REKLAMA

Projekt nowelizacji prawa prasowego. Jakie mogą być jego konsekwencje? Dorota Głowacka w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2017-02-16 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie GL Igor 13 na 43 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Dorota Głowacka z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry pojawił się projekt nowelizacji prawa prasowego w re, zmieniając przepisy odnośnie czegoś co się nazywa autoryzację jest to, że z szalenie istotna i kontrowersyjna zarazem, ponieważ jest to pewien relikt przeszłości został wprowadzony dodaje, że w osiemdziesiątym trzecim roku czy czwartym przez Jerzego Urbana zdaje się i Rozwiń » chodziło wówczas o to by uzyskać większą kontrolę nad tym co publikują w nie dziennikarze, a także nad tym co mówią przedstawiciele władzy przedstawiciele komitetu centralnego czy w pewnym sensie, żeby skontrolować jednych drugich potem autoryzacja się ostała zdaje się jesteśmy wyjątkiem na skalę globu chyba nie ma takich instrumentów rolnik większej re im w tym budziła dalej budzi wiele wątpliwości wiele dyskusji przeciwnicy nauczka tacy jak zauważają, że to w zasadzie w ogóle podważa w wolność słowa wolność zawodu dziennikarskiego, ale z drugiej strony są tacy, którzy mówią, że dziennikarze tak często nie są w stanie dopilnować Demel k jakości tego materiału, które koniec końców ma być publikowany, że autoryzacja stanowi ten ostatni moment, kiedy można coś poprawić i usunąć ewidentne błędy przekłamania, bo ktoś nieuważnie słuchałem nie zrozumiał co się do niego mówi Peter Sagan tyle jeśli chodzi o pewien poprawne tło natomiast czy rzeczywiście te przepisy, które proponuje też ministerstwo, czyli jest wprowadzenie terminu wprowadzenie czasu, które musi z daną stroną dopilnować jeżeli, który musi dopilnować, jeżeli ma za coś zawalą materiał czy to jest złe rozwiązanie w muzyczną tego, że ją samą instytucję autoryzacji nie mam takiego wielkiego problemu znajdzie dziennikarz de Mono myśli to, że gminne i jest to taka nowość polega chodzi o to, że dziennikarz, przeprowadzając wywiad ze swoim rozmówcą i udostępnia im jak już go spisuje przedstawia mu ten wywiad do autoryzacji i taka osoba może spojrzeć na swoje wypowiedzi no i ewentualnie zobaczyć czy została dobrze zrozumiana w i np. remont w przypadku takich wypowiedzi o charakterze eksperckim, ale inne chociażby bardzo często tłumaczymy dziennikarzom różne zawiłości prawne to jest rzeczywiście użyteczna instytucja, bo można wtedy no ewentualnie zrób dobry, ale można zrobić, by z niej realną, a ja mówię to 4 w tej chwili osobnej instytucji autoryzacji natomiast regulacja tej instytucji fatalna i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości co więcej zostało stwierdzone już 2011 roku przez Europejski Trybunał praw człowieka z takim wyroku z Organik przeciwko Polsce czyli jakby z 1 strony tak jak powiedziałam sama winnica jak sama autoryzacja polegająca na tym, że dziennikarz jeszcze połowę po zakończeniu wywiadu kontaktuje swoim rozmówcom i ewentualnie nic not stara się wyeliminować jakieś rzeczy, które mogą umknąć Czech takie rzeczy, których remont co, do których im się nie zrozumieli stylisty z nią problemu natomiast kwestia np. obwarowania braku wypełnienia takiego obowiązku sankcją karną w tej chwili mamy taką sytuację wyschnie do przyjęcia, czyli jak to teraz wygląda z obecnie prawo prasowe zakłada, że jeżeli rozmówca poprosi dziennikarza o przedstawienie swojej wypowiedzi do autoryzacji dziennikarz jest zobowiązana to zrobić i bez uzyskania tej autoryzacji niema prawa opublikować wypowiedzi, gdzie jest problem z królem żydowskim polega na tym, że nie ma w tej chwili terminów na dopełnienie tego obowiązku czy na udzielenie tej autoryzacji przez rozmówca, czyli rozmówcą w zasadzie może normują przewleka się albo po prostu w ogóle zniknąć się dziennikarze nie zrazili zarezerwowany rzucanie się sprawcy do dołu do śmietnika tłumaczyli, że swoją motoryzację i autoryzacja może się pojawić za pół roku albo wcale no właśnie i nawet się pojawi za jakiś czas smuty od dziennikarza z reguły to z bardzo w tych trudna sytuacja była odmienna od nich często tu wypomniano, że aktualnie zrealizowało się zależnie od zakończyła się, więc goście straciła wartość, ale faktycznie jest także ktoś, kto w ogóle zrezygnuje z udzielenia zgody na dno publikacji swojej wypowiedzi może w ten sposób całkowicie zablokować autoryzacji dziennikarz ma to być związane ręce nawet jeśli opublikuje taką wypowiedź w sposób rzetelny i Anny i nawet będzie w stanie udowodnić Onoszko nagrywał wywiad i mną w związku z tym będzie w stanie wykazać, że ta wypowiedź została przez samego zdania na nie działa tak taki sposób w jaki tego rozmów są dokładnie powiedział to tak czy inaczej poniesie odpowiedzialność za to odpowiedzialność karną odpowiedzialność karną tak podkreślmy to przestępstwo zagrożone karą grzywny albo ograniczenia wolności, czyli obowiązkiem wykonywania prac społecznych, o czym w tej chwili mamy taką sytuację, że dziennikarz, który opublikuje rzetelnie wypowiedź swojego rozmówcy, nawet jeżeli to jest osoba pełniąca funkcje publiczne no bo od lat, dlatego że przepis to nie różnicują tak one dotyczą zarówno wypowiedzi udzielonych przez prywatnego przez publiczne w rejon nawet jeśli opublikuje taką wypowiedź w sposób zgodny z prawdą w sposób nie w żadnym są z zasłużonym w kontekście to tylko takie moje w sposób precyzyjny to nie będzie w stanie się obronić z tym argumentem przed sądem, bo mógłby to konstrukcja z trumną obecnie powoduje, że samo niedopełnienie tego technicznego obowiązku uzyskania autoryzacji na razie go na odpowiedzialność karną, więc tak jak powiedziałam przepisy te zostały mi bardzo byłem mocno powiedziane tak bym ostro skrytykowany przez przez Trybunał strasburski DT rzeczywiście trudno odnieść się do tego, że jest to w nas jak wtedy taka regulacja autoryzacji nie funkcjonuje żadna z państw Unii Europejskiej większości z tych państw przejmie z tego co wynika z wyroku Trybunału jest to Mzungu autoryzacji należy do zakresu etyki dziennikarskiej i jest to element warsztatu dziennikarza element jego rzetelności na jej jeśli rozmówca prosi autoryzacji dziennikarz rezygnuje z przedstawienia tej wizji autoryzacji wypowiedzi do autoryzacji, a następnie publikuje wypowiedź sposób zmieniony zmanipulowany zafałszowany to naraża się chociażby na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych tak nowoczesny aktualnie gazetą naraża się ówczesna na konieczność publikowania sprostowania u nas wszystkie te instytucje wprawie także istnieją, więc w takiej sytuacji, że dziennikarz rolnicy rozumienie się sprawdzą hale czy przy opublikuje wypowiedź, która w dna nie ma pokrycia w rzeczywistości, toteż z tych instytucji można, by skorzystać inwestorzy pytanie czy w ogóle jest Puls potrzebach zmian wprowadzania odrębnej sankcji za za autoryzację z pewnością to, że w tej chwili grozi za to odpowiedzialność karna też not jest nie do przyjęcia było w mleku też dołoży Europejski Trybunał praw człowieka jest to charakter odpowiedzialności daleko nieproporcjonalny do, tym bardziej właśnie przy takiej przy takiej konstrukcji tak czy dziennikarz publikuje coś co jest rzetelne, a ponosi za to odpowiedzialność karną i teraz pytanie jak się ta nowelizacja ma do tego wszystkiego czym jest w no one nie rozwiązuje przede wszystkim najistotniejszego problemu, czyli nadal może być także dziennikarz opublikuje wypowiedź zgodną z prawną w opublikują w sposób rzetelny i nadal poniesie odpowiedzialność dobrą zmianą przewidzianą w dobrym kierunku jest to, że nie będzie też odpowiedzialność karna, ale brak nam dopełnia obowiązku autoryzacji stanie się wykroczeniem w ze snu można się zastanawiać nad tym czy takie jak złagodzenie tej odpowiedzialności wystarczające w mojej ocenie nie jest nadal odpowiedzialność w charakterze represyjnym ja bym raczej skłaniała się ku temu, żeby te rozwiązania prawo cywilne ewentualnie bis w grę wchodzi odpowiedzialność cywilna z to jest pierwsza rzecz druga rzecz jest taka, że w winnicy not ustawa dot projekt tej nowelizacji wprowadza co prawda trudno propozycje terminów na udzielenie autoryzacji i to znowu jest krok w dobrym kierunku, bo albo jedno i obecne przepisy pozwalały odwlekać się o udzielenie tej autoryzacji w nieskończoność teraz mają już terminy jeśli rozmówca w określonym terminie nie udzieli tej autoryzacji dziennikarz będzie miał prawo opublikować wypowiedź, ale te terminy wyglądają następująco przed dzienników ma to być 24 godziny wśród czasopism mają to być 3 dni w no właśnie teraz pytanie czy przy obecnym powiedziałabym sposobie obiegu informacji i też tryb działania mediów te terminy nie są jednak zbyt długie, tym bardziej że w projekcie na gwóźdź, pomijając kwestie mnie o obiegu informacji w internecie, który ma trochę inny element charakter niższy w przypadku publikacji drukowanych w, więc wprost to nowelizacja w Lesznie to się do publikacji internetowych rozkładach internetowych no to, iż nawet potraktujemy portale internetowe jako dzienniki et AM, nawet jeżeli podczas stażu są zarejestrowane godzin niż faktycznie to mimo wszystko to 24 godziny w przy ich trybie pracy no to wydaje się, że to jest dosyć długi okres im PE Zet mam takie w poczucie, że jest to okres, który w sposób nieuzasadniony spowalnia przepły w informacji pomiędzy różne chcą razem, ale dziennikarze ma opinię publiczną w lenno inna rzecz jest taka, że ZUS nowelizacja w ogóle nie rozwiązuje takiego problemu Mińsk, w którym za osoba, która udziela informacji odmówił udzielenia informacji w oczy nie, tyle że zignoruje prośba o autoryzację no bo ten problem rozwiązany tak wtedy dziennikarz będzie mógł opublikować pean tę wypowiedź natomiast co w sytuacji jeśli Dżemu niby jeśli rozmówca po prostu było od odpowiedzi dziennikarzowi runie udziela takiej autoryzacji prawo nie obliguje go także w żaden sposób uzasadniać wtedy dziennikarze Novum związane ręce, bo choćby jeszcze raz podkreślę opublikował taką wypowiedź zgodnie z prawem to i tak naraża się te odpowiedzialność będzie odpowiedzialność wykroczeniową włożyli Jeża i jeżeli jest taka sytuacja, w której jeżeli nie uzyskuje autoryzacji, a materiały idzie do druku to niezależnie od tego czy ktoś wystrychnąć na Dudka wszyscy to wiemy widzimy to jest jasne czy też rzeczywiście można powiedzieć, że zagrałem nie fair no tak czy owak mogę trafić przed sąd tak jak jest tego skutek, bo w ogóle tych spraw dotyczących braku dopełnia obowiązku autoryzacji nie jest duże nie kojarzę w tej chwili odgrodzić się nauczyli, ale w 2 też do dumy z tych spra w trafia niewiele natomiast sama w samo istnienie takiej konstrukcji w sprawie mam wrażenie, że może się przekładać na taki efekt mrożący z punktu widzenia dziennikarzy, który polega na tym, że oni po prostu będą unikać zadawania niewygodnych pytań co, do których wiedzą, że później może być problem przy autoryzacji, bo znał przy takiej konstrukcji wiadomo, że muszą później co jak może wpłynąć na duże, że ostatecznie będzie problem z publikacją co więcej Wertep to nowelizacja też mam wrażenie nie do końca mu odnosi się dołączyć do nowych form przeprowadzania wywiadu i dobrze pokazuje ten problem w sprawach o sumę, którą myśmy się zajmowali się, bo 2 lata temu chodziło o sprawy dziennikarki, która przeprowadziła czy po pół poprosił o wypowiedź panią wójt jest dobrze kojarzą im mailem i pani wójt przysłał swoją odpowiedź mailem, ale poprosił o jej autoryzacji to zaś czy LPR i dziennikarka była lekko skonsternowana, ale uznała, że chodzi o to że, gdy go na noc dokonała takich zmian czy skrótów wtedy, gdy ostateczną wersję i ewentualnie mogłaby wysłać tak mnie z powrotem no ale gdy dziennikarka uznała ostatecznie rok publikuje tę wypowiedź w oryginalnym kształcie bez dokonywania skrótów i zmian w związku z tym, że skoro dostałem na piśmie lub nie musi zwracać do dodaje autorki nosi się pomylił, a dlatego, że pani wójt tak zainicjowała postępowanie karne i w I instancji z in dziennikarka została, o ile dobrze pamiętam wskazano za brak dopełnienia obowiązku autoryzacji Sąd II instancji zmienił ten wyrok na jej korzyść uznając, że był to czyn o znikomej szkodliwości społecznej w x mam wrażenie, że był remis Łotyszy środek, którym się posłużył sąd, żeby wybrnąć z tej trudnej sytuacji też mówię w świetle z wyroku Europejskiego Trybunału praw człowieka, który był miażdżący dla tej regulacji no, więc móc punkty tutaj jak ta nowelizacja też nie daje nam odpowiedzi na tego typu sytuacje, a więc podsumowałby to w ten sposób to jest jakiś nieznaczne krok w dobrym kierunku, bo jednak łagodniejsza odpowiedzialność jednak te terminy legalne zostaje, ale tak, ale powiedział, że nie odpowiada to najistotniejsze problemy dziękuję bardzo Dorota Głowacka z PiS z Helsińskiej fundacji praw człowieka była ze mną studio 1353 z filmó Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA