REKLAMA

Masoneria kobieca istnieje od końca XIX wieku - prof. Tadeusz Cegielski, historyk z UW

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2017-02-20 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
amonit państwa gościem jest espresso Tadeusz Cegielski historyk z uniwersytetu Warszawskiego był, ale i w tej sprawie jak go zaprosiłem były mistrz wielki mistrz wielkiej loży narodowej Polski, a dzisiaj mistrz honorowy tej loży oraz wielki namiestnik wielkiego komandora rady najwyższej polskiej trzeciej trzydziestce 31903 . z ostatniego stopnia ery Włoch wolnych przyjętych mola z polską taka krótka nazwa, która od razu wpada w ucho, więc zaprosiłem masonami bo wydaje mi Rozwiń » się, że żyjemy w czasach, kiedy wiedza i rozum są w odwrocie jak te czasy ten ustrój polityczny nazywam zamiast demokracją i demokrację ignorancja wygrywa i teraz masoneria to na samym początku był jednak związek ludzi, którzy zrozumieli, iż elitą wiedzy kultywować budowniczowie katedr np. i tą wiedzą zarażać też w innych czy nie uważa pan, że to jest dobry dobry pod glebie do dzisiejszego rozkwitu nowej masonerii należeli Anwil na moje serce mazdy jest źle w bojach wystawia pan tezy, która jest mi bliska co do genezy wolnomularstwa całkowita zgoda to znaczy był to ruch ludzi wolnych wolność kultywujących, ale przede wszystkim ufających racjonalny ład świata i w ramach tego racjonalnego ładu świata tworzonego przez wielkiego architekta, a tutaj Boga widzianego jako jako inżynier jako konstruktor oni również widzieli ład społeczny moralny, czyli świat ludzki ten świat, na który znajduje się na tym to jednak niższym szczeblu niż wielki kosmos również rządzi się zasadami owego boskiego rozumu tak głęboka wiara właśnie w w taki racjonalny porządek no i kazała ludziom mienie od 300 lat temu nawet trochę więcej organizować się w tym, że w sposób całkowicie spontaniczny, a takie struktury, które nazwano różami, które można, by do klubów też porównać no i które z 1 strony miały gromadzić ludzi, których o bliskich sobie pooglądać z drugiej strony jednak właśnie propagować pewien sposób widzenia świata i ludzkich i propagować pewną ideę społeczno-polityczną społeczno-polityczną i no widać gdzieś tam na początku osiemnastego wieku było wielkie zapotrzebowanie na na taki ruch, bo ono odniósł kolosalny sukces w miarą tego sukcesu było to, że na ruchy reprezentowany przez klasę średnią przyciągnął arystokracji przeczą arystokracji dworską następca tronu od stanu 30 lat osiemnastego wieku to następca tronu angielskiego jest sojusznikiem masonerii w no i krótko mówiąc stał się też z takim przykładem, który naśladowano winnych w innych krajach także w Polsce wraz ze Zjednoczonych niektórzy koledzy byli mocno jak w piśmie z wrogiem stany Zjednoczone były tworem owych kolonistów angielskich, którzy równocześnie byli wolną wolę ziemi druty przykład Franklina jest oczywiście bardzo spektakularny i w zasadzie duszy nic nie zmieniło to znaczy masoneria jest czy ruchem, który kwitnie w okresie kryzysu na 2 różnych kryzysów społecznych, ale także kryzysu zaufania do tradycyjnych instytucji osie zrodził się kryzysu zaufania do instytucji religijnych, bo my masoneria powstała po wojnie religijnej na Wyspach brytyjskich, ale jeżeli no nie ma na to czasu, by przyjrzeć się właśnie sukcesem tego ruchu to widzimy, że on tak n p . jak w ostatnim ćwierćwieczu znakomicie się rozwija w krajach postkomunistycznych krajach dawnego obozu komunistycznego podległych związkowi Radzieckiemu jak przyjeżdżają do nas goście z Zachodu z Wielkiej Brytanii 3 ze Stanów zjednoczonych, gdzie masonerię przeżywa kryzys obecnie to ciągle bardzo poważny kryzys w 33 z Francji to z zazdrością patrzą na nich ślady entuzjazm, który elektrody my przyświeca atuty i członkom nóż w Polsce o różnych obrządków, bo tu od razu zostaje powiedzmy, że to nie jest ruch jednolity on jest bardzo zróżnicowany wewnętrznie, ale gdzieś tam są wspólne fundamenty, a więc popularność wolnomularstwa po przemianach lat tam 8990 dni następnych wynikało m. in . z tego powodu poza oczywiście urokiem, jaki wolnomularstwo miało i że to było zakazany owoc nicość, który nagle będziemy mogli spożywać Tuleja poza tym w Dallas uważają, że masoni rządzą światem naszych opolanom właśnie nowy zjazd to, że masoni rządzą światem no tak myśleli Filadelfii filomaci, którzy tworzyli te swoje związki wzorowane na masonerii oni mieli nadzieję, że tezę, że gdzieś tam doprowadzą do właśnie zmiany ładu światowego, ale to dygresja tylko historyczna przez historyka zrobione z cudzej bardzo ważność okazała taka misja przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, bo tu moje kompetencje jest na pewno większa niż w przypadku Czech Węgier Bułgarii Rumunii, ale też chętnie mógłbym coś powiedzieć na temat rozwoju wolnomularstwa w tych krajach, które ilościowo jest na rozwój tam o wiele silniejszy, ale w Polsce bardzo szybko się okazało, że mimo, że sąd taką płaszczyzną porozumienia w 2 grup społecznych, które nagle znalazły się w konflikcie z 1 strony dawna elita na rząd dusz wiadomo inteligencja sprawowała ludzie wykształceni często zasłużeni prawda dla opozycji Demokratycznej wywieźć nawet w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych w, a z drugiej strony grupa ludzi, którą ono tak socjologicznie, a my nazwać klasą średnią 3 po prostu burżuazją z norek, którą to postrzegano bardzo negatywnie, wytykając jej nuworysz ostrą brak kultury brak ogłady drapieżności no wszystkie możliwe grzechy w do tych młodych kapitalistów tych ludzi prężnych tworzeniu kapitału tworzeniu tworzenie gospodarki rynkowej w no ci krytycy Kremla z mojego środowiska się wywodzący się często za zapominali, że ci pogardza ni krytykowani nuworysze no to są często już jest ich własnej sfery prawnej przykład nie wiem Kulczyka, który miał doktorat, a potem zajął się biznesem bynajmniej nie jest tym odosobniony i kiedy w lożach zaczęli pojawiać się przyjęć ci na Zachodzie do tamtejszych lóż Polacy, którzy zastrzelili albo wyemigrować albo przyjeżdżali sondować sytuację w Polsce no to się okazało, że oto w 1 loży znaleźli się ludzie z tych 2 zupełnie różnych światów ma teraz formuła wolnomularz skarb w karze innym z współdziałać współpracować wysłuchać racji strony przeciwnej nie przerywać zastanowić się w ogóle podczas rytualnych prac nie mnoży dyskusję tak jak my je rozumiemy w ogóle są zabronione bobry są zabronione takie dyskusje swobodną nasze mogą odbywać już po zebraniu podczas tzw. GAP, czyli takiej trochę rytualnej biesiad tak to jak rozmawiać jak dyskutują dziś rozmawiamy prezentujemy swój punkt widzenia, aby jazda w no ale tutaj jest w sumie są takie obostrzenia, które dotyczą uczniów Otóż biedny uczeń w krew to jest ktoś, kto ma tylko słuchać nic się z czasami muszę pozwala na wypowiedź coś nazywa deską rządową w ale wtedy wszyscy wysłuchujemy takich deski takich wypowiedzi kiwali głowami nie krytykujemy nie chwalimy tylko słuchamy właśnie ewentualna dyskusja następuje po zebraniu w rytualnym przy stole ustawionym w podkowę przy dobrym winie i wtedy jakieś opinie możliwe są do wygłoszenia przez 3 czcigodny loży i dozorcy muszą bardzo pilnować, żeby dobrać temperament nie poniósł to jest naprawdę szkoła pokory dla ludzi, którzy już w życiu tym jak my mówimy profesorskim czy światowym, czyli w tym z cywilnym doszli do wysokich stanowisk dla innych pan sobie teraz wyobrazić tego wielkiego dyrektora generalnego profesora prezesa wielkiej spółki albo nawet małe spółki prezesa, w który musi grzecznie słuchać nie może przerywać no a potem w toku już takiej bardzo spokojnej dyskusji może bronić swojego stanowiska, ale musi też znieść to, że ważniejsze są często młodsi od niego i mniej ważni w życiu publicznym w no ale to jest inna zupełnie hierarchia to jest wielka szkoła pokory to jest wielka szkoła na empatii i powiem tak, jeżeli drożność dobrze zorganizowana nie ma tam jakiś jednostek takich przywódczych takich skłonnościach właśnie wodzowskich, a takich ludzi się trochę dostrzegamy to wtedy rzeczywiście nie od razu też proces, który trwa miesiącami, a nawet latami następuje taka integracja w co potem ludzie z zewnątrz nazywają dokumentu kumoterstwem albo popieraniem działań rządowych na Bonda fatalna sprawa dach, a wschodni są w 1 loży, iż popierają no ale rzeczywiście to daje to daje jakieś rezultaty, więc to, jakbym widział najważniejszy cel istnienia wolnomularstwa dzisiaj to znaczy łagodzenie konfliktów i teraz się odniesiemy do już nie tylko tego konfliktu kulturowego cywilizacyjnego, którym powiedziałem w ale do konfliktu politycznego, które nas tak strasznie wzięli, na który wyrasta z tego cywilizacyjnego konfliktu moim zdaniem w mamom zdaniem w Polsce mamy kilka nacji kilka społeczeńst w, które po zostały skonfrontowane pełna wywołaną ten konflikt i przeciwstawione sobie całej tej grupy no gwoli oczywiście łatwiejszego rządzenia całością te i teraz, jeżeli odniesiemy do konfliktu politycznego to no może to zabrzmi Samów walczą, ale powinien także w naszych lożach przynajmniej mogę tak powiedzieć co wielkiej loży narodowej Polski mamy 13 czynnych aktywnych wzdłuż w całej Polsce ludzie o odmiennych poglądach politycznych, którzy znajdują się w tej chwili przeciwnych obozach w Delhi, iż nadal nie tylko podają sobie rękę Jane spotykają się i i rozmawiają ze sobą i musimy zawiesić rozmowy, bo informacje, ale po nie wrócimy w co prawda nas zaboli, a studio granda Press Tadeusz Cegielski dziś wielki mistrz honorowy w o wielkiej loży narodowej Polski rozmawiamy o masonerii wkleja upatruje jako szansę na wyjście z obecnego kryzysu braku rozumu i wielkich emocji wzorcowego swojego początkowego pytania czy nie wydaje się panu przez ŻUŻEL czas na jakąś nową masonerii, która znowu ten rozumie wyniesie na stan realizacji mu oddać Isaac go w środę z ludzi sam pan powiedział, że wielka, że masoneria powstała w wyniku wojen religijnych FX wielkiego kryzysu w Wielkiej Brytanii w brzuch wartości prawda nie tylko kryzysu jest dziś mamy rozeznanie w sytuacji kryzysu kryzysu warto, więc może to jest czas dla masonerii no ja już powiedziałem na początku, że chce teza, którą pan postawił jest mi szalenie bliska oczywiście to nie jest takie proste jest musimy sobie po pierwsze, zdać z tego sprawę jak jej w inny jest anty masoni z takim kraju jak Polska to jest oddzielny bardzo interesujące zagadnienie jako historyk trochę zacząłem badać, skąd mogli się wziął ten anty masoni, jakie funkcje pełnią po co nie jest, kto go wymyślił jak kto na nim korzystna i podobne cechy jak antysemityzm trochę tak, ale on ma tutaj też i swoją troską odrębną proweniencji czasem mamy anty masoni na poziomie popkultury oni z mniej groźny mało, kto z treści w internecie, ale kultura popularna niż się niekoniecznie traktowane są poważnie prawda traktowana jest ta sfera głównie jako sfera rozrywki w no ale tam też się pojawiają demoniczną postać dziś sięga daleko my gorzej las za my dziś jest z Tomkiem piątek Piątkiem w dziale części prawie aż przez Kalisz on czytał wiersz poetki młody Andrzej k właśnie powstały wiersz, w której to poetka w tym to Betka przy tak m. in. społeczeństwo przez masonów sterowane przednie lampy czy Clinton dostaje stany te i tak masońskich stan jest wygrany są one diament wampirami naszych emocji, stosując ukryte tajniki autopromocji dostał czas żyje, a masońską oczywiście rodzą się wiąże też ze spiskową wizją świata Andre taką wizją dla leniwych prawda, że właśnie albo wygasili szare komórki albo nie nie zdążyli ich pompon budzi za to mamy proste wytłumaczenie Pa zdana na wszystko, zwłaszcza na własne niepowodzenia np. Sęk w tym wypadku brak talentu literackiego czy poetyckiego to jest oczywiście pewna przeszkoda, ale ja bym nie przywiązywał nadmiernej wagi ludzie często nie rozumieją nawet tych podstawowych terminowi ktoś taką ostatnio sąd zrobił wczoraj akurat rezultaty ja mnie nie zaskoczył pytano na ulicy ludzi co sądzą masą no i co sądzą o wolnym mularzem et no, więc inni czy jakaś część o masonerii myślała bardzo źle w, choć nawet nie tyle własny pogląd co jakby cytowali, że mówisz o nic nie Dobrzan wolnomularstwo jest oczywiście zacny człowiek w no właśnie, więc stół oczywiście nikt dokładnie nie wie, o czym mówi no ale słyszał gdzieś tam ksiądz na Kazaniu 3 nasz dziennik 3 Stanisław Krajewski, na które jest taki zawodowym anty masonem i co roku wypuszcza taką książeczkę taką broszurę, na której obnaża kolejne zbrodnie masonerii, więc ostatnio się dowiedzieliśmy, że na kryzys migracyjny i to co się dzieje w Europie to jest właśnie sprawę manipulacji masońskich to, że właśnie ci biedni ludzie opuszczają zagrożone tereny są dla liniowych tutaj wpychać się podaje, że znane z tolerancji za nami masoni tym wszystkim ma manipulują z no za rok coś wymyśli innego jest taki sposób myślenia, ale ja bym nie przecenia jego wpły w nie przeceniamy jego wpływów jako o osoby zajmujące się wolno mu razem z no mamy bardzo bardzo wiele propozycji, żeby zgłaszania wykładów i to często z w stronę środowisk z powiedziałabym bardzo prawicowych nacjonalistycznych jakiś korporacji studenckich, które właśnie te nacjonalistyczne tradycje kultywują w bo oni jednak do czują, że są to oni mało wiedzą na ten temat i jednak ktoś taki jak wiano to w bazie szyny będą ze mną zgadzać na przynajmniej się czegoś dowiedzą i wielką szansę dla masonerii upatruje w fakcie, że ona stała się dużym stopniu masonerią kobiecą, a propos Pańskiej tezy na temat matriarchat tak tak, tak więc tutaj w rzeczywiście jest tak, że kobiety się bardzo interesują wolnomularstwo MF i tyle że taką sondę zrobili to ludzie wśród Polaków to by się okazało, że kobiety znacznie częściej mają pozytywną opinię i mają takie w taką otwartość takie pozytywne zainteresowanie niewielki, ale jest też więcej w szeregach to się czy jest też więcej w szeregach niż o wizycie oczywiście, więc ja co prawda reprezentuje taki bardzo tradycyjny kierunek masonerii patriarchalnych dziura patriarchalny niewątpliwie, choć tylko do pewnego stopnia, w które z badań nie przyjmuje kobiet do masonerii Nany tworzono różne różne formy, na które nie do pewnego stopnia zadowalały kobiety tzw. loże adopcyjne, czyli takie loże kobiecy przymrozek męskich w otrzymamy taką instytucję jedno wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez braci i ich każda lepszą połowę z tytanu Europa świat, ale nowa zaś, gdy generał OZE jest właśnie tu nie czuje sylwetce tradycja, ale mogę pana pocieszy, że tutaj nawet największy bastion konserwatyzmu wolnomularskiej go, jakim jest wielka zjednoczona loża Anglii padł i Kuros patrzy przeciwników masonerii z o orzekli, że nie widzą nic przeciwko temu, żeby mogły powstawać w ich łonie przywołanie tej obediencji Rożek kobiece masoneria kobiecego zorganizowany ruch istnieje już od końca dziewiętnastego wieku, gdy taka w Francuzka Andreę, która równocześnie obywatelka świata zakładała loże na koedukacyjne właśnie się na równych prawach mężczyźni kobiety zasiadające masoneria też funkcjonuje w Polsce to jest inne światowe zakon rytu mieszanego prawa człowieka w ruinę ona zresztą inne znakomite tradycje Fina LED Zeppelin zlecenia z rozlanego Feliks widzi pan szansę dzisiaj go masonerii na psy w sprawie wpisania rozumu uspokajania emocji nowa rola dla masonerii to nie jest nowa rola to propagowanie rozumu myślenia myślenia, czyli kierowanie się rozumem to zawsze było fundamentalną cechą wolnomularstwo niezależnie od tego żoną oddziaływuje na swoich emocji, bo obrządek inicjacji wtajemniczenia on rzeczywiście porusza takie głębokie struny emocjonalne z to generalnie w owe emocje wpisuje wpisuje właśnie w takim bardzo przejrzysty jak powiedział nawet może zbyt przejrzysty na gmach rozumu i to jest jej, jakby C-HR konstytucyjna taka fundamentalna jest tutaj inny nie ma co apelować wolnomularstwo wzrostu takie jest w tym czym zajmują się rozwinąć, bo to pytanie jest tylko taki właśnie jak znaleźć przełożenie znaleźć porozumienie z szerszymi kręgami społecznymi w odpowiedzi z 1 masoneria musi wyjść i tutaj jest krytyka pod jej adresem mojej strony w nosy takich katakumby, w których się znalazła w okresie międzywojennym to było bardzo fałszywe inne fałszywe decyzja, żeby się nie ujawniać i zdać się na łaskę i niełaskę rządzących w ja w każdym razie może będzie stać się od czasu, jaki jest wolnomularstwo je za świnię za chwilę za moment w kwietniu minie 30 lat zawsze byłem zwolennikiem otwierania się wychodzenia i przynajmniej ja staram się dorobić założył czasopismo w Azji leki, które wydawane przez 21 lat i cele są szanse pańskim zdaniem na otwarcie się masowych moje marzenie egalitaryzmu żadnych pomożemy w ten sposób dali się szansy one wystraszy ona się otwiera ona się otwiera o godzinie 1830 w dawnej kawiarni nowy świat na pierwszym piętrze inaugurujemy wielki cykl wykładów otwartych spotkań z publicznością na temat wolnomularstwa no ja będę otwierał ten cykl takim wykładem zatytułowanym w walnym MOL-a swą u progu czwartego stulecia mogli coś dzieje w tym spra w, ale z USA wysłać do internetu zajrzeć proszę zobaczyć z innych stron internetowych poświęconych wolnomularstwo ile jest z najróżniejszych inicjaty w także lokalnych dzieje się w Gdańsku dzieje się w Bydgoszczy dzieje się w Lublinie dzieje się w Poznaniu będzie siedziała już dzieje we Wrocławiu od dawna dzieje się w Warszawie 3 w Krakowie to trochę się uspokoiłem USA 1830 ta w krajach dawnego więzienia na razie jest, więc w kawiarni nowy świat będę zastanawiał się nad tym w no właśnie, jakie ma szansę wolnomularstwo u progu tego czwartego stulecia swojego istnienia, a inwestorzy bardzo dziękuję za wizytę no i jak bardzo dziękuję za zaproszenie i taką możliwość rzuty za ich działaniach w publiczność Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA