REKLAMA

Państwo polskie jest coraz mniej państwem demokratycznym, państwem prawa - prof. Andrzej Rzepliński - były prezes Trybunału Konstytucyjnego

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-02-15 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam państwa gościem Radia TOK FM z prof. Andrzej Rzepliński były prezes Trybunału Konstytucyjnego dzień dobry panie profesorze dzień dobry jak pan sądzi czy państwo hymn Polski nada się rządzi zasadami praworządności czy środowisko prawników skuteczniejsze oparło, jakby tym drugą PiS -u, by właśnie jednak poszerzyć czy swoje pole manewru w myśl, że państwo polskie jest coraz mniej państwem prawa jest coraz mniej państwowym Rozwiń » demokratycznymi coraz mniej państwa wolnościowym, czyli wypłukiwany jest w treści art. 2 konstytucji czyli, czyli przypomnimy Rzeczpospolita Polska jest demokratyczna oraz prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej jakiś jedno z ostatnich zdarzeń, które pana zdaniem świadczy o tym, że właśnie ten drugi artykuł konstytucji traci swoją moc i ktoś, kto się dzieje ustawicznie w tym przede wszystkim przede wszystkim, że nie ma torów na równolegle toczy się taki swoisty zawłaszczenie zabieranie państwa wsysa na niego przez partię i to jest kwestia samorządu terytorialnego była dyskusja o ustawie metropolitarnej dla Warszawy sposób jej przygotowania, który przygotował i dziś troszkę więcej wiemy jacyś przypadkowi to prawnicy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji niemający żadnego doświadczenia znajomości w sytuacji, w której do tematu w sytuacji, w której w Polsce mamy znakomitych specjalistów od perły samorządu terytorialnego i rzucenie tego na swoisty rzetelnie i żeby być może przedwcześnie nawet z punktu widzenia interesów partii rządzącej być może po to, żeby zobaczyć, jakie będą reakcje, żeby lepiej to przygotować przejęcie samorządów terytorialnych i wiadomo, że są to rozważane takie warianty, które mają znieść kontrolę regionalnych izb obrachunkowych samorządowych kolegiów odwoławczych, a więc niezależnych od władzy samorządowej organów, które kontrolują legalność działania administracji samorządowej podporządkowanie wszystkiego wojewodom, czyli tak jak to się stało w latach, czyli diagnoza z rządowym i bez żadnej kontroli wojewoda wtedy będzie kontrolował siebie i innych plus na psie przy jakich tam przygotowania jak przyjąć bardzo tłusty kąsek funkcjonowania państwa, czyli organy stanowiące i organy wykonawczy samorządu terytorialnego wraz ze stratą dane wszystkich, bo samorząd terytorialny jego powstanie jego rozwój jego umocnienie jego promieniowanie wykona polskie to jest wielki sukces wszystkich Polaków i to jest niszczony i niepodporządkowanie samorządu terytorialnego 1 partii trafić na stałe tego nie da się odwróci dziś dzień po straty będą nieodwracalne panie profesorze ja się porozmawiać o planach ministra Ziobry jeśli chodzi o zmiany w krajowej radzie sądownictwa, bo przeczytałam, że Panny przygotował 2005 roku dla Platformy taką specjalną ustawę, żeby jednak tę krajową radę sądownictwa zreformować to znaczy, że pan też widział potrzeby reformy tak napisał Jan Maria Rokita w tygodniku w sieci w oczach była wtedy powołana komisja do reformy tych przepisów konstytucji który w dyskusjach był uznawany za przyjęte w tym w takiej formule, która nie pozwalała skutecznie funkcjonować się władzy wykonawczej nam chodziło przede wszystkim o wzmocnienie urzędu Prezesa Rady Ministrów kosztem kompetencji prezydenta natomiast, jeżeli chodzi o krajową radę sądownictwa to reforma polegała na wzmocnieniu tej rady i z i doprowadzenie do tego, że rzeczywiście będzie stała na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów problem, który wtedy istniał zawsze trzeba brać pod uwagę czas było to, że one silny sposób była zdominowana przez funkcyjnych sędziów i silny sposób było taką platformą do awansu pionowego sędziów poprzez krajową radę sądownictwa nie dość tej zmiany wprowadzić, by nie nie udało się były z żadnej zmiany nie udało się wprowadzić wynik wyborów był taki, że nie było większości konstytucyjnej, żeby wówczas dokonać nie w interesie i 1 partii, a w interesie i lepiej zorganizowanego państwa poprzez koalicyjny przyjęcie zmian konstytucja nie narzucony przez 1 partię podporządkowane interesom politycznym partie i jak rozumiem da się my idea, która przyświeca zmianom polega na tym, żeby jednak krajowa rada sądownictwa nie była taką korporacją prezesów z sąsiadów, ale taki był też go po prostu gwarancją dostępu różnego obywatela do do do sądu no i równego traktowania, czyli nie chodziło o ochronę korporacji sędziowskiej na prąd polega na tym, że przez tyle lat rządów Platformy i PSL nie zostało to zmienione co w pewnym sensie dało preteksty PiS-owi, żeby teraz mniej ni la RS, a ja analizą korporacji to od razu myślimy, że to jest niemal przestępczy związek absolutnie nie o to chodziło, choć nie znaleźli ochronie złóż, a wszystkim swoje interesy z Anią ujęło się tak, że praktycznie na kilka lat naprzód było wiadomo, że ktoś, kto jest i jakością umocowany rodzinnie w strukturach czy towarzysko z Lublina sędziowskich za zalety 10, kiedy przechodził stan spoczynku sędziów mają niemal gwarantowany to, że on obejmie funkcję w tym sądzie są nowsze w Sądzie Okręgowym będzie awansowany i że to praktycznie biorąc zniechęcało bardzo dobrych sędziów, ale zdaniem niemających tego typu powiązań czy adwokatów czy także prokuratorów jeżeliby mieli taką chęć do skutecznego ubiegania się o wakujący urząd sędziowski chodzi o to wyłącznie, żeby sędzia nie byli bardzo dobrzy i osobowościowo również, jeżeli chodzi o jakość orzecznictwa kandydaci i żeby mieli równe szansę kandydowania na wakujący urząd sędziowski to był problem który, który wtedy był dyskutowany i styl był realnym problemem od tego czasu bardzo dużo się zmieniło w tym mieliśmy okres rządów 20052007 obecnie rządzącej partii lisy lisy wojnę wytoczoną przez prokuratorów sędziom psy za oczywisty mniejsze Damian akurat broniłem 2 sędziów przez Sądem Najwyższym jest absolutnie fałszywymi zarzutami western postawionymi przez Ełk łaknących szybkiego awansu do Warszawy prokuratorów gdzieś tam z głębokiej polskiej prowincji wyciągnęli fałszywego świadka kobietę skazano na 3 lata więzienia za oszustwa, czyli o zerowej wiarygodności ich użytkowania i postawili zarzuty np. pani sędzi, która była prezesem Sądu Okręgowego o znakomitym życiorysie sędziowskim inni nie chce im przypominającej twarzy czeka kompletnie zniszczonego na sali rozpra w w Sądzie Najwyższym czy 7 funkcjonariuszy jakiejś tajnej policji do Zawady na rynku z tego wyraźnie kaburę pistoletu w potem jak się to skończyło posiedzenie sąd pogonił oskarżeni przed Sądem Najwyższym stała kamera czekała na to, żeby sfilmować sędziego prowadzonego w kajdankach to było w lutym 2007 roku w lutym 2010 Jerzy Ziobro pani sędzia została awansowana wtedy była przyjęto ustawę w moim przekonaniu w tym czasie rządów PiS-u o poziomy notowań się sędziów jest sensowne moim zdaniem instytucja i do pani z sędzią została awansowana przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego na sędziego Sądu Apelacyjnego z powodu znakomity jego znakomite wrażenie życiorysu cenzura nie wstydzę się i mam nadzieję, że do tej pory to wisi na stronie internetowej jej awans bodajże 7 lutego 2010 roku, czyli ta sama osoba zimę takich bardzo egoistycznych i ich w sumie zupełnie sprzecznym z rządami prawa i ścieżek awansu prokuratorów, bo to o tyle teraz też obserwujemy stała się ofiarą i ich agresji Zbigniew Ziobro mówi tak trzeba wybory do KRS do krajowej rady sądownictwa zdemokratyzować nie może być także tylko wewnątrz tej korporacji następuje na pewno nie dla nas sejmowa będzie demokraty zerwała wybory sędziów absolutnie nie, chyba że tak jak powiedziałem stacji telewizyjnej wobec tego, żeby to zrównoważyć, żeby art. 10 konstytucji o wzajemnym ważeniu się władz niewyobrażalny i także art. 173 konstytucji to niech sędziowie decydują konsumują, potwierdzając zatwierdzają propozycje premiera na obsadzenie urzędu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, który ma olbrzymią władzę wobec tego proszę bardzo niech powszechnie sędziowie tych 10 miesięcy czy pana dziś niewiele krócej niż za sprawiedliwy z zatwierdzeniem stwierdzają, że to jest tak jak w stanach Zjednoczonych ten urzędnik rzeczywiście będzie dobrym ministrem sprawiedliwości będzie dbał o to, żeby sądy wydawały sprawiedliwe wyroki i że nie nie będzie rekomendował sondami po to, żeby wzmocnić swoją władzę polityczną wewnątrz rządu wraz z Sejmu i nie ma konstytucja jak tego przepisu jest cel tej zmiany planowane przez ministra Ziobry pana zdaniem wierzy, że pan minister Ziobro wielokrotnie demonstrował mówiąc najogólniej swoją głęboką nieufnością Waits spędził on nie jest w stanie zrozumieć sędzia jest niezawisły, że inny pracuje w niezależnym sądzie i rzekome ignorowanie i Niemcy to przy pomocy takich bardzo otwartych politycznych decyzji czy też poprzez prokuratorów tak jak teraz Niemiec, jeżeli się zacznie ME akcje wszczynania śledzt w przeciwko prokurent przeciwko sędziom dlatego, by i ty to zaczyna być elementem codziennej kultury i prawnej w Polsce jakiś jego bardzo podejrzanym w życiorysie zawiadamia prokuraturę o popełnieniu przestępstwa prokuratura z całą powagą chwili mamy zgłoszenie popełnienia przestępstwa musimy wszcząć śledztwo przeciwko tym czym się tak sędziemu czy jakimś obywatel i potem niektórzy mówią niektórzy prokuratorzy, że to nie jest wszystko raz z prawa przeciwko to na razie jest z odchylanym sprawiły, że to jest postępowanie wyjaśniające zobaczymy to jest też niszczenie prokuratury prokurator powinien być w tym zakresie niezależny, ale żeby, żeby jej nos skoro jest prokuratorem to rozumiem, że został odpowiednio przeszkolony jest odpowiednie egzaminy i nie będzie i nikt inny nie będzie nie potrafił oczarować, by ich remont od ple w w pani profesorze, ale pismo, że jakość orzecznictwa sędziów dzisiaj jest bardzo słaby Jarosław Kaczyński mówi tak 10 miesięcy więzienia dostaje ktoś, kto rzucił tortem sędzię, która złamała zasady prawnej moralne, wydając wyrok w stosunku do Kiszczaka, a ktoś, kto był zaangażowany w działalność przestępczą napady pobicia dostaje 10 miesięcy zawieszenie no to ludzie mówią sobie Boże no jak to sprawiedliwość działa coś jest nie tak po pierwsze i takie, że ja nie bardzo dowierzamy temu co twierdzi pan Ziobro po drugie jest wiele z SLD znaleźli się nad tyle milionów orzeczenie KIO wydają sędziowie i to nie jest powtarzany jak mantra stwierdzenie no el po to jest chowu zagwarantowane w konstytucji dwuinstancyjne postępowanie sądowe, żeby można korygować błędy popełnione w niektórych sprawach przez sędziów w Sądzie I instancji i ostatecznie, jeżeli to jest błąd natury prawnej jest postępowanie kasacyjne w Sądzie Najwyższym, więc prawdopodobieństwo Rzym żyje wyroki polskich sędziów będą z natury rzeczy złe i i zatwierdzane przez wyższej instancji, który również reprezentują rządy komunistów złodziei jest zerowe, o czym świadczy sądownictwo Europejskiego Trybunału sprawiedliwości w Strasburgu tam, jeżeli doszłoby, gdyby w wyniku błędnego wyroku do naruszenia postanowień konwencji to wyrok sądu polskiego się nie otrzymał azyl w tym i jeżeli chodzi o to to jest rzadkość, jeżeli Polska przegrywa w Strasburgu to z powodu błędów przede wszystkim prokuratorów i policji, a nie sędziów dziękuję bardzo za rozmowę gościem Radia TOK FM prof. Andrzej Rzepliński cech informację po informacjach Agaton Koziński Waldemar Kuczyński Agata Diduszko-Zyglewska poranek Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA