REKLAMA

Adamska: Musimy pamięrtać, że jedną z nóg Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju jest Konstytucja dla Biznesu

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-02-15 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Maciej Zakrocki dzień dobry zapraszam na ekranie w studiu pani dr Lidia Adamska była członkini zarządu GPW prezes współzałożycielka start-upu Ka Wieniawa Kevin Novo tek tak się właśnie być dr Piotr Maszczyk szkoła główna handlowa w dzień dobry dr Andrzej Malinowski prezydent pracodawców Rzeczpospolitej czy dobry klimat skoro mamy troje doktorów to chciałbym, żebyśmy zaczęli od tematu sieci szpitali, bo co prawda ten temat z fabułą Rozwiń » wczorajszego posiedzenia rady ministrów, ale wywołuje ciągle wiele emocji m. in . wśród pracodawców nie przy okazji mam nadzieję, że pan prezydenta wyjaśnia, dlaczego pracodawcy RP tak mocno się zajęli tym tematem od razu dodam są bardzo krytyczni wobec idei, która zdaniem rządu w ma poprawić sytuację pacjenta doprowadzi do stanu, w którym to nie pacjent szuka sobie opieki medycznej tylko zajmuje się tym właśnie sieć no właśnie w niej prezydenci zajmujemy się tym, dlatego że z organizacją pracodawcy Rzeczypospolitej polskiej gromadzie albo Strzeż się właściwie wszystkich przedstawicieli wszystkich po jej pod względem typów różnych zainteresowań służby zdrowia za 3 maja sieć szpitali publicznych prywatnych ma również tzw. prywatnych udziałowców w tym całym rynku i t d. bo jeśli nie jesteście bezstronni jest mniej jest jasna jesteśmy tak jesteśmy rzeczywiście nie jesteśmy bezstronni naszym zadaniem jest reprezentowanie ich punktu widzenia wobec władz państwowych i muszę powiedzieć, że uważamy, że to co proponuje co proponuje pan minister Radziwiłł jego zespół to jest coś co może wreszcie służby zdrowia i ochrony zdrowia w Polsce wyssać powietrze co do bezstronności to nie pozwala zauważyć, że byłem świadkiem debaty między 2 tygodnie temu w ramach rady dialogu społecznego i procesy już wyobraźcie sobie państwo, że nie słyszałem ani 1 pozytywnej oceny ze strony wszystkich partnerów włącznie ze związkami zawodowymi może Solidarność w miarę łagodnie starała się, ale w Solidarność generalnie w miarę łagodnie i do propozycji rządowej się odnosił od co najmniej 2 lat natomiast wszyscy inni zwracali uwagę na poważne kwoty, które są w tym w tym zapisie zawarte na rzeczy, które zresztą później się dowiedzieliśmy nie były w ogóle znika kiedykolwiek konsultowane, a ma być to w końcu podstawa tzw . w cudzysłowie oczywiście reformy służby zdrowia Otóż uważamy, że po pierwsze, ta ustawa ta propozycja, która poszła z komitetu stałego do rządu wypacza ideę samej sieci Bonar w co do idei oczywiście jest ewentualnie do przyjęcia poza tym opiera się na bardzo wątpliwych kwestiach mianowicie pan minister Radziwiłł ów nawet się z tym nie krył powiedział wyraźnie, że on chce przy okazji tej ustawy praktycznie zlikwidować sektor tzw. prywatny, który funkcjonuje na tym rynku, bo w ogóle osoby nie wyobraża proszę państwa, że ktokolwiek mógłby zarabiać na zdrowiu przeżył powiedzmy, że tam jest przewidziane jeśli chodzi o środki przeznaczone na lecznictwo szpitalne 90 około 1 % około 2 ma być ona w ogóle to tt szpitale nazwijmy, choć społeczne tak społeczną służbę zdrowia a, a te 9 ma być nałożenie na nich będzie on, że z wyżej prywatnie też mogą liczyć, że bardzo będę niegrzeczny, ale powiem, że ma pan stary i informacje, dlatego że my nasi eksperci uważają, że po liberalizacji, która w wyniku tam jakiś kolejnych działań nastąpiła jak państwo wiecie to spada po raz kolejny powiedzmy z rady ministrów przy reorganizacji krytyk kryteriów włączania do sieci z tymi 9 % budżetu prawdopodobnie zrobi się tylko 1 w tak, że to już w ogóle będzie nowa, ale dodał, że na razie się spekuluje moda na rozwoju mówimy o dokumencie waśnie, które spadną, ale opieramy nasze rozważamy w ogóle, że ta ustawa, że ta ustawa projekt ustawy i te rozwiązania powinny w ogóle być z wyzwolonych całkowicie w tej chwili od wojny się ponownie do tego przystąpić mamy zresztą bardzo ciekawą historię mianowicie procesy wyobrażać, że wdrożenie tej ustawy ma się zajmować Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma ulec likwidacji teatru kolejne lata reformy pana ministra, ale rzeczywiście, bo chciał, żeby też jednak nasi słuchacze zrozumieli na czym polega sieć idea tej tezy tych 2 sieci szpitali i dlaczego w jest nam pan pan prezes dobrze to nie jest może sama idea zło, a tylko tylko te szczegóły, które ją tworzą powodują, że się ją trudno w to trudno wierzyć George, a to poszerza się wydaje mi się rola pani dr Daniel wydaje mi się że, że to nie tylko jest tak, że być może idea jest dobra, a szczegółowe założenia nie są idealne, ale sądzę, że można na to spojrzeć z perspektywy tego, że sama idea nie musi być dobra, bo na czym ona polega tak na marginesie ja nie znamy żadnego pomysłu na reformy jakiejkolwiek dziedzinie życia społecznego, żeby ci, którzy są jej autorami inicjatorami nie twierdzili, że to są zmiany, które mają zrobić dobrze odbiorcą tej zmiany jeśli przyjrzeć się pomysłowi sieci i wyznaczymy w istocie ten pomysł polega na tym, że UE będzie lista, na którą szpital, który się mówiąc popularnie załapie będzie o wiele lepszej sytuacji od tego, który na tę listę nie wejdzie, ponieważ szpitale tworzące sieć, a więc znajdujący trzymający się znaleźć na tej liście no w jaki sposób uprzywilejowanej będą miały zagwarantowane bez konkursu bez procedury konkursowej kontrakty z NFZ-etem abstrahuje od tego jaka będzie przyszłość jak NFZ -u ale jakie będą kryteria tego, aby szpital mógł się znaleźć bądź nie znaleźć na liście no tutaj jest to tak jak czytam ten projekt narzędzie ręcznego sterowania, a urządzić izbę przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy drugiego warunku, czyli tego szpitalnego oddziału nie będzie musiał spełniać jedynie część placówek np. szpitale onkologiczne pulmonologiczne szpitale muszą mieć zawartą przez co najmniej 2 lata kalendarzowe umowę z NFZ-etem tak, by się do tych dotyczących świadczeń, w których dany szpital może udzielić w ramach właśnie tego podstawowego szpitalnego zabezpieczenia o PIT świadczeń opieki zdrowotnej ta wielo prosili nowości jest formą, pod który się kryje to, o czym tutaj mówią mój przedmówca, że de facto tymi podmiotami, które mają szansę i znajdą się na liście będą korzystały z tych ponad 90 % środków na funkcjonowanie szpitali będą praktycznie tylko i wyłącznie szpitale publiczne jak ktoś ma, bo o tym w tych regulacjach niemal do czegoś takiego co funkcjonuje pod nazwą mapy potrzeb medycznych mapa potrzeb medycznych nie jest tożsama z rozlokowania na terenie kraju szpitali Band i wielo profil owych jeśliby konsekwentnie trzymać się tej logiki to może się okazać, że w wyniku tego podejścia idącego w stronę centralizacji powstaną białe plamy jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb medycznych społeczeństwa ani nie o możliwość arbitralnego decydowania o egzystencję ekonomiczny 1 bądź drugiego podmiotu i to zagrożenie, że to rozwiązanie może stanowić bardzo duże ryzyko dla funkcjonującego w Polsce ze wszystkimi jej słabościami i o których wiemy, ale jednak sektora niepublicznego, że to może oznaczać z 1 strony słabsze gorsze zaspokojenie potrzeb, a z drugiej rodzić pytanie o inwestycje, jakie zostały poniesione przez te lata właśnie na rozwijanie tego sektora dodam jeszcze należy tak jak wyczytałam nie najlepsze pomysły są nadal aktualne na jelenie znalezienie się na tej liście to znaczy można się znaleźć w wyniku decyzji administracyjnej natomiast zmiana na tej liście może się dokonać poprzez wypadnięcie z listy i są okresy, kiedy lista nie ulega zmianie może powstać pytanie czy jeśli w międzyczasie powstaną jakieś nowe placówki służby zdrowia np. niepubliczne albo zajdą jakieś zmiany czy takie sztywne trzymanie się tego administracyjnego podejścia nie stoi w sprzeczności z konkurencją czy tutaj przepisy Unii Europejskiej nie znajdą zastosowania chciałbym, by handlować taką kwestię, że ten pomysł kontrowersyjny wydaje się, że nie jest tak entuzjastycznie przyjmowany przez wszystkich członków rządu z tego co pisze się w prasie ostatnia, a premier Morawiecki minister Gowin są krytyczni wobec tego pomysłu są może rodzić pytanie czy ta przerwa techniczna, która w tej chwili się dokonuje w procedowaniu no nie może zaowocować jakąś zmianą kierunku w tym względzie no to zobaczymy rzeczywiście to była wątek złożyli się bogacić także tworzy się jako ja przy okazji tworzy się właśnie dla gazu do pani słów, by taką zasłonę dymną, jakby atakują sektor prywatny i zapominasz ja powiem, dlaczego ja rozumiem bardzo dobrze pana premiera Morawieckiego, bo proszę pamiętać, że na tym rynku funkcjonuje już wiele podmiotów, za które mają weszły zainwestował jako kapitał zagraniczny te podmioty są chronione rozlicznymi umowami ich mamy prawie 60, o ile ja pamiętam o ochronie inwestycji i każda z tych umów mówi tak trzeba stworzyć inwestorowi takie same warunki, jakie mają podmioty na rynku krajowym to mogą być potworny obciążenia budżetowe i trzeci dr Piotr ma w konsylium przez jezdnię armii nieomal cenę musimy pamiętać o tym, że logika działania systemu o finansowanych ze środków publicznych w ochronę zdrowia zderza ze sobą interesy po pierwsze, pacjentów, którzy by chcieli, żeby placówka była jak najbliżej miała jak najwyższą jakość z interesem w imieniu płatnika, który w, którym zależy na tym, żeby minimalizować koszty przy utrzymaniu pewnego bazowego poziomu ochrony zdrowia i wreszcie mamy trzecią grupę najbardziej z równie rzecz ujmując, czyli tych, którzy są właścicielami pracownikami nie pracownikom opieki zdrowotnej i pogodzenie tych 3 interesów jest bardzo trudne artystów remis jest niemożliwe na czyjeś interesy trzeba trzeba naruszyć w tym momencie domowym cel to pan myśli, że właśnie te głosy krytyczne wojennego wynurzenia Dylan nie chce nikt nie chce powiedzieć, że głosy krytyczne wynikają z tego, że to jakiś robi się odzywają, bo tak nie jest oczywiście, że nie pokazuje, że są nam się pokazać, że zaspokoić interesy wszystkich jest niemożliwe na czym, jeżeli chcemy racjonalnie wydawać środki na opiekę szpitalną na to musimy minimalizować liczbę szpitali rozumiem, że największe kontrowersje w tym projekcie budzi po pierwsze to na ile dostęp do tej sieci będą miały prywatne placówki przerzucić uwagę to jest gwarancja na 4 lata zdaje się tego, że będziemy mieli finansowanie świadczeń, czyli podmiot, który świadczy tego typu usługi na 4 lata ma gwarancje zapewnionego finansowania to dla przedsiębiorstw jest sytuacja to fantastyczna prawda 4 lata bezpieczeństwa właściwie poza konkursową ma się odbywać rozdzielanie środków każdy, by się chciał dostać teraz pytanie z czego wynika tak duża przewaga zakładów publicznych czy to wynika z jakichś obiektywnych kryteriów czy to wynika z jakichś tam banalnego nazwijmy to ideologicznego podejścia do służby zdrowia zgodnie, z którym publiczny zakład jest lepszy, bo nie zarabia, a prywatny jest zły, bo zarabia prawda, jeżeli tak jest i tak rozumiem to dystansowanie się zarówno premiera Morawieckiego jak i premiera Gowina żonie z tymi założeniami nie zgadzają to jasno też nie ma się co oszukiwać tak, o czym w systemie tej opieki zdrowotnej szpitalnej mieliśmy patologii mieliśmy sytuacje, w których przed 1 specjalista jeździć prawda rozumiem, że stworzenie tej sieci szpitali ma być próbą odpowiedzi na te patologie czczona jest najbardziej udana co mam wątpliwości zawieszenie prac jak rozumiem czy przerwa pokazuje, że ten projekt chyba nie jest do końca dopracowane i nawet na forum rządu chyba jest świadomość tego, że trzeba ratować innych czekamy na jego wersję ostateczną każdy z nas myślę, że no może nie każdy, ale wielu z nas miało okazję spotkać się z tym co się nazywa Sol, czyli szpitalny oddział ratunkowy, ale nie o nich będziemy rozmawiali w drugiej części tylko o innym stworzy strategii odpowiedzialnego rozwoju, a wraz z informacji o ekonomia kapitał gospodarka wodna lekarza nie ma na pokładzie w to mówił pan Andrzej Malinowski 1 z gośćmi EKG, bo twórczym oczywiście toczy się dalej dyskusja na temat wzoru sorry, ale w sensie szpitalnym, ale dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Krzywonos wierzy pani dr Lidia Adamska pan dr Piotr Maszczyk, ale już teraz porozmawiajmy o innym torze, czyli o strategii odpowiedzialnego rozwoju rząd przyjął wczoraj tamże strategię co prawda ma być wydrukowana dopiero za jakiś 2 dni, ale bardzo wiele organizacji brało udział w konsultacji tego dokumentu i dużo na temat tej strategii wiemy jak ryby, otwierając szczyt, oddając państwu gospel tyleż właściwie wszędzie się spotykam z takimi opiniami, że dobrze, że ta strategia jest dobrze, że mamy jakiś plan działania, że właściwie wszystkie organizacje, które jakoś definiowały ten projekt widzą w nim pozytywy i sens oczywiście zawsze w momencie, kiedy zacznę już mówić tam o szczegółach się pojawiają pewne wątpliwości chociażby dotyczące finansowania tego planu i t d . ale generalnie dobrze mamy plan pani doktor w moje wrażenie jest takie, że SOR strategia odpowiedzialnego rozwoju to jest temat, który już został zasadniczo przedyskutowany, bo mieliśmy na to rok także ja w tej chwili patrząc na ten dokument czytając 5 filarach zagłębiając się bardziej może w szczegóły no już, jakby dla mnie nie jest to nowy dokument dzisiaj, mimo że został przyjęty, ponieważ jednak sporo czasu upłynęło na to, żeby nad nim dyskutować na pewno jest to w tej chwili materiał o wiele bardziej przemyślany, bo już mamy jak przeczytałam 316 stron tego dokumentu nie 20 slajdów, a więc poziomo na głębokości tych wszystkich propozycji jest zdecydowanie większy i na pewno należy posiadanie strategii jest czymś właściwym, ponieważ pokazuje to kierunek w jakim my zmierzamy i tutaj wydaje mi się, że to jest trochę banalne sformułowanie, że cele są słuszne chodzi o to, skąd weźmiemy na to środki ja bym mogła bym sformułowała się, by pewne wątpliwości, ale to nie byłyby nowe wątpliwości dotyczące tego jak wyobrażamy sobie industrializację Polski to znaczy realizację tego pierze żadnej reindustrializacji już mnie jak za herezję, a więc to jest na pewno temat na na dłuższą dyskusję co ma oznaczać i skąd mają przejść środki na realizację nogi kapitałowej ceny bilion złotych przy pomocy, którego mają być zrealizowane te ambitne cele i ja prawdę powiedziawszy poczekała bym, żeby móc się jakoś na nowo przyjrzeć temu dokumentowi na jeszcze bardziej dokładne przedstawienie tego konceptu na poziomie konkretnych ustaw, ponieważ 1 z ważnych nóg strategia odpowiedzialnego rozwoju jest konstytucja dla biznesu i pakiet regulacyjny dla firm, które sam w sobie jest bardzo ważnym tematem i też krokiem w dobrym kierunku, ale jak ty wiemy do tego, aby te plany weszły w życie potrzebne jest około 200 nowych ustaw, a więc wydaje mi się, że Noto wszystko musi leżeć na stole, żeby można było powiedzieć czy to istotnie daje szansę, że te ambitne cele będą zrealizowane konstytucja dla biznesu już leży, a właściwie wisi on na stronie, bo się pojawiła również wczoraj pan prezydent Andrzej Malinowski bal bardzo proszę, więc muszę powiedzieć także co do samej konstytucji to na razie pozwalam sobie tylko na bardzo ogólne stwierdzenia, dlatego że jest od lat będzie przedmiotem konsultacji i ja jestem upoważniony do prezentowania stanowiska całej organizacji w tym, by w tej kwestii z gry mówił pan redaktor tutaj organizacjach myśmy samego początku popierali chcą koncepcję strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Janusza będzie, że dziś na etapie konsultacji myśmy mieli już ten gruby pierwszy taki element Edyty Terki metę tak, że to nie tylko same slajdy, bo te slajdy to były początkowo wprowadzał, jakby do dyskusja o złej, dlaczego Otóż przez te ostatnie 8 lat reprezentujący członków pracodawców RP właściwie biegaliśmy od resortu do resortu i każdy uważa, że się, że jest mówiąc kolokwialnie najważniejsze we wsi i uważam, że to jego pomysły na gospodarkę są najważniejsze, a szczególną rolę odgrywały Panny minister Rostowski później pan wicepremier Rostowski, który uważał, że właśnie wszystko powinno być podporządkowane tylko włącznie punktowi widzenia ministra finansów, a ta reszta to się tam, bo jest kompletnie nie liczy dziś wreszcie mamy pewną określoną przestrzeń, którą pod dyskusję możemy prowadzić są dyskusje w dyskusji pojawiają się i negatywy i pozytywy generalnie co do gier diagnozy byliśmy zgodni natomiast jeśli chodzi o szczegóły no to jest w tej chwili zarówno w warstwie realizacyjnej jak też inni w warstwie tej koncepcji jak dokładnie nie wiem na czym polegają te czasami zmiany stylistyczne koszt państwa mogą być bardzo poważne dla danego materiału z prasy dziś dowiedziałem się, że zezwolenie jest z bardzo łagodnie potraktowano kwestie energetyki atomowej u nas i tam były jakieś zmiany stylistyczne, ale poczekajmy już na ostateczny termin co konsul konstytucji to, że państwa nie jest poszedł pytanie, które studia się leczy się spotykać to czy w ogóle taka konstytucja jest potrzebna, bo przecież mamy konstytucję Rzeczypospolitej polskiej, gdzie mówisz o społecznej gospodarce rynkowej w o swobodzie działalności gospodarczej zagrali dobrze jest praktyka jest 1 jak urzędnik nie ma szans na białym napisane, kto zapomina, że jest n p . ustawa zasadnicza, do której on ma się stosować musi mieć po prostu przy każdej ustawie przypomnienie co on ma tutaj powiedzmy sobie robić a czego mu nie wolno robić, więc założenia ten katalog powiedzmy zasad, na których będzie się opierała ta działalność gospodarcza jest naszym zdaniem dosyć ciekawym rozwiązaniem tam są to oczywiście powtórzenie za za Wilczkiem tego zadania związane jest rola jest dozwolone, bo tym domniemanie uczciwości przedsiębiorcy rozstrzyganie wątpliwości faktyczne koszt przedsiębiorcy jedyna rzecz, która się rzuca w oczy w tej tzw . w tym tzw . prawie przedsiębiorców to Niewiem czy państwo to zauważyli, ale główny element, jakby dotyczy kwestii kontroli tam oczywiście się mówić o tym jak te kontrole mają wyglądać tak dalej tak dalej w jest bardzo wiele wyjątków, które moim zdaniem to zasady, jakby wywalają w powiedzmy w powietrze, ale wrażenie mam takie, że biorąc pod uwagę te proporcje czy przedsiębiorcy nie będą odnosili wrażenia, że ich głównym prawnej podlegać kontroli, bo tak to jakby w tej konstytucji zostało tam, bo jest za ustawiony, ale to są pierwsze poglądy za parę dni już będziemy mieli opinie naszych członków także naszych ekspertów i wtedy będę mógł bardziej konkretnie na ten temat powiedzieć w kosmos może wracają troszeczkę się go z Norwegii może może n p . w złotych, bo boi, bo tutaj mówimy, że nie tylko, żebyś się pojawiają różne wątpliwości, że ktoś próbuje w to przytacza też jest, że o o pułapkach a, a dokładnie 5 pułapkach mówi sama sama strategia tak mówisz o tym, że na drodze do zrównoważonego rozwoju na przeszkodzie stoją takie pułapki jak demograficzna pułapka słabości instytucji pułapką średniego rozwoju pułapka rozwoju zależnego, czyli zmniejszenie uzależnienia rozwoju od prywatyzacji pułapka przeciętnych produktów wstrzymania prywatyzacji od napływu kapitału zagranicznego w żądaniach to tak mieniem tryb ton płatków była prywatyzacja służby liczy się należało się zacząć niepokoić, ale tak nie jest źle lub trzeba dodać zastrzeżenie czy, ale jest tak dawno na zmniejszenie uzależnienia rozwoju od prywatyzacji hut prawdopodobnie chodzi o to, że prywatyzacja miała wpły w na rozwój w moralną dla giełdy z pewnością tak kapitalizmu wzory w krajach Europy środkowo-wschodniej wcześniej skład w Ameryce Łacińskiej był budowany często się określa w literaturze jako Independent, czyli zależny w tym sensie, że kraje już od naszego regionu właśnie euro były rzeczy właśnie Ameryki Łacińskiej były traktowane jako peryferia wobec metropolii dzień 2 rzeczy po pierwsze bardzo dobrze taka strategia powstała, by było w nogę w czasie dla wszystkich ekonomistów jest jasne, że dno coś musimy zmienić model rozwoju w Polsce znaczy to dalej tak czyni i można rozwijać my dużo mówimy o np. wydajności pracy i o tym, że ta wydajność musi wzrosnąć do jej wzrost to nie polega, że będziemy pracować jeszcze ciężej prawda jeszcze dłużej nic nie da musimy produkować inne Reasumując, stosujemy dość dużą maszyną niż teraz żyjemy no tak, ale ma to jeszcze jest pytanie w dużo pracujemy w celi Andrzeja to należy, nawet jeżeli rocznie pracujemy wiele godzin to pytanie ile lat pracujemy prawda natomiast wydajnością właśnie polega na tym co produkujemy, czyja mogę być bardzo pilnym pracownikiem, ale dopóty dopóki będę kilofem ziemi rąbał to duże nie wyprodukuje Wda będą w tym czasie żyją w klimatyzowanym biurze nie to mogę, więc wytworzyć produkt dziesięciokrotnie większe stukrotnie większe warto wiedzieć, że rząd radzi na realizację chodzi o rzeźbach siedział w PRL ja myślę, że możliwe ja myślę, że chodzi o to, żeby ludzie chcą wiedzieć w biurach projektowych taki już mówimy o biurach to pomoże powiedz mu w biurach projektowych i innych, które mają wytwarzać nowe produkty mają generować innowacje, bo w przeciwnym wypadku wzrost wydajności nie zostanie osiągnięty w skali całej gospodarki problem jest też zyski w tym, że takie strategie w Polsce już były one były całkiem niezłe przypomnę państwu strategię przygotowaną pod zeszli kierownictwa nawet ministra Boniego i Polska 32033 tak, bo nazywa ona całkiem niezłe naprawdę przeczytałem w tylko zostać tak tutaj pan prezydent mówił o tym, że, że no właśnie tak, a potem przez minister Rostowski wicepremier Rostowski wszystkie te pomysły zabił, bo kierował się taką najbardziej i jednoznaczną logiką budżetu, w której należało zmniejszać wydatki zwiększać dochody i to było dobre dla dla polskiej gospodarki dlatego też wiele głosów, że będzie inaczej, czyli lepiej, że strategia ma większe szanse na to, żeby być realizowana, ponieważ ten człowiek, który tę strategię wymyślił jest jednocześnie ministrem finansów, czyli umownym Rostowskim w stylu wznowienie będzie żądał doznało teatru zwraca uwagę jeszcze raz, że już w Polsce mieliśmy takiego 1 z Super minister czy całkiem rozsądnego faceta się nazywał Hausnera i dużo teraz pisze prof. Hausner temat tego co się w Polsce, gdzie są bardzo ciekawe rzeczy najciekawiej jest wtedy jak ona opisuje swoje doświadczenie od głosu pana ministra i pokazuje, że dobra Wola polityków po dnie nigdy nie należy dobrej woli politykom odmawiać zderza się z ograniczeniami instytucjonalnymi prawda to co nazywamy polską resortową z losową w reaktorze to co pan prezydent był łaska w określić jako mit każdy z panem swojego podwórka studnie w najzwyczajniej w świecie w niezgodzie z 8 przełamywanie tego bali jest wart jest tego typu ba jest bardzo trudne, szczególnie że wzrost cen rozwój w Polsce i ma być napędzany przez państwo i coraz mniej było jasne co nie oznacza to sam pomysł nie jest złe jest wiele krajów bardzo rozwiniętych, w których państwo takim motorem wzrostu rozwoju było przywołajmy Finlandii np. na razie odwołania była takim jeziora prawda możliwe, że państwa dzięki technologii kraje Azji południowo-wschodniej ten wzrost i rozwój był sterowany przez państwo da przypomnimy japońskie ministerstwo przemysłu handlu byki wszechwładny taki skrótowiec mit święto określało dba w Japonii były plany pięcioletnie przecież jak w PRL-u tylko, że znacznie lepiej realizowane w związku z tym samo w sobie tej cała sobota idea nie jest zła natomiast nowi musi być wyda na mniej wydolna skuteczna administracja otrzyma taką administrację mamy też wątpliwości natomiast jak rozumiem twórcy strategii zdają sobie z tego sprawę, bo 1 z pułapek jest niedowład instytucji daje pan redaktor był łaskaw nadmienić, że no właśnie ten niedowład głównie będzie się ogniskową instytucji sektora publicznego jeszcze migawka tak ja się z panem zgadzam, że to jest jakby główne motto tej strategii, że to państwo będzie tym czynnikiem tym elementem, który będzie pchał nas też do rozwoju tylko chciałem powiedzieć o 1 bardzo ważny i właśnie kolejny pułapce, której się może tutaj o tym nie mówi chodzi o to, że w żadnym wypadku państwo nie powinno wyręczać przedsiębiorcy państwo powinno jego rola powinna się z sprowadzić tylko wyraźne nawet do tworzenia warunków miedzy Ol to nazwa byto jeśli nie potraficie na pomoc przypomina mi przeszkadzać w taki Tyszler mówił, że różnego rodzaju poważne kryzysy polityczne na Górze to akurat dobry czas dla gospodarki, bo wtedy politycy nie mają czasu daje oparcie w 2 PK rezerwa była kompleksowym było po wojnie politycznie to bałagan rząd się zmieniało bardzo często gospodarczą Włoch sobie doskonale radzi zakończy się 1 z potęg przemysłowych i 9 i 8 są polityka nie przeszkadzała także to rozwiąże się słówko w tej sprawie pani dr Lidia Adamska, ale po informacjach Nokturn es-dur WUP w latach 2 ekonomia kapitał gospodarka w Maciej Zakrocki zaproszą na trzecią część EKG w studiu pani dr Lidia Adamska ponadto w maszynach pan dr Andrzej Malinowski jeszcze obiecane jedno Stanko na temat strategii od żony wasze płyty jedno zdanie jako w moim przekonaniu ważne uzupełnienie potrzebne z mojego punktu widzenia dla 5 filarów strategii odpowiedzialnego rozwoju w kontekście naszej rozmowy o takiej ważnej roli państwa w realizacji tych celów i zamierzeń ja bym oczekiwała takiego bardziej konkretnego wyartykułowanie odniesienia się do pytania ile docelowo w opinii autorów tej strategii powinna być państwa w gospodarce, bo to, że państwo ma odgrywać ważną rolę przy realizacji poszczególnych celów w ramach tych 5 filarów co do tego jakby nie mam wątpliwości czy ten sam dokument natomiast to jest pytanie takie systemowe jak ma wyglądać model zarządzania polską gospodarką w ponad 20 lat po transformacji po tym, kiedy ta gospodarka odeszła jednak model od modelu dla zarządzania stutysięcznego nakazowo rozdzielczą nakazała rozdzielnego, a więc, gdzie autorzy tej strategii widzą model zarządzania polską gospodarką teraz 27 lat po rozpoczęciu transformacji i za kolejne 10 czy 12 lat i drugi element nowo historii było osoby, które mówiły państwo to jak państwo tomy chodzi o to, że ktoś ma to realizować ludzie, a więc z punktu widzenia racjonalności skuteczności celów no, a także zgodności z pewnymi regułami kluczowe znaczenie dla mnie ma polityka personalna nazwijmy to tak, a więc, kto jako państwo będzie te wszystkie cele realizował nam te pytania nie wiem czy już w tej chwili mamy odpowiedzialne to są moim zdaniem bardzo ważne kwestie w poważne, żeby się też spełnimy te główne założenia, że celem strategii, bo to na pewno zyska poklask społeczeństwa byśmy powiedzieli skoro w już za 3 lata przeciętny dochód gospodarst w domowych ma wzrosnąć do poziomu 80 % średniej unijnej w ad 2030 mamy już tę średnią unijną mieć, ale to samo się nie zrobi w Gnienie więc, o co tu, że przypomnę, że jedynie listek nie plami jak atrament te elka 2, że państwo 2 duże worki byliśmy tematyczne, ale rzeczywiście 2 duże wydarzenia w wymagały skomentowania, ale może zróbmy teraz także trzecia część będzie 3 czy częścią łączącą drugą trzecią, czyli dobre wiadomości ze zdziwienia ami oddaje państwu głos słusznie, narzucając teraz tematu, kto ma w kto chce zacząć, gdyby to może ja zacznę więc, że oni nas no bo dla mnie np. ciekawą wiadomością było wznowienie po 17 latach produkcji telefonów Nokia 3310 podobno z fachowcem twierdzę, że taki telefon jest trudno podsłuchiwać, ale w tej ja w to tu nie wierzę przynosi miesięcznie, tyle że los z gminy natomiast zdziwienie idea właśnie dowód na to, że jednak ciągle tego rozumu brakuje wśród tych naszych urzędników to jest jej ostatni atak skarbówki na Ubera mianowicie jeśli państwo o tym, słyszeli, że kierowcy oferujący przejazdy w ramach tej Platformy będą musieli posiadać kasy fiskalne rzecz w tym, że w Uberze wszystkie transakcje zawsze dokonywane w formie bezgotówkowej, więc w związku z tym prawdopodobnie w jakiś nowy urzędnik chciał się popisać w ramach dobrej zmiany i wymyślił rzecz taką, którą musi budzić co najmniej bardzo głębokie zdziwienie w moja dobra wiadomość związana jest nie z działaniem, a zaniechaniem co może nie jest typowe w zaniechanie ma dobrze adresowane wyłącznie drogi to chwała Bogu no SI my właśnie tak tak nazywa się były pierwotny pomysł Ministerstwa Finansów, aby obłożyć podatkiem, aby obłożyć podatkiem osoby, które korzystały z umorzenia długu dokonanego przez samorządy jeśli chodzi o mieszkania socjalne, a więc takie umorzenie długu było traktowane jako przysporzenie i w związku z tym to osoby, które z 1 strony skorzystały na tym, że samorządy odpisałem te długi z drugiej strony miałyby zgodnie z pierwotnym pomysłem zapłacić od tego podatek co byłoby sytuacją odmienną od obowiązującej rok wcześniej, bo w 2015 roku interpretacja ministerstwa w tej właśnie sprawie no była na drugim biegunie, że nie jest to podstawa do opodatkowania w, a informacja o tych planach ministerialnych jak można się spodziewać się nie spotkała się z pozytywnym odzewem na forach internetowych nie tylko była powszechna krytyka tego od takiego pomysłu no i ministerstwo odstąpiło od tego pomysłu odstąpił także dla mnie jest to dobra wiadomość to oczywiście nie kojarzy się ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ale skojarzyłem się, że czasami zaniechanie może być dobre z takim Starym rysunkiem Mleczki, który pokazywał budowę zamku i król stało przypatrywał się tej budowie jego doradca mówił Kazek zastać Polskę drewnianą wiz nie kombinuje w annałach, zwłaszcza dla morsów w Rio, zwłaszcza w białą taką możliwość przeczytałem wczoraj wyszło na styku obywatel urząd tylko informacje, że ZUS wykorzystuje 1 z najpopularniejszych portali społecznościowych, żeby weryfikować stoczył ludzie pobierają należny sposób na zasiłki chorobowe czy nie i trybu wyjazd na Facebooku można przyznać wziąłem L 4 i pojechał emeryt robimy to bardziej wrzucała zdjęcia z wakacji dzieci chwalą się i dziennikarz, który prowadził wywiad z rzecznikiem mojego pamiętam ZUS-u w takim weszliśmy to nie cechę opowiadają młodym napastnikiem, ale generalnie podważa zasadność tego że, że jak i w ogóle jest to nie zainteresował się, że w nocy zdziwiło, więc zdziwienie z 1 strony było w świat, dlaczego nudne, jeżeli ktoś niezależny sposób pobiera pieniądze związane z tym, że jest chory nasuwa się każdy sposób jest dobry jeśli oczywiście w 2 propos tej nauki innych oznacza łamanie prawa dla Malezji Sony ci ludzie sami bytem pokazują swoje życie na forum publicznym są głupi po pierwsze to wygląda, jakby coraz to głupi, ale po drugie do gmin na razie tego typu zachowania ograniczać możliwie, bo to jest w interesie nas wszystkich jak tych, którzy legalnie płacą podatki w tym, że jak nie nadużywanie, którzy mają już lat i to jest w interesie pracodawców widzi szans co więcej tak tamten wrzesień zrosły się wypowiadał, że to sami pracodawcy zwracają z prośbą o ich dla VAT to w końcu też pracodawcy ponoszą koszty tego, że ktoś, mówi że jest chory w piszczel, a on, że mieszkańcy mają produkcję taśmową dokładnie wie, że żniwa np. gdy zbliża się Rz strasznie, gdy były wzrasta współczynnik chorobowych, ale my i gdyby wzrastają także, że zwolniono w panelach torby skomentował to wolny rynek jest cały czas rozumiemy Otóż na razie w wielkiej Brytanii pojawił się pogrzebana projekt ustawy przewidujący karę więzienia dla dziennikarzy opisujących przecieki dokumentów rządowych co pan o tym, sądzi w PSG za to akurat pan już tak pan trafił, bo ja pamiętam jak na początku lat dziewięćdziesiątych była takim stażu w misji, gdzie m. in. w pojawiła się właśnie kwestia wolności słowa do jakiego stopnia za wolność słowa mogłaby być ograniczana, albowiem w to był początek polskiej transformacji m. in. właśnie pojawiła się sprawa taka, że dziennikarze nie chcieli ujawnić na czym ujawnili właśnie jakąś tajemnicę państwową i spotkała ich spotkała ich presja ze strony państwa wszyscy w biletomacie fajnie w tej Polsce ma na początku transformacji jest wolność posłów, a później państwo zaczyna kombinować rzeczywiście to jest kwestia chyba jednak odpowiedzialności dziennikarskiej, ale i powinno być także dziennikarze oczywiście ma prawo i obowiązek przekazywać informacje ma prawo chronić swoje źródło i obowiązek natomiast rzeczywiście w kwestii takich jedyna mielibyśmy już dzisiaj nie wiem do czynienia z informacją, która by być może stanowiła zagrożenie no to kwestia jej ujawnienia no tak wojenna wyobraźmy sobie taką hipotetyczną czystą sytuację, że nagle ktoś dziennikarzy dotrzymuje listem polskich Anny agentów za granicą w taki dokument wycieka już jest skrajnie nieprawdopodobne, bo może być skrajnie jest niemożliwe, ale no i czysto hipotetycznie teraz ma prawo ją opublikować w IT i choć byli u nas liczą się ich aż tyle pauzować w 2 -li oraz list, ale drugi tak wolno nasze ja uważam, że chyba w tej chwili w Polsce prawo jest dobrze skonstruowane to znaczy odwołuje się do takiego nieostre oczywiście pojęcia, jakim jest interes publiczny, ale pozostawię ocenę tego na ile taki interes publiczny był realizowany inny sądowi ewentualnie i to tam dochodzi działalność władz dziennikarze i Troszyn kierował się interesem publicznym czy tak naprawdę ten interes publiczny nie występował w na władzę tylko chęć zarobienia do czasu złożenia w tej sprawie dróg na to, że w Europie dyskusja jak wiemy służby specjalne chcą uzyskiwać coraz więcej informacji czasami właśnie stąd pytanie o o zagrożeniach naszej prywatności innych sfer naszej wolności no ale a, ale właśnie te kwestie zagrożenia, którym wiemy jak dzisiaj są one powodują, że służby mówią notował zdecydujcie się tak no to jest rzeczywiście trudne trudne sprawia na koniec rzecz chciałbym tylko państwa za zapytać króciutko to jest stara można, by z punktu widzenia debaty w Polsce w informacja, choć umowę Unia Europejska Kanada umowa CETA, ale to, dlatego że dzisiaj właśnie trwa w tej chwili w parlamencie europejskim mieście debata na ten temat po dwunasty będzie głosowanie tejże umowy niektóre środowiska polityczne w Polsce jak PSL Kukiz 15 prawica Rzeczypospolitej apelują żeby, żeby nie przyjmować 4 umowy na tak krótki komentarz dobrze, że ona będzie, bo chyba będzie pani Lidia uważam, że żył dobrze, aczkolwiek mam świadomość, że biorąc pod uwagę obecny klimat i dyskusje na temat różnego rodzaju umów wielonarodowych czy ponadnarodowych odnoszę wrażenie, że te dokumenty, które w tej chwili są u nas dalej, które są przedmiotem dyskusji oceny jej przyjęcia one tak jakby korzeniami tkwią w trochę wcześniejszym o sposobie myślenia przy czym UE przy czym jak by dyskusje i negocjacje ich trwają określony czas i dlatego w tej chwili mamy do czynienia czy mieliśmy z tych jeepem, który jak w tej chwili jest historią w nas z tą, która też się zmienia jej prezydent Tramp powiedział, że jemu to się nie podoba tak jak umowa Pacyfik nowa tak jak umowa specyficzna w tej chwili mamy kolejny przykład chyba z tej fali jej polscy Global listy uznaje umowę CETA wydaje się, że tutaj ryzyk jest mniej związanych z tą umową także może ona była mniej gorącym tematem w debatach dotychczas także wydaje mi się że, że Unia przyjmie to dumny jesteśmy się wydaje, że przyjmie, tym bardziej że w obserwowałem to bardzo intensywne działania przede wszystkim strony kanadyjskiej, które zarówno w Brukseli jak też ich w Polsce tutaj robili wszystko, żeby przekonać nas do tego, że z tej umowy będziemy mieli korzyści te korzyści będą dotyczyły nie tylko pracowników nie tylko konsumentów, ale także przedsiębiorców i muszę dbać, żeby przekonać nas od świata, w których umowa wejdzie w życie, choć malutka walory jak pamiętamy chciała ją zablokować te małe też przekonywała, że może tam kwestii handlu bronią tak naprawdę ja powiem przewrotnie powiem, że możemy stać się spełniona zostanie podpisana, ale moim zdaniem nie powinna być podpisywana internie relacjonował nam się w Janowie lubelskim aranżowane natomiast nie powinna być ratyfikowana nie dlatego, żeby obiektywnie była niekorzystna, bo moim zdaniem obiektywnie ona jest korzystne, ale dopóty, dopóki nie zostanie przekonany demos Europejski ponieważ, jeżeli takie rzeczy podpisujemy wbre w opinii tak ludzi to doprowadzić do takiego oto myślenia, że rządzący, załatwiając już za naszymi plecami kierują się interesem nie naszym kilku korporacji i absolutnie nieważne, jaka jest prawda w tym momencie ważne jest co myślą obywatele przypomnę tylko, że w tym roku mamy 2 kluczowe procesy wyborcze Francja Niemcy no właśnie po złożyło, że może być także nie będzie już podmiotu, który podpisuje umowę na pewno, że rzeczywiście czy wszyscy mieliby się wypowiadać na temat bardzo skomplikowanej umowy nie jest duża konkurencja, żeby nie bardzo trzeba przekonywać obywateli tego, że to jest korzystne więcej umowy CETA jeszcze dzisiaj w co się stało 1640 już teraz zapraszamy dziś łączy z parlamentem europejskim państwu bardzo serdecznie dziękuję za udziały małżeństwem wiemy bardzo chwilę informacje o nich Owczarek i Cezary łasiczka dzisiejszy tak wydawał Tomasz Kopka realizował Adamczewski ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA