REKLAMA

Jak obywatel sądzi? Rozmowa z dr. hab. Piotrem Juchaczem

OFF Czarek
Data emisji:
2017-02-17 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
zapewne wszyscy z państwa, którzy oglądali jakiś film amerykański z związane z jakąś sprawą kryminalną sądem znają instytucję ławnika zakres tych 1212 gniewnych ludzi tak jak tego kultowego filmu, którzy w swoich sercach rozum ma w duszach ważą czy osoba czy osoby przednimi stojące są winne czy niewinny zarzucanych im czynów i potem często po burzliwych deliberacja ach, informują sędziego winny niewinny i wtedy możemy albo dostanie z ulgą przed ekran być tak i Rozwiń » sprawiedliwość zatriumfowała albo wręcz przeciwnie chodzić skandal co teraz będzie co teraz będziemy uroczyście będzie kolejny odcinek albo albo co się będzie innego działo w, a studia w Poznaniu państwa i byłem gościem jest dr hab. Piotr Jucha czy kierownik zakładu filozofii publicznej i filozofii prawa w Instytucie filozofii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry wita serdecznie panie doktorze dzień dobry państwu myślę sobie, że cenny obraz filmów amerykańskich tylko innych także niepolskich warto teraz przepuścić przez taki filtr tego od tych przepisów praw, które obowiązują w Polsce i zobaczyć popiersie czy to się różni, w czym jest podobne i jakiej zasadzie co działa także w 12 gniewnych ludzi znanych filmów, a instytucja ławnika w Polsce ma w Polsce sytuacja wygląda nieco odmiennie, albowiem nie mamy ławy przysięgłych LED czy ławnika, który orzeka w składzie z sędzią zawodowym 2 ławników plus sędzia zawodowy zazwyczaj, toteż z 1 strony można powiedzieć, że nie ma takiego dramatyzmu możliwości tutaj i obserwowania jak na filmach tego co się dzieje, chociaż to też jest niemożliwe w rzeczywistości w systemach amerykańskich, ponieważ obrad ławy przysięgłych są tajne w Polsce ławnicy mają taką samą moc swojego głosu co sędzia zawodowy w związku, z czym w takim składzie 2 ławników i sędzia zawodowy mogą oni nawet w pewnych przypadkach go przegłosować projekt od razu rodzi się pytanie panie doktorze, że skoro z 2 do 121 zawodowiec można, by rzec CIT i 2 amatorów albo pół amatorów to co to znaczy dla sprawiedliwości gdzieś podświadomie czujemy, że chcielibyśmy, żeby osoby, które decydują o winie lub niewinności, czego to taki czyn w wyniku miał przygotowanie no tutaj i cenne trój członowy podmiotu orzekający, jakby składa się z 2 części, które mają nieco odmienne role z 1 strony to, o czym pan redaktor mówi jest zapewniony przez sędziego zawodowego znajomość prawa kompetencja znajomość przebiegu procesu i t d. i tak da jeśli chodzi o ławników to ich rola jest nieco odmienna oni mają stanowić reprezentację w danej wspólnoty społeczeństwa jego głosu jego poczucia sprawiedliwości jest często podnoszony ten zarzut, że ławnicy nie posiadają wykształcenia prawniczego, ale moim zdaniem nie są całkowicie chybione, albowiem nie taka jest ich rola mają oni w ramach składu orzekającego wprowadzać tą perspektywą, że obywateli dlatego wywodzą się z tej wspólnoty, w której dany sąd funkcjonuje podzielają przynajmniej dach częściowo podstawowe wartości przez to wspólnotę wyznawane także, że myślę, że tutaj ten niezwykle istotne udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, jaki dzięki ławnikom możemy możemy zaobserwować w Polsce jest niezwykle jest niezwykle ważne, ale zarazem też trzeba podkreślić, że z roku na rok w ciągu ostatnich 25 lat ograniczany no dobrze to mówimy ufamy, że jest wiele zawodowych w tym składzie imamy w pewnym sensie głos ludu głos społeczności skoro tak no to i tak chcemy wprowadzić pewne ograniczenia, aby jednak ławnikiem nie była przypadkowa osoba i ustawodawca takie ograniczenia wprowadził niektóre z nich wydaje się jasne zachwianie będzie mówili, ale niektóre n p . wydają się ciekawe w nowo nowo np. nie może być ławnikiem osoba duchowna tak no tutaj zapewne o to co zresztą jest zgodne z historią tradycją przed drugą wojną światową osoby duchowne również były wykluczone z możliwości pełnienia funkcji ławnika możemy tutaj znaleźć uzasadnienie dlatego takiej ich powstawałby zapewne konflikt moralny pomiędzy prawem stanowionym prawem jednak boskim, bo pamiętamy, że taki konflikt z Antygony chociażby ma zazwyczaj z dnia tragiczne i dlatego zapewne osoby duchowne są tutaj wykluczone zresztą jak i przedstawiciele wielu innych zawodów no dobrze, a adwokaci i aplikant i aplikanci adwokaccy wykluczeni są wszyscy ci, którzy mogliby western po, którzy mogliby popaść w konflikt interesów tak adwokat przecież występuje przed sądem, a więc nie może znajdować się po obu stronach zarówno tego, który wydaje wyrok, jaki tego, który na skład broni skazanego, a mogłoby się tak zdarzać tutaj wykluczeni są zresztą wszyscy pracownicy sądów, żeby nie było żadnych podejrzeń o jakiejś manipulacji i konflikty interesów, a więc osoby zatrudnione w sądach powszechnych w innych sądach oraz prokuraturze osoby wchodzące w skład organów od, których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego to logiczne funkcjonariusze policji osoby zajmujące stanowisko związane, bo też liczyć na staże policjant jest, że adwokaci radcy prawni duchowni żołnierze czynnej służbie wojskowej w mogliby dostać się odpowiednio rozsianych po co zeznała, że generała nie było, że minister rocznych funkcji dobrze, choć często służby więziennej no to chyba też rodzi moc faktura i radni gminy powiatu i województwa to jest związane z metodą wyboru ławników jest wiele kontrowersji dotyczących tego czym to jest właściwa metoda jak powiedział, że to jest metoda niedobra, że rady gminy wybierają ławników, ale trudno znaleźć lepszą, która byłaby zawadziła o pewnym no i patologiom, które czasami występują przy wyborze ławników, gdy w radach gmin powietrzne dominujące partie polityczne próbują przeforsować pewnych kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji ławnika z drugiej strony być może nie powinniśmy iść tym przejmować, bo co z tego, że ktoś forsuje takiego ani innego składnika skoro każdy z nich powinien spełniać następujące następujące wymagania po obywatelstwo polskie pełnia praw cywilnych obywatelskich wiadomo nieskazitelny charakter tak no tak to jest wydają się kluczowe jest teraz bym się, że ktoś ma nieskazitelny charakter co z tego, że wybrał, bo nie wiem w większych PSL PiS po czy kogokolwiek jeszcze innego ukończy 30 lat, więc również, że trochę w życiu widział ma pewne przemyślenia nie jest to ktoś, kto tak, bo życie jest dopiero ciekawą przygodą i zatrudniony prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania od co najmniej od roku bezrobotny nie jak i jeśli mogę wróciłby do poprzedniego do kryterium to zrobię albo znajdziemy także żadna informacja Radia TOK FM to jest proszę panie pana i naszych ważne informacje, a po informacjach wrócimy do kryteriów i omówimy szerzej dr hab . Piotr Jucha kierownik zakładu filozofii publicznej i filozofii prawa w Instytucie filozofii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z państwa i moim gościem informacji już za kilka minut o godzinie jedenastej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek dzisiaj rozmawiamy o barwnikach ławnicy są inne z sądu nad ławnikami no nie umorzenie sąd, ale postępowanie przygotowawcze informację o godzinie jedenastej w 20 poznańskie wydanie programu Owczarek dzisiaj o składnikach państwa byłem gościem jest dr hab. Piotr Jucha 3 kierownik zakładu filozofii publicznej i filozofii prawa w Instytucie filozofii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przed informacjami rozpoczęliśmy krótko mówić o kwalifikacjach ławników to, że polskie obywatelstwo wydaje nam się oczywiste nieskazitelny charakter no to jest coś, czego wręcz wymagamy nie tylko oczekujemy, ale wymagamy no właśnie, ale wie jak minimum 30 lat, ale jest też górna granica maksimum 70 lat, czyli pomiędzy 30, a 70 tak to jest kryterium, które w Polsce przyjęto właściwie bez większej dyskusji podczas gdy na świecie takie dyskusje się toczą i często ten wiek jest zarysowane inaczej np. od 2005 . roku życia, czyli za 5 lat niższy była kilka lat temu szeroka dyskusja w wielkiej Brytanii na temat podniesienia wieku do siedemdziesiątego piątego roku życia wiemy, że społeczeństwo ma dzisiaj są mają coraz więcej ludzi starszych, którzy często są zdrowi i mogliby brać udział w życiu wspólnoty politycznej n p . pełnią funkcje ławników, ponieważ wśród warunków bycia ławnikiem jest również posiadanie zdolności od lekarza mam do czynienia z osobami, które no są zdrowe fizycznie mentalnie mogłoby pełnić taką rolę jest dość ważny argument jak mi się wydaje, który należałoby rozważyć Otóż każde ograniczenie, czyli ograniczenie od 30 do 70 lat jest automatycznie wykluczeniem z wykluczeniem całych dużych grup społecznych z możliwości pełnienia funkcji ławnika, ale jeszcze w 2 jedno później wykluczenia ograniczenia, które zdaje się, że pojawi się wkrótce nowo nie mówiłem o jeszcze 1 z warunków kwalifikacji, czyli zatrudniony prowadzi działalność gospodarczą lub mieszkanie, więc to jest łącznie rozłącznie, bo przez ZUS nierozłącznie to znaczy tutaj rzeczywiście od dawna zresztą zgodnie z tradycją już od początku istnienia tej instytucji w Europie Stanach Zjednoczonych ławnikiem ma być przedstawiciel tej wspólnoty w niej zakorzenionej albo zatrudniony w tym miejscu albo prowadzi działalność miejscową mieszka, czyli osoba bezrobotna też może może tak dobrze pomyślał, że nowa przeto w takim razie wysokie, bo się, że ze zmianą wieku emerytalnego w Czechach powie o to już są na emeryturze to już nie mogę być rolnikiem mam jeszcze oczywiście wykształcenie wykształcenie co najmniej średnie to jest też niezwykle ciekawy argument, kiedy szeroko dyskutowany, dlatego że z 1 strony mówimy o doświadczeniu życiowym ma przecież doświadczenie życiowe mogą mieć osoby również nieposiadające średniego wykształcenia z drugiej strony musimy sobie uświadomić co on oznacza w praktyce, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczby, czyli ilość osób z wyższym wykształceniem do trzydziestego roku życia ilość osób z wyższym wykształceniem powyżej siedemdziesiątego roku życia nałożymy na to kryterium jest kryterium wieku to łącznie wyeliminowany zostaje 23 obywateli EU polskich także tutaj musimy mieć świadomość, że to ograniczenia mają swoje konsekwencje to jest także około 30 paru procent obywateli może tak naprawdę pełnić funkcje ławnika kiedyś na konferencji, na którą zostałem zaproszony do Torunia w zeszłym roku powiedziałem rzecz, która spotkała się jedno z takim żywym odbiorem, żeby sobie to tak obrazowo uświadomić kogo wykluczamy Otóż Lech Wałęsa mógł w Polsce zostać prezydentem, ale nie mógłby zostać ławnikiem kardynał Bergoglio mógł zostać wybrany papieżem, ale w Polsce nie mógł zostać wybrany ławnikiem no ale może dobrze nie jak to w życiu ale powiem tak może od ławnika oczekujemy więcej niż od prezydenta rozrzutny jak i od ius papieża, bo ją i prezydent i papież zdejmuje się na opak szczególnie zajmuje się rzeczami, które może do nas dotyczyły tych, którzy w to wierzą po śmierci ach, a ławnik do tych zajmuje się tymi rzeczami, choć siedział tu i teraz często mają wpły w na naszą war z teraźniejszością niewątpliwie znaczy ja bym chciał podkreślić, że niestety jak by w ciągu ostatnich 25 lat zmiany prawa w Polsce doprowadziły do ograniczenia ilości spraw, w których ławnicy mogą orzekać i zmniejszenia liczby ławników 25 lat temu było to 55  000 w tej chwili jest to 14  000, a więc jak widzimy możemy zaobserwować bardzo znaczący spadek udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i moim zdaniem jest to niepokojące, a jego duch pana powinny wyglądać te kwalifikacje za trzecie uważa, że jest zwolennikiem rozszerzenia do średniej właśnie obniżenia wieku albo podwyższenia tej górnej granicy ewentualnie dopuszczenia obniżenia VAT przy granicy wykształcenia myślę, że powinno to wynikać z byliby racji i szerokiej dyskusji publicznej nie chciałbym tutaj narzucać jakość swojej opinii, ale zdecydowanie rozważenie podniesienia wieku do 75 lat co powinno zostać poddane dyskusji w 3 obniżania to jest bardziej już dyskusyjna sprawa, ponieważ jestem zwolennikiem niejako poszerzenia zakresu spra w, których mogliby orzekać ławnicy no to w tym momencie zależy od typu spra w moglibyśmy np. również tutaj wprowadzać pewne na pewno zróżnicowanie ja chciałbym jako teoretyk demokracji zwróci się raz jeszcze uwagę na ten 1 argument, że potężna grupa obywateli pełnoletnich jest jednak z pewnego uprawnienia wykluczona i znowuż poddać pod dyskusję, jeżeli uznamy, że wiek 30 lat jest odpowiedni to jak najbardziej można przy tym pozostać no dobrze, czyli mieścimy się w spełniamy mamy wszystkie kwalifikacje spełniamy te wszystkie warunki jesteśmy wybrani na ławnika i co teraz ruszamy do pracy tak jak sędzia zawodowy i przechodzimy dzień dobry co tam dzisiaj na wokandzie kawalera no i jest przynajmniej w teorii tak, że ławnicy przechodzą szkolenia trzeba sobie powiedzieć, że niestety zakres tych szkoleń nie jest wystarczający mówię tutaj i o opiniach, które płyną ze środowiska ławników warto bowiem podkreślić, że tak jak przez całe lata nie istniała żadna reprezentacja tego środowiska PAK przed 2 laty powstało Stowarzyszenie krajowa rada sędziów społecznych Stowarzyszenie to nawiązało współpracę z innymi stowarzyszeniami prawniczymi w ramach porozumienia stowarzyszeń prawniczych, które też powstało przed 2 laty oraz Europejską siecią stowarzyszeń prawniczych po raz pierwszy, więc od dawna środowisko ławników zyskuje swojego reprezentanta, który może artykułować również wobec Ministerstwa Sprawiedliwości potrzeby ławników, a moim zdaniem jest wiele spra w, które należałoby przemyśleć jak dużo ławnicy się ile czasu mogą pracować to jest taka praca codzienna czy to jest, że są ograniczenia dotyczące czasu pracy są ograniczenia tutaj ławnik powinien być powoływany nie więcej niż kilkanaście razy w ciągu roku otrzymują oni również jedno moim zdaniem symboliczne wynagrodzenie kilkudziesięciu złotych, ale my mamy do czynienia również z pewnymi problemami ich w tego typu, że ławnik mogą z orzekać na równi z sędzią zawodowym powinien przecież zapoznać się z aktami sprawy czas poświęcany przez ławnika na zapoznanie się z aktami sprawy nie jest żaden sposób wynagradzany i tutaj też z sobą niejako 2 strony medalu i 1 strona powiada, że przecież jest to praca zasadniczo pro publico Bono w związku, z czym ten, który się na nią decyduje wie, że takie są warunki i chce ją pełnić z drugiej strony no w środowisku ładny szantaż pojawiają się głosy, że te diety są niezwykle niskie i nieproporcjonalne do pracy ławnika, który rzeczywiście wykonują rzetelnie musimy co powiedzieć że, że nastawienie sędziów ławników też jest zróżnicowane z 1 strony spotykałem się sędziami, którzy niezwykle sobie chwali ławników którzy, zwłaszcza byli drugą trzecią kadencję mieli doświadczenie i potrafili dobrze doradzać szczególnie w sądach rodzinnych no, a jest i druga strona medalu tej możemy powiedzieć, że są sędziowie, którzy bardzo krytycznie podchodzą do ławników uważają, że właściwie są oni bierni wręcz jest takie popularne powiedzenie określenie nieładne, że są to wazony stojące po obu stronach sędziego wydaje mi się że, że tutaj bardzo wiele zależy też od człowieka, który zostaje ławnikiem i wybór ławników właśnie jest kolejną sprawą, którą należałoby dobrze przemyśleć to może tego wyboru za chwileczkę, ale od razu nasuwa się pytanie, że jeżeli mamy dobrych chodników i złych płatników netto powinny być jakiś mechanizmy, które pozwolą dobrych promować czy zatrzymać, a w zeszłych pozbyć się tak i w jaki sposób ławnik może stracić swoje uprawnienia może przestać być ławnikiem not to tutaj jest napisane bardzo dokładnie nie mówimy nie chciałbym jednak mówić o tych przestępstwach tym podobnych wygasają z miasta od prezesa sądu zależy jak i w jakim stopniu powołuje danego ławnika i chce prezes ma rozeznanie innego rodzaju jest raczej taki kategoria wazon, więc nie on będzie ławnikiem, ale nie będę go powód zawsze jest pewien zapas jeśli chodzi o ilość ławników w danym sądzie inni można pewnych powoływać części innych niech, chociaż to jest znowuż rzecz dyskusyjna bardzo tak, ponieważ no może też być wykorzystywana do faworyzowania np. zaprzyjaźnionych albo bardziej pokornych ławników prawo trzeba żyć z 1 ławnika może wykorzystać tylko 12 × w roku noc to co z tego, że przez nich jak tylko możemy 12 × co nie jest bezwzględny zakaz tak to jest tak, że z mamy sygnały, że środowisko niczego, że w niektórych przypadkach dochodzi wręcz do patologicznego wykorzystywania pewnych osób do do znacznie dwukrotnie trzykrotnie jeśli chodzi o to bić, ale co nie powinno mieć miejsca i większość środków nie ma miejsca choćby wiek z myślą o wydarzeniach patologia można pozwać sąd do sądu, bo nie mogą to jest także, że inna wszystko jest jednostkowym przypadkiem trzeba zobaczyć, dlaczego być może jest to uzasadnione tak dużym problemem jest bowiem kierowanie ławników do danej sprawy raz czy drugi raz zmiana ławników także oni nie są w stanie śledzić przebiegu rozpra w tutaj widziałbym też konieczność poprawy istniejących zapisów wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie 1140 już za kilka minut do studio z Radia TOK FM w Poznaniu państwa mają gości jest dr hab . Piotr Jucha Łódź kierownik zakładu filozofii publicznej i filozofii prawa Instytut filozofii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wracamy po informacjach Radia TOK FM państwa mają goście studio Radia TOK FM w Poznaniu jest dr hab . Piotr Jucha Łódź kierownik zakładu filozofii publicznej i filozofii prawa i Instytutu filozofii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiamy o składnikach, a jeżeli spojrzymy na to trochę szerzej to chodzi o to, aby po pierwsze, że w pewnym sensie pomóc sędziom zawodowym na bok, jakby zyskujemy my tutaj dodatkowy zapas dodatkowo mamy ekstra pary oczu i uszu, które słuchają i które analizują i dodające swój głos do głosu sędziego zawodowego no imamy też udziału mamy też udział w społeczeństwach nie tylko poprzez sędziego, ale też jako bezpośrednio w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, czyli rozumiem, że to mała i wartość pewną ideową i praktyczną niedawno Ministerstwo Sprawiedliwości wspomniało, że być korzystniejszy sposób, aby odciążyć wymiar sprawiedliwości mianowicie chodzi o to, aby powrócić do takiej instytucji, gdy poznaje się znamy szczegółów w od dziewiętnastego wieku, ale na pewno w drugiej Rzeczpospolitej, czyli do sędziów pokoju, czyli znowu w pewnym sensie jakich ławników albo niezawodowych sędziów, którzy mogliby się zajmować tymi najgroźniejszymi najmniejszymi wykroczeniami, czyli dziś kierowcy chuligani je co jeszcze co pan sądzi na czym się miałoby polegać funkcja sędziów pokoju to wasze dobre plany Ministerstwa Sprawiedliwości, więc jeżeli potraktujemy pomysłu wprowadzenia instytucji sędziów pokoju jako zaproszenie do dyskusji na ten temat przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest to zdecydowanie pomysł bardzo dobry i po co z jakiegoś czasu podnoszono również przez środowiska prawnicze tym niemniej trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że dopiero szczegółowe rozwoju rozwiązania o dadzą nam obraz z tego jak skuteczna i jak realizująca konstytucyjną zasadę udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości będzie to instytucja i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich zagadnień, które ma co najmniej należałoby dobrze przemyśleć po pierwsze, sposób zgłaszania i wyboru sędziów pokoju z informacji prasowych wynika, że ministerstwo chciałoby powierzyć wybór sędziów pokoju Radom gmin i powielić w ten sposób system wyboru ławników, ale to jest pierwsza zła wiadomość, dlatego że moim zdaniem powinniśmy powrócić do pomysłów tych, które były realizowane przed wojną, a mianowicie, że każdy obywatel może zgłosić kandydata na sędziego pokoju i wszyscy obywatele zameldowani na danym obszarze właściwym dla jurysdykcji danego sędziego pokoju są uprawnieni do głosowania podczas jego wyboru to byłoby prawdziwe takie oddanie władzy obywatelom w wyborze sędziów pokoju i dawało im bardzo dużą legitymizacji, ale już bez żadnych kwalifikacji mienie to jest tylko pierwszy warunek jeśli chodzi o sposób zgłaszania i wyboru, gdy chodzi o tym, krystalicznie oszacowanych nieposzlakowana charakter byłby też to na pewno i ja, jakby bardziej dyskusyjne jest z kolei inne elementy, które tej możemy odnaleźć pomyśle Ministerstwa Sprawiedliwości, a mianowicie, a on pytanie o to czy kandydat musi czym nie musi posiadać wykształcenie prawnicze i znowuż moim zdaniem zła wiadomość jest taka, że ministerstwo słyszałam wypowiedź pana wiceministra Piebiaka widziałoby tutaj jako sędziów pokoju ludzi z wykształceniem prawniczym, chociaż oczywiście, z jaką powiedział mniejszym bagażem doświadczeń niż sędziowie w tym niemniej moim zdaniem powinniśmy tutaj zajść przykład z innych państw Stanów zjednoczonych Wielkiej Brytanii, gdzie ławnikiem może zostać każdy obywatel nie ma tego wymagania wykształcenia prawniczego swego przebada nieskazitelny charakter człowiek łatwo tak wykształcenie też o obywatelstwo, gdyż ma charakter to jest żart rzeczywiście najbardziej problematyczna nie dookreślono, bo łatwo pewne rzeczy tutaj wprowadzić to znaczy, jeżeli ktoś był skazany i t d. tak dalej to go eliminuje dama nie może prezydent po prostu powiedzieć no a teraz są chyba nie było zbyt błahy sprawy tutaj, żeby sięgały aż 3 i opierały się o prezydenta, o którym zależy los wsi nie po to mamy prezydenta nie mógł w razie czego oni nie da Riusz no to prawda tym niemniej wydaje mi się, że dlatego nie rady gmin, a obywatele powinni móc wybierać sędziów pokoju, że nawet, gdyby takimi są tak takie takie sytuacje kontrowersyjne miał miejsce to zobaczymy czy znajdą one również legitymację po stronie obywateli a, toteż dodaje, że jeżeli mówimy o takim przykładowym społeczeństwie czy wspólnocie lokalnej to brzmi pięknie na co można zrobić ze wspólnotami, gdzie mamy osoby, które w pewnym sensie mają więcej dopowiedzenia jest inaczej niż inne, czyli jakieś osoby, które mają spory wpływ mówimy zarówno w może być wpływie nie wiem ekonomicznym, jaki może pójdzie wynikającym z działalności nielegalnej tak to, jeżeli mamy do czynienia ze wspólnotą, które staną się zastraszana albo wie, kto rozdaje karty no tak być z tym, że Rzym jest tutaj trzeba sobie powiedzieć, że jurysdykcja sędziów pokoju no nie byłaby ograniczonych i bardzo małych grup społecznych tak tylko np. dotyczyłaby trudno tu też to jest kwestia jeszcze nie rozstrzygnięto jak się zdaje pan powiedzieć, że gmina, a mogłyby też być mogłoby to być, więc powiązany jest tego typu obszarami, bo na takim obszarze gminy Rybno wydaje mi się, że jest dość duże zróżnicowanie społeczne i obywatele tak jak są w stanie wybrać swoich przedstawicieli do samorządu to mogliby wybrać również tych 2 sędziów pokoju zewsząd jest też pomysł, aby to odbywało się razem, żeby nie zwiększać kosztów to to jest moim zdaniem dość istotne co mnie immunitet taki festyn porozumieć teraz chodzi o to by taki sędzia pokoju pozostawał poza wpływami tak, żeby ktoś miał lekko Wisłę stary w tej walizce 100  000 USD zależnie od takich rozstrzygnięć w zakresie mówią o wykroczeniach no właśnie no ale przecież no panie redaktorze absolutnie byłbym przeciwny przyznawaniu immunitetu na tym poziomie co są sprawy o wykroczenia najczęściej związane z popełnianiem wykroczeń drogowych z drobnymi wandalizm mami to jest około 506  000 spra w, które zapychają niepotrzebnie sądy, do których rozstrzygnięcia naprawdę wiedza zaawansowana prawnicza sędziów nie jest potrzebna nowa tobie, żeby wandalizm oto mamy wandala, który nie miał rozbił coś tam bla bla bla potem przeżył takiego sędziego poprawi Suwaj jak tutaj coś piśnie jest do nowej ery, gdzie swój sklep to tak samo skończy swój sklep no ale gdybyśmy tego typu rozumowanie chcieli przeprowadzać to możemy powiedzieć, że zastraszyć da się każdego również nowego sędziego, który posiada immunitet immunitet przecież nie chroni go przed przestępcami, którzy będą chcieli zastraszyć jego przyjazdu rodziny także dlatego mamy na sędziów pokoju wybierać osoby, które cieszą się uznaniem autorytetem, który najczęściej jakoś działały już w danej wspólnocie lokalnej, żeby mieć zaufanie niż nie będą oni ulegać tego typu naciskom proszę również zwrócić uwagę, iż w tych sprawach drobnych obywatele jednak widzą i dyskutują na ten temat wiedzą, jakie wyroki są wydawane tutaj jest tego się tak nie da ukryć wydają się, że powinniśmy jednak no i ów fakt, iż to, że ta kategoria zaufania do wybranego sędziego pokoju będzie stanowiła wystarczającą podstawę legitymizacji działań zniewolenia, że mielibyśmy wtedy do czynienia z pewną sprawiedliwością 2 prędkości to znaczy mówimy no, jeżeli to jest przestępstwo to do rozstrzygnięcia użyjemy osób, które mają przygotowanie wykształcenie doświadczenie Ależ to jest wykroczenie to trochę ta sprawiedliwość nasza niech ona polega na amatorach jest taka sprawiedliwość 2 prędkości, czyli ci obywatele, którzy trafią do systemu z możliwości powyżej pewnej pewnego zagrożenia karą dostają lepszą sprawiedliwość ci, którzy poniżej to amatorsko no uzupełnia się nie zgadzam z tego typu podziałem z, a sędziowie pokoju funkcjonują w systemach anglosaskich z powodzeniem i dużym zaufaniem ma zapowiedzieć, że skoro Lis istnieją systemach anglosaskich próżności sprawdzam, bo albo wtedy przenosimy cały system anglosaski i mówimy proszę, a Hayek przynosimy element nie możemy używać, że w funkcjonują ludzie i ta nie bardzo rozumiem, dlaczego ktoś musiałby posiadać pięcioletnie studia prawnicze na, żeby mu z wydać się o orzeczenie w sprawie mandatu, chcąc został słusznie czy niesłusznie nałożony na jego na nadanego kierowca tutaj i zdecydował poza tym jest jeszcze 1 sprawa też, o którą należałoby poddać dyskusji, a mianowicie czy sędziowie pokoju będą orzekali w składzie jednoosobowym czy też w składzie kolegialnym np. trzyosobowym jak to ma miejsce w wielkiej Brytanii tak dodatkowo jeszcze 1 rzecz, która powinna uspokoić pana redaktora mianowicie w wielkiej Brytanii taki kolegialne sąd sędziów pokoju ma do pomocy sekretarza, który jest z wykształcenia prawnikiem, a więc może już zachodzą tak je sytuacje, w których jedno nie ma jasności co do tego co do sprawy można skorzystać też z tej pomocy prawnej ja myślę, że przekazanie na sam dół tych najbardziej banalnych prostych spra w mogłoby tylko i wyłącznie przyczynić się, a do odblokowania, jakby częściowego oczywiście sądów, który ma miała sędziom mieliby więcej czasu zajęć poważniejszymi sprawami, a po drugie do większej legitymizacji naprawdę w tych drobnych wykroczeń w należytym to są drobne wykształcenia lub wykroczenia się może to być może w ogóle nie powinny trafić skoro trafiły to obywatel ma prawo oczekiwać, że pewna sprawiedliwość będzie mu dana tak samo jak nie wiem miał trafił w tryby maszyny i sprawiedliwości za coś poważnego można powiedzieć o VAT to jest głupotę właściwie to nie trzeba zawodowego sędziego no to być może można tu to rozstrzygnąć na miejscu być może także, jeżeli policjant wręczy mandat za wołamy kogoś, kto przechodzi w prozie bardzo pan o tym, sądzi o moje zdanie bez sensu dziękuję do widzenia no przyznam, że już zupełnie nie podzielam tej opinii uważam, że właśnie zakorzenienie sędziów pokoju jako swoistych mężów zaufania w danej wspólnocie lokalnej jest gwarancją wydawania sprawiedliwych wyroków to naprawdę nie ma nagrywam, ale tylko, jeżeli chodzi o głupotach NIK głupoty, których są głupoty, ale to nie są głupoty to weź ludzi, którzy mają dość wykształcenie doświadczenie, jeżeli są głupoty no to trochę jest to nieelegancko Polish z mężów zaufania, że ufamy wam, ale tylko, jeżeli to mandacik i myślę, że warto powrócić tego tematu inne panie doktorze, kiedy będziemy znali więcej szczegółów i skazany i proponuje, że ich tak zrobili bardzo dziękuję za wizytę dr hab . Piotr Jucha kierownik zakładu filozofii publicznej filozofii prawa w Instytucie filozofii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był państwa i moim gościem dziękuje dziękuje bardzo są informacje już za chwilę o godzinie 12 w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA