REKLAMA

Rozpoczyna się Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium. Pierwsze takie spotkanie po zwycięstwie Trumpa w USA. Komentuje prof. Adam Daniel Rotfeld

Światopodgląd
Data emisji:
2017-02-17 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na światopogląd z wielką przyjemnością przedstawiam i zaszczyt oczywiście z pierwszego gościa prof. Adam Daniel Rotfeld dzień dobry i nowych w były minister m. in. wodę w dół, aby wymieniała znawca ekspert analityk od spra w międzynarodowych były minister spraw zagranicznych Perz członek grupy ekspertów dom przygotowania koncepcji strategicznej NATO 2020 pozwala się pani profesor się te rozliczne Rozwiń » zasługi MDM na ten moment tak podsumować, ale chciałabym, żebyśmy oczywiście my lub zarysowali słuchaczom to co najważniejsze i czemu się przyglądać na rozpoczynający się w Monachium dorocznej konferencji bezpieczeństwa już ponad pół wieku spotykają się tam politycy i specjaliści od spra w międzynarodowych w tym roku ma być prawie 50 ministrów RM paulin kilkudziesięciu parlamentarzystów prezydenci m. in. Andrzej Duda, ale też prezydent Ukrainy to wszystko i tak blednie, bo wszyscy się będą przyglądać wsłuchiwać w to co przede wszystkim chyba będzie mówił wiceprezydent Stanów zjednoczonych Majka Le Pen, z którą też będzie towarzyszył sekretarz ds. obrony James James Mattis, ale też będzie senator John ma krętą, dlatego że w Monachium ta konferencja bezpieczeństwa ma być takim miałem taką agorą, na której prezydent Mark Pence, a my jakoś konkretnie jak rozumiem takie oczekiwanie wypowie się na temat tych kierunków priorytetów rannych do polityki zagranicznej Donalda trampa pan panie profesorze czemu się najbardziej będzie przyglądał czy chcą wsłuchiwał się pani może z zaszczytnym od tego w szyby wyjaśnia na początku słabszą na czym polega w ogóle sens sens tej konferencji, dlatego że od właścicieli świeci tak ogromna ilość spotkań była niedawno sesja ministrów obrony narodowej 2 w sesjach ministra spra w zagranicznych dwudziestki jest w tym niezwykle dużo rozmaitego typu spotkań Otóż wśród niech ta konferencja monachijska zajmuje szczególne miejsce z Czech różnych powodów po pierwsze to nie jest konferencja rządowa tylko jest całkowicie pozarządowa, gdzie obok tych w oficjalnych osobistości ministra spra w zagranicznych obrony prezydentów premierów i innych oficjalnych przedstawicieli bierze udział w niezwykle duża grupa kilkuset tys czołowych ekspertów, ale ekspertów wyłącznie w zakresie bezpieczeństwa w 1004 konferencja ma nazwę monachijska konferencja bezpieczeństwa nosa zainicjowana w 60 trzecim roku przez takie niemieckie teoretyczny pismo w sprawach obronności któryś z rowerku, gdy początkowo się z ABR kundel konferencji, ale po tym w okresie przemian przemianowała się na monachijską Kongres bezpieczeństwa i początkowo dotyczyła wyłącznie obszaru transatlantyckiego to znaczy stany Zjednoczone Europa Rosja, ale po pewnym czasie co zaczęło się już na bliski wschód na Afrykę Azję Amerykę w południową dzisiaj to ma charakter globalny i w związku z tym na tej konferencji może wyjść na swoje taką rolę swego rodzaju Klimt House czy takiego miejsca do wymiany informacji pisze Roger taki dział odejdzie obok tych oficjalnych znanych osobistości uczestniczy niezwykle dużo analityków i komentatorów prasa światowa jest przyznawane w tym m. in. jak pani Mira senatora McCaina to on uczestniczy regularnie mogą mogę powiedzieć ja też uczestniczyłem wygrali w tym roku postanowiłem nie brać udział, ponieważ są środki dzisiaj taka taktyka euro jest interaktywność można obejrzeć Klan w komputerze i ten wyjazd jest pocięta nawet powiedziałbym, że taka uwaga krytyczna sprowadza się do tego moja się tego typu dane z inicjatywy w pewnym momencie obrastają taką ilością dodatkowych spotkań sympozjów rozmów tak dali się w pewnym momencie to zaczyna być takim obciążeniem, że w istocie rzeczy z trudem się przebijają te nowe myśli i teraz w tym nowym mieście w tym wypadku one niekoniecznie muszą wynikać z faktu, że ci ludzie są tacy inteligentni tacy wybitni i że mają coś nowego dopowiedzenia tylko, że w świecie mamy tak dużo nowych wyzwań nowych zagrożeń, że niezależnie od tego czy osoba jest bardzo wybitne czyny niż Whitney ona musi się od dziś do tego co się świeci dzieje i w istocie rzeczy 1 z takich najważniejszych elementów, które chwali stworzyły nową sytuację to jest m. in. zakwestionowanie wszystkiego co do tej pory wydawało się stabilne np. uważaliśmy, że został ukształtowany pewien porządek międzynarodowy po drugiej wojnie światowej drugiej wojny światowej ten poziom międzynarodowy zawsze skodyfikowanych nocka na naszym obszarze środków w Europie i nic wobec obszaru transatlantyckiego konferencją bezpieczeństwa bezpieczeństwo w pracy w Europie za dany proces helsiński sześćdziesiątym piątym roku docenta konferencja znowuż obrastała w dodatkowe funkcje przekształciła się w organizację OBWE i w i można powiedzieć, że w zasadzie to coś dzieje w Monachium powinno się odbywać w ramach tego procesu OBWE, ale najwyraźniej proces został w znacznym stopniu zmarginalizowany wynaturzonych i żeby wrócić do tej konferencji bezpieczeństwa typowym tej konferencji monachijskiej to czy w Rosji w tym przywiązuje się niezwykle dużą wagę do wystąpienia Putina, który miał dokładnie 10 lat temu 2007 . roku, kiedy on m. in . obok innych rzeczy, które wtedy powiedział to był taki jak powiedział manifest antyzachodnich on m. in. użył takiej Formuły, że OBWE przekształciła się w wulgarny instrument używany przez zachód przeciwko Rosji i innymi słowy rosyjskie podejście od tamtego czasu oparty jest na filozofii, że świat zachodni o niczym innym nie mieści tylko o tym jak w Rosji ograniczyć jak Rosję poniżyć jak Rosji osłabić już w świecie zachodnim jest kilka tysięcy innych problemów Rosja jest oczywiście ważne, ale trzeba powiedzieć, że Putin w tym swoim przemówieniem zapoczątkował ten proces, który przyniósł filmu bardzo duży sukces jak powiedział ten sukces warto poddać takiej analizie mianowicie czy Putin wtedy podjął taką fundamentalnie nową metodę uprawiania polityki w Rawiczu uznał, że wzrost siły się będą tylko wtedy liczyć kiedyś Rosji będą bać, że nie wtedy siłę Rosji Rosja liczy, iż jedyną szanować za to żona ma sukcesy wewnętrzne dokonuje takich przemian tylko Rosji świat jest tak zbudowany w jego rozumieniu, że Rosja będą wtedy tylko traktować na serio i szanować no ale kiedy będą się bać w związku z tym podjął taką politykę nie tyle o odstraszaniu co zastraszania przejawami tej polityki było m. in. interwencja w Gruzji dwudziestym ósmy roku notabene ta interwencja uświadomiła Putinowi światu i Rosjanom, że armia rosyjska jest w stanie totalnego rozkładu demoralizacji, ponieważ z tą małą i koszt wysyłki otwarcie bardzo słabą drużyną Rosja miała kłopot i doszło wtedy między nimi do zaatakowania własnych własnych sił zbrojnych ale, ponieważ boja tak byłby wart jest w bardzo ciekawe, ale jednak to było wystąpienie 10 lat temu to Putin był wtedy gwiazdą, a dziś jest tam dokładnie MySpace to jest panie czy też w szpadzie dotyka w tej chwili sprawy bardzo niebezpiecznie nikt z nas nie spodziewał, że prezydent Stanów zjednoczonych może odegrać taką samą rolę albo nawet bardziej niebezpieczną w tym sensie, że on jest częścią wspólnoty tym demokratycznych państw Zachodu on występuje jako przywódcy świata Zachodniego i on nagle w swojej w swoich zapowiedziach kwestionujemy to co jest jak powiedział Święty znaczy np. kwestionuje też pewne wartości zasady ja już nie mówię o tym, że kwestionuje wartość takich instytucji, jaką jest na to, że traktuje to na to w sposób taki komercyjny albo jak powiedział transakcyjny chwilę, owszem, będziemy bronić Europy pod warunkiem, że Europa będzie płacić, a zgodziłby się pan, żeby dziś w Rzeczpospolitej jest tekst Pawła Zalewskiego i taki jest on budowany prezydent USA rozpoczyna demontaż opartej na wartościach wspólnoty świata Zachodniego Otóż ja właśnie w znacznym stopniu niż tamtego tekstu, ale podzielam pogląd, że to jest demonstracja uważam, że to jest o wiele bardziej niebezpieczny jest wiele innych rzeczy, bo np. uważano, że niebezpieczeństwo polityki trampa polega na nowym otwarciu wobec Rosji Otóż trzeba powiedzieć, że po tej nagłej dymisji szefa Mn narodowej rady bezpieczeństwa tych roślinach nie przed kilkoma przed 2 dniami prezydent Stanów zjednoczonych na wiosenny dzień oświadcza, że Rosja powinna zwrócić Krym podczas kiedy przed tym swojej lekkiej hasło lidera akcji zima, o czym przed trzeba się pogodzić, że Krym będzie też do Rosji innymi słowy na czym polega niebezpieczeństwo, że nie, tyle że Tramp ma takie czy inne stanowisko tylko, że on sam nie wie, jakie ma stanowisko, a nie ma on sam nie wie, jaki ma stanowisko, dlatego że nie przywiązuję do tego istotnej wagi, bo jego dotychczasowy sposób zajmowania się swoim życiem zawodowym zajmowania się problemy z ogólnymi był doświadczeniem biznesmena i pozostałe panie profesorze na chwilę zawiesić naszą rozmowę prof. Adam Daniel Rotfeld jest państwa gościem po informacje zwracam się Agnieszka Lichnerowicz o państwo gościem jest cały czas prof. Adam Daniel Rotfeld rozmawiamy my niejako przy okazji konferencji bezpieczeństwa, która zaczyna się dziś w Monachium potrwa do niedzieli najbardziej wyczekiwane jest to wystąpienie wiceprezydenta Stanów zjednoczonych Majka ten sam dlatego też, że najwięcej dziś pytani pokoju, a może dla nich ani, których nadziei budzi polityka zagraniczna Donalda trampa mówił pan profesor przed informacjami, że MBP dobrze w tym, że to nie jest tak, że Donald ma wielki plan ani nie ma planu do końca resetu z Rosją dlatego następnego dnia może się zwrócić z ostrym żądaniem element do Rosji o zwrot Krymu ja wracam do takiego tekstu prof. Marka Cichockiego, który był w plusie minusie jam koncentruje się Harry ego Kissingera i jeszcze wielu innych intelektualistów i raporty i think-tanku konserwatywnych amerykańskich Anny, które zakładają, że jednak za tym kryje się jakiś koncept pisze prof. Cichocki, cytując kichnięcie atak, że Kissinger uważa, że liberalny porządek, którego obrońcą był m. in . Barack Obama ten liberalny porządek stał się w wielu przypadkach niebezpiecznym pozorem jak pokazują napięcia między Stanami Chinami Rosją czy wojna w Syrii tak jak wiara pozorną racjonalność finansowych rynków doprowadziła zachód na skraj gospodarczej przepaści tak samo wiara w to, że same reguły umowy czy organizacje bez realnej siły i zaangażowania pozwolą uniknąć konfliktów mogą doprowadzić nas do kolejnej wielkiej wojny bowiem zachowanie pozorów, które są coraz bardziej odległa od rzeczywistości może być śmiertelne niebezpieczne i dlatego konserwatyści czy na prawej stronie coraz częściej słychać ptaki słonie Realpolitik, tak więc chcę powiedzieć w pobliże to co Marek Cichocki to cytuję OECD ratuje się, gdyby esencję tych Realpolitik, której dzieci wybór był zwolennikiem jest i będzie, ale w kontekście wyboru prezydenta trampa to czasy i zadać pytanie, dlaczego tu Henry Kissinger w czasie tej kampanii wyborczej w ostatnich tygodniach publicznie złożył oświadczenie, dlaczego on będzie popierał Hillary Clinton, a nie tramwaj, który zmienił zdanie, gdy już w momencie, kiedy Fram został wybrany niefortunnie tyle zmienił zdanie i dom powiedział, że w tej sytuacji on uważa, że trzeba pomóc tej obecnej administracji i administracji i Kamprad po to, żeby ich nie idzie doprowadzić do negatywnych skutków dla Stanów zjednoczonych zmierza do tego, że Tramp nie ma doświadczenia nigdy nie temu nie w Zamościu publiczną polityczne czy publiczną działalnością był biznesmenem nie będę wnikał już tyle o nim powiedziano, ale i to, że on jest narcyzem to poza wszelką wątpliwość, że z zainteresowanych tym, żeby zostać prezydentem został nim dzisiaj on rozpoczyna grę o tron, żeby zostać ponownie wybrany za 4 lata, a jeśli się uda to, żeby jego córka była wybrana po 8 latach innymi słowy władza dla niego jest w tym wypadku celem jest znacznie bardziej istotnym niż dokonanie jakichś systemowych zmian w chacie nie mamy żadnych żywych konserwatywni komentatorzy w Polsce i w tym bardziej Stanów zjednoczonych oni jak gdyby te jak w sztuce Moliera Chen ME w gestii rządem nie widział się mówi prozą w tym Tramp prezentami nie bierze on wyraża pewną temu filozofię polityczną myślenia oni, gdyby ubierają to w co Orient i mają rację naczynie uważam, że rzeczywiście tak się stało, że ten system wartości demokracji liberalnej on napotkało na bardzo istotne opory z różnych powodów od siebie nie wyczerpał to nie jest to nie jest jakiś projekt demokracje liberalne podobnie jak np. linia w komisji wielokulturowości albo globalizm to nie jest wymyślona koncepcja wielokulturowość była od czasów starożytnej Grecji Rzymu podobnie jak globalizm na tamte czasy i miejscowym jak ktoś mówi, że to jest koniec globalizmu czy się głęboko myli n p . w sprzeczności między Stanami Zjednoczonymi Chinami są powszechnie znane, ale współzależność obu tych wielkich mocarstw jest mniej znana i moja córka moja teza jest taka, że ten itp te obawy w świecie po związany z destabilizacją z brakiem jakiegoś uporządkowania, ponieważ każdy z nas chciałby rozumieć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierza Otóż jest w związku z zakwestionowaniem tych fundamentów tego porządku, ale z brakiem ustanowienia nowych zasad powstało takie poczucie niepokoju niepewności i jest powszechniejszy dziś, mówi że to, że największym zagrożeniem jest nieprzewidywalność Więcbork chcielibyśmy wprowadzić pewne reguły, które uczyniłoby ten świat bardziej przewidywalnym i ja twierdzę, że w ramach tej przewidywalności można przyjąć założenie, że żadne z mocarst w dzisiaj nie szykuje wielkiej wojny przeciwko innemu mocarstwu naczynie nie ma takich przygotowań do wojny ze strony oczywiście stany Zjednoczone przeciwko Chinom czy Rosji jakiemukolwiek innemu państwu i innymi słowy ten w kontach dzisiaj przebiega w inny sposób i się tak można powiedzieć ma charakter sieciowy od czasu, kiedy zakończy zakończy się okres zimnej wojny i świat dwubiegunowy jak gdyby w wzrostu unieważniony i te reguły zostały unieważnione to NATO misja nie powstał świat jak wielu mówi wielo biegunowy po już powiem, tak więc na marginesie że, że pojęcie długu nowości wzięty z fizyki i dłużne mogą blisko 2, więc nie może być świat wielo biegunowy bytu traci świat lub nowy to jest proszę o ich z ich, więc chodzi o to, że nie może mieć dużo plusów dużo minusów, ale wiemy, że koń dla wielu nowość idylliczny świat polityczny, więc i m. in. Kissinger jest zwolennikiem tegoż wielkie mocarstwa powinny odgrywać rolę podobną do tej, którą odegrały w ramach koncertów wielkich mocarstw w Europie, że teraz w skali globalnej powinny przejąć na siebie trzeba powiedzieć, że takie próby zorganizowania wielkich mocarstw czy państw bardzo są m. in. zrazy wyraz swym niezależnie od ONZ niezależnie od w wielu innych struktur NATO Unia Europejska rada Europy w powstawały takie ciała jak dziś 7 w 28220, ale panie profesorze, czyli rozumiem, że z 1 strony pan ocenia, że Donald Tramp jednak nie ma jakiegoś wielkiego planu i pomysły na to jak ten, gdy stosunki międzynarodowe przemodelować z drugiej strony jednak mamy wokół niego i jego ministrów i doradców to stoi co najmniej kilka osób mężczyzn głównie i oni mają jednak jakieś wizje i częstych w z tych pomysłów wpisuje się w to myślenie o tym, że ten świat międzynarodowy liberalny oparty na instytucjach porozumieniach wartością deklaracja praw człowieka w 3 Kol skończył i trzeba go urealnić tak jak i powiedział, że tam nie tylko chce, żeby ten świat urealnić Celon Pharma ma dziś jak mówi taką taki projekt nazwijmy to slogan nowy znaczy, że uczynimy Amerykę na powrót wielką, więc nie ma takiego kraju, w którym przywódcy nie chcieliby uczynić z tego kraju na powrót wielkiego z tego w nogach wielką Francję na powrót wielką Polskę na powrót wielką Otóż ja powiem szczerze, że boi się tego, ponieważ nie tylko dlatego żyje w Niemczech przyjmie się tego samego typu rozumowanie szyn, o czym my Niemcy na poród wielkimi to w wielu krajach wszyscy uznają, że to jest autentyczne zagrożenie i trzeba powiedzieć, że elementem niezwykle optymistycznie pozytywnym jest to dzisiaj Niemcy są ostoją tych norm zasad reguł, które nie chcą wracać na tę do tej tradycyjnej roli, ale co nie oznacza to kto to wszystko, o czym mówiliśmy w kontekście Donalda trampa, czyli jego stosunki jego wizji brak wizji jego, jakby motywy i tych ludzi wokół niego tego intelektualnego fermentu czy to oznacza dla Międzynarodowego układu GUS oznacza to, że stany Zjednoczone nie odzyskują tylko tracą rolę przywódcy świata demokratycznego i w związku z tym paradoksalnie Tramp może być uznany za współautora powiem w cudzysłowie budowania Europy, która weźmie na siebie odpowiedzialność, która nie będzie liczyć na to, że stany Zjednoczone w każdej sytuacji dadzą jej gwarantowaną opiekę bezpieczeństwo Europa dojrzała do tego, ale Europa odzwyczaił się przez 70 lat do działania siłowego czy Europejską potęgą gospodarczą natomiast jest w swoim czasie ich pani tego nie pamiętali ja pamiętam, że Francja ze Strauss był taki polityk w Niemczech, który w połowie lat sześćdziesiątych publicznie jako pierwszy użył takiej Formuły jesteśmy olbrzymem gospodarczym, ale każdym wojskowo politycznym Otóż w tym jak powiedział, że dzisiaj w Europejskiej sytuacji, że z olbrzymią gospodarczym, ale nie ma w ani instrumentów ani co najważniejsze nie ma woli do tego, żeby odgrywać rolę w, zwłaszcza z tym, że wojsko politycznej i z tego punktu widzenia na wkład w to co lepsze i w pełni został odnotowany, jaka wreszcie na wsi, czyli było to temat tego nie zauważyłem, że w te z córką, bo niedawno doszło do zakończenia prac nad porozumieniem między NATO, a Unią Europejską w tym wypracowano 42 obszary współpracy, gdyby rok temu ogłoszono, że NATO i Unia Europejska uzgodniły treść 2 obszary współpracy uznano by to za wielki przełom w Zabrzu jest niezwykle ważne wydarzenie tym razem zwie nas na to wszystko, czego jesteśmy świadkami, a więc nowa administracja Stanów zjednoczonych z tym programu, w którym pani przed chwilą mówiła, a więc poważne problemy, z którymi się w ZPL w Unia Europejska i cała wspólnota trasa atlantycka, a więc już problemy związane z uchodźcami, którzy nie są tylko uchodźcami z celi klawisze wyż to będzie, czyli mógł kontrolować czy wie pani w teraz czekają za panią w przydrożnym sobie zrobił taki spis z psem 10 takich problemów, w którym z całą pewnością będą przedmiotem rozmów dziś jutro pojutrze w Monachium, a który w stanowią takie wyzwanie dnia dzisiejszego, jakkolwiek to są problemy, które wyrastały z i narastały przez te ostatnie 1015 lat i w pewnym momencie Europe w moim przekonaniu nie tyle będzie musiała wziąć odpowiedzialność za siebie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi więc, gdy pani minister Pitera jak czego się spodziewam się jeszcze wyników oraz trybunach MOSiR kondolencje, gdy nie ma żadnych wyników, ale sygnały, które tam będą w na dawać ton tej muzyce mnóstwa rzeczy do tego, że w tych nowych okolicznościach trzeba powrócić do nowego typu wspólnoty transatlantyckiej, gdzie stany Zjednoczone nie będą próbowały osłabiać Europy, ale pół Europy Europa nie byli starała się osoby Stanów zjednoczonych tylko będą szukać nowych formuł opartych na współzależności, ale na ruch autonomii, bo wiemy już dzisiaj, że te zasady którymi się kieruje ich wartości w tym szpil Europa dla prezydenta są wliczone są do przyjęcia od Europy z kolei nie do przyjęcia są te normy, które w proponuje Tramp i powiem pani, że tak jak 8 lat temu, kiedy wybrano w stanach Zjednoczonych Obamy to Europa znacznie bardziej Obamy popierała niż społeczeństwo amerykańskie to dzisiaj można powiedzieć, że w w Europie prezydent sam przecież nieporównanie mniejszym poparciem niż jakikolwiek inny prezydent Stanów zjednoczonych po drugiej wojnie światowej prof. Adam Daniel Rotfeld dług państwa gościom bardzo dziękuję panie profesorze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA