REKLAMA

Skargi kasacyjne HFPCz w sprawie odmowy powołania sędziów. Katarzyna Wiśniewska w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2017-02-14 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie Getin Holding Olsztyn 1323 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej fundacji na rzecz praw człowieka dzień dobry dzień dobry z lipca ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie, w którym odmówił powołania 3 sędziów na stanowiska w sądach wyższego szczebla oraz 1 kandydata na sędziego na pierwsze stanowisko sędziowskie jak wtedy ta decyzja była uzasadniona czy w ogóle była uzasadniona, bo trzeba tutaj Rozwiń » podkreślić, że została podjęta wbre w opiniom wyrażonym przez krajową radę sądownictwa, czyli wbre w pozytywnej rekomendacji tak my tak jak pan redaktor powiedział tradycja z prezydenta została podjęta wbre w pozytywnej rekomendacji krajowej rady sądownictwa i tradycja też nie została od razu uzasadniona jak po to, uzasadnienie zostało przedstawione kandydatom na urzędy sędziowskie lub też na wyższe stanowiska sędziowskie no i teraz pytanie, ponieważ od tej decyzji złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Wojewódzki Sąd Administracyjny z tego co wiem jednak nie przychylił się do strony skarżącej w ciemno przyznał prezydentowi rację to skarga została odrzucona więc, jakby tu nie została ona poddana merytorycznej ocenie do końca natomiast rzeczywiście Wojewódzki Sąd Administracyjny zaprezentował taki pogląd, że jest to prerogatywa prezydenta i że tutaj to działanie prezydenta nie podlega kontroli sądów administracyjnych Triton zbadał umorzenie może on może nie powołać ich brak powołania nie nie podlega ocenie weryfikacji przez c przez sąd co dalej dzieje z tą sprawą obecnie obecnie w OSP i skargi kasacyjne, czyli Don skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyli zarówno skarżący, czyli ci nie powołani sędziowie tak możemy kupić ich określać jak również Helsińska Fundacja praw człowieka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich my w swoim stanowisku zarzuca Merkel różne kwestie takiemu poglądowi, jaki zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny natomiast oprócz takich kwestii merytorycznych, o których wielokrotnie dyskutowaliśmy też zarzucamy kwestie proceduralne dotyczące nieważności, ale tego postępowania związane z tym, że Fundacja została dopuszczona do tego postępowania chyba decyzja z, o ile dobrze pamiętam zapadła 22 grudnia na tą decyzję doręczono 29 grudnia natomiast jak sąd wydał wydało już tutaj tą decyzję swoją ostateczną w 1 sprawie 2009. tygodnia czy z tej decyzji w tym w tej dacie, w którym Anton decyzja doręczona w drugi dzień po co powoduje tak mówiąc teraz mówić kalendarz przedstawiamy też o tyle ważne, że w ten sposób uniemożliwiono nam zaprezentowanie swojego stanowiska jako organizacji pozarządowych no dobrze, a teraz zastanówmy, dlaczego to jest taka istotna sprawa co znaczy, że jak to jest właściwie systemową i czy rozstrzygnięcie tego zasadniczego sporu to znaczy czy prezydent ma prawo w, bazując tylko na własnej wiedzy i woli odmówić powołania sędziego czy też nie czytasz tutaj jednak decydujący głos krajowej rady sądownictwa, dlaczego to jest istotne w ogóle tam z Dynama jest istotne jest w 2 punktu widzenia przede wszystkim i to samcem najistotniejsze z punktu niezależności w kąt widzenia i niezależności sądów niezawisłości sędziowskiej, bo jeśli przyjmiemy taki pogląd, że prezydent tutaj władza prezydenta jest całkowicie dyskrecjonalna, jakby żaden sąd nie może się w tym temacie wypowiedzieć to tak naprawdę może dojść do takiej sytuacji, że jeśli sędziowie będą mieli taką świadomość, że ich powołanie na wyższe stanowisko, czyli awans jest uzależniony tylko od swobodnej woli prezydenta to będą już tak naprawdę obawiać określonych w określonych decyzji jest kwestia jest tylko kwestią taką incydentalny no i dotyczącą tych konkretnych osób natomiast ma znaczenie systemowe z punktu widzenia tak naprawdę podstawowych zasad systemu ochrony praw jednostki mu sądy są tym podstawowym lokalnym, które w, które bronią w naszych praw miejskich, jakby ta procedura nominacji sędziowskich awansów sędziowskich nie będzie podlegała jakiejś kontroli to jest zagrożenie dla całego systemu, a czy jak to właściwie jest z tą władzą prezydencką wyraźnie, że to jest dziś też pytanie o to, bo prezydent coś co prezydenci i reprezentujący prawo sprawiedliwość w niej tendencje do takich też wywrotowych koncepcji do bardzo samodzielna gazu rządzenia, lecz bardzo samodzielnego potem podejmowania decyzji były takie problemy z powoływaniem bodajże ambasadorów jeszcze za czasów Lecha Kaczyńskiego teraz są problemy z sędziami tak trudno to musimy też pamiętać o tym, że ten problem z sędziami nie jest problemem nowym, bo euro oczywiście taką sytuację mieliśmy też 2000 siódmym roku oczy, jakby to też zarówno Francja tak ten problem wraca i pokazuje, że jest to rzeczywiście problemy problem systemowy jak Fundacja się tym problemem zajmuje przez 10 lat no i prawie tak naprawdę niedawno się te wszystkie sprawy ostatecznie pokończyły się z Rennes tam z tamtego okresu natomiast oczywiście jeśli chodzi o konstytucję ne w konstytucji przewidziany jest jako prerogatywy prezydenta czy takie szczególne uprawnienia, czyli powoływanie w powoływanie sędziów na natomiast musimy się zastanowić czy ta druga dogadywać to szczególne uprawnienie jesteś taki całkowicie dowolne, bo oczywiście to to prezydent jestem lokalnym właściwym w tym zakresie i powinien podjąć taką decyzję miast musimy się zastanowić czy ta decyzja i tak swobodę działania w tym zakresie całkowicie nieograniczona jednak ustawodawstwo te ograniczenia prawne przewiduje w takim wypadku jak prezydent jeśli miał wątpliwości no to mógł wystąpić do krajowej rady sądownictwa z ton z prośbą o ponowne zbadanie, jakby tych kandydatów insp to jest pytanie o to w jakim zakresie pewne uprawnienia są pojemne personalia ani nie rozwiążą test też pytanie o to w jaki sposób pewne urzędy instytucje powinny ze sobą dyskutować prowadzić pewien dialog także wypracować stanowisko, które będzie wspólne, a nie będzie, bo skonfliktował jedynie budziła jakichś takich tarć w Danii i w jakim zakresie jak by ta współpraca oddziaływuje właśnie na tym podstawowym zakresie Commission niezależność niezależność sądów, bo to i tak naprawdę o to chodzi w sytuacji, gdy mamy takie wrażenie, że tylko 1 organ powołuje i ma tutaj decydujące zdanie no to zawsze jest jest taka jest takie wrażenie, że może być to zbyt dowolne i zbyt oparty tylko i wyłącznie na własnej na własnej opinii nie do końca uzasadnione i okolic dość agresji zastanówmy się na 1 rzeczą, że 1 problem zaczął zwracać, że jeżeli drugiego z już kolejny raz mam taką sytuację na to czasu, by zadać pytanie w jaki sposób to może zostać doprecyzowane czy do regulowany i teraz co Naczelny Sąd Administracyjny zaproponuje wykładnie tych przepisów i tak non est to tylko my, jakby się domagamy to domagam się jak i wnosimy o takie stanowisko, żeby jednak, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że te decyzje prezydenta w tym zakresie podlegają kontroli czy też wykładnia inna niż zmiana przepisów w tym zakresie koty jest zmiana enzym reinterpretacji hejterzy musimy pamiętać, że na tę interpretację przepisów krajowych też może mieć wpły w tak naprawdę prawo międzynarodowe, bo mamy orzeczenia Europejskiego Trybunału praw człowieka wdów w sprawie węgierskiej w sprawie Joanny inaczej sprawa węgierska mówiące właśnie o tym, że tego typu sprawy czy konfliktu pomiędzy władzą wykonawczą i funkcjonariuszem też w tym wypadku sędziom są swego rodzaju rozstrzygnięcia o prawach obowiązkach charakterze cywilnym i podlegają kontroli sądowej, więc ta wykładnia byłaby zgodna zarówno ze stanowiskiem jak tutaj prokonstytucyjnej w naszej ocenie wykładnia, ale też zgodna ze tutaj zaleceniami czytało Europejski Trybunał praw człowieka czy też komitetu praw człowieka ONZ-owskie oczy to jak doprowadziłoby do takiej trwało też konstytucyjnie, ale też zgodnej ze standardami międzynarodowymi wykładni, ale ponoć tak słyszymy ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości szykuje się wielka reforma sądownictwa jest pytanie czy to nie jest trochę problem już w Czechach i przeszły, bo nie wiemy co z tych reform jeśli znajdzie jak ten ustrój zostanie zaprojektowany czy pszczołę przeprojektowany dość tego nie wiemy miejmy nadzieję, że jednak wciąż wiążą nas podstawowe zasady konstytucyjnej międzynarodowe i to co dla nas jest zawsze wyznacznikiem mi mam nadzieję też, że dla rządzących na to jednak ta zasada niezależności niezawisłości jest tak fundamentalnie wpisana w zasadę demokratycznego państwa prawnego, że oto jak trzeba walczyć sondaże każdą ranę będą walczyły i mam nadzieję, że też władze jak tę ukrytą wartość będą respektować Altusem jeszcze jedno pytanie gdzieś nasuwa czy w gruncie rzeczy czy nie powinniśmy zacząć się myśleć o takiej kategorii MBP jednak pewnych niedociągnięć systemowych niezależnie od tego, jaką władzę będziemy mieli to znaczy, że pewne przepisy trzeba uściślić, że jeżeli taka sytuacja się odtwarza to zastrzeżeń nie jest jasne czy zeznań pojawi się jakieś nowe ugrupowanie, które znowu będzie królowało w coś blokować właśnie przez urząd prezydenta tak to na pewno jest pytanie to na pewno jest pytanie o kwestie, jakby rozwiązań, które systemowych pewne wytyczne, które powinny im funkcjonować niezależnie od władzy politycznej niezależnie od poglądów politycznych zmierzam do takiego pytania czy to nie jest to czas, kiedy naprawdę czas zacząć rozważać czy w ogóle wprowadzać do debaty tak i takie hasło, by tu refleksji nad konstytucją ochrona to pewnie jest szersze pytanie natomiast ja bym jednak dążyła do tego, że obecna konstytucja i wykładnia konstytucyjna nam gwarantuje takie rozwiązanie ja jednak obstawała przy tym, że powinniśmy tę normę, która innych obecnie funkcjonujący układać w perspektywie aktualnej konstytucji i ona nam to gwarantuje jednak będę się i cały czas Fundacja reszta na takim stanowisku czy to wyprowadzamy tak naprawdę z konstytucją to nie jest tworzenie nowych norm, gdyż cały czas tak naprawdę opierają się nad konstytucją, która funkcjonuje w dziękuję bardzo Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej fundacji praw człowieka była ze mną w studiu trzynasta 34 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA