REKLAMA

Ile może kosztować edukacja i czy tyle właśnie powinna?

Godziny Szczytu
Data emisji:
2017-02-20 17:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
3 ,5 minuty po siedemnastej Bartosz Dąbrowski dzień dobry, o czym dziś w programie w Polsce jak na ziemię wielu właścicieli wycinana potem dodzwonić czekają stały znaki szczególne ocieplenie resort ministra szyszki jak mantrę powtarza zaklęcia o świętym prawie własności tej części programu spróbujemy także zastanowić nad mnożące się pytaniami w sprawie mężczyzny oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman dziś poznański sąd zadecydował, że Adam set po ponad roku Rozwiń » spędzonym w areszcie powinien wyjść na wolność w naszym magazynie dziś również o kosztach edukacji jak duże być powinny, kto powinien je ponosić czy dobry nauczyciel powinien dobrze zarabiać zniesienia kolejnych wycinka często starych drze w nie robią wrażenie na Ministerstwie Środowiska resort Jana szyszki, który stoi za obowiązującymi od początku roku nowymi przepisami ułatwiającymi pozbywanie się niechcianych drzew przekonuje, że jedynie usankcjonował to wstrzymamy do czynienia od lat aktywiści jak choćby warszawskie miasto jest nasze uważają, że to błędne myślenie ustawa szyszki, bo tak nazywają jest napisana dla deweloperów Wawrzyniec Zakrzewski, słuchając rzecznika resortu Pawła Muchy można odnieść wrażenie, że nic złego się nie dzieje, a przypadki m. in . przez nas opisywane w wycince drze w tam, gdzie z jakich powodów wcześniej nie było to możliwe są wyjątkami potwierdzającymi następującą regułę ta regulacja miała zlikwidować fikcję urzędniczą, czyli fakt, że 995 proc w niektórych samorządach decyzję o usunięcie drzewa kończyło się zgodą na usunięcie jest ta regulacja osi została wydana po to, żeby stan, który de facto istnieją usankcjonować w związku z tym, że w niektórzy samorządowcy próbują w kwestii usuwania drzew robić się problem czy mieć problem polityczny w związku z tym zwracamy się do samorządowców z Warszawy z Warszawskiego ratusza, aby przedstawili informacje ile drze w w 2014 roku 20152016 roku i drze w było usuniętych w Warszawie ile decyzji o usunięcie drzewa z tych wszystkich, które wniosków, które zostały złożone i decyzji ile było odmownych ile było pozytywnych naszym zdaniem jest to rząd wielkości i właśnie około 90 %, ale czekamy na te informacje ze strony Warszawskiego ratusza niewykluczone, że rzecznik ministerstwa ma rację i rzeczywiście w zdecydowanej większości przypadków ci, którzy składali wnioski o zezwolenie na wycinkę dostawali je Sęk w tym, że obecna ustawa, która prywatnemu właścicielowi pozwala na wycięcie każdego drzewa na jego działce daje takie prawo także tym, którzy pod rygorem starych przepisów zapewne nawet nie myśleli o usunięciu drze w u siebie, bo urzędnicy mogliby im z różnych powodów tego zezwolenia nie wydać mówi Jan Mencwel ze stowarzyszenia miasto uzna, że większość z głodu była w podpisywana, ale po to, właśnie jest prawo, żeby w przypadku tej mniejszości, które być może bardzo ważne jak np. zielony skwer w samym centrum, gdzie w okolicy nie ma żadnego parku, żeby tak ładnie wydać zgodę na wycięcie drzewa w tej chwili nawet gdy dajemy pieniędzy zieleni najbardziej zanieczyszczonych miejscach w mieście nie ma możliwości chronić, jeżeli działka jest prywatna osoba załadować może być sobie nawet stuletnie wybierze zorganizowania problem mówiąc o skwerze w centrum Warszawy Jan Mencwel miał namyśli niewielki skrawek zieleni przed urzędem dzielnicy Śródmieście, na którym jeszcze nie tak dawno rosło kilkanaście drze w niektóre z nich całkiem duże mówi Jarosław Wójcik właściciel tego terenu deweloper, który chce na nim postawić hotel wszystkich wydziałów ter ne pusty plac jest żywy pomnik polskiego państwa z kartonową państwa, które dopuściło do tego najpier w, że działka w tak ważnym punkcie w Śródmieściu została zwrócona w ramach tzw. reprywatyzacji, a następnie, wprowadzając ostatnie zmiany wprawie dopuścił do tego, że właściciel działki mógł wyciąć wszystkie drzewa i całą zieleń, jaka będzie znajdowała bez żadnej zgody bez żadnych pozwoleń bez informowania kogokolwiek o tym jest to działka położona w 1 z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Warszawie w ścisłym centrum, gdzie drzewa, zwłaszcza dorosłe drzewa są na wagę złota, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem filtrują powietrze ministerstwo dokładnie jego rzecznik odpowiada na te następująco najwięcej sadzimy niższy niż wycinamy oczywiście należy apelować do rozsądku jak najbardziej natomiast, jeżeli to jest własność prywatna takie prawo jest, ale czystego prawa skorzysta to jest decyzja danej osoby jeśli chodzi o smok chce wyraźnie powiedzieć o tych drze w mamy coraz więcej lesistość w Polsce się zwiększa z roku na rok to są fakty to są dane to nie jest koniec informacje propagandowa, którą rozpuszczamy światu są dane, które są od wielu lat faktem też jak twierdzi za to inny z członków miasto jest nasz Jan Śpiewak i jest to, że ustawa ministra szyszki jest napisana pod deweloperów także można było robić wałki tak to ustawa jest tak napisana, żeby deweloperzy mogli zerwał jest to celowo jest to furtka dla właśnie tego typu w działalności otwarta my jedyne co możemy dzisiaj na podstawie prawa polskiego i może wnioskować do urzędu, żeby ukarała winnych grzywną mandatem właściwie tych inwestorów, którzy w biały dzień kpił osobie naszego państwa wycinają te liczby te drzewa z w celach biznesowych co tu postawić hotel o jedyne czym możemy im zagrozić to jest mandat to jest kpina z polskiego państwa to jest państwo z kartonu miało być silne państwo prawo sprawiło, że zwana silne państwo, a jest państwo teoretyczne te, które znamy z rozmowy z restauracji Sowa i przyjaciela jest to oburzające i my żądamy natychmiastowej nowelizacji tej ustawy tak, żeby to nie deweloperzy nie rowerzyści korzystali na tej ustawie o tym, przede wszystkim była wprowadzona ochrona drze w ochrona dobra publicznego, jakim są drzewa i środowisko naturalne jednak z tego co mówi rzecznik resortu Paweł Mucha na razie na żadne zmiany wprawie się nie zanosi Wawrzyniec Zakrzewski TOK FM w tej chwili działa państwo opinie czekamy również na państwa opinie wygłoszone poprzez nową obligację, z którą ruszyliśmy dzisiaj aplikacja nazywa się mikrofon TOK FM wszystko pod hasłem wycinki drze w w całej Polsce czy ustawa szyszki ma sens czekamy na państwa głosy w tej sprawie Need no i do tematu powrócimy w programie post factum po godzinie osiemnastej 20 gościć będziemy prezes stowarzyszenia miasto jest nasze Jancarza ponad roku 2 miesiącach spędzonych w areszcie Adam 0 oskarżono o zabójstwo Ewy Tylman wychodzi na wolność tak zdecydował dziś poznański sąd, który uznał, że nie ma powodów, by przedłużać pobyt mężczyzny zamknięciu tej decyzji można było się spodziewać po piątkowej rozprawie, na której sąd w tym samym składzie poinformował, że możliwe jest zmiana kwalifikacji czynu zarzuconego Adamowi IZ za zabójstwo na nieudzielenie pomocy Ewie Tylman to ostatnie przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat więzienia co jeszcze zdecydowało o tym, że sąd wypuścił na wolność Adama za to dowiadywał się Karol Kański powodów, dla których sąd uchylił areszty było kilka po pierwsze, skoro sąd zastanawia się czy oskarżony nie powinien odpowiadać nie za zabójstwo, za które grozi od 25 lat więzienia do dożywocia, ale za nieudzielenie pomocy Ewie Tylman, gdzie kara jest dużo niższa to obawa wymierzenia surowej kary, jaka mogłaby spotkać Adama SZ nie jest już tak bardzo realna po drugie, mówiła sędzia Magdalena Grzybek z Sądu Okręgowego w Poznaniu w procesie został już pokazane najważniejsze dowody przesłuchano oskarżonego i najważniejszych świadków w tym policjantów, których zeznania go obciążają sąd obejrzał też eksperymenty procesowe poza tym nie ma już obawy matactwa ze strony Adama SZ z uwagi na fakt, że sąd przeprowadził już najistotniejsze dowody i Wałczu stronom możliwości zmiany kwalifikacji prawnej zarzuconego oskarżonemu czynu na łagodniejszą należy uznać, że dalsze stosowanie wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego nie jest już celowej konieczne, podejmując taką decyzję sąd powołał się także na orzeczenie Europejskiego Trybunału praw człowieka, który mówi Zieliński nie jest konieczne nie powinno się zbyt długo przetrzymywać w areszcie osoby oskarżonej nawet o ciężkie przestępstwo w tym miejscu należy dodać, że środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stosowany był wobec oskarżonego ponad rok tymczasem zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału praw człowieka ciężar oskarżenia sam w sobie nie może uzasadniać tymczasowego aresztowania przez długi okres Sąd Okręgowy w pełni ten pogląd podziela w realiach niniejszej sprawy jest to tym bardziej uzasadniony, że sąd pouczył stronom możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarząd zarzucanego oskarżonemu na łagodniejszą z decyzją sądu nie zgadza się prokuratura śledczy zapowiedzieli, że złożą zażalenie na to postanowienie, bo jak mówi prokurator Magdalena Mazur Prus nadal jest ryzyko matactwa ze strony Adama ZI na tym etapie postępowania konieczne było właśnie z uwagi na to pojawiającą się obawa matactwa przedłużenie tymczasowego aresztowania na dalsze wyznaczony filmów naprzód, bo wynosi 2 kolejne miesiące zostali przesłuchani ci ważni świadkowie i wtedy sąd mógłby decydować o uchyleniu tych zmian w ośrodku naiwny, a więc postanowienie sądu będziemy skarżyć jako słuszną decyzję sądu o wypuszczeniu na wolność Adama ZO oceniają jego obrońcy mecenasi Oliwia i Ireneusz Adamczak bowiem decyzja z zadowoleniem przyjęta przeze mnie decyzja słuszna moim zdaniem od początku twierdziłem, że nie ma dowodów, które by uzasadniały akt oskarżenia i wy zaś, aby można było go postawić muszą być określone zawody ja tych dowodów nie dostrzegłem teraz zabieramy Adama w domu i go z domu rodzinnego do piły, by jego rodziców na jej chciał z nim jeszcze porozmawiać, żeby docenił DAF co w dniu dzisiejszym się stało jest młody człowiek, który zagubił się w Poznaniu w dużym mieście wśród takiego, że tak powiem środowiska niezbyt ciekawego one formalnie już po wyjściu z aresztu Adam set dalej jest oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman wg śledczych po sprzeczce z młodą kobietą, do której doszło pod koniec listopada 2015 roku nad wartą Adam set miał zepchnąć dziewczyny ze skarpy, a później nieprzytomną wrzucić do lodowatej rzeki, w której Ewa Tylman utonęła od teraz w procesie Adam zatem będzie występował z tzw. wolnej stopy na sali sądowej zobaczymy go już bez kajdanek na rękach i bez policyjnej asysty jego proces prawdopodobnie zakończy się pod koniec roku z Poznania Karol Kański dziękuję bardzo zmieniamy temat psy koty z pseudo hodowli pod bydgoskim do obrotu dochodzą do zdrowia nowych tymczasowych właścicieli ponad 7 ,51000 osób z całego kraju chciał zaadoptować zwierzaki, które przetrzymywane były w ciasnych klatkach bez dostępu światła i pomocy lekarskiej Agnieszka w NASK okrutny los psów kotów poruszył całą Polskę w pogotowiu dla zwierząt rozdzwoniły się telefony od osób, które chciały pomóc mówi Marta bito w 7600 zgłoszeń adopcyjnych to jest 45 osób na 1 zwierzaka ogrom ogrom ludzi, którzy chcieli pomocy i chcieli adoptować takiego zwierzaka oczywiście tymczasową trzeba zaznaczyć, że to nie jest taka prawna adopcja któremu, żeby się na dom stałe, dlaczego dlatego, że zwierzęta są zabezpieczone tymczasowo są zabezpieczone jako dowód rzeczowy jakkolwiek by to dziwnie brzmiało po to jest żywa istota, a więc my możemy tylko i umieszczać dalej w miejscach tymczasowych państwo sprawdzali się to osoby, które przyjmują te zwierzęta jak najbardziej była kontrola z tego względu, że nie dość, że te zwierzęta z forum i była chora niektóre nawet będą musiały mieć się zabić chirurgiczna to jeszcze dodatkowo większość tych zwierząt sprawiała problemy behawioralne i nie może być taka sytuacja, że takie zwierzę trafi do kogoś, kto nigdy nie miał zwierzaka nigdy nie miał styczności nie ma doświadczenia z trudnymi przypadkami, więc była taka weryfikacja 170 psów kotów wymaga troskliwej opieki większość nadal jest złym stanie psychicznym fizycznym zwierzęta są w trakcie leczenia, ale będą też wymagały dłuższej terapii behawioralnej jest coraz lepiej zwierzęta są mi już po diagnostyce niektóre również po leczeniu część niestety jest dalej leczona, ponieważ ma złożone problemy weterynaryjne najczęstsze problemy to pasożyty skórne nużeńca grzybica, ale dodatkowo praktycznie większość zwierząt miała zapalenie spojówek mogą od warunków niż te, w których przebywały dodatkowo również bardzo dużo zwierząt miała pasożyty wewnętrzne w związku z tym różne biegunki suczki były po nieprofesjonalnych cesarskich cięciach, gdzie ropa się praktycznie z rany lała te, które wymagały zostały zdiagnozowane zostało leczone antybiotykoterapia leki przeciwzapalne terapia przeciw pasożytnicza nie tylko tutaj u nas w kościele również w innych miastach wszystkie trafią pod opiekę lekarzy weterynarii myślę, że cierpliwość spokój miłość większość tych zwierząt wyprowadzi z takiej traumy właściciele pseudo hodowli przebywają w areszcie usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem i oszustwa grozi im do 8 lat więzienia Agnieszka Młynarska dziękuję bardzo czy gminnych rano na Lubelszczyźnie gminy, w której wszystkie szkoły są prowadzone przez stowarzyszenia fundacje nie chcę niczego zmieniać nie zamierza w związku z reformą przejmować szkół i do nich dokładać niektórzy nauczyciele i radni mają jednak inne zdanie o awanturze o szkoły i o karty nauczyciela Anna Gmiterek-Zabłocka Hanna to mała gmina w województwie lubelskim położona blisko granicy wschodniej kilka lat temu wójt gminy oczywiście przy aprobacie radnych oddała szkoły stowarzyszeniom i fundacji z Lublina szkół na terenie gminy w sumie jest 5 jest jedno gimnazjum i 4 podstawówki w dwójce Grażyna Kowalik nie chce, aby teraz w związku z reformą cokolwiek się zmieniła nowe prawo oświatowe daje nam możliwość wprowadzenia tych szkół w takim ustroju jak w tej chwili do 31 sierpnia 2 tysięcznego 2002 . roku w związku z tym mamy ten okres przejściowy zarówno my jako gmina jakich stowarzyszenia czy fundacje mają czas do przygotowania się lodu do tego, żeby 1 ze szkół przejąć pani wójt pani jest zainteresowana tym, by przejmować się poszczególne placówki na ten moment nie jest zainteresowana chce wykorzystać do samego końca tego okresy przejściowe, czyli do 2022 roku ma być taki, jaki jest, że wszystkie szkoły byłyby stowarzyszeniowe tak jak do tej pory część radnych z Ghany postanowiła jednak wykorzystać reforma oświaty jako pretekst do zmiany przygotowano uchwałę o przejęciu 1 ze szkół przez samorząd to spotkało się z dużym sprzeciwem rodziców, bo wójt nie kryje jeśli szkoła będzie samorządowa będzie trzeba do niej dokładać z budżetu gminy, bo subwencji nie wystarczy, a takie dokładanie oznacza m. in . że może zabraknąć pieniędzy na drogi świetlice czy chodnik, dlaczego szkoła samorządowa jest droższa od tej stowarzyszeniowej no właśnie tu tkwi istota problemu chodzi bowiem o kartę nauczyciela mówi sołtys 1 z wiosek w gminie Hanna i Józef Waszczuk wtedy już będzie samorządowa będzie karta nauczyciela będzie płacony za wakacje będzie po są dzisiejsze państwo nie mają osłon przy tej decyzji która, aby zaistniała, gdy szkoła przy wróciła do szkoły samorządowej niektóre sprawy proszę panie, które są zaplanowane m. in . w mojej miejscowości prawdopodobnie będzie przebudowa drogi trzeba będzie dołożyć do tej drogi nie wiem o tej naszej rozmowie zieloni usłyszała 3, jeżeli dojdzie kiedyś do głosowania, że gmina będzie musiała z powiatem, bo u nas powiatem partycypuje ileś tam wkład musi gmina włożyć przepraszam panią oni mi ze 203300  000 przegłosuje, żeby dołożyć przeciwko przejęciu szkoły przez samorząd opowiadają się rodzice, bo jak mówią nie można faworyzować 1 placówki kosztem innych tych malutkich wioskach boją się, że jak samorząd będzie miał 1 dużą placówkę w gminie nie będą potrzebne inne te mniejsze szkołę w naszej szkole domu jest mniej dzieci, ale lotnicza jest indywidualne nauczyciele po prostu możliwość radziecka podejść nauczyć są różne i wycieczki i konkursy i różne wyjazdy jest przemiła atmosfera w naszej szkole i na włodarza jest tak, żeby dostać dziś my poniesiemy mieszkańcy kosze po prostu z czasem będą podatki woda wszystko pójdzie w górę powinno tak być jak na dotychczasowych zasadach o tej Justynie zmagała się o dzieci do szkoły, żeby ładnie chodzi jest walka o pieniądze o pensje i po prostu o kartę nauczyciela sytuacja z tego typu, że mamy utrzymaną siatkę szkół na terenie całej gminy każdy dał się, więc zarabiać takie same pieniądze to nie ulega wątpliwości, tyle że tutaj nie można, bo grupa radnych właśnie zabiega tylko 1 szkołę czujemy się wielokrotnie na sesji, że jeżeli przywracamy szkoły na terenie gminy Hanna Przywróćmy wszystkie szkoły, żeby nie dzielić nauczycieli na lepszych gorszych i dlaczego nauczyciele się wtedy podzielili chodzi o to, że tutaj byłyby zróżnicowane zarobki prawda i na karcie nauczyciela były to zarobki zdecydowanie większa zależne mam ważny i na tych oddziałach naszych dzieciach, żeby jednak to zostało wprowadzone przez Stowarzyszenie tak tak chodzi o pieniądze, bo nie o dobro dzieci, bo nasi nauczyciele uczą i to samo dzieci zdobywają nagrody dzieci do rzesz uczonych chodzi po prostu pieniędzy dzieci są umowy dołączone wszystko trafił także na podst inform dość uzdolnione są konkursy żyjemy tą szkołą i Rzymie dostał taka rodzina po prostu nerka z po narodzinach na sesji, na której miała być głosowana uchwała w sprawie przejęcia szkoły nie pojawili się ci, którzy wystąpili z takim pomysłem dlatego do głosowania w ogóle nie doszło zdaniem Marka Czarneckiego prezesa fundacji, która szkoły prowadzi radni, którzy chcieli zmian szukają czegoś do czego mogliby się przyczepić w tej chwili jest to szukanie dziury w całym tylko o to, żeby szkoła w Łodzi jest szła karta nauczyciela tu nie chodzi o dobro dzieciaków nie chodzi o zachowanie struktury szkolnej na terenie gminy chodzi tu tylko w tym momencie oto, żeby pewna grupa ludzi mogła po prostu lepiej zarabiać co oczywiście nie jest złe, bo zarobki nauczycieli w gminie Hanna należą do dość niskich jak usłyszałam są nieco wyższe od najniższej krajowej, ale wypowiedziami 1 z nauczycielek z małej wioski w tej rolniczej gminie przydają się każde pieniądze, bo nie ma po prostu innej pracy dlatego ważne, że ta praca dzięki takim ani innym rozwiązaniom jestem mówi mi pani wójt Grażyna Kowalik grupa związana ściśle ze szkołą w Hannie w tej chwili grupa radnych też, bo 2 lata temu w wyborach do rady gminy weszło kilka osób, które bezpośrednio są związane są lub byli związani ze szkołą w Chełmie cały czas podkreślają, że ich główny cel istnienia w radzie to jest przejęcie szkoły podstawowej z powrotem przez sam samorząd, a że mają większość uważają, że jest to odpowiedni moment, żeby odegrać się na pani wójt i zrobić wszystko, żeby szkołę z powrotem przeszła pod samorząd tak się nie stanie przynajmniej na razie, bo uchwały nie przegłosowaną radni, którzy chcieli to zrobić na sesji rady nie przyszli była tylko przewodnicząca rady również nauczycielka, ale nie chciała ze mną w ogóle o tej sprawie rozmawiać, a pani wójt zapowiada, że wszystko zostanie tak jak jest, czyli do 2022 roku będą szkoły stowarzyszeniowe zgodnie z przepisami przejściowymi dotyczącymi reformy edukacji, a skoro już jesteśmy przy pieniądzach i nowych przepisach to inny temat w 1000 osób w Polsce wciąż nie dostają pieniędzy w ramach programu 500 plus to rodziny, w których 1 osoba pracuje za granicą ministerstwo zapowiada, że spróbuje usprawnić system wypłacania świadczeń w takich przypadkach, o czym Paulina Wolska w całym kraju wciąż są rodziny, które czekają na pieniądze z 500 plus przyznaje Stanisław Szwed sekretarz stanu w ministerstwie rodziny pracy i polityki społecznej jest tego na pewno około kilkudziesięciu tysięcy osób, które w w różnych okresach oczekują złożyli sprawdzane jest większy, że mam odmowy są odwołania tylko w Małopolsce od kwietnia zeszłego roku do końca stycznia wpłynęło 14  650 wniosków od rodzin, w których 1 osoba pracuje za granicą urzędnicy wydali 4292 decyzję, czyli rozwiązano niecałe 30 % tego typu spra w procedury jednak trudno przyspieszyć przyznaje Jacek Kowalczyk dyrektor wojewódzkiego wydziału polityki społecznej to są bardzo zróżnicowane sytuacje w niektórych sprawach jeśli to jest tylko w inne weryfikacja na podstawie tych dokumentów, które naród, który doradców pływają w oczywiście to trwa krócej i w ciągu miesiąca 2 w jest rozstrzygana, kiedy wymaga to o korespondencji dłuższej z instytucjami w innych krajach no to rzeczywiście trwa to do roku, a nawet więcej tyle, że to nie jest kwestia specyficzna dla programu rodzina 500 plus, bo koordynacja i badania uprawnień w tym zakresie było realizowane w świadczeniach rodzinnych i tam też niestety bywały takie sytuacje, kiedy te postępowania trwały rok dłużej, więc stan niestety ten problem systemowy niezwiązane z świadczeniem wychowawczym tylko w samym systemem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unię Europejską przedstawiciele ministerstwa zastanawiają się teraz jak usprawnić system, choć od razu dodają, że niewiele mogą, bo sprawa często zatrzymuje się po stronie państw, do których Polska zwraca się z prośbą o informację problem jest tak, że po prostu to musi być sprawdzony, bo tak mówił w ustawie z jednoznaczny zapis, że musi być schłodzony dochód danej osoby czy krajów, którym przebywa dany rodzic otrzymuje świadczenie w tym rodzinnego czy nie otrzymuje, jeżeli otrzymuje TOZ zgodnie z prawym w naszym kraju tego świadczenia, gdzie otrzymuje lub otrzymuje różnicę na spotkaniu z przedstawicielami Robson owi GOPS MOPS w ten temat będzie podnoszony wg danych ministerstwa największy problem z wypłatą takich świadczeń nie jest w Małopolsce i na Śląsku Paulina Nawrocka TOK FM Ślązacy przeci w Facebookowi za zablokowanie grupy pod nazwą jestem narodowości Śląskiej administratorzy grupy otrzymali informację, że chodzi o naruszenie regulaminu oraz standardów społeczności jutro odbędzie się w tej sprawie protest, o czym Grzegorz Kozioł do protestu przeci w Facebookowi drzewa m. in . Marek Plura europoseł i zarazem członek grupy zachęca, aby osoby, które nie zgadzają się zablokowaniem 21 lutego zmieniły swoje zdjęcie profilowe na śląską flagę, ale nie tylko najlepiej byłoby nie używać w tym dniu Facebooka, bo to tak naprawdę najsilniejszy znak on zamienia się przecież ma konkretne kwoty im mniej ludzi użytkuje Facebooka tym mniejsze wpływy z reklam oczekujemy zmiany tego co nas poprzedziło mam nadzieję, że to jakiś nieszczęśliwy przypadek odzież z drugiej strony samo określenie narodowość Śląska w ostatnich czasach zostaje jakoś nas na czarne negatywnie wręcz stawiane dziś poza prawo i myślę, że to trochę skutek takiej nagonki na tych, którzy swoją śląską tożsamość chcieliby wpisać w polskie prawo polskie ustawodawstwo, które nieszczęśliwe politycznej nagonki w tym przypadku zamieniły się na decyzję, która odebrała wspólnotę 17 grupie na Facebooku i hasłem protestu jest zdanie Facebooku nie psia ja ci ty pierożki, gdzie nie przydaje ci licznik nie lubię tę niewiedzę wydaniu tak bym to powiedział głośno po polsku zachęcamy wszystkich żeby, żeby to powiedzieć ja akurat dwudziestym 1 luty taką datę tej wskazałem to jest to na całym świecie, a dzień języka ojczystego naszą troską gotówką na słoneczną spółkę umową jest język Śląski i tu akurat Facebook zawsze był przychylny z innymi Amon Facebook po Śląsku cały interfejs działa podasz mu lat krócej taka Szpila prosto w serce to boli po prostu grupa jestem narodowości Śląskiej powstała 6 lat temu przy okazji powszechnego spisu ludności, w którym można było zaznaczyć odrębną od polskiej przynależności Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINY SZCZYTU - MAGAZYN REPORTERÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA