REKLAMA

"Będziemy sprzeciwiać się zmianom w prokuraturze". Krzysztof Parchimowicz o działalności Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Post Factum
Data emisji:
2017-02-17 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dobry wieczór państwu dzisiaj w post factum 2 tematy po 1840 zajmiemy się trwającą konferencją bezpieczeństwa w Monachium Polskę reprezentuje tam prezydent Andrzej Duda, który właśnie w tym momencie biednych reprezentuje nas mówi bierze udział w debacie z LM na plenum powiedział już przed chwilą słyszeliśmy jak powiedział, że pogłoski o upadku Zachodu upadku Zachodniego świata są mocno przesadzone Rozwiń » trawestując tym samym słowa Marka Twaina nów o tym co jeszcze powiedział prezydent Duda i co dzieje się w Monachium, a przede wszystkim czy ta konferencja ma jakiekolwiek znaczenie dla Międzynarodowego bezpieczeństwa to wszystko po osiemnastej 40 zapraszam państwa będzie z nami Michał Sutowski z krytyki politycznej, a teraz zajmiemy się sprawami krajowymi i prawnymi w witam serdecznie w studiu prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, który jest prokuratorem w prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów, a także prezesem stowarzyszenia lex Super omnia dobry wieczór dobry wieczór dziękuję panie redaktorze zaproszenie witam też słuchaczy i przepraszam za ewentualne wpadki jestem pierwszy raz po tej stronie Radia, a no proszę witamy tak leży w tym debiucie w ich produkt 2 kuratorzy Stowarzyszenie prokuratorów nazywa się lex Super omnia, a dosłownie wczoraj usłyszeliśmy ze strony pana wicepremiera w Mateusza Morawieckiego, że prawo nie stoi ponad wszystkim, że są pewne wartości, które są ważniejsze co pan tak o jej wicepremier nawiązuje do chyba do dawnego sporu w doktrynie między zwolennikami prawa naturalnego i prawa stanowionego, ale zwyczajowo żyli zwolennicy pozytywizmu prawniczego, czyli ważne jest to co zostało ustanowione i napisane w ustawach konstytucji to jest także prawo, które zostało uchwalone w różnych dziedzinach to jest nasza umowa jak mamy postępować w życiu w różnych sferach życia i postępowanie wbrew tym zasadom, które przyjęliśmy jest po prostu nie fair księży pan powiedział, ponieważ chciałam zajrzeć do tego prawa, o którym pan mówi w UE, które reguluje rzeczywiście różne dziedziny życia m. in. w dziedzinę życia, jaką jest działalność prokuratury jeśli zajrzeć do ustawy prawo o prokuraturze to art. 2, mówi że prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności i chciałam zapytać jak się ma ten przepis do umorzeń, których dokonują prokuraturze w sprawie nieopublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i w jaki sposób stoją na straży praworządności i jednocześnie nie, uznając tych decyzji rządu za podejrzane ta kwestia strzeżenia praworządności jest jednak oderwana od tego pierwszego zadania, które stało się teraz pierwszoplanowe świetle postanowień nowej ustawy prawo o prokuraturze w tym wypadku mówimy o działalności prokuratorów w zakresie ścigania przestępstw chwali też jasne, a my wszyscy lodołamaczy i prokuratorzy umorzyli postępowanie, ale nie wykreślono jednak z ustawy tego sformułowania ostro w staniu na straży praworządności jasne ale, ale tutaj to kwestie reguluje kodeks postępowania karnego tłumaczy prokurator może kończąc postępowanie oskarżyć kogoś może też umorzyć postępowanie z jakich przyczyn prokuratorzy umorzyli to postępowanie to chyba wiem, bo obok to było przedmiotem wypowiedzi rzecznika prokuratury Okręgowej w Warszawie Otóż prokurator, który wypowiadał te słowa zwrócił uwagę na to, że przestępstwa z art. 231 kodeksu postępy każdego dopuszcza się nie ten, który formalnie naruszył jakieś przepisy prawa, ale jednocześnie spowodował szkodę, a szkoda może być popełniona na na rzecz interesu prywatnego albo publicznego i zdaniem prokuratora nie publikowanie tych orzeczeń nie wyrządziło szkody dla w interesie publicznym, jeżeli w sferze ogólnej pogląd bardzo kontrowersyjne w i nie będę pana pytać już prosić o dalsze komentarze myślę, że to jest jakość w domyśle jasne, a wolę zapytać o coś zupełnie innego czy pana zdaniem prokuratura może być w ogóle niezależna, ponieważ państwo Stowarzyszenie stawia sobie jako 1 z celu właśnie to, żeby prokuratorzy w Polsce mogliby działać niezależnie niezależni m. in. od polityki partyjnej, ale to jednak jest zawód uwikłany w bardzo głęboko wyryte struktury władzy z samej istoty jest pytanie brzmi czy rzeczywiście ten państwa cel nie jest HR pewnym ideałem trochę takim jak ten przepis art. 2 o staniu na straży praworządności kiedyś powiedziałem, że decyzja prokuratora generalnego z 8 marca zwróciła mi wolność i Manolo wyszły hasła wolności pobili przywozi znacząco to dobra decyzja, by chodzi o degradacji nie ze stanowiska prokuratora Prokuratury Generalnej na najniższe stanowisko prokuratora prokuratury Rejonowej w powiedziałem, że w ten sposób prokurator generalny przywrócił młodość, a więc taką znajduje się w takiej sytuacji, że chcę znowu zmieniać świat, a jego gole konserwować mówi i możemy być idealistycznym założeniem twierdzenie, że prokurator może być tak niezależny, że równie prawie, tak więc niezawisły jak sędzia, ale nie ma innego wyboru jak dążenie ku temu sytuacja, kiedy prokurator będzie, podejmując decyzję dotyczącą losów ludzi zastanawiał się czy w takiej sytuacji ma się kierować prawem czy racjami pozaprawnymi dla mnie jest niezrozumiała wiem, ale mało poza wszystkim mamy również mamy wy bez przerwy dowody na to fakt, że już tak, że tak po prostu prokuratorzy nie działają ostatnio słynne stało się takie wezwanie takim taki apel do pierwszej prezes Sądu Najwyższego pani sędzi Małgorzaty Gersdorf do sędziów właśnie to wszystkich sędziów a by byli odważni, by byli niezawiśli i by nie dali się upolitycznić i nie bali się one korzystania z tej niezawisłości, która im w konstytucji nie przysługuje czy prokuratorzy mają kogoś takiego albo coś takiego co by ich on też inspirowało na pchnęło ich odwagę pani redaktor torze w stowarzyszeniu jest duża grupa osób, których dotknęła degradacja moim zdaniem to nie jest przypadek niezrozumiałe my mamy te emocje, by wyrażać sprzeci w wobec zmianom w prokuraturze niezależnie od tych degradacji w moim przekonaniu tylko przełożony przebywał on wie o tych prokuratora, którzy zostali zdegradowani wyników swoich np. wypowiedzi publicznych czy decyzji, które nie spodobały się władzy natomiast tutaj jak się to porównać troszkę takiego autorytetu pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego ono ma lin Rose niepodważalny autorytet wkrótce wśród sędziów pracą mówi odbiło się szerokim echem zasnąłem 6 prokuratorzy mają taki głos jeszcze do końca lat nasze zadania tych zdegradowanych na co dzień jest takie, żeby pokazać kolegom, z którymi przyszło nam pracować, że potrafimy pracować równie ciężko, a jednocześnie kierować się prawem nie polecenie przełożonych nie oczekiwaniem przełożonych natomiast jeśli chodzi o taki autorytet instytucjonalny niestety nie mamy takiego autorytetu prokurator generalny jest naszym przełożonym jest politykiem realizuje program ugrupowania, w które do tej, któremu przewodzi nie ma już niezależnej rady prokuratury jest krajowa rada prokuratorów przy prokuratorze generalnym, który to prokurator generalny prokurator wyznaczył do tej rady z tym chciałbym zapytać o jeszcze 1 rzecz związaną też być może to odpowiedź padła w tej co najmniej 2 × w studiu w PRL to jest itd to są te apele od jeszcze trwającą od roku, które płyną i ze strony sędziów i ze strony krajowej rady sądownictwa ze strony adwokatury radców prawnych ze strony wydziałów prawa uczelni wyższych w całej Polsce i są to apele o to, żeby władza stosowała zasadę, że praworządności zasadę państwa prawa jeśli chodzi o prokuratorów to jednak ten głos jest dużo cichszy jak pan rozumie Kaczyński chciał, żebyśmy złapali ten moment, dlaczego prokurator nie jest jednak tak wolny w swoich wypowiedziach w prokuraturze obowiązuje hierarchia, żeby przeciwstawić się przełożonemu na dno trzeba czasami mieć sporo odwagi, ponieważ to po pierwsze jest źle widziane, a po drugie, jak koleżeństwo mówi, z którym się stykam wywołuje to przykre reakcje rezerwę w postaci zwiększonego zakresu obowiązków długie długie narty to Bolek, ale to taka sytuacja ma miejsce dopiero od pop los wyborów parlamentarnych od jesieni zeszłego roku czy też czy też Top Toys to jest po prostu cecha immanentna prokuratury musi być lojalna albo nawet nieuczciwa czasu bez przesady non to zależy od charakteru człowieka wcześniej, kiedy urząd prokuratora generalnego był niezależny od władzy wykonawczej prokuratorzy mieli swoich przedstawicieli krajowej radzie prokuratury w przypadku szykan w przypadku naruszenia niezależności mogli się do tej rady wrócić rada była niezależna od prokuratora generalnego teraz regulacje dotyczące tej rady przy prokuratorze generalnym są takie, że rada zajmie się, jaką uzyskał tylko wtedy, kiedy wrócisz do niej organ działający na mocy ustawy albo członek rady natomiast członkowie rady UE ma ona na to przykład nie są skorzy, by przedstawiać radzie inny pod obrady problemy, które powstały w ciągu tego roku, a dlaczego są to w dużej mierze prokuratorzy funkcyjni, czyli prokuratorzy, którzy w maju do stracenia i funkcje, które zajmują, a po wtóre prokuratorzy wybrani przez prokuratora generalnego co, do którego my mamy zastrzeżenia, jeżeli chodzi o szanowanie naszej zależności LM nie ma takiej możliwości, że prokuratura działa inaczej, że nie była hierarchiczną strukturą troszkę podobną do innych no do policji czy do innych służb mundurowych, więc chyba w chwili, gdy w jej struktury wpisana jest na talerzu testuje panie tak gwałtownie protestuje on czy pani sobie wyobraża pracę w prokuraturze w takiej sytuacji, kiedy po mojej stronie są przepisy prawa i po mojej stronie są fakty i do tego, że uważam, że osoba, której wcześniej przedstawiono zarzuty jest niewinna i powinienem umorzyć postępowanie, a z polecenia przełożonego będę kierowała akt oskarżenia popierał go przed sądem czy pani redaktor na antenie wygłosił, aby oświadczenie, który jest sprzeczny z faktami i jest pani przekonaniami toż to jest zagadnienie, które dotyczy wielu sfer życia zgodnie z prawem z własnym przekonaniem za chwilę wrócimy do rozmowy pan prokurator Krzysztof Parchimowicz z prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa i prezes stowarzyszenia prokuratorów lex Super omnia jest naszym gościem w studiu po informacjach wracamy z rozmową w post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie druga część rozmowy z panem prokuratorem Krzysztofem Parchimowicz tam, który jest prokuratorem prokuratury w prokuraturze Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa ich prezesem stowarzyszenia prokuratorów lex Super omnia dyskutujemy o tym co się dzieje w prokuraturze teraz co się działo przez lata, jaką ona jest i czy może być nie zawisła czy może być niezależna od polityków czy też w jej struktury wiz w sposób funkcjonowania wpisana jest jednak wpisanej na konformizm i o sprzyjanie działaniom władzy w GL panie prokuratorze tra stron może trochę z tak szczegółowo chciałam dopytać pana prace ostatnio przyznał naszą uwagę takie oświadczenie czy wytyczne, które wystosował pan prokurator Robert Hernand, czyli zastępcą Zbigniewa Ziobry w i w tych wytycznych przypomniał prokuratorom, że mają informować jeśli w ich rejonach trwają postępowania związane z rejestrowaniem małżeńst w jednopłciowych zawartych za granicą chodziło taką procedurę transkrypcji dokumentów czy pan już zebrał informacje czy czy jakieś postępowania 4 dla Warszawy-Mokotowa się toczą w urzędzie stanu cywilnego w, zanim odpowiem na to pytanie wprost skomentuje wprowadzenie pani redaktor różnica między prokuraturą da dawniejsze obecną jest taka jak i płynąca ze starej anegdoty nie można narzekać kiedyś było można teraz je w, odpowiadając wprost na pytanie ja zajmuję się postępowaniem karnym to polecenie dotyczy prokuratorów, którzy zajmują się sprawami cywilnymi administracyjnymi, ale nie spotkałem jeszcze tak bezproduktywnego polecenia jak to mianowicie z informacji wynika, że do tej pory żaden kierownik stanu urzędu stanu cywilnego nie dokonał transkrypcji w związku z tym nie ma obawy o praworządne postępowanie urzędów stanu cywilnego, bo oto chodzi o to chodzi o badanie praworządności organów państwa ani ani obywateli, ale pan pan prokurator groźnym wychwycił i realne mówią prokuratorzy Hernan gdzie, że są takie zapowiedzi, że będą takie próby, więc razem próbuje profilaktycznie, ale działa już, żeby każde działanie w oparciu o przepisy prawa wymaga podsta w faktycznych, jeżeli byłyby przypadki transkrypcji, owszem, tak trzeba ingerować i działacz natomiast, jeżeli ich nie ma nie ma podsta w do tego, by rozkręcać machinę biurokratyczną i by tak wszystkie urzędy stanu cywilnego czy były wnioski o transkrypcję, a poza tym chciałbym zapytać co prokuratura i zrobić z tymi danymi, które w świetle ustawy o ochronie danych osobowych należą do danych wrażliwych preferencje seksualne i nie można ich przetwarzać w moim przekonaniu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powinien zająć stanowisko w tej sprawie sam pan, mówi że nie mają żadnych danych, bo nie ma takich prób natomiast, jeżeli będą próby prokuratura uzyska informacje o tym, że pan IKS Band i Greg bądź pani IZ i bani ku PiS uparł homoseksualną, która zawarła związek małżeński za zagranicą i wnioskuje o transkrypcję niechętnym działacze LGBT, bo porównali ceny w ten pomysł ten sam czyn cały apel do akcji hiacynt dla akcji, która miała miejsce w w czasach PRL, kiedy właśnie wprowadzono w dokumentacji gromadzono teczki na domniemanych klub i prawdziwych homoseksualistów on może to za ostre porównanie w UE nie do szczegółów akcji hiacynt i być może to porównanie jest zbyt daleko idące natomiast należną mówił pan, że zbieranie danych wrażliwych jest niepokojące, bo przez prokuraturę ale, abym to porównał i ponownie go tak to to musiałby wydać szczegóły akcji świadczy to jeszcze 1 przykład związany z konkretnym działaniem prokuratury znowu Warszawa chodzi o zdjęcia demonstrantów, którzy brali udział w manifestacji pod Sejmem 16 grudnia pojawił się zdjęcia publikowane na stronach policji komendy stołecznej policji tutaj w Warszawie o niej zaczęła się wielka awantura z re NZ wiele osób to miało być wykonane na polecenie właśnie prokuratury w wiele osób wskazywało, że to jest nadmierne środek względem ewentualnych przewinień podzielam stanowisko o wyjaśnienia prokuratury i policji w tym niemniej nie przekonują bardzo charakterystyczne jest to moment, kiedy ani prokuratura ani policja nie chciała wziąć odpowiedzialności za decyzję akacji tych zdjęć natomiast na tle postępowania przygotowawczego w sprawie demonstracji przed Sejmem dla mnie takie przykre jest to, że był taki przypadek, że osoba wezwana do prokuratury o charakterze świadka, a wychodziła jako osoba podejrzana z zarzutami się dzieje czasem to zgodne z postępowaniem mnie, że tak się dzieje co czasem, ale wtedy, kiedy osoba wezwana w charakterze świadka przychodzi do prokuratora i mówi panie prokuratorze mam dość tego chcę powiedzieć jak było to ja zrobiłem czy ja zrobiłem z kimś innym wtedy prokurator mówi w takim razie proszę pana pana rola procesowa w tym postępowaniu będzie inna przedstawię panu zarzuty i przedstawił pan swoją relację jako podejrzany natomiast wzywanie kogoś jako świadka i stawianie mu zarzutu jest po prostu wyrazem nielojalnego postępowania, bo jeżeli otrzymam wezwanie jako osoba podejrzana o taki taki czyn to będę widział w jakiej sytuacji się zda, gdy przygotuje się do tego rozmienia pan Banaś Ziobro jako osoby znają z sali albo też stawić się na to wezwanie jest obrońcą, a czy takie osoby tacy obywatele obywatelki mogą teraz zaskarżyć postępowania prokuratury do sądu mogą wspierać się z prokuraturą w tej incydentalnej decyzji mimo to zaskarżyć ten natomiast natomiast tym, jeżeli prokurator skieruje akt oskarżenia do sądu można też te kwestie podnosić ale, ale moim zdaniem one nie zaważą na ocenie samego czynu, który będzie przedmiotem zarzutu jeszcze 1 przykład to jest decyzja ministra prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, który postanowił on, że prokuratura musi dołączyć do postępowania w sprawie drukarza z Łodzi słynna sprawa chodziło o odmowę publika wydrukowania montaż plakatów Bild takiego stand-up PUK z Realem dla organizacji LGBT ze względu na to, że jak dotrzeć sam druk aż nie chce przyczyniać się do promowania tym homoseksualnej propagandy czy 3 sąd uznał, że to była dyskryminacja i zaraz po tej decyzji sądu w LM właśnie minister Ziobro nakazał prokuraturze dołączy do postępowania proces wznowiono w IAI i ta sprawa się toczy znają się znowu jak pan ocenia to postępowaniach jest nie wspomniał o tym, że on misterna opublikował specjalne oświadczenie na stronach ministerstwa w tejże sprawie po co po co to było w miałam pojęcia jest natomiast mogę powiedzieć, że prokuratura jako instytucja Państwowa powinna być in Different na pod względem światopoglądowym i obyczajowe w tym przypadku chodzi o pewien stosunek szefa tej instytucji do kwestii obyczajowych być może, jeżeli chodzi o zapytanie również dotyczące transkrypcji to też jest wyraz w stosunku do kwestii obyczajowych ale, ale to nie powinna mieć no tutaj pan minister pisał m. in . chodzi o ochronę interesu społecznego i podstawowych wolności obywatelskich w tym przypadku wolność gospodarczą tego drukarza i też co ciekawe to, a propos tej transkrypcji i rejestracji małżeńst w jednopłciowych to tutaj ran ne wyraźnie prokuratura nie wzmaga wzmaga swoją działalność jeśli chodzi o sprawy nie karne, czyli właśnie gospodarcze cywilne ma do tego prawo tłumaczą prokuratorzy w UE, ale to było wcześniej dosyć rzadkie więc, o co chodzi EMA prawo prokuratura, żeby być uczestnikiem postępowania administracyjnego bądź cywilnego wówczas, kiedy wymaga tego interes społeczny elektorat ale, toteż to też nie jest pełna dowolność wtedy kiedy pomocy prokuratora i wymaga strona postępowania, która nie może sobie poradzić nie ma prawnika albo też ochrona podstawowych przepisów czy też zasad czy też ze względu na wagę sprawy wymaga udziału prokuratora jako obiektywnego ani strony uczestnika postępowania, żeby przedstawiać poglądy, które sąd powinien również rozważyć z punktu widzenia ochrony praworządności, a to bardzo ciekawe co pojął, że to jest do prokuratury jako obiektywny uczestnik postępowania ani strona tak to jest zupełnie niezgodna z naszym powszechnym wyobrażeniem prokuratury, która zawsze stoi po stronie elit oskarżenia o i no nie kojarzy nam się z kimś, kto może w randze np. wnosić o niższą karę albo o uniewinnienie, dlaczego mamy takie powszechne przekonanie błędne seriali czy pop z powodu tego, jaka rzeczywistość w Polsce, ale w większości przypadków, a można mówić o 90 kilku procentach prokuratorzy tak postępują tak należy, a dlaczego, ponieważ są przekonani, że to oskarżenie wcześniejsze jest zasadne natomiast PIA teza zdobył brąz wynikałoby z tej liczby 90 parę procent, że właściwie większość spra w, które trafiają do sądu, w których uczestniczy prokuratura to są sprawy, w których doszło do przewinienia tak a tak jest rzeczywiście taka statystyki tak nie jest tak jest w rzeczywistości procent uniewinnienie jest niewielki natomiast zdarzają się sprawy, gdzie prokurator powinien odstąpić od rutyny i z tego względu, że w toku postępowania sądowego ujawnione zostały nowe dowody które, których waga, których moc powoduje, że trzeba wnosić o uniewinnienie oskarżonego albo też odstąpić od oskarżenia w jeszcze wracając do do tej sytuacji skoro mamy obecnie w dni pojawią się też taka idea, żeby powołać w Sądzie Najwyższym izbę dyscyplinarną dodatkową będą w nich pracowali prokuratorzy i będzie ona służyła w sprawom dyscyplinarnych sama nazwa wskazuje dotyczącym nie tylko sędziów, ale również ran adwokatów radców prawnych notariuszy LNG chodzi o to, żeby uporządkować świat, który czasem nazywany właśnie oś glikol czy kastą tak minister Ziobro to sobie wyobraża to będzie działało jako straszak w moim przekonaniu nie, jeżeli chodzi o prokuratorów to lokatorzy w tej izbie dyscyplinarnej nie będą orzekali tylko występowali jako rzecznicy oskarżenia taki natomiast to zależy od tego jak zostanie ukształtowany skład tego tego sądu czy wykonanie tak na pierwszy rzut oka nie przeraża mnie przeraża mnie, ponieważ nawet, jeżeli to będzie skład z udziałem ławników ja nie mam nic przeciwko temu ja uważam, że odejście od składów ławniczych w sądach powszechnych w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Sądzie Okręgowym, gdzie przeważają sprawy rozpoznawane przez 1 sędziego wcale nie było prawdę o euro to może właśnie urodził temat na kolejną rozmowę, by na kolejne spotkanie uważam, że ten wie, że prawniczo sędziego powinno wspomagać doświadczenie życiowe tych dzielnych ludzi, których w Ameryce jest 12, a tutaj 2 Wojciech i to wcale nie jest jakiś taki schemat myślowy tak bardzo abstrakcyjne uważam, że młodego sędziego może wspomagać starszy ławnik, który przeżył swoje i o niuansach życia rodzinnego i więcej niż ten kawaler, a starszego sędziego w zakresie telefonii komórkowej może wspomagać młody bystry chłopak musi ukończyć, a właśnie nam myśl przyszedł na nowy temat dyskusji na pewno państwo też mają swoje zdanie, więc obiecuję, że ponownie zaproszenie do pana prokuratora skierujemy tutaj do audycji, a już teraz dziękuje pan prokurator Krzysztof Parchimowicz z prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa prezes stowarzyszenia lex Super omnia dziękuję za spotkanie dziękuję bardzo w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA