni bezpieczeństwo energetyczne dzięki rozpoczętym latem ubiegłego roku dostawą katarskiego gazu do gazoportu Świnoujście do Gdańska dotarły także tankowce dostawca z dostawami ropy naftowej z Iranu od czasu powołania obecnego rządu nastąpiła wyraźna intensyfikacja dwustronnych kontaktów z państwami Afryki bliskiego Wschodu wznowiliśmy działalność ambasad w Senegalu Tanzanii prezydent Rzeczypospolitej złożył wizytę w Jordanii oraz gości w Warszawie klub króla Jordanii prezentu Senegal autonomii Palestyńskiej także wiceprezydenta Iranu pod przewodnictwem pani premier odbył się polsko izraelskiej konsultacje, że między rządowi rozwój jako minister spra w zagranicznych odwiedził Izrael Palestynę uczestniczyłem w szczycie ministerialnym Unia liga państw arabskich w Kairze oraz kolejnych konferencjach dotyczących bliskowschodniego procesu pokojowego zainicjowanej przez Francję w roku 2014 planuję wizyty w szeregu państ w bliskiego Wschodu Afryki Sudanie w Egipcie Libanie Arabii Saudyjskiej w państwie znaczących zmian w arabskiej Algierii Maroku Mauretanii w odpowiedzi na dramatyczną sytuację ludności cywilnej dotkniętej skutkami wojny z Sycylii podjęliśmy działania na rzecz wsparcia osób cierpiących uchodźców oraz przyjmujących i społeczności w krajach sąsiadujących priorytetem jest udzielenie pomocy w samej Syrii oraz Libanie Jordanii wyciągamy rękę na pomoc potrzebującym bez medialnego szumu i politycznych fajerwerków z inicjatywy pani premier Beaty Szydło i pani kanclerz Angeli Merkel w 2016 roku uruchomiono wspólny trzyletni projekt budowy szkół Gliwa Polska reakcja na kryzys humanitarny migracyjnej to także udział w specjalnych funduszach unijnych łączna wartość pomocy w odpowiedzi na konflikt syryjski okna oraz pryzmy migracyjny wyniosła w ubiegłym roku ponad 119  000 000 zloty wystąpień Polska wzmacnia relacje polityczne gospodarcze z Ameryką łacińską regionem Karaimów służy temu m. in. udział w październikowym szczycie ministra spra w zagranicznych Unii Europejskiej oraz o północy Ameryki Łacińskiej kraju dominikanie w nadchodzącym roku chcemy nadal nadal strategiczny wymiar w naszym partnerstwo z Meksykiem czemu będzie służyła planowana wizyta prezydenta Rzeczypospolitej w tym kraju konsekwentnie będziemy zacieśniać współpracę także z innymi krajami Sojuszu Pacyfiku Chile Kolumbia Peru prezydenta tego ostatniego kraju będziemy gościć w Polsce w tym roku inicjatywy podejmowane na świecie przez polską dyplomację towarzyszy troska o stan praw człowieka w 2016 roku roku rada praw człowieka ONZ przyjęła na zasadzie konsensusu zaproponowano wspólnie przez Polskę Australię Chile Republikę Korei RPA rezolucję o roli dobrego rządzenia promocji praw człowiek Polska zabiega, aby ochrona praw mniejszości religijnych w tym chrześcijan była przedmiotem zainteresowania wspólnych działań Unii Europejskiej ONZ angażuję się opracowanie dokumentów dotyczących wolności religii i wyznania oraz bierzemy udział w debatach na ten temat Polska należy do państ w sponsorów rezolucji ONZ w sprawie wolności religii wyznania zwracamy uwagę na przypadki nieprzestrzegania praw mniejszości religijnych w tym na przypadki prześladowań chrześcijan w trakcie grudniowej konferencji warszawski dialog na rzecz demokracji organizowane przez MSZ 1 sesji konferencji poświęcona przede wszystkim ochronie praw osób należących do mniejszości religijnych na forum międzynarodowym zwracają uwagę na niepokojącą sytuację praw człowieka na Krymie w tym sytuacji mniejszości religijnych etnicznych, zwłaszcza Tatarów krymskich panie marszałku pani Iwono panie panowie posłowie wspieranie polskich przedsiębiorst w za granicą należy odkryto przerzutowych zadań polskiej dyplomacji służy temu między rozbudowa sieci naszych placówek dyplomatycznych na świecie nasze firmy są coraz lepiej przygotowane wystawiać się o międzynarodowej konkurencji jednak pomost automatyczne często niezbędna dla zaistnienia nowym rynku często jest też jedynym orężem w przypadkach nieuczciwy i dyslokacyjnych praw w 2017 roku położymy nacisk na promocję Polski jako kraju kreatywnego innowacyjnego będziemy wspierać polskie start-upy nawiązałam kontakt kontaktów na rynkach zagranicznych naszym celem jest także aktywizacja osób oraz Polski światowych ośrodków naukowych takie działania zajęć w zainicjowanym w już w ubiegłym roku, odwiedzając na czele misji gospodarczych w ważne środki tak jak psychiatrów USA i banków w Kanadzie w ramach promocji gospodarczej i dużo uwagi poświęcimy zielonym technologiom, zwłaszcza podczas forum energii w Wiedniu oraz w trakcie przygotowań konferencji klimatycznej kot 24 w Polsce 2018 roku prowadzimy wysiłki na rzecz zwiększenia udziału polskich firm w przetargach projekt organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem cieszy nas, że w tego typu inicjatywa ostatnich 2 latach wzięło udział blisko 1500 polskich przedsiębiorców coraz większym stopniu angażują się we wsparcie działalności międzynarodowej samorządów gospodarczych i terytorialny szczególne miejsce pośród tych działań zajmować będzie poparcie dla starań Łodzi o organizację Expo 2022 roku wysoka izbo wyjątkowe miejsce w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej zajmuje Polonia i Polacy żyjący poza granicami kraju są członkami naszej polskiej rodziny cząstką Polski najdalszych zakątkach świata dlatego dbamy o relacji z Polonią Polakami bardziej niż inne w minionym roku włożyliśmy wiele wysiłków zabiegi o interesy środowisk polonijnych w różnych krajach nawet się zawiedliśmy likwidacji polskiej szkoły w hasła w Niemczech wynegocjowaliśmy finansowanie remontu domu polskiego, bo w po długich negocjacjach doprowadziliśmy do zawarcia z Białorusią porozumienia współpracy w dziedzinie światowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniu rodaków ze Wschodu dokonaliśmy nowelizacji ustawy o karcie Polaka przewidujemy, że w związku z nowym uprawnieniem przysługującym posiadaczom karty w bieżącym roku znacznie wzrośnie liczba osób wnioskujących o jej przyznania w ubiegłym roku konsulowie przyjęli rekordową liczy ponad 27  000 wniosków rząd był także działań na rzecz przyspieszenia procesu repatriacji Polaków ze Wschodu największa grupa repatriantów ponad 150 osób przybyły w grudniu ubiegłego roku z Kazachstanu nowe rozwiązania prawne znacząco usprawniając pomoc udzielaną osiedlający się w Polsce rodakom zza wschodniej granicy jesteśmy gotowi kontynuować te działania władze polskie będą w dalszym ciągu zabiegać o respektowanie praw przysługujących zarówno miesza się Polski na Wschodzie jakich rodakom w innych regionach świata, zwłaszcza w niedawnym imigrantów do państ w Europy zachodniej przypadki agresji wobec apeli polskich spotykają się i będą się spotykać ze zdecydowaną i natychmiastową reakcję władz oraz służb konsularnych wspierają nauczanie języka polskiego wiedzy o Polsce pozostaje zadaniem priorytetowym realizacji polityki polonijnej na wsparcie oświaty polskiej za granicą poprzez placówki zamierzają przeznaczyć znacznie większe niż dotychczas środki szczególny nacisk położymy na edukację historyczną młodego pokolenia partnerstwo zobowiązuje także relacja z Polonią po obu stronach potrzebne są nowe inicjatywy oraz nowe spojrzenie na możliwość jakiś sens pracy i dialog w szczególności liczymy tu na aktywne włączenie się naszych rodaków działania na rzecz OZE pozytywnego wizerunku Polski w świecie zależy nam na efektywnym bliskiej współpracy naszych placówek z Polonią dlatego też rozwijać będziemy rady polonijne działające przy placówkach dyplomatycznych konsularnych wysoki Sejmie polscy dyplomaci zabiegają nie tylko interesy Polonia także pomagają obywatelom Rzeczypospolitej pod każdą szerokością geograficzną przyjęte zarówno podczas gdy ktoś zgubił paszport jak i wtedy, gdy pada ofiarą porwania to dzięki naszym dyplomatom przebywający za granicą Polski Polacy mogą liczyć na wsparcie w trudnych sytuacji w celu zapewnienia skutecznej pomocy obywatelom RP za granicą rozszerzamy sieć urzędów konsularnych otworzyliśmy konsulat generalny Houston Teksasie planujemy otwarcie jeszcze w tym roku urzędu konsularnego w Belfaście w celu usprawnienia obsługi telefonicznej obywateli polskich zamieszkujących Zjednoczonym królestwie Irlandii powołaliśmy już działające centrum informacji konsularne konsularny call Center dla obywateli polskich równolegle uruchomić uruchomiliśmy zintegrowaną telefon dyżurny, który ułatwia sprawny konta w sytuacjach kryzysowych agencji kontakt z konsulem poza godzinami pracy konsulów w dalszej kolejności przewidujemy rozszerzenie tych usług także na inne kraje 1 z poważniejszy problem z jakim ma być nasi konsulowie są sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej obywateli polskich dotyczy to wszystkim krajów będących celem na ten żony emigracji w wielkiej Brytanii Niemiec Belgii Holandii i Norweg Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz polskie urzędy konsularne dołożą wszelkich starań, by rodzice otrzymywali w takich sprawach należytą pomoc i wsparcie w rok 2017 będzie kolejnym rokiem aktywnej i wielokierunkowy w pracy publicznej koronowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dyplomacji, która za pierwszoplanowy cel stawia sobie dbanie o dobre imię Polski jazzowy w obecnym roku do najważniejszych kierunków działań zaliczamy promocję polskiej myśli politycznej historii wkładu Polski światowe dziedzictwo humanizmu promocję polskich kreatywnej innowacyjny podobnie jak w ubiegłym roku dużo uwagi poświęcimy polskiej narracji historycznej świeci podstawowym celem naszych działań będzie przedstawienie polskiego nowoczesnego kraju czerpiącego z sali tradycji jako tolerancyjnego państwa wielu narodów ras kultur musimy też zdecydowanie zgodnie z historycznymi faktami utrwalać dobre imię Polski oraz zabiegać o należnej miejsce w historii Europy świat zaktywizować działania mające na celu zwalczanie kłamliwych sformułowań dotyczących odpowiedzialności za organizację i funkcjonowanie nazistowskich niemieckich obozów śmierci w czasie drugiej wojny światowej odkłamywanie fałszerst w historycznych mogą służyć nowoczesne formy komunikacji za przykład nie służy publikacja filmu Wolski metro czy słowa mają znaczenie przez naszą ambasadę w Waszyngtonie za pośrednictwem mediów społecznościowych w 2017 roku narracja historyczna będzie koncentrować wokół dorobku tak wybitnych postaci jak Tadeusz Kościuszko Józef Piłsudski czy Józef Haller 2018 roku obędą się współorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych duże międzynarodowe konferencje poświęcone m. in. sytuacji europejskich elit ewentualnych pod okupacją niemiecką oraz polskim sprawiedliwym ratującym ratującym Żydów, czego będziemy korzystać z różnych narzędzi pracy publicznej, zwłaszcza wizyt studyjnych z udziałem przedstawicieli zagranicznych środowisk opiniotwórczych panie marszałku państwo posłowie w latach 20082015 zlikwidowano kilkadziesiąt polskich placówek dyplomatycznych i konsularne w niektórych regionach świata, zwłaszcza w Afryce powstają przez to rozległe białe plamy oznacza to nie tylko obecność dyplomatyczną również brak pomocy konsularnej dla obywateli, którzy znają się potrzebny w ubiegłym roku odwróciliśmy ten trend stopniowo odtwarzają sieć polskich ambasad konsulatów działa już ambasady w Senegalu i Iraku w styczniu tego roku został ustanowiony ambasady w Tanzanii ponad na początku lutego konsulat generalny szóstą placówki te rozpoczną pełną działalność drugiej połowy b r . w najbliższym czasie planuje ustawienie urzędu konsularnego w Belfaście w zależności od możliwości budżetowych rozważymy otwarcie ambasady Filipin jeśli pozwolą na to warunki bezpieczeństwa wznowimy funkcjonowanie placówek w krajach wysokiego ryzyka jednak istotnych z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej gospodarczy to jest serii i Libii prowadzi modernizację wielu polskich placówek zagranicznych jako część obszernego programu niwelowania wieloletnich zaniedbań w należytym utrzymaniem frachtów infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania służby zagraniczne w tym roku rozpoczniemy budowę ambasad w Berlinie i miejsc w 2011 będzie pierwszym pełnym i 2017 roku będzie pierwszym pełnym rokiem działalności nowo utworzonej Akademii dyplomatycznej MSZ, których zadaniem jest kształcenie młodych adeptów dyplomacji oraz rozwój zawodowy pracowników ministerstwa od początku lutego b r. 32 osoby wyłonione w wielostopniowych w procesie rekrutacyjnym ogłaszanym publicznie w prasie rozpoczęły aplikacja dla tyszan konsularną to 2 × więcej aplikantów niż kształcono w ostatnich rocznikach zmyślą o dalszej profesjonalizacji kadr dyplomatycznych przystąpiliśmy do prac nad nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej ma ona pomóc w rekrutacji do służby w wysokiej klasy specjalistów ludzi oddanych misji służenia Polsce i Polaków 2016 roku odnotowaliśmy nasilenie ataków niestety teleinformatycznych wymierzonej w infrastrukturę krytyczną ministerstwa także w dniu 15 grudnia 2016 roku będziemy kontynuować działania prewencyjne i reaktywny, aby zwiększyć możliwość działania naszych dyplomatów bez obawy o bezpieczeństwo przesłanie informacji wysoki Sejmie porządek międzynarodowy ustawiony po zimnej wojnie zmienia się na naszych oczach zmienia zmienia się też otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej traktujemy jako trudne wyzwanie, którym trzeba stawić czoła Polska dyplomacja podejmuje rękawicy w tych warunkach będziemy kierować się szczególną odpowiedzialnością i rozwagę, a jednocześnie podejmować tylko zaoczne działania, dzięki którym Rzeczpospolita stanie się jeszcze bardziej bezpieczne będzie mogła pełniej wykorzystać swój potencjał rozwoju Polska silna i rozwijające się cieszące się o to by ten świecie będzie wiarygodnym sojusznikiem w ramach NATO ważnym krajem Europy Środkowej i państwem współ kształtującym Unię Europejską są państwo przedstawiona dzisiaj koncepcja działań polskiej dyplomacji 2013 roku po odnotowaniu Obywatelska silnie osadzona we współpracy wielostronnej i budujące wartościowe sojusze stanowi właściwą odpowiedź na te problemy, z którymi w, którym musimy stawić czoła to jest kurs, który obraliśmy to nasza nawigacja nowych realiach przed debatą, która na dzień się rozpocznie znowu odwołam się do chińskiej mądrości człowiek, który mówi tego się nie da zrobić przerwy nie powinien przeszkadzać temu, który torowe Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PROGRAM SPECJALNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA