REKLAMA

1 marca rusza Krajowa Administracja Skarbowa. Co nowego czeka przedsiębiorców?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-02-17 12:40
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy jest 1242 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza na raport gospodarczy Radia TOK FM zaczynamy od krótkiego raportu z rynków finansowych za euro teraz płacimy 4 zł 32 gr za dolara zapłacimy 4 zł i 6 gr za franka również 4 zł i 6 gr, a brytyjski funt kosztuje teraz 5 zł i 4 gr giełda w Warszawie tarasy na minusie WIG 20 traci 4 % przed nami dzisiaj jeszcze ważne dane z Głównego Urzędu Statystycznego poznamy wyniki styczniowej produkcji przemysłowej produkcji Rozwiń » budowlano-montażowej oraz wyniki sprzedaży detalicznej przyglądamy się szczególnie mógł uważnie produkcji budowlano-montażowej Włoch i branża budowlana swoje problemy miała w roku 2016 teraz kolejne sklepy podatkowe prawa boskie rozliczenia też wcale nie poprawiają jakość tej sytuacji w branży budowlanej, więc rzeczywiście jest to taki miejsca, na które trzeba patrzeć się uważnie pilnuje też tak właśnie będzie dzisiaj o czternastej głos link podany wspomniany przeze mnie wyniki gospodarcze w raporty gospodarcze w naszym studio pan Aleksander Dąbrowski radca prawny dyrektor w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowych w kat Węgier dzień dobry dzień dobry witam państwa i będziemy losy omawiać sprawę wydaje się, że szalenie istotną rolę ma ścięty naszych gości testy rzeczywiście rewolucja, bo 1 marca, czyli już całkiem niedługo startuje krajowa administracja skarbowa co to jest gaz to niektórzy mówią, że to rewolucja niektórzy ta ewolucja niektórzy tylko przypudrować nie to jest Castro jest ze nowy pomysł na konsolidację administracji skarbowej celnej z 1 marca zostaną zlikwidowane urzędy celne Izby celne Izby skarbowe już de facto nie funkcjonują pod tą nazwą i to miejsce zostanie stworzona nowa organizacja administracji skarbowej celnej powstaną nowe organy naczelnik urzędu celno-skarbowego izba administracji skarbowej da pojawią się nowe rozwiązania nowe zasady kontroli w urzędzie nowością zapytać czy to Orzeszek coś zmienia przekształca zmienia nazwę i t d. bo przechodzi jakieś inne miejsce czy to znaczy to tylko tak tzw. formalne czy jednak za tym trybu postępowania też się będą zmieniały, a oczywiście za tym idą pewne zmiany co do postępowań wszystkie stare postępowania, które się nie zakończyły nie zakończono 1 marca będą kontynuowane na starych zasadach przez nowe organy natomiast nową od 1 marca to jest zasadniczo kontrola celno-skarbowa to jest nowe rozwiązanie nowe zasady i nowo organ w przedsiębiorcy rozumiem muszą się przygotować do tych nowych zmiany do tych zmian, które mają wejść w życie aż co może takiego punktu widzenia przedsiębiorcy punkt jest taki ból, który może się okazać najbardziej zaskakujący album, do którego trzeba się szczególnie teraz przygotować szykuje też wystawić aż pierwszym tak ją takim elementem zaskakującym to jest to, że kontrola się zaczyna z dnia na dzień przechodzą pukają albo za upoważnieniem od okazania upoważnienia albo bez tego upoważnienia, czyli de facto nie mamy 7 dni do tej pory było tak, że musiał być uprzedzenie oczywiście były wyjątki sytuacja szczególna rozliczania VAT -u, gdzie ma tych 7 dni nie było, ale od 1 marca na nowych zasadach kontrola nie musi być z uprzedzeniem ASA rzecznik, a druga rzecz związana jest tym, że pojawia się możliwość dokonania korekty w terminie 14 dni od rozpoczęcia kontroli chodzi o kontrolę przedsiębiorstwa bez uprzedzenia nie było spodziewanych niespodziewanej kontroli zaś każdy może spodziewać, że kontrola przyjdzie jutro do 8 na nasz kraj, więc w mojej przygody takiej taki urzędnik i kontrolę nasza firma i co w tym momencie jak wiemy, że coś gdzieś jednak nie do końca nie było, ale powinno być to mogę sobie korektę złożyć jeszcze tylko formalnie tak formalnie jest wprowadzona nowa właśnie rozwiązanie 14 dni na korektę pytanie czy jest to rozwiązanie, które będzie stosowana w praktyce, bo pytanie czy mamy podatników, którzy mającej za uszami pewnie tak, ale pytanie czy będą chcieli sami na początku to ujawniać, zważywszy na fakt, że po zakończeniu kontroli również będzie prawo do korekty tych, a czy coś dla przedsiębiorcy przeszli przez przedsiębiorcę może coś zyskać, jeżeli wcześniej właśnie w czasie kontroli dokona korekty czy w ramach Rolniczego nie zyskuje i niczego nie traci, jeżeli te korekty nie zrobi, jeżeli skorzysta z tego drugiego prawa do korekty, czyli spojrzą zrozumieją, że politycy kontrola z czegoś nie dopatrzy to się udało to się udało można wymierzyć lat oby tak się nie musiało nie musiało dziać no dobrze czy mamy kwestie kontroli, które przychodzą z dnia na dzień są niespodziewane mamy prawo do korekty, a co, jeżeli myśli o absolutnie za sposób nie zgadzamy związkami, które do tej kontroli zostały napisane możemy się nie zgadza się natomiast nie możemy tego w sposób formalny ogłosić do tej pory było także po protokole można było złożyć zastrzeżenia przedstawia swoje racje w tym momencie nie ma w przypadku tej kontroli celno skarbowym możliwości wniesienia zastrzeżeń mamy czas na zrobienie korekt, jeżeli tej korekty nie zrobimy to następuje przejście do drugiej fazy postępowania tzw. przekształcenie kontroli celno-skarbowej zwykłe postępowanie wymiarowe to znaczy jest wydawane postanowienie o przekształceniu nowa instytucja i jest prowadzone postępowanie, które ma zakończyć się decyzją wymiarową powinno się zakończyć skoro są ustalenia jakichś nieprawidłowości w Anglii co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca naprawdę uważa, że właśnie został niesprawiedliwie potraktowany, jeżeli kontrola skarbowa jednak coś źle zinterpretowała wymyślono takie przypadki, że przedsiębiorca będzie przekonany, że tylko o gwarancję, że będzie narracji nie ma, jeżeli będzie przekonane co do tego, że ma rację to ma możliwość podjęcia polemiki z decyzją o wniesieniu odwołania i tak może wtedy przedstawiać odwołam swoje racje pytanie tylko czy pod rządami nowych rozwiązań kodowanie będzie skutecznie rozpatrzona, dlaczego dlatego, że zgodnie z nowymi przepisami odwołanie będzie rozpatrywane przez ten sam organ, który wydał decyzję, czyli z sondował w tej sprawie tak naprawdę ze strony skarbówki tak można powiedzieć oczywiście do tej pory tak samo przepisy przewidują od korzeni na zasadzie zasady tylko na zasadzie wyjątku w tym momencie zasadą będzie to, że ten sam organ rozpatruje odwołanie od własnej decyzji, czyli sędziowała we własnej sprawie uzasadnieniem dla tego rozwiązania zasadniczym jest to, żeby przyspieszyć postępowania pytanie czy o to chodzi, żeby szybko czy raczej, żeby dobrze ja uważam, że powinno być to utrzymane w tym kształcie, którzy do tej pory był to raczej trudno przyjąć, że ktoś, kto wydał decyzje za chwilę jest zakwestionuje czy musiałby sam swój podpis pod decyzją kwestionować uznać, że nie miał racji ci jak rozumiem to jest 1 z tych punktów, który hity, którego przedsiębiorcy obawiają się najbardziej tak rozsądny zgłaszane wątpliwości czy to rozwiązanie jest potrzebne przed w takim kształcie czy nie lepiej zrezygnować z 1 instancji bezpośrednio po decyzji przewidzieć tryb postępowania sądowego tak, żeby organ niezwiązane z samego początku ze sprawą mógł świeżym okiem spojrzeć na sprawę rozstrzygnąć to spełnili z nie mówię, że organy nie będą rozstrzygały sprawiedliwie, ale nadal, ale zawsze istnieje ryzyko, że gdzieś tak trudno będzie nie będzie zgody między przedsiębiorcą, a wraz ze skarbówką no dobrze, jeżeli jest przedsiębiorcą i widzę, że chodzi ta nowa administracja skarbowa nie mam jakieś wątpliwości czy ta jak się rozlicza to co rok jest o podatkach i na pewno jest słuszna pewne jest dobrej będę chciała poprosić o to, żeby mi fiskus zinterpretował to drogo teraz to interpretacje, a teraz będzie nowy organ de facto będzie to to samo co do tej pory było, czyli o będą wydawane interpretacje tego nie będą wydawane przez ministra ministra poprzez upoważnione izba skarbowa będzie krajowa informacja skarbowa, ale też w ramach struktury organizacyjnej jeszcze nie ma wytycznych czy też będą ośrodki lokalne upoważniona przez to będzie kwestia do rozstrzygnięcia w drodze rozporządzenia wykonawczego w PTE spełniają warto tworzyć jeszcze 1 rzeczy, że teraz właściwie nadzór nad administracją rejestrowało 16 dyrektorów krajowej debaty i 16 dyrektorów izb administracji skarbowej teraz każdy z niezależnie, skąd jest tego miasta wojewódzkiego nazwę siedzibę i tak w każdym miejscu w Polsce będzie mógł przeprowadzić taką kontrolę nie ma rejonizacji nie ma rejonizacji te będą bardziej precyzyjnym pani redaktor proszę bardzo mnie nie jest już tak powiem zmuszona do czytania przepisów, gdy generalnie chodzi o to, że kontrole będą prowadzone przez naczelników i to nas naczelników też będzie 16 i to oni mają na szeroką właściwość terytorialną miejscową obok jest napisane, że na terytorium w ustawie na terytorium Rzeczypospolitej polskiej mogą wykonywać swoje czynności czy można się spodziewać, że uda czy może być czy niemożna wykluczyć sytuacji, której naczelnik urzędu celno-skarbowego z siedzibą w Szczecinie będzie dokonywał czynności na terenie województwa podkarpackiego w ich dobrze ale jakie nowe uprawnienia zostałyby teraz uzyska administracja skarbowa czy wśród tych uprawnień, które są zapisane i przypisane tym organom zasadnicza część to są uprawnienia, które już funkcjonował wśród tych wśród nowych uprawnieniem nas tutaj należałoby wskazać możliwość podejmowania tzw. prowokacji podatkowej czy generalnie z zakupu kontrolowanego, a w celu ustalenia czy są uchybienia uchybienia mogą Jana przestępstwa karnoskarbowe a bo to jest taka zasadnicza rzecz do tej pory nie było to wprost z zapisana w kwestii wglądu dokumentów jest też szeroko opisana możliwość no i wglądu i żądania określonych danych danych osobowych o zarówno podmiotu, który nie jest kontrolowany jak i też w sytuacjach, kiedy jest tzw. podejrzenie popełnienia przestępstwa karnoskarbowego czy też na czy innego czynu karalnego wówczas tez też jest możliwość pozyskiwania takich danych obróbki w sposób również niejawne oczywiście za uprzednią uprzednią zgodą na właściwych organów przewidziana jest również instytucja nadzoru o NAC posługiwaniem się tymi danymi przy czym jest to kontrola uprzednia następca to oznacza, że dopiero po fakcie pobrania wykorzystania sąd na Okręgowym w Warszawie te wskazane dokonuje weryfikacji czy te dane są pobierane w sposób właściwy wykorzystywanej trwa w opisujemy zmiany, które mają zacząć obowiązywać już 1 marca, czyli rzeczywiście już zostało niewiele czasu mają takie pytanie trochę natury filozoficznej czy ta reforma jest jasne czy same sami urzędnicy skarbowi na pewno sobie z tym poradzą 1 marca 2 z dniem wejścia w życie tej ustawy było to też są wątpliwości, że zrobi się taki chaos tym pierwszym okresie, że wcale nie będą tak te kontrole i dobrej skarbówka będzie funkcjonowało aż trudno jest mi wypowiadać się za urzędników natomiast w inne biorąc pod uwagę, że jest pierwszym czy 1 z wielu celów, ale zasadniczym tej całej reformy poza zwiększeniem ściągalności podatków jest również ograniczenie zatrudnienia kosztów działania aparatu skarbowego to należy się spodziewać, że niektórzy z pracowników mogą raczej myśleć o tym czy zostaną lada zatrudniani w tych organach czy też zostaną odsunięci do innych zadań w druga kwestia już samo o z na ministerstwo, przygotowując się powszechnie dostępne materiały wskazuje, że męczy tzw . drugi okres implementacji tych rozwiązań pierwsze kończyć ma 2008. dnia lutego tego roku, a drugi ma trwać do końca bodajże maja czy to będzie tzw. okres stabilizacji do dobrze dopasowywania do docierania do wszystkich jego siódma rozwiązań, więc należy przyjąć, że nowym w tym okresie raczej nie będzie tym tych intensywnych działań kontrolnych jest też bardzo wiele rozpoczętych postępowań kontrolnych pod rządami starych przepisów, które się jeszcze nie ukończyli nie ukończyły jeszcze tylko 2 porządki jednocześnie 1 nowy zupełnie ich zwierzęta, ale ludowcy bestsellerem SA działać, gdy jest ważna 1 rzecz, bo o tym, się zapomina, że ta zmiana nie oznacza, że nie będzie już kontroli zwykłych to znaczy takich było, które są oparte o przepisy ordynacji ma oczywiście będą tylko będą prowadzone są przez naczelników urzędów skarbowych, bo ten organ zostaje i to też nic nie zmienia de facto się utrzymuje stan rzeczy i przepisów, która w tym momencie mam dzieci wydają się to wg jakich mogli kryterium będzie teraz prowadzona kontrola czy będzie delegowanie czy kwalifikowanie podatników do kontroli celno-skarbowej kontroli tej zwykłej tej nie ma ścisłego działaniu uregulowania w przepisach rozdziału jest tylko założenie czym opisane w uzasadnieniu do tych zmian założenie mówiące o tym, że kara ta kontrola celno-skarbowa ma dotyczyć większych spraw większego ciężaru gatunkowego, czyli de facto tych spraw, które do tej pory były w kompetencji urzędów kontroli skarbowej to też nie było zapisu mówiącego co kontrola może kontrole kont kontrakt skarbowa może kontrolować, których podatników w Nowak z nimi też Ministerstwo Finansów, gdy przygotowało zmiany też mówiło o tym, że teraz przedsiębiorstwo mają być, jakby lepiej typowany do kontroli, że już będzie kontrola lekkie przedsiębiorca ma trafić ma trafić dokładnie musimy kończyć naszą rozmowę, ale nastał kryzys tylko 1 rzecz to warto też powiedzieć, że taka zwyczajna codzienna obsługa skarbową podatnika jak rozumiem pozostaje w tych samych miejscach, których było też są one zmienią się nic nie zmienia bardzo dziękuję za spotkanie z rozmowy pan Aleksander Dąbrowski radca prawny dyrektor w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPRM, gdzie moje państwo gościem dziękuję bardzo długa kończymy raport gospodarczy do informacji Radia TOK FM jeszcze 4 minuty o nich Jakub Janiszewski i audycji połączenie raport gospoda Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA