REKLAMA

O historii zakazanego owocu - czyli prohibicja w USA

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-02-20 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
40:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM szlachetny eksperyment trwa długich 14 lat zakaz obejmuje produkcję sprzedaż i transport alkoholu jako używki wstrętny uderzającej w człowieka społeczeństwo no i miłej Bogu, a poza tym poza tym zboże przeznaczone do produkcji alkoholu można spożytkować lepiej gromadzić i mieć co czas wojenny jest nie bez znaczenia zatem 18 poprawka zostaje uchwalone wchodzi w życie na jej straży staje w 1520 agentów federalnych 5 lat później w samym tylko Chicago działa 10 Rozwiń »  000 barów, w których piesi wiadomo co przecież nie mleko nie wodę sodową i nie oranżadę i nie piwo bezalkoholowe łaskawie dopuszczonym przez władze do obrotu kontroluje te bary wszystkie niejaki Ala Capone dla ambitnego emigranta z 2 to okazja do wielkiego biznesu jakich mało też wykorzystują do cna tylko na ściąganiu kanadyjskiej Gujski francuskiego szampana do kieszeni gangstera wpada rocznie około 100  000 000 USD radzono sobie i legalnie Otóż niepozorny koncentraty wino gronowe miał na etykiecie ostrzegawczy napis uważaj, by po rozdrobnieniu koncentratów w gronie wody nie zostawić go na 21 dni się w zaciemnionym miejscu, gdyż może zamienić się winno produkcja koncentratu zwiększa się 700 razem gra z policjantów i przemytników pompuje mafie od kieliszka nikogo nie odstręcza w końcu amerykańskie władze idą po rozum do głowy dwudziesta pierwsza poprawka uchyla 18 poprawka tym samym prohibicję nie minęła dekada, odkąd 1 senatorów mówił, że są na to taki sam SA szanse jak na torze Koliber doleci na Marsa z ogonem przywiązanym do pomnika Waszyngtona jest 20 lutego 1933 roku dr Sylwia Kuźma Markowska ośrodek studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór pani doktor i będziemy rozmawiać prohibicji 18 poprawka do konstytucji Stanów zjednoczonych brzmiała tak poczynając od roku po przyjęciu niniejszego artykułu niniejszym zabrania się wytwarzania sprzedaży w sprzedaży i przewozu przeznaczonych do spożycia napojów wyskokowych jak również ich importu eksportu ze Stanów zjednoczonych oraz jakiegokolwiek obszaru podległego ich władzy oczywiście Kongres poszczególne stany są uprawnione do zapewnienia tak wykonanie i w ogóle do ścigania i przestrzegania inne, ale ten artykuł Ruta 18 poprawka do konstytucji tam nie było Deus ex machina to był proces, który trwał 100 lat tak jak do tego doszło zatem lęk i doszło do tego po słowem bardzo wielu różnych czynników społecznych politycznych ekonomicznych religijnych religijnych też, ale takim podstawowym elementem, który też widzimy to są zmiany społeczne Hohn i ekonomiczne, któremu było pod poddawane społeczeństwo amerykańskie 19 wieku i te zmiany one jakby też były bardzo widoczne w pewnej ewolucji, która miała miejsce konsumpcji alkoholu i też, żeby zrozumieć zmiany może powiedzieć na początku jak spożywano alkohol przed dziewiętnastym wiekiem przetrwała około przemysłu i ogromnych zmian społecznych i Echa mniej więcej do początku dziewiętnastego wieku alkohol niskoprocentowy alkohol on był wytwarzany głównie w domu i zespół spożywany przez członków rodzin z takim domowym zaciszu pili razem niskoprocentowe trunki mężczyźni kobiety bardzo często także dawana alkohol dzieciom, czego oczywiście nie pochwalam naszej dzisiejszej perspektywy i alkoholu alkohol był częścią życia rodzinnego społecznego i był on też co istotne o wiele mniej widoczny w przestrzeni publicznej, gdyż społeczeństwo amerykańskie późno osiemnastowieczny to było społeczeństwo wiejskie odizolowane od siebie grupę mieszkańców nie widziały zbyt wielu pijaków jak sądzę tak ekscesów i dzieci zawsze w każdej społeczności ktoś, kto trochę alkoholu używał był, ale on nie w Gnieźnie był definiowany jako poważny problem społeczny i ten w taki stosunek dość liberalny stosunek do alkoholu on zaczął się zmieniać 19 wieku w miarę tego jak zmieniało się do społeczeństwa amerykańskiego miarę ikony się już pół przemysłów lało jak industrializacja miała miejsce i także jak poszczególni Amerykanie coraz większej liczbie przenosili się do miast zaczęto pić publicznie rękopis publicznie i zaczęto bić poza domem i wtedy właśnie z Vitrum też był chyba bardziej wyskokowe czy te trunki zaczęło być wyskokowe m. in . ze względu na wpły w imigrantów, którzy od lat dwudziestych dziewiętnastego wieku do Stanów zjednoczonych przyjeżdża coraz więcej Niemców i coraz więcej Irlandczyków i te właśnie nacje przywożą ze sobą zarówno wódkę jak i Młyńskiej jak i piwo z Chin i jeżeli popatrzymy na historie Stanów zjednoczonych i spożywanie alkoholu to dziewiętnasty wiek to jest coraz większe spożycie piwa jego relacje niemiecka była największa była największa szczególnie w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku i właśnie ci imigranci niemieccy oni bardzo mocno wpłynęli na lwa na konsumpcję na rodzaj konsumpcja alkoholu czy też rodzaj alkoholu, który był konserwowany w tym czasie noc, kiedy zaczęto diagnozować jako problem społeczny, kto to diagnozował to by społeczeństwo zacząć to był problem, który narodził się od dołu czy nagle politycy w pewnym momencie uznali, że coś nie tak czy to był problem definiowany od dołu i fabuł problem, który coraz często coraz częściej zaczęto postrzegać jako taką inicjatywę na rzecz reformy społeczne nie bez wniesienia go, by wprowadzenie prohibicji coraz częściej 19 wieku właśnie zaczęto postrzegać jako próbę zreformowania społeczeństw czy katharsis społeczna tak i tutaj widzimy wiele grup, które w różnych regionach w różnych miejscach w stanach Zjednoczonych podchodzą do tego trochę inaczej, więc z 1 strony są to kościoły przede wszystkim ewangelickie, które definiują nadużywanie alkoholu czy też ogólnie spożywanie alkoholu w kategoriach grzechu i w kategoriach i transgresje mural, czyli Mel spożywając alkohol popełniamy grzech, dlatego że uważamy taki się bardziej skłoni to chociażby do popełnienia przestępst w różnego rodzaju w sferze publicznej, ale także w domu, czyli np. przemoc w stosunku do żony czy dzieci to był 1 z bardzo ważnych elementów tej retoryki antyalkoholowej w tym czasie im z 1 strony mam takich religii to taką religijną retorykę bardzo widoczną, zwłaszcza w pierwszych dekadach dziewiętnastego wieku później w miarę jak to społeczeństwo coraz częściej przenosi się do miast też jak i łączności z pola do fabryki to by pracodawcy czy też różnego rodzaju biznesmeni oni zaczynają podchodzić do alkoholu jako do czytnika, który powoduje brak dyscypliny i brak produktywności wśród robotników, czyli coś źle pracuje też, tak więc to jest taki bardzo bardzo istotny element w tej debacie o alkohol urzekli dobry pracownik, o której ma być punktualny, który ma być wydajny przynosić duże zyski pracować wg jakiegoś rozkładu trzymać się dokładnie poleceń czy też nerek reagować na wydawanych poleceń to ma być pracownik trzecie już ten element taki takich relacji pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem czy też taki element bez kultury pracy też jest bardzo bardzo widoczne później w miarę jak ten ruch na rzecz trzeźwości się rozwija, a przede wszystkim od lat 7019 wieku bardzo ważną grupą czołowych stają się w nim kobiety i kobiety, a przede wszystkim w stanach środkowego Zachodu i pochodzące z takich lepiej sytuowanych warst w społecznych i klasy średniej byśmy się powiedział i te kobiety one dążą do tego, żeby ograniczyć spożycie alkoholu wśród tych warstw niż wśród imigrantów chociażby, którzy właśnie przeszła przez świętują w kawernach czy też na amerykańskim saloon i którzy tam wydają pieniądze, które miały być spożytkowane dla dobra całej rodziny dla dobra także żony i dzieci w i co ciekawe te kobiety one troszeczkę tak działają powodowane są tak obok obawami, że BTE nowe tt tt nowy trend konsumpcja alkoholu nie zostały wniesione do ich własnych rodzin chcieli, żeby ich mąż ten dobrze sytuowany mąż z klasy średniej i nic złego przykładu z migrantami i też nie zaczął z wydawać swoich ciężko zarobionych pieniędzy na alkohol i LO wśród tych grup kobiet zaangażowanych w ruch na rzecz trzeźwości to bardzo ważnym takim retorycznym tropem jest właśnie ta przemoc domowa, czyli ten mąż pijak bijący swoje dzieci i bijący swoją żonę też nie ten dźwięk stosując, używając dzisiejszych kategorii przemoc ekonomiczną uczelni nie zapewniający bytu swojej rodzinie, która w tym okresie jest od niego całkowicie zależna, gdyż te kobiety z warst w średnich, ale nie pracują w większości Lotosu kompletnie zależna od tego co przyniesie do domu mąż i ojciec jak też stało, że wykształciły się stan słuchaj mokre oczy te stany mokre, czyli znałem go było coś takiego jak ruch suchych tak był ruch suchych, czyli ruchy na rzecz trzeźwości oraz ruch mokrych, czyli ruch przeciwko prohibicji i tutaj widzimy wyraźne, choć taki podział geograficzny, czyli ech, ci mokrzy to są OUN ci ze Stanów, gdzie dominują imigranci, gdzie dominują te mniejszości etniczne właśnie z Niemiec Irlandii później z Polski Włoch czy też szerzej mówiąc ze ziem polskich i Włoch z Europy Środkowej wschodniej Południowej czy też przede wszystkim północne i wschód to są tereny nowego Jorku New Jersey Massachusetts i okoliczne i tam jest dużo katolików tam jest dużo imigrantów, którzy przy mniejszych i przywieźli swoje zwyczaje dotyczące konsumpcji alkoholu właśnie z Europy, którzy się nie chcą ich wesprzeć, dla których tak Tawerna jest bardzo istotnym miejscem takiej społecznej integracji oraz styl życia politycznego, gdyż polityka amerykańska pod koniec dziewiętnastego wieku ona się toczy przede wszystkim w tawernie ona jest bardzo skorumpowana osób łapówkarstwo jest na porządku dziennym przychodzi zazwyczaj w czasie wyborów polityk, który namawia i przy kupuje tych imigrantów spędzających czas w tawernie do tego, żeby na niego głosowała, więc z 1 strony jest jak z perspektywy tych północno-wschodnich Stanów północno-wschodnich emigrantów Tawerna jest bardzo ważnym ośrodkiem życia społecznego z kolei z perspektywy Stanów Środkowo zachodnich oraz południowych tym 3 lub on się staje takim siedliskiem wszelkiego zła korupcji często prostytucji nadużywania alkoholu niemoralności KRUS co dałoby ich siedlisko grzechu, który jest szczególnie widoczne właśnie w tych przestrzeniach miejskich, gdyż bardzo często w małym miasteczku jest kilkadziesiąt tawerny i jedno kościół i nic to jest bardzo bardzo widoczne widoczne zróżnicowaniem takie geograficzne i te stany suche, które czyni będące za prohibicją one są głównie na południu i na północnym na środkowym Zachodzie, jeżeli chodzi o południe tam te jeszcze jest dość istotny element rasowy szczególnie po wojnie secesyjnej po tym, jak niewolnicy zostali wyzwoleni powstaje taki mit czarnego gwałciciela, czyli czarnego mężczyzny byłego niewolnika, który bardzo pożąda Białej kobiety, którą gali w polu południowcy powinni bronić jak by alkohol funkcjonuje w tej opowieści w ten sposób, że ten czarny gwałcić ten potencjalny czarny gwałciciel on po piciu się porządek i Białej kobiety jeszcze bardziej, więc dlatego biali ich południowcy co alkoholu zakazać ich całkiem z odciąć się tego potencjalnego czarnego gwałciciela tego czarnego mężczyzny od spożywania dysk wysokoprocentowych trunków spór trwał pani doktor, ale jak do tego doszło, że prohibicja stała się faktem to już dzieliła się z państwem naszymi słuchaczami to refleksja, że naprawdę trzeba mieć bardzo małe pojęcie naturze ludzkiej myśląc, że już dziś zakaże jakieś używki to ona przestanie funkcjonować w obiegu będzie taka fantastyczna świetlana przyszłość nas czekała zupełnie na trzeźwo nel czy dom legend co się wydarzyło na początku dwudziestego wieku, że próchnica stała się faktem, który wydarzył się 2 ważne rzeczy lub 1 natury organizacyjnej, a druga pewnych zmian, które miały miejsce w czasie pierwszej wojny światowej czy ten ten pierwszy fakt czy ta zmiana natury organizacyjnej to jest powstanie bardzo skutecznej organizacji, która się nazywa ligą anty salonową też po polsku lub widzieli go ankieta wyczynowo w IT jest organizacja, która w przeciwieństwie do innych wcześniejszych grup ma przed sobą 1 cel ten 1 cel to sprowadzenie poprawki do konstytucji, która przyniesie prohibicji i innych organizacji dawka to kobiety, które wcześniej wspominałam one mają dość szeroką agent do dość dość dużo różnych celów nie skupiają się tak bardzo na ściągnięciu 1 psa, więc mamy, jakby ten jasny cel i mamy też pewne narzędzia, które członkowie tej ligi anty salonowej mają i to jest to narzędzie lobbingu legislacyjnego, czyli oni, jakby po raz pierwszy kierują swoje przesłanie do polityków, których namawiają do oparcia prohibicji szczególnie polityków właśnie środkowym Zachodzie na południu i oni też tworząca koło Ełku koalicję, która zawiera zarówno Demokratów, jaki Republikanów, ale są, jakby to jest 1917 rok i kolejny Kongres, gdzie właśnie już zwolennicy prohibicji mają je w 12 partii większość, tak więc oni są bardzo bardzo skuteczni eternitem taki 1 cel, który mają rzeczywiście udaje się go realizować na początku w poszczególnych Stanach, gdyż w tym roku, którym pani wspominała, czyli 1917 większy w większości Stanów 26 Stanów ta prohibicja jest, więc teraz to kolejny krok to stała poprawka na poziomie federalnym obejmująca całe terytorium amerykańskie więc, gdyby powstanie tej bardzo silnej bardzo mocno zamocowanej organizacji to jest 1 istotna zmiana druga i czwartek druga druga 22 ważnym elementem SA Wr pewne zjawiska, które w maju mają miejsce w czasie pierwszej wojnie światowej po pierwsze, Amerykanie wierzyli, że tą wojnę ma wygrać jedzenie to hasło jedzenie wygra wojnę ona jest bardzo bardzo mocno propagowane przez Herberta Hoovera przyszłego amerykańskiego prezydenta, który przekonuje Amerykanów, że to co było tu by wspomniany w czasie naszej szkole zagrożenia ubóstwem tak, że zboże powinno być używane do produkcji chleba mąki, która jest potrzebna żołnierzom Cola oraz cywilom zaangażowano też przemysł wojenny stany Zjednoczone pomagają też o Europie, wysyłając zboże do Belgii m. in. pomagają grzecznościowo tym terenom, które zostały zaatakowane przez Niemców jeńcy widzenie i zboże w szczególności zyskuje bardzo bardzo ważne wymiar z drugiej strony, aby alkohol odgrywa bardzo istotną rolę w taki antyniemieckiej propagandzie, która ma miejsce w czasie wojny i mówi się m. in . że największym wrogiem Ameryki jest Miller, a Miller to była bardzo popularna Marka piwa i też bardzo popularny producent piwa w tym czasie instalacja Fiat ma związek pomiędzy alkoholem i Wrocławiem jest bardzo mocno podkreślany w propagandzie amerykański takiej oficjalnej rządowej propagandzie o niej też dość istotne jest to, że to w czasie pierwszej wojny światowej na miejsce dość ważny eksperyment prohibicja inny, który dotyka amerykańską armię, czyli alkoholi jest zakazany amerykańskich źródeł dla Ameryki do spożycia alkoholu oraz nabywanie alkoholu jest zakazane w przypadku żołnierzy, by tworzone są zbyt specjalne strefy wolne od alkoholu wokół baz i UE to zupełnie inaczej niż w armii rosyjskiej dumy świeckich, a z kolei też sprzedawcy sprzedawcy nie mogą sprzedać alkoholu człowiekowi MEN w mundurze mężczyźnie w mundurze, więc taka mobilizacja całkowita mobilizacja społeczna, która ma miejsce w pierwszej wojnie światowej to przekonanie o konieczności poświęcania się dla wysiłku wojennego ono, jakby usprawiedliwia pewne kroki i 1 z takich kroków, które ma właśnie doprowadzić do uzdrowienia tego amerykańskiego społeczeństwa jest wprowadzenie prohibicji i nie jest łatwiej przekonać amerykańską amerykańską amerykańskie społeczeństwo do tego w czasie wojny i tak naprawdę ta poprawka ona zostaje uchwalonej w styczniu 1919 roku, kiedy formalnie stany Zjednoczone są jeszcze w stanie wojny, bo to jest jeszcze przed traktatem wersalskim, ale tak naprawdę z tej formy i jeszcze nie wyszło, a zaczyna obowiązywać od stycznia 1920 roku no i co wtedy oczywiście byli tacy, którzy zapobiegliwie prowadzili już w swoich piwniczka niech zapasy na gorsze czasy czy jesteś od samego początku dość dużo luk prawnych, które pozwalają na to, że ten, kto chce, a ta, która chce dostęp do alkoholu na niejeden TUW jest szereg zawodów i szereg osób, które dostają taką dyspensę na produkcję oraz na sprzedaż alkoholu, ale też można będąc zasługującym chorym utrzymać MKOl na wzmocnienie KE jest alkohol, który można kupić ze względów medycznych jest alkohol, który można kupić ze względów sakramentalnych pralinki chmurki, więc to podobno sprzedaży wina sakramentalnego bardzo bardzo drastycznie wzrosła od do od początku lat dwudziestych i właśnie aptekarze lekarze, a także duchowni różnych wyznań przede wszystkim protestanckich oni stają się UE do bardzo bardzo tak koło dystrybutora dystrybutorami z grupą, która jest cieszy się bardzo dużym powodzeniem rysy w tym okresie i też, która jest zaczyna robić dość duże pieniądze na dno legalnej tak naprawdę sprzedaży alkoholu, więc z 1 strony jest to właśnie te luki, które zostały zaczynają być wykorzystane wykorzystywane z drugiej strony dość szybko zaczyna mieć miejsce szmugiel, czyli przemyt alkoholu z pobliskich krajów z Kanady z Kanady także z Meksyku szkół, by i w stamtąd płynie wino stamtąd nie róbmy ten ton poniemieckiej, więc te wysokoprocentowe alkohole zarówno jak i niskoprocentowe alkohole po trzecie Amerykanie zaczynają się specjalizować w w stan alarmowy twórczość innych domowych produktami domowej produkcji alkoholu, czyli robią coś co byśmy dzisiaj nazywali pędzenie bimbru i Lecha tutaj też taką, jakby luką prawną istotnie ten koncentrat winogrono i 1 z takich długoterminowych skutków ery prohibicji jest wzrost konsumpcji wina w społeczeństwie amerykańskim z kolei z niżej ode mnie Daiwa tak Nikifora mniej wódki więcej wina więc, o co właściwie Jezusa to jest dobre dobre zjawisko pozytywne zjawisko Insel, a LNG w twórczość domowa z 1 strony z drugiej strony szmugiel z trzeciej strony też pewna fikcja, która na miejsce, bo mówiliśmy o tym, Barack Chicago 10  000 barów tak nie jest tym powszechnie to powszechna dostępność bardzo łatwa dostępność do alkoholu szczególnie w miastach niż ten dość interesującym jest to, że te bary są, więc czymś zupełnie nowym w taki, jeżeli porównamy taki stary z lat dwudziestych stół Tawerna US wcześniejszego okresu, gdy tamci piętnastego wieku to tutaj mamy zupełnie inna klientela zupełnie zupełnie inną atmosferę i el MP, która charakteryzuje te to społeczeństwo amerykańskie w latach dwudziestych czy w tej epoce konsumpcji i w epoce jazzu jak bardzo często określamy tutaj taki obraz udziela się ludzie tak wielki brat Bill Hill i w gry to właśnie taka Ameryka, której start przedstawiona chociażby przez Fitzgeralda i niejeden sobie wyobrazić bez alkoholu w Krynicy chyba, ale dalej i ten trend ten Nowy Targ taki nielegalny towar bądź nazwa z PIT i z nim i w bardzo istotnie się odróżnia od tawerny o tym, sal Lulu dziewiętnastowiecznego z tego względu, że pijąca alkohol zarówno kobiety jak mężczyźni podczas gdy w Falun był takim środowiskiem taką przestrzenią typowo męską i tam kobiety nie miały wstępu był kojarzony z prostytucją, więc żadna szanująca się kobieta nikt do takiego warunku nie poszła do dziewiętnastowiecznego salonu tata nielegalne bary z czasów prohibicji one też gra po raz pierwszy w amerykańskiej historii przekraczają to segregacji czy ten podział Amerykanów nabiał na czarnych w tych Speed Easy jak to jest wtedy określane bawił się zarówno biali Amerykanie, jaki Afroamerykanie kobiety mężczyźni to jest już takie nowe społeczeństwo bardziej zintegrowany zintegrowane wokół alkoholu, ale nie wszyscy przekraczające pewnych barier, które wcześniej dziewiętnastym wieku bardzo bardzo były widoczne i bardzo były ściśle przestrzegane to nic też w, jeżeli już mówimy o tych parach to one są w UE takim przejawem tego nowego społeczeństwa amerykańskiego, które nie chce już martwy już nie wierzy w te wartości dziewiętnastowieczne protestanckie wartości etyka protestancka Otóż należy oszczędzać dodaje jednak życie wieczne to, że akumulacja kapitału czy to, że jestem bogata jest ze to jest taki przekaz, że Bóg nie wygrał i zostanę zbawiony, by to społeczeństwo z lat dwudziestych już to nie wierzy ono chce się bawić chce wydawać pieniądze chce konsumować desek taka pierwsza dekada w historii Stanów zjednoczonych, kiedy mówimy o społeczeństwie nowoczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym, więc liczby z tt to spożywanie alkoholu w tych nielegalnych towarach, które są wszędzie niewielkich ilościach jest też przejawem właśnie list tej przemiany tej zmiany społecznej na kolejny ważny ważna konsekwencja wprowadzenia prohibicji, czyli mafia, która jedno puchnie mafia później organizatorzy tata zorganizowana przestępczość, choć rzeczywiście się rozrasta naczep z 1 strony też powinnyśmy pamiętać, że ona była wcześniej oczywiście tylko kluby pieniądze robiło się na czymś innym z 1 strony na kolana na prostytucji na prowadzeniu domów na publicznych publicznych i tam właśnie w inicjował swoją karierę Ala Capone, a teraz dostali nowe źródło i dalej od bardzo łatwa każdy z nas, gdy później w latach dwudziestych obfitości przynosi i jest chyba też łatwiejsze niż te wcześniejsze źródła zorganizowanej przestępczości i to, że utrata rządowa komórka powołana do zwalczania przestępczości czy to biuro próchnicy i Ole ono ma na początku trochę ponad 1000 agentów, a później około 3 ,51000 agentów, by to właściwie pomaga tej zorganizowanej przestępczości nad na tak duży rozwój wyższy jedno to było bardzo bardzo mało w tym 12 i w tym w porównaniu do potrzeb firmy szacuje się, że około 250  000 osób było tak naprawdę potrzebnych, żeby zwalczać nielegalną konsumpcji produkcji dystrybucji alkoholu pamiętajmy, że Arka ponownie został skazany za alkohol tylko za podatki AK został skazany za podatki, chociaż dostatkiem osób, a nawet tysiące osób w samym Chicago zostało zabitych to właśnie to porachunki prawda, a czytałem też, że im, a o takim zjawisku ziem społeczeństwu amerykańskiemu zbytnio nie przez nich nie przeszkadzało, ponieważ rachunki były wewnątrz mafijne żeton rozlewał się na społeczeństwo, więc nadal darzono chociażby Ala Capone pewną sympatią ze względu na to, że wystarczą społeczeństwo alkohol czy taneczne sympatia ona miała miejsce z początku w nowym Jorku, gdzie Alcatel one się wychował mieszkał i później też na początku lat dwudziestych UR dwudziesty w Chicago, gdzie się przeniósł w miarę jak ta zorganizowana przestępczość porachunki pomiędzy policjantami i mafią oraz sporach w porachunki pomiędzy różnymi grupami mafii wchodził w przestrzeń społeczną społeczeństwo amerykańskie coraz mniej przyjaźni się przyglądał działaniom AK ona oraz podobnych grup zorganizowanych przestępczych w po podobne zorganizowanych grup przestępczych zdaje się atrakcją kolejnych rządów amerykańskiego przekonano się temu oczywiście trudno było nie wiedzieć, że wszyscy piją jak to podziemie barowe się rozrasta jak puchnie mafia czy przepchnął pani powiedziała no i co udawano, że wszystko z porządku, bo na papierze zostało zapisane do 2008 . roku tak naprawdę udawano, że wszystko jest w porządku w momencie wprowadzenia poprawki w do konstytucji nikt właściwie rok później był z prezydentem zostaje Republika republikanin młodym Harding, o którym w początku lat dwudziestych jest powszechnie wiadomo, że częstuje alkoholem w białym domu z The Times ta fikcja ona się jak ujawnił nawet na najwyższym politycznym szczeblu i to, że Harding miał bardzo dobrze zaopatrzony bar dzieli praktycznie wszyscy w dzień barek widzieli wszyscy Amerykanie, więc w czasie tych 2 pierwszych prezydentów którzy przewodzili Stanom Zjednoczonym w latach dwudziestych Harding, a później Kuliga, jakby nie podejmowano zbyt wielu kroków w tej w tej sferze politycznej, które miałoby zapewnić rzeczywistą rzeczywiste egzekwowanie tej poprawki do konstytucji sytuacja zmieniła się trochę w 1920 ósmy roku, kiedy LOK samo określenie się jako suchy albo jako mokry, gdy stało się takim elementem kampanii prezydenckiej w i Lech jako słucha określał się USA Herbert Hoover, o którym wspominam ten taki ruch przywódca amerykański z czasów pierwszej wojny światowej, który podkreślał, że jedzenie wygra wojnę z kolei jako mokry, gdy zdecydował się w samo określić aut z miejsc, który był kandydatem demokratycznym w też, aby na jego nieszczęście on był nie tylko demokratą, a także katolikiem, więc ryby sery to to połączenie 3 lub sprzeciwu wobec prohibicji, a i katolicyzmu spowodowało, że Hoover został prezydentem jest tutaj ci z listu musi wygrali w 1920 ósmy roku także z pomocą Ku-Klux-Klanu, który w owym okresie był dość popularnej dość mocno zamocowane politycznie, ale sytuacja się zmieniła zupełnie 4 lata później 1932 roku, kiedy ten kontekst ekonomiczny stał się zupełnie inny ktoś był moment wielkiego kryzysu i ten urzędujący prezydent Herbert UR nadal się określa jako suchy, czyli republikanin był suchy z kolei nowy kandydat ze strony partii Demokratycznej Franklin Delano Roosevelt zdecydował się na zostanie w Mokrem w kinie Chemik moment, by już zarzut był już zupełnie inny niż 4 lata wcześniej Amerykanie gorączkowo szukali różnych źródeł dochodu dla budżetu dla handlarzy całego holdingu na naszych, czyli słowo akcyza podatki, które można było dzięki temu pozyskać także miejsca pracy, by zniesienie prohibicji staje się bardzo bardzo ważnym elementem tej w elementach i elementem w tej debacie prezydenckiej 1932 roku i Roosevelt wygrywa i też wygrywa sprzeci w coraz większe coraz bardziej powszechny sprzeci w w stosunku do prohibicji jak też się stało, że społeczeństwo, które przez 100 lat walczyło prohibicję nagle zaczął się w wiedzę alkoholem powszechnie dostępnym czy z 1 strony po to, powinniśmy pamiętać o tym, że w latach dwudziestych ta, ale co do spożycia alkoholu w alkoholu ono znacznie spadło i szacuje się, że spadł od 30 do 50 %, czyli na założenie owoc zakazany to będzie jeszcze więcej tych alkoholowych jednak nie osiągnie tak dobre rezultaty jednak prohibicja smok na początku lat dwudziestych przynajmniej była sukcesem inie zaczęto pić mniej zarówno na terenach wiejskich, skąd pochodzili zazwyczaj zwolennicy prohibicji, ale także w dużych miastach i na tym na czym północnym Wschodzie w uprzemysłowionych ośrodkach, które były zamieszkałe głównie przez imigrantów, czyli et ni więcej do połowy lat dwudziestych amerykański mniej piją i w tt poparcie dla prohibicji jest dość duże jednak później jednak coraz więcej grup społecznych zaczyna być niezadowolonych wesprą Siwicki i tutaj w bardzo widoczne są też różnice takie międzypokoleniowe, by to pokolenie młodych Amerykanów, którzy chcą właśnie konsumować i bawić się ono zupełnie nie wierzy w to ideały dziewiętnastego wieku ideały z ich rodziców, a nawet dziadków nie postrzega alkohol jako problemu moralnego też nie chce dołożyć przede wszystkim do zbawienia wiecznego go bardziej interesuje ich to co jest tutaj teraz w jaki sposób można miło przyjemnie spędzić, czas więc do dość tego nowego pokolenia do głosu w latach dwudziestych ona jest bardzo bardzo ważnym elementem tej zmiany i stopniowego co stopniowej coraz mniejszej popularności prosiłbym o prohibicji zostaje ona zniesiona 303003 . roku, a on właśnie ich rocznica naszą audycją dzisiaj czcimy kończy się pewna epoka trwająca kilkanaście lat i co tak po prostu z piątku na sobotę Chełm alkohol staje się powszechny nie wszędzie dyszel tak jak mówiłyśmy w tym 1917 roku ponad połowa Stanów jednak ma różną różne prawodawstwo na takim poziomie lokalnym Loka lokalnym to prawodawstwo antyalkoholowa i ono zostaje i w bardzo wielu miejscach aż do drugiej wojny światowej nawet w okresie po drugiej wojny światowej obowiązują różne restrykcje w dostępie do alkoholu czy też całkowite czy też stopniowe, który zresztą są obecne nadal w różnych Stanach w czy to zakaz zakupu alkoholu w w tym, by w czasie nocnym czy też niemożliwość kupienia alkoholu wysokoprocentowe go w niedzielę, więc to nadal jest do sądu taki pozostałości po prohibicji, które widać się aż do dzisiaj jest ona nie znika prohibicja nie znika znika poprawka, która jest anulowana po raz pierwszy w historii Stanów zjednoczonych żadna inna poprawka nigdy nie została anulowana nic tutaj mamy totalną totalną nowość to, że coś co zostało wprowadzone do konstytucji teraz zostaje w tej konstytucji wyjęte takie zmiany w inny element to, gdy ta epoka prohibicję niewątpliwie bardzo bardzo rezygnowała, jeżeli chodzi o sferę kultury inne są jeszcze jakieś ślady takich grup społecznych, gdy dzisiaj czy Czech wygrał z góry przez kolejne epoki w 2 kolejne dekady czy prohibicja odbija się echem prohibicja odnoszę też wydają się wydaje mi się role się przy czyniła też do pewnej Harry definicji tego jak czym jest nadużywanie alkoholu i rent od nastąpiło takie odejście od postrzegania pijaństwa w kategoriach moralnych w kategoriach grzechu i przejście do definiowania i państwa w kategoriach nałogu czy też choroby i elit, by idą zmiany widać właśnie w latach trzydziestych, czyli zaraz po anulowaniu poprawki do doprowadzi do konstytucji wprowadza wprowadzająca prohibicję i te na pewno taką pozostałością też jest kultura popularna gdyż, czyli równą powierzchnię, jakiej firmy fabularne, które pokazują nam seriale federalnych, którzy z ścigają przemytników gangsterów mafiosów i k i gdy do tego typu wytwory kulturowe one powstają także w Gdyni dzisiaj, więc nie są tylko z lat dwudziestych, ale też rynek to nasza epoka też fascynuje się stało w tym trudniły się realnymi złotymi latami latami dwudziestym stany Zjednoczone na tej prohibicji nie ma jak się okazuje nie są jedyne John SI ni są przede wszystkim jedyne jeśli popatrzymy na działalność różnych inicjaty w społecznych na rzecz trzeźwości, bo do prohibicji też do ograniczenia alkoholu za pomocą kół takiego przekonywania jakich za pomocą przymusu dążono w wielu krajach europejskich dążono na ziemiach polskich w królestwie polskim w we Francji Wielkiej Brytanii w Niemczech IS, a więc, zwłaszcza te społeczeństwa anglosaskie np. właśnie brytyjskie ono one postrzegały alkohol jako bardzo ważny problem także ze względu na taki przekonanie o potrzebie samokontroli, którą powinniście zachować obywatel, czyli te znowu mamy teren ten taki moment przejścia ze wsi do miasta i porzucenia tej kontroli zewnętrznej, która miała miejsce na wsi na rzecz postulatu samokontroli, która miała cechować człowieka w tym społeczeństwie miejskim, gdzie był bardziej anonimowy, gdzie miał sam panować nad impulsami jestem taki dziewiętnastowieczny ideał wiktoriański, który był typowy zarówno dla Stanów zjednoczonych, jaki dla Wielkiej Brytanii on bardzo mocno podkreślał potrzebę samokontroli, a unikanie alkoholu było chyba 1 z najważniejszych elementów właśnie w tym takim idealne życia społecznego ówczesnych hybryd ówczesne społeczeństwo w wielkiej Brytanii Stanach Zjednoczonych o prohibicji w stanach Zjednoczonych mówiono, że to szlachetny eksperyment tak się zastanawiam czy to był udany eksperyment czy nieudany eksperyment generalnie interpretacje są takie, że to był raczej nieudany eksperyment, jakby mniej ni powiedziałyśmy jeszcze 1 rzeczy bili i o jeszcze 1 powodzie, dla którego pasierbicy została jednak zniesione w tych na początku lat trzydziestych i LO w Brukseli jej przeciwnicy podkreślali, że ta fikcja, która miała miejsce ona podważa zaufanie Amerykanów do prawa to, że prawo jest powszechnie łamane, że nikt nie przestrzega zapisu, że mąż jest słoń jest egzekwowanie nie jest w stanie wyegzekwować, że to po prostu pokazuje, że prawo nie działa prawo jest nieważne prawo istnieć egzekwowane incydent, gdy tak taki długodystansowy perspektywy to jest chyba jak najbardziej negatywny skutek prohibicji no rzeczywiście tak to prawda, bo temu, bo prawo które, którą nie można wyegzekwować, które nie działa tak naprawdę w nową nic nie znaczy tak IR to był 1 z głównych elementów tej debaty w na początku lat trzydziestych przeciwko LT jednak za zniesieniem prohibicji Ion wydają się przeważy u to, że ona fikcją i że w UE doprowadziło raczej do 1000 agentów federalnych nie było w stanie sobie poradzić z liczniejszą mafią w zapewne i też o takim brakiem zaufania do prawa zwykłego obywatela, bo to nie dotyczyło tylko tych mafiosów i zorganizowanej przestępczości, ale takiego zwykłego człowieka, który po prostu wiedział, że coś co jest zapisane w konstytucji nie jest przestrzegany jest powszechne przestrzegana nie jest przestrzegane przez polityków chociażby prezydenta jest to to była bardzo bardzo by to był bardzo bardzo ważny argument za zniesieniem prohibicji razem Ringo Starr zdrowiej żyć z broni obowiązuje 18 poprawka to może nie obowiązuje ją też inne poprawki prawda tak, że można je podważyć bardzo dziękuję pani dr dr Sylwia Kuźma Markowska ośrodek studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego była naszym gościom przed dwudziestą trzecią rozmawiałyśmy o prohibicję, która w 3003 . roku właśnie 20 lutego została wzniesiona gratulujemy i Chin bardzo dziękuję też, jaka jest zapraszany informacji Radia TOK FM za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA